Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2020. évi nyertesei (FK_20)
"OTKA" fiatal kutatói kiválósági program nyertesek (FK_20)
2020. augusztus 28.
Utolsó módosítás: 2020. augusztus 28.
Olvasási idő: 19 perc
A 12 évnél nem régebbi (2008. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_20) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást.

Ebben az évben a pályázók 409 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 13,95 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_20) keretében idén 99 új projekt indulhat összesen 3,3 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a kutatói témapályázatok értékelési rendszerét követve külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 99 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
94 24 2 716 412 650 579
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
104 26 3 550 218 862 438
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
78 19 2 820 142 687 682
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
133 30 4 867 630 1 097 080
Összesen
409 99 13 954 402 3 297 779


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Pszichológia – Nevelés 134918 Aczél Balázs: A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 619
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135130 Almássy János: Rianopátiák kórélettana és gyógyszertana (Debreceni Egyetem) 48 22 680
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 134253 Alpár Donát: Klonális evolúció és terápiás rezisztencia gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában (Semmelweis Egyetem) 48 39 909
Informatikai–Villamosmérnöki 134604 Babarczi Péter: Intelligens önvezérlő kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 363
Matematika–Számítástudomány 134251 Bárány Balázs: Iterált függvényrendszerek dimenzióelmélete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 31 872
Fizika 135496 Barcza Gergely: Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 936
Állam, Jog és Politika 135189 Bene Márton: Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 19 319
Társadalom 135215 Berényi Eszter: Menekülés az állam elől - privatizáció, szülői exit-startégiák az oktatásban és egyéb szektorokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 13 926
Ökológia és evolúció 135136 Boda Pál: Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 844
Sejt- és Fejlődésbiológia 135384 Boratkó Anita: A thrombospondin-1 endotéliumban betöltött élettani szerepének szabályozása egy újonnan leírt foszforiláció által (Debreceni Egyetem) 48 39 672
Idegtudományok 135285 Borbély Sándor: Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 40 000
Fizika 135003 Bordács Sándor: A mágneselektromos domének megjelenítése és manipulálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 441
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134311 Boros Ákos: Ember környezetében élő állatok virális fertőzései: a felfedezéstől a diagnosztikáig (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 360
Klinikai Orvostudományok 135065 Butz Henriett: Szteroid rezisztencia klinikai jelentősége hormonérzékeny szövetekben (Semmelweis Egyetem) 48 35 428
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134605 Csősz Éva: Könny- és szérum proteóm digitalizálása és a digitális proteómok felhasználása nagy populációkat érintő betegségek tanulmányozására (Debreceni Egyetem) 48 39 871
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 134355 Danis Judit: Keratinocita-specifikus mRNS érési folyamatok és szerepük a keratinociták nukleinsav-indukált immunválaszában és a pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem) 48 33 024
Ökológia és evolúció 135329 Deák Balázs: Szárazgyep-fragmentumok fajgazdagsága, funkcionális és filogenetikai diverzitása (Ökológiai Kutatóközpont) 48 39 992
Gazdaság 134573 Elek Péter: Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 15 501
Ökológia és evolúció 134384 Erdős László: Élőhelyi heterogenitás és környezeti grádiensek a Kárpát-medence homoki erdőssztyeppjeiben: lokális és regionális elemzések (Ökológiai Kutatóközpont) 48 38 604
Komplex agrártudomány 134874 Éva Csaba: Gyökérből hajtásba való széntranszport vizsgálata Arabidopsis-ban és árpában, a szárazságtűrés és a fotoszintetikus hatékonyság növelése céljából (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 972
