Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 2018. évi nyertesei (FK_18)
2018. augusztus 08.
Módosítás: 2018. augusztus 17.
Olvasási idő: 17 perc
A 40 év alatti kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_18) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A fiatal kutatóknak célzottan meghirdetett témapályázat (FK_18) keretében 40 év alatti kutatók kezdhetnek 93 új projektet összesen 2,9 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint – külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 93 kutatási projekt támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
52
18
1 272 605
453 165
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
72
30
2 200 072
858 860
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
51
16
1 624 990
532 403
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
101
29
3 421 438
1 047 895
Összesen
276
93
8 519 105
2 892 323


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika
128822
Borbíró Andrea: Elrettentés, címkézés és reintegráció - egy átfogó büntetési elmélet felé (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 224
Állam, Jog és Politika
129018
Gárdos-Orosz Fruzsina: A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
18 914
Gazdaság
127959
Bíró Anikó: Egészség és gazdasági aktivitás 50 év felett (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
39 288
Gazdaság
127972
Király Gábor: Az üzleti képzés jövője (Budapesti Gazdasági Egyetem)
48
17 677
Gazdaság
128232
Balogh Jeremiás Máté: A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
9 924
Irodalom
128492
Tamás Ábel: Az antik líra határterületei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 977
Nyelvészet
128518
Farkas Judit: A hibrid kategóriák szintaxisa (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 763
Nyelvészet
128814
Gráczi Tekla Etelka: Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
39 243
Nyelvészet
129235
Mus Nikolett: Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
33 828
Pszichológia – Nevelés
128100
Simor Péter: Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 897
Pszichológia – Nevelés
128242
Vargáné Kis Anna: A kutya, mint a neglekt szindróma modellje. Viselkedéses és pszichofiziológiai párhuzamok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 748
Pszichológia – Nevelés
128614
Kökönyei Gyöngyi: Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 323
Régészet
128013
Hajdu Tamás: Kulturális hatás vagy vándorlás? Népesség- és életmódváltozások a Kárpát-medencében a Kr.e. 2. évezredben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 117
Társadalom
127978
Simonovits Borbála: Bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-Különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire (TÁRKI Zrt)
36
28 904
Társadalom
128669
Barna Róza Emília: Kreatív munka a magyarországi zeneiparban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
8 444
Társadalom
128981
Kmetty Zoltán: Szöveg analitika és közösségi média kutatás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
11 480
Társadalom
129138
Sik Domonkos: Szolidaritás a késő modernitásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
9 390
Történelem
128978
Demeter Gábor: Tudás, tájkép, nemzet és birodalom: A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorlatai Magyarországon és a Balkánon, 1850-1945 (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
25 024
Fizika
128077
Pápa Zsuzsanna: Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
26 104
Fizika
128548
Opitz Andrea: Belső Helioszféra (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
39 948
Fizika
128656
Pothoczki Szilvia: Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
13 686
Fizika
128789
Abbott Michael Charles: Kevert tömegű húr-integrálhatóság (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
15 253
Fizika
128924
Derzsi Aranka: Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
17 830
Fizika
129134
Tibai Zoltán: Vivő-burkoló fázis kontrollált néhány ciklusú impulzusok generálása undulátor sugárzással (Pécsi Tudományegyetem)
36
21 252
Fizika
129137
Muraközy Judit: Napfoltcsoportok visszafejlődési folyamatának tulajdonságai (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 681
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
127970
Illés Balázs György: Magas óntartalmú forraszötvözetek megbízhatósági problémáinak kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 529
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128429
Baranya Sándor: Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 967
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128636
Zelei Ambrus: Az emberi és mesterséges futás dinamikája - lépések a modell alapú predikciók felé (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
46
38 276
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128662
Kossa Attila: Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
13 974
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128663
Szalay Zsuzsa: Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 303
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129055
Kővágó Csaba: A hegesztéskor keletkező füst biológiai hatásainak vizsgálata egér modellen különös tekintettel a volframelektródás argon védőgázas (TIG) hegesztésre, az ózon és tórium kibocsátásra és a "metal fume fever" szindrómára (Állatorvostudományi Egyetem)
48
40 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128233
Toka László: Adattól az elméletig: csapatsportok dinamikájának elemzése (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
40 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128615
