Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_21)
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2020. december 22.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. február 24. 16:00
2021. február 24.
Postára adás határideje: 2021. március 2.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
12 900 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

A pályázat keretösszege

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_21), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_21, PD_21), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra (ANN_21, SNN_21) a 2021-2025 közötti időszakban összesen 12,9 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 15% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A K típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2021. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás J. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. február 24-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2021. február 1-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és e mellett nem nyújtható be FK_21, PD_21, ANN_21 vagy SNN_21 pályázat, valamint korábban elnyert KKP támogatás is kizáró oknak számít. K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat.

K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2021. évi nyertesei (K_21)
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_21) c. felhívásra 2021. március 2-áig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 23,89 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 157 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,3 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 157 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
184 46
6 079 718
1 447 982
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
144
36
5 726 287
1 483 601
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
106
25
4 103 346 1 107 430
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
179
50
7 984 158 2 267 229
Összesen
613
157
23 893 509
6 306 242


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 28.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 138160 N. Rózsa Erzsébet: Egy lehetséges európai nagystratégia határai - az illegális migráció mint indikátor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 36 34 802
Állam, Jog és Politika 138618 Varga Norbert: A magánjog fejlődése a két világháború között (Szegedi Tudományegyetem) 48 34 680
Állam, Jog és Politika 138899 Herger Csabáné: A Vetus et Novum Testamentum jogi relevanciája. Párhuzamok jogi kultúránk zsidó-keresztény és római jogi gyökerei között (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Gazdaság 137571 Lukovics Miklós: Az önvezető járművek elfogadásának felelősségteljes innováció szempontú vizsgálata: társadalmi és technológiai szempontok ötvözése neurotudományos és urbanisztikai módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 942
Gazdaság 137794 Tátrai Tünde: Fenntartható közbeszerzés (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 15 129
Gazdaság 138053 Szalmáné Dr. Csete Mária: Közúti közlekedési technológiák és beavatkozások fenntarthatósági szempontú életciklus-értékelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 960
Gazdaság 138401 Sebestyén Tamás: Kockázatok, hatékonyság és fejlődés a globális és nemzeti termelési hálózatokban (Pécsi Tudományegyetem) 42 40 000
Gazdaság 138562 Bethlendi András: Árnyékbanki kihívások Közép-Kelet-Európában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 29 101
Gazdaság 138661 Zilahy Gyula: Az innovatív üzleti modellek fenntarthatósági kihívásai - a 'prosumption' esete (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 35 769
Gazdaság 138766 Varga Júlia: Milyen tényezők gátolják a foglalkozási mobilitást Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 27 226
Gazdaság 138826 Csóka Péter: Pénzügyi likviditás és fenntarthatóság (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 44 919
Gazdaság 138846 Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és digitális vállalkozások: feljebb lépési stratégiák és lehetőségek Magyarország számára (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 6 512
Gazdaság 138945 Sziklai Balázs Róbert: Innovatív rangsorolási módszerek a hálózattudományban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 12 952
Gazdaság 138970 Lengyel Balázs: Mobilitás, társas- és gazdasági kapcsolatok, és egyenlőtlenség a városokban a pandémia alatt (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 45 000
Gazdaság 139225 Szabó Lajos: Menedzsment érettségi/felkészültségi szintek – útban a Stratégiai Technológia Menedzsment kiválóság felé (Budapesti Corvinus Egyetem) 24 23 983
Irodalom 137659 Tátrai Szilárd: A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 35 373
Irodalom 137815 Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 39 611
Irodalom 138529 Szénási Zoltán: Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 31 528
Irodalom 138668 Z. Varga Zoltán: Magyar irodalom mint világirodalom (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 5 866
Irodalom 138856 Perger Péter: A Régi Magyarországi Nyomtatványok 5. (1671-1685) bibliográfiai kézikönyv elkészítése és publikálása (Országos Széchényi Könyvtár) 24 20 075
Kultúra 137650 Teller Katalin: A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások, 1920/2020 (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 027
Kultúra 137873 Imre Zoltán: Hiányzó (színház)történetek I. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 31 842
Kultúra 137963 Simon József: A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710) (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 938
Kultúra 138108 Kovács András Bálint: A filmstílus befogadáspszichológiai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 943
Kultúra 138181 Rényi András: Kondor Béla élete, műve és utóélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 37 121
Kultúra 138280 Bugár István: Az "ázsiai" és az "alexandriai"  gondolkodás útjai a korai kereszténységben (Debreceni Egyetem) 48 24 549
Kultúra 138702 Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata 16–19. századi képzőművészeti recepciója (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4 637
Kultúra 138745 Ullmann Tamás: Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 12 216
Nyelvészet 138827 Németh Miklós: Nyelvi vélekedések mintázatai Szegeden és környékén – Perceptuális dialektológiai vizsgálat (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Nyelvészet 139271 Rebrus Péter: A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 48 39 723
Nyelvészet 139298 Szeverényi Sándor: Evidencialitás az uráli nyelvekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 26 892
Pszichológia – Nevelés 137724 Köteles Ferenc: A propriocepció pszichológiai aspektusai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 293
Pszichológia – Nevelés 138372 Martos Tamás: Egészségcélok társas ökológiai kontextusban: az egészség Személyes Niche modelljének kidolgozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 35 712
Pszichológia – Nevelés 138429 Kende Anna: A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 46 115
Régészet 138353 Zatykó Csilla: Folyó, táj és település a középkorban:  tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 39 821
Régészet 138768 Szabó Gábor: Társadalmi és környezeti krízisek a kora vaskor (Kr. e. 10–7. század) idején a Kárpát-medencében: okok, események, következmények. (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 939
Társadalom 138020 Csurgó Bernadett: Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák  és tudáshasználat  a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 27 606
Társadalom 138838 Váradi Monika Mária: Konzorcium, fő p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 242
Társadalom 139265 Németh Ágnes: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 44 304
Társadalom 139376 Hárs Ágnes: Egy elhanyagolt láncszem –a visszavándorlás esélye és jelentősége normál és sokkidőszakban (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány) 36 32 105
Társadalom 139383 Janky Béla: Egyenlőség: Morális elvek, kommunikáció és a valós morális ítéletek (TÁRKI Alapítvány) 36 20 623
Társadalom 139127 Erőss Ágnes: Konzorcium, társ p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 11 596
Történelem 137752 Tóth Gergely: A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (8–9. kötet) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 43 216
Történelem 137960 Deák Ágnes: Autonomisták és patentálisok. A Protestáns Pátens körüli küzdelmek Magyarországon, 1859-1867 (Szegedi Tudományegyetem) 36 12 016
Történelem 138048 Tomka Béla: Az erőszak társadalomtörténete Magyarországon a 20. században: gyakorlat, dinamika és emlékezet összehasonlító perspektívában (Szegedi Tudományegyetem) 48 23 638
Történelem 139281 Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 45 480
Fizika 137852 Simon Ferenc: Spin és töltésdinamikai jelenségek új anyagokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Fizika 138031 Lugaro Maria: Ritka izotópok szintézise szupernóva-robbanásban: a rejtélyes gamma-folyamat (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 46 651
Fizika 138136 Csanád Máté: Konzorcium, fő p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Fizika 138152 László András: Konzorcium, társ p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 23 962
Fizika 138277 Wolf György: Maganyag tulajdonságai nehézion ütközésektől a kompakt csillagokig (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 27 875
