Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektek
Támogatott 2015/1 K és K+ pályázati azonosítójú kutatási témapályázatok
Támogatott 2015/1 K és K+ pályázati azonosítójú kutatási témapályázatok
2015. július 30.
Módosítás: 2017. december 30.
Olvasási idő: 31 perc
Zsűri
Tipus
Nysz.
Vezető kutató/Téma címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Javasolt (EFt)
KISOR
K
115253
Peták Ferenc: Keringéstámogató kezelések pulmonális hatásainak vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 272
KM1
K
115259
Zrínyi Miklós: Funkcionális biokompatibilis és biodegradábilis gélek szintézise és orvosi alkalmazhatóságának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
43 464
MAT
K
115288
Rónyai Lajos: Algebra és algoritmusok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
8 376
KLINO
K
115345
Lakatos Péter László: Gyulladásos bélbetegségek kimenetelének vizsgálata rendszeres anti-TNF szérumszint és anti-TNF ellenes antitest mérés mellett a biológiai terápia alkalmazása során: multicentrikus, prospektív klinikai vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
36
20 880
KISOR
K
115375
Sarkadi Balázs: ABC transzporter fehérje expresszió szabályozása emberi pluripotens őssejtekben és a differenciálódás során (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
81 096
BIOIN
K
115378
Csermely Péter: Biológiai hálózatok adaptációja és az adaptációt kiváltó nódusai (Semmelweis Egyetem)
46
42 154
MAT
K
115383
Molnár Lajos: Operátorok, mátrixok és struktúráik (Debreceni Egyetem)
48
11 976
PSP
K
115385
Winkler István: A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
71 202
KLINO
K
115394
Kovács L. Gábor: Az embrió életképességének korai biokémiai indikátorai (Pécsi Tudományegyetem)
48
27 910
KISOR
K
115397
Nánási Péter Pál: Kalcium-függô ionáramok vizsgálata kutya kamrai szívizomban (Debreceni Egyetem)
48
27 972
KLINO
K
115398
Igaz Péter: Keringő mikroRNS-ek és extracelluláris vezikulák vizsgálata a mellékvese-daganatok diagnózisában (Semmelweis Egyetem)
48
26 640
SUPRA
K
115402
Bókony Veronika: A környezeti ártalmak ivari hatásai változatos ivarmeghatározású gerinceseknél (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 978
AGR1
K
115403
Putnoky Péter: Az Rcg1 gyökérgolyva rezisztencia gén azonosítása szőlőben (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 992
MKK
K
115405
Sipos János: 27-éves törökségi népzenei kutatómunkánk összefoglalása (tanulmány, archívum, Internet) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
16 712
KISOR
K
115422
Tóth Zsuzsanna: Új irányvonalak a nesfatin-1/NUCB2 élettani jelentőségének vizsgálatában (Semmelweis Egyetem)
48
32 736
KJS
K
115427
Paizs László: Verseny és piaci erő a magyar villamosenergia-piac szabályozó energia piacán (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
1 710
FIZ
K
115434
Rácz István: Új módszerek kidolgozása és alkalmazása az általános relativitáselmélet Cauchy problémájának megoldására (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
3 892
IDEGT
K
115441
Gulyás Attila: Dinamika és kódolás különböző hippokampális állapotokban: hogyan alakítja a serkentő és gátlósejtek kölcsönhatása az aktivitást? (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
43 819
PSP
K
115457
Gaál Zsófia Anna: Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
19 887
KISOR
K
115461
Csernoch László József: Intracelluláris raktárak által vezérelt kalciumbelépés módosulásának szerepe a vázizmok kalciumhomeosztázisában (Debreceni Egyetem)
48
43 976
IDEGT
K
115471
Matesz Klára: Az extracellularis matrix szerepe az egyensúlyozó rendszer plaszticitási folyamataiban (Debreceni Egyetem)
48
22 677
FT2
K
115472
Karátson Dávid: A belső-kárpáti vulkánosság kitörési rátái és eróziós dinamikája: volumetria, radiometrikus kronológia és paleomágnesség (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
28 331
MAT
K
115479
Győry Kálmán: Diofantikus számelmélet: kvalitatív, kvantitatív és numerikus vizsgálatok (Debreceni Egyetem)
48
17 528
KM1
K
115480
Várnagy Katalin: A fémionok neurodegeneratív betegségekben játszott szerepének koordinációs és elektrokémiai háttere (Debreceni Egyetem)
48
25 704
ÓKR
K
115481
Dezső Tamás: Mezopotámiai településszerkezet és társadalmi hálózatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 492
MAT
K
115483
Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
4 000
PSP
K
115497
Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése (Szegedi Tudományegyetem)
48
14 208
FIZ
K
115504
Tegze Miklós: Szerkezetmeghatározás biológiai részecskéken röntgen-szabadelektronlézerrel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
24 648
MAT
K
115518
Zádori László: Algebraosztályok és klónok (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 533
IVM
K
115523
Nagy István: Villamos energetikai alkalmazásokból eredő alapkutatás a nemlineáris dinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
24 539
ÁJP
K
115530
Fodor László: Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában (Debreceni Egyetem)
30
23 961
KJS
K
115538
Pintér Miklós: Döntések pontatlan valószínűségek mellett (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
4 756
KM2
K
115539
Bakos József: A katalizátorok finomhangolása: sztereoszelektív koordináció és katalízis  biológiailag aktív vegyületek előállítására (Pannon Egyetem)
36
16 251
KJS
K
115542
Gelei Andrea: Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
12 459
NYE
K
115544
Babarczy Anna: A pragmatikai kompetencia fejlődésének kognitív alapjai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
24 328
ÓKR
K
115555
Zsom Dóra: Az iszlám misztika (szúfimus) és a zsidó misztika kölcsönhatásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
7 404
FIZ
K
115575
Szunyogh László: Konzorcium, fő p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 264
KJS
K
115577
Lux Gábor: A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
12 270
KJS
K
115578
Élteto Andrea: Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
10 773
MOLBI
K
115587
Vellainé Takács Krisztina: A metasztázis inhibitor Nm23 homológ NDK-1 szerepe az apoptózisban; az extracelluláris Nm23 szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
28 736
FIL
K
115593
Szabó Gábor: A fizika metafizikai alapkérdései formális megközelítésben (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
15 992
KLINO
K
115607
Szijártó Attila: Innovációk a májsebészetben. Programozott májregeneráció kísérletes és klinikai vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
32 362
FIZ
K
115608
Kürti Jenő: Kétdimenziós, új típusú anyagok rezonancia-Raman-spektroszkópiája (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
20 430
AGR2
K
115613
Zsarnovszky Attila: Endokrin diszruptoroknak mitokondriumok által mediált, a neuronok magreceptoraira kifejtett hatásai. (Szent István Egyetem)
48
53 785
INFRA
K
115623
Cervenak László: A komplement MASP-1 endotélsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata fiziológiás és patológiás körülmények között (Semmelweis Egyetem)
48
31 887
FIZ
K
115624
Domokos Péter: Nyílt rendszerek kvantumdinamikája az ultraerős csatolás tartományában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
32 062
FIZ
K
115632
Újfalussy Balázs: Konzorcium, társ p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
10 411
SZD
K
115644
Kovács Éva Judit: (Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
11 906
ÁJP
K
115646
Szalayné dr. Sándor Erzsébet: Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás (Pécsi Tudományegyetem)
36
8 121
KM1
K
115660
Pápai Imre: Frusztrált Lewis párok reakcióinak elméleti vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
29 713
GÉK
K
115673
Kollár László: Szerkezetek földrengésvizsgálata (billegő mechanizmusok) (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
38 804
MKK
K
115676
Bolvári-Takács Gábor: A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai 2. (Magyar Táncművészeti Főiskola)
48
27 424
INFRA
K
115690
Varga János: Aspergillus fajok filogenetikai és filogenomikai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 732
AGR3
K
115691
Hodúr Cecilia: Szerves anyag tartalmú hulladékok lebontásának elősegítése mikrohullámú energiaközléssel (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 324
IVM
K
115694
Hangos Katalin: Nemlineáris dinamikus rendszerek fizika-inspirálta irányítása és diagnosztikája (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet)
48
32 232
BIOIN
K
115698
Simon István: Kísérlet a fehérje szerkezetek szerveződésének egy egységes leírására (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
42 256
GÉK
K
115701
