Ön itt áll: PályázóknakPályázatokVállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16)Kapcsolódó közlemények
Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója
A VÁLLALATI KFI_16 felhívás módosított szövege, valamint a pályázathoz kapcsolódó útmutató letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziókat a megadott helyről frissítsék.

A Felhívásban a változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.

  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 30 mrd forint.

  A támogatott pályázatok várható száma  60 - 375 db. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

 • 3.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások és nagyvállalatok (GFO:11X),

 • 7.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. június 15-ig lehetséges.

  A pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik szakaszos elbírálással. Az alábbi bírálati határidőig beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra:
  • 2017. február 15.
  • 2017. június 15.

A Pályázati Útmutatóban a változások a következők.

 • 5.4. pontban lábjegyzetből történt kiemelés:

  A vállalkozás (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia értékesítéséből) származó árbevétele a projekt fizikai befejezését követően a fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. Az árbevétel részét nem képezi a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásának árbevétele, továbbá a kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozóján és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjén keresztül kapcsolódó vállalkozások árbevétele.

  17. pont az alábbiak szerint módosult:

  Papír alapon, aláírva kizárólag a projekt adatlapot és a hozzá tartozó nyilatkozatot kell benyújtani, minden más dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum csatoló” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás