Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAz Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP_16)Kapcsolódó közlemények
Módosult az EU_KP_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója
Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére kiírt EU_KP_16 felhívás módosított szövege, valamint a pályázathoz kapcsolódó útmutató letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziókat a megadott helyről frissítsék.

A Felhívásban a változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:

  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása) címe.

 • 3.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A jelen pályázati felhívásra pályázhatnak:
  1. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet (GFO: 11X, GFO: 12X);
  2. Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe (GFO: 226);
  3. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei (GFO: 3XX);
  4. jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (GFO: 57X).

 • 7.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.


 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00


 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatok benyújtása az A” alprogram esetében a pályázat kitöltő programjának megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

  A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással.

  Értékelési határnapok:


  • 2017. április 10.
  • 2017. július 10.
  • 2017. október 10.

A Pályázati Útmutatóban a változások a következők.

 • 17. pont az alábbiak szerint módosult:

  Papír alapon, aláírva kizárólag a projekt adatlapot és a hozzá tartozó nyilatkozatot kell benyújtani, minden más dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum csatoló” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat.

Csatolandó dokumentumok kiegészítése:

 • A pályázó hivatalos képviselőjének – a támogatási igény benyújtásától számított - 30 napnál nem régebbi, eredeti, pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, továbbá ha a pályázó több alkalommal nyújtott be pályázatot az NKFI Hivatalhoz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy ezen okiratok 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.

 • Költségvetési szervek kivételével a Kedvezményezett jogállásától függően:
  • gazdasági társaságok esetében hatályos cégkivonatuk 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által hitelesített példánya (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi Minisztérium mellett működő Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is);
  • bírósági bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a szervezet bírósági nyilvántartásban szerepelő adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy cégkivonata/létesítő okiratának másolata/bírósági nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított kivonata 3 (három) évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került csatolásra és az abban foglalt adatokban változás nem történt.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16) 

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás