Ön itt áll: PályázóknakPályázatok„OTKA” kutatási témapályázat (K_23)
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2023. március 28.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. május 11. 16:00
2023. május 11.
Postára adás határideje: 2023. május 17.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
48 Mft
Pályázat futamideje
Max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja kiemelkedő publikációs aktivitást folytató tapasztalt, tehetséges kutatók és kutatócsoport-vezetők támogatása, akik tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat tervezik továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

A pályázat keretösszege

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_23), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_23, PD_23), valamint a magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programra (SNN_23) a 2024-2027 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A projektek futamideje

A projektek 2024. január 1. napján indulnak, futamidejük legfeljebb 48 hónap.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A K típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megadott módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2023. május 11-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papíralapon, vagy egységesen elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás K. fejezetében postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2023. április 14-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és emellett nem nyújtható be FK_23, PD_23 vagy SNN_23 pályázat. Támogatott K_22, FK_22, PD_22, ANN_22, SNN_22 projekt, valamint 2019. december 31-e utáni indulással elnyert Élvonal (KKP) támogatás is kizáró oknak számít. „OTKA” típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a K_23 támogatás első 24 hónapjában nem nyújtható be újabb „OTKA” témapályázat.
K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2023. évi nyertesei (K_23)

Az "OTKA" Kutatási témapályázat (K_23) c. felhívásra 2023. május 11-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 690 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 28,71 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 183 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7,5 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 183 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 197 51 7 338 539 1 891 551
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 181 52 7 701 986 2 115 290
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 125 31 5 314 977 1 266 172
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 187 49 8 356 713 2 229 977
Összesen 690 183 28 712 215 7 502 990


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146411 Pálné Kovács Ilona: Önkormányzati diplomácia a nemzetközi térben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 43 193
Állam, Jog és Politika 146803 Chronowski Nóra: A magyar Alkotmánybíróság döntéshozatala 1990-2026 között - empirikus elemzés (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 35 525
Állam, Jog és Politika 147178 Berke Gyula: Az európai munkajog hatása az újabb magyar munkajogi jogfejlődésre (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 292
Állam, Jog és Politika 147307 Jakab Éva: Jogi identitás. Jog és élet a Római Birodalom provinciáiban (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 45 673
Állam, Jog és Politika 147515 Bartha Attila: INNOWELFARE: innovációk a közép- és kelet-európai jóléti reformok kutatásában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 18 329
Gazdaság 145937 Kenesei Zsófia: Digitális humanizmus: a mesterséges intelligencia emberközpontú felhasználása a szolgáltatásoknál (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 41 805
Gazdaság 146238 Muraközy Balázs: Beszállítói hálózatok szerkezete Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 37 584
Gazdaság 146309 Bíró Anikó: Munkapiaci kimenetek idősebb korban – a vállalatok szerepe (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 47 888
Gazdaság 146320 Kóczy László Áron: Az európai földgázpiac stresszhelyzetben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 39 852
Gazdaság 146356 Simon Judit: Az optimalizált vásárlói döntések és a vállalati teljesítmény összefüggésének dinamikus modellje a változó omnichannel környezetben (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 35 268
Gazdaság 146649 Pintér Miklós: Játékok és döntések: klasszikus és nem klasszikus (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 36 000
Gazdaság 146784 Csutora Mária: Élet  +2 Celsius fokon belül:  inkluzív megoldások a fenntartható fogyasztásban (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 487
Gazdaság 146826 Borbásné Szabó Ildikó: Építőipari vállalatok technológiai adaptációra való felkészültségének mérése mesterséges intelligencia alkalmazásával (Budapesti Corvinus Egyetem) 41 40 983
Gazdaság 146850 Szegedi Krisztina: Körforgásos közösségek a divatiparban (Budapesti Gazdasági Egyetem) 36 12 480
Gazdaság 147121 Békés Gábor: A robotok elterjedése Magyarországon: Vállalati szintű megközelítés (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 077
Gazdaság 147233 Vörös Zsófia: A heurisztikák és döntési torzítások szerepe a vállalkozói viselkedésben és innovációban (Pécsi Tudományegyetem) 48 33 630
Gazdaság 147241 Sáfrányné Gubik Andrea: Az egyetemi vállalkozói ökoszisztémák hatása a hallgatók vállalkozói szándékára és tevékenységére (Miskolci Egyetem) 48 15 847
Gazdaság 147436 Szabó Zsolt Roland: Üzleti kontextus specifikus digitális érettségi modellek kidolgozása (Széchenyi István Egyetem) 48 48 000
Irodalom 146519 Kulcsár-Szabó Ágnes: Jókai 200. Jókai Mór Összes Művei kritikai kiadásának bicentenáriumi munkálatai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 41 141
Kultúra 146597 Tőzsér János: A filozófiai vélekedések episztemikus státusza (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 19 758
Kultúra 146780 Czagány Zsuzsa: Töredékek, dallamok, kottaírások. A zenei fragmentológia ökoszisztémája (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 998
Kultúra 147073 Nagy Zoltán: Krízis és mindennapi stratégiák: a társadalmi és a környezeti krízisek antropológiai perspektívái (Pécsi Tudományegyetem) 48 46 392
Kultúra 147087 Hornyik Sándor: Magyar szürrealizmusok. Szürrealista látásmódok és képi toposzok a magyar vizuális kultúrában (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 852
Kultúra 147141 Pavlovits Tamás: A tapasztalat eredete: A szenzualista konstruktivizmus története (Szegedi Tudományegyetem) 48 26 886
Kultúra 147170 Gelencsér Gábor: A Balázs Béla Stúdió története (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 10 765
Kultúra 147237 Majer Zsuzsa: Tibeti és mongol buddhista kolostori szövegkutatások (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola) 48 47 925
Kultúra 147364 Révész Emese: A MAGYAR GRAFIKA „NAGY GENERÁCIÓJA” ÉS A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP Ágotha Margit, Gácsi Mihály és Rékassy Csaba életművének összehasonlító kutatása (Damjanich János Múzeum) 36 23 160
Nyelvészet 146393 Heltai János Imre: A nyelvi részvétel előmozdítása a kollaboratív kutatás révén (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 47 991
Nyelvészet 147452 Sass Bálint: Magyar szerkezettár (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 47 952
Pszichológia – Nevelés 145940 Gaál Zsófia Anna: Menopauza és kognitív öregedés: a nemi hormonok hatása az agyműködésre (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 989
Pszichológia – Nevelés 146237 Racsmány Mihály: A pillanattól a múltig: a sikeres és sikertelen hosszú távú emlékezet mechanizmusai (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 928
Pszichológia – Nevelés 146582 Szabó Zsolt Péter: Csoportközi megbékélés a történelmi traumák kontextusában: Szociálpszichológiai intervenciók (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 16 068
Pszichológia – Nevelés 146836 Urbán Róbert: Kognitív, metakognitív és érzelemszabályozási mechanizmusok a megterhelő élethelyzetekkel való megküzdésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 880
Pszichológia – Nevelés 147025 Dorner Helga: Nemzetköziesítés itthon az egyetemi ökoszisztéma szolgálatában: szervezeti dimenziók vizsgálata oktatói, hallgatói és támogató munkatársi perspektíván keresztül (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 47 46 951
Pszichológia – Nevelés 147135 Winkler István: Strukturált hangsorok tanulása korai csecsemőkorban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 890
Régészet 146138 Bács Tamás: Régészeti és epigráfiai kutatások a thébai nekropoliszban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Régészet 146290 Pusztainé dr. Fischl Klára: Változások a bronzkori közösségek életében és temetkezési szokásaiban Tiszafüreden (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 985
Társadalom 146029 Arnold-Broccati Petra: Új drogok - új trendek – új kihívások: Európai iskolavizsgálat alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról 30 év távlatában - ESPAD 8. adatfelvételi hullám (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 34 864
Társadalom 146630 Feischmidt Margit: Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben: a transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 42 464
Társadalom 146966 Csiszár Csaba: Konzorcium, fő p.: Társadalmi bizalom, részvétel és észlelt kockázatok a megosztott mobilitási szolgáltatásokkal szemben. Hogyan lehet elősegíteni a megosztott szolgáltatások használatát Magyarországon? (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomán 48 25 238
Társadalom 147169 Simonovits Borbála: Konzorcium, társ p.: Társadalmi bizalom, részvétel és észlelt kockázatok a megoszott mobilitási szolgáltatásokkal szemben. Hogyan lehet elősegíteni a megosztott szolgáltatások használatát Magyarországon? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 22 758
Társadalom 147292 Krekó Péter: A szorongás paradoxona társadalmi kontextusban: Milyen körülmények között csökkenti, illetve növeli a szorongás az összeesküvés-elméleti hiedelmeket? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 43 633
Társadalom 147304 Kovách Imre: Válságok, kihívások és adaptáció a mai magyar társadalomban (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 39 639
Társadalom 147329 Kmetty Zoltán: Digitális politikai lábnyomok (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 28 087
Társadalom 147571 Kolosi Tamás: ISSP Nemzeti Identitás és Digitális Társadalom (TÁRKI Zrt) 30 26 580
Történelem 145896 Hegyi Ádám Alex: A magára hagyottság és a megküzdés jegyében. Művelődés- és társadalomtörténeti mélyfúrások a protestáns kultúrrégiók összehasonlító történeti elemzéséhez (16-19. század) (Szegedi Tudományegyetem) 48 32 640
Történelem 145924 Fülöppné dr. Romhányi Beatrix: A késő középkori Magyar Királyság regionális különbségei (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 45 652
Történelem 146698 Tóth Ágnes: A szomszéd országokból érkezett magyar menekültek integrációja Magyarországon (1938-1948) (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 38 606
Történelem 146771 Fodor Pál: Konstantinápolyi Habsburg követek jelentéseinek közreadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 12 6 186
Történelem 147251 Reisz T. Csaba: „Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918. II. Új irányok (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 48 000
Történelem 147352 Pálosfalvi Tamás: Jan Długosz Évkönyveinek magyar vonatkozású adatai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 46 780
Földtudományok 1 145905 Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna: A Pannon-medence legnagyobb vulkánkitörései: kormeghatározás, magmagenezis, korreláció felszíni és fúrásminták alapján (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 244
Földtudományok 1 146962 Dulai Alfréd: Európa kainozoós Brachiopoda faunája: taxonómiai revízió, faunafejlődés, paleoökológia és paleobiogeográfia (Magyar Természettudományi Múzeum) 48 39 991
Földtudományok 1 147412 Pazonyi Piroska: A jelenlegi felmelegedés utolsó analógiája - pliocén környezet- és klímarekonstrukciók paleokarsztos kitöltések komplex paleontológiai és földtani vizsgálatával (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 32 321
Földtudományok 2 146315 Mészáros Róbert: Konzorcium, fő p.: A beltéri levegőminőséget leíró fizikai-kémiai paraméterek meghatározása szimulációs környezet fejlesztéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 23 764
Földtudományok 2 146322 Kovács Tibor: Konzorcium, társ p.: A beltéri levegőminőséget leíró fizikai-kémiai paraméterek meghatározása szimulációs környezet fejlesztéséhez (Pannon Egyetem) 48 23 400
Földtudományok 2 147424 Nagy Balázs: Permafroszttal összefüggő gyors környezetváltozás az Andok mérsékelt övezeti térségében (A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány) 48 47 981
Komplex agrártudomány 145879 Majláth Imre: A reaktív karbonilformák abiotikus stresszválaszban betöltött szerepe haszonnövényekben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 821
Komplex agrártudomány 146087 Várallyay Éva: Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, valamint természetes élőhelyeken előforduló gyomnövények vírusrezervoár szerepének vizsgálata. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146292 Ördögné Kolbert Zsuzsanna: Gombakórokozókkal szembeni növényi rezisztencia indukálása reaktív nitrogénformákat felszabadító nanoanyagokkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 715
