Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2023. évi nyertesei (K_23)
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2023. évi nyertesei (K_23)
2023. november 21.
Módosítás: 2024. február 07.
Olvasási idő: 50 perc

Az "OTKA" Kutatási témapályázat (K_23) c. felhívásra 2023. május 11-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 690 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 28,71 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 183 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7,5 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 183 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 197 51 7 338 539 1 891 551
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 181 52 7 701 986 2 115 290
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 125 31 5 314 977 1 266 172
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 187 49 8 356 713 2 229 977
Összesen 690 183 28 712 215 7 502 990


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146411 Pálné Kovács Ilona: Önkormányzati diplomácia a nemzetközi térben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 193
Állam, Jog és Politika 146803 Chronowski Nóra: A magyar Alkotmánybíróság döntéshozatala 1990-2026 között - empirikus elemzés (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 35 525
Állam, Jog és Politika 147178 Berke Gyula: Az európai munkajog hatása az újabb magyar munkajogi jogfejlődésre (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 292
Állam, Jog és Politika 147307 Jakab Éva: Jogi identitás. Jog és élet a Római Birodalom provinciáiban (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 45 673
Állam, Jog és Politika 147515 Bartha Attila: INNOWELFARE: innovációk a közép- és kelet-európai jóléti reformok kutatásában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 18 329
Gazdaság 145937 Kenesei Zsófia: Digitális humanizmus: a mesterséges intelligencia emberközpontú felhasználása a szolgáltatásoknál (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 41 805
Gazdaság 146238 Muraközy Balázs: Beszállítói hálózatok szerkezete Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 37 584
Gazdaság 146309 Bíró Anikó: Munkapiaci kimenetek idősebb korban – a vállalatok szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 47 888
Gazdaság 146320 Kóczy László Áron: Az európai földgázpiac stresszhelyzetben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 39 852
Gazdaság 146356 Simon Judit: Az optimalizált vásárlói döntések és a vállalati teljesítmény összefüggésének dinamikus modellje a változó omnichannel környezetben (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 35 268
Gazdaság 146649 Pintér Miklós: Játékok és döntések: klasszikus és nem klasszikus (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 36 000
Gazdaság 146784 Csutora Mária: Élet  +2 Celsius fokon belül:  inkluzív megoldások a fenntartható fogyasztásban (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 487
Gazdaság 146826 Borbásné Szabó Ildikó: Építőipari vállalatok technológiai adaptációra való felkészültségének mérése mesterséges intelligencia alkalmazásával (Budapesti Corvinus Egyetem) 41 40 983
Gazdaság 146850 Szegedi Krisztina: Körforgásos közösségek a divatiparban (Budapesti Gazdasági Egyetem) 36 12 480
Gazdaság 147121 Békés Gábor: A robotok elterjedése Magyarországon: Vállalati szintű megközelítés (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 077
Gazdaság 147233 Vörös Zsófia: A heurisztikák és döntési torzítások szerepe a vállalkozói viselkedésben és innovációban (Pécsi Tudományegyetem) 48 33 630
Gazdaság 147241 Sáfrányné Gubik Andrea: Az egyetemi vállalkozói ökoszisztémák hatása a hallgatók vállalkozói szándékára és tevékenységére (Miskolci Egyetem) 48 15 847
Gazdaság 147436 Szabó Zsolt Roland: Üzleti kontextus specifikus digitális érettségi modellek kidolgozása (Széchenyi István Egyetem) 48 48 000
Irodalom 146519 Kulcsár-Szabó Ágnes: Jókai 200. Jókai Mór Összes Művei kritikai kiadásának bicentenáriumi munkálatai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 41 141
Kultúra 146597 Tőzsér János: A filozófiai vélekedések episztemikus státusza (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 19 758
Kultúra 146780 Czagány Zsuzsa: Töredékek, dallamok, kottaírások. A zenei fragmentológia ökoszisztémája (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 998
Kultúra 147073 Nagy Zoltán: Krízis és mindennapi stratégiák: a társadalmi és a környezeti krízisek antropológiai perspektívái (Pécsi Tudományegyetem) 48 46 392
Kultúra 147087 Hornyik Sándor: Magyar szürrealizmusok. Szürrealista látásmódok és képi toposzok a magyar vizuális kultúrában (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 852
Kultúra 147141 Pavlovits Tamás: A tapasztalat eredete: A szenzualista konstruktivizmus története (Szegedi Tudományegyetem) 48 26 886
Kultúra 147170 Gelencsér Gábor: A Balázs Béla Stúdió története (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 10 765
Kultúra 147237 Majer Zsuzsa: Tibeti és mongol buddhista kolostori szövegkutatások (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola) 48 47 925
Kultúra 147364 Révész Emese: A MAGYAR GRAFIKA „NAGY GENERÁCIÓJA” ÉS A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP Ágotha Margit, Gácsi Mihály és Rékassy Csaba életművének összehasonlító kutatása (Damjanich János Múzeum) 36 23 160
Nyelvészet 146393 Heltai János Imre: A nyelvi részvétel előmozdítása a kollaboratív kutatás révén (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 47 991
Nyelvészet 147452 Sass Bálint: Magyar szerkezettár (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 47 952
Pszichológia – Nevelés 145940 Gaál Zsófia Anna: Menopauza és kognitív öregedés: a nemi hormonok hatása az agyműködésre (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 989
Pszichológia – Nevelés 146237 Racsmány Mihály: A pillanattól a múltig: a sikeres és sikertelen hosszú távú emlékezet mechanizmusai (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 928
Pszichológia – Nevelés 146582 Szabó Zsolt Péter: Csoportközi megbékélés a történelmi traumák kontextusában: Szociálpszichológiai intervenciók (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 16 068
Pszichológia – Nevelés 146836 Urbán Róbert: Kognitív, metakognitív és érzelemszabályozási mechanizmusok a megterhelő élethelyzetekkel való megküzdésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 880
Pszichológia – Nevelés 147025 Dorner Helga: Nemzetköziesítés itthon az egyetemi ökoszisztéma szolgálatában: szervezeti dimenziók vizsgálata oktatói, hallgatói és támogató munkatársi perspektíván keresztül (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 47 46 951
Pszichológia – Nevelés 147135 Winkler István: Strukturált hangsorok tanulása korai csecsemőkorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 890
Régészet 146138 Bács Tamás: Régészeti és epigráfiai kutatások a thébai nekropoliszban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Régészet 146290 Pusztainé dr. Fischl Klára: Változások a bronzkori közösségek életében és temetkezési szokásaiban Tiszafüreden (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 985
Társadalom 146029 Arnold-Broccati Petra: Új drogok - új trendek – új kihívások: Európai iskolavizsgálat alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról 30 év távlatában - ESPAD 8. adatfelvételi hullám (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 34 864
Társadalom 146630 Feischmidt Margit: Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben: a transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 42 464
Társadalom 146966 Csiszár Csaba: Konzorcium, fő p.: Társadalmi bizalom, részvétel és észlelt kockázatok a megosztott mobilitási szolgáltatásokkal szemben. Hogyan lehet elősegíteni a megosztott szolgáltatások használatát Magyarországon? (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomán 48 25 238
Társadalom 147169 Simonovits Borbála: Konzorcium, társ p.: Társadalmi bizalom, részvétel és észlelt kockázatok a megoszott mobilitási szolgáltatásokkal szemben. Hogyan lehet elősegíteni a megosztott szolgáltatások használatát Magyarországon? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 22 758
Társadalom 147292 Krekó Péter: A szorongás paradoxona társadalmi kontextusban: Milyen körülmények között csökkenti, illetve növeli a szorongás az összeesküvés-elméleti hiedelmeket? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 633
Társadalom 147304 Kovách Imre: Válságok, kihívások és adaptáció a mai magyar társadalomban (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 39 639