Komplex agrártudomány 134992 Fábián Attila László: A búza meiózisának hőstressz érzékenysége: a termésbiztonság Achilles-sarka (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 896
Klinikai Orvostudományok 135870 Faragó Péter: Nyugalmi funkcionális eltérések sclerosis multiplexbeb (Szegedi Tudományegyetem) 48 36 756
Klinikai Orvostudományok 134863 Farkas Klaudia: A klinikai és terápiás válasz beteg-specifikus citokin és mikrobiom profil alapú értékelése gyulladásos bélbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 000
Pszichológia – Nevelés 135316 Fehér Gergely: Internetfüggőség és következményei (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 160
Történelem 135762 Fejérdy András Tamás: A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 894
Informatikai–Villamosmérnöki 134403 Fekete Zoltán: Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 745
Földtudományok 1 135089 Fintor Krisztián: Poszt-magmás hidrotermás eredetű ritkaföldfém ásványosodás a Ditrói Alkáli Masszívumban: a ritkaföldfém ásvány gazdag erek, mint lehetséges ritkaföldfém nyersanyag források képződési körülményeinek rekonstrukciója. (Szegedi Tudományegyetem) 36 28 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134274 Fodor Gergely: A légzőrendszeri mechanika referenciaegyenleteinek meghatározása patkányokban: az alapkutatás közelítése a klinikai standardokhoz (Szegedi Tudományegyetem) 48 25 997
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 134343 Galgóczy László: Antifungális proteinek – Antifungális hatásmechanizmus és biológiai szerep vizsgálata új terápiás megközelítésekhez (Szegedi Tudományegyetem) 48 37 776
Matematika–Számítástudomány 135711 Gerencsér Balázs: Keverés és információterjedés, Markov láncok a komfortzónán túl (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 29 517
Állam, Jog és Politika 134893 Grünhut Zoltán: Magyar fiatalok percepciói Európáról és európaiságról (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 17 043
Nyelvészet 135186 Gugán Katalin Orsolya: Regiszterfüggő változatok a középmagyarban (Nyelvtudományi Intézet) 48 39 990
Társadalom 134372 Győrffy Zsuzsa: E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben (Semmelweis Egyetem) 48 39 692
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134496 Habib Giuseppe: Robusztusság meghatározása valós mérnöki problémáknál fellépő nagy perturbációk esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 861
Társadalom 134447 Hajdu Gábor: Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 46 13 159
Gazdaság 134351 Hajdu Tamás: Klímaváltozás és egészség Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 12 936
Fizika 135349 Hamar Gergő: Modern müografikus leképezések vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 37 419
Kultúra 135152 Hartl Péter: Hume az igaz vallásról (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 997
Földtudományok 2 135115 Herein Mátyás: Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 706
Klinikai Orvostudományok 135222 Jermendy Ágnes Katalin: Komplex nem-invazív monitorozás altatást igénylő újszülöttekben: egy lépés a perszonalizált medicina felé (Semmelweis Egyetem) 48 39 960
Kémia 1 134551 Kálmán Ferenc: Fémkomplexek mint az orvosi diagnosztika és terápia eszközei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem) 48 39 520
Idegtudományok 134740 Kálmán Sára: TMS depresszióban egy új, immun-gyulladásos perspektívából: A transzkraniális mágneses stimuláció hatása a perifériás immun és neurális markerekre depresszióval élő személyekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 269
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 134267 Kapuy Orsolya: Az endoplazmás retikulum stressz során indukált túlélési folyamatok rendszerbiológiai vizsgálata gyulladásos bélbetegségben (Semmelweis Egyetem) 48 32 681
Idegtudományok 135284 Kecskés Miklós: TRPM4 ioncsatorna szerepe temporális lebeny epilepsziában (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 712
Sejt- és Fejlődésbiológia 134684 Keller-Pintér Anikó: Nanoléptékű változások, nanoméretű vezikulák és nanotechnológiai megközelítések a vázizom regeneráció, adaptáció és metabolizmus folyamatában az őssejtektől a terápiás alkalmazásig (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 996
