Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2018. évi nyertesei (K_18)
2018. augusztus 08.
Módosítás: 2018. augusztus 17.
Olvasási idő: 33 perc
A kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_18) c. felhívásra 2018. február 14-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 550 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 18,5 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. 

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 192 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,5 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 192 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
157
56
4 143 207
1 425 899
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
130
52
4 285 093
1 681 240
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
109
36
3 840 936
1 333 332
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
154
48
6 230 509
2 043 624
Összesen
550
192
18 499 745
6 484 095


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika
128139
Körösényi András: A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
13 530
Állam, Jog és Politika
128796
Chronowski Nóra: A demokrácia-elv normatív tartalma elméleti és gyakorlati szempontból, alkotmányjogi és uniós jogi megközelítésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
22 170
Állam, Jog és Politika
128833
Várnagy Réka: Új szerepben? Választók, képviselők, pártok (Budapesti Corvinus Egyetem)
37
21 330
Állam, Jog és Politika
129243
Rácz András: Hagyomány és rugalmasság Oroszország biztonság- és védelempolitikájában (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
27 457
Állam, Jog és Politika
129245
Boda Zsolt: Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
14 239
Gazdaság
128573
Kóczy László Áron: Szavazási problémák elosztási kérdései (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
23 464
Gazdaság
128611
Cseh Ágnes: Hatékony algoritmusok allokációs feladatokra (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
18 652
Gazdaság
128682
Karsai Judit: Új tendenciák az üzleti inkubáció intézményrendszerének fejlődésében Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
5 916
Gazdaság
128703
Hardi Tamás: A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
19 429
Gazdaság
128747
Rechnitzer János: A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
21 977
Gazdaság
129078
Simonovits András: Egészségi és jövedelmi egyenlőtlenségek, s ezek hatása a nyugdíjrendszerekre:  elméleti és empirikus modellek (2018–2022) (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
6 140
Gazdaság
129086
Biró Péter: Vesecsereprogramok közgazdasági, játékelméleti és algoritmikus vizsgálata (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
33 852
Gazdaság
129097
Nemes Gusztáv: Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban  - diskurzusok, termelők, vásárlók és társadalomgazdasági hatások (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
29 881
Gazdaság
129207
Lengyel Balázs: Társas- és együttműködési kapcsolathálózatok hatása a teljesítményre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
26 568
Irodalom
128602
Korompay János: Arany János kritikai kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
20 604
Kultúra
127944
Papp Nóra: Etnobotanikai és etnofarmakobotanikai kutatás Székelyföldön (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 550
Kultúra
128031
Czagány Zsuzsa: Antiphonale Waradiense. Facsimile kiadás és tudományos kommentár (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
16
10 500
Kultúra
128272
Ruttkay Miklián Eszter: Regulyversum - Reguly Antal hagyatékának közzététele (Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)
48
47 952
Kultúra
128321
Heidl György: Én-formálás a szépség által: a személyiségfejlesztés technikái az ókeresztény korban (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 206
Kultúra
128381
Hessky Orsolya: Realizmus és naturalizmus Magyarországon és Európában (Szépművészeti Múzeum)
48
28 956
Kultúra
128651
Németh Attila: Római filozófia és az irodalomi én (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
16 504
Kultúra
128848
Bárdi Nándor: Székely önkép építés a 19-20. században (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
46 451
Kultúra
128925
Báti Anikó: A gyermek közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Kérdések és lehetőségek (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
32 784
Kultúra
129081
Birtalan Ágnes: Egy többnemzetiségű környezetben élő kisebbségi kultúra írott hagyománya: az ojrát írásbeliség kulturális és nyelvészeti aspektusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 260
Kultúra
129126
Komorjai László: A nyelv fenomenológiájának új megközelítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
12 438
Kultúra
129261
Olay Csaba: Egzisztencia és értelmezés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 000
Kultúra
129362
Pócs Dániel Dávid: Udvari kultúra és hatalmi reprezentáció a késő középkori és kora újkori Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
