Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2017. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_17)
A 2017. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_17)
2017. július 11.
Módosítás: 2018. május 02.
Olvasási idő: 23 perc

A 2017-ben 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett posztdoktori kiválósági programra (PD_17) 255 pályázat érkezett több mint 3,8 milliárd forintos támogatási igénnyel. A benyújtott pályázatokból 99 nyert el összesen 1,5 milliárd forintos keretösszegű támogatást.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Az NKFI Hivatal 2016-ban a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét is jelentősen átalakította, hogy a pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a kutatási programok finanszírozásától a kutatói ösztöndíjprogram, amely csak bérjellegű támogatást nyújt.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 99 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
42
17
634 378
259 087
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
78
28
1 159 431
426 288
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma (MFKMTK)
73
29
1 093 697
438 829
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
62
25
934 610
375 928
Összesen
255
99
3 822 116
1 500 132

Az alapkutatást támogató pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123811
Tinya Flóra: Erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra és az aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123965
Lakatos Gergely: Biohidrogén és biomassza termelés alga-baktérium kultúrákban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
123997
Lengyel Attila: Durva térléptékű funkcionális mintázatok pannon gyepekben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124043
Szöllősi Eszter: Egyedi variancia a madarak vérparazitás fertőzöttségében: okok és következmények (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124272
Herein Mátyás: A klímaváltozás hatása az El Niño–Southern Oscillation (ENSO):  az ENSO távkapcsolatainak új megközleítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124283
Németh Zoltán: A nanoméretű légköri aeroszol egészségügyi és környezeti következményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124339
Gonda Sándor: Tormagyökér endofiton gombáinak és posztharveszt változásainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124522
Pásztiné Dr. Gere Erzsébet: Probiotikumok, antioxidánsok hatásai gyógyszerek, toxikus és fertőző ágensek okozta sertés hámsejt károsodásokban in vitro (Állatorvostudományi Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124548
Miglécz Tamás: Növények kisléptékű együttélését meghatározó tényezők gyepekben (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124567
Körmöczi Péter: "Gene-for-gene" kölcsönhatások tanulmányozása szimbiózisban inkompatibilis Sinorhizobium-Medicago kapcsolatok segítségével (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124607
Pető Ákos: Talajtani és régészeti növénytani adatokra alapozott mezőgazdaság-történeti kutatás (Szent István Egyetem)
36
15 217
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124636
Jáger Viktor: Kémiai kicsapódások és mikrobiális struktúrák elkülönítése földtani mintákban (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 216
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124681
Abonyi András: Funkcionális diverzitás – ökoszisztéma működés kapcsolata fitoplanktonra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124736
Bajer Katalin: Ökofiziológia: gyíkok szaporodási stratégiái és populációdinamika a változó környezetben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124833
Udvardi Beatrix: A víz-kőzet kölcsönhatás mechanizmusa löszterületek felszínmozgásaiban (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
15 219
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
124971
Bodor Emese Réka: A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
36
15 216
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományi Posztdoktori Bizottság
125086
Angyal Anikó: Légköri aeroszol forrásainak vizsgálata városi környezetben (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123789
Szalma Ivett: A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123790
Tóth Brigitta: Percetuális tanulás és neurális plaszticitás az hallási rendszerben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123827
Danka István: Döntésdialektika és az eszköz-cél struktúrájú racionalitás preferencia-logikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123883
Varga-Jani Anna: A fenomenológia ontológiai gyökerei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123915
Hegedűs Csaba: Többszintű projektek irányításának ágens alapú modellezése (Pannon Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
123954
Berényi Eszter: Szerkezetváltó gimnáziumok és társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban: mi az ok és mi a következmény? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124089
Bozó Péter: Richard Wagner fogadtatása Budapesten, 1862-1918 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124148
Janacsek Karolina: A szokásjellegű viselkedések jobb megértése felé: Hogyan alakulnak ki automatizmusaink és hogyan tudjuk megváltoztatni azokat? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124292
Bartha Ákos Gábor: Bajcsy-Zsilinszky Endre életének regionális kontextusai és a budapesti 1944/1945-ös ellenállás(ok) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124393
Szilágyi Adrienn: Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. századi nagybirtokokon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124418
Klestenitz Tibor István: A keresztény felekezetek és a nyilvánosság Magyaországon, 1890-1949 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124455
Németh Krisztina: Marginalizáció és (im)mobilitás: a habitus dinamikája (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124461
