Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTámogatott projektekNKFI Alap
A 2023. évi "OTKA" Posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_23)
A 2023. évi "OTKA" Posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_23)
2023. november 21.
Módosítás: 2024. február 15.
Olvasási idő: 25 perc

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_23) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 89 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2,6 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok értékelési folyamata a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 89 posztdoktori kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 84 23 2 289 848 664 707
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 88 25 2 571 385 743 678
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 62 20 1 812 584 578 150
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 72 21 2 045 817 607 783
Összesen 306 89 8 719 634 2 594 318


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146789 Nogel Mónika: A CRISPR/Cas9 genomszerkesztési technológia emberi sejtekben történő alkalmazásának jogi kérdései (Széchenyi István Egyetem) 36 21 903
Állam, Jog és Politika 146942 Kováts Eszter: Harc a valóságért. A kritikai elméletek és a progresszív viszonya a nyugaton. Esettanulmány: Németország (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 996
Gazdaság 146055 Petróczy Dóra Gréta: Méltányosság a sportban: kiegyensúlyozott verseny és szavazás (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 997
Gazdaság 146385 Bareith Tibor: Árupiaci árak, infláció és monetáris politika (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 991
Gazdaság 146507 Szabó John Jr.: Az európai hidrogénpiac épülése (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 308
Gazdaság 146648 Kökény László: Végtelen világ, végtelen kihívás? Az online lehetőségek bővülése okozta fogyasztói aggályok és fogyasztóvédelem szerepe a turizmusban (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 29 710
Irodalom 146626 Oláh Tamás: A kisebbségi identitás alakulástörténetei: Vajdasági magyar színháztörténet 1918–1995 (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 506
Irodalom 146766 Danyi Gábor: Irodalmi és politikai cserefolyamatok a lengyel és a magyar második nyilvánosságban 1976–1989 (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 995
Irodalom 146919 Mészáros Gábor: Vegyes tartalmú kötetek és folyóiratok a 18─19. századi irodalomban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 977
Nyelvészet 146415 Burukina Irina: A datívusz helye az esetrendszerben (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 29 980
Nyelvészet 147148 Georgieva Ekaterina Stefanova: A mondatszerkezet vizsgálata az ellipszis tükrében (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Pszichológia – Nevelés 146197 Arató Nikolett: Nevetni vagy jelenteni? - A cyber szemlélőkre ható faktorok és a cyberbullying prevenciójának vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 967
Pszichológia – Nevelés 146384 Vass Edit: Virtuális valóság alapú intervenció (AVATAR terápia), reziduális akusztikus hallucinációk kezelésére szkizofrénia spektrum zavarban (Semmelweis Egyetem) 36 27 432
Pszichológia – Nevelés 147001 Matuz András: A mentális fáradtság előrejelzése gépi tanulással: elektrofiziológiai vizsgálatok és módszertani fejlesztések (Pécsi Tudományegyetem) 36 29 232
Régészet 146223 Szabó Melinda: Nők a határon. A római kori Pannonia társadalmi viszonyai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 529
Régészet 146612 Szeniczey Tamás: Ütköző világok – élet Kelet és Nyugat határvidékén az Avar korban (Kr. u. 6-9. sz.) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 700
Társadalom 145881 Stojilovska Ana: Magyarország az energiaválságban: Az energiaszegénységtől az energiahiányig (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 901
Társadalom 146366 Simonovits Gábor: A romaellenes diszkrimináció csökkentése (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 906
Társadalom 146797 Metzgerné Kopcsó Krisztina: Szocioökonómiai státusz, digitális médiahasználat és kora gyermekkori fejlődés (KSH Népességtudományi Kutatóintézet) 36 21 747
Történelem 146412 László Szabolcs: A Kodály-módszer nemzetköziesítése és a magyar kultúrdiplomácia a Kádár-korszakban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Történelem 146522 Kulcsár Beáta: A kivándorlás és beilleszkedés személyes történetei: magyarok Kanadában (Dégh Linda interjúgyűjteménye) (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 960