42 772
Nyelvészet
128270
Tóth Valéria: Nemzetközi tudományos együttműködési program a Kárpát-medence helynévrendszereinek feltárására (Debreceni Egyetem)
24
22 216
Nyelvészet
128810
Veresné Horváth Viktória: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
44 530
Nyelvészet
129040
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
35 439
Nyelvészet
129186
Sipőcz Katalin: Szibériai uráli nyelvek etnoszintaktikai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
18 792
Nyelvészet
129378
Szalai Andrea: Udvariasság, kapcsolati rítusok és viszonyulás a romani és a beás interakcióban (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
43 819
Pszichológia – Nevelés
127937
Németh András: A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (1970-2017) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 365
Pszichológia – Nevelés
128016
Németh Dezső: Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 336
Pszichológia – Nevelés
128083
Horváth János György: Szándékos cselekvés az észlelés és mozgás tükrében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 928
Pszichológia – Nevelés
128448
Topál József: Az autizmus neurokognitív alapjainak egy új transzlációs modellel való vizsgálata. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
35 721
Pszichológia – Nevelés
128599
Kéri Szabolcs: A maladaptív és az adaptív szkizotípia dinamikái az általános populációban: élmény-mintavételezéssel gyűjtött kognitív korrelátumok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
22 395
Pszichológia – Nevelés
128738
Halász Gábor: A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 212
Pszichológia – Nevelés
129149
Wein Csizér Katalin: Egyéni különbségek és érzelmek az idegennyelv-tanulás folyamatában: többperspektívás megközelítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
34 268
Régészet
128237
Horváth Friderika: Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
16 749
Régészet
128413
Bondár Mária: A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
47 947
Régészet
129332
Fábián Szilvia: Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével (Magyar Nemzeti Múzeum)
48
30 424
Régészet
129381
Révész László: Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei (Szegedi Tudományegyetem)
12
3 574
Társadalom
127947
Elekes Zsuzsanna: Régi szokások - új veszélyek (Európai Iskolavizsgálat - ESPAD 2019) (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
12 011
Társadalom
128313
Török Emőke: Nők a lelkészi pályán (Károli Gáspár Református Egyetem)
36
6 543
Társadalom
128604
Felvinczi Katalin: Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomonkövetése és az alkalmazott módszertan megújítása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
31
26 537
Társadalom
128942
Kovács I. Gábor: A magyarországi polgári kori (1848-1944) egyetemi tanári professzió – mint tudáselit – utánpótlását adó történeti-szociológiai alakzatok azonosítása és a mobilitási mintázatok feltárása négy nemzedéknyi távlatban a professzorok adatgazdag családfái alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
20 412
Társadalom
128965
Kovách Imre: Törésvonalak a magyar társadalom szerkezetében: a fogyasztás, az intézmények és a  területi különbségek hatásai (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
9 864
Társadalom
129071
Kovács Katalin: Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben (KSH Népességtudományi Kutató Intézet)
48
29 997
Társadalom
129124
Ságvári Bence: Egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok a nagy hálózatokban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
11 780
Társadalom
129145
Varga Szabolcsné Gödri Irén: Visszatérő migráció - szelekció, okok és hatások (KSH Népességtudományi Kutató Intézet)
36
26 083
Társadalom
129387
Kolosi Tamás: ISSP Társadalmi egyenlőlenségek (2019) és Környezet (2020) (TÁRKI Zrt)
34
13 116
Történelem
128695
Laczlavik György: Az MNL OL 1526-1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása (Magyar Nemzeti Levéltár)
48
36 472
Történelem
128797
Domokos György: Vestigia II. XIV-XVI századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
13 215
Történelem
128880
Nagy Balázs: A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 804
Történelem
129236
Molnár Antal: Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16-17. században (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
46 768
Fizika
128229
Vitos Levente: Nagyentrópiás anyagok funkcionalizálása magnetokalorikus és termoelektromos alkalmazásokra (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 866
Fizika
128384
Petrovay Kristóf: Visszacsatolások és fluktuációk szerepe a naptevékenység változásaiban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 772
Fizika
128396
Vibók Ágnes: Ultragyors kvantumdinamika: Klasszikus és nem klasszikus leirás (Debreceni Egyetem)
48
17 032
Fizika
128621
Gulyás László: Ionizációs és fragmentációs folyamatok szabad atomokban és molekulákban (MTA Atommagkutató Intézet)
48
47 754
Fizika
128713
