Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_18)
Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_18)
Meghirdetés dátuma: 2018. február 27.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. szeptember 13.
2018. szeptember 13.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 200 000 000 Ft
Pályaművek száma
60 db
Igényelhető támogatás
20 MFt
Pályázat futamideje
max. 2 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás célja a kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.

A felhívásra olyan magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és kutatócsoportjaik nyújthatnak be pályázatot, akik eredményeikkel jelentős nemzetközi hatást váltanak ki: van legalább egy 2015. január 1. után megjelent kiváló közleményük, amely nemzetközi szinten a szakterület felső 5 százalékába tartozó idézettséget ért el a hivatalos megjelenést követő két éven belül.

Az NKFI Hivatal – a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának, hírnevének erősítése érdekében – ezzel is ösztönözni kívánja az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat, hogy nemzetközi viszonylatban is jelentős tudományos eredményeket hozzanak létre, amelyeket a tudományos közösség kiválónak ismer el, és amelyekre mások további kutatásokat alapozhatnak. A pályázat lehetőséget kíván teremteni azoknak, akiknek nincs a legmagasabb impakt-faktorú folyóiratokban megjelent közleményük, de az idézettségi mutatók alapján mégis nemzetközileg jelentős hatást kiváltó, elismert kutatási eredményeket publikáltak.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig (azaz az első döntési szakaszba kerüléshez 2018. március 29-én, a második döntési szakasz esetében 2018. szeptember 13-án) közép-európai idő szerinti 16.00 óráig az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb az elektronikus benyújtási határidőt követő 7. napon 24.00 órai feladási határidővel megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • non-profit szervezet, amennyiben kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A pályázatot benyújtó kutató kizárólag az első vagy utolsó, illetve levelező szerzője lehet a pályázat alapjául szolgáló kiváló közleménynek. Egy kutatócsoport tagjai kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be.

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.

Egy adott kutató legfeljebb egy KH-pályázatban vehet részt vezető kutatóként és egyszerre legfeljebb két további, az NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN típusok) lehet vezető kutató. A KH_18 felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője és kutatócsoportja legkorábban a projekt kezdetétől számított 24 hónap elteltével részesülhet támogatásban egy következő KH típusú pályázat keretében. KKP típusú pályázat vezető kutatója a KH konstrukcióban nem kaphat támogatást.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók. Tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2018-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,2 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2018. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2018. évi programstratégia függvényében 600 millió forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A projekt futamideje

A projekt futamideje kötelezően 24 hónap. A projektnek 2018. július 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődnie (a második döntési szakaszban támogatást elnyerő projektek legkorábbi kezdési időpontja 2018. december 1.).

Ügyfélszolgálat:
nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő:
H-CS 09:00-16:00
P 09:00-12:00
Újra megnyílt a felhívás a jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására
A 2018. évi első döntési szakasz lezárulása után ismét beadhatók a pályázatok a nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására irányuló pályázati felhívásra (KH_18).

A második döntési szakaszban azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2018. szeptember 13-án 16:00 óráig elektronikus úton benyújtanak, és amelyek postai úton benyújtandó dokumentumait legkésőbb 2018. szeptember 20-i feladási határidővel megküldik az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. A pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően lehetőség van kizárólag elektronikus benyújtásra is, ez esetben a pályázathoz elektronikusan aláírt dokumentumokat kell csatolni a 2018. szeptember 13-i határidőig a papíron történő aláírás és beküldés helyett.

Az első döntési szakaszban 26 pályázat nyert összesen mintegy 500 millió forint támogatást.

A pályázati felhívás és a letölthető pályázati dokumentumok itt érhetők el: Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_18)

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására kiírt pályázat (KH_18) nyertesei, 2. forduló
Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatóságának jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban főként a tudományos publikációk idézettségével mérnek.

