Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektek
Támogatott 2015/1 PD pályázati azonosítójú posztdoktori pályázatok
Támogatott 2015/1 PD pályázati azonosítójú posztdoktori pályázatok
2015. július 30.
Módosítás: 2017. december 30.
Olvasási idő: 13 perc
Zsűri
Tipus
Nysz.
Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)

Javasolt (EFt) 

RGM
PD
115261
Csippán Péter: A magyar húsmarha variabilitása a késő középkori és korai újkori külkereskedelem, az írott források és a régészeti leletek tükrében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

19 670

MKK
PD
115373
Ignácz Ádám: A populáris zene esztétikai és politikai megítélésének változásai a Rákosi-korszakban és a kora Kádárizmusban (1948-1968) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36

8 710

MOLBI
PD
115404
Lipinszki Zoltán: Az evolúciósan konzervált Fehérje Foszfatáz 4 új célpontjainak azonosítása és jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

26 767

FIZ
PD
115408
Fejős Gergely: Funkcionális renormálási csoport módszer alkalmazása az erősen kölcsönható anyag leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

19 722  

KM2
PD
115431
Horváti Kata: Elágazásos multi-epitóp konjugátumok a szintetikus vakcina-fejlesztésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

8 980

PSP
PD
115432
Simor Péter: Az alvás, az álmodás és az emlékezeti funkciók összefüggéseinek pszichofiziológiai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

8 958

KM2
PD
115436
London Gábor: Katalitikus reakció-szekvenciák fejlesztése iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
24

15 052

MKK
PD
115447
Régi Tamás: Az érték és a tradíció antropológiája: változó identitások egy dél-etióp nomád közösségben (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36

7 866

SUPRA
PD
115451
Egri Ádám: Vízi ízeltlábúak polarotaxisának vizsgálata különös tekintettel az összetett optikai ökológiai csapdák és kiküszöbölésük lehetőségeinek kutatására (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

19 890

MOLBI
PD
115502
Rigó Gábor: Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe az auxin jelátvitel és gravitropizmus szabályozásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

26 463

KM1
PD
115503
Oláh Julianna: Citokróm P450 enzimek DNS-károsító metabolitjainak kvantumkémiai és QM/MM vizsgálata: A bioaktivációtól a hatás kifejtéséig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

16 458

FIL
PD
115513
Brunner Ákos: Az egységes lélek koncepciója az ókori filozófiában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

11 666  

AGR2
PD
115519
Fehér Enikő: Virális és gazda eredetű tényezők vizsgálata házi és vadon élő víziszárnyasok polyomavírus fertőzésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 950 

MOLBI
PD
115534
Honti Viktor: A szesszilis szövet fejlődésének, működésének és más hematopoietikus kompartmentumokkal való kommunikációjának vizsgálata Drosophila melanogaster-ben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

23 766

KM1
PD
115535
Papp Gábor: Hiperpolarizáció vizsgálata vizes közegben para-hidrogénnel (Debreceni Egyetem)
36

9 045

MAT
PD
115554
Gazdag-Tóth Boglárka: Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

19 014

MOLBI
PD
115568
Nagy Péter: Gyulladásos bélbetegség modellezése Drosophila-ban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 250

GÉK
PD
115614
Kassai Miklós: Regeneratív hővisszanyerő hatásfokának, valamint hő-és nedvességátviteli tulajdonságainak vizsgálata alacsony külső léghőmérsékletek esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

28 458

KLINO
PD
115616
Szarvas Tibor Gábor: AZ MMP7 SZEREPE ÉS PROGNOSZTIKUS ÉRTÉKE A PROSZTATARÁK PROGRESSZIÓJÁBAN ÉS KEMOTERÁPIA REZISZENCIÁJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN (Semmelweis Egyetem)
24

16 884

SUPRA
PD
115627
Deák Balázs: Környezeti tényezők és tájszerkezet hatása fragmentált szárazgyepek biodiverzitására (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

8 589

SUPRA
PD
115637
Lelleiné Kovács Eszter: A klímaváltozás hatása az ökoszisztémák szénkibocsátására: terepkísérletek és biogeofizikai modellezés (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 839

KM2
PD
115640
Bakonyi Péter: Bioelektrokémiai fermentációs feldolgozási technika a biohidrogén termelés javítására (Pannon Egyetem)
36

22 548

AGR1
PD
115641
Gell Gyöngyvér Mónika: Triticum monococcum proteomikai és immunológiai vizsgálata különböző búzához köthető megbetegedések tükrében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 882

KM2
PD
115645
Herczeg Mihály: Potenciálisan véralvadásgátló 6-dezoxi-L-talopiranóz tartalmú idraparinux analógok szintézise (Debreceni Egyetem)
36

22 828

KLINO
PD
115677
Kövesdi Erzsébet: Sclerosis tuberosa fenotípus lehetséges genetikai háttereinek vizsgálata újgenerációs módszerekkel: genotípus-fenotípus összefüggés biokémiája (Pécsi Tudományegyetem)
36

8 970 

AGR2
PD
115685
Pásztiné Gere Erzsébet: Xenobiotikumok által okozott bélkárosodások sertésekben (Szent István Egyetem)
36

8 976  

BIOIN
PD
115697
Végh Attila Gergely: Élő sejtek közötti kölcsönhatás nano-dinamikája (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

18 280

MAT
PD
115705
Hartmann Miklós: Monoidok reprezentációi hatásokkal (Szegedi Tudományegyetem)
36

1 590

SUPRA
PD
115730
Zsebők Sándor: A madárének kulturális evolúciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 220

SZD
PD
115736
Zombory Máté: Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004 (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

19 566

ÁJP
PD
115747
Papp Zsófia: Képviselői munka és választási eredmények (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24

3 905

KM1
PD
115769
Halasi Gyula: Szén-dioxid fotoindukált átalakítása anion dotált és új fejlesztésű fém adalékolt fotokatalizátorokon (Szegedi Tudományegyetem)
36

22 158

INFRA
PD
115776
Pázmándi Kitti Linda: Az átprogramozott anyagcsere folyamatok és a mitokondriumok szerepe a plazmacitoid dendritikus sejtek antivirális funkcióiban (Debreceni Egyetem)
36

9 000

KLINO
PD
115792
Reiniger Lilla: A primer központi idegrendszeri lymphoma molekuláris patogenezise és mikrokörnyezete (Semmelweis Egyetem)
36

9 000

SUPRA
PD
115801
Takács Péter: A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés. (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

10 415

FT2
PD
115803
Négyesi Gábor: A talajok széleróziós veszteségének becslése különböző módszerekkel és a szélerózió elleni védekezési lehetőségek kidolgozása (Debreceni Egyetem)
36

6 016

FT1
PD
115810
Szabó Katalin Zsuzsanna: Természetes radioaktivitás numerikus modellezése és térképezése környezeti kockázatbecslés céljából potenciális forráskőzetek és talajok geokémiai és fizikai paraméterei alapján (Szent István Egyetem)
36

22 525 

MIF
PD
115819
Kricsfalusi Beatrix: Esztétika - politika - teatralitás (Debreceni Egyetem)
36

4 464

FT2
PD
115833
Zlinszky András: LIDAR-alapú távérzékelési módszer kidolgozása nádasok biodiverzitásának és ökoszisztéma szolgáltatásainak kvantitatív térképezésére (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 674

IDEGT
PD
115837
Csukly Gábor: Az érzelemfelismerés és a percepció közötti kapcsolat szkizofréniában: Egy kiváltott válasz vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
36

21 978

AGR3
PD
115871
Feigl Viktória Dóra: Vörösiszap hatása homoktalajok mikrobiális aktivitására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24

6 787

KM1
PD
115898
Solt Hanna: DeNOx reakciók szintetikus kabazit (SSZ-13) katalizátorokon (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36

22 149

RGM
PD
115912
Mordovin Maxim: A nemzetközi textilkereskedelem régészeti emlékei a középkori és kora újkori Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

9 372

AGR3
PD
115938
Koczor Sándor: Infokemikália stimulusok hatásának vizsgálata recésszárnyú rovaroknál (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

7 182

FT2
PD
115951
Németh Ádám: Az etnikai, vallási, nyelvi diverzifikálódás dinamikájának, és a társadalmi kohézióra gyakorolt potenciális hatásainak modellezése egy új paradigma, a „diverzitás-kutatás” elméleti keretében (Pécsi Tudományegyetem)
36

17 550

KISOR
PD
115974
Maléth József: Az endoplazmatikus retikulum - plazma membrán mikrodomének összetétele és fiziológiai szerepe a polarizált epitél sejtekben (Szegedi Tudományegyetem)
36

26 058

MAT
PD
115978
Pach Péter Pál: Kombinatorikus eszközök alkalmazása a multiplikatív számelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

20 037

KISOR
PD
116011
Koncz István: Korai Repolarizációs Szindróma: új terápiás lehetőségek, új mechanizmusok feltárása (Szegedi Tudományegyetem)
36