Veres I. Gábor: Konzorcium, fő p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 786
Fizika
128729
Cseh József: Szimmetriák az atommagokban: a fenomenológiától a mikroszkópiáig (MTA Atommagkutató Intézet)
48
17 900
Fizika
128780
Palla Gergely: Optimális kollektív viselkedés magasdimenziós komplex rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
46 780
Fizika
128947
Timár János: Alakhoz kapcsolódó új jelenségek az atommagban (MTA Atommagkutató Intézet)
48
35 860
Fizika
128989
Juhász Róbert: Soktest-rendszerek egyensúlyban és azon kívül (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
29 988
Fizika
129047
Szipocs Róbert: Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 712
Fizika
129249
Kovács Géza: Nagylepteku Foldi es Urbeli Attekinto Programok Szinergiaja (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
46 216
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128090
Szekrényes András: Delaminált rétegelt kompozit és szendvicsszerkezetek analitikus és numerikus mechanikai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
9 976
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128199
Csoknyai Tamás: Energiafogyasztási és felhasználói profilok létrehozása jellegzetes épülettípusokra nagyméretű okos mérőkre épülő adatbázis alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
31 113
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128268
Bárány Tamás: Növelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok in situ előállított poliuretán mátrixszal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 944
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128422
Csernák Gábor: Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
44 949
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128543
Mizsey Péter: Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok (Miskolci Egyetem)
48
47 381
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128584
Károlyi György: Véletlen rúdhálózatok mechanikai tulajdonságai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
15 780
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129023
Vad János: Új módszerek kidolgozása csőbe épített axiális ventilátorok zajának feltérképezésében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
26 091
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129257
Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella: Új eredmények vékony filmek növekedési mechanizmusára és néhány tribológiai jellemzőre (Miskolci Egyetem)
48
41 449
Informatikai–Villamosmérnöki
127909
Grolmusz Vince: Mesterséges intelligenciai eszközök fejlesztése bioinformatikai problémák megoldására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128062
Tapolcai János: Módszerek az Internetre épülő kritikus hálózati infrastruktúra kialakítására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 996
Informatikai–Villamosmérnöki
128315
Poppe András: LED öregedés új vizsgálati módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
35 998
Informatikai–Villamosmérnöki
128534
Halbritter András: Nanométeres skálájú rezisztív kapcsoló memóriaeszközök fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 788
Informatikai–Villamosmérnöki
128568
Vicsi Klára: Kóros beszédképzőszervi, idegi és pszichiátriai elváltozások okozta beszéd eltérések diagnosztizálási lehetőségei mesterséges intelligencia segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
35 928
Informatikai–Villamosmérnöki
129009
Fried Miklós: Korszerű funkcionális anyagok kombinatorikus, hatékony előállitása és minősitése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
37 065
Kémia 1
127931
Gáspár Attila: Enzimreaktorok és kromatográfiás/elektroforetikus elválasztási egységek integrálása mikrofluidikai csipekbe (Debreceni Egyetem)
48
35 616
Kémia 1
128136
Túri László: Számítógépes szimulációk kondenzált fázisokban: az alapelvektől az alkalmazásokig (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 722
Kémia 1
128201
Tóth Imre: Nem-átmenetifém nehéz elemek új koordinációs vegyületei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
45 916
Kémia 1
128266
Hórvölgyi Zoltán: Félvezető szol-gél bevonatok szélessávú abszorbancián alapuló fotoaktivitása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 316
Kémia 1
128395
Demeter Attila: Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,?* típusú karbonilok fotoreakcióiban. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 577
Kémia 1
128410
Nagyné László Krisztina: Szén nanorészecskék válaszai környezeti hatásokra; grafénoxidok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 844
Kémia 1
129063
Galbács Gábor: Térbeli heterodin lézer indukált plazma spektrométer építése és alkalmazása érzékeny és szelektív nyomanalitikai módszerek kifejlesztésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 946
Kémia 1
129140
Lendvay György: Kvantum- és dinamikai effektusok elemi rakciókban: elméleti viszgálatok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
32 674
Kémia 1
129210