Társadalom 147329 Kmetty Zoltán: Digitális politikai lábnyomok (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 28 087
Társadalom 147571 Kolosi Tamás: ISSP Nemzeti Identitás és Digitális Társadalom (TÁRKI Zrt) 30 26 580
Történelem 145896 Hegyi Ádám Alex: A magára hagyottság és a megküzdés jegyében. Művelődés- és társadalomtörténeti mélyfúrások a protestáns kultúrrégiók összehasonlító történeti elemzéséhez (16-19. század) (Szegedi Tudományegyetem) 48 32 640
Történelem 145924 Fülöppné dr. Romhányi Beatrix: A késő középkori Magyar Királyság regionális különbségei (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 45 652
Történelem 146698 Tóth Ágnes: A szomszéd országokból érkezett magyar menekültek integrációja Magyarországon (1938-1948) (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 38 606
Történelem 146771 Fodor Pál: Konstantinápolyi Habsburg követek jelentéseinek közreadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 12 6 186
Történelem 147251 Reisz T. Csaba: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918. II. Új irányok (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 48 000
Történelem 147352 Pálosfalvi Tamás: Jan Długosz Évkönyveinek magyar vonatkozású adatai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 46 780
Földtudományok 1 145905 Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: A Pannon-medence legnagyobb vulkánkitörései: kormeghatározás, magmagenezis, korreláció felszíni és fúrásminták alapján (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 244
Földtudományok 1 146962 Dulai Alfréd: Európa kainozoós Brachiopoda faunája: taxonómiai revízió, faunafejlődés, paleoökológia és paleobiogeográfia (Magyar Természettudományi Múzeum) 48 39 991
Földtudományok 1 147412 Pazonyi Piroska: A jelenlegi felmelegedés utolsó analógiája - pliocén környezet- és klímarekonstrukciók paleokarsztos kitöltések komplex paleontológiai és földtani vizsgálatával (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 32 321
Földtudományok 2 146315 Mészáros Róbert: Konzorcium, fő p.: A beltéri levegőminőséget leíró fizikai-kémiai paraméterek meghatározása szimulációs környezet fejlesztéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 23 764
Földtudományok 2 146322 Kovács Tibor: Konzorcium, társ p.: A beltéri levegőminőséget leíró fizikai-kémiai paraméterek meghatározása szimulációs környezet fejlesztéséhez (Pannon Egyetem) 48 23 400
Földtudományok 2 147424 Nagy Balázs: Permafroszttal összefüggő gyors környezetváltozás az Andok mérsékelt övezeti térségében (A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány) 48 47 981
Komplex agrártudomány 145879 Majláth Imre: A reaktív karbonilformák abiotikus stresszválaszban betöltött szerepe haszonnövényekben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 821
Komplex agrártudomány 146087 Várallyay Éva: Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, valamint természetes élőhelyeken előforduló gyomnövények vírusrezervoár szerepének vizsgálata. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146292 Ördögné Kolbert Zsuzsanna: Gombakórokozókkal szembeni növényi rezisztencia indukálása reaktív nitrogénformákat felszabadító nanoanyagokkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 715
Komplex agrártudomány 146300 Csorba Tibor Levente: A hőstressz transzkripció mechanisztikus vizsgálata káposztafélékben (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146653 Dobránszki Judit: In vitro szövettenyésztés epigenetikus hatása a Malus x domestica genomjában (Debreceni Egyetem) 48 47 952
Komplex agrártudomány 146663 Kereszt Attila: Hogyan választják ki szimbiotikus partnerüket a pillangósvirágú növények a talajban lévő alkalmas rhizóbiumok tengeréből? (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146865 Solti Ádám: Esszenciális átmeneti fémek reciklizációja növényi sejtekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Komplex tértudományok 146585 Pap Norbert: Konzorcium, fő p.: Magyarország és a Nyugat-Balkán (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 964
Komplex tértudományok 146586 Hajdú Zoltán: Konzorcium, társ p.: Magyarország és a Nyugat-Balkán (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 24 000
