Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_19)
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz (K_19)
Meghirdetés dátuma: 2019. április 04.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2019. május 09. 16:00
2019. május 09.
Postára adás határideje: 2019. május 16.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
5 800 000 000 Ft
Pályaművek száma
110-130 db
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

A pályázat keretösszege

Az NKFI Hivatal a kutatási témapályázati alprogramra (K_19) és a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati alprogramra (ANN_19, SNN_19) a 2019–2023 közötti időszakban összesen 5,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2019. december 1. napján kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás I. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás I. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2019. május 9-én (közép-európai idő szerinti) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás I. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás I. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2019. április 18-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és e mellett nem nyújtható be FK_19 vagy PD_19 pályázat, valamint elnyert KKP_17, KKP_19 is kizáró oknak számít. K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat.

K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármely tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenység támogatható.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2019. évi nyertesei (K_19)
Az "OTKA"kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_19) c. felhívásra 2019. május 9-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 558 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 20,6 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 142 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,34 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 142 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
151
41
4 512 618 1 214 531
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
126 34 4 712 468 1 243 098
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
115 28
4 323 699 1 095 112
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
166
39
7 074 689 1 786 194
Összesen
558
142
20 623 474 5 338 935


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 132085 Berke Gyula: Magánautonómia és kollektív autonómia a munkajogban (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 296
Állam, Jog és Politika 132294 Pálné dr. Kovács Ilona: Kormányzási kihívások periférikus térségekben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 16 629
Állam, Jog és Politika 132712 Somody Bernadette: Az alapjogi jogalanyiság koncepciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 33 960
Gazdaság 131935 Szerb László: A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 896
Gazdaság 131937 Dusek Tamás: A közgazdaságtan metaelmélettörténete (Széchenyi István Egyetem) 46 2 520
Gazdaság 132276 Kiss Tibor: Reziliens rendszerekkel a klímaváltozás ellen (Pécsi Tudományegyetem) 48 39 684
Gazdaság 132484 Kertesi Gábor: Gyerekegészség, gyerekbetegségek Magyarországon a 21. században (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 29 558
Gazdaság 132805 Máté Domicián: Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása (Debreceni Egyetem) 48 31 454
Irodalom 132124 Szajbély Mihály: Történetek az irodalom médiatörténetéből (Szegedi Tudományegyetem) 48 24 854
Irodalom 131764 Jákfalvi Magdolna: Az operett újjáépítése. Játéktörténet az államosítás és a forradalom között. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 15 714
Irodalom 131866 Fülöppné dr. Romhányi Beatrix: Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása, a segédletek elkészítése (Károli Gáspár Református Egyetem) 28 14 209
Irodalom 132092 Szirák Péter: Konzorcium, fő p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban (Debreceni Egyetem) 48 5 914
Irodalom 132113 Simon Attila: Konzorcium, társ p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 28 930
Kultúra 132535 Pócs Éva: Néphit, népi vallás, mentalitás, 16-21. század: digitális adatbázisok, enciklopedikus összefoglalások (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 980
Kultúra 132911 Kondor Zsuzsanna: A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 19 324
Kultúra 132063 Mentényi Klára: Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen II. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 14 974
