Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat nyertesei (KH_17), 1 ford.
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat nyertesei (KH_17)
2017. július 11.
Módosítás: 2018. augusztus 07.
Olvasási idő: 8 perc

Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek.

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) című, 1 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutassák be.

A KH_17 felhívás keretösszege 50, a kiírásnak megfelelő kutatócsoport támogatására adott volna lehetőséget, azonban csak 30 pályázó jelentkezett, akik közül 27 felelt meg a szigorú feltételnek, hogy élvonalbeli eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a hivatalos megjelenést követő két éven belül.   Ebben a pályázatban is az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói emelkednek ki, ahonnan 7 pályázat nyert támogatást. A tudományterületi rangsort a fizika és az idegtudomány vezeti 4-4 támogatott pályázattal.

A KH_17 felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 27 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbiak szerint:

 
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

KH_17
30
27
582 842
529 972

A fennmaradó keretösszegre újabb pályázatok 2017. augusztus 31-ig nyújthatók be.

A felfedező kutatásokat ösztönző pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Kiváló hatású közlemények bizottsága
124293
Szalay Péter: Biológiai makromolekulák leírásához használt QM/MM és fragmens alapú módszerek kvantumkémiai összetevőire vonatkozó referenciaszámítások elvégzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124345
Gulyás Attila: Hogyan modulálja a bazális előagyból eredő kevert kolinerg-GABAerg pálya a neocortex eltérő területeinek aktivitását? (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 794
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124472
Pál Magda: Poliaminok szerepének vizsgálata a növényi hormonokkal való kapcsolatrendszerének függvényében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
24
18 884
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124541
Nagy Zsombor Kristóf: Nanoszálgyártási technológiák és új, nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 989
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124765
Tóth Brigitta: 3D talaj-vízgazdálkodási térképkészítés új módszertanának kidolgozása és alkalmazásának tesztelése a Balaton vízgyűjtőjén (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
24
19 292
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124972
Katona István: A DGL-alfa enzim szerepe hippokampális GABAerg neurotranszmisszió szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 980
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124985
Garab Győző: A reakciócentrum-komplex konformációváltozásai a második fotokémiai rendszerben:  kimutatásuk, mechanizmusuk és funkcionális jelentőségük (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 966
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125096
Pál Károly Ferenc: Eszközfüggetlen kvantumprotokollok nem desztillálható kvantumrendszerek tesztelésére (MTA Atommagkutató Intézet)
24
19 995
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125108
Takáts Szabolcs: Kis GTPázok és kölcsönható partnereik szerepe a lizoszomális lebontó útvonalak szabályozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125280
Vattay Gábor: Szocio-ökonómiai adatok skálázás a városméret függvényében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 972
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125294
Hangya Balázs: A bazális előagy kolinerg és GABAerg sejtjeinek szerepe egészséges és kóros öregedési folyamatokban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125380
Ispánovity Péter Dusán: Diszlokációlavinák kísérleti és elméleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 979
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125527
Andics Attila: Összehasonlító hallási fMRI vizsgálatok törpemalacon: egy új modellfaj bevezetése a kognitív neuroetológiába (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125566
Tory Kálmán: Az NPHS2 interallelikus interakcióinak vizsgálata in vivo (Semmelweis Egyetem)
24
19 968
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125567
Pozsgai Balázs Sándor: Spinláncok nemegyensúlyi dinamikája (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
24
19 896
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125570
Ferdinandy Péter: Gyógyszertámadáspontok azonosítása iszkémiás szívbetegségben és komorbiditásaiban transzkriptomikai adatok bioinformatikai predikciójával és a támadáspontok kísérletes validálásával (Semmelweis Egyetem)
24
19 670
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125584
Kele Sándor: Paleohőmérsékleti rekonstrukció édesvízi karbonátok stabil- és clumped izotóp geokémiai vizsgálata alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 400
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125597
Kardos József: Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125607
Tusnády Gábor: Nagy áteresztő képességű kísérleti módszer fejlesztése transzmembrán fehérjék szerkezetvizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125608
Héberger Károly: Hasonlósági és különbözőségi indexekre vonatkozó új fúziós stratégiák (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
19 166
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125616
Papp Balázs: Horizontális génátvitel és enzim-promiszkuitás a mikrobiális anyagcserehálózatok evolúciójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 997
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125628
Röst Gergely: Metapopulációk dinamikája és kontrollja (Szegedi Tudományegyetem)
24
19 926
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125675
Kocsis Bence: Galaxismagok fekete lyukai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125678
Hegyi Péter: Heveny hasnyálmirigy-gyulladás a laboratóriumtól a betegágyig (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 442
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125681
Benedek Csaba: Változásdetekció és eseményfelismerés képi és Lidar mérések fúziójával (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
19 628
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125688
Fekete István Csaba: Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére (Szent István Egyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125698
Csáji Balázs Csanád: Markov döntési folyamatok becslése és közelítő megoldása (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
15 048


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?