Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2019. évi nyertesei (K_19)
2019. november 22.
Módosítás: 2020. június 16.
Olvasási idő: 26 perc
Az "OTKA"kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_19) c. felhívásra 2019. május 9-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 558 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 20,6 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 142 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,34 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 142 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
151
41
4 512 618 1 214 531
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
126 34 4 712 468 1 243 098
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
115 28
4 323 699 1 095 112
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
166
39
7 074 689 1 786 194
Összesen
558
142
20 623 474 5 338 935


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 132085 Berke Gyula: Magánautonómia és kollektív autonómia a munkajogban (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 296
Állam, Jog és Politika 132294 Pálné dr. Kovács Ilona: Kormányzási kihívások periférikus térségekben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 16 629
Állam, Jog és Politika 132712 Somody Bernadette: Az alapjogi jogalanyiság koncepciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 33 960
Gazdaság 131935 Szerb László: A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 896
Gazdaság 131937 Dusek Tamás: A közgazdaságtan metaelmélettörténete (Széchenyi István Egyetem) 46 2 520
Gazdaság 132276 Kiss Tibor: Reziliens rendszerekkel a klímaváltozás ellen (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 684
Gazdaság 132484 Kertesi Gábor: Gyerekegészség, gyerekbetegségek Magyarországon a 21. században (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 558
Gazdaság 132805 Máté Domicián: Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása (Debreceni Egyetem) 48 31 454
Irodalom 132124 Szajbély Mihály: Történetek az irodalom médiatörténetéből (Szegedi Tudományegyetem) 48 24 854
Irodalom 131764 Jákfalvi Magdolna: Az operett újjáépítése. Játéktörténet az államosítás és a forradalom között. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 15 714
Irodalom 131866 Fülöppné dr. Romhányi Beatrix: Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása, a segédletek elkészítése (Károli Gáspár Református Egyetem) 28 14 209
Irodalom 132092 Szirák Péter: Konzorcium, fő p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban (Debreceni Egyetem) 48 5 914
Irodalom 132113 Simon Attila: Konzorcium, társ p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 28 930
Kultúra 132535 Pócs Éva: Néphit, népi vallás, mentalitás, 16-21. század: digitális adatbázisok, enciklopedikus összefoglalások (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 980
Kultúra 132911 Kondor Zsuzsanna: A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 19 324
Kultúra 132063 Mentényi Klára: Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen II. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 14 974
Kultúra 131868 Müllner András: A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 814
Kultúra 132770 Monok István: Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei (MTA Könyvtár és Információs Központ) 48 25 238
Nyelvészet 132460 Hoffmann Ildikó: Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben (Nyelvtudományi Intézet) 48 47 926
Nyelvészet 132969 Kádár Zoltán Dániel: Globalizáció és nyelvhasználat - Kontrasztív pragmatikai model (Nyelvtudományi Intézet) 24 10 914
Nyelvészet 131562 Bodó Csanád: Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó Bentlakások diákjai körében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 928
Pszichológia – Nevelés 132642 Winkler István: A kölcsönösen bejósolható válaszok megalapozzák-e a sikeres szemtől-szembeni kommunikációt? (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 721
Pszichológia – Nevelés 132880 Gaál Zsófia Anna: Kontextus és viselkedés: A teljesítmény serkentése időskorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 793
Pszichológia – Nevelés 131635 Logemann Herman Nico Alexander: Mechanisms of self-regulation (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 45 143
Régészet 132030 Takács Miklós: Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 45 12 150
Régészet 132857 Mester Zsolt: Kőeszközök felületi elváltozásainak kvalitatív és kvantitatív elemzése: digitális és fizikai referenciagyűjtemény létrehozása magyarországi kőnyersanyagok készítési és használati nyomainak jellemzésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 830
Régészet 132663 Marton Tibor: Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 38 951
Régészet 132429 Kalla Gábor: Az Újasszír Birodalom egy helyi igazgatási központjának intenzív régészeti kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 976
Társadalom 132293 Turnpenny Ágnes: A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai (TÁRKI Zrt) 36 25 634
Társadalom 132975 Kovács Katalin: Üzemtípusok, kihívások, adaptációs irányok és ezek hatása a magyar vidékre (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 40 32 110
Társadalom 132883 Gábos András: A szegénységcsökkenés trendjei és mozgatórugói Magyarországon: tartósan alacsonyak maradhatnak-e a ráták? (TÁRKI Zrt) 36 10 995
Társadalom 131733 Vicsek Lilla Mária: Víziók a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatáról (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 15 767
Társadalom 131947 Sik Endre: Kapcsolati tőke a háztartáson belül (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 12 804
Társadalom 132250 Számadó Szabolcs: Kommunikációs játékok: őszinteség és reputáció (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 24 463
Történelem 132521 Fedeles Tamás: Pécs várostörténeti atlaszának publikálása (Pécsi Tudományegyetem) 12 2 839
Történelem 131973 Fazekas István: Katolikus iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon: a Nagyszombat–Pozsony–Győr régió diákságának társadalomtörténeti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 058
Történelem 132475 Szepesiné Simon Éva: Konzorcium, fő p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II. (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 22 087
Történelem 131564 Cieger András: Eötvös József levelezésének kiadása 2 (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 29 908
Történelem 131711 Bárány Attila Pál: A középkori magyar hadszervezet forrásai Európában (1301-1437) (Debreceni Egyetem) 48 39 625
Történelem 132609 Demeter Gábor: Konzorcium, társ p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 21 970
Történelem 132723 Reisz T. Csaba: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918 (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 47 991
Fizika 131938 Szunyogh László: Számítógépes spin-orbitronika (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 998
Fizika 132869 Tapasztó Levente: Egyedi heteroatomokkal módosított kétdimenziós átmenetifém kalkogenid kristályok (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 569
Fizika 132406 Ábrahám Péter: Új kezdetek a csillagászati interferometriában: képalkotás és színképek a csillagok legbelső környezetéről (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 794
Fizika 131991 Ujvári Balázs: Direkt fotonok keresése nehézion-ütközésekben (Debreceni Egyetem) 48 47 452
Fizika 133046 Csörgő Tamás: Discovering the vector and tensor glueballs at CERN LHC with the TOTEM and CMS experiments (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 940
Fizika 131508 Kővári Zsolt: Csillagok mágneses aktivitása és annak hatásai a környezetre (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 43 992
Fizika 132158 Kutasi Kinga: Plazma-aktivált folyadékok és kolloidok szerkesztése a plazma-folyadék kölcsönhatás szabályozásával (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 760
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132430 Szalay Tibor: Tranziens deformációs, termikus és tribológiai folyamatok kemény fémfelületek finomforgácsolásánál (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 991
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131761 Csiszár Emília: Nanocellulóz alapú magas hozzáadott értékű anyagok fejlesztése változatos felhasználásokra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 34 860
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132462 Czigány Tibor: Növelt energiaelnyelő-képességű polimer habstruktúrák kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 300
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132477 Stépán Gábor: Robotokkal támogatott forgácsolás dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 46 605
Informatikai–Villamosmérnöki 132838 Lovas Róbert: Virtuális kutatási platformok orkesztrációs módszereinek modellezése és továbbfejlesztése gépi tanulással (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 46 752
Informatikai–Villamosmérnöki 132050 Szabó Zsolt: Funkcionális elektromágneses metafelületek tervezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 964
Informatikai–Villamosmérnöki 131515 Petrik Péter: Alacsony dimenziójú nanoanyagok szerves molekulák optikai érzékelésére folyadék és gáz határfelületeken (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 28 741
Informatikai–Villamosmérnöki 131501 Magyar Attila: Konzorcium, fő p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal (Pannon Egyetem) 48 27 648
Informatikai–Villamosmérnöki 131545 Szederkényi Gábor: Konzorcium, társ p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 19 608
Kémia 1 131594 Mihály Judith: Extracelluláris vezikulák infravörös spektroszkópiája: a felfedező kutatásoktól az IR-alapú diagnosztikáig (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 814
Kémia 1 131989 Bányai István: Nanoméretű ligandumok fémkomplexei: szintézis, fizikai-kémiai tulajdonságok, alkalmazások. (Debreceni Egyetem) 48 32 847
Kémia 1 131425 Lagzi István László: Önrendeződés és önszerveződés kémiai rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 837