Páczelt István: Néhány kiválasztott probléma a numerikus mechanikában (Miskolci Egyetem)
48
20 885
FIZ
K
115709
Szabó Róbert: Dinamikai folyamatok vizsgálata űrtávcsövekkel pulzáló változócsillagokban (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
39 396
AGR3
K
115714
Rajkai Kálmán: Növényi stresszválasz kimutatása a gyökér in situ mért elektromos jellemzőivel (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
22 852
ÁJP
K
115720
Pókecz-Kovács Attila: Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 415
KLINO
K
115723
Paragh György: A lipid homeosztázis metabolikus, hormonális és genetikai tényezői nagy kardiovaszkuláris kockázatú betegekben (Debreceni Egyetem)
48
15 996
IVM
K
115724
Kertész Krisztián Imre: Biológiai és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrákon alapuló gőz/gázérzékelők előállítása és tulajdonságainak vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
21 768
KM2
K
115731
Fülöp Ferenc: Modern, fenntartható módszerek karbociklusos β-aminosavak, rokon peptidek és természetes vegyületek előállítására (Szegedi Tudományegyetem)
48
28 000
KM1
K
115744
Szabados Ágnes: Metodológiai fejlesztések a sokelektron elméletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 000
SZD
K
115748
Sándor Klára: A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem)
36
24 920
KM1
K
115762
May Nóra Veronika: Bioligandumok és funkcionális fémkomplexeinek szerkezetmeghatározása szilárd és oldat fázisban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
21 756
KM2
K
115764
Rábai József: Optikai izomerek hatékony előállítása diasztereomerek innovatív elválasztásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 422
SZD
K
115766
Kovács I. Gábor: A két világháború közötti magyarországi tudáselitek rekrutációja és a középrétegek hierarchiája a dualizmuskori Magyarországon (rendi mintázatok, osztályhelyzet, hivatásszerkezet, szocio- és etnokulturális alakzatok, felekezeti-művelődési tömbök) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
7 716
KM1
K
115784
Klencsár Zoltán: Konzorcium, fő p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
10 540
KJS
K
115788
Fertő Imre: Gazdasági válság és nemzetközi agrárkereskedelem (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
5 516
KM2
K
115796
Csupor Dezső: Magyarországi moha fajok, mint farmakológiailag aktív vegyületek potenciális forrásai (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 984
MAT
K
115799
Pyber László: Csoporthatások (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
22 376
MAT
K
115804
Weisz Ferenc: Ortogonális transzformációk és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 040
FIZ
K
115805
Hartmann Péter: Komplex plazmák akcióban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
25 686
RGM
K
115815
Raczky Pál: Öcsöd-Kováshalom. Egy késő neolitikus tell-szerű település régészeti leletanyagának kvantitatív elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
19 467
KLINO
K
115818
Papp Mária: IgA típusú autoantitestek jelenléte alkoholos májcirrhosisban: a bakteriális transzlokáció trigger szerepe kialakulásukban és patogenetikai szerepük a fibrogenesisben (Debreceni Egyetem)
36
16 800
IVM
K
115820
Kollár István: Optimális paraméterbecslési eljárások vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
19 758
FT1
K
115836
Bór József: Globális, regionális és lokális elektromágneses környezetünk tanulmányozása ELF tranziensek felhasználásával (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
19 864
KJS
K
115851
Kuti István: Az élelmiszer-fogyasztás természeti erőforrás-igénye a társadalmi metabolizmus szempontjából (Debreceni Egyetem)
48
7 991
IVM
K
115852
Petrik Péter: Érzékelő nanoszerkezetek fejlesztése és optikai monitorozása (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
15 942
AGR2
K
115854
Hornok Sándor: A légi és földi úton való terjedés szerepe a kullancs közvetítette kórokozók járványtanában (Szent István Egyetem)
48
27 708
PSP
K
115857
Halász Gábor: A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 755
MIF
K
115859
Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
26 158
KLINO
K
115861
Erdélyi Dániel: Extracelluláris vezikula vizsgálatok gyermekkori malignus hematológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem)
48
31 788
IDEGT
K
115862