Komplex tértudományok 146833 Jakobi Ákos: Konzorcium, fő p.: A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági hatásainak területi aspektusai Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 21 898
Komplex tértudományok 147032 Locsei Hajnalka: Konzorcium, társ p.: A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági hatásainak területi aspektusai Magyarországon (HÉTFA Kutatóintézet Kft.) 48 17 760
Komplex tértudományok 147547 Jászberényi Melinda: MI-t hoz a jövő? - A mesterséges intelligencia (MI) hatása a turisztikai térhasználat dinamikájára (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 593
Növénytermesztés, állattenyésztés 145907 Soós Vilmos: D27-like karotenoid izomerázok  szerepe az abszcizinsav és strigolakton bioszintézisben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146094 Dernovics Mihály: Szeléntartalmú takarmánykiegészítők hatása a tejelő tehenek nyálában kiválasztott szelénvegyületekre (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 36 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146328 Bánfalvi Zsófia: A gumófejlődés szabályozásának vizsgálata termesztett burgonyafajtákban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 928
Növénytermesztés, állattenyésztés 146808 Harrach Balázs: Adenovírusok diverzitása és molekuláris evolúciója, összehasonlításuk közös fejlődésű DNS-vírusokkal, lehetséges állategészségügyi következmények (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 36 480
Növénytermesztés, állattenyésztés 147019 Galiba Gábor: Különböző Rht génmutációk hatása a csíranövények vigorára és stressztűrésének fényminőség-függő szabályozására kalászosokban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 984
Növénytermesztés, állattenyésztés 147342 Penksza Károly: Az extenzív állattartás szerepe a fenntartható gyepgazdálkodásban, a klímaváltozás hatásai elleni küzdelem tükrében (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Ökológia és evolúció 145933 Lanszki József: Mit árulhat el egyetlen faj a környezeti változásokról? Egy csúcsragadozó, az eurázsiai vidra (Lutra lutra) multidiszciplináris értékelése (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 48 47 988
Ökológia és evolúció 146137 Tölgyesi Csaba: Az élőhely-restauráció aktuális kihívásai lokálistól globális léptékig (Szegedi Tudományegyetem) 48 31 992
Ökológia és evolúció 146358 Táncsics András: A mikrobiális sötét anyag ökológiai szerepének feltárása szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti közegek mikroba közösségeiben (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 44 632
Ökológia és evolúció 146526 Biró Marianna: Hosszú távú trajektóriáktól rövid távú élőhelyváltozásokig: gyepek és vizes élőhelyek változásainak országos elemzése és modellezése (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 820
Ökológia és evolúció 146628 Magura Tibor György: A tájszintű hatások felülírják-e, mérséklik-e az urbanizáció biológiai szerveződés különböző szintjein zajló folyamatokra gyakorolt lokális hatását? (Debreceni Egyetem) 48 47 998
Ökológia és evolúció 147500 Hettyey Attila: Túlélést segítő viselkedési mechanizmusok járványok idején: közösségi távolságtartás és öngyógyítás a változó testhőmérsékletű kétéltűeknél (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 946
Ökológia és evolúció 147527 Vasas Gábor: Cianobakteriális tömegprodukciók és azok szabályozásának metabolomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Fizika 145904 Pozsgai Balázs Sándor: Ergodicitás sértés kvantumos soktest-rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 820
Fizika 145927 Vértesi Tamás: Kvantumhálózatok hitelesítése (Atommagkutató Intézet) 48 48 000
Fizika 146096 Vibók Ágnes: Erős-tér dinamika és kónikus kereszteződések (Debreceni Egyetem) 48 47 596
Fizika 146156 Nemes-Incze Péter: Topologikus, korrelált elektron rendszerek vizsgálata réteges van der Waals anyagokban (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 452
Fizika 146736 Juhász Róbert: Soktestrendszerek modellezése (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 237
Fizika 146913 Veres I. Gábor: Konzorcium, fő p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 18 786
Fizika 146914 Siklér Ferenc: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 186
Fizika 147048 Molnár József: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Atommagkutató Intézet) 48 11 006
Fizika 147010 Kiss Gábor: A robbanásos nukleoszintézis folyamatokhoz kapcsolódó magfizikai jelenségek vizsgálata (Atommagkutató Intézet) 48 48 000
Fizika 147131 Borkovits Tamás: Dinamikai és asztrofizikai jelenségek és visszacsatolások vizsgálata többes  rendszerek gyorsan változó gravitációs terében (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 924
Fizika 147380 Ábrahám Péter: Tranziens fizikai folyamatok korongokban: mi alakítja a bolygókeletkezés kezdőfeltételeit? (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 924
Fizika 147396 Giordano Matteo: Dirac spektrum rács QCD-ből a királis limeszben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 728
Fizika 147409 Tóth György: Félvezető alapu terahertzes impulzusforrások energiájának növelése (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 520
Fizika 147550 Csabai István: Kozmológiai nagy skálás szerkezet az új felmérések fényében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 930
Fizika 147557 Csörgő Tamás: Adatfelvétel a CMS kísérletben, az ATLAS, a CMS és a TOTEM adatok elemzése (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145966 Illés Balázs György: Nanokompozit forraszkötések mikroszerkezeti kialakulásának numerikus modellezése gőzfázisú forrasztás során (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 280
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145988 Szekrényes András: Anyaghibát tartalmazó rétegelt szerkezetek törése, stabilitása és nemlineáris dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 44 323
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146076 Balázsi Csaba: Új szerkezetű kerámia/nanokarbon hibrid nanokompozitok előállítása és vizsgálata (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 880
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146085 Bárány Tamás: Térhálósított elasztomerek additív gyártási technológiájának fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146158 Kristóf Gergely: A turbulens energiaspektrum evolúciója (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 46 448
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146236 Czigány Tibor: In-situ habosított maganyaggal rendelkező 3D nyomtatott polimer kompozitok fejlesztése és szerkezetének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 400
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146308 Kiss Rita: Képpontoktól az elemzésig: markermentes sportteljesítmény vizsgálat a pályán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 940
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146724 Nemes Rita: A betonszerkezetek környezetterhelésének és karbonlábnyomának csökkentése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 967
Informatikai–Villamosmérnöki 145934 Szederkényi Gábor: Hálózati struktúrával rendelkező dinamikus rendszerek analízise és irányítása kompartmentális reprezentáció segítségével (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 47 630
Informatikai–Villamosmérnöki 145970 Szirmay Kalos László: Differenciálható modellezés és szimuláció a vizuális informatikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 856
Informatikai–Villamosmérnöki 146181 Petrik Péter: Felületek módosítása és karakterizálása optikai és elektrokémiai módszerek egyidejű alkalmazásával szenzorfejlesztéshez (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 38 760
Informatikai–Villamosmérnöki 146347 Tapolcai János: Hibás csomópontokkal rendelkező hálózatok megbízható működtetése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 839
Informatikai–Villamosmérnöki 146721 Kovács Péter: Tudásvezérelt mélytanuló algoritmusok konstrukciója adaptív projekciók segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 950
Informatikai–Villamosmérnöki 147225 Ferenc Rudolf: Programanalízis nagy nyelvi modellekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 836
Kémia 1 146032 Horváth Anita: Türkiz hidrogén és nanoszerkezetű szén katalitikus metánpirolízissel -  kapocs a hidrogéngazdasághoz (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 509
