Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_18)
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_18)
Meghirdetés dátuma: 2017. december 21.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. február 14.
2018. február 14.
Postára adás határideje: az elektronikus beadástól számított 7 nap
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Pályaművek száma
200-225 db
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
maximum 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A következő ismertető összefoglalja a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit:

Az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívások keretében a jelen témapályázati felhíváson kívül külön konstrukció szolgál a fiatal kutatók témapályázatainak (FK_18), a nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatoknak (NN_18, ANN_18, SNN_18), illetve a posztdoktorok bérjellegű kifizetéseinek (PD_18) támogatására.

A pályázat keretösszege

A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a pályázat értékelése során a költségterv realitását is megvizsgálja: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését vonhatja maga után.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 14-én (közép-európai idő szerinti) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 14-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 21-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 14-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatás kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhető);
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A befogadó intézmény és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel a kiírásban rögzített feltételeknek. A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármely tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenység támogatható.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2018. évi nyertesei (K_18)
A kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_18) c. felhívásra 2018. február 14-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 550 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 18,5 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. 

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 192 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,5 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 192 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
157
56
4 143 207
1 425 899
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
130
52
4 285 093
1 681 240
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
109
36
3 840 936
1 333 332
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
154
48
6 230 509
2 043 624
Összesen
550
192
18 499 745
6 484 095


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika
128139
Körösényi András: A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
13 530
Állam, Jog és Politika
128796
Chronowski Nóra: A demokrácia-elv normatív tartalma elméleti és gyakorlati szempontból, alkotmányjogi és uniós jogi megközelítésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
22 170
Állam, Jog és Politika
128833
Várnagy Réka: Új szerepben? Választók, képviselők, pártok (Budapesti Corvinus Egyetem)
37
21 330
Állam, Jog és Politika
129243
Rácz András: Hagyomány és rugalmasság Oroszország biztonság- és védelempolitikájában (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
27 457
Állam, Jog és Politika
129245
Boda Zsolt: Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
14 239
Gazdaság
128573
Kóczy László Áron: Szavazási problémák elosztási kérdései (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
23 464
Gazdaság
128611
Cseh Ágnes: Hatékony algoritmusok allokációs feladatokra (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
18 652
Gazdaság
128682
Karsai Judit: Új tendenciák az üzleti inkubáció intézményrendszerének fejlődésében Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
5 916
Gazdaság
128703
Hardi Tamás: A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
19 429
Gazdaság
128747
Rechnitzer János: A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
21 977
Gazdaság
129078
Simonovits András: Egészségi és jövedelmi egyenlőtlenségek, s ezek hatása a nyugdíjrendszerekre:  elméleti és empirikus modellek (2018–2022) (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
6 140
Gazdaság
129086
Biró Péter: Vesecsereprogramok közgazdasági, játékelméleti és algoritmikus vizsgálata (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
33 852
Gazdaság
129097
Nemes Gusztáv: Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban  - diskurzusok, termelők, vásárlók és társadalomgazdasági hatások (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
29 881
Gazdaság
129207
Lengyel Balázs: Társas- és együttműködési kapcsolathálózatok hatása a teljesítményre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
26 568
Irodalom
128602
Korompay János: Arany János kritikai kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
20 604
Kultúra
127944
Papp Nóra: Etnobotanikai és etnofarmakobotanikai kutatás Székelyföldön (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 550
Kultúra
128031
Czagány Zsuzsa: Antiphonale Waradiense. Facsimile kiadás és tudományos kommentár (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
16
10 500
Kultúra
128272
Ruttkay Miklián Eszter: Regulyversum - Reguly Antal hagyatékának közzététele (Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház)
48
47 952
Kultúra
128321
Heidl György: Én-formálás a szépség által: a személyiségfejlesztés technikái az ókeresztény korban (Pécsi Tudományegyetem)
48
15 206
Kultúra
128381
Hessky Orsolya: Realizmus és naturalizmus Magyarországon és Európában (Szépművészeti Múzeum)
48
28 956
Kultúra
128651
Németh Attila: Római filozófia és az irodalomi én (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
16 504
Kultúra
128848
Bárdi Nándor: Székely önkép építés a 19-20. században (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
46 451
Kultúra
128925
Báti Anikó: A gyermek közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Kérdések és lehetőségek (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
32 784
Kultúra
129081
Birtalan Ágnes: Egy többnemzetiségű környezetben élő kisebbségi kultúra írott hagyománya: az ojrát írásbeliség kulturális és nyelvészeti aspektusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 260
Kultúra
129126
Komorjai László: A nyelv fenomenológiájának új megközelítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
12 438
Kultúra
129261
Olay Csaba: Egzisztencia és értelmezés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 000
Kultúra
129362
Pócs Dániel Dávid: Udvari kultúra és hatalmi reprezentáció a késő középkori és kora újkori Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
42 772
Nyelvészet
128270
Tóth Valéria: Nemzetközi tudományos együttműködési program a Kárpát-medence helynévrendszereinek feltárására (Debreceni Egyetem)
24
22 216
Nyelvészet
128810
Veresné Horváth Viktória: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
44 530
Nyelvészet
129040
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
35 439
Nyelvészet
129186
Sipőcz Katalin: Szibériai uráli nyelvek etnoszintaktikai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
36
18 792
Nyelvészet
129378
Szalai Andrea: Udvariasság, kapcsolati rítusok és viszonyulás a romani és a beás interakcióban (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
43 819
Pszichológia – Nevelés
127937
Németh András: A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (1970-2017) (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 365
Pszichológia – Nevelés
128016
Németh Dezső: Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 336
Pszichológia – Nevelés
128083
Horváth János György: Szándékos cselekvés az észlelés és mozgás tükrében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 928
Pszichológia – Nevelés
128448
Topál József: Az autizmus neurokognitív alapjainak egy új transzlációs modellel való vizsgálata. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
35 721
Pszichológia – Nevelés
128599
Kéri Szabolcs: A maladaptív és az adaptív szkizotípia dinamikái az általános populációban: élmény-mintavételezéssel gyűjtött kognitív korrelátumok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
22 395
Pszichológia – Nevelés
128738
Halász Gábor: A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 212
Pszichológia – Nevelés
129149
Wein Csizér Katalin: Egyéni különbségek és érzelmek az idegennyelv-tanulás folyamatában: többperspektívás megközelítés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
34 268
Régészet
128237
Horváth Friderika: Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
16 749
Régészet
128413
Bondár Mária: A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
47 947
Régészet
129332
Fábián Szilvia: Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével (Magyar Nemzeti Múzeum)
48
30 424
Régészet
129381
Révész László: Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei (Szegedi Tudományegyetem)
12
3 574
Társadalom
127947
Elekes Zsuzsanna: Régi szokások - új veszélyek (Európai Iskolavizsgálat - ESPAD 2019) (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
12 011
Társadalom
128313
Török Emőke: Nők a lelkészi pályán (Károli Gáspár Református Egyetem)