Komplex agrártudomány 146300 Csorba Tibor Levente: A hőstressz transzkripció mechanisztikus vizsgálata káposztafélékben (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146653 Dobránszki Judit: In vitro szövettenyésztés epigenetikus hatása a Malus x domestica genomjában (Debreceni Egyetem) 48 47 952
Komplex agrártudomány 146663 Kereszt Attila: Hogyan választják ki szimbiotikus partnerüket a pillangósvirágú növények a talajban lévő alkalmas rhizóbiumok tengeréből? (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Komplex agrártudomány 146865 Solti Ádám: Esszenciális átmeneti fémek reciklizációja növényi sejtekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Komplex tértudományok 146585 Pap Norbert: Konzorcium, fő p.: Magyarország és a Nyugat-Balkán (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 964
Komplex tértudományok 146586 Hajdú Zoltán: Konzorcium, társ p.: Magyarország és a Nyugat-Balkán (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 24 000
Komplex tértudományok 146833 Jakobi Ákos: Konzorcium, fő p.: A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági hatásainak területi aspektusai Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 21 898
Komplex tértudományok 147032 Locsei Hajnalka: Konzorcium, társ p.: A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági hatásainak területi aspektusai Magyarországon (HÉTFA Kutatóintézet Kft.) 48 17 760
Komplex tértudományok 147547 Jászberényi Melinda: MI-t hoz a jövő? - A mesterséges intelligencia (MI) hatása a turisztikai térhasználat dinamikájára (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 593
Növénytermesztés, állattenyésztés 145907 Soós Vilmos: D27-like karotenoid izomerázok  szerepe az abszcizinsav és strigolakton bioszintézisben (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146094 Dernovics Mihály: Szeléntartalmú takarmánykiegészítők hatása a tejelő tehenek nyálában kiválasztott szelénvegyületekre (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 36 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146328 Bánfalvi Zsófia: A gumófejlődés szabályozásának vizsgálata termesztett burgonyafajtákban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 928
Növénytermesztés, állattenyésztés 146808 Harrach Balázs: Adenovírusok diverzitása és molekuláris evolúciója, összehasonlításuk közös fejlődésű DNS-vírusokkal, lehetséges állategészségügyi következmények (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 36 480
Növénytermesztés, állattenyésztés 147019 Galiba Gábor: Különböző Rht génmutációk hatása a csíranövények vigorára és stressztűrésének fényminőség-függő szabályozására kalászosokban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 984
Növénytermesztés, állattenyésztés 147342 Penksza Károly: Az extenzív állattartás szerepe a fenntartható gyepgazdálkodásban, a klímaváltozás hatásai elleni küzdelem tükrében (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Ökológia és evolúció 145933 Lanszki József: Mit árulhat el egyetlen faj a környezeti változásokról? Egy csúcsragadozó, az eurázsiai vidra (Lutra lutra) multidiszciplináris értékelése (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 48 47 988
Ökológia és evolúció 146137 Tölgyesi Csaba: Az élőhely-restauráció aktuális kihívásai lokálistól globális léptékig (Szegedi Tudományegyetem) 48 31 992
Ökológia és evolúció 146358 Táncsics András: A mikrobiális sötét anyag ökológiai szerepének feltárása szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti közegek mikroba közösségeiben (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 44 632
Ökológia és evolúció 146526 Biró Marianna: Hosszú távú trajektóriáktól rövid távú élőhelyváltozásokig: gyepek és vizes élőhelyek változásainak országos elemzése és modellezése (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 820
Ökológia és evolúció 146628 Magura Tibor György: A tájszintű hatások felülírják-e, mérséklik-e az urbanizáció biológiai szerveződés különböző szintjein zajló folyamatokra gyakorolt lokális hatását? (Debreceni Egyetem) 48 47 998
Ökológia és evolúció 147500 Hettyey Attila: Túlélést segítő viselkedési mechanizmusok járványok idején: közösségi távolságtartás és öngyógyítás a változó testhőmérsékletű kétéltűeknél (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 946
Ökológia és evolúció 147527 Vasas Gábor: Cianobakteriális tömegprodukciók és azok szabályozásának metabolomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Fizika 145904 Pozsgai Balázs Sándor: Ergodicitás sértés kvantumos soktest-rendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 820
Fizika 145927 Vértesi Tamás: Kvantumhálózatok hitelesítése (Atommagkutató Intézet) 48 48 000
Fizika 146096 Vibók Ágnes: Erős-tér dinamika és kónikus kereszteződések (Debreceni Egyetem) 48 47 596
Fizika 146156 Nemes-Incze Péter: Topologikus, korrelált elektron rendszerek vizsgálata réteges van der Waals anyagokban (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 452
Fizika 146736 Juhász Róbert: Soktestrendszerek modellezése (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 237
Fizika 146913 Veres I. Gábor: Konzorcium, fő p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 18 786
Fizika 146914 Siklér Ferenc: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 18 186
Fizika 147048 Molnár József: Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata a CMS együttműködésben (Atommagkutató Intézet) 48 11 006
Fizika 147010 Kiss Gábor: A robbanásos nukleoszintézis folyamatokhoz kapcsolódó magfizikai jelenségek vizsgálata (Atommagkutató Intézet) 48 48 000
Fizika 147131 Borkovits Tamás: Dinamikai és asztrofizikai jelenségek és visszacsatolások vizsgálata többes  rendszerek gyorsan változó gravitációs terében (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 924
Fizika 147380 Ábrahám Péter: Tranziens fizikai folyamatok korongokban: mi alakítja a bolygókeletkezés kezdőfeltételeit? (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 924
Fizika 147396 Giordano Matteo: Dirac spektrum rács QCD-ből a királis limeszben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 728
Fizika 147409 Tóth György: Félvezető alapu terahertzes impulzusforrások energiájának növelése (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 520
Fizika 147550 Csabai István: Kozmológiai nagy skálás szerkezet az új felmérések fényében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 930
Fizika 147557 Csörgő Tamás: Adatfelvétel a CMS kísérletben, az ATLAS, a CMS és a TOTEM adatok elemzése (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145966 Illés Balázs György: Nanokompozit forraszkötések mikroszerkezeti kialakulásának numerikus modellezése gőzfázisú forrasztás során (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 280
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 145988 Szekrényes András: Anyaghibát tartalmazó rétegelt szerkezetek törése, stabilitása és nemlineáris dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 44 323
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146076 Balázsi Csaba: Új szerkezetű kerámia/nanokarbon hibrid nanokompozitok előállítása és vizsgálata (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 880
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146085 Bárány Tamás: Térhálósított elasztomerek additív gyártási technológiájának fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146158 Kristóf Gergely: A turbulens energiaspektrum evolúciója (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 46 448
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146236 Czigány Tibor: In-situ habosított maganyaggal rendelkező 3D nyomtatott polimer kompozitok fejlesztése és szerkezetének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 400
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146308 Kiss Rita: Képpontoktól az elemzésig: markermentes sportteljesítmény vizsgálat a pályán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 940
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146724 Nemes Rita: A betonszerkezetek környezetterhelésének és karbonlábnyomának csökkentése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 967
Informatikai–Villamosmérnöki 145934 Szederkényi Gábor: Hálózati struktúrával rendelkező dinamikus rendszerek analízise és irányítása kompartmentális reprezentáció segítségével (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 47 630
Informatikai–Villamosmérnöki 145970 Szirmay Kalos László: Differenciálható modellezés és szimuláció a vizuális informatikában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 856
Informatikai–Villamosmérnöki 146181 Petrik Péter: Felületek módosítása és karakterizálása optikai és elektrokémiai módszerek egyidejű alkalmazásával szenzorfejlesztéshez (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 38 760
Informatikai–Villamosmérnöki 146347 Tapolcai János: Hibás csomópontokkal rendelkező hálózatok megbízható működtetése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 839