Láng Győző: Elektroaktív polimer filmek és polimer kompozitok alkalmazhatóságának vizsgálata környezetvédelmi szempontból fontos ionok detektálására és vizes oldatokból történő eltávolítására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 083
Kémia 2
128074
Bakos József: Heterodonor ligandumok katalitikus alkalmazása a fenntartható kémia irányában (Pannon Egyetem)
36
18 318
Kémia 2
128253
Deli József: Karotinoidok növényi eredetű drogokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
46 296
Kémia 2
128473
Huszthy Péter: Enantiomerszelektív katalizátorok, szenzor- és szelektormolekulák előállítása, vizsgálata és alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 396
Kémia 2
128801
Kovács Lajos: Új nukleinsav-származékok előállítása, tulajdonságaik és alkalmazásuk vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 999
Kémia 2
128963
Vasas Andrea: Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 210
Kémia 2
129037
Csámpai Antal: Potenciális rákellenes hatással rendelkező, elismert terápiás hatóanyagok szerkezeti egységeivel módosított ferrocén-cinkona hibridek szintézise, szerkezetmeghatározása és biológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 920
Kémia 2
129049
Forró Enikő: Új környezet-kímélő szakaszos és folyamatos-áramú biotranszformációk  kidolgozása farmakológiai és/vagy kémiai szempontból értékes enantiomerek előállítására (Szegedi Tudományegyetem)
48
17 040
Matematika–Számítástudomány
127926
Kristály Alexandru: Funkcionál-egyenlőtlenségek és elliptikus parciális differenciálegyenletek: a görbület hatása (Óbudai Egyetem)
48
9 912
Matematika–Számítástudomány
128042
B. Szendrei Mária: Algebrák és osztályaik: struktúra és bonyolultság (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 145
Matematika–Számítástudomány
128088
Hajdu Lajos: Módszerek a diofantikus számelmélethez (Debreceni Egyetem)
48
16 368
Matematika–Számítástudomány
128862
Csikós Balázs: Differenciálgeometria és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
9 996
Matematika–Számítástudomány
128922
Kroó András: Többváltozós és súlyozott approximáció aktuális kérdései (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
8 430
Matematika–Számítástudomány
129170
Tóth Bálint: Hosszú memóriájú sztochasztikus rendszerek skála-limeszei (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
6 504
Matematika–Számítástudomány
129211
Juhász István: Halmazelméleti módszerek a topológiában és analízisben (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
38 364
Matematika–Számítástudomány
129322
Krisztin Tibor: Differenciálegyenletek időkésleltetéssel (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 622
Matematika–Számítástudomány
129335
Ruzsa Imre: Additív problémák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
19 690
Műszaki és Természettudományi Konzorciális társpályázatok
128786
Siklér Ferenc: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
18 192
Műszaki és Természettudományi Konzorciális társpályázatok
129058
Molnár József: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (MTA Atommagkutató Intézet)
48
11 020
Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok konzorciális társpályázatok
128818
Kovács Tibor: Konzorcium, társ p.: Radionuklidok és szálló por légköri terjedésének, koncentrációjának és ülepedésének meghatározása mérések és modellezés által (Pannon Egyetem)
48
20 584
Földtudományok 1
128152
Bondár István: Természetes és mesterséges eredetű események elkülönítése szeizmikus és infrahang adatok együttes analízisével (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
35 380
Földtudományok 1
128625
Mártonné Szalay Emoke: A Hronikumtól Adriatikumig: megbízható paleomágneses határfeltételek a neotethysi eredetű egységek kvantitatív tektonikai rekonstrukciójához (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat)
48
39 488
Földtudományok 1
129265
Sümegi Pál: A püspökfürdői Szent László-tó  endemikus csigafaunájának filogenetikai, biogeokémiai és paleoökológiai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 654
Földtudományok 1
129279
Lenkey László: Magyarország nagy felbontású 3D-os geotermikus modelljének az alapjai: a geotermikus adatbázis megújítása és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 895
Földtudományok 2
128527
Papp Gábor: Interferometrikus hidrosztatikus dőlésmérő fejlesztése és alkalmazása széles skálájú geodinamikai jelenségek nanoradiánnál jobb felbontású monitorozására (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
33 830
Földtudományok 2
128717
Egedy Tamás: Progresszív városföldrajz - A városverseny meghatározó tényezői Magyarországon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
11 854
Földtudományok 2
128805
Mészáros Róbert: Konzorcium, fő p.: Radionuklidok és szálló por légköri terjedésének, koncentrációjának és ülepedésének meghatározása mérések és modellezés által (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 887
Földtudományok 2
129118
Haszpra László: Magyarország üvegházgáz mérlegének pontosítása magas mérőtornyos mérések segítségével (Országos Meteorológiai Szolgálat)
36