Gácsi Márta: Az érzelemfeldolgozás neurális hátterének összehasonlító elemzése kutya és ember esetében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
25 653
KJS
K
115870
Faragó László: Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban. (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
11 528
MKK
K
115873
Cseri Miklós: Konzorcium, fő p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
48
50 421
AGR2
K
115874
Cseh Sándor: Trichostatin A és PACAP hatásának vizsgálata az embriófejlődésre, különös tekintettel a fagyasztás okozta stressz kivédésére (Szent István Egyetem)
48
26 114
K1K
K
115886
Bartha Elek: Konzorcium, társ p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára (Debreceni Egyetem)
48
25 580
GÉK
K
115894
Kiss Rita: Járásvizsgáló rendszer a medence és a csípő mozgásainak rögzítésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
35 026
TRT
K
115896
Körmendi Tamás: Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
22 938
KM1
K
115913
Homonnay Zoltán: Konzorcium, társ p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 349
NYE
K
115922
Gyuris Beáta: A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
28 466
MAT
K
115926
Simon Péter: Hálózati folyamatok, parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 626
FT1
K
115927
Falus György: CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
48
23 975
KM2
K
115931
Deli József: Vizsgálatok a természetes és félszintetikus karotinoidok körében (Pécsi Tudományegyetem)
48
26 444
KJS
K
115932
Csanádi Mária: Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
14 591
INFRA
K
115934
Csorba Tibor: Hosszú nem-kódoló RNS-ek szerepe a hőmérsékleti stressz válasz szabályozásában növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
43 328
KM2
K
115939
Domján Attila: Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata szabályozott hatóanyag-leadású rendszerekben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
26 875
GÉK
K
115949
Bárány Tamás: Őrölt gumihulladék értéknövelt újrahasznosítása mikrohullámú devulkanizációt követően gumi és termoplasztikus elasztomer keverékekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
32 388
MOLBI
K
115953
Káldi Krisztina: Neutrofil granulociták működésének napi ritmusa fiziológiás és patológiás körülmények között (Semmelweis Egyetem)
48
34 230
FIZ
K
115959
Gránásy László: Mintázatképződés egyensúlytól távoli rendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
30 996
SUPRA
K
115970
Török János: Vadon élő madárfajok viselkedésének evolúcióbiológiai háttere: hierarchikus variancia szintek vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
43 587
IDEGT
K
115984
Liposits Zsolt: Glucagon-like peptide 1 szignalizáció szabályozó mechanizmusai a GnRH idegsejtek működésében és a reprodukció hypothalamikus szintű szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
43 988
TRT
K
115988
Mitrovits Miklós: A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
13 728
KISOR
K
115990
Csont Tamás Bálint: A szívizom iszkémiás adaptációja krónikus vesebetegségben és hiperkoleszterinémiában: a mikroRNS-ek szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 363
MOLBI
K
115993
Tóth Judit: A dezoxinukleotid anyagcsere szerepe a genotoxikus stressztűrésben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
43 928
MOLBI
K
116016
Vass Imre: A szinglet oxigén szerepe cianobaktériumok és mikroalgák jelátviteli folyamataiban és a környezetükkel való kölcsönhatásaiban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
43 592
KISOR
K
116024
Jeney Viktória: Oxidált hemoglobin szerepe az inflammaszóma aktivációjában (Debreceni Egyetem)
48
39 852
FT2
K
116025
Geresdi István: Új számítógépes modell kidolgozása és alkalmazása vegyes halmazállapotú felhőkben lejátszódó csapadékképződési folyamatok kutatására (Pécsi Tudományegyetem)
48
23 818
KJS
K
116033
Kónya István: Kamatprémium és gazdasági növekedés: a közép-kelet európai országok tapasztalatai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 823
KM1
K
116034
Stirling András: Katalitikus reaktivitás QMMM szimulációkból (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
35 314
FIZ
K
116036
Somfai Ellák: Nem gömbszerű részecskék áramlása és reológiája (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
24 237
KJS
K
116040
Veres Zoltán: Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása (Pannon Egyetem)