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 135245 Kintses Bálint: Klinikai fejlesztésben lévő terápiás antibiotikumokkal szembeni rezisztenciagének terjedésének előrejelzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 40 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 134264 Kis András: Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 40 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 135462 Kiss Balázs: A nebulin óriásfehérje mechanobiofizikája (Semmelweis Egyetem) 48 39 943
Növénytermesztés, állattenyésztés 134234 Kiss Tibor: Kenyérbúza környezeti adaptációjának molekuláris-genetikai vizsgálata és hasznosítása a búzanemesítésben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 840
Komplex agrártudomány 134744 Koczor Sándor: Szemiokemikáliák és vizuális stimulusok szerepe kártevő szipókás rovarok és levéltetű-fogyasztó rovarok orientációjában (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 834
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134277 Kovács Róbert Sándor: Kapcsolt problémák a nemegyensúlyi termodinamikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 976
Irodalom 135096 Kozák Dániel: Római költői szövegek antik kommentárjai és tudományos recepciójuk (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 5 520
Pszichológia – Nevelés 134807 Kun Bernadette: Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 859
Irodalom 135165 Lovas Borbála Sára: A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 918
Matematika–Számítástudomány 135218 Maga Péter: Automorf formák analitikus elmélete (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 32 471
Kémia 2 134653 Mándi Attila: Heterociklusok kiroptikai, NMR és reakciómechanizmus vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 24 600
Növénytermesztés, állattenyésztés 134940 Mátis Gábor: Antimikrobiális peptidek in vitro vizsgálata csirke és sertés eredetű bél-máj modellrendszerekben (Állatorvostudományi Egyetem) 36 29 640
Sejt- és Fejlődésbiológia 134304 Matta Csaba: A sejtfelszíni fehérjék összetételének vizsgálata a chondrogenesis során (Debreceni Egyetem) 48 38 880
Ökológia és evolúció 134741 McDonald Grant Colin: A szociális környezet állati személyiségre gyakorolt evolúciós és demográfiai hatása (Állatorvostudományi Egyetem) 48 39 997
Gazdaság 135342 Medve-Bálint Gergő: Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 816
Állam, Jog és Politika 134930 Mohay Ágoston: Nemzetközi szervezetek és tagállamaik felelőssége: betudhatóság, hatékony ellenőrzés és bírói kikényszeríthetőség (Pécsi Tudományegyetem) 36 23 064
Földtudományok 1 134229 Mohr Emőke: Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 12 748
Gazdaság 135460 Molnár Adrienn: Megtestesült vezetés az ellátási lánc teljesítmény és kapcsolatok javítására (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 39 678
Klinikai Orvostudományok 135348 Molnár Bálint: Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai, sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése /Prospektív randomizált kontrollált vizsgálat/ (Semmelweis Egyetem) 48 17 668
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 135327 Nagy Béla: Új szerepkörben a humán epididymis protein 4: a cisztás fibrózis új prognosztikai biomarkere és patofiziológiai mediátora (Debreceni Egyetem) 48 36 960
Kémia 1 134332 Nagy Tibor: Kicsi és pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyagok és más értéknövelt vegyületek szintézisére és égésére (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 294
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 135633 Nagy Valéria: Mikrofluidikával kapcsolt mikrospektroszkópiai módszerek alkalmazása a karotinoidok turnovere és a fotoszintetikus aktivitás közötti összefüggés vizsgálatára zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 978
Kémia 2 134586 Nonn Melinda: Újgenerációs funkcionalizált béta-aminosavszármazékok; szelektív szintézismódszerek és felhasználások (Szegedi Tudományegyetem) 48 10 224
Sejt- és Fejlődésbiológia 134235 Oláh Attila: A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában (Debreceni Egyetem) 48 40 000
Komplex agrártudomány 134296 Oláh Viktor: A növekedési és stresszválaszok inter- és intraspecifikus variabilitásának vizsgálata békalencse-féléknél (Debreceni Egyetem) 48 39 366
Pszichológia – Nevelés 134638 Pajkossy Péter: Figyelem és emlékezet kölcsönhatásának vizsgálata pupillometria segítségével – hogyan befolyásolja az arousal szintje az információk kódolását és előhívását. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 376
Ökológia és evolúció 135262 Páll-Gergely Barna: Száz új szárazföldi csigafaj az Orientális és Ausztálázsiai régiókból (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 39 988