Történelem 146688 Újlaki Nagy Réka: Kereszténység és zsidóság határán: Az erdélyi szombatosság európai kontextusban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 999
Történelem 146928 Sánta Sára Nóra: Ókorkutatás a 16–18. századi Magyarországon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 971
Földtudományok 1 145853 Patkó Levente: Felsőköpeny olvadékok és felszíni kigázosodások kapcsolatának a vizsgálata a Nógrád-Gömör Vulkáni Területen (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 27 884
Földtudományok 1 147116 Békési Eszter: Sziliciklasztos rezervoárok deformációja műholdas felszíni elmozdulások és korszerű modellezési technikák alapján (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 26 618
Földtudományok 1 147180 Hrabovszki Ervin: Törések cementálódásának és reaktiválódásának fluidumáramlásban betöltött szerepe egy kis porozitású és permeabilitású kőzettestben (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 946
Földtudományok 2 146019 Bozóki Tamás: A globális villámtevékenység, mint alapvető klímajellemző tanulmányozásának új perspektívái (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 29 211
Földtudományok 2 146498 Bartyik Tamás: Folyóvízi üledékek lumineszcens érzékenységének térbeli változása és az azt meghatározó tényezők a Duna vízgyűjtőjén (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 426
Komplex agrártudomány 146042 Ambrózy Zsuzsanna: Korai betegség előrejelzés illékony biomarker vegyületek alapján (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 969
Komplex agrártudomány 146758 Kecskeméti Sándor: A GOMBASZÚNYOGOK SZAGLÓ ÉS LÁTÓRENDSZERÉNEK FELTÁRÁSA: SZELEKTÍV CSAPDAFEJLESZTÉS EGY FENNTARTHATÓ GOMBATERMESZTÉSÉRT (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 999
Komplex agrártudomány 146980 Czékus Zalán: A pipekolinsav hormonális- és fényfüggő szabályozásának vizsgálata a paradicsomnövények lokális és szisztemikus védekezési válaszainak kiváltása során (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 985
Komplex tértudományok 146375 Kovalcsik Tamás: Közép-Európa választási földrajza (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 279
Komplex tértudományok 147222 Pósfai Zsuzsanna: Háztartási adósság Magyarországon egy kibontakozó gazdasági és energiaválságban (PERIFÉRIA Közpolitikai és Kutatóközpont Kft.) 36 29 976
Növénytermesztés, állattenyésztés 145915 Farkas András: Automatizált Agrárcitogenetikai Diagnosztikai Rendszer létrehozása a gabonafélékbe történő hatékony fajidegen génátvitel érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 922
Növénytermesztés, állattenyésztés 146030 Szűcs Zsolt: Borsó (Pisum sativum) csíranövények kémiai mintázatának vizsgálata metabolomikai módszerekkel (Debreceni Egyetem) 36 30 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146700 Marosi András: Vírusvakcinák új, hatékonyabb formulációs eljárásának kidolgozása biokompatibilis polimer alapú, vírushordozó nanorészecskék előállításával (Állatorvostudományi Egyetem) 36 29 835
Növénytermesztés, állattenyésztés 147156 Balázs Viktória Lilla: Illóolajok és komponenseik együtt hatásának vizsgálata az antibiotikum rezisztencia csökkentése érdekében (Pécsi Tudományegyetem) 36 21 000
Ökológia és evolúció 145938 Lovas-Kiss Ádám: Fitoplankton funkcionális tulajdonságok hatása a vízimadár terjedési hálózatokra (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 995
Ökológia és evolúció 146325 Kovács Bence: Gazdasági erdők mikroklíma-kiegyenlítő hatásának vizsgálata különböző erdészeti üzemmódok mellett (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 645
Ökológia és evolúció 146326 Fekete-Kertész Ildikó: Hogyan befolyásolja a környezeti szempontból reálisabb expozíció a grafén-oxid toxicitását a vízi ökoszisztémában? (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Ökológia és evolúció 146480 Růžičková Jana: Egyedi mozgásmintázatok és a predációs nyomás okozta változások a futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) élőhelyhasználatában különböző erdészeti kezelésekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 812
Ökológia és evolúció 146621 Szabolcs István Márton: Biodiverzitási mintázatok és természetvédelmi prioritások a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 996
Ökológia és evolúció 147122 Fülöp Attila: Madarat tolláról? Csoportalkotás és a társas élet élettani következményei (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 29 652
Fizika 146479 Pálinkás András: Magasabb rendű szuperrácsok van der Waals heterostruktúrákban (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 29 983
Fizika 146527 Péli Zoltán: Standard modellen túli fizika kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 856
Fizika 146589 Kincses Dániel: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának feltérképezése femtoszkópiai korrelációk segítségével a STAR kísérletnél (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Fizika 146795 Ugi Dávid: Különböző mechanizmusú képlékeny deformációk in situ kísérleti vizsgálata és nanoskálás jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 993
Fizika 146947 Fogasy Olimpia Judit: Aktív galaxismagok és környezetük a korai világegyetemben (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 29 990
Fizika 147091 Barna Barnabás: Új extragalaktikus távolságmérési módszer Iax szupernóvákkal (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 777
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146109 Hlavicka Viktor: Újrahasznosított beton tűzállósága (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 990
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146135 Gere Dániel: A csomagolási műanyaghulladék és a mikroműanyagok mechanikai újrahasznosíthatóságának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146259 Nagy-György Péter: Adaptív járműipari megoldások fejlesztése nemnewtoni folyadékok alkalmazásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 950
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146459 Sykora Henrik Tamás: Sztochasztikus nemsima dinamikai rendszerek fizika-alapú adatvezérelt modellezés (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Informatikai–Villamosmérnöki 145832 Pejó Balázs: Hozzájárulási érték számítás a biztonságos és privát elosztott tanuláshoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 988
Informatikai–Villamosmérnöki 145902 Polcz Péter: Nemlineáris bizonytalan rendszerek számítási analízise alkalmazásokkal (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 36 30 000
Informatikai–Villamosmérnöki 146397 Szlobodnyik Gergely: Hálózatos struktúrával rendelkező dinamikus rendszerek kvantitatív analízise és identifikálhatóságának vizsgálata. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 36 30 000
Kémia 1 145972 Tóbiás Roland: Effektív kvantumkémiai modellek fejlesztése molekuláris klaszterekre és fluxionális molekulákra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Kémia 1 146145 Kőrösi Márton: Új mérőberendezés továbbfejlesztése innovatív nagynyomású folyamatok termoanalitikai támogatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 993
Kémia 1 146252 Csókás Dániel: A metatézis reakciók szelektivitása: az értelmezéstől a katalizátor tervezéséig. (Természettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Kémia 1 146265 Ganyecz Ádám: Sűrűségmátrix renormalizációs csoporton alapuló számítási protokollok fejlesztése kvantumkémiai alkalmazásokhoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 29 993
Kémia 1 146529 Kutus Bence: A vörösiszap reaktív komponenseinek oldódási és semlegesítési folyamatai (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 829
Kémia 1 146764 Sebák Fanni: Új látásmód célzott hatóanyagszállító rendszerek esetén: szerkezeti jellemzés modern NMR módszerekkel és in vitro internalizáció (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 994
Kémia 2 146027 Aradi Klára Tímea: Új fluorozási stratégiák átmenetifém-katalizált szelektív transzformációkkal (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 509
Kémia 2 146048 London-Kozma Eszter Erika: Fotoaktiválható ligandumok előállítása Ca2+ dinamika szelektív modulálására asztrocitákban (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 994
Kémia 2 146216 Gaál Anikó: Vörösvértest eredetű extracelluláris vezikulákban rejlő diagnosztikai és terápiás lehetőségek (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 826
Kémia 2 146805 Mező Erika: Potenciális glikozidáz enzim inhibitor O,N-heterociklusok előállítása szénhidrát prekurzorokból (Debreceni Egyetem) 36 29 880
Matematika–Számítástudomány 145995 Matszangosz Kyriakos Ákos: Fundamentális osztályok kohomológiaelméletekben (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 29 850
