Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2019. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_19)
2019. november 22.
Módosítás: 2020. június 16.
Olvasási idő: 11 perc
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_19) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 52 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,27 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 52 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:


Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
56 13
1 266 451 306 527
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
69 16 1 701 036 397 616
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
55 12
1 343 070 290 756
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
46
11 1 152 229 277 512
Összesen
226
52 5 462 786 1 272 411


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131671 Pilinszki Attila: Szülőség válás után (Semmelweis Egyetem) 36 22 632
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132107 Czető Krisztina: Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 18 11 021
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132018 Kökényesi Zsolt: Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 628
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131954 Nagy Tamás: Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132300 Juhász Lajos: Antik Pénzek a Dunától Keletre (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 222
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132312 Szabó Martina Katalin: Negatív emotív elemek korpuszalapú számítógépes elemzése az időbeli szemantikai változás és bizonyos mentális betegségek szempontjából (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 987
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132321 Váradi Luca: Előítéletek, csoportnormák és reziliencia tizenévesek körében: új megközelítés az előítéletek csökkentésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 542
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132358 Szilágyi Márton: Interakció, identitás és innováció a Kárpát-medencében az i.e. 5. évezred második felében. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 374
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131650 Balatonyi Judit: A házasság és a házasságkötési rítusok szerepe a 21. századi Magyarországon: Változó értékek, hagyományos minták, globális összefüggések (Pécsi Tudományegyetem) 36 23 886
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131408 Oross Dániel: Demokratikus innovációk és a magyar pártok (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 24 937
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131502 Csató László: Axiomatikus rangsorolás (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131411 Kocsor Ferenc: Az arcészlelés párhuzamos útvonalainak vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 798
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132376 Molnár Dávid: Filiczki János, a „magyar Ovidius” költői életműve és kapcsolati hálója (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132258 Kiss Gergely: Diszkrét spektrálelmélet és alkalmazásai (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 25 485
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132118 Lencsés Máté: Dinamika és összefonódás kvantumtérelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 356
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131848 Bódis Eszter: Funkcionálisan rétegzett biokerámiák újszerű előállítása szikrakisüléses plazmaszinterléssel (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 356
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131845 Bajnóczi Éva: A szerkezet és a töltésátviteli gerjesztett állapotok elektronikus tulajdonságai közötti kapcsolatok feltárása funkcionális modellvegyületekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 434
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131737 Dobos Vera Zsuzsa: Ultrahideg törpecsillagok körüli exobolygórendszerek lakhatósága (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131794 Enyedi Kata Nóra: Új típusú 3D sejtmodellek létrehozására alkalmas hibrid hidrogélek előállítása és vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 358
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131581 Madonna Simone: AGB csillagokkal kapcsolatos nyitott kérdések feltárása planetáris ködökben található neutronbefogásos elemekkel (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 201
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131784 Tóth László Zoltán: Adaptív klaszteranalízis strukturális átalakulások közben detektált zajeseményekre (Debreceni Egyetem) 36 23 244
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132135 Rokobné Révész Ágnes: N-glikopeptidek energiafüggő fragmentációjának széleskörű vizsgálata: Megfigyelés, megértés, alkalmazás (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131934 Furkó Mónika: Bioaktív és antibakteriális nyomelemekkel adalékolt hidroxiapatit-biopolimer kompozit bevonatok kifejlesztése és jellemzése (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131543 Péter Beatrix Éva: Újszerű hatóanyagokkal kezelt adhezív bevonatok és élő sejtek biofizikája (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 24 576
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132403 Takács Attila: Palládium-katalizált aminokarbonilezési reakció: egy hatékony szintetikus módszer biológiai jelentőségű amidok szelektív szintézisére (Pécsi Tudományegyetem) 36 25 362
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132438 Sebestyén Zoltán: Biomassza eredetű speciális felhasználású szenek előállítása és jellemzése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 348