Kardeván Lapis Gergely: A térelbeszélés és térreprezentáció poétikai változatai a 19. század második felének magyar irodalmában (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124543
Balogh Péter: Svejki kompországok? Geopolitikai identitások Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124572
Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház első évtizede: az intézményi professzionalizáció folyamata feltáratlan kéziratos források tükrében (Kismonográfia és forráskiadás) (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124706
Grünhut Zoltán: Az Európai Unió normatív szerepe (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124746
Domokos Mariann: Népmesék és könyvmesék történeti szövegfolklorisztikai vizsgálata a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben. A Grimm testvérek és Arany László meséinek 19. századi populáris recepciója. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124791
Török Áron: Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124806
Körtvélyesi Zsolt: Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124903
Péterfi Bence: Közel és mégis távol. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom politikai-diplomáciai kapcsolatai a 15-16. század fordulóján (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
124964
Deák Anita: Megközelítő és elkerülő viselkedés: személyiségvonások affektív idegtudományi megközelítésben (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 405
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125070
Egedi Barbara: A magyar főnévi kifejezések történeti nyelvtana (MTA Nyelvtudományi Intézet)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125135
Reizer Balázs: Menedzsment gyakorlatok és bérengyenlőtlenség (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125169
Papp Ingrid: Vita in Hungaria: Hungarus-tudat a 17. századi multietnikus Felső-Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125180
Petneházi Gábor: História, politika és mentalitás Magyarországon a XVI. században. Forgách Ferenc és a Commentarii (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125216
Siklósi Borbála: Magyar grammatikai konstrukciók disztribúciós szemantikája (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125360
Kovács Kristóf: Intelligencia, munkamemória, és végrehajtó funkciók: Az emberi intelligencia egy új modelljének (Process Overlap Theory) empirikus tesztelése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Posztdoktori Bizottság
125517
Munding Márta: Alexandros és a barbár nők találkozása az ókori és a kora középkori görög és latin nyelvű forrásokban (Avicenna Kutatási Non-Profit Kft)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123900
Csercsik Dávid: Energetikai hálózatok és rendszerek játékelméleti modellezése és mechanizmustervezése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123910
Sódorné Bognár Zsófia: Elfejlődött kompakt csillagok a fotometriai űrtávcsövek korában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123927
Rakyta Péter: Molekuláris és nanoskálás kvantumos eszközök modellezése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123955
Cserép Balázs Gergely: Epigenetikai kutatásokban felhasználható, látható fénnyel aktiválható aminosavak tervezése és szintézise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123970
Bárány Balázs: Nem-konform rendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
123994
Vető Bálint: Kölcsönható részecskerendszerek és egymást nem metsző trajektóriák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124077
Horváti Kata: Peptid-alapú antigen-hordozó rendszerek a vakcinafejlesztésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124079
Vesztergom Soma: Energiakutatási szempontból fontos elektrokémiai folyamatok vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124284
Bodai Zsolt: miRNS tömegspektrometriás vizsgálata emlőrák esetén (Semmelweis Egyetem)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124362
Dombóvári Zoltán: Megmunkálási eljárások esetén fellépő öngerjesztett rezgések nemsima hatásainak modellezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124380
Deák András: Korreláció és véges hőmérsékleti effektusok fémes mágnesekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124451
Wacha András: Diszubsztitutált 1,2,3-triazolt és β-aminosavakat tartalmazó peptidek kölcsönhatása foszfolipid kettősrétegekkel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124476
Ványolós Attila: Hazai nagygombafajok biológiailag aktív metabolitjainak izolálása és szerkezetvizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124592
Gonda Zsombor: Heterociklusos vegyületek szintézise fotokémiai átalakításokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124598
Ábrányi-Balogh Péter: Kovalens inhibitorok fejlesztése és alkalmazása a gyógyszerkutatásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124619
Bonyár Attila: Atomerő mikroszkópián alapuló új mérési és szimulációs módszerek fejlesztése nanoszerkezetek vizsgálatához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124623
Szidarovszky Tamás: Többatomos molekulák rezgési-forgási irányítása lézerfénnyel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124646
Bachrathy Dániel: Összetett Késleltetett Dinamikai Modellek Nagyteljesítményű Számítástechnikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124673
Dörnyei Ágnes: Új stratégia a bakteriális endotoxinok lipid A régióinak szerkezetmeghatározására (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 216
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124699
Fábri Csaba: Új kvantum molekuladinamikai módszerek fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124717
Kuti István: Kollektív és egyrészecske mozgásformák atommagokban (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124875