Informatikai–Villamosmérnöki 146721 Kovács Péter: Tudásvezérelt mélytanuló algoritmusok konstrukciója adaptív projekciók segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 950
Informatikai–Villamosmérnöki 147225 Ferenc Rudolf: Programanalízis nagy nyelvi modellekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 836
Kémia 1 146032 Horváth Anita: Türkiz hidrogén és nanoszerkezetű szén katalitikus metánpirolízissel -  kapocs a hidrogéngazdasághoz (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 509
Kémia 1 146071 Lagzi István László: Önszerveződés különböző anyagtranszport folyamatokkal mikroskálától  makroskáláig bezárólag (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 980
Kémia 1 146656 Buglyó Péter: Új, több támadási pontú, várhatóan rákellenes hatású komplexek szintézise és vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 1 146661 Oláh Julianna: Földön gyakori fémek fény-indukált katalitikus aktivitása: fogalmak és reaktivitás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 247
Kémia 1 146733 Galbács Gábor: Mikro- és nanostruktúrák fejlesztése analitikai lézer és plazma spektroszkópiához (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 146759 Czakó Gábor: Kémiai reakciódinamika automatizált modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 147024 Turányi Tamás: Ammónia alapú tüzelőanyagok égésének vizsgálata nagy kísérleti adatbázis felhasználásával (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 147095 Benkő Zoltán: Gyökök a 15. főcsoportban: kvantumkémiai vizsgálatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 696
Kémia 1 147172 Tuba Robert: Új generációs ciklikus alkilaminokarbén-ruténium-olefin metatézis katalizátor fejlesztése fenntartható kémiai alkalmazásokhoz (Természettudományi Kutatóközpont) 48 46 800
Kémia 2 146039 Mező Gábor: Célzott tumorterápiás módszerek kiterjesztése rezisztens tumor modellekre (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 999
Kémia 2 146147 Somsák László: Új típusú bioaktív szénhidrát származékok tervezése és szintézise (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 2 146148 Ambrus Rita: Kombinált dezintegrációs és nanoprecipitációs módszerek alkalmazása a korszerű gyógyszerformulálásban (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 336
Kémia 2 146359 Hunyadi Attila: Fitoektiszteroidok útja a táplálékláncon keresztül: az ökológiai jelentőségtől az emberi és állati egészségig (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 147280 Soós Tibor: Olefinek Késő-Fázisú Funkcionalizálása Tiantrénium Sókon Keresztül (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 147503 Kéki Sándor: Blokk-kopolimerek szerkezet/összetétel-tulajdonság közötti kapcsolatok feltárása mesterséges intelligencia segítségével (Debreceni Egyetem) 48 39 664
Matematika–Számítástudomány 146380 Mosonyi Milán: Matematikai problémák a kvantum-információelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 870
Matematika–Számítástudomány 146387 Ruzsa Imre: Additív számelmélet és Fourier analízis (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 17 760
Matematika–Számítástudomány 146401 Stipsicz András: Sima négy-sokaságok és alkalmazásaik (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 29 640
Matematika–Számítástudomány 146701 Jenei Sándor: Involutív reziduált hálók, szubstrukturális logikák (Pécsi Tudományegyetem) 48 8 696
Matematika–Számítástudomány 146922 Laczkovich Miklós: Valós analízis (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 36 480
Matematika–Számítástudomány 147145 Ambrus Gergely: Modern és klasszikus diszkrét geometria (Szegedi Tudományegyetem) 48 7 796
Matematika–Számítástudomány 147153 Révész Szilárd: Prímek és egészek eloszlása Beurling féle aritmetikai félcsoportokban (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 7 467
Matematika–Számítástudomány 147544 Naszódi Márton: Geometriai halmazok szélsőérték-tulajdonságai (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 18 132
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146131 Galgóczi László Norbert: Gyógyszer újrahasznosítás Candida biofilmek gátlására egy antifungális protein hatásmechanizmusa alapján (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 968