Kémia 1 132109 Turányi Tamás: Nitrogénvegyületek kölcsönhatása szénhidrogénekkel és alkoholokkal magas hőmérsékleten (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 992
Kémia 1 131762 Drahos László: Az ütközés aktivált disszociáció (CID) emlélete és gyakorlati alkalmazásai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 492
Kémia 1 132236 Stirling András: Fotokatalízis: számításos kémiai kihívások (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 967
Kémia 2 132077 Novák Zoltán: Új szerves kémiai módszerek fejlesztése fluortartalmú szerves molekulák előállítására (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 35 868
Kémia 2 131439 Kele Péter: Szuperfelbontású mikroszkópiára alkalmas, spontán villogó DNS-PAINT rendszerek fejlesztése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 31 262
Kémia 2 131493 Agócs Attila: Természetes és módosított karotinoidok és konjugátumaik (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 736
Kémia 2 131657 Bóta Attila Géza: Hatóanyag szállító nanokapszulák és bioszenzorok kifejlesztése eritrocita-membránból (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 744
Kémia 2 132685 Kéki Sándor: Új, izociano-aminoarén típusú fluorofor származékok és polimerek előállítása, valamint alkalmazása kémiai és biológiai rendszerekben (Debreceni Egyetem) 48 35 192
Kémia 2 132870 Borbás Anikó: Háromdimenziós, királis N-heterociklusok előállítása szénhidrátokból (Debreceni Egyetem) 48 38 891
Matematika–Számítástudomány 132951 Maróti Attila: Csoportok, algebrák, loopok (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 20 395
Matematika–Számítástudomány 132002 Böröczky Károly: Kiértékelések konvex testeken és reprezentációelmélet (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 033
Matematika–Számítástudomány 131842 Komjáth Péter: Kombinatorikus Halmazelmélet (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 7 553
Matematika–Számítástudomány 132696 Gyori Ervin: Modern extremális kombinatorikai problémák (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 47 920
Matematika–Számítástudomány 132097 Matolcsi Máté: Fourier analízis: elmélet és alkalmazás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 7 478
Matematika–Számítástudomány 131529 Tóth Géza: Konvex és diszkrét geometria (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 103
Földtudományok 1 131814 Kasztovszky Zsolt: Csiszolt kőeszköz és szerszámkő nyersanyagok nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-medence és környezete őskori távolsági és regionális kereskedelmi hálózatainak feltérképezéséhez (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 763
Földtudományok 1 131597 Ősi Attila: Mezozoikumi sauropsida hüllők fogkopás-vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 214
Földtudományok 1 131690 Pál-Molnár Elemér: A Tiszai-főegység permokarbon–triász fejlődéstörténete: a keleti Pannon-medence és az Erdélyi-középhegység korrelációja (Szegedi Tudományegyetem) 36 33 858
Földtudományok 2 131894 Karátson Dávid: Az észak-magyarországi miocén robbanásos tűzhányótevékenység folyamatai, termékei és kronológiája: a szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtana (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 984
Földtudományok 2 132254 Salma Imre: Légköri új aeroszol részecskék képződés és növekedése: a biogén források szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 664
Földtudományok 2 132191 Filep Tibor: A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 42 528
Földtudományok 2 131534 Nagy Gábor: Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 19 178
Komplex agrártudomány 131820 Pásztor László: Térben nem folytonos megfigyelésekből származó másodlagos információk felhasználása a talajtakaró egyes jellemzőire vonatkozó térbeli predikciókban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 944
Komplex agrártudomány 131478 Holb Imre János: Pre- és posztharveszt gyümölcsbetegségek közötti járványkapcsolatok feltárása és erre alapozott új előrejelzési modellek kifejlesztése kevert fajtájú ültetési rendszerekben (Debreceni Egyetem) 48 47 942
Komplex agrártudomány 132568 Vass Imre: Növények és mikroalgák fotoszintetikus funkcióinak és növekedésének gátlása NaCl által és más stresszfaktorokkal (szárazság és erős fény) való kölcsönhatásban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 787
Komplex agrártudomány 131638 Kocsy Gábor: A gabonafélék növekedési, fejlődési és nyugalmi periódusai közötti átmenet redox szabályozásában részt vevő gének és metabolitok azonosítása (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 44 969
Komplex agrártudomány 132486 Fehér Attila: A klímaváltozás lehetséges hatásai a növények növekedésére: a merisztémafunkció és a növényi morfogenezis hőmérsékleti szabályozása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 886
Komplex agrártudomány 132241 Fodor Ferenc: A Szarvasi-1 energiafű élettani, ionomikai és metabolomikai vizsgálata limitáló és stimuláló hatások mellett (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 960
Növénytermesztés, állattenyésztés 132794 Sándor Attila: Gazda-parazita-kórokozó koevolúciós stratégiák: a kórokozók fontossága a denevérek és elősködőik populáció-dinamikájában (Állatorvostudományi Egyetem) 48 35 056
