Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program pályázat (PD_19)
Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_19)
Meghirdetés dátuma: 2019. április 04.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2019. május 06. 16:00
2019. május 06.
Postára adás határideje: 2019. május 13.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
4 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
110-130 db
Igényelhető támogatás
25,5 MFt
Pályázat futamideje
max. 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra (PD_19) és a fiatal kutatókat támogató alprogramra (FK_19) a 2019–2023 közötti időszakban összesen 4 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 25,5 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 380 000 Ft havonta. A PD típusú pályázatban nem tervezhető résztvevő kutató, azonban technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása lehetséges.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 36 hónap. A projekteknek 2019. december 1. napján kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás I. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2019. május 6-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás I. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás I. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2019. április 18-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA vagy a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2014. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be FK_19, K_19, ANN_19 vagy SNN_19 pályázat. A nyertes posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2019. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_19)
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_19) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 52 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,27 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 52 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:


Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
56 13
1 266 451 306 527
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
69 16 1 701 036 397 616
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
55 12
1 343 070 290 756
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
46
11 1 152 229 277 512
Összesen
226
52 5 462 786 1 272 411


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131671 Pilinszki Attila: Szülőség válás után (Semmelweis Egyetem) 36 22 632
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132107 Czető Krisztina: Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 18 11 021
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132018 Kökényesi Zsolt: Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 628
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131954 Nagy Tamás: Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132300 Juhász Lajos: Antik Pénzek a Dunától Keletre (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 222
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132312 Szabó Martina Katalin: Negatív emotív elemek korpuszalapú számítógépes elemzése az időbeli szemantikai változás és bizonyos mentális betegségek szempontjából (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 987
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132321 Váradi Luca: Előítéletek, csoportnormák és reziliencia tizenévesek körében: új megközelítés az előítéletek csökkentésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 542
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132358 Szilágyi Márton: Interakció, identitás és innováció a Kárpát-medencében az i.e. 5. évezred második felében. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 374
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131650 Balatonyi Judit: A házasság és a házasságkötési rítusok szerepe a 21. századi Magyarországon: Változó értékek, hagyományos minták, globális összefüggések (Pécsi Tudományegyetem) 36 23 886
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131408 Oross Dániel: Demokratikus innovációk és a magyar pártok (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 24 937
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131502 Csató László: Axiomatikus rangsorolás (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 131411 Kocsor Ferenc: Az arcészlelés párhuzamos útvonalainak vizsgálata (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 798
Posztdoktori pályázatok - BTTK 132376 Molnár Dávid: Filiczki János, a „magyar Ovidius” költői életműve és kapcsolati hálója (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132258 Kiss Gergely: Diszkrét spektrálelmélet és alkalmazásai (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 25 485
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132118 Lencsés Máté: Dinamika és összefonódás kvantumtérelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 356
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131848 Bódis Eszter: Funkcionálisan rétegzett biokerámiák újszerű előállítása szikrakisüléses plazmaszinterléssel (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 356
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131845 Bajnóczi Éva: A szerkezet és a töltésátviteli gerjesztett állapotok elektronikus tulajdonságai közötti kapcsolatok feltárása funkcionális modellvegyületekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 434
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131737 Dobos Vera Zsuzsa: Ultrahideg törpecsillagok körüli exobolygórendszerek lakhatósága (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131794 Enyedi Kata Nóra: Új típusú 3D sejtmodellek létrehozására alkalmas hibrid hidrogélek előállítása és vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 358
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131581 Madonna Simone: AGB csillagokkal kapcsolatos nyitott kérdések feltárása planetáris ködökben található neutronbefogásos elemekkel (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 201
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131784 Tóth László Zoltán: Adaptív klaszteranalízis strukturális átalakulások közben detektált zajeseményekre (Debreceni Egyetem) 36 23 244
