Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyertesei (FK_20)
"OTKA" fiatal kutatói kiválósági program nyertesek (FK_20)
2020. augusztus 28.
Módosítás: 2020. október 30.
Olvasási idő: 19 perc
A 12 évnél nem régebbi (2008. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_20) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 409 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13,95 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_20) keretében idén 98 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 98 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
94
23
2 716 412
612 419
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
104
26
3 550 218
862 438
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
78
19
2 820 142
687 682
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133
30
4 867 630
1 097 080
Összesen
409
98
13 954 402
3 259 619


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Pszichológia – Nevelés
134918
Aczél Balázs: A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 619
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135130
Almássy János: Rianopátiák kórélettana és gyógyszertana (Debreceni Egyetem)
48
22 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134253
Alpár Donát: Klonális evolúció és terápiás rezisztencia gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában (Semmelweis Egyetem)
48
39 909
Informatikai–Villamosmérnöki
134604
Babarczi Péter: Intelligens önvezérlő kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 363
Matematika–Számítástudomány
134251
Bárány Balázs: Iterált függvényrendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
31 872
Fizika
135496
Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
39 936
Állam, Jog és Politika
135189
Bene Márton: Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
19 319
Társadalom
135215
Berényi Eszter: Menekülés az állam elől - privatizáció, szülői exit-startégiák az oktatásban és egyéb szektorokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
13 926
Ökológia és evolúció
135136
Boda Pál: Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 844
Sejt- és Fejlődésbiológia
135384
Boratkó Anita: A thrombospondin-1 endotéliumban betöltött élettani szerepének szabályozása egy újonnan leírt foszforiláció által (Debreceni Egyetem)
48
39 672
Idegtudományok
135285
Borbély Sándor: Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 000
Fizika
135003
Bordács Sándor: A mágneselektromos domének megjelenítése és manipulálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 441
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134311
Boros Ákos: Ember környezetében élő állatok virális fertőzései: a felfedezéstől a diagnosztikáig (Pécsi Tudományegyetem)
48
39 360
Klinikai Orvostudományok
135065
Butz Henriett: Szteroid rezisztencia klinikai jelentősége hormonérzékeny szövetekben (Semmelweis Egyetem)
48
35 428
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134605
Csősz Éva: Könny- és szérum proteóm digitalizálása és a digitális proteómok felhasználása nagy populációkat érintő betegségek tanulmányozására (Debreceni Egyetem)
48
39 871
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134355
Danis Judit: Keratinocita-specifikus mRNS érési folyamatok és szerepük a keratinociták nukleinsav-indukált immunválaszában és a pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem)
48
33 024
Ökológia és evolúció
135329
Deák Balázs: Szárazgyep-fragmentumok fajgazdagsága, funkcionális és filogenetikai diverzitása (Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 992
Gazdaság
134573
Elek Péter: Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 501
Ökológia és evolúció
134384
Erdős László: Élőhelyi heterogenitás és környezeti grádiensek a Kárpát-medence homoki erdőssztyeppjeiben: lokális és regionális elemzések (Ökológiai Kutatóközpont)
48
38 604
Komplex agrártudomány
134874
Éva Csaba: Gyökérből hajtásba való széntranszport vizsgálata Arabidopsis-ban és árpában, a szárazságtűrés és a fotoszintetikus hatékonyság növelése céljából (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 972
Komplex agrártudomány
134992
Fábián Attila László: A búza meiózisának hőstressz érzékenysége: a termésbiztonság Achilles-sarka (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 896
Klinikai Orvostudományok
135870
Faragó Péter: Nyugalmi funkcionális eltérések sclerosis multiplexbeb (Szegedi Tudományegyetem)
48
36 756
Klinikai Orvostudományok
134863
Farkas Klaudia: A klinikai és terápiás válasz beteg-specifikus citokin és mikrobiom profil alapú értékelése gyulladásos bélbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
40 000
Történelem
135762
Fejérdy András Tamás: A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 894
Informatikai–Villamosmérnöki
134403
Fekete Zoltán: Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
39 745
Földtudományok 1
135089
Fintor Krisztián: Poszt-magmás hidrotermás eredetű ritkaföldfém ásványosodás a Ditrói Alkáli Masszívumban: a ritkaföldfém ásvány gazdag erek, mint lehetséges ritkaföldfém nyersanyag források képződési körülményeinek rekonstrukciója. (Szegedi Tudományegyetem)
36
28 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134274
Fodor Gergely: A légzőrendszeri mechanika referenciaegyenleteinek meghatározása patkányokban: az alapkutatás közelítése a klinikai standardokhoz (Szegedi Tudományegyetem)
48
25 997
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134343
Galgóczy László: Antifungális proteinek – Antifungális hatásmechanizmus és biológiai szerep vizsgálata új terápiás megközelítésekhez (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 776
Matematika–Számítástudomány
135711