Kultúra 131868 Müllner András: A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 814
Kultúra 132770 Monok István: Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei (MTA Könyvtár és Információs Központ) 48 25 238
Nyelvészet 132460 Hoffmann Ildikó: Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben (Nyelvtudományi Intézet) 48 47 926
Nyelvészet 132969 Kádár Zoltán Dániel: Globalizáció és nyelvhasználat - Kontrasztív pragmatikai model (Nyelvtudományi Intézet) 24 10 914
Nyelvészet 131562 Bodó Csanád: Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó Bentlakások diákjai körében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 928
Pszichológia – Nevelés 132642 Winkler István: A kölcsönösen bejósolható válaszok megalapozzák-e a sikeres szemtől-szembeni kommunikációt? (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 721
Pszichológia – Nevelés 132880 Gaál Zsófia Anna: Kontextus és viselkedés: A teljesítmény serkentése időskorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 793
Pszichológia – Nevelés 131635 Logemann Herman Nico Alexander: Mechanisms of self-regulation (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 45 143
Régészet 132030 Takács Miklós: Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 45 12 150
Régészet 132857 Mester Zsolt: Kőeszközök felületi elváltozásainak kvalitatív és kvantitatív elemzése: digitális és fizikai referenciagyűjtemény létrehozása magyarországi kőnyersanyagok készítési és használati nyomainak jellemzésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 830
Régészet 132663 Marton Tibor: Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 38 951
Régészet 132429 Kalla Gábor: Az Újasszír Birodalom egy helyi igazgatási központjának intenzív régészeti kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 976
Társadalom 132293 Turnpenny Ágnes: A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai (TÁRKI Zrt) 36 25 634
Társadalom 132975 Kovács Katalin: Üzemtípusok, kihívások, adaptációs irányok és ezek hatása a magyar vidékre (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 40 32 110
Társadalom 132883 Gábos András: A szegénységcsökkenés trendjei és mozgatórugói Magyarországon: tartósan alacsonyak maradhatnak-e a ráták? (TÁRKI Zrt) 36 10 995
Társadalom 131733 Vicsek Lilla Mária: Víziók a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatáról (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 15 767
Társadalom 131947 Sik Endre: Kapcsolati tőke a háztartáson belül (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 12 804
Társadalom 132250 Számadó Szabolcs: Kommunikációs játékok: őszinteség és reputáció (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 24 463
Történelem 132521 Fedeles Tamás: Pécs várostörténeti atlaszának publikálása (Pécsi Tudományegyetem) 12 2 839
Történelem 131973 Fazekas István: Katolikus iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon: a Nagyszombat–Pozsony–Győr régió diákságának társadalomtörténeti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 058
Történelem 132475 Szepesiné Simon Éva: Konzorcium, fő p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II. (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 22 087
Történelem 131564 Cieger András: Eötvös József levelezésének kiadása 2 (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 29 908
Történelem 131711 Bárány Attila Pál: A középkori magyar hadszervezet forrásai Európában (1301-1437) (Debreceni Egyetem) 48 39 625
Történelem 132609 Demeter Gábor: Konzorcium, társ p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II. (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 21 970
Történelem 132723 Reisz T. Csaba: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918 (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 47 991
Fizika 131938 Szunyogh László: Számítógépes spin-orbitronika (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 998
Fizika 132869 Tapasztó Levente: Egyedi heteroatomokkal módosított kétdimenziós átmenetifém kalkogenid kristályok (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 569
Fizika 132406 Ábrahám Péter: Új kezdetek a csillagászati interferometriában: képalkotás és színképek a csillagok legbelső környezetéről (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 794
Fizika 131991 Ujvári Balázs: Direkt fotonok keresése nehézion-ütközésekben (Debreceni Egyetem) 48 47 452
Fizika 133046 Csörgő Tamás: Discovering the vector and tensor glueballs at CERN LHC with the TOTEM and CMS experiments (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 940
Fizika 131508 Kővári Zsolt: Csillagok mágneses aktivitása és annak hatásai a környezetre (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 43 992
Fizika 132158 Kutasi Kinga: Plazma-aktivált folyadékok és kolloidok szerkesztése a plazma-folyadék kölcsönhatás szabályozásával (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 760
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132430 Szalay Tibor: Tranziens deformációs, termikus és tribológiai folyamatok kemény fémfelületek finomforgácsolásánál (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 991
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 131761 Csiszár Emília: Nanocellulóz alapú magas hozzáadott értékű anyagok fejlesztése változatos felhasználásokra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 34 860
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132462 Czigány Tibor: Növelt energiaelnyelő-képességű polimer habstruktúrák kifejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 300
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 132477 Stépán Gábor: Robotokkal támogatott forgácsolás dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 46 605
Informatikai–Villamosmérnöki 132838 Lovas Róbert: Virtuális kutatási platformok orkesztrációs módszereinek modellezése és továbbfejlesztése gépi tanulással (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 46 752
Informatikai–Villamosmérnöki 132050 Szabó Zsolt: Funkcionális elektromágneses metafelületek tervezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 964
Informatikai–Villamosmérnöki 131515 Petrik Péter: Alacsony dimenziójú nanoanyagok szerves molekulák optikai érzékelésére folyadék és gáz határfelületeken (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 28 741
Informatikai–Villamosmérnöki 131501 Magyar Attila: Konzorcium, fő p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal (Pannon Egyetem) 48 27 648
Informatikai–Villamosmérnöki 131545 Szederkényi Gábor: Konzorcium, társ p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 19 608
Kémia 1 131594 Mihály Judith: Extracelluláris vezikulák infravörös spektroszkópiája: a felfedező kutatásoktól az IR-alapú diagnosztikáig (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 814
Kémia 1 131989 Bányai István: Nanoméretű ligandumok fémkomplexei: szintézis, fizikai-kémiai tulajdonságok, alkalmazások. (Debreceni Egyetem) 48 32 847
Kémia 1 131425 Lagzi István László: Önrendeződés és önszerveződés kémiai rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 837
Kémia 1 132109 Turányi Tamás: Nitrogénvegyületek kölcsönhatása szénhidrogénekkel és alkoholokkal magas hőmérsékleten (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 992
Kémia 1 131762 Drahos László: Az ütközés aktivált disszociáció (CID) emlélete és gyakorlati alkalmazásai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 492
Kémia 1 132236 Stirling András: Fotokatalízis: számításos kémiai kihívások (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 967
Kémia 2 132077 Novák Zoltán: Új szerves kémiai módszerek fejlesztése fluortartalmú szerves molekulák előállítására (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 35 868
Kémia 2 131439 Kele Péter: Szuperfelbontású mikroszkópiára alkalmas, spontán villogó DNS-PAINT rendszerek fejlesztése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 31 262
Kémia 2 131493 Agócs Attila: Természetes és módosított karotinoidok és konjugátumaik (Pécsi Tudományegyetem) 48 35 736
Kémia 2 131657 Bóta Attila Géza: Hatóanyag szállító nanokapszulák és bioszenzorok kifejlesztése eritrocita-membránból (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 744
Kémia 2 132685 Kéki Sándor: Új, izociano-aminoarén típusú fluorofor származékok és polimerek előállítása, valamint alkalmazása kémiai és biológiai rendszerekben (Debreceni Egyetem) 48 35 192
Kémia 2 132870 Borbás Anikó: Háromdimenziós, királis N-heterociklusok előállítása szénhidrátokból (Debreceni Egyetem) 48 38 891
Matematika–Számítástudomány 132951 Maróti Attila: Csoportok, algebrák, loopok (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 20 395
Matematika–Számítástudomány 132002 Böröczky Károly: Kiértékelések konvex testeken és reprezentációelmélet (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 033
Matematika–Számítástudomány 131842 Komjáth Péter: Kombinatorikus Halmazelmélet (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 7 553