36
13 552
AGR3
K
116062
Samu Ferenc: Direkt és indirekt természetes ellenség-kártevő kapcsolatok kaszkád hatásai egy pók-kabóca-növényvírus-növény rendszerben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
42 594
GÉK
K
116070
Czigány Tibor: Nagy teljesítményű szívós hibrid kompozitok kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
69 933
SUPRA
K
116071
Jordán Ferenc: Trofikus hálózatok összehasonlító dinamikai elemzése (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 360
MOLBI
K
116072
Kovács Mihály: Genomkarbantató enzimek összetett aktivitásai élethűen zsúfolt környezetben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
58 742
SZD
K
116099
Fábri György: Konzorcium, fő p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
4 205
K1K
K
116102
Tardos Katalin: Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
11 045
TRT
K
116116
Fazekas István: Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyaroszágon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 888
KM1
K
116117
Turányi Tamás: Nitrogénvegyületek reakciókinetikája égési rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 340
KLINO
K
116128
Somogyi Anikó: A szolid tumorokban a trombocitózis, mint túléléshez társult prediktív faktor értékelése nem cukorbetegekben és cukorbetegben. (Semmelweis Egyetem)
48
35 624
MKK
K
116131
Pap Zoltánné: Egyházi emlékek felmérése és kutatása a Kárpát medencében ()
48
29 128
KM2
K
116150
Soós Tibor: Új aktiválási elvek fejlesztése a katalízisben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
27 637
KLINO
K
116151
Tímár József: Nagy gyakoriságú rosszindulatú daganatok metasztatikus progressziójának genomikai térképezése (Semmelweis Egyetem)
48
43 920
MKK
K
116154
Monok István: A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról (MTA Könyvtár és Információs Központ)
36
13 482
IDEGT
K
116158
Krizbai István Adorján: Az agyi endotélsejtek és periciták szerepe a neurovaszkuláris egység gyulladásos folyamataiban. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
43 404
K1K
K
116163
Soós Sándor: Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (MTA Könyvtár és Információs Központ)
48
4 584
TRT
K
116166
Németh István: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848) (Magyar Nemzeti Levéltár)
48
27 113
KJS
K
116173
Szalavetz Andrea: A fenntarthatósági (zöld) szempontok globális értékláncokba integrálódásának hatása a magyarországi feldolgozóipari cégekre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
2 580
GÉK
K
116189
Bojtár Imre: Humán anyagok in vitro vizsgálata és azon alapuló anyagmodellek definiálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 651
FIL
K
116191
Zvolenszky Zsófia: Jelentés, kommunikáció; szószerinti, figuratív: Kortárs nyelvfilozófiai kutatások (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 500
GÉK
K
116197
Ván Péter: Konzorcium, fő p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
10 092
MIF
K
116201
Cséve Anna: Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892-1923) (Petőfi Irodalmi Múzeum)
36
19 164
TRT
K
116209
Tóth Ágnes: Németek Magyarországon 1950-1990 (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
9 535
AGR3
K
116216
Tolvaj László: Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése (Nyugat-magyarországi Egyetem)
48
22 948
NYE
K
116217
Dömötör Adrienne: Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítéslítés (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
36 628
KLINO
K
116228
Bereczky Zsuzsanna: A természetes antikoagulánsok új struktúrális-funkcionális szempontjai és genotípus-fenotípus összefüggései thrombosisban; fókuszban az antitrombin, protein C és protein S (Debreceni Egyetem)
48
27 866
MIF
K
116234
Keserű Bálint: Spiritualista irodalom a kora-újkori Erdélyben (Szegedi Tudományegyetem)
48
11 694
MOLBI
K
116263
Guttman András: Egy átfogó geno-glikomikai megközelités új tüdőrák markerek felfedezésére (Debreceni Egyetem)
48
35 880
TRT
K
116270
Fodor Pál: Szigetvár és Turbék politikai, katonai és szakrális szerepe az oszmán-Habsburg nagyhatalmi vetélkedésben és a magyarországi török berendezkedésben - tények és emlékezet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
61 763
SUPRA
K
116275
Márialigeti Károly: Konzorcium, fő p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 220
AGR1
K
116277