36
6 543
Társadalom
128604
Felvinczi Katalin: Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomonkövetése és az alkalmazott módszertan megújítása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
31
26 537
Társadalom
128942
Kovács I. Gábor: A magyarországi polgári kori (1848-1944) egyetemi tanári professzió – mint tudáselit – utánpótlását adó történeti-szociológiai alakzatok azonosítása és a mobilitási mintázatok feltárása négy nemzedéknyi távlatban a professzorok adatgazdag családfái alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
20 412
Társadalom
128965
Kovách Imre: Törésvonalak a magyar társadalom szerkezetében: a fogyasztás, az intézmények és a  területi különbségek hatásai (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
9 864
Társadalom
129071
Kovács Katalin: Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben (KSH Népességtudományi Kutató Intézet)
48
29 997
Társadalom
129124
Ságvári Bence: Egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok a nagy hálózatokban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
11 780
Társadalom
129145
Varga Szabolcsné Gödri Irén: Visszatérő migráció - szelekció, okok és hatások (KSH Népességtudományi Kutató Intézet)
36
26 083
Társadalom
129387
Kolosi Tamás: ISSP Társadalmi egyenlőlenségek (2019) és Környezet (2020) (TÁRKI Zrt)
34
13 116
Történelem
128695
Laczlavik György: Az MNL OL 1526-1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása (Magyar Nemzeti Levéltár)
48
36 472
Történelem
128797
Domokos György: Vestigia II. XIV-XVI századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
13 215
Történelem
128880
Nagy Balázs: A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 804
Történelem
129236
Molnár Antal: Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16-17. században (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
46 768
Fizika
128229
Vitos Levente: Nagyentrópiás anyagok funkcionalizálása magnetokalorikus és termoelektromos alkalmazásokra (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 866
Fizika
128384
Petrovay Kristóf: Visszacsatolások és fluktuációk szerepe a naptevékenység változásaiban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 772
Fizika
128396
Vibók Ágnes: Ultragyors kvantumdinamika: Klasszikus és nem klasszikus leirás (Debreceni Egyetem)
48
17 032
Fizika
128621
Gulyás László: Ionizációs és fragmentációs folyamatok szabad atomokban és molekulákban (MTA Atommagkutató Intézet)
48
47 754
Fizika
128713
Veres I. Gábor: Konzorcium, fő p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 786
Fizika
128729
Cseh József: Szimmetriák az atommagokban: a fenomenológiától a mikroszkópiáig (MTA Atommagkutató Intézet)
48
17 900
Fizika
128780
Palla Gergely: Optimális kollektív viselkedés magasdimenziós komplex rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
46 780
Fizika
128947
Timár János: Alakhoz kapcsolódó új jelenségek az atommagban (MTA Atommagkutató Intézet)
48
35 860
Fizika
128989
Juhász Róbert: Soktest-rendszerek egyensúlyban és azon kívül (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
29 988
Fizika
129047
Szipocs Róbert: Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 712
Fizika
129249
Kovács Géza: Nagylepteku Foldi es Urbeli Attekinto Programok Szinergiaja (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
46 216
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128090
Szekrényes András: Delaminált rétegelt kompozit és szendvicsszerkezetek analitikus és numerikus mechanikai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
9 976
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128199
Csoknyai Tamás: Energiafogyasztási és felhasználói profilok létrehozása jellegzetes épülettípusokra nagyméretű okos mérőkre épülő adatbázis alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
31 113
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128268
Bárány Tamás: Növelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok in situ előállított poliuretán mátrixszal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 944
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128422
Csernák Gábor: Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
44 949
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128543
Mizsey Péter: Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok (Miskolci Egyetem)
48
47 381
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
128584
Károlyi György: Véletlen rúdhálózatok mechanikai tulajdonságai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
15 780
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129023
Vad János: Új módszerek kidolgozása csőbe épített axiális ventilátorok zajának feltérképezésében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
26 091
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
129257
Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella: Új eredmények vékony filmek növekedési mechanizmusára és néhány tribológiai jellemzőre (Miskolci Egyetem)
48
41 449
Informatikai–Villamosmérnöki
127909
Grolmusz Vince: Mesterséges intelligenciai eszközök fejlesztése bioinformatikai problémák megoldására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Informatikai–Villamosmérnöki
128062
Tapolcai János: Módszerek az Internetre épülő kritikus hálózati infrastruktúra kialakítására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 996
Informatikai–Villamosmérnöki
128315
Poppe András: LED öregedés új vizsgálati módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
35 998
Informatikai–Villamosmérnöki
128534
Halbritter András: Nanométeres skálájú rezisztív kapcsoló memóriaeszközök fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 788
Informatikai–Villamosmérnöki
128568
Vicsi Klára: Kóros beszédképzőszervi, idegi és pszichiátriai elváltozások okozta beszéd eltérések diagnosztizálási lehetőségei mesterséges intelligencia segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
35 928
Informatikai–Villamosmérnöki
129009
Fried Miklós: Korszerű funkcionális anyagok kombinatorikus, hatékony előállitása és minősitése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
37 065
Kémia 1
127931
Gáspár Attila: Enzimreaktorok és kromatográfiás/elektroforetikus elválasztási egységek integrálása mikrofluidikai csipekbe (Debreceni Egyetem)
48
35 616
Kémia 1
128136
Túri László: Számítógépes szimulációk kondenzált fázisokban: az alapelvektől az alkalmazásokig (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 722
Kémia 1
128201
Tóth Imre: Nem-átmenetifém nehéz elemek új koordinációs vegyületei: előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
45 916
Kémia 1
128266
Hórvölgyi Zoltán: Félvezető szol-gél bevonatok szélessávú abszorbancián alapuló fotoaktivitása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 316
Kémia 1
128395
Demeter Attila: Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,?* típusú karbonilok fotoreakcióiban. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 577
Kémia 1
128410
Nagyné László Krisztina: Szén nanorészecskék válaszai környezeti hatásokra; grafénoxidok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 844
Kémia 1
129063
Galbács Gábor: Térbeli heterodin lézer indukált plazma spektrométer építése és alkalmazása érzékeny és szelektív nyomanalitikai módszerek kifejlesztésére (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 946
Kémia 1
129140
Lendvay György: Kvantum- és dinamikai effektusok elemi rakciókban: elméleti viszgálatok (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
32 674
Kémia 1
129210
Láng Győző: Elektroaktív polimer filmek és polimer kompozitok alkalmazhatóságának vizsgálata környezetvédelmi szempontból fontos ionok detektálására és vizes oldatokból történő eltávolítására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 083
Kémia 2
128074
Bakos József: Heterodonor ligandumok katalitikus alkalmazása a fenntartható kémia irányában (Pannon Egyetem)
36
18 318
Kémia 2
128253
Deli József: Karotinoidok növényi eredetű drogokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
46 296
Kémia 2
128473
Huszthy Péter: Enantiomerszelektív katalizátorok, szenzor- és szelektormolekulák előállítása, vizsgálata és alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
33 396
Kémia 2
128801
Kovács Lajos: Új nukleinsav-származékok előállítása, tulajdonságaik és alkalmazásuk vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 999
Kémia 2
128963
Vasas Andrea: Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 210
Kémia 2
129037
Csámpai Antal: Potenciális rákellenes hatással rendelkező, elismert terápiás hatóanyagok szerkezeti egységeivel módosított ferrocén-cinkona hibridek szintézise, szerkezetmeghatározása és biológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 920
Kémia 2
129049
Forró Enikő: Új környezet-kímélő szakaszos és folyamatos-áramú biotranszformációk  kidolgozása farmakológiai és/vagy kémiai szempontból értékes enantiomerek előállítására (Szegedi Tudományegyetem)
48
17 040
Matematika–Számítástudomány
127926
Kristály Alexandru: Funkcionál-egyenlőtlenségek és elliptikus parciális differenciálegyenletek: a görbület hatása (Óbudai Egyetem)
48
9 912
Matematika–Számítástudomány
128042
B. Szendrei Mária: Algebrák és osztályaik: struktúra és bonyolultság (Szegedi Tudományegyetem)
48
12 145
Matematika–Számítástudomány
128088