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívásával az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat, illetve alkalmazott fejlesztéseket megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A 2. értékelési szakaszra jelentkező hazai kutatócsoportok pályázatai közül 32 felelt meg a szigorú feltételeknek, és nyert összesen közel 616 millió forint támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
KH_18/2
38
32
731 163
615 828


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. november 27.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130319
Köteles Ferenc: Az interocepció és az affektivitás összefüggései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 916
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130320
Tóth Edina: Funkcionális növényi jellegek szerepe a gyepdinamikában és a restaurációban (Debreceni Egyetem)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130337
Varga György: Recens szaharai por granulometriai elemzése (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
14 417
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130338
Deák Balázs: Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében (Debreceni Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130355
Prohászka Zoltán: Pathogenetikai tényezők azonosítása és jellemzése thromboticus microangiopathiákban (Semmelweis Egyetem)
24
18 240
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130356
Döme Balázs: Antiangiogén és kemoterápiás gyógyszerek intratumorális eloszlásának és hatékonyságának vizsgálata primer tumorokban és tüdőáttéteikben (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
24
19 872
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130360
Vörös Judit: Innovatív szisztematika: genomika, mikro-CT és bioakusztika veszélyeztetett gerincesek biodiverzitásának feltárásában (Magyar Természettudományi Múzeum)
24
19 686
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130371
Füredi Zoltán: Stabilitás és struktúra kis sűrűségű kombinatorikus rendszerekben (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130372
Borkovits Tamás: Különleges fedési változócsillagok keresése és vizsgálata a TESS űrtávcső mérési adatsorai alapján (Szegedi Tudományegyetem)
24
18 961
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130376
Dobó József: A komplement lektin és alternatív útvonalát összekötő proteáz, a MASP-3 aktiválódásának mechanizmusa (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130377
Oláh Judit: A bizalom szerepének vizsgálata az IT szolgáltatók teljesítmény-értékelésében (Debreceni Egyetem)
24
19 096
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130378
Kovács Róbert Sándor: A nemegyensúlyi termodinamika matematikai és kísérleti módszereinek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130379
Kemenesi Gábor: Csípőszúnyog közösségek komplex állattani vizsgálata Magyarországon: modern védekezési sémák megalapozása a vektorok megismerésén keresztül (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 478
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130384
Havelda Zoltán: Hő stressz kapcsolt RNS interferencia és termés minőséget befolyásoló gének vizsgálata genomszerkesztési eljárásokkal árpában. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
19 980
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130401
Knapp Dániel: Füves területek gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton gombái — diverzitás, taxonómia és másodlagos metabolitok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130405
Lugaro Maria: A vasnál nehezebb elemek eredete (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 976
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130413
Vancsó Péter: Kétdimenziós anyagok tulajdonságainak célzott módosítása atomi skálájú szerkezeti hibákkal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
18 480
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130424
Kovács Kristóf: A kognitív képességek viszgálatának új, hálózat-alapú megközelítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130425
Pusztai László: A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
24
19 594
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130426
Weisz Ferenc: Martingálok és Fourier-analízis (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130427
Szabó Szilárd: LiDAR pontfelhők és fotogrammetriai adatbázisok alkalmazhatóságának vizsgálata városi és mezőgazdasági területen (Debreceni Egyetem)
24
19 867
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130430
Liker András: A kiegyenlítetlen ivararány evolúciós jelentősége és természetvédelmi következményei (Pannon Egyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130442
Pukánszky Béla: Lignin tartalmú polimer keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 746
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130443
Balogh Péter: A fenntartható európai tradicionális sertéshús-előállítás (Fatty pig) és -fogyasztás vizsgálata feltételes választási modellekkel (Debreceni Egyetem)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130458
Gonda Zsombor: Heterociklusos molekulák funkcionalizálására szolgáló új módszerek kidolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 858
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130473
Weisz Boglárka: Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
24
19 236
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130485
Fertő Imre: A helyi élelmiszerek költségei és hasznai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
18 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130502
Lengyel Balázs: Az innováció térbeli terjedése (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
19 999
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130513
Pituk Mihály: Differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem)
24
10 572
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130526
Moór Attila Csaba: Fiatal törmelékkorongok por- és gázanyagának tanulmányozása infravörös és milliméteres technikákkal (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 914
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130557
Soós Tibor: Méretkizárásos boránok katalitikus alkalmazásai (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130558
Surányi Balázs: A fókusz szerepe a mondatmegértésben: Magyar anyanyelvű óvodáskorú gyermekek és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálata (MTA Nyelvtudományi Intézet)
24
19 996
Utolsó módosítás: 2018. november 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat nyertesei (KH_18)
Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek.