Matematika–Számítástudomány 132696 Gyori Ervin: Modern extremális kombinatorikai problémák (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 47 920
Matematika–Számítástudomány 132097 Matolcsi Máté: Fourier analízis: elmélet és alkalmazás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 7 478
Matematika–Számítástudomány 131529 Tóth Géza: Konvex és diszkrét geometria (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 103
Földtudományok 1 131814 Kasztovszky Zsolt: Csiszolt kőeszköz és szerszámkő nyersanyagok nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-medence és környezete őskori távolsági és regionális kereskedelmi hálózatainak feltérképezéséhez (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 763
Földtudományok 1 131597 Ősi Attila: Mezozoikumi sauropsida hüllők fogkopás-vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 214
Földtudományok 1 131690 Pál-Molnár Elemér: A Tiszai-főegység permokarbon–triász fejlődéstörténete: a keleti Pannon-medence és az Erdélyi-középhegység korrelációja (Szegedi Tudományegyetem) 36 33 858
Földtudományok 2 131894 Karátson Dávid: Az észak-magyarországi miocén robbanásos tűzhányótevékenység folyamatai, termékei és kronológiája: a szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtana (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 39 984
Földtudományok 2 132254 Salma Imre: Légköri új aeroszol részecskék képződés és növekedése: a biogén források szerepe (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 664
Földtudományok 2 132191 Filep Tibor: A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 42 528
Földtudományok 2 131534 Nagy Gábor: Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 19 178
Komplex agrártudomány 131820 Pásztor László: Térben nem folytonos megfigyelésekből származó másodlagos információk felhasználása a talajtakaró egyes jellemzőire vonatkozó térbeli predikciókban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 944
Komplex agrártudomány 131478 Holb Imre János: Pre- és posztharveszt gyümölcsbetegségek közötti járványkapcsolatok feltárása és erre alapozott új előrejelzési modellek kifejlesztése kevert fajtájú ültetési rendszerekben (Debreceni Egyetem) 48 47 942
Komplex agrártudomány 132568 Vass Imre: Növények és mikroalgák fotoszintetikus funkcióinak és növekedésének gátlása NaCl által és más stresszfaktorokkal (szárazság és erős fény) való kölcsönhatásban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 787
Komplex agrártudomány 131638 Kocsy Gábor: A gabonafélék növekedési, fejlődési és nyugalmi periódusai közötti átmenet redox szabályozásában részt vevő gének és metabolitok azonosítása (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 44 969
Komplex agrártudomány 132486 Fehér Attila: A klímaváltozás lehetséges hatásai a növények növekedésére: a merisztémafunkció és a növényi morfogenezis hőmérsékleti szabályozása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 886
Komplex agrártudomány 132241 Fodor Ferenc: A Szarvasi-1 energiafű élettani, ionomikai és metabolomikai vizsgálata limitáló és stimuláló hatások mellett (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 960
Növénytermesztés, állattenyésztés 132794 Sándor Attila: Gazda-parazita-kórokozó koevolúciós stratégiák: a kórokozók fontossága a denevérek és elősködőik populáció-dinamikájában (Állatorvostudományi Egyetem) 48 35 056
Növénytermesztés, állattenyésztés 132833 Fodor László: A Pasteurellacae családba tartozó egyes baktériumfajok összehasonlító vizsgálata (Állatorvostudományi Egyetem) 48 38 624
Növénytermesztés, állattenyésztés 131907 Darkó Éva: A növényi anyagcsere és növekedés szabályozása LED megvilágítás mellett (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 993
Növénytermesztés, állattenyésztés 132044 Farkas Ágnes: Özön-gyógynövények nektárjának és mézének hatóanyagai és biológiai aktivitása (Pécsi Tudományegyetem) 48 15 961
Növénytermesztés, állattenyésztés 132687 Olasz Ferenc: A szervezetbe jutó mikroműanyag részecskéknek a bél mikrobióta összetételében és az egészségi állapotban okozott változásainak vizsgálata nyúl haszonállatban. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 976
Növénytermesztés, állattenyésztés 132829 Balázs Ervin: Konzorcium, fő p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 32 041
Növénytermesztés, állattenyésztés 132967 Bánfalvi Zsófia: Konzorcium, társ p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 15 509