31 418
Földtudományok 2
129162
Pongrácz Rita: Nagytérségű cirkulációs jellemzők hatása a regionális éghajlati viszonyokra: várható tendenciák, extrém események (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 980
Földtudományok 2
129167
Magyari Enikő Katalin: Bükkös és a tölgyes erdők holocén elterjedési dinamikájának vizsgálata a Kárpát-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 044
Komplex agrártudomány
127951
Várallyay Éva: Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Komplex agrártudomány
128008
Csóka György: Erdővédelmi jelentőségű ökoszisztéma szolgáltatások számszerűsítése magyarországi tölgyesekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 040
Komplex agrártudomány
128575
Galiba Gábor: Fény indukálta fagyállóság hátterének felderítésére génexpressziós mintázat, metabolom, lipid-és hormontartalom analízis segítségével gabonában és alacsonyabb rendű organizmusokban (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 174
Komplex agrártudomány
128644
Soós Vilmos: A növények fejlődését és stresszválaszát szabályozó DLK2 és SMXL3 fehérjék kölcsönhatása: barátok vagy ellenségek? (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
46 705
Komplex agrártudomány
128838
Ott Péter G.: A levélbolha-fitoplazma-kajszibarack trófikus rendszer viselkedésökológiai és molekuláris jellemzése. (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 999
Komplex agrártudomány
128868
Király Lóránt: Nemgazda rezisztencia növényi vírusokkal szemben – a hőmérséklet, reaktív oxigénfajták és szalicilsav szerepe (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
45 039
Komplex agrártudomány
128921
Móricz Ágnes: Invazív aranyvessző növények antimikrobiális anyagai (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 192
Komplex agrártudomány
129283
Csorba Tibor Levente: Hőstressz transzkripcionális és epigenetikai szabályozása káposztafélékben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 996
Komplex agrártudomány
129311
Markó Viktor: Levéltetvek elleni biológiai védekezés almaültetvényekben – új megközelítések (Szent István Egyetem)
48
39 800
Növénytermesztés, állattenyésztés
127916
Doszpoly Andor: Gazdaságilag jelentős hal-vírusok azonosítása/izolálása és újgenerációs prototípus vakcinák fejlesztése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
31 460
Növénytermesztés, állattenyésztés
128177
Nagy István: Purging és genetikai terheltség okozta elhullás vizsgálata Pannon fehér nyúl és Border collie kutya populációkban (Kaposvári Egyetem)
36
10 938
Növénytermesztés, állattenyésztés
128217
Horváth Györgyi: A kakukkfű (Thymus vulgaris L.) és levendula (Lavandula angustifolia Mill.) illóolajok kémiai és gyógyászati értékelése terepmunka, kromatográfiás és biológiai módszerek segítségével (Pécsi Tudományegyetem)
48
30 432
Növénytermesztés, állattenyésztés
128600
Szmolka Annamária: Salmonella Enteritidis és S. Infantis epidemiológiai kompetíciójának biológiai és genetikai alapjai (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
44 403
Növénytermesztés, állattenyésztés
128874
Hegedus Attila: Gazdasági tulajdonságokat befolyásoló DNS-polimorfizmusok azonosítása és jellemzése diploid és poliploid gyümölcsfák esetében (Szent István Egyetem)
48
35 571
Növénytermesztés, állattenyésztés
129127
Horváth Ákos: A halserma mélyhűthetőségének öröklődése (Szent István Egyetem)
48
44 692
Növénytermesztés, állattenyésztés
129171
Szittya György: A paradicsom termésérésének befolyásolása genom editálással (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 986
Növénytermesztés, állattenyésztés
129221
Cseh András Attila: Régi Kárpát-medencei tájfajták hasznosítása a búzanemesítésben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 818
Ökológia és evolúció
128289
Scheuring István: Altruizmus, munkamegosztás és csalás társas fajokban (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
37
17 128
Ökológia és evolúció
128441
Ódor Péter: Ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodást megalapozó terepi kísérletek (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 940
Ökológia és evolúció
128496
Schmera Dénes: Emberi zavarások hatása az édesvízi biodiverzitásra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 041
Ökológia és evolúció
128606
Czúcz Bálint Ottó: FunOpEC: az ökoszisztémák állapota és szolgáltatásai közötti funkcionális kapcsolatok szisztematikus áttekintése (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 568
Ökológia és evolúció
128950
Bernát Gábor: A rövid- és hosszútávú fényakklimáció közötti szakadék áthidalása (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Ökológia és evolúció
129068
Kröel-Dulay György: Az aszályok ökológiai hatásai: kísérletek, megfigyelések és szintézis (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 984
Ökológia és evolúció
129191
Pénzes Zsolt: Filogenomikai betekintés a tölgy gubacsdarazsak radiációjába (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 176
Ökológia és evolúció
129215
Garamszegi László Zsolt: A kultúra hierarchikus szerveződese a madárénekben: egyedi tulajdonságok, egyedek közötti interakciók és kommunikációs hálózatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 236
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
127957
Váradi András: Az ektopikus kalcifikáció megakadályozásának új útja: a pirofoszfát hatásának preklinikai vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 956
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128851
Baczkó István: A szívizom repolarizációs rezerv proaritmiás szerepének tisztázása krónikus betegség modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 083
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128875
Zelles Tibor: A Corti szerv támasztósejtjeinek purinerg kalcium regulációja, ennek szerepe a hallásban és a zaj okozta halláskárosodásban (Semmelweis Egyetem)
48
47 994
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129286
Nagy Péter: A kénhidrogén védő szerepe MPO-ANCA asszociált vaszkulitiszben (Országos Onkológiai Intézet)
48
47 948
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129287
Muszbek László: A XIII-as véralvadási faktor B alegységének molekuláris és celluláris kölcsönhatásai (Debreceni Egyetem)
48
47 748
Élettudományi Konzorciális társpályázatok
128444
Földes Gábor: Konzorcium, társ p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése (Semmelweis Egyetem)
48
22 000
Élettudományi Konzorciális társpályázatok
128782
Leitgeb Balázs: Konzorcium, társ p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
24 100
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127961
Hegedűs Tamás Zoltán: Transzmembrán fehérjék rendezetlen régióinak membránokkal és fehérjékkel kialakított kölcsönhatása (Semmelweis Egyetem)
48
47 946
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128247
Boldogkői Zsolt: Herpeszvírusok génkifejeződésének multiplatform alapú vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 788
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128262
Szilágyi András: Mutációk és poszttranszlációs módosítások hatása a fehérjék szerkezetére és dinamikájára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
41 155
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128486
Kereszt Attila: Új szintetikus biológiai módszerek szimbiotikus baktériumok számára a nitrogénkötő gümő fertőzésében és inváziójában szerepet játszó gének azonosítására és jellemzésére (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 999
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
129164
Dosztányi Zsuzsanna: Fehérje szintet szabályozó degron motívumok azonosítása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 989
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
129166
Bálint Bálint László: Sejtazonosság kromatin szintű komponenseinek jellemzése (Debreceni Egyetem)
39
33 483
Idegtudományok
128117
Bódizs Róbert: Alvási oszcillációk az emberi agykéregben és thalamus magokban (Semmelweis Egyetem)
47
46 318
Idegtudományok
128278
Liposits Zsolt: Acetilkolin szignalizáció mechanizmusa és szerepe az egér GnRH idegsejtek működésében: a reprodukció új szabályozó útvonala (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudományok
128317
Hrabovszky Erik: Emberi bazális ganglionok feltáratlan gonadotropin releasing hormone neuron rendszere (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudományok
128863
Molnár Gábor: Humán agykérgi neuronok biofizikai és ultrastrukturális tulajdonságai (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 880
Idegtudományok
129142
Kalló Imre: A bazális előagyi neuronok glicinerg bemenete; a neuronhálózat potenciálisan Janus-arcú komponense (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 638
Idegtudományok
129247
Hernádi István: Nikotinos és NMDA-receptor-támadáspontú vegyületek szinergista hatásainak vizsgálata a neurokognitív zavarok preklinikai állatmodelljeiben: képalkotási, elektrofiziológiai és magatartási vizsgálatok (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 988
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128203
Kiss János: Két különböző mobilis multirezisztencia faktor együttműködésének vizsgálata: Az IncA/C plazmidok és az SGI1 típusú genomi szigetek kapcsolata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128210
Gyulai Rolland: A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata pikkelysömörben (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 428
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128250
Szegedi Andrea: A keratinocyták működésének bőr régió specifikus különbségei és ezek szerepe bőrbetegségekben (Debreceni Egyetem)
48
39 805
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128322
Balogh Péter: A szerozális nyirokszövetek morfogenezisének és vándorlási jellemzőinek vizsgálata B-sejtek megoszlásában és high-grade B-sejtes lymphomák hasűri terjedésében (Pécsi Tudományegyetem)
48
30 780
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128525
Hajdu Péter Béla: T limfociták kation csatornáinak aktivitása daganatos betegségekben (Debreceni Egyetem)
