Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" posztdoktori kiválósági program 2021. évi nyertesei (PD_21)
2021. július 29.
Módosítás: 2021. augusztus 27.
Olvasási idő: 14 perc
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_21) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 71 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,86 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok értékelési folyamata a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 71 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
88 20
2 159 882 511 513
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
72 18 1 876 597 465 701
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
69 18
1 815 491 475 137
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
70
15 1 858 232 404 373
Összesen
299
71 7 710 202 1 856 724


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 28.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 138047 Orbán Endre: Tízéves az Alaptörvény: alkotmányozás a többszintű alkotmányosság rendszerében (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 36 23 369
Állam, Jog és Politika 138100 Kacziba Péter: A közösségi média meghódítása? Magyarország és Görögország digitális nyilvános diplomáciája a COVID-19 pandémia időszakában (Pécsi Tudományegyetem) 36 26 431
Állam, Jog és Politika 139007 Antal Attila: A rendkívüli jogrend a globális ökológiai és járványügyi válságok tükrében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 328
Gazdaság 138497 Pető Rita: külföldi beruházás és béregyenlőtlenség Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 828
Gazdaság 138543 Sandrini Luca: iCrowd: innováció, digitális munkaerő és szellemitulajdon-jogok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 970
Gazdaság 139188 Merabishvili Gela: Periférikus geopolitikák (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 715
Irodalom 137996 Bartók Zsófia Ágnes: A nyelvemlékkódexek exemplumai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 081
Irodalom 139076 Virágh András: Irodalmi karrierek és szövegtranszfer Magyarországon 1888-1918 (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 23 140
Kultúra 137969 Bolya Mátyás: Népzenei dallamrendezés MI-vel támogatott digitális környezetben (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 25 365
Kultúra 138275 Hangai Attila: Intencionalitás és mentális reprezentáció az Újplatonizmusban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 23 763
Pszichológia – Nevelés 137588 Zsidó András Norbert: Fenyegető ingerek hatásának vizsgálata a vizuális figyelmi teljesítményre viselkedéses és fiziológiás módszerekkel (Pécsi Tudományegyetem) 36 27 000
Pszichológia – Nevelés 137658 Ferentzi Eszter: Az interocepció kritikai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 840
Pszichológia – Nevelés 138342 Széll Krisztián: Iskolai jóllét és reziliencia az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolákban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 697
Pszichológia – Nevelés 138723 Bereczki Enikő Orsolya: Videójátékok és kreativitás az oktatásban: Növelhetik a videójátékok a tanulói kreativitást? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 989
Pszichológia – Nevelés 138976 File Domonkos: Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 988
Régészet 138585 Szabó Máté: Késő római kori villa-táj Sopianae körül. Történelem, gazdaság, kultúra és életmód a limes mögött. (Pécsi Tudományegyetem) 36 26 985
Társadalom 139049 Jelinek Csaba: A magyarországi lakásszövetkezetek szociológiája történeti megközelítésben (PERIFÉRIA Közpolitikai és Kutatóközpont Kft.) 36 25 545
Történelem 137992 Sólyom Márk: Marcellinus comes és a sztyeppe nomádjai. Hadtörténet (375-568 AD) (Kodolányi János Egyetem) 36 24 758
Történelem 138073 Bara Péter: Chalkédóni Leó élete és munkássága (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 26 008
Történelem 138985 Bácsatyai Dániel: Az Árpádok külpolitikája: diplomácia, diplomaták és kulturális kapcsolatok az Árpád-korban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 25 713
Fizika 137994 Rácz Gábor: Kompakt kozmológiai szimulációk végtelen Univerzumra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 078
Fizika 138571 Király Balázs: Evolúciós potenciáljátékok vizsgálata tenzorrenormálásicsoport-módszerrel (Energiatudományi Kutatóközpont) 24 15 679
Fizika 139077 Kohut Attila: Plazmonikus kétkomponensű nanorészecskék kialakulásának vizsgálata szikra-plazmában (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 625
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137673 Hajdu Dávid: Garantált stabilitás szabályozott dinamikai rendszerekben időkéséssel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 893