Matematika–Számítástudomány 146210 Ibrahim Mahmoud Abdalla Ali: Stabilitás és küszöbdinamika nem autonóm dinamikus rendszerekben, alkalmazásokkal a matematikai biológiában (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 283
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146235 Madácsy Tamara Éva: Új terápiás lehetőségek az alkohol indukált hasnyálmirigy- és májbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146654 Koncz Balázs: A ritka káros genetikai variánsok számának hatása a tumorellenes immunválaszra (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146794 Shetty Prateek: Algafenotípusok megjósolható változása szintetikus alga mikrobiomok segítségével (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 27 600
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146881 Moshkov Nikita: A sejtmorfológiai leírók tanítása és alkalmazása multimodális adatok perturbációs elemzésére, valamint a rák személyre szabott gyógyításában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147127 Csapóné Miczán Vivien: A mitózis proteomikai térképe humán tumorszövetben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Idegtudományok 146014 Eszlári Nóra: Különféle kognitív-érzelmi profilok feltárása, a genomikától a mentális egészséghez vezető útvonalakon (Semmelweis Egyetem) 36 29 791
Idegtudományok 146424 Farkas Kinga: Szociális kogníció és szelf-percepció eltéréseinek transzdiagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata autizmus spektrum zavarban és szkizofréniában (Semmelweis Egyetem) 36 29 640
Idegtudományok 146787 Fodor István: Szex szteroidok indukálta gyors sejtszintű változások egyszerűbb idegrendszerben (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 36 29 994
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146373 Krencz Ildikó: Metabolikus heterogenitás és plaszticitás vizsgálata kissejtes tüdődaganatokban: a tér- és időbeli változások, fenotípus tranzíció hatása a daganatsejtek anyagcseréjére (Semmelweis Egyetem) 36 28 800
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146549 Scheich Bálint: Az EZH2 jellemzése terápiás célpontként, valamint a proliferáció és metabolikus plaszticitás szabályozójaként anaplasticus meningeomában (Semmelweis Egyetem) 36 27 648
Klinikai Orvostudományok 145889 Egyed Bálint: Szekvenálás alapú rizikóstratifikáció és a terápia-refrakteritás előrejelzése gyermekkori hematológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem) 36 29 510
Klinikai Orvostudományok 146299 Mihály Zsuzsanna: A nyaki verőér szűkület áramlási modellezése és plakk analízis (Semmelweis Egyetem) 36 26 477
Klinikai Orvostudományok 147269 Kolossváry Márton: Adatvezérelt látens képalapú markerek kinyerésének optimalizációja radiológiai felvételeken (Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet) 36 29 976
Klinikai Orvostudományok 147276 Szabó Bálint Gergely: Az enterális mikrobiom manipulációja fekális mikrobióta transzplantációval malignus hematológiai kórképekben szenvedő felnőtt páciensek körében (Semmelweis Egyetem) 36 19 440
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146123 Ecsédi Péter: Fehérjekondenzátumok genomanyagcsere-funkcióit megalapozó multivalens kölcsönhatások feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146202 Arianti Rini: Aminosav transzporterek, mint az aktív bézs adipociták energia metabolizmusának eddig nem ismert szabályozói (Debreceni Egyetem) 36 29 983
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146564 Dobson László: Characterization and identification of the attachment of eukaryotic pathogen proteins to host organisms (APP2HOST) (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 466
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146633 Tóth Róbert: A Rad5 központi szerepe a DNS-hibatolerancia útvonalak irányításában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 29 466
Sejt- és Fejlődésbiológia 145868 Jipa András: Az ER-fágia mechanizmusa, élettani és patológiás jelentősége Drosophila-ban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 146566 Gombos Magdolna: Az E2FB transzkripciós faktor nem hagyományos szerepkörben: az auxin-homeosztázis irányítása az efflux-csatornák (PIN proteinek) közvetlen szabályozásán keresztül (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 29 992
Sejt- és Fejlődésbiológia 146655 Kovács Szilárd: Infekcióra fel: Két szimbiotikus gén epidermisz-specifikus szabályozásának vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Utolsó módosítás: 2024. február 15.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?