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132135 Rokobné Révész Ágnes: N-glikopeptidek energiafüggő fragmentációjának széleskörű vizsgálata: Megfigyelés, megértés, alkalmazás (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131934 Furkó Mónika: Bioaktív és antibakteriális nyomelemekkel adalékolt hidroxiapatit-biopolimer kompozit bevonatok kifejlesztése és jellemzése (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131543 Péter Beatrix Éva: Újszerű hatóanyagokkal kezelt adhezív bevonatok és élő sejtek biofizikája (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 24 576
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132403 Takács Attila: Palládium-katalizált aminokarbonilezési reakció: egy hatékony szintetikus módszer biológiai jelentőségű amidok szelektív szintézisére (Pécsi Tudományegyetem) 36 25 362
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132438 Sebestyén Zoltán: Biomassza eredetű speciális felhasználású szenek előállítása és jellemzése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 348
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 132463 Csajbók Bence: Lineáris struktúrák és Segre típusú módszerek véges geometriákban (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 22 126
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131472 Dömötör Orsolya: Gyógyszerhatóanyag jelöltek biospeciációjának vizsgálata elválasztási és spektroszkópiás módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 048
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 131467 Balogh Diána: Nanostruktúrált katalizátor hordozó rendszerek fenntartható biotranszformációkhoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 24 420
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131589 Feigl Gábor: A nanopartikulumok két arca: fém-oxid nanopartikulum-indukált nitro-oxidatív stressz mezőgazdasági csíranövényekben és ennek lehetséges enyhítése a magok szilícium nanopartikulum előkezelésével (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 885
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131625 Czégény Gyula: A peroxidáz enzimek sokrétű szerepe a növények UV-fényhez történő alkalmazkodásában (Pécsi Tudományegyetem) 36 25 368
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131536 Karádi Viktor: A középső-nori (felső-triász) conodonta zonáció pontosítása tethysi szelvények faunái alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 22 182
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131557 Botfalvai Gábor: Gerinces maradványok ritkaföldfém összetételén alapuló tafonómiai vizsgálatok a kevert leletanyagok paleoökológiai, biosztratigráfiai és paleobiogegoráfiai vonatkozásainak megismerése céljából (Magyar Természettudományi Múzeum) 36 23 952
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132041 Horváth Gergely: Az egyeden belüli viselkedési változatosság ökológiai és evolúciós jelentősége (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 594
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132819 Vági Balázs Iván: Az utódgondozás evolúciós átmenetei gericeseknél (Debreceni Egyetem) 36 21 300
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132709 Haszpra Tímea: A kaotikus advekció szerepe geoengineering problémákban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 918
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132495 Horváth Beatrix: Rhizobium terminális bakteroid differenciáció folyamatában szerepet játszó növényi gének funkcionális vizsgálata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 36 25 394
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131884 Bela Krisztina: A GPXL3 szerepe az ER-t érintő stressz válaszokban (Szegedi Tudományegyetem) 33 23 260
Posztdoktori pályázatok – KKTK 132131 Tölgyesi Csaba: Fás szárú növények ökoszisztéma mérnök hatásának újszerű aspektusai (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 467
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131738 Egri Ádám: Ízeltlábúak spektrális érzékenységének mérése elsősorban sötétedés után rajzó kérészek védelme és kártevők elleni küzdelem érdekében (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok – KKTK 131909 Horváth Edit: Glutation transzferázok és a paradicsom abiotikus stressztoleranciájának kapcsolata (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 041
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131628 Iring András: A purinerg- és kannabinoid jelátviteli útvonal szerepe az autonóm kardiorespiratórikus szabályozásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131637 Hosszú Ádám: A szervtranszplantáció során jelentkező oxigénhiányos károsodás molekuláris mechanizmusai és új kezelési lehetőségei preklinikai modellekben (Semmelweis Egyetem) 36 25 434
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131643 Mihályi Csaba: A CFTR ioncsatorna foszforilációfüggő szabályozásának molekuláris mechanizmusa (Semmelweis Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132851 Ruisanchez Éva: Endothelium diszfunkció az atherosclerosis korai szakaszában: az autotaxin lehetséges szerepe (Semmelweis Egyetem) 36 24 894
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132145 Wirth Roland: Anaerob mikrobiális közösség mag mikrobiomjának és funkciónális kapcsolatainak feltárása és új baktérium és archaea fajok genom centrikus azonosítása (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 894
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132387 Hegyi Eszter: Genetikai és környezeti tényezők együtthatásának vizsgálata krónikus pankreatitiszben (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 921
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132652 Horváth András Attila: Az epilepsziás aktivitás hatása az Alzheimer-kór progressziójára (Országos Klinikai Idegtudományi Intézet) 36 24 688
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131689 Dajnoki Zsolt: A bőr barrier károsodás, mint adjuváns szerepének vizsgálata régióspecifikus gyulladásos bőrbetegségek kialakulásában (Debreceni Egyetem) 36 25 443
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132810 Balázsfi Diána: A bazális előagy sejttípusainak szerepe a fenntartott figyelemben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok - OBTK 131839 Ari Eszter: Hogyan jönnek létre a “szuperbaktériumok”? - Rezisztencia- és virulenciagének átadásának szisztematikus vizsgálata a humán mikrobiom és patogén baktériumok között (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 499
Posztdoktori pályázatok - OBTK 132082 Dóka Éva: Cisztein perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában (Országos Onkológiai Intézet) 36 25 248
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?