28 458

FIZ
PD
116012
Visontai Dávid: Molekuláris és két dimenziós rendszerek vizsgálata kvantum- és klasszikusfizikai eszközökkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12

1 024

FT2
PD
116084
Hubainé Tóth Eszter: Különböző művelési módok összehasonlítása egyes üvegházhatású gázok kibocsátásának szempontjából (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

11 798

KLINO
PD
116093
Butz Henriett: Extracelluláris mikroRNS-ek vizsgálata hypophysis betegségekben (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

9 000

KM2
PD
116096
Bagi Péter: Optikailag aktív foszfin-oxidok előállítása és felhasználása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

8 994

ÓKR
PD
116108
Majer Zsuzsa: Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, szövegtipológia és szövegfeldolgozások (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

21 294

SUPRA
PD
116114
Erdős László: A pannon homoki erdőssztyeppek jelene és jövője: fafajok demográfiája, különös tekintettel az újulatra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36

22 197

INFRA
PD
116119
Csuka Dorottya: A komplement H-faktor-rokon fehérje 5 szerepének feltárása  komplement-mediált vesebetegségekben (Semmelweis Egyetem)
36

23 352

IVM
PD
116121
Haidegger Tamás: Minimál Invazív Sebészeti képességek fejlesztése és felmérése robottechnikai módszerekkel (Óbudai Egyetem)
36

11 682

GÉK
PD
116122
Molnár Kolos: Elektro-szálképzett termoplasztikus nanoszálak és kompozitjaik fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

9 984

AGR3
PD
116157
Horel Ágota: Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

11 961

ÁJP
PD
116168
Dobos Balázs: A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

3 399

FIZ
PD
116175
Molnár László: Űrfotometriai alkalmazások a K2 misszióban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36

21 733

IDEGT
PD
116181
Andics Attila: Szociális hangadások észlelésének összehasonlító agyi képalkotásos vizsgálatai kutyán és emberen (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 734

FT1
PD
116183
Váczi Tamás: Ionbesugárzás okozta szerkezeti károsodás elektronsugár hatására történő rendeződése cirkonban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

7 972

SUPRA
PD
116200
Kelemen András: Növényi tulajdonságok szerepe a fajok közötti kölcsönhatásokban és a gyepek stabilitásának kialakításában (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
36

8 988

KISOR
PD
116212
Fagyas Miklós: Szabad zsírsavak szerepe az endogén ACE-gátlásban (Debreceni Egyetem)
36

7 998

SZD
PD
116219
Megyesi Boldizsár: Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36

6 724

INFRA
PD
116222
Fernandes Martins Ana Sofia: Multidrog rezisztencia csillapítása baktériumokban: az antimikrobiális peptidek szerepe (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36

23 079

KM1
PD
116224
Sebők Dániel: Adszorpciós/adhéziós kölcsönhatások jellemzése polarizációs reflektometria interferencia spektroszkópiával (Szegedi Tudományegyetem)
36

18 573

KJS
PD
116226
Molnár Adrienn: Ellátási lánc és hálózat teljesítmény és kapcsolatok az agribusiness szektorban (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36

8 962

FT1
PD
116227
Erőss Anita: A Villányi-termálkarszt komplex hidraulikai és geokémiai feldolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 661

MOLBI
PD
116262
Boratkó Anita: A TIMAP-PP1 komplex szabályozó szerepe a PKC és endotelin útvonal csomópontjában (Debreceni Egyetem)
36

9 000

AGR1
PD
116269
Mosonyi István Dániel: Speciális fejlődési út az Araceae család növényei esetén (Budapesti Corvinus Egyetem)
36

8 052

GÉK
PD
116326
Poós Tibor: Megújuló anyagok és folyadékok diffúziós folyamatainak energetikai kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

23 112

KM1
PD
116329
Benkő Zoltán: A foszfaetinolát (OCP-) ion mint építőegység - Számításos kémiai vizsgálatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

22 444

IDEGT
PD
116347
Papp Orsolya: A bazális előagy szabályozó szerepe a mediális prefrontális kéregben félelmi tanulás alatt (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36

23 750

KM1
PD
116384
Somodi Ferenc: Üvegházhatású gázok katalitikus átalakítása szintézisgázzá: a metán és szén-dioxid reakciójának tanulmányozása kétfémes nanorészecskéken (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36

23 034

NYE
PD
116414
N. Fodor János: Geolingvisztikai módszerek a történeti személynévkutatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