Fizika 138339 Szatmári Sándor: Nagy specifikus intenzitású (UV) lézerrendszerek intenzitásának, időbeli kontrasztjának javítása, továbbá hullámhosszuk és alkalmazási területeik kiterjesztése (Szegedi Tudományegyetem) 46 44 999
Fizika 138433 Csonka Szabolcs: Proximity effektusok hibrid nanoeszközökben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 847
Fizika 138606 Kormos Márton: Korrelációk nemegyensúlyi kvantumtérelméletekben és rácsmodellekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 923
Fizika 138962 Pál András: Űrfotometriai forradalom a Naprendszer kis égitestjeinek időtartománybeli vizsgálatában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 918
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 137726 Kalmár-Nagy Tamás: Kapcsolt Rendszerek Stabilitása és Teljesítménye: Hálózati Irányítási Rendszerektől a Folyadékdinamikáig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 205
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138472 Czigány Tibor: Növelt teherbírású, kopásálló implantátum anyagok és felületek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 906
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138615 Lógó János: Optimálási alapkérdések a szerkezeti mechanikában sztochasztikus kiegészítésekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 989
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138621 Insperger Tamás: Virtuális és valós emberi egyensúlyozási feladatok kísérleti vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 829
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 138642 Bojtárné dr.Bagi Katalin: Köszerkezetek mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 959
Informatikai–Villamosmérnöki 137995 Benyó Balázs: Modellek és módszerek személyre szabható intenzív terápiához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 960
Informatikai–Villamosmérnöki 138208 Telek Miklós: Sztochasztikus modellek gépi tanuló rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 43 976
Informatikai–Villamosmérnöki 139330 Antal Péter: Federált mesterséges intelligencia az egészségügyben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 999
Informatikai–Villamosmérnöki 139485 Szirányi Tamás: Elosztott érzékelő rendszerek: szemantikai & geometriai modellezés (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 48 000
Kémia 1 137607 Ilisz István: Nagy- és ultranagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerek alkalmazása az enantioszelektív felismerési folyamatok jellemzésére és értelmezésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 45 837
Kémia 1 137720 Boda Dezső: Nanoeszközök komplex viselkedése mögött rejlő molekuláris mechanizmusok modellezése (Pannon Egyetem) 48 47 998
Kémia 1 137980 Mészáros Róbert: Emulziós rendszerek előállítása nanorészecskék, polielektrolitok és tenzidek határfelületi  asszociációjára építve (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 511
Kémia 1 138233 Császár Attila Géza: ReSpecTh (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 900
Kémia 1 138714 Kónya Zoltán: Szénnel és fémmel módosított alacsony dimenziós bór-nitrid előállítása, karakterizálása és katalitikus alkalmazása (Szegedi Tudományegyetem) 48 39 375
Kémia 1 138844 Tóth Ágota: Nemegyensúlyi hierarchikus kémiai szerkezetek kialakítása (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 698
Kémia 1 139140 Fábián István: Szervetlen oxidálószerek biológiai és környezeti kémiai szempontból fontos redoxireakciói (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Kémia 2 137793 Kálai Tamás: Kismolekulák szintézise makromolekuláris és szupramolekuláris rendszerek tanulmányozására (Pécsi Tudományegyetem) 48 40 530
Kémia 2 137940 Bodor Andrea: Szerkezeti hajlamok azonosítása:új módszerek nagy mozgékonyságú biológiai rendszerek tanulmányozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 891
Kémia 2 138232 Nemestóthy Nándor: Integrált biofolyamat tanulmányozása anaerob elfolyók metántartamának visszanyerésére membrán kontaktorral (Pannon Egyetem) 48 46 625
Kémia 2 138672 Kurtán Tibor: Bioaktív kondenzált heterociklusok és axiális kiralitású biaril származékok sztereoszelektív szintézise és sztereokémiai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 47 990
Kémia 2 138871 Szatmári István: Funkcionális bioaktív heterociklusok szintézise fenntartható eljárásokkal (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 138911 Horváth István Tamás: Bozótos Fluoros Kémia (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 897
Matematika–Számítástudomány 137699 Karátson János: Nemlineáris környezeti és mérnöki folyamatok differenciálegyenleteinek numerikus vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 14 916
Matematika–Számítástudomány 138596 Pyber László: Csoportok és reprezentációk (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 31 652
Matematika–Számítástudomány 138828 Domokos Mátyás: Gyűrűelmélet és határterületei (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 15 408
Matematika–Számítástudomány 138892 Zádori László: Algebrai struktúrák és rendezett halmazok (Szegedi Tudományegyetem) 48 22 500
Matematika–Számítástudomány 139346 Pituk Mihály: Differenciál- és differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem) 48 9 875
Földtudományok 1 137767 Kele Sándor: Talajkarbonát kapcsolt izotóp hőmérsékletek és légköri CO2 koncentrációk a paleocén-eocén globális meleg periódus során észak-spanyolországi őstalajokból (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 33 373
Földtudományok 1 138594 Kereszturi Ákos: Meteoritok infravörös spektroszkópiai és ásványtani vizsgálata az európai kisbolygókutató űrszondához kapcsolódóan (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 179
Földtudományok 1 138824 Bór József: Villámok extrém alacsonyfrekvenciás sugárzásán alapuló új módszerek kidolgozása a földközeli térség elektromos folyamatainak megismeréséhez (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 32 347
Földtudományok 1 138919 M.Tóth Tivadar: Repedezett kőzettestek izolációs és transzport szerepének komplex elemzése: a mellékkőzet, a fluidum összetétel és a deformáció-történet hatása (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 700
Földtudományok 2 137801 Gál Tamás: A városklíma és a klímaváltozás extrém időjárásra gyakorolt együttes hatásának modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 960
Földtudományok 2 138079 Szabó Szilárd: Távérzékelt adatok alkalmazott felhasználása a városi és mezőgazdasági kutatásokban (Debreceni Egyetem) 48 41 250
Földtudományok 2 138176 Bozóki Zoltán: Nyitott kamrás fotoakusztikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása az ammónia és a vízgőz  földfelszín-légkör közötti kicserélődésének mérésére (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Földtudományok 2 138713 Timár Judit: Marginalizált tértapasztalatok az egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 35 866
Komplex agrártudomány 138128 Fodor József: Szexferomon termelés és érzékelés Lobesia botrana és Eupoecilia ambiguella szőlőmolyokban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Komplex agrártudomány 138589 Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation-függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Komplex agrártudomány 139312 Varga Mónika: Antagonista gomba-baktérium kölcsönhatások metabolomikai hátterének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 44 180
Komplex agrártudomány 139349 Silhavy Dániel: A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a növényi stresszválaszokban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 137722 Csorba Tibor Levente: Egy konzervált nem-kodoló RNA család szerepének vizsgálata a zárvatermők megtermékenyítésében (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) 48 47 998
Növénytermesztés, állattenyésztés 137798 Egyed László: Állattartó telepek és emberi települések patkánypopulációinak virológiai, bakteriológiai és parazitológiai felmérő vizsgálata különös tekintettel a zoonózisokra és aktív járványainkra. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 47 874
Növénytermesztés, állattenyésztés 138416 Pauk János: Funkcionális célú DH tönkölybúza törzsek dietetikai hasznosíthatóságának kutatása: öröklődés-, környezet-, feldolgozástechnológiák hatása a fermentálható szénhidráttartalomra (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 48 47 873
Növénytermesztés, állattenyésztés 138425 Horváth Ákos: In vitro ivarmirigyek létrehozása édesvízi halfajokban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 750
Növénytermesztés, állattenyésztés 139021 Lendvai Ádám Zoltán: Tápanyag érzékelő mechanizmusok szerepe az energia metabolizmus szabályozásában a japán fürjnél (Debreceni Egyetem) 48 47 468
Növénytermesztés, állattenyésztés 139145 Nagy Szabolcs Tamás: Újgenerációs citomikai alkalmazások a mesterséges termékenyítésre használt sperma minőségellenőrzésére (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 24 17 874
Ökológia és evolúció 137573 Török Péter: Talajmagbank gyepek funkcionális diverzitásában és dinamikai folymataiban betöltött szerepe (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Ökológia és evolúció 137950 Stenger-Kovács Csilla: Kovaalgák komplex diverzitás vizsgálata különös tekintettel a ritka és invazív fajokra (Pannon Egyetem) 48 46 943
Ökológia és evolúció 138060 Halassy Melinda: Özönfajok megtelepedését és terjedését akadályozó élőhely-helyreállítás magvetéssel (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 999