Sztahó Dávid: FORENSICspeech: Kriminalisztikai célú hangelemzés új, magyar nyelvű beszédadatbázis segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 612
Informatikai–Villamosmérnöki
128901
Nagy Norbert: Vékonyrétegek integritásának ellenőrzése kapilláris szonda módszerrel (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
21 264
Kémia 1
128327
Deák András: Heterogén felületi tulajdonságú nanorészecskék előállítása és önszerveződése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
31 332
Kémia 1
128333
Horváth Henrietta: Hatékony reverzibilis kémiai hidrogéntárolás - egy gyakorlatban is alkalmazható lehetőség (Debreceni Egyetem)
36
26 426
Kémia 1
128350
Horváth Krisztián: Bioaktív makromolekulák és ionok:  nagyhatékonyságú analitikai elválasztást meghatározó egyensúlyi és kinetikai folyamatok vizsgálata (Pannon Egyetem)
48
29 982
Kémia 1
128440
Eke Zsuzsanna: Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó összetevők vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
36 813
Kémia 1
129038
Dörnyei Ágnes: Stratégiafejlesztés a bakteriális endotoxinok lipid A régióinak tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározására (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 668
Kémia 2
128135
Balogh Attila: Szálképzési eljárások vizsgálata kapcsolóelemként a folyamatos gyógyszerszintézis és formuláció között (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 608
Kémia 2
128209
Herczeg Mihály: Szintetikus módszer fejlesztése oligoszacharidok szintézisére alkalmas L-hexózok előállítására és felhasználásuk heparin-analóg vegyületek gazdaságos szintézisére (Debreceni Egyetem)
48
35 745
Kémia 2
128352
Bordácsné Bocz Katalin: Új égésgátló módszerek és mechanizmusok kutatása súlycsökkentett polimer kompozitok fejlesztéséhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 088
Kémia 2
128766
Vágvölgyiné dr. Tóth Marietta: Cukor imin, valamint glikál származékok új típusú kémiai átalakításai (Debreceni Egyetem)
48
39 824
Kémia 2
128783
Nagy Lajos: Iparilag fontos alifás izocianátok alkoholokkal történő reakciójának kinetikai vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
20 000
Kémia 2
129270
Renner Károly: Hibrid kompozitok: szerkezet, tulajdonságok, funkcionalitás (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 089
Matematika–Számítástudomány
127906
Zábrádi Gergely: P-adikus aritmetika (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 325
Matematika–Számítástudomány
128673
Bérczi Kristóf: Matroid-optimalizálási problémák (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
19 860
Matematika–Számítástudomány
128972
Pálfia Miklós: Közepek és valószínűségelmélet metrikus és operátor terekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 421
Földtudományok 1
128312
Petrik Attila: A Pannon-medence északkeleti részének kainozoos vulkáni és szerkezeti fejlődéstörténete (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
39 894
Földtudományok 1
128741
Virág Attila: Egy landmark alapú módszertan kidolgozása eltérő fogmorfológiájú gerincesek taxonómiai és filogenetikai szempontú vizsgálatához (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
8 093
Földtudományok 2
128230
Hényel-Király Csilla: Paleotalajok szemcseméret és -alak vizsgálatának együttes értelmezése (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 904
Földtudományok 2
128709
Kern Anikó: Biotikus és abiotikus tényezők hatásának vizsgálata a Kárpát-medencében műholdas távérzékelés alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 792
Komplex agrártudomány
128021
Gonda Sándor: Tormagyökér endofiton gombáinak és posztharveszt változásainak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
39 200
Komplex agrártudomány
128637
Gulyás Zsolt: A strigolakton bioszintézishez kapcsolódó D27-like gén karakterizálása növényekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
37 720
Komplex agrártudomány
129061
Szepesi Ágnes: A poliamin katabolizmus és a hipuzináció kapcsolatának vizsgálata sóstressz alatt paradicsomban (Szegedi Tudományegyetem)
48
25 348
Növénytermesztés, állattenyésztés
128705
Ács András: Antibiotikum és endokrin rendszert károsító anyagok együttes hatásának vizsgálata a halnövekedés ütemére (Szent István Egyetem)
48
32 095
Növénytermesztés, állattenyésztés
128793
Benyóné György Zsuzsanna: A Rhodiola rosea glikozid bioszintézis útjainak felderítése (Szent István Egyetem)
48
38 925
Növénytermesztés, állattenyésztés
128920
Zsigmond Laura Alexandra: A repce stressztűrésének javítása a redox egyensúly megváltoztatásával. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 916
Növénytermesztés, állattenyésztés
128997
Pichererné Dr. Gémes Katalin: A növények regenerációs képességének javítása a poliaminok metabolizmusának módosításán keresztül (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 583
Ökológia és evolúció
127917
Szöllősi Eszter: A madarak vérparazitás fertőzöttségét befolyásoló tényezők (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 998
Ökológia és evolúció
127939
Lukács Balázs András: Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
33 600
Ökológia és evolúció
127996
Halassy Melinda: Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
36 359
Ökológia és evolúció
128465
Csecserits Anikó: Inváziós növények megtelepedésének, terjedésének és kezelésének hatása természetközeli és regenerálódó élőhelyeken (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
37 040
Ökológia és evolúció
128775
Farkas Zoltán István: A dominancia evolúciójának kísérletes vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 936
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128116
