Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2018. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_18)
2018. augusztus 08.
Módosítás: 2018. augusztus 14.
Olvasási idő: 13 perc
A posztdoktori kiválósági program (PD_18) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 68 kutató nyert három évre a kutatói bérét biztosító támogatást.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket. Az NKFI Hivatal 2016-ban a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét is jelentősen átalakította, hogy a pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a kutatási programok finanszírozásától a kutatói ösztöndíjprogram, amely csak bérjellegű támogatást nyújt.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 68 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
60
23
923 557
358 292
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
54
18
837 972
284 526
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
33
11
511 093
168 608
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
50
16
790 752
252 912
Összesen
197
68
3 063 374
1 064 338


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok - BTTK
127948
Szabó Csaba: Római vallási kommunikáció a dunai provinciákban a Principátus korában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128127
Bodnár Eszter: Az összehasonlító jog szerepe az alkotmánybíráskodásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128219
Veress Ferenc: EUCHARISZTIA  ÉS OLTÁRMŰVÉSZET. A Nyugat-Dunántúl barokk oltárművészete, XVII–XVIII. sz. (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128227
Máté Ágnes: Királyi és arisztokrata neolatin nászének-költészet a kora újkori Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128296
Tuboly Ádám: Otto Neurath Angliában: A logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128332
Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés összefüggései a személyiségvonásokkal, a szelf-regulációval és a társas hatásokkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128346
Tóth Krisztina: A szentszéki-magyar kapcsolatok 20. századi ismeretlen fejezetei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128348
Atay Ata: Többszektoros piacok: párosítási problémák és hozzárendelési játékok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128355
Tóthné Mihálykó Ágnes: Hogyan imádkozott a korai egyház? A legkorábbi keresztény imák papiruszon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128361
Németh Kornél: Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128372
Lennert József: Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128394
Ambrus István: A 21. századi technológiai modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128405
Csákó Judit: Az Anjou-kori Magyarország nyugati elbeszélő forrásai. Narratív kútfők és külpolitika (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128498
Hungler Sára: Szociális integráció a visegrádi országokban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128500
Turbucz Dávid: Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128624
Köves Alexandra: Fenntartható és felelős vállalkozások a Nemnövekedés szcenáriójában (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128674
Virágh András: A plágium szerialitása. Cholnoky László szövegszerkesztési elvei és publikálási praxisa (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128845
Cseh Fruzsina: Kézműves örökség és modernizáció (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128850
Adamecz Anna: Oktatáspolitika, serdülőkori fertilitás és humántőke-felhalmozás (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128917
Kulin Veronika Erzsébet: A jós alakja a görög kulturális emlékezetben (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129121
Szakál Anna: A népköltészeti gyűjtés kezdetei Erdélyben (1830–1870) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129197
Stachó László: A zongoraművész Dohnányi (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129323
Füzesi András: Táj és közösségek interakciója a neolitikumban: szocioökológiai változások modellezése Északkelet-Magyarországon Kr.e. 6000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127907
Kassai Miklós: Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127915
Csapó Tamás Gábor: Némabeszéd-interfészek kidolgozása és a beszélőfüggőség vizsgálata nyelvultrahang és elektromágneses artikulográf eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127919
Balczó Márton: A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127982
Fejős Gergely: Erősen csatolt kvantumrendszerek leírása funkcionális módszerekkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128000
Németh Zoltán: Cellulóz alapú fotoaktív nanohibrid membránok fejlesztése vírusok ivóvízből történő eltávolítására (Miskolci Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128189
Varga Gábor: Új típusú réteges anyagok a katalitikus szerves reakciók szolgálatában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128221
Belucz Bernadett: Előrelépés a napciklus térbeli szerkezetének és időbeli változásainak megértésében: 3D modellezés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128241
Démuth Balázs: Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128273
Kiss Viktor: Leíró halmazelmélet és alkalmazásai (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128326
Lihi Norbert: Bioinspirált fémion-ligandum rendszerek egyensúlyi -, redoxi- és fotoiniciált reakcióinak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128360