Hajdu Lajos: Módszerek a diofantikus számelmélethez (Debreceni Egyetem)
48
16 368
Matematika–Számítástudomány
128862
Csikós Balázs: Differenciálgeometria és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
9 996
Matematika–Számítástudomány
128922
Kroó András: Többváltozós és súlyozott approximáció aktuális kérdései (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
8 430
Matematika–Számítástudomány
129170
Tóth Bálint: Hosszú memóriájú sztochasztikus rendszerek skála-limeszei (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
6 504
Matematika–Számítástudomány
129211
Juhász István: Halmazelméleti módszerek a topológiában és analízisben (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
38 364
Matematika–Számítástudomány
129322
Krisztin Tibor: Differenciálegyenletek időkésleltetéssel (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 622
Matematika–Számítástudomány
129335
Ruzsa Imre: Additív problémák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
19 690
Műszaki és Természettudományi Konzorciális társpályázatok
128786
Siklér Ferenc: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
18 192
Műszaki és Természettudományi Konzorciális társpályázatok
129058
Molnár József: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben (MTA Atommagkutató Intézet)
48
11 020
Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok konzorciális társpályázatok
128818
Kovács Tibor: Konzorcium, társ p.: Radionuklidok és szálló por légköri terjedésének, koncentrációjának és ülepedésének meghatározása mérések és modellezés által (Pannon Egyetem)
48
20 584
Földtudományok 1
128152
Bondár István: Természetes és mesterséges eredetű események elkülönítése szeizmikus és infrahang adatok együttes analízisével (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
35 380
Földtudományok 1
128625
Mártonné Szalay Emoke: A Hronikumtól Adriatikumig: megbízható paleomágneses határfeltételek a neotethysi eredetű egységek kvantitatív tektonikai rekonstrukciójához (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat)
48
39 488
Földtudományok 1
129265
Sümegi Pál: A püspökfürdői Szent László-tó  endemikus csigafaunájának filogenetikai, biogeokémiai és paleoökológiai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 654
Földtudományok 1
129279
Lenkey László: Magyarország nagy felbontású 3D-os geotermikus modelljének az alapjai: a geotermikus adatbázis megújítása és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 895
Földtudományok 2
128527
Papp Gábor: Interferometrikus hidrosztatikus dőlésmérő fejlesztése és alkalmazása széles skálájú geodinamikai jelenségek nanoradiánnál jobb felbontású monitorozására (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
33 830
Földtudományok 2
128717
Egedy Tamás: Progresszív városföldrajz - A városverseny meghatározó tényezői Magyarországon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
11 854
Földtudományok 2
128805
Mészáros Róbert: Konzorcium, fő p.: Radionuklidok és szálló por légköri terjedésének, koncentrációjának és ülepedésének meghatározása mérések és modellezés által (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 887
Földtudományok 2
129118
Haszpra László: Magyarország üvegházgáz mérlegének pontosítása magas mérőtornyos mérések segítségével (Országos Meteorológiai Szolgálat)
36
31 418
Földtudományok 2
129162
Pongrácz Rita: Nagytérségű cirkulációs jellemzők hatása a regionális éghajlati viszonyokra: várható tendenciák, extrém események (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 980
Földtudományok 2
129167
Magyari Enikő Katalin: Bükkös és a tölgyes erdők holocén elterjedési dinamikájának vizsgálata a Kárpát-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 044
Komplex agrártudomány
127951
Várallyay Éva: Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Komplex agrártudomány
128008
Csóka György: Erdővédelmi jelentőségű ökoszisztéma szolgáltatások számszerűsítése magyarországi tölgyesekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 040
Komplex agrártudomány
128575
Galiba Gábor: Fény indukálta fagyállóság hátterének felderítésére génexpressziós mintázat, metabolom, lipid-és hormontartalom analízis segítségével gabonában és alacsonyabb rendű organizmusokban (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 174
Komplex agrártudomány
128644
Soós Vilmos: A növények fejlődését és stresszválaszát szabályozó DLK2 és SMXL3 fehérjék kölcsönhatása: barátok vagy ellenségek? (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
46 705
Komplex agrártudomány
128838
Ott Péter G.: A levélbolha-fitoplazma-kajszibarack trófikus rendszer viselkedésökológiai és molekuláris jellemzése. (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 999
