Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2020. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_20)
"OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_20)
2020. augusztus 28.
Módosítás: 2020. október 30.
Olvasási idő: 13 perc
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_20) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 64 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,59 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 64 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
76 18 1 763 404 427 735
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
78 18 1 911 288 449 418
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
48 13 1 176 826 327 604
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
63 15 1 562 202 381 667
Összesen
265 64 6 413 720 1 586 424


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134416 Bajusz-Rácz Anita: Gépi tanulási módszerek a gyógyszerbiztonság előrejelzésére (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 316
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134668 Balogh Jeremiás Máté: A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 19 287
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134799 Barboni Mirella: Okulomotoros moduláció és látási teljesítmény felnőtt szembetegekben (Semmelweis Egyetem) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135300 Barta Veronika: Napkitörések alsó ionoszférára gyakorolt hatásának vizsgálata ionoszonda adatok segítségével (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 923
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135587 Bhattacharjee Arindam: A szelektív autofágia szerepének tanulmányozása a Drosophila egészségében és a neurodegenerációban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135121 Bojtár Márton: Feltételesen fotoaktiválható vegyületek szintézise és felhasználása biológiailag aktív molekulák kontrollált célbajuttatására (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135447 Csizmadia Tamás: Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 000
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134579 Deák András: Mágneses kölcsönhatások és kémiai rendezetlenség komplex mágnesekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 239
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134242 Dobosy Péter: Jód akkumulációjának és transzlokációjának vizsgálata hidrokultúrában nevelt növényekben (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134921 Dravecz Gabriella: Egyfoton forrásként alkalmazható ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 23 396
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135322 Fajt Anita: Német barokk költőtársaságok magyar kapcsolatai és magyarországi tagjai (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 182
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135193 Fekete Tünde: Különböző fitokemikáliák moduláló hatásának vizsgálata a humán dendritikus sejtek által szabályozott immunválaszokban (Debreceni Egyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134196 Fiáth Richárd: Spontán kialakuló és kiváltott terjedő lassú hullámok vizsgálata a talamokortikális hálózatban alvás és altatás alatt (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134414 Fresneau Nolwenn: A hím-túlsúlyos ivararány és a felcserélt ivari szerepek demográfiai és viselkedési hátterének felderítése integratív módszerekkel a fácánfarkú levéljárónál (Pannon Egyetem) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135050 Gál Judit: Dalmácia helye az Anjou-kori Magyar Királyságban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 687
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134430 Geier Norbert: Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsképződési mechanizmusainak kísérleti vizsgálata fúrás esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 483
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134768 Gerő Márton: Civil társadalom, ellenségképek, redisztribúció: A strukturális tényezők és a politikai cselekvés összjátékának szerepe a demokrácia leépülésének folyamatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 467
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134449 Gézsi András: Heterogén adat- és tudásfúzió genomikai elemzések támogatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 307
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135324 Hegedűs Zsófia: A p300/HIF-1alpha kölcsönhatást gátló foldamer ligandumok célfehérje által vezérelt evolúciója (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134625 Himics László: Kvantum fényforrások kialakítása és tanulmányozása nanogyémánt szerkezetekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 495
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134206 Horváth László: A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 397
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135048 Horváth Szilvia: Konfliktus és társulás: A politika elmélete a demokrácia válságának korában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 706
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135169 Kéri Mónika: Környezeti adszorbensek "in situ" szerkezeti jellemzése nem szokványos NMR módszerekkel (Debreceni Egyetem) 36 25 287
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134775 Kohári Anna: A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel (Nyelvtudományi Intézet) 36 22 571
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134984 Konok Veronika: A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134707 Kopena Renáta: Migrációs szindróma a szójazsizsiknél (Callosobruchus maculatus) (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 436
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134389 Köteles-Szőke Melinda: Szent István király okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálata (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 23 127
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134784 Kriskovics Levente: Csillagfolt-hőmérsékletek a Hertzsprung-Russell diagramon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 131
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134467 Krüzselyi Dániel: Bazídiumos gombákból származó antimikrobiális hatóanyagok a növényvédelemben (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 239
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134858 Kulcsár Péter István: A megnövelt pontosságú SpCas9 nukleázok és a célszekvenciák közötti rangsor jellemzése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135530 Lantos Edit: A magyar építészek nyugati tájékozódási lehetőségei 1945 és 1968 közt. A nemzetközi építészeti szakirodalom hatása a korszak magyar építészetére (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 22 611
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134791 Lisztes Erika: A dermális TRPV4 szabályozó szerepe a humán bőr regeneratív folyamataiban (Debreceni Egyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134832 Lukic Dunja: Időszakos vizek táplálékhálózatai (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 496
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135611 Maruzs Tamás: A Drosophila Snazarus fehérje endoszómális rendszerben betöltött szerepének vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134685 Metz Rudolf Tamás: Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 443
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135510 Micsonai András: Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134849 Miklósi Mónika Barbara: TECHNOLÓGIA-ALAPÚ VISELKEDÉSTERÁPIÁS SZÜLŐTRÉNING PROGRAM FEJLESZTÉSE A FIGYELEMHIÁNYOS/HIPERAKTIVITÁS ZAVAR ÉS A KOMORBID DISZRUPTÍV ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 386
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134241 Mikó Zsanett: Két, mezőgazdaságban és szúnyoggyérítésnél gyakran alkalmazott piretriod rovarirtó letális és szubletális ökotoxikológiai hatásai kétéltűekre (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 473
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135396 Molnár Kata: Az (U-Th)/He geokronológiai módszer meghonosítása az Atommagkutató Intézetben (Atommagkutató Intézet) 36 25 287
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134542 Molnár Tamás Gábor: Az időkéséses dinamikai rendszerek és a neurális hálók összekapcsolása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 419
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134434 Nagy Andrea: Rejtélyes Csillagrobbanások Numerikus Modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 607
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135102 Nagy Gergely: A makrofágokra jellemző enhanszer nyelvtan vizsgálata újgenerációs szekvenálási módszerek felhasználásával (Debreceni Egyetem) 36 25 470
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134953 Nagy Zoltán Lóránt: Extremális gráfelméleti problémák algebrai és valószínűségi módszerekkel (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 22 506
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135132 Németh Csilla Emese: A D-vitamin hatása Marfan Szindrómában (Semmelweis Egyetem) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134818 Németh Eszter: A mutáns EGFR gén amplifikációjának molekuláris mechanizmusa és szerepe a terápia rezisztenciában (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134398 Neumann Eszter: Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 156
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134324 Nyíri Kinga: Fehérje és peptid típusú humán dUTPáz inhibitorok kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134976 Pápai Mátyás Imre: Gerjesztett állapotok közötti relaxációs folyamatok manipulációja funkcionális átmenetifém-komplexekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134900 Rácz Szilárd: A közép- és délkelet-európai nagyvárosok fejlődési folyamatai (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 989
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134837 Skrapits Katalin: A rosztrális hipotalamikus kisspeptin idegsejtek szerepének vizsgálata emberben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135143 Soltész Zoltán: Csípőszúnyogok kettős szerepben: beporzók és vírusvektorok (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 264
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134712 Soós Eszter: Egy germán közösség a római kora császárkori Pannoniában. A Vinár-cseraljai temető komplex régészeti elemzése (Pécsi Tudományegyetem) 36 23 727
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134195 Szittner Zoltán: Új biofizikai módszerek a fehérvérsejtek antigén-felismerésének kimutatásában (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134910 Tarbay János Gábor: Késő bronzkori dunántúli fegyverek technológiája, használata és manipulációja (Magyar Nemzeti Múzeum) 36 25 145
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135034 Timári István: Új NMR módszerek fejlesztése és alkalmazása biológiailag vagy katalitikusan aktív molekulák szerkezetvizsgálatára (Debreceni Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134302 Tinya Flóra: Erdőfelújulás mesterséges lékekben – A folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelések ökológiai megalapozása (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135800 Tompkins Casey: Extremális problémák hipergráf elméletben és geometriában (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 25 421
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134284 Tóth Liliána: Új, Solanum lycopersicum L. defenzin-szerű proteinek biofungicid és bioaktivátor lehetőségei (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 531
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134758 Tóvári Endre: Szupravezető-2D elektrongáz hibrid rendszereken alapuló kvantumelektronika (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134469 Törő László Dávid: Az osztrák és magyar történetírás vitája Nyugat-Magyarországról/Burgenlandról (1918–1945) (Debreceni Egyetem) 36 20 367
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135037 Török Gergely Tihamér: Sarkantyúk okozta összetett morfodinamikai folyamatok nagyizekre gyakorolt hatásának vizsgálata (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 25 404
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134483 Üveges Bálint: Mérgező megszállók: Invazív állatfajok méregtermelésének adaptív változása (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135651 Varga Anna: Közös erdő- és legelőhasználat megváltozásának táji és társadalmi folyamatai a 18. és 19. században és jelenkori hatásai a Dél-Dunántúlon (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 996
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134985 Vincze Ernő: Az urbanizáció hatása vadon élő állatok emberrel szembeni viselkedésére (Pannon Egyetem) 36 24 249
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?