Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program pályázat (PD_18)
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_18)
Meghirdetés dátuma: 2017. december 21.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. február 08.
2018. február 08.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtástól számított 7 nap
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
93 db
Igényelhető támogatás
16.074 MFt
Pályázat futamideje
maximum 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás (PD_18) a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket, hozzájárulva egy kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakításához. A támogatást elnyerő PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók (posztdoktorok) közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

A következő ismertető összefoglalja a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2018–2021 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, figyelemmel az NKFI Alap programstratégiájára, összesen 1,5 milliárd forint keretösszeget biztosít.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 16 008 000 forint támogatás igényelhető. A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkáltatót terhelő járulékon kívül csak 5% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 350 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 36 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 8-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 15-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatástkizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhető);
  • nonprofit szervezet, amennyiben főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a posztdoktornak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2011. január 1. utáni vagy – amennyiben a pályázó posztdoktor kutató a pályázat benyújtásakor doktori oklevéllel még nem rendelkezik – az egyetem doktori tanácsának támogató döntése 2011. január 1. után született (amelyről a pályázó igazolást köteles a pályázat keretében csatolni). Gyermeket nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet: 2011. január 1-jét megelőzően megszerzett doktori oklevéllel pályázhat az a kutató, akinek a gyermek(ei) a doktori oklevél megszerzését követően született(ek).

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_18 támogatási időszakában a posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (K, FK, NK, NF és NN típus), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus), ha a pályázatok tematikailag átfedést mutatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak. A posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, ezért a posztdoktornak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban vállalt kutatási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastrukturális feltételek és források rendelkezésére állnak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2018. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_18)
A posztdoktori kiválósági program (PD_18) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 68 kutató nyert három évre a kutatói bérét biztosító támogatást.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket. Az NKFI Hivatal 2016-ban a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét is jelentősen átalakította, hogy a pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a kutatási programok finanszírozásától a kutatói ösztöndíjprogram, amely csak bérjellegű támogatást nyújt.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 68 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
60
23
923 557
358 292
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
54
18
837 972
284 526
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
33
11
511 093
168 608
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
50
16
790 752
252 912
Összesen
197
68
3 063 374
1 064 338


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok - BTTK
127948
Szabó Csaba: Római vallási kommunikáció a dunai provinciákban a Principátus korában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128127
Bodnár Eszter: Az összehasonlító jog szerepe az alkotmánybíráskodásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128219
Veress Ferenc: EUCHARISZTIA  ÉS OLTÁRMŰVÉSZET. A Nyugat-Dunántúl barokk oltárművészete, XVII–XVIII. sz. (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128227
Máté Ágnes: Királyi és arisztokrata neolatin nászének-költészet a kora újkori Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128296
Tuboly Ádám: Otto Neurath Angliában: A logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128332
Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés összefüggései a személyiségvonásokkal, a szelf-regulációval és a társas hatásokkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128346
Tóth Krisztina: A szentszéki-magyar kapcsolatok 20. századi ismeretlen fejezetei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128348
Atay Ata: Többszektoros piacok: párosítási problémák és hozzárendelési játékok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128355
Tóthné Mihálykó Ágnes: Hogyan imádkozott a korai egyház? A legkorábbi keresztény imák papiruszon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128361
Németh Kornél: Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128372
Lennert József: Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128394
Ambrus István: A 21. századi technológiai modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128405
Csákó Judit: Az Anjou-kori Magyarország nyugati elbeszélő forrásai. Narratív kútfők és külpolitika (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128498
Hungler Sára: Szociális integráció a visegrádi országokban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128500
Turbucz Dávid: Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128624
Köves Alexandra: Fenntartható és felelős vállalkozások a Nemnövekedés szcenáriójában (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128674
Virágh András: A plágium szerialitása. Cholnoky László szövegszerkesztési elvei és publikálási praxisa (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128845
Cseh Fruzsina: Kézműves örökség és modernizáció (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128850
Adamecz Anna: Oktatáspolitika, serdülőkori fertilitás és humántőke-felhalmozás (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128917
Kulin Veronika Erzsébet: A jós alakja a görög kulturális emlékezetben (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129121
Szakál Anna: A népköltészeti gyűjtés kezdetei Erdélyben (1830–1870) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129197
Stachó László: A zongoraművész Dohnányi (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129323
Füzesi András: Táj és közösségek interakciója a neolitikumban: szocioökológiai változások modellezése Északkelet-Magyarországon Kr.e. 6000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127907
Kassai Miklós: Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127915
Csapó Tamás Gábor: Némabeszéd-interfészek kidolgozása és a beszélőfüggőség vizsgálata nyelvultrahang és elektromágneses artikulográf eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127919
Balczó Márton: A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127982
Fejős Gergely: Erősen csatolt kvantumrendszerek leírása funkcionális módszerekkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128000
Németh Zoltán: Cellulóz alapú fotoaktív nanohibrid membránok fejlesztése vírusok ivóvízből történő eltávolítására (Miskolci Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128189
Varga Gábor: Új típusú réteges anyagok a katalitikus szerves reakciók szolgálatában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128221
Belucz Bernadett: Előrelépés a napciklus térbeli szerkezetének és időbeli változásainak megértésében: 3D modellezés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128241
Démuth Balázs: Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128273
Kiss Viktor: Leíró halmazelmélet és alkalmazásai (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128326
Lihi Norbert: Bioinspirált fémion-ligandum rendszerek egyensúlyi -, redoxi- és fotoiniciált reakcióinak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128360
Marton Gábor: Bolygókeletkezés élőben (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128363
Dénes Attila: Nemautonóm populációdinamikai és járványtani modellek aszimptotikus viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128374
Titkos Tamás: Kiterjesztési- és megőrzési problémák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128398
Budai Csaba: A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128504
Holczbauer Tamás: Szupramolekuláris kölcsönhatások és polimorfia a hőmérséklet és a nyomás függésében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128612
Kovács Ervin: Égésgátolt polimerek szintézise olefin metatézissel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128699
Zsedrovits Tamás: Mélytanuló algoritmusok kutatása tér-időbeli jelenségek vizsgálatára (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
129060
Csedreki László: A 13C(α,n)16O asztrofizikai kulcsreakcióhoz kapcsolódó kísérletek (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128002
Mérő Thomas Oliver: Ökológiai csapdák kimutatása és hatástalanítása természetvédelmi eszközökkel alföldi tájakban (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128015
Dudás Gábor: A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128302
Tóth Katalin: Vegetáció- és magbank dinamika szerepe a gyeprekonstrukcióban (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128345
Kovács Etelka: Biomassza lebontásra képes anaerob gombák alkalmazása biogáz előállításra (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128385
Ónodi Gábor: A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128617
Domán Marianna: Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128831
Benedek Tibor: Biofilmképző, szénhidrogénbontó és ureolitikus baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata bioremediációs céllal (Szent István Egyetem)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128872
Babcsányi Izabella: A szőlőművelés fenntarthatóságának és környezeti terhelésének tanulmányozása a réztartalmú növényvédő szerek használatának és egyes mikroelemek (cink, bór) talajbeli forgalmának vizsgálatán keresztül (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128908
Barta Gabriella: Földigiliszta bioszferoidok stabil szén- és oxigénizotóp arányai, mint ígéretes őskörnyezeti és paleoklíma proxik – tanulmányok lösz-paleotalaj sorozatokból (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128970
Pinke Zsolt: Klímaváltozás hatása a gabona termésátlagokra az északi félteke síkságain (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
129244
Szoboszlai Zoltán: Légköri aeroszol méreteloszlásának szezonális változásai városi környezetben (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
127968
Kristó Ildikó: Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi kapcsolatainak és mRNS exportban betöltött szerepének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128003
Pomozi Viola: A cukorbetegséghez kapcsolodó érrendszeri meszesedés vizsgálata és egy potenciális terápia preklinikai tesztelése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128034
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-dependens microkörnyezetének hatása rezidens antigén prezentáló sejtekre (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128254
Hirmondó Rita: A dNTP homeosztázis szerepének vizsgálata a mikobaktériumok stressz-adaptációjában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128271
Tengölics Roland: Metabolikus különbségek a háziasított és vad élesztők között (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128280
Laczkó-Dobos Hajnalka: Lipidek regulációs szerepe autofágia során (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128357
Földi István: A formin fehérjék szerepe az aktin és mikrotubulus sejtváz koordinációjában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128370
Sztretye Mónika: Karotenoidok, biológiai mediátorok amelyek felelősek a fokozott vázizom működésért (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128464
Kovács Viktória: Neuroprotektív stratégiák molekuláris mechanizmusainak vizsgálata újszülöttkori  hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia transzlációs modellben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128480
Walter Fruzsina: Az akut pankreatitisz során kialakuló vér-agy gát változások vizsgálata állatkísérletes és sejttenyészetes modellek segítségével (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128623
Szikora Szilárd: A szarkomerikus vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128821
Menyhárt Ákos: Az asztrocita területi pufferrendszer modulációs lehetőségei: a Cx43 foszforiláció cADPR-függő gátlása (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128830
Erdei Zsuzsa: ABC fehérjék szerepe különböző érettségű őssejtpopulációkon: a humán pluripotencia naív és primed állapotának és a hippokampális idegi progenitor sejtek vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128937
Rovira Esteban Laura: Az amygdalába vetítő VIP tartalmú középagyi idegsejtek szerepe az averzív memórianyomok kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129114
Kiss Lóránd: Dimetil triszulfid: egy ígéretes hatóanyag kísérletes akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129119
Nyikó Tünde: Az 5'UTR-ban található "open reading frame-ek" hatása a növényi mRNS-ek stabilitására. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 807
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?