Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2022. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_22)
"OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_22)
2022. szeptember 12.
Módosítás: 2022. szeptember 13.
Olvasási idő: 15 perc
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_22) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 74 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok értékelési folyamata a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 74 posztdoktori kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 78 20 1 947 310 524 649
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 91 18 2 505 519 490 276
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 59 17 1 621 903 466 606
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 73 19 2 035 628 533 591
Összesen 301 74 8 110 360 2 015 122


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 143603 Tóth Szilárd: A politikai közösség határai: republikánus perspektívák (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 23 448
Gazdaság 142198 Tóth András József: Fenntartható gyermekétkeztetés - Élelmiszer hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás lehetőségeinek feltárása (InDeRe Élelmezéskutató és Innovációs Intézet Nonoprofit Kft.) 36 28 131
Gazdaság 142547 Páger Balázs: A regionális vállalkozói ökoszisztéma szerepe az új vállalatok piaci túlélésében és a vállalkozói aktivitás alakításában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 655
Gazdaság 142585 Molontay Roland: Döntéstámogatás a felsőoktatásban gépi tanulási és ökonometriai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 488
Gazdaság 142593 Kurbucz Marcell Tamás: Lineáris törvényen alapuló módszer kidolgozása és alkalmazása oksági elemzésre és árfolyam-előrejelzésre (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 26 855
Gazdaság 142873 ASLAN Fatma: Komplex kollektív döntési problémák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 356
Irodalom 142174 Dóbék Ágnes: Irodalmi mecenatúra és tudománypártolás – Itáliai hatás és magyar–olasz művelődési kapcsolatok Magyarországon az egyházi arisztokrácia környezetében (1750–1800) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 232
Irodalom 142392 Tubay Tiziano: Pietro Ranzano, egy itáliai humanista Mátyás udvarában: Magyar történelem az Epithoma és az Annales szemszögéből (MTA Könyvtár és Információs Központ) 36 28 440
Kultúra 143034 Bálizs Beáta: Szövegekből feltárulkozó piros-fehér-zöld. Korpuszkutatás és kultúrtörténet (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 482
Nyelvészet 142317 Kalivoda Ágnes: Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 23 318
Pszichológia – Nevelés 142382 File-Bolló Henrietta: Humán figyelmi torzítások modellezése kutyákon (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 341
Pszichológia – Nevelés 143491 Kasos Krisztián Viktor: Kognitív és fiziológiai szempontok funkciója a biofeedback szorongás csökkentő hatásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 272
Pszichológia – Nevelés 143535 Oláh Katalin: A kötődési stílus kapcsolata a spontán és kontrollált tudatelméleti működéssel (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 210
Régészet 143078 Simon Bence: Gazdálkodás, társadalom, vidéki élet. Aquincum északnyugati hátországa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 496
Társadalom 142319 Gábriel Dóra: Ezüst gazdaság - Helyi és határokon átívelő szereplők Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 24 17 776
Társadalom 142389 Bródy Luca Sára: Civil stratégiák és helyi fejlesztés: a társadalmi integráció átalakulása (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 18 505
Társadalom 142793 Gárdos Judit: Szociológiai magyarázat a 21. században. Egy empirikus kutatás (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 968
Történelem 142230 Huhák Heléna: Túlélés a naplókban és egodokumentumokban: magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs- és kényszermunkatáborokban (1944–1945) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 28 497
Történelem 142913 Kovács Janka: A pszichiátria intézményesülésének kezdetei Magyarországon 1830 és 1868 között: színterek, gyakorlatok és aktorok (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 681
Történelem 143587 Varga Benedek: Enlightenment in Crisis: August Ludwig Schlözer and East-Central Europe in the Age of Revolutions (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 35 27 498
Fizika 142929 Gombor Tamás: Korrelációs függvények az AdS/CFT dualitásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 494
Fizika 143037 Piszter Gábor: Biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata, célzott módosítása és alkalmazása funkcionális biotemplátként (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 28 485
Fizika 143160 Szécsényi István Máté: Összefonódás és nemlokalitás kvantumtérelméletekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 455