Marton Gábor: Bolygókeletkezés élőben (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128363
Dénes Attila: Nemautonóm populációdinamikai és járványtani modellek aszimptotikus viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128374
Titkos Tamás: Kiterjesztési- és megőrzési problémák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128398
Budai Csaba: A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128504
Holczbauer Tamás: Szupramolekuláris kölcsönhatások és polimorfia a hőmérséklet és a nyomás függésében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128612
Kovács Ervin: Égésgátolt polimerek szintézise olefin metatézissel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128699
Zsedrovits Tamás: Mélytanuló algoritmusok kutatása tér-időbeli jelenségek vizsgálatára (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
129060
Csedreki László: A 13C(α,n)16O asztrofizikai kulcsreakcióhoz kapcsolódó kísérletek (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128002
Mérő Thomas Oliver: Ökológiai csapdák kimutatása és hatástalanítása természetvédelmi eszközökkel alföldi tájakban (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128015
Dudás Gábor: A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128302
Tóth Katalin: Vegetáció- és magbank dinamika szerepe a gyeprekonstrukcióban (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128345
Kovács Etelka: Biomassza lebontásra képes anaerob gombák alkalmazása biogáz előállításra (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128385
Ónodi Gábor: A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128617
Domán Marianna: Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128831
Benedek Tibor: Biofilmképző, szénhidrogénbontó és ureolitikus baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata bioremediációs céllal (Szent István Egyetem)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128872
Babcsányi Izabella: A szőlőművelés fenntarthatóságának és környezeti terhelésének tanulmányozása a réztartalmú növényvédő szerek használatának és egyes mikroelemek (cink, bór) talajbeli forgalmának vizsgálatán keresztül (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128908
Barta Gabriella: Földigiliszta bioszferoidok stabil szén- és oxigénizotóp arányai, mint ígéretes őskörnyezeti és paleoklíma proxik – tanulmányok lösz-paleotalaj sorozatokból (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128970
Pinke Zsolt: Klímaváltozás hatása a gabona termésátlagokra az északi félteke síkságain (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
129244
Szoboszlai Zoltán: Légköri aeroszol méreteloszlásának szezonális változásai városi környezetben (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
127968
Kristó Ildikó: Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi kapcsolatainak és mRNS exportban betöltött szerepének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128003
Pomozi Viola: A cukorbetegséghez kapcsolodó érrendszeri meszesedés vizsgálata és egy potenciális terápia preklinikai tesztelése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128034
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-dependens microkörnyezetének hatása rezidens antigén prezentáló sejtekre (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128254
Hirmondó Rita: A dNTP homeosztázis szerepének vizsgálata a mikobaktériumok stressz-adaptációjában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128271
Tengölics Roland: Metabolikus különbségek a háziasított és vad élesztők között (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128280
Laczkó-Dobos Hajnalka: Lipidek regulációs szerepe autofágia során (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128357
Földi István: A formin fehérjék szerepe az aktin és mikrotubulus sejtváz koordinációjában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128370
Sztretye Mónika: Karotenoidok, biológiai mediátorok amelyek felelősek a fokozott vázizom működésért (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128464
Kovács Viktória: Neuroprotektív stratégiák molekuláris mechanizmusainak vizsgálata újszülöttkori  hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia transzlációs modellben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128480
Walter Fruzsina: Az akut pankreatitisz során kialakuló vér-agy gát változások vizsgálata állatkísérletes és sejttenyészetes modellek segítségével (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128623
Szikora Szilárd: A szarkomerikus vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128821
Menyhárt Ákos: Az asztrocita területi pufferrendszer modulációs lehetőségei: a Cx43 foszforiláció cADPR-függő gátlása (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128830
Erdei Zsuzsa: ABC fehérjék szerepe különböző érettségű őssejtpopulációkon: a humán pluripotencia naív és primed állapotának és a hippokampális idegi progenitor sejtek vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128937
Rovira Esteban Laura: Az amygdalába vetítő VIP tartalmú középagyi idegsejtek szerepe az averzív memórianyomok kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129114
Kiss Lóránd: Dimetil triszulfid: egy ígéretes hatóanyag kísérletes akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129119
Nyikó Tünde: Az 5'UTR-ban található "open reading frame-ek" hatása a növényi mRNS-ek stabilitására. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 807
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 14.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?