6 963

MIF
PD
116464
Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház korai történetének elfeledett kéziratos forrásai (1837-1849) (Szegedi Tudományegyetem)
36

17 826

ÓKR
PD
116524
Kiss Dániel: Szöveghagyomány és kodikológia: C. Valerius Catullus versei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

24 669

KISOR
PD
116553
Pallagi Petra: A Ca2+ szignalizáció szerepe a pankreász duktális sejtek élettani és kórélettani folyamataiban (Szegedi Tudományegyetem)
36

21 858

BIOIN
PD
116558
Mártonfalvi Zsolt: Molten globule dinamika a titin gombolyodásában. (Semmelweis Egyetem)
36

22 938

KM2
PD
116559
Mika László Tamás: A Gamma-valerolakton mint “zöld” oldószer alkalmazása katalitikus eljárásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36

11 487

AGR1
PD
116564
Soltész Alexandra: A TaCBF14 és TaCBF15 transzkripciós faktorok hatásának molekuláris biológiai vizsgálata transzgénikus árpa- és búzavonalakban (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36

8 976

FIZ
PD
116579
Baji Zsófia: ZnO és Ga2O3 nanostruktúrák készítése atomi rétegleválasztással (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36

23 949

IDEGT
PD
116589
Tóth Máté: A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36

8 974

AGR2
PD
116609
Kocsubé Sándor: A Bipolaris és Curvularia nemzetségek szerepe mezőgazdasági termékek mikotoxin szennyeződésében (Szegedi Tudományegyetem)
36

24 093

AGR3
PD
116635
Bak Miklós: A faanyagok fontosabb műszaki jellemzőinek javítása nanovegyületekkel (Nyugat-magyarországi Egyetem)
36

24 864

KJS
PD
116638
Antal Miklós: Energiarendszerek átalakításának politikai gazdaságtana Kelet-Európában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

15 660 

PSP
PD
116686
Orosz Gábor: A teljesítménnyel és segítségnyújtással kapcsolatos vélekedések megváltoztatására irányuló szociálpszichológiai intervenciók az oktatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24

10 972

RGM
PD
116711
Sebők Katalin: Az Alföld és a Dunántúl időrendi, kulturális és populációs kapcsolatai a kései újkőkorban. Pusztataskony-Ledence 1. lelőhely és környezete anyagának multidiszciplináris összehasonlító elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

8 964

BIOIN
PD
116739
Hajdu Kata: Fotoszintetikus reakciócentrum/szénnanocső biohibrid rendszerek (Szegedi Tudományegyetem)
36

22 689

MOLBI
PD
116815
Batista Pelaez Frank Ricardo: A PPARγ, RXR és STAT6 transzkripciós faktorok cisztromi kölcsöhnatásainak szerepe az M2 fenotípus kialakulásában és funkciójában (Debreceni Egyetem)
36

22 704

KLINO
PD
116817
Csősz Éva: Zöldhályog-műtétek komplikációihoz vezető sebgyógyulási problémák proteomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36

8 464

IVM
PD
116832
Nagy Máté: Galambcsapat vezetési és irányítási elveinek kutatása és alkalmazása csoportosan repülő robotokhoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36

22 694

KISOR
PD
116845
Hegedűs Csaba: Az NMNAT-1 szerepe a daganatsejtek kemoszenzitivitásának szabályozásában (Debreceni Egyetem)
36

9 000

FIZ
PD
116892
Mikóczi Balázs: Nagy excentricitású jelek a gravitációshullám-fizikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36

18 873

AGR3
PD
116926
Sós-Hegedűs Anita: Vírusfertőzés következtében kialakult levélfejlődési rendellenesség hátterében álló molekuláris mechanizmusok vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36

24 000

NYE
PD
116990
Bíró Bernadett: Nominalizáció a manysi nyelvben (Szegedi Tudományegyetem)
36

19 167

INFRA
PD
116992
Groma Gergely: Az extracelluláris mátrix proteombeli eltéréseinek szerepe a multifaktoriális, inflammációs betegségek patomechanizmusában (Szegedi Tudományegyetem)
36

8 940

KISOR
PD
116996
Rákosy Zsuzsa: Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában (Pécsi Tudományegyetem)
36

9 000

TRT
PD
117026
Simon Zsolt: Erdélyi városok pénzügyigazgatása a középkorban és a koraújkorban. Beszterce és Brassó esete (Budapest Főváros Levéltára)
36

8 948

TRT
PD
117033
Prajda Katalin: A Magyar Királyság és Itália kapcsolatai a reneszánsz idején (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
12

9 042

Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?