Fizika 143226 Bencédi Gyula: Kis ütközési rendszerek kollektivitásának vizsgálata azonosított részecskékkel az LHC Run 3 adatperiódusában (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 28 479
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142254 Klapcsik Kálmán: Akusztikus kavitáció szabályozása megerősítéses tanulással (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 22 753
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142307 Kovács Dorina: Élettartam meghatározás gördülő felületek között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 322
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142720 Baranyai Tamás: Geometrikus Szilárdságtan (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 551
Informatikai–Villamosmérnöki 143129 Firtha Gergely: Zárt terek akusztikai virtualizációja (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 26 139
Informatikai–Villamosmérnöki 143599 Fényes Dániel: Jármű-orientált becslési algoritmusok tervezése klasszikus és gépi tanulási módszerekkel (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 36 28 243
Kémia 1 142293 Imre-Deák Ágota: Tartós antimikrobiális és antivirális tulajdonságokat mutató nanorészecske/polimer bevonatok előállítása és jellemzése (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 646
Kémia 1 142372 Mester Dávid: Pontos gerjesztett állapotú tulajdonságok nagy molekulákra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 425
Kémia 1 142580 Sarka János: Rezgési-forgási molekulaspetroszkópiai számítások határainak feszegetése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 497
Kémia 1 143320 Molnár Csabáné Dr. Rónavári Andrea: Szénalapú nanoszerkezetek aerob granulált iszapos szennyvíztisztítási eljárásra gyakorolt hatása (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 378
Kémia 2 142301 Hirsch Edit: Modern gyógyszer biotechnológiai folyamatok monitorozása és szabályozása fejlett adatelemzési módszerek támogatásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 28 368
Kémia 2 142641 Kaszás Tímea: Anhidro-aldóz oximok átalakítási lehetőségeinek vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 500
Kémia 2 142970 Nagy Brigitta: Mesterséges intelligencia a gyógyszergyártás minőségbiztosításában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 27 077
Kémia 2 143427 Petri László: Új, terápiás célú bispecifikus antitest-gyógyszer konjugátumok előállítása és alkalmazása (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 341
Matematika–Számítástudomány 142154 Rigó Petra Renáta: Új utak a belsőpontos algoritmusok kutatásában (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 21 123
Földtudományok 1 142660 Szijártó Márk: A vízkor és a hőtranszportfolyamatok együttes numerikus vizsgálata szintetikus felszínalatti vízáramlási modellektől a Budai Termálkarszt rendszerig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 27 882
Földtudományok 1 142953 Kalmár Dániel: Litoszféra és a felső köpeny szerkezete az Alpi-Kárpáti-Pannon régióban: a szeizmológiai adatok receiver function analízise és geodinamikai értelmezés (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 26 484
Földtudományok 1 143377 Porkoláb Kristóf: A dehidratációs reakciók szerepe a közepes mélységű földrengések kipattanásában: korszerű numerikus modellek fejlesztése és alkalmazása (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 25 359
Földtudományok 2 142335 Kovács Attila: Éghajlatváltozási hatásvizsgálatok a fenntartható hazai turizmusfejlesztés érdekében (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 125
Földtudományok 2 143378 Skarbit Nóra: A PALM-4U városklímamodell adaptálása a Lokális Klímazónák rendszerét alkalmazva egy közepes méretű város esetén (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 463
Komplex agrártudomány 142420 Rácz Arnold: A különböző fotoreceptorok szerepe a növények ultraibolya sugárzáshoz történő élettani és biokémiai alkalmazkodási folyamataiban (Pécsi Tudományegyetem) 36 28 383
Komplex agrártudomány 142628 Szilasné Jósvai Júlia Katalin: Kártevő rovarok orientációját befolyásoló szemiokemikáliák vizsgálata nőstényt is csalogató (biszex) csalétkek fejlesztése érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 458
Komplex agrártudomány 143055 Pesti Krisztina: Nátriumcsatornára ható inszekticidek tesztelésére alkalmas nagy áteresztőképességű elektrofiziológiai módszer kidolgozása (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Növénytermesztés, állattenyésztés 142122 Bencsik-Kerekes Erika Beáta: Quorum sensing-gátló molekulák alkalmazása élelmiszerrontó élesztőgombák ellen (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 017
Növénytermesztés, állattenyésztés 143382 Péter Áron: Szezonalitás és gazdaspecifikusság a denevérek külső parazitái és kórokozóik esetében (Állatorvostudományi Egyetem) 36 28 331
Ökológia és evolúció 142106 Pipoly Ivett Ildikó: Az urbanizáció és extrém hőség hatásai madarak szaporodási sikerességére (Pannon Egyetem) 36 28 416
Ökológia és evolúció 142602 Nagy Nikoletta Andrea: Egy kétszülős utódgondozással rendelkező bogárfaj, a Lethrus apterus pángenom vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 374