Földtudományok 2 134547 Pinke Zsolt: Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 975
Kultúra 134244 Sárközi Ildikó Gyöngyvér: Örökségesítés és szekularizáció Kínában (1949-től napjainkig) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 993
Sejt- és Fejlődésbiológia 135517 Schay Gusztáv: Kalmodulin konformációs dinamikája időfüggő Ca2+-jelekben: egy lehetséges mechanizmus a célfehérjék szelektív aktiválására (Semmelweis Egyetem) 48 39 886
Történelem 135586 Scheibner Tamás: Az 1956 utáni menekültválság és a magyar emigráns közösségek a hidegháború idején (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 11 990
Kémia 2 135700 Sipos László: Virágpor pellet aromakerék kifejlesztése, táplálkozás-biológiai profilozása és élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése (Szent István Egyetem) 48 39 960
Növénytermesztés, állattenyésztés 134887 Somoskői Bence: Preantrális tüszők in vitro tenyésztésének és tárolásának lehetőségei, különös tekintettel a faji különbségekre és az asszisztált reprodukcióban történő alkalmazásra (Állatorvostudományi Egyetem) 48 39 828
Informatikai–Villamosmérnöki 135074 Sonkoly Balázs: Ködszámítási platformok hálózati modellezése, tervezése és elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 000
Társadalom 135274 Susánszky Pál: A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 15 341
Fizika 134432 Szalai Tamás: Szupernóvák és környezetük (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 520
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134588 Szántó Magdolna: A bőrben folyó szteroid szintézis és a bőr gyulladásos folyamatainak új összefüggései (Debreceni Egyetem) 48 39 952
Matematika–Számítástudomány 134732 Székely Gergely: Fogalom algebrák hálózata (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 5 928
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 135582 Széles Lajos: Citokinek génszabályozó elemeinek vizsgálata dendritikus sejtekben és makrofágokban (Debreceni Egyetem) 48 38 726
Régészet 135805 Szeverényi Vajk: Település, gazdaság és társadalom a késő bronzkori Kelet-Magyarországon (Déri Múzeum) 48 37 695
Kémia 1 134291 Szidarovszky Tamás: Molekulák erős külső terekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 504
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 134993 Szöllősi Attila Gábor: A neuroimmun kommunikáció szerepe a bőr immunológiai (kór)élettanában (Debreceni Egyetem) 48 40 000
Fizika 134845 Szücs Tamás: Az nukleáris asztrofizika kulcsreakciója: a 3He(alfa,gamma)7Be reakció átfogó vizsgálata (Atommagkutató Intézet) 48 22 800
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 134336 Tábi Tamás: Additív gyártástechnológiával gyártott 3D erősítő struktúrájú vázszerkezet inzertként történő alkalmazásának elemzése fröccsöntött polimer kompozitokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 654
Növénytermesztés, állattenyésztés 134886 Takó Miklós: Prebiotikus és antimikrobiális hatóanyagok előállítása mikrobiális enzimekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 924
Ökológia és evolúció 134439 Táncsics András: Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel (Szent István Egyetem) 36 29 598
Kémia 2 134947 Tolnai Gergely László: Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 758
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134725 Tóth István Balázs: A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe (Debreceni Egyetem) 48 40 000
Kultúra 135235 Varga Balázs: A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 093
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 134751 Varga Zoltán: Új gyulladásos mechanizmusok a szívelégtelenség kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 39 996
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 135202 Veréb Gábor: Nanorészecskékkel módosított membránok fejlesztése és alkalmazása olajszennyezett vizek hatékony kezelésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 37 409
Kémia 1 135375 Vesztergom Soma: A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 960
Matematika–Számítástudomány 135392 Vígh Viktor: Konvex halmazok metszetei (Szegedi Tudományegyetem) 48 2 220
Fizika 135220 Zimborás Zoltán: Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 35 486
Utolsó módosítás: 2020. augusztus 28.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?