Ökológia és evolúció 138503 Barta Zoltán: Számítógépekkel a természetért: mesterséges intelligencia a természetvédelemben (Debreceni Egyetem) 48 47 500
Ökológia és evolúció 138674 Botta-Dukát Zoltán: Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 918
Ökológia és evolúció 139026 Kovács M. Gábor: A habitat-adaptáció kérdése sötét szeptált gyökérendofiton gombáknál – kivétel vagy szabály? (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 993
Ökológia és evolúció 139387 Geml József: Környezeti tényezők és erdészeti fahasználatok hatása az erdei mikrobiom összetételére, funkcióira és interakció-dinamikájára (Eszterházy Károly Egyetem) 48 47 399
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 137563 Kolev Kraszimir: Trombusok mechanikai és litikus stabilitásának unortodox molekuláris és szerkezeti determinánsai (Semmelweis Egyetem) 48 47 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 137600 Csernoch László József: A Septin7 fehérje szerepe a vázizmok regenerációjában (Debreceni Egyetem) 48 47 963
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138032 Peták Ferenc: Új lélegeztetési mód kidolgozása: magasfrekvenciás oszcilláció illesztése a konvencionális hullámformára (Szegedi Tudományegyetem) 48 40 330
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138046 Helyes Zsuzsanna: Krónikus fájdalom szenzitizációs mechanizmusok azonosítása reumatoid artritiszben (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138090 Nánási Péter Pál: Adaptív és maladaptív jelátviteli mechanizmusok vizsgálata humán és emlôs szívben és agyszövetben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138452 Pétervári Erika: Az anyai túltápláltság az utód testtömeg-szabályozásának korai öregedéséhez vezet (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 871
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138487 Fekete Csaba: A tanycyták szerepe a pajzsmirigy működés és az energiaháztartás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 138936 Szoke Éva: A lipid raftok szerepének vizsgálata a TRP ioncsatornák működésében: új fájdalomcsillapító mechanizmusok analízise (Pécsi Tudományegyetem) 36 35 500
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139105 Giricz Zoltán: Metabolikus betegségek hatása az extracelluláris vezikula alapú jelátvitelre a kardiovaszkuláris rendszerben (Semmelweis Egyetem) 48 46 960
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139165 Jakus Zoltán: A szervspecifikus nyirokér növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139184 Németh Norbert: Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció (Debreceni Egyetem) 48 40 980
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139230 Benyó Zoltán: Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében. (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139231 Hunyady László: Új receptor ligandok szerkezeten alapuló azonosítása és karakterizálása (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 139237 Görbe Anikó: Rejtett kardiotoxicitás és kardioprotekció vizsgálata transzlációs sejtkultúra modelleken (Semmelweis Egyetem) 48 45 983
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 137678 Miskei Márton: Az IDO1 onkometabolit-termelő enzim farmakogenomikai vizsgálata (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 139202 Magyar Zoltán: A növényi E2F-RBR szabályozási mechanizmus megváltoztatása a szervek növekedésének fokozása érdekében (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 139284 Dosztányi Zsuzsanna: Kölcsönhatási régiók azonosítása centroszómális fehérjékben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Idegtudományok 137886 Wittner Lucia: Genetikailag módosított humán organotipikus szelettenyészet fejlesztése epilepszia kutatáshoz (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Idegtudományok 138125 Vécsei László: Kinureninek és a sclerosis multiplex: preklinikai kísérletek és klinikai mérések (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Idegtudományok 138137 Hrabovszky Erik: VGF jelátvitel szerepe a szaporodás szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 138568 Sántha Péter: A gangliozidok spináls fájdalom mechanizmusokban betöltött szerepe (Szegedi Tudományegyetem) 48 46 772
Idegtudományok 138763 Zelena Dóra: A stressz-szabályozás és a depresszió összefüggése a medián ráfe nézőpontjából, nemi különbségek az agytörzsi kortikotropinfelszabadító hormon szerepében (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 998
Idegtudományok 138836 Mátyás Ferenc: Kollikulo-talamikus hatás az amigdaláris sejthálózati aktivitásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Idegtudományok 139389 Domoki Ferenc: Az újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia neurovaszkuláris pathomechanizmusainak vizsgálata transzlációs állatmodellben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137554 Wiener Zoltán: A fibroblaszt heterogenitás és a driver mutációk szerepe az agresszív típusú vastagbéltumor kialakulásában (Semmelweis Egyetem) 48 47 537