Komplex agrártudomány
128868
Király Lóránt: Nemgazda rezisztencia növényi vírusokkal szemben – a hőmérséklet, reaktív oxigénfajták és szalicilsav szerepe (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
45 039
Komplex agrártudomány
128921
Móricz Ágnes: Invazív aranyvessző növények antimikrobiális anyagai (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 192
Komplex agrártudomány
129283
Csorba Tibor Levente: Hőstressz transzkripcionális és epigenetikai szabályozása káposztafélékben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 996
Komplex agrártudomány
129311
Markó Viktor: Levéltetvek elleni biológiai védekezés almaültetvényekben – új megközelítések (Szent István Egyetem)
48
39 800
Növénytermesztés, állattenyésztés
127916
Doszpoly Andor: Gazdaságilag jelentős hal-vírusok azonosítása/izolálása és újgenerációs prototípus vakcinák fejlesztése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
31 460
Növénytermesztés, állattenyésztés
128177
Nagy István: Purging és genetikai terheltség okozta elhullás vizsgálata Pannon fehér nyúl és Border collie kutya populációkban (Kaposvári Egyetem)
36
10 938
Növénytermesztés, állattenyésztés
128217
Horváth Györgyi: A kakukkfű (Thymus vulgaris L.) és levendula (Lavandula angustifolia Mill.) illóolajok kémiai és gyógyászati értékelése terepmunka, kromatográfiás és biológiai módszerek segítségével (Pécsi Tudományegyetem)
48
30 432
Növénytermesztés, állattenyésztés
128600
Szmolka Annamária: Salmonella Enteritidis és S. Infantis epidemiológiai kompetíciójának biológiai és genetikai alapjai (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
44 403
Növénytermesztés, állattenyésztés
128874
Hegedus Attila: Gazdasági tulajdonságokat befolyásoló DNS-polimorfizmusok azonosítása és jellemzése diploid és poliploid gyümölcsfák esetében (Szent István Egyetem)
48
35 571
Növénytermesztés, állattenyésztés
129127
Horváth Ákos: A halserma mélyhűthetőségének öröklődése (Szent István Egyetem)
48
44 692
Növénytermesztés, állattenyésztés
129171
Szittya György: A paradicsom termésérésének befolyásolása genom editálással (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 986
Növénytermesztés, állattenyésztés
129221
Cseh András Attila: Régi Kárpát-medencei tájfajták hasznosítása a búzanemesítésben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
39 818
Ökológia és evolúció
128289
Scheuring István: Altruizmus, munkamegosztás és csalás társas fajokban (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
37
17 128
Ökológia és evolúció
128441
Ódor Péter: Ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodást megalapozó terepi kísérletek (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 940
Ökológia és evolúció
128496
Schmera Dénes: Emberi zavarások hatása az édesvízi biodiverzitásra (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 041
Ökológia és evolúció
128606
Czúcz Bálint Ottó: FunOpEC: az ökoszisztémák állapota és szolgáltatásai közötti funkcionális kapcsolatok szisztematikus áttekintése (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
43 568
Ökológia és evolúció
128950
Bernát Gábor: A rövid- és hosszútávú fényakklimáció közötti szakadék áthidalása (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Ökológia és evolúció
129068
Kröel-Dulay György: Az aszályok ökológiai hatásai: kísérletek, megfigyelések és szintézis (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 984
Ökológia és evolúció
129191
Pénzes Zsolt: Filogenomikai betekintés a tölgy gubacsdarazsak radiációjába (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 176
Ökológia és evolúció
129215
Garamszegi László Zsolt: A kultúra hierarchikus szerveződese a madárénekben: egyedi tulajdonságok, egyedek közötti interakciók és kommunikációs hálózatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 236
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
127957
Váradi András: Az ektopikus kalcifikáció megakadályozásának új útja: a pirofoszfát hatásának preklinikai vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 956
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128851
Baczkó István: A szívizom repolarizációs rezerv proaritmiás szerepének tisztázása krónikus betegség modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 083
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
128875
Zelles Tibor: A Corti szerv támasztósejtjeinek purinerg kalcium regulációja, ennek szerepe a hallásban és a zaj okozta halláskárosodásban (Semmelweis Egyetem)
48
47 994
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129286
Nagy Péter: A kénhidrogén védő szerepe MPO-ANCA asszociált vaszkulitiszben (Országos Onkológiai Intézet)
