Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására kiírt pályázat (KH_18) nyertesei, 2. forduló
2018. november 30.
Módosítás: 2018. november 30.
Olvasási idő: 7 perc
Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatóságának jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban főként a tudományos publikációk idézettségével mérnek.

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívásával az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat, illetve alkalmazott fejlesztéseket megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A 2. értékelési szakaszra jelentkező hazai kutatócsoportok pályázatai közül 32 felelt meg a szigorú feltételeknek, és nyert összesen közel 616 millió forint támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
KH_18/2
38
32
731 163
615 828


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. november 27.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130319
Köteles Ferenc: Az interocepció és az affektivitás összefüggései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 916
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130320
Tóth Edina: Funkcionális növényi jellegek szerepe a gyepdinamikában és a restaurációban (Debreceni Egyetem)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130337
Varga György: Recens szaharai por granulometriai elemzése (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
14 417
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130338
Deák Balázs: Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében (Debreceni Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130355
Prohászka Zoltán: Pathogenetikai tényezők azonosítása és jellemzése thromboticus microangiopathiákban (Semmelweis Egyetem)
24
18 240
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130356
Döme Balázs: Antiangiogén és kemoterápiás gyógyszerek intratumorális eloszlásának és hatékonyságának vizsgálata primer tumorokban és tüdőáttéteikben (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
24
19 872
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130360
Vörös Judit: Innovatív szisztematika: genomika, mikro-CT és bioakusztika veszélyeztetett gerincesek biodiverzitásának feltárásában (Magyar Természettudományi Múzeum)
24
19 686
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130371
Füredi Zoltán: Stabilitás és struktúra kis sűrűségű kombinatorikus rendszerekben (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130372
Borkovits Tamás: Különleges fedési változócsillagok keresése és vizsgálata a TESS űrtávcső mérési adatsorai alapján (Szegedi Tudományegyetem)
24
18 961
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130376
Dobó József: A komplement lektin és alternatív útvonalát összekötő proteáz, a MASP-3 aktiválódásának mechanizmusa (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130377
Oláh Judit: A bizalom szerepének vizsgálata az IT szolgáltatók teljesítmény-értékelésében (Debreceni Egyetem)
24
19 096
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130378
Kovács Róbert Sándor: A nemegyensúlyi termodinamika matematikai és kísérleti módszereinek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130379
Kemenesi Gábor: Csípőszúnyog közösségek komplex állattani vizsgálata Magyarországon: modern védekezési sémák megalapozása a vektorok megismerésén keresztül (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 478
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130384
Havelda Zoltán: Hő stressz kapcsolt RNS interferencia és termés minőséget befolyásoló gének vizsgálata genomszerkesztési eljárásokkal árpában. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
19 980
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130401
Knapp Dániel: Füves területek gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton gombái — diverzitás, taxonómia és másodlagos metabolitok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130405
Lugaro Maria: A vasnál nehezebb elemek eredete (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 976
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130413
Vancsó Péter: Kétdimenziós anyagok tulajdonságainak célzott módosítása atomi skálájú szerkezeti hibákkal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
18 480
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130424
Kovács Kristóf: A kognitív képességek viszgálatának új, hálózat-alapú megközelítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130425
Pusztai László: A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
24
19 594
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130426
Weisz Ferenc: Martingálok és Fourier-analízis (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130427
Szabó Szilárd: LiDAR pontfelhők és fotogrammetriai adatbázisok alkalmazhatóságának vizsgálata városi és mezőgazdasági területen (Debreceni Egyetem)
24
19 867
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130430
Liker András: A kiegyenlítetlen ivararány evolúciós jelentősége és természetvédelmi következményei (Pannon Egyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130442
Pukánszky Béla: Lignin tartalmú polimer keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 746
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130443
Balogh Péter: A fenntartható európai tradicionális sertéshús-előállítás (Fatty pig) és -fogyasztás vizsgálata feltételes választási modellekkel (Debreceni Egyetem)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130458
Gonda Zsombor: Heterociklusos molekulák funkcionalizálására szolgáló új módszerek kidolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 858
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130473
Weisz Boglárka: Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
24
19 236
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130485
Fertő Imre: A helyi élelmiszerek költségei és hasznai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
18 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130502
Lengyel Balázs: Az innováció térbeli terjedése (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
19 999
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130513
Pituk Mihály: Differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem)
24
10 572
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130526
Moór Attila Csaba: Fiatal törmelékkorongok por- és gázanyagának tanulmányozása infravörös és milliméteres technikákkal (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 914
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130557
Soós Tibor: Méretkizárásos boránok katalitikus alkalmazásai (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130558
Surányi Balázs: A fókusz szerepe a mondatmegértésben: Magyar anyanyelvű óvodáskorú gyermekek és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálata (MTA Nyelvtudományi Intézet)
24
19 996
Utolsó módosítás: 2018. november 30.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?