Kémia 1 146071 Lagzi István László: Önszerveződés különböző anyagtranszport folyamatokkal mikroskálától  makroskáláig bezárólag (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 980
Kémia 1 146656 Buglyó Péter: Új, több támadási pontú, várhatóan rákellenes hatású komplexek szintézise és vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 1 146661 Oláh Julianna: Földön gyakori fémek fény-indukált katalitikus aktivitása: fogalmak és reaktivitás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 247
Kémia 1 146733 Galbács Gábor: Mikro- és nanostruktúrák fejlesztése analitikai lézer és plazma spektroszkópiához (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 146759 Czakó Gábor: Kémiai reakciódinamika automatizált modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 147024 Turányi Tamás: Ammónia alapú tüzelőanyagok égésének vizsgálata nagy kísérleti adatbázis felhasználásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 147095 Benkő Zoltán: Gyökök a 15. főcsoportban: kvantumkémiai vizsgálatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 696
Kémia 1 147172 Tuba Robert: Új generációs ciklikus alkilaminokarbén-ruténium-olefin metatézis katalizátor fejlesztése fenntartható kémiai alkalmazásokhoz (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 800
Kémia 2 146039 Mező Gábor: Célzott tumorterápiás módszerek kiterjesztése rezisztens tumor modellekre (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 999
Kémia 2 146147 Somsák László: Új típusú bioaktív szénhidrát származékok tervezése és szintézise (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 2 146148 Ambrus Rita: Kombinált dezintegrációs és nanoprecipitációs módszerek alkalmazása a korszerű gyógyszerformulálásban (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 336
Kémia 2 146359 Hunyadi Attila: Fitoektiszteroidok útja a táplálékláncon keresztül: az ökológiai jelentőségtől az emberi és állati egészségig (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 147280 Soós Tibor: Olefinek Késő-Fázisú Funkcionalizálása Tiantrénium Sókon Keresztül (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 147503 Kéki Sándor: Blokk-kopolimerek szerkezet/összetétel-tulajdonság közötti kapcsolatok feltárása mesterséges intelligencia segítségével (Debreceni Egyetem) 48 39 664
Matematika–Számítástudomány 146380 Mosonyi Milán: Matematikai problémák a kvantum-információelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 870
Matematika–Számítástudomány 146387 Ruzsa Imre: Additív számelmélet és Fourier analízis (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 17 760
Matematika–Számítástudomány 146401 Stipsicz András: Sima négy-sokaságok és alkalmazásaik (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 29 640
Matematika–Számítástudomány 146701 Jenei Sándor: Involutív reziduált hálók, szubstrukturális logikák (Pécsi Tudományegyetem) 48 8 696
Matematika–Számítástudomány 146922 Laczkovich Miklós: Valós analízis (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 36 480
Matematika–Számítástudomány 147145 Ambrus Gergely: Modern és klasszikus diszkrét geometria (Szegedi Tudományegyetem) 48 7 796
Matematika–Számítástudomány 147153 Révész Szilárd: Prímek és egészek eloszlása Beurling féle aritmetikai félcsoportokban (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 7 467
Matematika–Számítástudomány 147544 Naszódi Márton: Geometriai halmazok szélsőérték-tulajdonságai (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 18 132
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146131 Galgóczi László Norbert: Gyógyszer újrahasznosítás Candida biofilmek gátlására egy antifungális protein hatásmechanizmusa alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 968
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146669 Jeney Viktória: Az endoplazmás retikulum stressz, kalcium mobilizáció és a Keap1/Nrf2-függő citoprotektiv hatás csökkenés szerepe vaszkuláris kalcifikációban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146873 Pál Balázs Zoltán: A mesencephalicus locomotor rendszeri kóros asztrocita aktiváció következményei (Debreceni Egyetem) 48 47 994
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147107 Varga Gábor: Molekuláris ion szekréciós mechanizmusok fogzománcot képező polarizált epiteliális sejtekben (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147173 Papp Zoltán: Miozin inhibitorok hatásmechanizmusa (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147212 Baczkó István: A pitvari és kamrai szívizomzat kóros átépülésének vizsgálata humán releváns modellekben: új terápiás célpontok azonosítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 996
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147301 Bányász Tamás: Mechanikai terhelés hatása a szív elektromechanikai kapcsolatára. (Debreceni Egyetem) 48 47 700
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147308 Fenyvesi Ferenc: K-Ras expresszáló rákos sejtek makropinocitózison keresztül történő támadása gyógyszerhordozó ciklodextrinekkel (Debreceni Egyetem) 48 46 452
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146314 Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérje komplexek szerkezetének és kölcsönhatásainak meghatározása mesterséges intelligencia segítségével (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146323 Pál Csaba: Biocid rezisztencia kialakulása baktériumokban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146460 Varga Máté: Hibás pszeudouridiláció következtében kialakuló sejtes stresszválasz jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 782
Idegtudományok 146077 Dobolyi Árpád: Az anyai viselkedés idegrendszeri szabályozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146086 Tóth Zsuzsanna: A gükóz homeosztázis központi szabályozásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146117 Gaszner Balázs: Hogyan befolyásolja a születés előtti és utáni krónikus stresszexpozíció az Edinger-Westphal mag peptiderg neuronjainak fejlődését és érzékenységét a depresszió és a Parkinson-kór modelljeiben? (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146725 Farkas Eszter: A gliális citotoxikus ödéma mechanizmusai: gyógyszerhatóanyagok új indikációs területe (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 904
Idegtudományok 147097 Hangya Balázs: A kolinerg és dopaminerg vetítő rendszerek viselkedésfüggő koordinációja tanulás során (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 147337 Sőti Csaba: Tanult szisztémás stressz- és immunvédekezés C. elegans-ban (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 145994 Czimmerer Zsolt: A makrofág polarizáló citokinek aktiválta szignálfüggő transzkripciós faktorok unortodox szabályozó funkciója hozzájárul a makrofág polarizáció késői fázisához és a gyulladásos mikrokörnyezetre adott egyedi válaszkészséghez (Szegedi Bioló 48 47 760
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146330 Koncz Gábor: A sejthalál immunológiai kimenetelének vizsgálata a steril gyulladás szabályozásában (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146406 Karaffa Levente: A robusztusság okai, avagy a sav- és cukor tolerancia hátterének összehasonlító genomikai és transzkriptomikai vizsgálata magas hozamú Aspergillus niger citromsav fermentációk során (Debreceni Egyetem) 48 47 968
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146911 Józsi Mihály: A H-faktor fehérjecsalád szerepe a komplementrendszerben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147410 Tóvári József: A hypoxia hatása a daganatok progressziójára. (Országos Onkológiai Intézet) 48 47 980
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147482 Virág László: Emlőrák Terápia Genetikailag Módosított Makrofágokkal (Debreceni Egyetem) 48 47 964
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147510 Gácser Attila: A Candida auris micafungin elleni rezisztenciájának vizsgálata és annak hatása a gomba életképességére és virulenciájára (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 424
Klinikai Orvostudományok 145998 Hamar Péter: Az emlőrák kezelése során indukát protektív mechanizmusok (helyi hősokk és stresszfehérje termelés) gátlása kemoterápiás és hipertermiás kezelés hatékonyságának fokozása érdekében (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 146125 Földes Gábor: Organotipikus érhálózat cardiomyopathiában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 146732 Nagy Anikó Ilona: Aorta billentyű kalcifikáció - molekuláris mechanizmusoktól a klinikai implikációkig (Semmelweis Egyetem) 48 47 640