Növénytermesztés, állattenyésztés 131679 Jakab Gábor: Konzorcium, fő p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata. (Pécsi Tudományegyetem) 48 15 954
Növénytermesztés, állattenyésztés 131685 Oláh Róbert: Konzorcium, társ p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 31 967
Ökológia és evolúció 131459 Magura Tibor György: Az urbanizáció ízeltlábúakra gyakorolt hatása a biológiai szerveződés különböző szintjein (Debreceni Egyetem) 48 43 550
Ökológia és evolúció 131563 Batáry Péter: Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók a mezőgazdasági intenzifikáció és az urbanizáció kereszteződésében (Ökológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Ökológia és evolúció 131837 Molnár Zsolt: Indirekt és direkt hajtóerők szerepe a vegetáció változásában: a hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet felhasználása a finom-léptékű tájökológiában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 524
Ökológia és evolúció 132573 Molnár V. Attila: Antropogén élőhelyek növényi sokféleségét és természetvédelmi értékét befolyásoló tényezők (Debreceni Egyetem) 48 43 683
Ökológia és evolúció 132150 Borics Gábor: Milyen szerepet játszanak a tavon belül zajló metaközösségi folyamatok a fitoplankton diverzitásának alakításában sekély, eutróf tavakban? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 45 612
Ökológia és evolúció 132490 Liker András: Az emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata városi madárpopulációkban (Pannon Egyetem) 48 47 985
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132596 Koller Ákos: A cerebrovaszkuláris autoregulációs mechanizmusok adaptációja preeclampsiához (Semmelweis Egyetem) 48 28 080
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132393 Káldi Krisztina: A metabolizmus, a cirkadián szabályozás és az immunrendszer kölcsönhatásai: a metabolikus ritmus szerepe az immunfunkciók szabályozásában (Semmelweis Egyetem) 48 45 336
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132623 Tóth Attila: Kezelés-specifikus diagnosztikus módszerek fejlesztése a személyre szabott kardiovaszkuláris terápia érdekében (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132828 Balla József: A hemoglobin oxidációja az érrendszeri betegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem) 48 47 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 131535 Jeney Viktória: A hypoxia indukált faktor 1 (HIF1) aktiváció és a glikolítikus átprogramozás szerepe vaszkuláris kalcifikációban (Debreceni Egyetem) 48 47 904
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 132353 Bíró Tamás: A novel, nem-klasszikus kannabinoid jelátvitel humán faggyúmirigyek (kór)élettanában játszott szerepének feltárása (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132384 Erdélyi Miklós: A heterokromatinizáció szerepe a piRNS-Piwi közvetített transzpozon csendesítésben; egy új szereplő, a Drosophila small ovary fehérje molekuláris jellemzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132695 Arányi Tamás: A DNS metiltranszferázok szerepe a máj érésében és homeostasisában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132439 Vellai Tibor: Az öregedési folyamat mechanizmusa és szabályozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131458 Csermely Péter: Biológiai hálózatok adaptációs és tanulási folyamatai (Semmelweis Egyetem) 48 46 236
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132522 Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérjék szétválogatásának bioinformatikája (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 132814 Barta Endre: Hogyan, pontosan hová és milyen sorrendben kötődnek a transzkripciós faktorok a DNS-hez (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 36 36 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 131680 Rónai Zsolt: Szepszisre hajlamosító genetikai és epigenetikai markerek fertőzésben (Semmelweis Egyetem) 48 47 495
Idegtudományok 132372 Gácsi Márta: A kutya mint innovatív és ökológiailag releváns ADHD állatmodell. Komparatív viselkedéses és neurális megközelítések (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 000
Idegtudományok 131629 Sperlágh Beáta: Környezeti tényezők - Patológiás agyi fejlődés - Új terápiás célpontok pszichiátriai betegségekben: az NLRP3  szignalizáció szerepe (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 994
Idegtudományok 131406 Zelena Dóra: A prefrontális kéreg energiaháztartásának szerepe a poszttraumás stresszzavar kialakulásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 946