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146669 Jeney Viktória: Az endoplazmás retikulum stressz, kalcium mobilizáció és a Keap1/Nrf2-függő citoprotektiv hatás csökkenés szerepe vaszkuláris kalcifikációban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146873 Pál Balázs Zoltán: A mesencephalicus locomotor rendszeri kóros asztrocita aktiváció következményei (Debreceni Egyetem) 48 47 994
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147107 Varga Gábor: Molekuláris ion szekréciós mechanizmusok fogzománcot képező polarizált epiteliális sejtekben (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147173 Papp Zoltán: Miozin inhibitorok hatásmechanizmusa (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147212 Baczkó István: A pitvari és kamrai szívizomzat kóros átépülésének vizsgálata humán releváns modellekben: új terápiás célpontok azonosítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 996
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147301 Bányász Tamás: Mechanikai terhelés hatása a szív elektromechanikai kapcsolatára. (Debreceni Egyetem) 48 47 700
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 147308 Fenyvesi Ferenc: K-Ras expresszáló rákos sejtek makropinocitózison keresztül történő támadása gyógyszerhordozó ciklodextrinekkel (Debreceni Egyetem) 48 46 452
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146314 Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérje komplexek szerkezetének és kölcsönhatásainak meghatározása mesterséges intelligencia segítségével (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146323 Pál Csaba: Biocid rezisztencia kialakulása baktériumokban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146460 Varga Máté: Hibás pszeudouridiláció következtében kialakuló sejtes stresszválasz jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 782
Idegtudományok 146077 Dobolyi Árpád: Az anyai viselkedés idegrendszeri szabályozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146086 Tóth Zsuzsanna: A gükóz homeosztázis központi szabályozásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146117 Gaszner Balázs: Hogyan befolyásolja a születés előtti és utáni krónikus stresszexpozíció az Edinger-Westphal mag peptiderg neuronjainak fejlődését és érzékenységét a depresszió és a Parkinson-kór modelljeiben? (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 146725 Farkas Eszter: A gliális citotoxikus ödéma mechanizmusai: gyógyszerhatóanyagok új indikációs területe (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 904
Idegtudományok 147097 Hangya Balázs: A kolinerg és dopaminerg vetítő rendszerek viselkedésfüggő koordinációja tanulás során (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 147337 Sőti Csaba: Tanult szisztémás stressz- és immunvédekezés C. elegans-ban (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 145994 Czimmerer Zsolt: A makrofág polarizáló citokinek aktiválta szignálfüggő transzkripciós faktorok unortodox szabályozó funkciója hozzájárul a makrofág polarizáció késői fázisához és a gyulladásos mikrokörnyezetre adott egyedi válaszkészséghez (Szegedi Bioló 48 47 760
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146330 Koncz Gábor: A sejthalál immunológiai kimenetelének vizsgálata a steril gyulladás szabályozásában (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146406 Karaffa Levente: A robusztusság okai, avagy a sav- és cukor tolerancia hátterének összehasonlító genomikai és transzkriptomikai vizsgálata magas hozamú Aspergillus niger citromsav fermentációk során (Debreceni Egyetem) 48 47 968
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146911 Józsi Mihály: A H-faktor fehérjecsalád szerepe a komplementrendszerben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147410 Tóvári József: A hypoxia hatása a daganatok progressziójára. (Országos Onkológiai Intézet) 48 47 980
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147482 Virág László: Emlőrák Terápia Genetikailag Módosított Makrofágokkal (Debreceni Egyetem) 48 47 964
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 147510 Gácser Attila: A Candida auris micafungin elleni rezisztenciájának vizsgálata és annak hatása a gomba életképességére és virulenciájára (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 424
Klinikai Orvostudományok 145998 Hamar Péter: Az emlőrák kezelése során indukát protektív mechanizmusok (helyi hősokk és stresszfehérje termelés) gátlása kemoterápiás és hipertermiás kezelés hatékonyságának fokozása érdekében (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 146125 Földes Gábor: Organotipikus érhálózat cardiomyopathiában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 146732 Nagy Anikó Ilona: Aorta billentyű kalcifikáció - molekuláris mechanizmusoktól a klinikai implikációkig (Semmelweis Egyetem) 48 47 640