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A kiváló eredményeikkel a legnagyobb nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok közül 26 pályázat felelt meg a szigorú feltételeknek és nyert összesen félmilliárd forintos támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
KH_18
32
26
609 574
495 707


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129483
Török Péter: Legeltetés gyepek funkcionális diverzitására gyakorolt hatása (Debreceni Egyetem)
24
19 604
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129505
Tóth Viktor: Makrofita és alga közösségek kölcsönhatásának vizsgálata (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
24
19 940
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129508
Mika László Tamás: Katalitikus reakciók vizsgálata biomassza alapú oldószerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129510
Szabados László: Az Arabidopsis stresszválaszát szabályozó transzkripciós faktorok jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129511
Kolbert Zsuzsanna: A reaktív nitrogénformák szerepének jellemzése a ZnO nanopartikulumok által okozott fitotoxicitásban (Szegedi Tudományegyetem)
24
19 796
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129520
Lukács Balázs András: A herbivória és az élőhelyi diverzitás szerepének vizsgálata a vízinövényi invázió során (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129528
Kolev Kraszimir: Fibrin és NET interakciók szerkezeti és funkcionális jellemzése (Semmelweis Egyetem)
24
19 920
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129547
Kaló Péter: Eltérő kifejeződést mutató NCR gének azonosítása és vizsgálata Medicago truncatula vonalakban. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129567
Chinopoulos Christos: Nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő útvonalak a mitokondriumban anoxiás állapotban (Semmelweis Egyetem)
24
19 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129578
Deák András: PEGilált nanorészecskék kolloid kölcsönhatásának vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
19 380
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129580
Halpern László: Vállalati termékválaszték és termelékenység (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
19 911
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129581
Győrffy Balázs: Az emlőtumor terápiára adott válaszának előrejelzésére alkalmas biomarkerek azonosítása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129584
Marosi György: Bioalapú és/vagy újrahasznosítható szálerősített, égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 890
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129587
Osváth Zoltán: Grafén-ezüst nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
19 814
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129588
Bombicz Petra: Szupramolekuláris kémia szilárd fázisban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
17 356
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129589
Gulyás András: Forgalomirányítás nagyméretű hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129593
Szarka András: A ferroptózis lehetséges szerepe a nagy dózisú aszkorbinsav és acetaminofen kezelés kiváltotta citotoxicitásban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
16 716
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129597
Csaba Béla: Pakolási és extremális problémák (Szegedi Tudományegyetem)
24
7 746
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129599
Jakab Ferenc: Denevérek által terjesztett virális kórokozók jelentősége: potenciálisan új, zoonótikus vírusok kimutatása, izolálása és molekuláris karakterizálása (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 700
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129601
Mosonyi Milán: Kvantum-kommunikációs feladatok matematikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 950
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129602
Karaffa Levente: Itakonsav túltermelés Aspergillus terreus-ban, avagy fermentációs technológia a gomba élettanának szolgálatában (Debreceni Egyetem)
24
19 538
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129603
Miklósi Ádám: A fejlődési zavarok korai felismerése és készségfejlesztés egy mozgásra ösztönző és automatikus mozgáselemző mobil-alkalmazással (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129615
Hideg Éva: A levelekben előforduló karotinoidok és másodlagos metabolitok szerkezet-hatás összefüggései a teljes és ROS specifikus antioxidáns funkciók tükrében (Pécsi Tudományegyetem)
24
17 640
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129630
Böröczky Károly: Logaritmikus-Brunn-Minkowski sejtés (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129664
Lohinai Zoltán: Kináz inaktiváló BRAF mutációk vizsgálata tüdő adenocarcinomában (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
24
19 940
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129671
Falvay György Dávid: A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz változatának kritikai kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 892
Utolsó módosítás: 2018. november 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?