Szokol Patrícia Ágnes: Megőrzési problémák, mátrixközepek, általánosított konvexitás (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124905
Reguly István Zoltán: Lokalitás és Munka-Elosztás Heterogén Szimulációkban és Architektúrákon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
124949
Bylinkin Aleksandr: Exkluzív vektormezon keltés a CERN LHC CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125160
Pongrácz András: Omega-kategorikus struktúrák algebrai invariánsai (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125249
Rácz Péter: Ultragyors időbeli folyamatok a nanooptikában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
33
13 848
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125261
Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibákban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 219
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125311
Kovács Gábor: Nemesfém-TiO2 alapú tercier fotokatalizátorok: finomhangolástól a környezeti és energetikai alkalmazásokig (Szegedi Tudományegyetem)
36
14 085
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományi Posztdoktori Bizottság
125502
Ambrus Gergely: Extremális vektorrendszerek és határalakzatok (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 217
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
123859
Tokési Natália: A csecsemőkori generalizált arteriás meszesedésben szenvedő betegek allél specifikus terápiáját előkészítő in vivo vizsgálatok. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124034
Barsy Boglárka: A laterális thalamo-amigdaláris hálózat anatómiai és viselkedéstani karakterizálása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124061
Szénási Tibor: A TPPP/p25 lehetséges szerepe a multifunkcionális mikrotubuláris hálózat ultrastruktúrájának szabályozásában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124070
Medgyes-Horváth Anna: A hasadó élesztő sejtnövekedésében és méretkontroll mechanizmusaiban részt vevő fehérjék szerepének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124110
Mikó Edit: Az epesavak szerepe a daganatok patológiájában (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124126
Lőrincz Hajnalka: Az adipokin profil és a lipidanyagcsere összefüggéseinek vizsgálata elhízottakban (Debreceni Egyetem)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124161
Maász Gábor: Pszichoaktív hatóanyag szennyezések felmérése és az általuk indukált biomolekuláris változások feltérképezése tömegspektrometriai technikák alkalmazásával (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124175
Fiáth Richárd: Agykérgi idegsejtek csoportosítása nagy téri felbontással regisztrált kétdimenziós akciós potenciál hullámformájuk alapján (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124261
Kiss Bence: Egy fontos szabályozó szerin-proteáz a MASP-3 újonnan felismert szerepkörének feltárása a veleszületett immunitásban és az embriogenezisben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124330
Szabó Judit Eszter: A dezoxinukleotid anyagcsere, az uracil-DNS javítás és a horizontális géntranszfer összefüggései Staphylococcus aureus-ban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124336
Ujma Przemyslaw Péter: A NREM lassú hullámok morfológiája mint életkori és potenciális klinikai marker (Semmelweis Egyetem)
24
10 144
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124421
Plattner Viktor: Az agytörzsi hálózatos állomány gátló sejtjeinek szerepe a viselkedések közötti váltásban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124446
Bence Melinda: A szumoiláció szerepe a Drosophila ivarsejt fejlődésében (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124467
Lovrics Anna: Nagyszámú tumorsejt követésére képes ágens alapú szimulációs rendszer létrehozása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124555
Köröskényi Krisztina: Az efferocitózis zavarainak szerepe az elhízással asszociált gyulladás kialakulásában (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124559
Ungai-Salánki Rita Zsanett: Sejtkultúrák nagy-áteresztőképességű egyedi sejt manipulációja és pikoliter térfogatú mintavételezése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124594
Simon-Vecsei Zsófia: Pányvázó faktorok szerepe korai endoszómák fúziójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124764
Szöőr Árpád: Kiméra antigén (CAR)- és autoantitest (CAAR) receptorral átprogramozott T-sejt alapú immunterápiák optimalizálása (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124843
Nagy Gergely: Az alternatív makrofágpolarizáció transzkripciós faktor kaszkádjainak genomszintű vizsgálata újgenerációs szekvenálási eljárások integrációjával (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
124889
Nagy Krisztina: Baktériumok ellenállóképességének gyors evolúciója antibiotikum gradiensek jelenlétében (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 405
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125057
Mihály Johanna: Növényi kannabinoidok anti-inflammatorikus hatásának vizsgálata a bőrben (Debreceni Egyetem)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125331
Tóth Eszter: Hatékony és specifikus genommódosítás Cpf1(Cas12a) nukleáz változatokkal: az endogén, tagelt prion fehérjecsaládba tartozó fehérje lokalizációjának vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125386
Újfalussy Balázs Benedek: Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
15 216
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125393
Skrapits Katalin: A "pulzus generátor" kisspeptin idegsejtek neurokémiája és plaszticitása emberben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 219
Orvosi és Biológiai Tudományi Posztdoktori Bizottság
125402
Nagy Norbert: A szív Na-Ca cseremechanizmusának vizsgálata a szinusz csomó ingerképzési mechanizmusában fiziológiás és kóros körülmények között (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 219


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?