Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokSzakmai vélemény
Felhívás szakmai véleménykéréshez: Az innovációs ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kutatási infrastruktúrák létrehozására és komplex fejlesztésére
Az innovációs ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kutatási infrastruktúrák létrehozása és komplex fejlesztése
2021. február 26.
Módosítás: 2021. március 31.
Olvasási idő: 2 perc
A felhívás keretében cél, hogy a Magyarország számára biztosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Resilience and Recovery Facility) keretében kutatásra, fejlesztésre és innovációra nyújtott támogatásra az egyes alprogramokban megfogalmazott célokra vonatkozó projektek kerüljenek szakmai véleményezésre. Ezen belül olyan tudomány- és/vagy technológia által vezérelt létesítmények és területek létrehozása, melyek a lehetséges tudástermelő egységeken, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre vagy vállalati környezetben kialakított kompetenciákra építenek. A program keretében cél továbbá a megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó kiszolgáló területek és kutató-tudásközvetítő szervezetek létrehozása és komplex fejlesztése.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra szakmai véleménykérést nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:

  1. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  2. a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények;
  3. kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  4. vállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására);
  5. helyi vagy térségi önkormányzatok;
  6. alapítványok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
  7. központi költségvetési szerv.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a jelen Felhívásban is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai véleménykérés benyújtásának határideje: 2021.04.07. 12:00

Véleménykérést magyar nyelven, a projektekhez tartozó vezetői összefoglalót magyar és angol nyelven is, az elektronikus felületen elérhető véleménykérői adatlapon kérjük benyújtani.

A pályázati felhívás letölthető:
Felhívás szakmai véleménykéréshez: Az innovációs ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kutatási infrastruktúrák létrehozására és komplex fejlesztésére PDF (237 KB)

Utolsó módosítás: 2021. március 31.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?