Idegtudományok 131893 Hájos Norbert: Döntéshozatal konfliktus alatt: egy amigdala-sztriatális pálya szerepe a megközelítés-elkerülés dilemmában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 132735 Varga Viktor: Viselkedési események populációs kódolása a median raphe-ban. (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 545
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131708 Lányi Árpád: A Tks4/HOFI fehérje tumor mikrokörnyezet szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 47 932
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131479 Nagy György: Extracelluláris vezikulák prognosztikai és patogenetikai szerepe rheumatoid arthritisben (Semmelweis Egyetem) 48 47 856
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131627 Pós Zoltán: Lokális CD4+ regulatórikus T sejtes defektusok átfogó felmérése és helyreállítása experimentális akut graft versus host betegségben (Semmelweis Egyetem) 48 47 953
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131588 Rauch Tibor: Epigenetikai folyamatok analízise a reumatoid artritisz patogenezisében (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 599
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131796 Papp Tamás: Az azolrezisztencia háttere és következményei mucormikózisokat okozó gombákban (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 890
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 131767 Emri Tamás: Az Aspergillus fumigatus humán patogén gomba kombinatórikus stresszválaszai (Debreceni Egyetem) 48 33 288
Klinikai Orvostudományok 131996 Hegyi Péter: A megnövekedett nyomás által kiváltott pankreász károsodás vizsgálata  - transzlációs vizsgálat a patomechanizmustól a klinikai terápiáig (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 224
Klinikai Orvostudományok 131945 Bodó Imre: A von Willebrand faktor aktivitásának mérése nagy nyíróerejű fizikai aktiválás révén (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 132546 Unoka Zsolt Szabolcs: A személyiség funkcionálásának szintjei és összefüggései a tünetviselkedéssel, személyiségzavar vonásokkal, fiziológiai mutatókkal, komputerizált viselkedéses paradigmákkal mért hideg és forró végrehajtó funkciókkal, társas kognitív  48 47 369
Klinikai Orvostudományok 132446 Rovó László: Jó és rosszindulatú fül-orr-gégészeti betegségek minimál invazív kezelése nanoszerkezetű hatóanyag leadó rendszerek alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 776
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132782 Mihály József: A szarkomerek szerkezetének és összeszerelődési mechanizmusainak vizsgálata nanoszkópos szinten (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131702 Tompa Péter: A LEA fehérjék folyadék fázisátmenete új megvilágításba helyezi a növényi stressztűrést (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132646 Kaló Péter: Lipid transzfer proteinek szerepének vizsgálata endoszimbiotikus kapcsolatokban. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 982
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 133002 Geiszt Miklós: A peroxidazin vaszkuláris funkcióinak azonosítása genetikai módszerek felhasználásával (Semmelweis Egyetem) 48 47 952
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 131844 Benkő Szilvia: A mintázatfelismerő Nod-like receptorok, mint új, potenciális szabályozók a vázizom regeneráció molekuláris és celluláris folyamataiban (Debreceni Egyetem) 48 43 208
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132906 Varga Zoltán: A feszültség-függő Hv1 protoncsatorna szerkezeti és farmakológiai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 132600 Tóth Szilvia Zita: Az anaerobiózis-indukált H2 termeltetés korlátozó tényezőinek vizsgálata zöldalgákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 39 984
Sejt- és Fejlődésbiológia 131484 Honti Viktor: Vérsejtek differenciálódásának és transzdifferenciálódásának vizsgálata Drosophila melanogasterben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 132633 Nagy Ferenc: A fitokrómok jelátvitelének funkcionális vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 856
Sejt- és Fejlődésbiológia 132193 Virág László: A PARiláció szerepe makrofág-daganatsejt interakciókban (Debreceni Egyetem) 48 47 916
Sejt- és Fejlődésbiológia 132155 Sinka Rita: Sejtszerveződés és sejtszervecske átalakulások a sprematogenezisben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 913
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?