Molnár István: Levélrozsda rezisztenciát és minőségi paramétereket befolyásoló genomi régiók azonosítása egy vad kecskebúza fajban (Aegilops biuncialis) és felhasználásuk a búza előnemesítésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
37 574
KISOR
K
116295
Tóvári József: A cetuximab kezeléssel szemben kialakuló rezisztencia vizsgálata humán fej-nyaki laphámrákokban. (Országos Onkológiai Intézet)
48
40 522
KLINO
K
116301
Nagy Péter: A duktuláris reakciók eredete és jelentősége a májban (Semmelweis Egyetem)
48
20 010
KM2
K
116305
Karancsiné Menyhárd Dóra: Az uridin izomerizációjának bioapparátusa: box H/ACA pszeudouridin szintáz szerkezete és katalitikus mechanizmusa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
17 476
SUPRA
K
116310
Székely Tamás: A felnőttkori ivararány jelentősége a gerincesek szaporodási rendszerében (Debreceni Egyetem)
48
42 954
AGR1
K
116318
Ayaydin Ferhan: A kukorica genom transzgén-mentes, génspecifikus szerkesztése szintetikus oligonukleotidokkal és azok kombinálása a CRISPR/Cas9 rendszerrel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
32 538
KM1
K
116323
Dékány Imre: Nanohibrid rendszerek szintézise, azok szerkezeti és termodinamikai jellemzése szilárd-folyadék határfelületeken (Szegedi Tudományegyetem)
40
36 979
INFRA
K
116340
Pós Zoltán: Az akut GVHD prognózisának javítása csontvelő transzplantáción átesett betegek kombinált mikrobiom és immungenomikai analízisen alapuló vizsgálatával (Semmelweis Egyetem)
48
43 790
SZD
K
116354
Kertesi Gábor: A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
23 296
FIZ
K
116362
Csete Mária: Optimalizált nanoplazmonika (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 040
KLINO
K
116370
Róka Richard: A vastagbél epithelialis barrier és mucus közötti interakció szerepe az irritábilis bél szindróma patogenezisében (Szegedi Tudományegyetem)
36
31 800
ÓKR
K
116371
Mészáros Tamás: Előmunkálatok Laonikos Chalkokondylés történeti művének kiadásához (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
3 660
MOLBI
K
116372
Boros Imre Miklós: Hiszton acetiláció és ubikvitiláció szerepe és dinamikája ecetmuslica idegsejtekben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 918
GÉK
K
116375
Gróf Gyula: Konzorcium, társ p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszrerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
12 232
RGM
K
116396
Török Béla: Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében. (Miskolci Egyetem)
36
32 207
NYE
K
116402
Hunyadi László: Konzorcium, fő p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete (Debreceni Egyetem)
36
16 281
KLINO
K
116419
Nagy Endre: A betegség kialakulását és lefolyását befolyásoló tényezők Graves-Basedow kórban és endokrin orbitopathiában (Debreceni Egyetem)
36
11 520
ÁJP
K
116424
Pálné dr. Kovács Ilona: Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 298
MAT
K
116451
Böröczky Károly: Sztochasztikus és analitikus geometria (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
13 356
MOLBI
K
116455
Pósfai György: A mikrobiális genomevolúció hipotéziseinek kísérletes ellenőrzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
44 000
KM2
K
116465
Kéki Sándor: Intelligens fluoreszcens polimerek előállítása és vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
24 000
KJS
K
116472
Csutora Mária: A Scope 3 széndioxidkibocsátás elszámolása és menedszementjeGreenhouse Gas Protocol, Carbon Disclosure Project, sustainable supply chain, embedded emission (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
11 969
AGR3
K
116475
Manczinger László: A termesztett gombák Trichoderma által okozott zöldpenészes betegsége genomikai megközelítésben (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 296
FIZ
K
116505
Bajnok Zoltán: Integrálhatóság és a holografikus dualitás (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
25 628
FT2
K
116506
Lagzi István László: Légköri diszperziós modell-rendszer fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 976
KLINO
K
116511
Nyakas Csaba: Korszerű metodika időskorú személyek pszichoszomatikus teljesítményének javítására (Testnevelési Egyetem)
36
9 204
BIOIN
K
116516
Galajda Péter: Baktériumsejtek öregedésével kapcsolatos jelenségek vizsgálata holografikus optikai csipesszel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
