Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program pályázat (PD_18)
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_18)
Meghirdetés dátuma: 2017. december 21.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. február 08.
2018. február 08.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtástól számított 7 nap
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
93 db
Igényelhető támogatás
16.074 MFt
Pályázat futamideje
maximum 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás (PD_18) a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket, hozzájárulva egy kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakításához. A támogatást elnyerő PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók (posztdoktorok) közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

A következő ismertető összefoglalja a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2018–2021 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, figyelemmel az NKFI Alap programstratégiájára, összesen 1,5 milliárd forint keretösszeget biztosít.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 16 008 000 forint támogatás igényelhető. A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkáltatót terhelő járulékon kívül csak 5% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 350 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 36 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 8-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 15-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 8-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás H. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatástkizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhető);
  • nonprofit szervezet, amennyiben főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a posztdoktornak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2011. január 1. utáni vagy – amennyiben a pályázó posztdoktor kutató a pályázat benyújtásakor doktori oklevéllel még nem rendelkezik – az egyetem doktori tanácsának támogató döntése 2011. január 1. után született (amelyről a pályázó igazolást köteles a pályázat keretében csatolni). Gyermeket nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet: 2011. január 1-jét megelőzően megszerzett doktori oklevéllel pályázhat az a kutató, akinek a gyermek(ei) a doktori oklevél megszerzését követően született(ek).

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_18 támogatási időszakában a posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (K, FK, NK, NF és NN típus), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus), ha a pályázatok tematikailag átfedést mutatnak.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak. A posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, ezért a posztdoktornak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatban vállalt kutatási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastrukturális feltételek és források rendelkezésére állnak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2018. évi posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_18)
A posztdoktori kiválósági program (PD_18) 1,5 milliárd forintos keretösszegéből a már tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 68 kutató nyert három évre a kutatói bérét biztosító támogatást.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket. Az NKFI Hivatal 2016-ban a posztdoktori kutatások és ösztöndíjak támogatásának rendszerét is jelentősen átalakította, hogy a pályázati konstrukciókon belül – követve a nemzetközi gyakorlatot – világosan elkülönüljön a kutatási programok finanszírozásától a kutatói ösztöndíjprogram, amely csak bérjellegű támogatást nyújt.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 68 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
60
23
923 557
358 292
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
54
18
837 972
284 526
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
33
11
511 093
168 608
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
50
16
790 752
252 912
Összesen
197
68
3 063 374
1 064 338