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132463 Csajbók Bence: Lineáris struktúrák és Segre típusú módszerek véges geometriákban (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 22 126
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131472 Dömötör Orsolya: Gyógyszerhatóanyag jelöltek biospeciációjának vizsgálata elválasztási és spektroszkópiás módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 048
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131467 Balogh Diána: Nanostruktúrált katalizátor hordozó rendszerek fenntartható biotranszformációkhoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 24 420
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131589 Feigl Gábor: A nanopartikulumok két arca: fém-oxid nanopartikulum-indukált nitro-oxidatív stressz mezőgazdasági csíranövényekben és ennek lehetséges enyhítése a magok szilícium nanopartikulum előkezelésével (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 885
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131625 Czégény Gyula: A peroxidáz enzimek sokrétű szerepe a növények UV-fényhez történő alkalmazkodásában (Pécsi Tudományegyetem) 36 25 368
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131536 Karádi Viktor: A középső-nori (felső-triász) conodonta zonáció pontosítása tethysi szelvények faunái alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 22 182
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131557 Botfalvai Gábor: Gerinces maradványok ritkaföldfém összetételén alapuló tafonómiai vizsgálatok a kevert leletanyagok paleoökológiai, biosztratigráfiai és paleobiogegoráfiai vonatkozásainak megismerése céljából (Magyar Természettudományi Múzeum) 36 23 952
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132041 Horváth Gergely: Az egyeden belüli viselkedési változatosság ökológiai és evolúciós jelentősége (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 594
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132819 Vági Balázs Iván: Az utódgondozás evolúciós átmenetei gericeseknél (Debreceni Egyetem) 36 21 300
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132709 Haszpra Tímea: A kaotikus advekció szerepe geoengineering problémákban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 918
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132495 Horváth Beatrix: Rhizobium terminális bakteroid differenciáció folyamatában szerepet játszó növényi gének funkcionális vizsgálata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 36 25 394
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131884 Bela Krisztina: A GPXL3 szerepe az ER-t érintő stressz válaszokban (Szegedi Tudományegyetem) 33 23 260
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132131 Tölgyesi Csaba: Fás szárú növények ökoszisztéma mérnök hatásának újszerű aspektusai (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 467
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131738 Egri Ádám: Ízeltlábúak spektrális érzékenységének mérése elsősorban sötétedés után rajzó kérészek védelme és kártevők elleni küzdelem érdekében (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131909 Horváth Edit: Glutation transzferázok és a paradicsom abiotikus stressztoleranciájának kapcsolata (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 041
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131628 Iring András: A purinerg- és kannabinoid jelátviteli útvonal szerepe az autonóm kardiorespiratórikus szabályozásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131637 Hosszú Ádám: A szervtranszplantáció során jelentkező oxigénhiányos károsodás molekuláris mechanizmusai és új kezelési lehetőségei preklinikai modellekben (Semmelweis Egyetem) 36 25 434
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131643 Mihályi Csaba: A CFTR ioncsatorna foszforilációfüggő szabályozásának molekuláris mechanizmusa (Semmelweis Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132851 Ruisanchez Éva: Endothelium diszfunkció az atherosclerosis korai szakaszában: az autotaxin lehetséges szerepe (Semmelweis Egyetem) 36 24 894
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132145 Wirth Roland: Anaerob mikrobiális közösség mag mikrobiomjának és funkciónális kapcsolatainak feltárása és új baktérium és archaea fajok genom centrikus azonosítása (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 894
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132387 Hegyi Eszter: Genetikai és környezeti tényezők együtthatásának vizsgálata krónikus pankreatitiszben (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 921
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132652 Horváth András Attila: Az epilepsziás aktivitás hatása az Alzheimer-kór progressziójára (Országos Klinikai Idegtudományi Intézet) 36 24 688
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131689 Dajnoki Zsolt: A bőr barrier károsodás, mint adjuváns szerepének vizsgálata régióspecifikus gyulladásos bőrbetegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem) 36 25 443
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132810 Balázsfi Diána: A bazális előagy sejttípusainak szerepe a fenntartott figyelemben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131839 Ari Eszter: Hogyan jönnek létre a “szuperbaktériumok”? - Rezisztencia- és virulenciagének átadásának szisztematikus vizsgálata a humán mikrobiom és patogén baktériumok között (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 499
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132082 Dóka Éva: Cisztein perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában (Országos Onkológiai Intézet) 36 25 248
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?