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 137948 Bödör Csaba: Genetikai klasszifikáció és precíziós kezelés tervezés diffúz nagy B-sejtes lymphomában (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138041 Papp Mária: Kisiklott Immunvédekezés: a Bakteriális Transzlokáció Indukálta B-sejt Differenciáció Hátulütői Krónikus Májelégtelenségben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138489 Fekete Erzsébet: Komplex intronok evolúciós és funkcionális vizsgálata fonalas gombákban (Debreceni Egyetem) 48 47 991
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 139059 Szarvas Tibor Gábor: AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓ TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐREJELZÉSE HÚGYHÓLYAGDAGANATOS BETEGEKBEN A TUMOR MOLEKULÁRIS MINTÁZATÁNAK, VALAMINT A SZÉKLET MIKROBIOM-ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATÁVAL (Semmelweis Egyetem) 48 47 971
Klinikai Orvostudományok 138420 Sárdy Miklós: A dermatitis herpetiformis klinikai és immunológiai sajátságai (Semmelweis Egyetem) 36 32 850
Klinikai Orvostudományok 138669 Melegh Béla: Ritka és ultraritka neuromusculáris betegségek komplex klinikai és laboratóriumi vizsgálata, jellemzése, és csoportosítása (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 138816 Molnár Zsolt: Extracorporális hemoadsorpciós kezelés hatásának vizsgálata szeptikus sokkban és COVID-19 okozta akut respiratorikus distressz szindrómában (Pécsi Tudományegyetem) 48 43 325
Klinikai Orvostudományok 139010 Molnár Mária Judit: Funkcionális genomikai kutatások a ritka örökletes neurológiai betegségek genomikai architektúrájának vizsgálatára (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 139139 Erdélyi Dániel: Akut leukémiák liquor biomarkereinek vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 139293 Bereczky Zsuzsanna: Új mechanizmusok vizsgálata és módszerfejlesztések trombotikus kórképekben; fókuszban a természetes antikoagulánsok és az egyénre szabott diagnosztika-terápia (Debreceni Egyetem) 48 45 177
Klinikai Orvostudományok 139396 Juhász Tamás: A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) crosstalk mechanizmusainak szerepe az ízületi porc regenerációs folyamataiban (Debreceni Egyetem) 48 47 995
Klinikai Orvostudományok 139415 Kincses Zsigmond Tamás: A migrénes agy megváltozott kapcsolati térképe. (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 925
Klinikai Orvostudományok 139497 Lacza Zsombor: Térdszalagok regenerációja orthobiológiai szérumok befecskendezésével (Testnevelési Egyetem) 48 32 125
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137557 Lukács András: Fotoaktív fehérjék optogenetikai alkalmazása (Pécsi Tudományegyetem) 48 38 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137610 Hegedűs Tamás Zoltán: A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata és szerepe a Ca2+ jelátviteli folyamatokban (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 137947 Gáspári Zoltán: A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138318 Tóth Judit: A dUTPáz szerepe a mikobakteriális homológ rekombinációban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 927
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138518 Laczka Csilla: Gyógyszer kölcsönhatások és kemoterápiás válasz új megközelítésben (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 138937 Kardos József: Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése fehérjeaggregátumok, rendezetlen fehérjék és nanorészecske-fehérje interakciók vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138022 Viczián András: A fotoreceptorok foszforilációjának szerepe a növényi egyedfejlődésben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138075 Nagy Péter: Konzorcium, fő p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Debreceni Egyetem) 48 35 269
Sejt- és Fejlődésbiológia 138162 Szondy Zsuzsa: Egy receptor csapat, két biológiai funkció: efferocitózis, mioblaszt fúzió (Debreceni Egyetem) 48 47 937
Sejt- és Fejlődésbiológia 138524 Szabó Gábor: A H2A.Z hiszton variáns hatása a nukleoszóma stabilitásra és a magszerkezetre. (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 138664 Nagy Nándor: A bélidegrendszer embrionális fejlődését meghatározó mikrokörnyezet jellemzése és manipulációja az enterális idegi őssejtek transzplantációja során. (Semmelweis Egyetem) 48 44 125
Sejt- és Fejlődésbiológia 139216 Mándity István: Konzorcium, társ p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül (Semmelweis Egyetem) 48 12 772
Utolsó módosítás: 2023. március 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?