48
47 948
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
129287
Muszbek László: A XIII-as véralvadási faktor B alegységének molekuláris és celluláris kölcsönhatásai (Debreceni Egyetem)
48
47 748
Élettudományi Konzorciális társpályázatok
128444
Földes Gábor: Konzorcium, társ p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése (Semmelweis Egyetem)
48
22 000
Élettudományi Konzorciális társpályázatok
128782
Leitgeb Balázs: Konzorcium, társ p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
24 100
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
127961
Hegedűs Tamás Zoltán: Transzmembrán fehérjék rendezetlen régióinak membránokkal és fehérjékkel kialakított kölcsönhatása (Semmelweis Egyetem)
48
47 946
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128247
Boldogkői Zsolt: Herpeszvírusok génkifejeződésének multiplatform alapú vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 788
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128262
Szilágyi András: Mutációk és poszttranszlációs módosítások hatása a fehérjék szerkezetére és dinamikájára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
41 155
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
128486
Kereszt Attila: Új szintetikus biológiai módszerek szimbiotikus baktériumok számára a nitrogénkötő gümő fertőzésében és inváziójában szerepet játszó gének azonosítására és jellemzésére (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 999
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
129164
Dosztányi Zsuzsanna: Fehérje szintet szabályozó degron motívumok azonosítása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 989
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
129166
Bálint Bálint László: Sejtazonosság kromatin szintű komponenseinek jellemzése (Debreceni Egyetem)
39
33 483
Idegtudományok
128117
Bódizs Róbert: Alvási oszcillációk az emberi agykéregben és thalamus magokban (Semmelweis Egyetem)
47
46 318
Idegtudományok
128278
Liposits Zsolt: Acetilkolin szignalizáció mechanizmusa és szerepe az egér GnRH idegsejtek működésében: a reprodukció új szabályozó útvonala (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudományok
128317
Hrabovszky Erik: Emberi bazális ganglionok feltáratlan gonadotropin releasing hormone neuron rendszere (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudományok
128863
Molnár Gábor: Humán agykérgi neuronok biofizikai és ultrastrukturális tulajdonságai (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 880
Idegtudományok
129142
Kalló Imre: A bazális előagyi neuronok glicinerg bemenete; a neuronhálózat potenciálisan Janus-arcú komponense (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 638
Idegtudományok
129247
Hernádi István: Nikotinos és NMDA-receptor-támadáspontú vegyületek szinergista hatásainak vizsgálata a neurokognitív zavarok preklinikai állatmodelljeiben: képalkotási, elektrofiziológiai és magatartási vizsgálatok (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 988
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128203
Kiss János: Két különböző mobilis multirezisztencia faktor együttműködésének vizsgálata: Az IncA/C plazmidok és az SGI1 típusú genomi szigetek kapcsolata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128210
Gyulai Rolland: A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata pikkelysömörben (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 428
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128250
Szegedi Andrea: A keratinocyták működésének bőr régió specifikus különbségei és ezek szerepe bőrbetegségekben (Debreceni Egyetem)
48
39 805
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128322
Balogh Péter: A szerozális nyirokszövetek morfogenezisének és vándorlási jellemzőinek vizsgálata B-sejtek megoszlásában és high-grade B-sejtes lymphomák hasűri terjedésében (Pécsi Tudományegyetem)
48
30 780
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128525
Hajdu Péter Béla: T limfociták kation csatornáinak aktivitása daganatos betegségekben (Debreceni Egyetem)
48
47 999
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128546
Sármay Gabriella: Regulátor B sejtek és follikuláris T sejt alcsoportok közötti együttműködés egészségesekben és gyulladásos autoimmun betegségben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 716
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128659
Szekeres András: Konzorcium, fő p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 784
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128736