Növénytermesztés, állattenyésztés 132833 Fodor László: A Pasteurellacae családba tartozó egyes baktériumfajok összehasonlító vizsgálata (Állatorvostudományi Egyetem) 48 38 624
Növénytermesztés, állattenyésztés 131907 Darkó Éva: A növényi anyagcsere és növekedés szabályozása LED megvilágítás mellett (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 993
Növénytermesztés, állattenyésztés 132044 Farkas Ágnes: Özön-gyógynövények nektárjának és mézének hatóanyagai és biológiai aktivitása (Pécsi Tudományegyetem) 48 15 961
Növénytermesztés, állattenyésztés 132687 Olasz Ferenc: A szervezetbe jutó mikroműanyag részecskéknek a bél mikrobióta összetételében és az egészségi állapotban okozott változásainak vizsgálata nyúl haszonállatban. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 976
Növénytermesztés, állattenyésztés 132829 Balázs Ervin: Konzorcium, fő p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 32 041
Növénytermesztés, állattenyésztés 132967 Bánfalvi Zsófia: Konzorcium, társ p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 15 509
Növénytermesztés, állattenyésztés 131679 Jakab Gábor: Konzorcium, fő p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata. (Pécsi Tudományegyetem) 48 15 954
Növénytermesztés, állattenyésztés 131685 Oláh Róbert: Konzorcium, társ p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 31 967
Ökológia és evolúció 131459 Magura Tibor György: Az urbanizáció ízeltlábúakra gyakorolt hatása a biológiai szerveződés különböző szintjein (Debreceni Egyetem) 48 43 550
Ökológia és evolúció 131563 Batáry Péter: Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók a mezőgazdasági intenzifikáció és az urbanizáció kereszteződésében (Ökológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Ökológia és evolúció 131837 Molnár Zsolt: Indirekt és direkt hajtóerők szerepe a vegetáció változásában: a hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet felhasználása a finom-léptékű tájökológiában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 524
Ökológia és evolúció 132573 Molnár V. Attila: Antropogén élőhelyek növényi sokféleségét és természetvédelmi értékét befolyásoló tényezők (Debreceni Egyetem) 48 43 683
Ökológia és evolúció 132150 Borics Gábor: Milyen szerepet játszanak a tavon belül zajló metaközösségi folyamatok a fitoplankton diverzitásának alakításában sekély, eutróf tavakban? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 45 612
Ökológia és evolúció 132490 Liker András: Az emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata városi madárpopulációkban (Pannon Egyetem) 48 47 985
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132596 Koller Ákos: A cerebrovaszkuláris autoregulációs mechanizmusok adaptációja preeclampsiához (Semmelweis Egyetem) 48 28 080
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132393 Káldi Krisztina: A metabolizmus, a cirkadián szabályozás és az immunrendszer kölcsönhatásai: a metabolikus ritmus szerepe az immunfunkciók szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 45 336
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132623 Tóth Attila: Kezelés-specifikus diagnosztikus módszerek fejlesztése a személyre szabott kardiovaszkuláris terápia érdekében (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132828 Balla József: A hemoglobin oxidációja az érrendszeri betegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem) 48 47 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131535 Jeney Viktória: A hypoxia indukált faktor 1 (HIF1) aktiváció és a glikolítikus átprogramozás szerepe vaszkuláris kalcifikációban (Debreceni Egyetem) 48 47 904
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132353 Bíró Tamás: A novel, nem-klasszikus kannabinoid jelátvitel humán faggyúmirigyek (kór)élettanában játszott szerepének feltárása (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132384 Erdélyi Miklós: A heterokromatinizáció szerepe a piRNS-Piwi közvetített transzpozon csendesítésben; egy új szereplő, a Drosophila small ovary fehérje molekuláris jellemzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132695 Arányi Tamás: A DNS metiltranszferázok szerepe a máj érésében és homeostasisában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132439 Vellai Tibor: Az öregedési folyamat mechanizmusa és szabályozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131458 Csermely Péter: Biológiai hálózatok adaptációs és tanulási folyamatai (Semmelweis Egyetem) 48 46 236
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132522 Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérjék szétválogatásának bioinformatikája (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132814 Barta Endre: Hogyan, pontosan hová és milyen sorrendben kötődnek a transzkripciós faktorok a DNS-hez (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 36 36 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131680 Rónai Zsolt: Szepszisre hajlamosító genetikai és epigenetikai markerek fertőzésben (Semmelweis Egyetem) 48 47 495