48
47 999
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128546
Sármay Gabriella: Regulátor B sejtek és follikuláris T sejt alcsoportok közötti együttműködés egészségesekben és gyulladásos autoimmun betegségben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 716
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128659
Szekeres András: Konzorcium, fő p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 784
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128736
Széll Márta: A keratinociták pikkelysömörrel kapcsolatos veleszületett immunfolyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a PRINS nem kódoló RNS szerepére a gyulladásos molekulák kifejeződésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
28 828
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128762
Cinege Gyöngyi Ilona: A sokmagvú óriás vérsejtek által kifejtett hatékony immunválasz komplex genomikai analízise invazív Drosophila fajokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
36 000
Klinikai Orvostudományok
128011
Várady György: Kettes típusú diabétesz korai felismerése vörösvérsejtek membránfehérjéinek jellemzésével (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Klinikai Orvostudományok
128040
Kozák Lajos Rudolf: Epilepsziával összefüggő agyi strukturális és funkcionális eltérések azonosítása mágneses rezonancia képalkotással (Semmelweis Egyetem)
48
34 860
Klinikai Orvostudományok
128222
Czakó László: A hasnyálmirigy carcinoma korai diagnózisa biomarkerek segítségével újonnan diagnosztizált diabetes mellitusban (Szegedi Tudományegyetem)
48
9 920
Klinikai Orvostudományok
128701
Hantos Zoltán: A légzőrendszer mechanikai állapotának követése légzéstámogatás során (Semmelweis Egyetem)
48
46 448
Klinikai Orvostudományok
128881
Kiss András: Diagnosztikus és terápiás célpontok azonosítása gastrointestinális tumorokban és kapcsolt folyékony biopsziákban. (Semmelweis Egyetem)
48
45 000
Klinikai Orvostudományok
129065
Moldvay Judit: Az ESLA-7 génexpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinomában (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
48
45 954
Klinikai Orvostudományok
129195
Réthelyi János: Az impulzivitás transzdiagnosztikus vizsgálata: személyiségvonásokkal, gátló funkciózavarral, gyermekkori bántalmazással és genetikai vulnerabilitással való összefüggéseinek feltérképezése (Semmelweis Egyetem)
48
45 892
Klinikai Orvostudományok
129277
Sótonyi Péter jr.: A nyaki verőér szűkületes betegek cerebrovaszkuláris eseményeinek értékelése a morfológiai és hemodinamikai sajátságok tükrében (Semmelweis Egyetem)
48
28 728
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
127988
Czirják Gábor: A primer érzőneuronok nyugalmi membránpotenciálját meghatározó TRESK háttér K+ csatorna molekuláris szabályozási mechanizmusainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
47 940
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128188
Welker Ervin: Az SpCas9 nukleáz szekvencia specificitásának meghatározása és működési mechanizmusának megértése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128239
Timinszky Gyula: Az ADP-riboziláció szerepe az EGFR jelátviteli útvonal szabályozásában rákos sejtekben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128679
Garab Győző: Tilakoidmembránok lipidpolimorfizmusa. Szerkezeti egységek, membrándinamika, fotoszintetikus funkciók (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 912
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128728
Szabados László: Jelátvitel kölcsönhatások növényekben: a prolin metabolizmust szabályozó stress és fény szignálok. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 956
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128770
Szabó Gábor: Nukleoszóma stabilitás és DNS topológia összefüggései és jelentőségük a génszabályozásban (Debreceni Egyetem)
48
47 991
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129139
Fésüs László: A multifunkciós humán transzglutamináz 2 interaktomjának feltérképezése a celluláris funkcióinak megértéséhez (Debreceni Egyetem)
48
47 211
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129177
Silhavy Dániel: Az RNS- és fehérje-szintű minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 991
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129218
Uray Iván Péter: Rexinoid alapú alacsony dózisú kombinációk kemopreventív hatása a genomi integritás fenntartása által (Debreceni Egyetem)
48
47 973
Sejt- és Fejlődésbiológia
128123
Homolya László: A májsejtek polarizációját szabályozó szignálutak kölcsönhatása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 985
Sejt- és Fejlődésbiológia
128369
Apáti Ágota: Konzorcium, fő p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
25 836
Sejt- és Fejlődésbiológia
129104
Erdődi Ferenc: Protein foszfatáz interakciók a sejtfolyamatok szabályozásában: gátló/aktiváló jelátviteli útvonalak és effektor molekulák azonosítása (Debreceni Egyetem)
48
46 674
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?