Ökológia és evolúció 142654 Ujszegi János: A kitridiomikózis kétéltűekre gyakorolt hatásának földrajzi változatossága: Okok és következmények (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 484
Ökológia és evolúció 142704 Nemesházi Edina: Az ivarváltás fitneszre gyakorolt hatásai erdei békában (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 28 499
Ökológia és evolúció 143107 Szentiványi Tamara: Antropogén tevekénységek hatása az invazív szúnyogokra és az általuk terjesztett kórokozókra: mintázatok a fajösszetételben, inszekticid rezisztenciában, gazdaválasztásban és parazita elterjedésben (Ökológiai Kutatóközpont) 36 28 413
Ökológia és evolúció 143139 Abdai Judit: Etológiai kutatások mesterséges szociális ágensek fejlesztéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 113
Ökológia és evolúció 143425 Fekete Réka: Útszegélyek szerepe az őshonos flóra megőrzésében (Debreceni Egyetem) 36 28 305
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143241 Szabó Renáta: A fertilitással összefüggő női és férfi hormonzavarok oxidatív és gyulladásos hátterének vizsgálata és terápiás lehetőségei elhízott és nem elhízott patkánymodellekben: Fókuszban a kisspeptin szignalizáció (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 467
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143327 Pál Éva: A D-vitamin hiány szerepe az éröregedésben (Semmelweis Egyetem) 36 28 500
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142838 Somogyvári Milán: A Hsp90 interaktóm szisztematikus vizsgálata C. elegans-ban (Semmelweis Egyetem) 36 28 137
Idegtudományok 143380 Kandrács Ágnes: Az SPW-R komplex kétirányú terjedése patkány hippocampusban, in vitro (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Idegtudományok 143386 Kuti Dániel: Bél-mikrobiom szerepe a Parkinson kór kialakulásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 28 500
Idegtudományok 143582 Meszéna Domokos: Térben és időben összehangolt intra- és extracelluláris mérések alkalmazása sejtszintű idegélettani kérdések validációjára (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 500
Idegtudományok 143650 Szalay Gergely: Vizuális információt kódoló sejthálózatok tulajdonságainak vizsgálata 3D fotostimulációval létrehozott mesterséges érzet segítségével (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 28 488
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142272 Cserepes Mihály: Tumor kemorezisztencia mechanizmusok vizsgálata PDTX modellekben (Országos Onkológiai Intézet) 36 28 440
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142418 Petővári Gábor: Gamma-aminovajsav intracelluláris és extracelluláris megjelenésének, potenciális daganatbiológiai szerepének vizsgálata emlőtumorokban (Semmelweis Egyetem) 36 28 341
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142930 Türk-Mázló Anett: A mezenchymális sztrómasejtek sejthalál folyamatok szabályozásán keresztül megvalósuló immunregulációjának vizsgálata (Debreceni Egyetem) 36 28 500
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143297 Kiss Richárd: Gyermekkori lágyrészszarkómák klonális evolúciójának jellemzése és terápiás célpontjainak vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel (Semmelweis Egyetem) 36 28 500
Klinikai Orvostudományok 142288 Kovács Kata: Hydrocortison terápia a hypothermiás kezelés ideje alatt oxigénhiányt átélt újszülöttekben (Semmelweis Egyetem) 36 27 880
Klinikai Orvostudományok 143698 Éltes Péter Endre: PASCAL: Betegspecifikus nyaki gerinc görbület elemzése és helyreállítása in silico módszerekkel (Budai Egészségközpont Zrt.) 36 28 272
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142287 Dóra Dávid: Az extracelluláris mátrix és az immun-mikrokörnyezet szerepe a colitis-asszociált neuroinflammatio és dysmotilitás patogenezisében (Semmelweis Egyetem) 36 28 455
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142709 Zámbó Veronika: A központi idegrendszerben domináns, humán sztearil-KoA-deszaturáz izoenzim (SCD5) természetes mutációinak és génexpressziós szabályozásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 36 26 742
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143438 Zlatkova Petrova Nia: A zöldalgák áramtermelésének hatékonyságát fokozó fotoszintetikus  folyamatok feltárása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 28 200
Sejt- és Fejlődésbiológia 142943 Boda Attila: Az autofagoszóma-mozgatás molekuláris mechanizmusainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 500
Sejt- és Fejlődésbiológia 143268 Kincses András: Szub- és szupracelluláris struktúrák elektromos impedanciaalapú jellemzése mikrofluidikai csiplaboratóriumi módszerekkel (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 26 542
Sejt- és Fejlődésbiológia 143786 Kovács Tibor: Új autofágia aktivációs célpontok keresése Drosophila neurodegenerációs és öregedési modellekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 127
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?