Idegtudományok 132372 Gácsi Márta: A kutya mint innovatív és ökológiailag releváns ADHD állatmodell. Komparatív viselkedéses és neurális megközelítések (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 000
Idegtudományok 131629 Sperlágh Beáta: Környezeti tényezők - Patológiás agyi fejlődés - Új terápiás célpontok pszichiátriai betegségekben: az NLRP3  szignalizáció szerepe (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 994
Idegtudományok 131406 Zelena Dóra: A prefrontális kéreg energiaháztartásának szerepe a poszttraumás stresszzavar kialakulásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 946
Idegtudományok 131893 Hájos Norbert: Döntéshozatal konfliktus alatt: egy amigdala-sztriatális pálya szerepe a megközelítés-elkerülés dilemmában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 132735 Varga Viktor: Viselkedési események populációs kódolása a median raphe-ban. (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 545
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131708 Lányi Árpád: A Tks4/HOFI fehérje tumor mikrokörnyezet szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 47 932
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131479 Nagy György: Extracelluláris vezikulák prognosztikai és patogenetikai szerepe rheumatoid arthritisben (Semmelweis Egyetem) 48 47 856
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131627 Pós Zoltán: Lokális CD4+ regulatórikus T sejtes defektusok átfogó felmérése és helyreállítása experimentális akut graft versus host betegségben (Semmelweis Egyetem) 48 47 953
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131588 Rauch Tibor: Epigenetikai folyamatok analízise a reumatoid artritisz patogenezisében (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 599
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131796 Papp Tamás: Az azolrezisztencia háttere és következményei mucormikózisokat okozó gombákban (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 890
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131767 Emri Tamás: Az Aspergillus fumigatus humán patogén gomba kombinatórikus stresszválaszai (Debreceni Egyetem) 48 33 288
Klinikai Orvostudományok 131996 Hegyi Péter: A megnövekedett nyomás által kiváltott pankreász károsodás vizsgálata  - transzlációs vizsgálat a patomechanizmustól a klinikai terápiáig (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 224
Klinikai Orvostudományok 131945 Bodó Imre: A von Willebrand faktor aktivitásának mérése nagy nyíróerejű fizikai aktiválás révén (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 132546 Unoka Zsolt Szabolcs: A személyiség funkcionálásának szintjei és összefüggései a tünetviselkedéssel, személyiségzavar vonásokkal, fiziológiai mutatókkal, komputerizált viselkedéses paradigmákkal mért hideg és forró végrehajtó funkciókkal, társas kognitív  48 47 369
Klinikai Orvostudományok 132446 Rovó László: Jó és rosszindulatú fül-orr-gégészeti betegségek minimál invazív kezelése nanoszerkezetű hatóanyag leadó rendszerek alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 776
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132782 Mihály József: A szarkomerek szerkezetének és összeszerelődési mechanizmusainak vizsgálata nanoszkópos szinten (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131702 Tompa Péter: A LEA fehérjék folyadék fázisátmenete új megvilágításba helyezi a növényi stressztűrést (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132646 Kaló Péter: Lipid transzfer proteinek szerepének vizsgálata endoszimbiotikus kapcsolatokban. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 982
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 133002 Geiszt Miklós: A peroxidazin vaszkuláris funkcióinak azonosítása genetikai módszerek felhasználásával (Semmelweis Egyetem) 48 47 952
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131844 Benkő Szilvia: A mintázatfelismerő Nod-like receptorok, mint új, potenciális szabályozók a vázizom regeneráció molekuláris és celluláris folyamataiban (Debreceni Egyetem) 48 43 208
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132906 Varga Zoltán: A feszültség-függő Hv1 protoncsatorna szerkezeti és farmakológiai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132600 Tóth Szilvia Zita: Az anaerobiózis-indukált H2 termeltetés korlátozó tényezőinek vizsgálata zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 984
Sejt- és Fejlődésbiológia 131484 Honti Viktor: Vérsejtek differenciálódásának és transzdifferenciálódásának vizsgálata Drosophila melanogasterben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 132633 Nagy Ferenc: A fitokrómok jelátvitelének funkcionális vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 856
Sejt- és Fejlődésbiológia 132193 Virág László: A PARiláció szerepe makrofág-daganatsejt interakciókban (Debreceni Egyetem) 48 47 916
Sejt- és Fejlődésbiológia 132155 Sinka Rita: Sejtszerveződés és sejtszervecske átalakulások a sprematogenezisben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 913
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?