37 064
MOLBI
K
116525
Sőti Csaba: Hsp90-függő szabályozó mechanizmusok az öregedésben (Semmelweis Egyetem)
48
42 948
FT1
K
116528
Harangi Szabolcs: Konzorcium, fő p.: REvPAMS: A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb, potenciálisan aktív magmatározóval rendelkező vulkánjának (Csomád, K-Kárpátok) komplex kutatása (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
47 953
GÉK
K
116532
Török Ákos: Műemléki kőzetek és kőkiegészítő anyagok felületi tulajdonsága: a változások nyomon követése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 198
BIOIN
K
116538
Dobolyi Árpád: A szülői viselkedés neurogenomikai alapja: agyi génexpressziós különbségek filogenetikai, és egyéni szinten (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
43 958
GÉK
K
116549
Hős Csaba: Áramlásba helyezett egyszabadságfokú lengőrendszerek dinamikus viselkedése, szelepstabilitási alkalmazásokkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
11 832
ÁJP
K
116551
Polyák Gábor: Konzorcium, fő p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (Pécsi Tudományegyetem)
48
21 563
ÓKR
K
116568
Kósa Gábor: Sámánizmussal és népvallással kapcsolatos kiadatlan mandzsu és mongol nyelvű szövegek és kínai párhuzamaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
19 800
IVM
K
116574
Benyó Balázs: Sztochasztikus modellek kidolgozása intenzív terápiában alkalmazható új generációs modell alapú szoros vércukor szabályozási módszerhez: új modellektől és módszerektől a klinikai validációig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
27 786
KM1
K
116591
Horváth Attila: A tiokarbamid dioxid reakcióinak kinetikája és mechanizmusa: Hogyan befolyásolja az öregedés a tiokarbamid dioxid oxidációs és/vagy redukciós sajátságait? (Pécsi Tudományegyetem)
48
16 989
TRT
K
116594
Szende Katalin: Magyar Várostörténeti Atlasz (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
43 542
FT2
K
116595
Csorba Péter: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismertekben két magyarországi megye esetében (Debreceni Egyetem)
36
16 275
INFRA
K
116602
Havelda Zoltán: Az RNS interferencia végrehajtó komplexének szabályozásának és működésének vizsgálata modell és gazdaságilag fontos növényekben. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
43 996
K7K
K
116604
SZARKA László Csaba: Konzorcium, társ p.: REvPAMS: A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb, potenciálisan aktív magmatározóval rendelkező vulkánjának (Csomád, K-Kárpátok) komplex kutatása (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
3 944
FT1
K
116618
Magyar Imre: A pannóniai emelet rétegtana a Dél-Dunántúlon (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
14 943
TRT
K
116625
Valuch Tibor: Munkás - társadalom-történet - a munka és a munkásság modernkori társadalomtörténete Magyarországon Közép-Európai kitekintéssel (Debreceni Egyetem)
36
19 089
KM1
K
116629
Varga Imre: Fluid határrétegek tulajdonságainak szabályozása polielektrolitok és tenzidek elegyeiben: az egyensúlyi és a nem-egyensúlyi tulajdonságok szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
42 948
AGR2
K
116631
Kukolya József: Hazai takarmányok szterigmatocisztin kontamináltságának monitoringja és biodetoxifikációs lehetőségeinek feltárása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
35 364
KLINO
K
116634
Hegyi Péter: Az akut és krónikus pancreatitis kezdeti szakaszának vizsgálata: a betegágytól a laboratóriumi vizsgálatokig (Szegedi Tudományegyetem)
48
43 152
SUPRA
K
116639
Tóthmérész Béla: A biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások és funkciók megőrzése és helyreállítása (Debreceni Egyetem)
48
27 552
IDEGT
K
116654
Sperlágh Beáta: A P2Y12 receptor szerepe a fájdalom és az idegrendszeri gyulladás szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 964
FT1
K
116665
Ősi Attila: Mezozoikumi gerincesek kutatása Magyarországon (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
38 805
K7K
K
116666
Tóth Viktor: Konzorcium, társ p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
14 005
IVM
K
116674
Abonyi János: Természettudományos kutatás és technológiafejlesztés  folyamatbányászati és deep learning algoritmusokkal (Pannon Egyetem)
48
18 472
IVM
K
116675
Buttyán Levente: Erős kód obfuszkációs algoritmusok és alkalmazásaik (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 256