Horváth Balázs: Kamrai szívizomsejtek késői nátriumáramának dinamikus szabályozása (Debreceni Egyetem)
36
30 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128387
Mikó Edit: Régi molekulák új szerepben: Epesavak a karcinogenézisben (Debreceni Egyetem)
48
39 429
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128809
Fagyas Miklós: Angiotenzin konvertáló enzim endogén szabályozása poszttranszlációs módosításokkal és ennek szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
28 990
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129094
Sárközy Márta Julianna: A radiogén szívkárosodás pathomechanizmusainak kísérletes vizsgálata: a mikroRNS-ek szerepe (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 337
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129117
Nagy Norbert: A spontán automácia mechanizmusának vizsgálata a szív nodális szöveteiben: létezik-e úgynevezett „pacemaker-rezerv”? (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129190
Atlasz Tamás: A PACAP hatásának vizsgálata különböző retina degenerációkban (Pécsi Tudományegyetem)
48
34 274
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127938
Szécsényi-Nagy Anna: Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 759
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127942
Szabó András: SPINK1 mutációk molekuláris patomechanizmusa pancreatitisben (Debreceni Egyetem)
36
28 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128133
Pancsa Rita: Az alternatív splicing és a membrán nélküli testek kialakulásának kapcsolata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 993
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128252
Tombácz Dóra: Vírus génexpresszió-analízis különböző OMIKÁ-kal (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128916
Kalapis Dorottya: A kompenzáló evolúció szerepe új anyagcsereállapotok kialakulásában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 936
Idegtudományok
128191
Aliczki Manó: Trauma által előidézett endokannabinoid-változások a félelmi válaszokat szabályozó neuronhálózatokban és azok szerepe a trauma magatartási hatásainak kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 994
Idegtudományok
128648
Keresztes Attila: A humán hippokampális hálózat időskori vizsgálata: az emlékezeti specificitás csökkenése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 279
Idegtudományok
129019
Barth Albert Miklós: A nem-szerotonerg medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 912
Idegtudományok
129120
Hillier Dániel: A retinális irányszelektivitás szerepe a látókérgi mozgásszámításokban és mozgásérzékelésben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Idegtudományok
129296
Tóth Máté: Fenyegető ingerek feldolgozása a bed nucleus of stria terminalis-ban: a tanult és veleszületett félelmi válaszokat mediáló neuroncsoportok azonosítása (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
39 989
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128294
Pázmándi Kitti Linda: Citoszólikus szenzorok aktivitásának és szabályozó mechanizmusaiknak vizsgálata  plazmacitoid dendritikus sejtekben (Debreceni Egyetem)
36
29 955
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128376
Csépányi-Kömi Roland: Az ARHGAP25 szerepe gyulladással járó betegségek patomechanizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
31 462
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128404
Sebestyén Anna: A szöveti metabolikus heterogenitással összefüggő mTOR aktivitás változás daganatbiológia szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
36 892
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128533
Csoma Eszter: Humán polyomavírusok: genom funkcionális analízise és prevalencia felmérés (Debreceni Egyetem)
48
21 414
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
129206
Horváth Eszter Mária: Immunsejtek poli(ADP-ribóz) polimeráz aktivációjának szerepe gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem)
48
29 160
Klinikai Orvostudományok
128582
Bagoly Zsuzsa: A XIII-as faktor, trombin generáció és fibrinolízis vizsgálata krónikus inflammatórikus megbetegedésekben (Debreceni Egyetem)
48
37 752
Klinikai Orvostudományok
128832
Lengyel Zsuzsanna: A cirkadián rendszer vizsgálata a bőr kórélettani folyamataiban (Pécsi Tudományegyetem)
48
38 104
Klinikai Orvostudományok
129237
Czövek Dorottya: A légzőrendszer struktúrája és funkciója cisztás fibrózisban: az újszülöttek szűrésétől a tüdőtranszplantációig (Semmelweis Egyetem)
48
39 543
Klinikai Orvostudományok
129266
Bálint Anita: A MIKROBIÓTA KVALITATÍV ÖSSZETÉTELE ALAPJÁN VÉGZETT CÉLZOTT ÉS STANDARD SZÉKLET MIKROBIÓTA TRANSZPLANTÁCIÓ TERÁPIÁS JELENTŐSÉGE GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGBEN (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 724
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128654
Végh Attila Gergely: A neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 852
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128956
Mártonfalvi Zsolt: Foszforiláció hatása a titin nanomechanikájára (Semmelweis Egyetem)
48
38 098
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128977
Szabó Milán: A kettes típusú NAD(P)H dehidrogenáz szerepe a mikroalgák fotoszintetikus ciklikus elektron transzport folyamataiban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 185
Sejt- és Fejlődésbiológia
128751
Laczka Csilla: Új eljárások fejlesztése organikus anion transzporterek aktivitásának és drog kölcsönhatásának vizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 934
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?