Gerencsér Balázs: Keverés és információterjedés, Markov láncok a komfortzónán túl (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
29 517
Állam, Jog és Politika
134893
Grünhut Zoltán: Magyar fiatalok percepciói Európáról és európaiságról (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 043
Nyelvészet
135186
Gugán Katalin Orsolya: Regiszterfüggő változatok a középmagyarban (Nyelvtudományi Intézet)
48
39 990
Társadalom
134372
Győrffy Zsuzsa: E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben (Semmelweis Egyetem)
48
39 692
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134496
Habib Giuseppe: Robusztusság meghatározása valós mérnöki problémáknál fellépő nagy perturbációk esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 861
Társadalom
134447
Hajdu Gábor: Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
46
13 159
Gazdaság
134351
Hajdu Tamás: Klímaváltozás és egészség Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
12 936
Fizika
135349
Hamar Gergő: Modern müografikus leképezések vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
37 419
Kultúra
135152
Hartl Péter: Hume az igaz vallásról (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
29 997
Földtudományok 2
135115
Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
29 706
Klinikai Orvostudományok
135222
Jermendy Ágnes Katalin: Komplex nem-invazív monitorozás altatást igénylő újszülöttekben: egy lépés a perszonalizált medicina felé (Semmelweis Egyetem)
48
39 960
Kémia 1
134551
Kálmán Ferenc: Fémkomplexek mint az orvosi diagnosztika és terápia eszközei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
39 520
Idegtudományok
134740
Kálmán Sára: TMS depresszióban egy új, immun-gyulladásos perspektívából: A transzkraniális mágneses stimuláció hatása a perifériás immun és neurális markerekre depresszióval élő személyekben (Szegedi Tudományegyetem)
36
26 269
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134267
Kapuy Orsolya: Az endoplazmás retikulum stressz során indukált túlélési folyamatok rendszerbiológiai vizsgálata gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem)
48
32 681
Idegtudományok
135284
Kecskés Miklós: TRPM4 ioncsatorna szerepe temporális lebeny epilepsziában (Pécsi Tudományegyetem)
48
35 712
Sejt- és Fejlődésbiológia
134684
Keller-Pintér Anikó: Nanoléptékű változások, nanoméretű vezikulák és nanotechnológiai megközelítések a vázizom regeneráció, adaptáció és metabolizmus folyamatában az őssejtektől a terápiás alkalmazásig (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 996
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135245
Kintses Bálint: Klinikai fejlesztésben lévő terápiás antibiotikumokkal szembeni rezisztenciagének terjedésének előrejelzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
134264
Kis András: Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135462
Kiss Balázs: A nebulin óriásfehérje mechanobiofizikája (Semmelweis Egyetem)
48
39 943
Növénytermesztés, állattenyésztés
134234
Kiss Tibor: Kenyérbúza környezeti adaptációjának molekuláris-genetikai vizsgálata és hasznosítása a búzanemesítésben (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 840
Komplex agrártudomány
134744
Koczor Sándor: Szemiokemikáliák és vizuális stimulusok szerepe kártevő szipókás rovarok és levéltetű-fogyasztó rovarok orientációjában (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 834
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134277
Kovács Róbert Sándor: Kapcsolt problémák a nemegyensúlyi termodinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 976
Irodalom
135096
Kozák Dániel: Római költői szövegek antik kommentárjai és tudományos recepciójuk (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 520
Pszichológia – Nevelés
134807
Kun Bernadette: Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 859
Irodalom
135165
Lovas Borbála Sára: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 918
Matematika–Számítástudomány
135218
Maga Péter: Automorf formák analitikus elmélete (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
32 471
Kémia 2
134653
Mándi Attila: Heterociklusok kiroptikai, NMR és reakciómechanizmus vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
24 600
Növénytermesztés, állattenyésztés
134940
Mátis Gábor: Antimikrobiális peptidek in vitro vizsgálata csirke és sertés eredetű bél-máj modellrendszerekben (Állatorvostudományi Egyetem)
36
29 640
Sejt- és Fejlődésbiológia
134304
Matta Csaba: A sejtfelszíni fehérjék összetételének vizsgálata a chondrogenesis során (Debreceni Egyetem)
48
38 880
Ökológia és evolúció
134741
McDonald Grant Colin: A szociális környezet állati személyiségre gyakorolt evolúciós és demográfiai hatása (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 997
Gazdaság
135342
Medve-Bálint Gergő: Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
27 816
Állam, Jog és Politika
134930
Mohay Ágoston: Nemzetközi szervezetek és tagállamaik felelőssége: betudhatóság, hatékony ellenőrzés és bírói kikényszeríthetőség (Pécsi Tudományegyetem)
36
23 064
Földtudományok 1
134229
Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 748
Gazdaság
135460
Molnár Adrienn: Megtestesült vezetés az ellátási lánc teljesítmény és kapcsolatok javítására (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
39 678
Klinikai Orvostudományok
135348
Molnár Bálint: Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai, sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése /Prospektív randomizált kontrollált vizsgálat/ (Semmelweis Egyetem)
48
17 668
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135327
Nagy Béla: Új szerepkörben a humán epididymis protein 4: a cisztás fibrózis új prognosztikai biomarkere és patofiziológiai mediátora (Debreceni Egyetem)
48
36 960
Kémia 1
134332
Nagy Tibor: Kicsi és pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyagok és más értéknövelt vegyületek szintézisére és égésére (Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 294
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135633
Nagy Valéria: Mikrofluidikával kapcsolt mikrospektroszkópiai módszerek alkalmazása a karotinoidok turnovere és a fotoszintetikus aktivitás közötti összefüggés vizsgálatára zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
39 978
Kémia 2
134586
Nonn Melinda: Újgenerációs funkcionalizált béta-aminosavszármazékok; szelektív szintézismódszerek és felhasználások (Szegedi Tudományegyetem)
48
10 224
Sejt- és Fejlődésbiológia
134235
Oláh Attila: A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Komplex agrártudomány
134296
Oláh Viktor: A növekedési és stresszválaszok inter- és intraspecifikus variabilitásának vizsgálata békalencse-féléknél (Debreceni Egyetem)
48
39 366
Pszichológia – Nevelés
134638
Pajkossy Péter: Figyelem és emlékezet kölcsönhatásának vizsgálata pupillometria segítségével – hogyan befolyásolja az arousal szintje az információk kódolását és előhívását. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 376
Ökológia és evolúció
135262
Páll-Gergely Barna: Száz új szárazföldi csigafaj az Orientális és Ausztálázsiai régiókból (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 988
Földtudományok 2
134547
Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 975
Kultúra
134244
Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Örökségesítés és szekularizáció Kínában (1949-től napjainkig) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
39 993
Sejt- és Fejlődésbiológia
135517
Schay Gusztáv: Kalmodulin konformációs dinamikája időfüggő Ca2+-jelekben: egy lehetséges mechanizmus a célfehérjék szelektív aktiválására (Semmelweis Egyetem)
48
39 886
Történelem
135586
Scheibner Tamás: Az 1956 utáni menekültválság és a magyar emigráns közösségek a hidegháború idején (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
11 990
Kémia 2
135700
Sipos László: Virágpor pellet aromakerék kifejlesztése, táplálkozás-biológiai profilozása és élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése (Szent István Egyetem)
48
39 960
Növénytermesztés, állattenyésztés
134887
Somoskői Bence: Preantrális tüszők in vitro tenyésztésének és tárolásának lehetőségei, különös tekintettel a faji különbségekre és az asszisztált reprodukcióban történő alkalmazásra (Állatorvostudományi Egyetem)
48
39 828
Informatikai–Villamosmérnöki
135074
Sonkoly Balázs: Ködszámítási platformok hálózati modellezése, tervezése és elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
40 000
Társadalom
135274
Susánszky Pál: A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 341
Fizika
134432
Szalai Tamás: Szupernóvák és környezetük (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 520
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134588
Szántó Magdolna: A bőrben folyó szteroid szintézis és a bőr gyulladásos folyamatainak új összefüggései (Debreceni Egyetem)
48
39 952
Matematika–Számítástudomány
134732
Székely Gergely: Fogalom algebrák hálózata (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
5 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135582
Széles Lajos: Citokinek génszabályozó elemeinek vizsgálata dendritikus sejtekben és makrofágokban (Debreceni Egyetem)
48
38 726
Régészet
135805
Szeverényi Vajk: Település, gazdaság és társadalom a késő bronzkori Kelet-Magyarországon (Déri Múzeum)
48
37 695
Kémia 1
134291
Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 504
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134993
Szöllősi Attila Gábor: A neuroimmun kommunikáció szerepe a bőr immunológiai (kór)élettanában (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Fizika
134845
Szücs Tamás: Az nukleáris asztrofizika kulcsreakciója: a 3He(alfa,gamma)7Be reakció átfogó vizsgálata (Atommagkutató Intézet)
48
22 800
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134336
Tábi Tamás: Additív gyártástechnológiával gyártott 3D erősítő struktúrájú vázszerkezet inzertként történő alkalmazásának elemzése fröccsöntött polimer kompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
36 654
Növénytermesztés, állattenyésztés
134886
Takó Miklós: Prebiotikus és antimikrobiális hatóanyagok előállítása mikrobiális enzimekkel (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 924
Ökológia és evolúció
134439
Táncsics András: Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel (Szent István Egyetem)
36
29 598
Kémia 2
134947
Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 758
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134725
Tóth István Balázs: A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe (Debreceni Egyetem)
48
40 000
Kultúra
135235
Varga Balázs: A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 093
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134751
Varga Zoltán: Új gyulladásos mechanizmusok a szívelégtelenség kialakulásában (Semmelweis Egyetem)
48
39 996
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135202
Veréb Gábor: Nanorészecskékkel módosított membránok fejlesztése és alkalmazása olajszennyezett vizek hatékony kezelésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
37 409
Kémia 1
135375
Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 960
Matematika–Számítástudomány
135392
Vígh Viktor: Konvex halmazok metszetei (Szegedi Tudományegyetem)
48
2 220
Fizika
135220
Zimborás Zoltán: Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
35 486
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?