Széll Márta: A keratinociták pikkelysömörrel kapcsolatos veleszületett immunfolyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a PRINS nem kódoló RNS szerepére a gyulladásos molekulák kifejeződésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
28 828
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
128762
Cinege Gyöngyi Ilona: A sokmagvú óriás vérsejtek által kifejtett hatékony immunválasz komplex genomikai analízise invazív Drosophila fajokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
36 000
Klinikai Orvostudományok
128011
Várady György: Kettes típusú diabétesz korai felismerése vörösvérsejtek membránfehérjéinek jellemzésével (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Klinikai Orvostudományok
128040
Kozák Lajos Rudolf: Epilepsziával összefüggő agyi strukturális és funkcionális eltérések azonosítása mágneses rezonancia képalkotással (Semmelweis Egyetem)
48
34 860
Klinikai Orvostudományok
128222
Czakó László: A hasnyálmirigy carcinoma korai diagnózisa biomarkerek segítségével újonnan diagnosztizált diabetes mellitusban (Szegedi Tudományegyetem)
48
9 920
Klinikai Orvostudományok
128701
Hantos Zoltán: A légzőrendszer mechanikai állapotának követése légzéstámogatás során (Semmelweis Egyetem)
48
46 448
Klinikai Orvostudományok
128881
Kiss András: Diagnosztikus és terápiás célpontok azonosítása gastrointestinális tumorokban és kapcsolt folyékony biopsziákban. (Semmelweis Egyetem)
48
45 000
Klinikai Orvostudományok
129065
Moldvay Judit: Az ESLA-7 génexpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinomában (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
48
45 954
Klinikai Orvostudományok
129195
Réthelyi János: Az impulzivitás transzdiagnosztikus vizsgálata: személyiségvonásokkal, gátló funkciózavarral, gyermekkori bántalmazással és genetikai vulnerabilitással való összefüggéseinek feltérképezése (Semmelweis Egyetem)
48
45 892
Klinikai Orvostudományok
129277
Sótonyi Péter jr.: A nyaki verőér szűkületes betegek cerebrovaszkuláris eseményeinek értékelése a morfológiai és hemodinamikai sajátságok tükrében (Semmelweis Egyetem)
48
28 728
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
127988
Czirják Gábor: A primer érzőneuronok nyugalmi membránpotenciálját meghatározó TRESK háttér K+ csatorna molekuláris szabályozási mechanizmusainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
47 940
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128188
Welker Ervin: Az SpCas9 nukleáz szekvencia specificitásának meghatározása és működési mechanizmusának megértése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128239
Timinszky Gyula: Az ADP-riboziláció szerepe az EGFR jelátviteli útvonal szabályozásában rákos sejtekben (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128679
Garab Győző: Tilakoidmembránok lipidpolimorfizmusa. Szerkezeti egységek, membrándinamika, fotoszintetikus funkciók (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 912
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128728
Szabados László: Jelátvitel kölcsönhatások növényekben: a prolin metabolizmust szabályozó stress és fény szignálok. (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 956
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
128770
Szabó Gábor: Nukleoszóma stabilitás és DNS topológia összefüggései és jelentőségük a génszabályozásban (Debreceni Egyetem)
48
47 991
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129139
Fésüs László: A multifunkciós humán transzglutamináz 2 interaktomjának feltérképezése a celluláris funkcióinak megértéséhez (Debreceni Egyetem)
48
47 211
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129177
Silhavy Dániel: Az RNS- és fehérje-szintű minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 991
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
129218
Uray Iván Péter: Rexinoid alapú alacsony dózisú kombinációk kemopreventív hatása a genomi integritás fenntartása által (Debreceni Egyetem)
48
47 973
Sejt- és Fejlődésbiológia
128123
Homolya László: A májsejtek polarizációját szabályozó szignálutak kölcsönhatása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 985
Sejt- és Fejlődésbiológia
128369
Apáti Ágota: Konzorcium, fő p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
25 836
Sejt- és Fejlődésbiológia
129104
Erdődi Ferenc: Protein foszfatáz interakciók a sejtfolyamatok szabályozásában: gátló/aktiváló jelátviteli útvonalak és effektor molekulák azonosítása (Debreceni Egyetem)
48
46 674
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 68,63 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
(Felhívás később jelenik meg)
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
(Felhívás később jelenik meg)
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?