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137775 Manó Sándor: Az orvosi 3D nyomtatás mechanikai megközelítése (Debreceni Egyetem) 36 26 580
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137806 Berezvai Szabolcs: Lágy anyag alapú mesterséges izmok konstitutív modellezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 894
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138729 Varbai Balázs: A duplex acélok hegesztése során lezajlódó fázisátalakulások (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 944
Informatikai–Villamosmérnöki 137698 Pašić Alija: Megbízható hálózatok fejlesztése gépi tanulással (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 27 000
Kémia 1 137938 Ungor Ditta Anita: Különféle optikai tulajdonságokkal rendelkező nemesfém nanostruktúrák diagnosztikai lehetőségei (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 160
Kémia 1 138064 Garda Zoltán: Fluortartalmú ligandumok, Mn(II)- és Fe(III)-komplexeik előállítása és kémiai jellemzése sejtek 19F Mágneses Rezonanciás Képalkotással történő jelölésére/követésére (Debreceni Egyetem) 36 27 000
Kémia 1 138248 Gyulavári Tamás: Alkáliföldém-titanát alapú fotokatalizátorok: előállítás, stabilitás és környezeti alkalmazások (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 977
Kémia 1 138507 Renkeczné Tátraaljai Dóra: Polietilén feldolgozási stabilizálása antioxidánsokban gazdag természetes kivonatokkal (Természettudományi Kutatóközpont) 36 26 828
Kémia 2 137866 Kunfi Attila: Molekuláris kemoszenzorok fejlesztése a szintézistől az alkalmazásokig (Természettudományi Kutatóközpont) 36 26 741
Kémia 2 138430 Polyák Péter: Poliolefinek helyettesítése mikrobiális poliészterekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 23 440
Kémia 2 139012 Dvorácskó Szabolcs: A kannabinoid 1-es típusú receptorokon allosztérikusan ható, szintetikus kannabinoidok toxicitását csökkentő hatóanyagok fejlesztése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 27 000
Kémia 2 139162 Kasza György: Funkcionalizált lineáris és hiperelágazásos poliglicidolok mint hatóanyag szállító rendszerekként alkalmazható komplex makromolekulák építőkövei (Természettudományi Kutatóközpont) 36 26 982
Matematika–Számítástudomány 137779 Nagy Dániel: Halmazrendszerek extremális problémái (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 26 880
Matematika–Számítástudomány 138102 Király Csaba: Növelési és struktúrális problémák gráfokon (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 27 000
Földtudományok 1 139275 Beke Barbara: Szerkezetfejlődés, diagenezis és a folyadékáramlás kapcsolata a Pannon-medence pre- és szinrift porózus üledékeiben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 990
Földtudományok 2 138023 Kis Anna: A XXI. századra várható hidroklimatológiai változások és bizonytalanságainak elemzése éghajlati és hidrológiai modellek összekapcsolásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 22 392
Komplex agrártudomány 137621 Jaksa-Czotter Nikoletta: A hőmérséklet antivirális RNS interferencia aktivitására gyakorolt hatásának vizsgálata fásszárú és modell növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 36 27 000
Komplex agrártudomány 138089 Bozsik Gábor: Ciprusfélék kártevőinek kémiai ökológiája: egy inváziós díszbogár átrendezi az illatanyagokra épülő kommunikációs csatornákat (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 26 850
Komplex agrártudomány 138329 Szanyi Szabolcs: Szintetikus- és fél-szintetikus illatanyagok alkalmazásának lehetőségei kártevő bagolylepkék populációdinamikai és szaporodásbiológiai vizsgálatára (Debreceni Egyetem) 36 26 900
Komplex agrártudomány 138660 Simon-Gáspár Brigitta: Vízi növények párolgásának vizsgálata (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 36 26 969
Komplex agrártudomány 139131 Borbély Péter Gábor: Az abiotikus stressztűrést befolyásoló fényreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó HY5 és PIF transzkripciós faktorok funkcionális vizsgálata árpában (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 27 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 138612 Staszny Ádám: Mikroszennyezők potenciális hatásai az egyes vízi élőlények alaktani jellemzőire Magyarország egy turisztikailag kiemelt régiójában (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 36 26 999
Növénytermesztés, állattenyésztés 138916 Mészáros István: Víziszárnyasokból izolált influenza A vírusok új gazdához való adaptálódásának és a NEG8 fehérje szerepének tanulmányozása a vírus életciklusában (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 26 999
Növénytermesztés, állattenyésztés 139053 Ljubobratović Uroš: A süllő (Sander lucioperca) in vitro petesejt érése (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 36 26 953