Klinikai Orvostudományok 146792 Bódizs Róbert: Konzorcium, fő p.: Alvás, cirkadián ritmusok és amiloid depozíció: a kognitív hanyatlás predikciója az alvás neurofiziológiája alapján (Semmelweis Egyetem) 48 23 858
Klinikai Orvostudományok 146936 Horváth András Attila: Konzorcium, társ p.: Alvás, cirkadián ritmusok és amiloid depozíció: a kognitív hanyatlás predikciója az alvás neurofiziológiája alapján (Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet) 48 24 096
Klinikai Orvostudományok 146906 Igaz Péter: Molekuláris, kezelést prediktáló biomarkerek vizsgálata endokrin daganatokban mesterséges intelligencia segítségével (Semmelweis Egyetem) 48 47 752
Klinikai Orvostudományok 146929 Dósa Edit: Artériák ultranagyfrekvenciás ultrahanggal történő vizsgálata sportolóknál és vascularis kórképekben/eltérésekben (Semmelweis Egyetem) 48 30 698
Klinikai Orvostudományok 147226 Moldvay Judit: A tüdőrák korai felismerése vérmintából vizsgált metilált DNS mintázat és DNS fragmentáció alapján (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 47 520
Klinikai Orvostudományok 147265 Hegyi Péter: Egészséges korosodás akut hasnyálmirigy-gyulladást követően (Semmelweis Egyetem) 48 47 990
Klinikai Orvostudományok 147355 Maurovich-Horvat Pál: Rövid időtartamú, intenzív sztatinkezelés koronáriaplakk-sajátosságokra kifejtett hatásának vizsgálata szív-CT-vel (Semmelweis Egyetem) 48 46 560
Klinikai Orvostudományok 147411 Zobor Annamária Ditta: Az X-akták: az X-hez kötött retinopátiák karakterizálása, nemzeti betegregiszter és szöveti biobank létrehozása,  mint a személyre szabott orvoslás alapvető tudományos infrastruktúrája (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 147483 Szekeres Júlia: Foeto-maternális molekuláris párbeszéd a terhesség alatt (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 120
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146028 Vámosi György: Membránreceptorok intrakrin jelátvitelének mechanizmusa, biológiai és klinikai jelentősége (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146277 Elias Arnér Set Jenő: A TXNL1 fehérje redox folyamatok által szabályozott fehérje homeosztázisban betöltött szerepének vizsgálata tumorsejtekben (Országos Onkológiai Intézet) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146634 Juhász Gábor: Nem-konvencionális membránfehérje toborzás molekuláris analízise (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146744 Reményi Attila: Egy új AGC kinázalapú fehérje-fehérje kölcsönhatási rendszer sejtes jelátvitelben betöltött szerepének vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146791 Tóth Szilvia Zita: A kloroplasztiszban található PHT4 transzporterek szubsztrát-specifitásának feltárása: foszfát vagy aszkorbát? (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146890 Vértessy G. Beáta: Uracil-DNS a korai embrionális fejlődésében (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 917
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 147109 Benkő Szilvia: Új jelátviteli útvonalak a Nod-like receptorok által szabályozott folyamatokban különböző makrofág alpopulációkban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 147147 Nagy László: BACH1 egy úttörő represszor a transzkripció és 3D kromatin szerkezet regulációjában makrofágokban (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 145898 Bodai László: Neurodegenerációban szerepet játszó miRNS-ek funkcionális analízise (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 952
Sejt- és Fejlődésbiológia 146160 Mócsai Attila: Az oszteoklasztok fejlődésének vizsgálata új genetikai megközelítéssel (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 146364 Fehér Attila: Konzorcium, fő p.: A növényi sejtek dedifferenciálódásának molekuláris szabályozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 35 802
Sejt- és Fejlődésbiológia 146386 Magyar Zoltán: Konzorcium, társ p.: A növényi sejtek dedifferenciálódásának molekuláris szabályozása (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 12 180
Sejt- és Fejlődésbiológia 147351 Enyedi Balázs: LTB4 “Inflamapping”: Az LTB4 felszabadulás és szöveti eloszlás szabályozásának vizsgálata új fluoreszcens bioszenzorokkal (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Utolsó módosítás: 2024. február 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?