Klinikai Orvostudományok 146792 Bódizs Róbert: Konzorcium, fő p.: Alvás, cirkadián ritmusok és amiloid depozíció: a kognitív hanyatlás predikciója az alvás neurofiziológiája alapján (Semmelweis Egyetem) 48 23 858
Klinikai Orvostudományok 146936 Horváth András Attila: Konzorcium, társ p.: Alvás, cirkadián ritmusok és amiloid depozíció: a kognitív hanyatlás predikciója az alvás neurofiziológiája alapján (Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet) 48 24 096
Klinikai Orvostudományok 146906 Igaz Péter: Molekuláris, kezelést prediktáló biomarkerek vizsgálata endokrin daganatokban mesterséges intelligencia segítségével (Semmelweis Egyetem) 48 47 752
Klinikai Orvostudományok 146929 Dósa Edit: Artériák ultranagyfrekvenciás ultrahanggal történő vizsgálata sportolóknál és vascularis kórképekben/eltérésekben (Semmelweis Egyetem) 48 30 698
Klinikai Orvostudományok 147226 Moldvay Judit: A tüdőrák korai felismerése vérmintából vizsgált metilált DNS mintázat és DNS fragmentáció alapján (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 47 520
Klinikai Orvostudományok 147265 Hegyi Péter: Egészséges korosodás akut hasnyálmirigy-gyulladást követően (Semmelweis Egyetem) 48 47 990
Klinikai Orvostudományok 147355 Maurovich-Horvat Pál: Rövid időtartamú, intenzív sztatinkezelés koronáriaplakk-sajátosságokra kifejtett hatásának vizsgálata szív-CT-vel (Semmelweis Egyetem) 48 46 560
Klinikai Orvostudományok 147411 Zobor Annamária Ditta: Az X-akták: az X-hez kötött retinopátiák karakterizálása, nemzeti betegregiszter és szöveti biobank létrehozása,  mint a személyre szabott orvoslás alapvető tudományos infrastruktúrája (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 147483 Szekeres Júlia: Foeto-maternális molekuláris párbeszéd a terhesség alatt (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 120
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146028 Vámosi György: Membránreceptorok intrakrin jelátvitelének mechanizmusa, biológiai és klinikai jelentősége (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146277 Elias Arnér Set Jenő: A TXNL1 fehérje redox folyamatok által szabályozott fehérje homeosztázisban betöltött szerepének vizsgálata tumorsejtekben (Országos Onkológiai Intézet) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146634 Juhász Gábor: Nem-konvencionális membránfehérje toborzás molekuláris analízise (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146744 Reményi Attila: Egy új AGC kinázalapú fehérje-fehérje kölcsönhatási rendszer sejtes jelátvitelben betöltött szerepének vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146791 Tóth Szilvia Zita: A kloroplasztiszban található PHT4 transzporterek szubsztrát-specifitásának feltárása: foszfát vagy aszkorbát? (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146890 Vértessy G. Beáta: Uracil-DNS a korai embrionális fejlődésében (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 917
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 147109 Benkő Szilvia: Új jelátviteli útvonalak a Nod-like receptorok által szabályozott folyamatokban különböző makrofág alpopulációkban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 147147 Nagy László: BACH1 egy úttörő represszor a transzkripció és 3D kromatin szerkezet regulációjában makrofágokban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 145898 Bodai László: Neurodegenerációban szerepet játszó miRNS-ek funkcionális analízise (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 952
Sejt- és Fejlődésbiológia 146160 Mócsai Attila: Az oszteoklasztok fejlődésének vizsgálata új genetikai megközelítéssel (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 146364 Fehér Attila: Konzorcium, fő p.: A növényi sejtek dedifferenciálódásának molekuláris szabályozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 35 802
Sejt- és Fejlődésbiológia 146386 Magyar Zoltán: Konzorcium, társ p.: A növényi sejtek dedifferenciálódásának molekuláris szabályozása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 12 180
Sejt- és Fejlődésbiológia 147351 Enyedi Balázs: LTB4 “Inflamapping”: Az LTB4 felszabadulás és szöveti eloszlás szabályozásának vizsgálata új fluoreszcens bioszenzorokkal (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Utolsó módosítás: 2024. február 07.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?