Ökológia és evolúció 137632 Kiss Réka: Az időjárási elemek ingadozásának hatása gyepekre: közösségi és fajszintű megközelítés (Ökológiai Kutatóközpont) 36 26 991
Ökológia és evolúció 137747 Sonkoly Judit: A kertészeti kereskedelem általi véletlen magterjesztés szerepe a nagy távolságokra történő terjesztésben (Debreceni Egyetem) 36 26 951
Ökológia és evolúció 137828 Takács Attila: Magyarország védett hajtásos növényeinek elterjedése és visszaszorulása (Debreceni Egyetem) 36 26 620
Ökológia és evolúció 138296 Czeglédi István: Idegenhonos édesvízi halak inváziójának sikeressége és hatásuk az őshonos halegyüttesekre és halfajokra (Ökológiai Kutatóközpont) 36 26 408
Ökológia és evolúció 138650 Szász Eszter: Fészekhigiéniai viselkedés: meghatározó tényezők és rátermettség-következmények (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 481
Ökológia és evolúció 138715 Löki Viktor: Rekreációs horgászok helyi ökológiai tudásának felmérése Magyarországon (Ökológiai Kutatóközpont) 36 22 874
Ökológia és evolúció 138806 Tőzsér Dávid: Lágy szárú és fás szárú fajok fémtoleranciájának és fitoremediációjának vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 26 760
Ökológia és evolúció 138859 Lengyel Attila: A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra (Ökológiai Kutatóközpont) 36 27 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138454 Kovács Viktória: Citokinek és kemokinek mRNS-szintű változásainak vizsgálata gyulladás-szenzitizált hipoxiás-iszkémiás enkefatopátia újszülött malac modellben (Szegedi Tudományegyetem) 36 27 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138930 Mészáros Mária: Hatóanyagok átjuttatása a vér-agy gáton célzott sokkarú polipeptid nanohordozókkal (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 27 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 137902 Bojcsuk Dóra: A hem-függő BACH1 transzkripciós faktor epigenetikai szerepének genom-szintű vizsgálata a makrofágok polarizációjában bioinformatikai módszerek alkalmazásával (Debreceni Egyetem) 36 27 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 138055 Ligeti Balázs: Bakteriofágok és mikrobiomok nagyléptékű vizsgálata pángenomikai és gépi tanulási módszerekkel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 36 26 763
Idegtudományok 138935 Ujma Przemyslaw Péter: Vonások és napi események hatása az alvási EEG természetes különbségeire (Semmelweis Egyetem) 36 26 898
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138450 Tóth Renáta: Opportunista patogén gombafajok és a szájüregi laphámsejtes karcinoma közötti interakciók: élesztők általi tumoros szignáltranszdukció szabályozása miRNS-eken keresztül? (Szegedi Tudományegyetem) 36 27 000
Klinikai Orvostudományok 137565 Nardai Sándor: N,N-DIMETILTRIPTAMIN NEUROPROTEKTÍV HATÁSMECHANIZMUSÁNAK EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATA AGYI INFARKTUS KISÁLLAT MODELLJÉN (Semmelweis Egyetem) 36 27 000
Klinikai Orvostudományok 138837 Bozó Renáta: A nem-léziós fenotípus fenntartására irányuló folyamatok vizsgálata a pikkelysömörös tünetmentes bőrben (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 893
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138404 Pape Veronika Friederike Sophia: A DUOX1 NADPH oxidasáz célpontjainak azonosítása (Semmelweis Egyetem) 36 26 989
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138498 Sipka Gábor: Fényindukált konformáció-változások jellemzése és dinamikájuk feltárása a második fotokémiai rendszerben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 26 995
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138540 Ünnep Renáta: A fotoszintézis kulcsfontosságú regulációs mechanizmusaihoz kapcsolódó tilakoidmembrán átrendeződések jellegének és szerepének feltárása időben bontott kisszögű neutronszórás vizsgálatokkal (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 26 863
Sejt- és Fejlődésbiológia 137855 Bencsik Norbert: Caskin1-függő molekuláris mechanizmusok azonosítása a posztszinaptikus fehérjehálózatban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 27 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 137914 Vedelek Viktor: RNS regulációs elemek és a mitokondriális differenciáció vizsgálata a spermatidokban (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 982
Sejt- és Fejlődésbiológia 138521 Kovács Árpád Ferenc: Az alfa galaktozidáz és béta glükocerebrozidáz lizoszomális enzimdiszfunkciók okozta krónikus gyulladás egy-sejt szintű molekuláris patomechanizmusának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 36 26 999
Sejt- és Fejlődésbiológia 138963 Kozma-Bognárné Hajdu Anita: A fitokróm fotoreceptorok új szerepe a virágzás molekuláris szabályozásában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 26 991
Utolsó módosítás: 2021. augusztus 27.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?