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok - BTTK
127948
Szabó Csaba: Római vallási kommunikáció a dunai provinciákban a Principátus korában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128127
Bodnár Eszter: Az összehasonlító jog szerepe az alkotmánybíráskodásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128219
Veress Ferenc: EUCHARISZTIA  ÉS OLTÁRMŰVÉSZET. A Nyugat-Dunántúl barokk oltárművészete, XVII–XVIII. sz. (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128227
Máté Ágnes: Királyi és arisztokrata neolatin nászének-költészet a kora újkori Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128296
Tuboly Ádám: Otto Neurath Angliában: A logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128332
Reinhardt Melinda: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés összefüggései a személyiségvonásokkal, a szelf-regulációval és a társas hatásokkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128346
Tóth Krisztina: A szentszéki-magyar kapcsolatok 20. századi ismeretlen fejezetei (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128348
Atay Ata: Többszektoros piacok: párosítási problémák és hozzárendelési játékok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128355
Tóthné Mihálykó Ágnes: Hogyan imádkozott a korai egyház? A legkorábbi keresztény imák papiruszon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128361
Németh Kornél: Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128372
Lennert József: Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128394
Ambrus István: A 21. századi technológiai modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128405
Csákó Judit: Az Anjou-kori Magyarország nyugati elbeszélő forrásai. Narratív kútfők és külpolitika (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128498
Hungler Sára: Szociális integráció a visegrádi országokban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128500
Turbucz Dávid: Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128624
Köves Alexandra: Fenntartható és felelős vállalkozások a Nemnövekedés szcenáriójában (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128674
Virágh András: A plágium szerialitása. Cholnoky László szövegszerkesztési elvei és publikálási praxisa (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128845
Cseh Fruzsina: Kézműves örökség és modernizáció (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128850
Adamecz Anna: Oktatáspolitika, serdülőkori fertilitás és humántőke-felhalmozás (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok - BTTK
128917
Kulin Veronika Erzsébet: A jós alakja a görög kulturális emlékezetben (Pécsi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129121
Szakál Anna: A népköltészeti gyűjtés kezdetei Erdélyben (1830–1870) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129197
Stachó László: A zongoraművész Dohnányi (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - BTTK
129323
Füzesi András: Táj és közösségek interakciója a neolitikumban: szocioökológiai változások modellezése Északkelet-Magyarországon Kr.e. 6000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127907
Kassai Miklós: Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127915
Csapó Tamás Gábor: Némabeszéd-interfészek kidolgozása és a beszélőfüggőség vizsgálata nyelvultrahang és elektromágneses artikulográf eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127919
Balczó Márton: A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
127982
Fejős Gergely: Erősen csatolt kvantumrendszerek leírása funkcionális módszerekkel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128000
Németh Zoltán: Cellulóz alapú fotoaktív nanohibrid membránok fejlesztése vírusok ivóvízből történő eltávolítására (Miskolci Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128189
Varga Gábor: Új típusú réteges anyagok a katalitikus szerves reakciók szolgálatában (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128221
Belucz Bernadett: Előrelépés a napciklus térbeli szerkezetének és időbeli változásainak megértésében: 3D modellezés (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128241
Démuth Balázs: Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128273
Kiss Viktor: Leíró halmazelmélet és alkalmazásai (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128326
Lihi Norbert: Bioinspirált fémion-ligandum rendszerek egyensúlyi -, redoxi- és fotoiniciált reakcióinak vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128360
Marton Gábor: Bolygókeletkezés élőben (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128363
Dénes Attila: Nemautonóm populációdinamikai és járványtani modellek aszimptotikus viselkedése (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128374
Titkos Tamás: Kiterjesztési- és megőrzési problémák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128398
Budai Csaba: A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128504
Holczbauer Tamás: Szupramolekuláris kölcsönhatások és polimorfia a hőmérséklet és a nyomás függésében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128612
Kovács Ervin: Égésgátolt polimerek szintézise olefin metatézissel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
128699
Zsedrovits Tamás: Mélytanuló algoritmusok kutatása tér-időbeli jelenségek vizsgálatára (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK
129060
Csedreki László: A 13C(α,n)16O asztrofizikai kulcsreakcióhoz kapcsolódó kísérletek (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128002
Mérő Thomas Oliver: Ökológiai csapdák kimutatása és hatástalanítása természetvédelmi eszközökkel alföldi tájakban (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128015
Dudás Gábor: A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128302
Tóth Katalin: Vegetáció- és magbank dinamika szerepe a gyeprekonstrukcióban (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128345
Kovács Etelka: Biomassza lebontásra képes anaerob gombák alkalmazása biogáz előállításra (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128385
Ónodi Gábor: A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128617
Domán Marianna: Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128831
Benedek Tibor: Biofilmképző, szénhidrogénbontó és ureolitikus baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata bioremediációs céllal (Szent István Egyetem)
24
10 538
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128872
Babcsányi Izabella: A szőlőművelés fenntarthatóságának és környezeti terhelésének tanulmányozása a réztartalmú növényvédő szerek használatának és egyes mikroelemek (cink, bór) talajbeli forgalmának vizsgálatán keresztül (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128908
Barta Gabriella: Földigiliszta bioszferoidok stabil szén- és oxigénizotóp arányai, mint ígéretes őskörnyezeti és paleoklíma proxik – tanulmányok lösz-paleotalaj sorozatokból (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
128970
Pinke Zsolt: Klímaváltozás hatása a gabona termésátlagokra az északi félteke síkságain (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok – KKTK
129244
Szoboszlai Zoltán: Légköri aeroszol méreteloszlásának szezonális változásai városi környezetben (MTA Atommagkutató Intézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
127968
Kristó Ildikó: Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi kapcsolatainak és mRNS exportban betöltött szerepének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128003
Pomozi Viola: A cukorbetegséghez kapcsolodó érrendszeri meszesedés vizsgálata és egy potenciális terápia preklinikai tesztelése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128034
Szöllősi Attila Gábor: A bőr sejt-dependens microkörnyezetének hatása rezidens antigén prezentáló sejtekre (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128254
Hirmondó Rita: A dNTP homeosztázis szerepének vizsgálata a mikobaktériumok stressz-adaptációjában (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128271
Tengölics Roland: Metabolikus különbségek a háziasított és vad élesztők között (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128280
Laczkó-Dobos Hajnalka: Lipidek regulációs szerepe autofágia során (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128357
Földi István: A formin fehérjék szerepe az aktin és mikrotubulus sejtváz koordinációjában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128370
Sztretye Mónika: Karotenoidok, biológiai mediátorok amelyek felelősek a fokozott vázizom működésért (Debreceni Egyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128464
Kovács Viktória: Neuroprotektív stratégiák molekuláris mechanizmusainak vizsgálata újszülöttkori  hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia transzlációs modellben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128480
Walter Fruzsina: Az akut pankreatitisz során kialakuló vér-agy gát változások vizsgálata állatkísérletes és sejttenyészetes modellek segítségével (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128623
Szikora Szilárd: A szarkomerikus vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128821
Menyhárt Ákos: Az asztrocita területi pufferrendszer modulációs lehetőségei: a Cx43 foszforiláció cADPR-függő gátlása (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128830
Erdei Zsuzsa: ABC fehérjék szerepe különböző érettségű őssejtpopulációkon: a humán pluripotencia naív és primed állapotának és a hippokampális idegi progenitor sejtek vizsgálata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
128937
Rovira Esteban Laura: Az amygdalába vetítő VIP tartalmú középagyi idegsejtek szerepe az averzív memórianyomok kialakulásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129114
Kiss Lóránd: Dimetil triszulfid: egy ígéretes hatóanyag kísérletes akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 807
Posztdoktori pályázatok - OBTK
129119
Nyikó Tünde: Az 5'UTR-ban található "open reading frame-ek" hatása a növényi mRNS-ek stabilitására. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
36
15 807
Utolsó módosítás: 2018. augusztus 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?