KLINO
K
116689
Kaszaki József: A mikrokeringési és mitokondriális diszfunkció kapcsolata, pathomechanizmusa és terápiás lehetőségei szepszisben (Szegedi Tudományegyetem)
48
42 933
KJS
K
116691
Sterbenz Tamás: A magyar élsport versenyképessége az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében (Testnevelési Egyetem)
28
17 056
SUPRA
K
116694
Varga Zoltán Sándor: A Poliina subtribus (Lepidoptera, Noctuidae) taxonómiája, filogenetikája és biogeográfiája (Debreceni Egyetem)
36
26 431
MKK
K
116708
Kovács András Bálint: A magyar film társadalomtörténete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
21 953
KM2
K
116727
Nagy Endre: Változtatható polaritású komponensek a zártkörű ozmotikus energiatermelés és katalitikus reakciók megvalósításához (Pannon Egyetem)
48
27 910
FT1
K
116732
Pósfai Mihály: Karbonátásványok képződése a Balatonban (Pannon Egyetem)
48
31 958
MAT
K
116769
Gyori Ervin: Hagyományos és újszerű módszerek az extremális kombinatorikában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
58 332
PSP
K
116779
Király Ildikó: Perspektívák: új lehetőségek a tudatelmélet kutatásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
21 588
FT2
K
116788
Salma Imre: A LÉGKÖRI AEROSZOL - VÍZGŐZ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉGHAJLATI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 984
INFRA
K
116855
Nagy László: Alternativan aktivált makrofágok szabályozása és végrehajtó funkciói (Debreceni Egyetem)
48
43 999
KJS
K
116860
Tóth István János: Közbeszerzések, politikai korrupció és vállalati hatékonyság Magyarországon 2005-2014 (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
28
6 050
KLINO
K
116861
Varga Gabriella: Nem invazív diagnosztikai eljárás gasztrointesztinális keringési zavarok korai felismerésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 828
GÉK
K
116876
Kundrák János: Speciális szerszámmal végzett nagyelőtolású homlokmarás elméleti és kísérleti vizsgálata (Miskolci Egyetem)
48
26 000
KISOR
K
116902
Falkay György: RhoA/ROCK és H2S szerepe a terhes patkány uterusz kontraktilitásának szabályozásában valamint új tokolitikumok kifejlesztésében (Szegedi Tudományegyetem)
36
17 766
KM2
K
116904
Keserü György Miklós: Janus kináz inhibitorok kutatása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 780
IDEGT
K
116915
Katona István: Abhd4 szerin-hidroláz, az endokannabinoid rendszer ismeretlen elemének molekuláris, anatómiai és funkcionális jellemzése a fejlődő agykéregben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
72 731
KLINO
K
116928
Vannay Ádám: Az interleukin 19 alcsalád citokinjeinek szerepe a krónikus veseelételenség pathomechanizmusában (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
18 120
K1K
K
116938
Váradi Tamás: Konzorcium, társ p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
16 290
KISOR
K
116940
Tóth Attila: Új perspektívák a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszerben (Debreceni Egyetem)
48
27 916
KISOR
K
116954
Hunyady László: G fehérjéhez kapcsolt receptorok új jelátviteli mechanizmusai (Semmelweis Egyetem)
48
41 440
MOLBI
K
116963
Silhavy Dániel: A növényi transzláció befejező lépésének szabályozása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
41 760
PSP
K
116965
Oláh Attila: A Globális Jól-lét Modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembe vételével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 212
K1K
K
116979
Ződi Zsolt: Konzorcium, társ p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
14 293
FT2
K
116981
M. Tóthné dr. Farsang Andrea: Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 372
ÁJP
K
117009
Nádas György: Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között (Debreceni Egyetem)
24
9 996
MOLBI
K
117010
Erdélyi Miklós: A Drosophila petefészek őssejt niche kialakulása és működése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
44 000
KLINO
K
117031
Nógrádi Antal: Fostering regeneration and functional improvement in the injured spinal cord by a novel, stem cell secretome-based combined treatment (Szegedi Tudományegyetem)
36
25 950
ÁJP
K
117041
Balázs Zoltán: A realizmus paradoxonja (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
5 055
Utolsó módosítás: 2017. december 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?