Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
Meghirdetés dátuma: 2021. május 18.
Módosítás:
 2021. július 08.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. november 17. 16:00
2022. november 17.
Postára adás határideje: A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
20 000 000 Ft
Pályaművek száma
5-8
Igényelhető támogatás
2-5 MFt
Pályázat futamideje
max. 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

A 2021-ben megnyitott Felhívás esetén két alprogram került meghirdetésre:

 • A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 
 • Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.

2022-ben jelen Felhívás keretében a kétoldalú kormányközi megállapodással rendelkező francia reláció számára nyílik lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.

A francia és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:

 • élettudományok
 • természettudományok
 • műszaki tudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.

A pályázat benyújtása 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

Az osztrák reláció esetén a benyújtási határidő: 2021. június 25. 12 óra

A francia reláció esetén a benyújtási határidő: 2021. június 30. 12 óra

Az általános reláció esetén a pályázatok benyújtása folyamatos, a kitöltő program élesítésétől 2021. október 6. 12 óráig lehetséges.

A pályázat benyújtása 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. november 17. 16:00-ig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelem csak egyénileg nyújtható be.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációba történő utazása,
 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációban történő tartózkodása,
 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott országon belül, a projekttel kapcsolatos utazása,
 • projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység
 • nemzetközi konferencián történő részvétel (a projekt szakterületén a Magyarországon, partner országban vagy más országban tartandó nívós rendezvényen).

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 24 hónap.

 • 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  A francia és osztrák relációk esetén a projekt megvalósítása 2022.01.01 előtt, az Általános TÉT együttműködés esetén pedig 2022.03.01 előtt nem kezdhető meg.
 • 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  A francia reláció esetén a projekt megvalósítása 2023.01.01 előtt nem kezdhető meg.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

 • 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 200 millió forint, amelyből a francia és osztrák relációra tervezett keret 20-20 millió forint relációnként.
 • 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében:
  Rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 20 millió forint.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Európán belül, Magyarországgal szomszédos országban található partnerintézmény esetén 2 millió Ft,
 • Európán belül, Magyarországgal nem szomszédos országban található partnerintézmény esetén 2,5 millió Ft,
 • Európán kívüli partnerintézmény esetén 5 millió Ft.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Elérhető a 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Megjelent az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja az újranyitott francia reláció tekintetében, amely a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén érhető el.

A támogatási kérelmek 2022. október 21-től nyújthatók be, a végső beadási határidő 2022. november 17. 16:00.

Tovább a felhívás oldalára: Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)

Utolsó módosítás: 2022. október 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltő programja a www.palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. A kérelmek benyújthatóak 2021. június 11-től.

A beadási határidő:

 • az osztrák reláció esetén 2021. június 25. 12:00 óra,
 • a francia reláció esetén 2021. június 30. 12:00 óra,
 • az általános reláció esetében 2021. október 6. 12:00 óra.

Tovább a felhíváshoz: Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. június 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2022-ben újranyitott "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás francia relációjának nyertes projektjei

Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2022-ben újranyitott 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás francia relációjára 2022.10.21. és 2022.11.17. között 5 pályázat érkezett 12,5 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 3 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 7,5 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 3 projekt részesül 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. július 20.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2022-00065 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET Nagy biztonságú autonóm járműrendszerek tervezése integrált robusztus irányításon és tanuláson alapuló módszerekkel 2 500 000 2 500 000 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
2021-1.2.4-TÉT-2022-00066 Wigner Fizikai Kutatóközpont Döntési stratégiák kiválasztása alatt rejlő prefrontális kérgi neurális dinamika mechanizmusai 2 500 000 2 500 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2021-1.2.4-TÉT-2022-00069 Atommagkutató Intézet Másolat - Ultrahideg ionok és semleges részecskék kölcsönhatása (INUIT) 2 500 000 2 500 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
Utolsó módosítás: 2023. július 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás általános relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás általános relációjára 2021.06.10. és 2021.10.06 között 46 pályázat érkezett 182,5 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a Szakértői Csoport ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 40 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 163,5 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 40 projekt részesül 163,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 14.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00043 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Magterjesztés vízimadarak által Izlandon 2 500 000 2 500 000 4026 Debrecen, Bem tér 4/C.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00047 Debreceni Egyetem Pramenka juhfajták hőstressz hatás vizsgálata DNS és RNS alapú módszerekkel 2 500 000 2 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00024 Pannon Egyetem Az antropológiai hatások nyomon követése vízi környezetben megtalálható természetes és mesterséges radionuklidok vizsgálatával 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00027 Semmelweis Egyetem A dopaminerg pályarendszer és előagyi célterületei szelektív károsodásának vizsgálata az emberi autizmus spektrumzavar (ASD) kísérletes egér-modelljén 2 500 000 2 500 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 58.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00029 CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Költséghatékony bioadszorbensek fejlesztése vízben lévő mikroszennyezők eltávolítására: nemzetközi együttműködés a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a portugál University of Minho között 2 500 000 2 500 000 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00031 Agrártudományi Kutatóközpont Talaj hidrofizikai tulajdonságok becslése kombinált terepi spektrális adatok alapján 2 500 000 2 500 000 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00051 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Forgácsolásindukált rétegközi sorja minimalizálása Ti/CFRP szendvicsszerkezetekben speciális fúrási technológiákkal 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00057 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem A mikorrhiza-, rizoszférikus és gyökérlégzés particionálása a talaj CO2 kibocsátásában, különböző ökológiai rendszerekben 2 500 000 2 500 000 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00059 Pannon Egyetem Globális tiszta víz probléma: a felszíni vizek romló minősége a növekvő emberi igények tükrében 5 000 000 5 000 000 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 18.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00014 DEBRECENI EGYETEM Kárpát-medencében és Marokkóban őshonos juh fajták –mint a klímaváltozáshoz való adaptáció fontos tényezői- genetikai jellemzése 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00020 Debreceni Egyetem Megújuló energiatermeléshez kapcsolódó időjárási változók ensemble előrejelzéseinek statisztikai utófeldolgozása 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00037 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Töltött részecskék kölcsönhatásai sík és hengeres felületekkel, valamint ezek jövőbeli alkalmazásaik a nanotudományokban és az orvosi kutatásokban 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00049 Debreceni Egyetem Urbanizáció hatásának vizsgálata falevek és talaj minták alapján, Valenciában, Spanyolországban és Debrecenben, Magyarországon 2 500 000 2 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00050 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térhálós és fenntartható műszaki polimer alapú szénszállal erősített repülőgépipari kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00052 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Hiperspektrális szenzoron alapuló módszerek összevetése fluoreszcencia méréstechnikákkal mező- és erdőgazdasági célból 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Budafoki út 2-8.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00056 Pécsi Tudományegyetem Pécs és Eszék bióta kutatása urbán-rurál gradiens mentén, fokuszálva a fajok közötti interakciókra 2 000 000 2 000 000 7622 Pécs, Vaspári Pál utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00058 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Késletetésérzékeny serverless MI alkalmazások működtetése optikai edge platformon 2 500 000 2 500 000 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00021 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező polivinil alkohol kompozitok szintézise gyógyszeripar és csomagolóipari alkalmazásokhoz 5 000 000 5 000 000 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00035 Agrártudományi Kutatóközpont Makroelemek és mikroszennyezők a talaj-növény rendszerben: az ésszerű tápanyagutánpótlástól a talajszennyezésig 2 000 000 2 000 000 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00038 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A vásárlói e-bizalom szerepe az illegális szerek online kereskedelmében 5 000 000 5 000 000 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00045 Debreceni Egyetem Termék- és technológia orientált brazil-magyar bilaterális zöld biofinomító K+F platform létrehozása 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00054 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Mikromegmunkálás gépi tanulással támogatott folyamatfelügyelete az Ipar 4.0 keretén belül 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00055 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Funkcionális és nanoanyagok optikai állandóinak meghatározása reflexiós elektron-veszteség spektroszkópiás spektrumok nagy pontosságú elemzésével 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00023 Pannon Egyetem Talajgáz radioaktivitásának és a szeizmikus anomáliák kapcsolatának monitorozása Indiában és Magyarországon 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00028 Pécsi Tudományegyetem Egzotikus karotinoidok közép-amerikai őshonos növényekben 5 000 000 5 000 000 7622 Pécs, Vaspári Pál utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00039 Szegedi Tudományegyetem Brazíliai gabonaföldeken izolált gombakártevők azonosítása és vizsgálata 5 000 000 5 000 000 6726 Szeged, Közép fasor 52.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00060 Semmelweis Egyetem Háromszoros negatív emlőrák növekedésének gátlása egér-modellen. A modulált elektro-hipertermia (mEHT) hatásának fokozása thermosensitive liposzóma segítségével történő doxorubicin, hősok faktor-1 vagy a progeszteron receptor gátlásával. 5 000 000 5 000 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00064 HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság COVIDCENTRE: MAGYAR-BRAZIL TUDÁSKÖZPONT MEGALAPOZÁSA SARS-CoV-2 ÉS KÓRHÁZI KÓROKOZÓK ELLENI FERTŐTLENÍTŐ MÓDSZEREK FEJLESZTÉSÉVEL 5 000 000 5 000 000 6723 Szeged, Római krt. 21.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00022 Pannon Egyetem Lakossági kis és közepes sugárdózisok egészségügyi hatásainak elemzése a Fukushimai baleset tapasztalatai alapján 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00033 Agrártudományi Kutatóközpont Az ivarsejteket kialakító meiózis kromatin dinamizmusának feltérképezése gabonafélékben 2 500 000 2 500 000 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00042 Óbudai Egyetem Az agilitás mint eszköz vagy kényszer? – Agilis transzformáció a munkavállalók, a menedzsment és a szervezetek szemszögéből a koronavírus járvány és a digitalizációs kényszer hatására interkulturális aspektusok mentén 5 000 000 5 000 000 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00046 Debreceni Egyetem Kínai-magyar tudományos együttműködés a mozgásszervi sebészet és a sebészi 3D nyomtatás területén 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00030 ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET Érkoopció az elsődleges vs. metasztatikus tumorokban: proteomikai és gyógyszereloszlási vizsgálat 2 500 000 2 500 000 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00032 Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növekedés vagy védekezés növényekben: a prolin metabolizmus hatása az Arabidopsis patogén rezisztenciájára, energia és redox egyensúlyra 5 000 000 5 000 000 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00062 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Nagyszilárdságú öntömörödő beton tulajdonságainak és tartósságának vizsgálata szén nanocsövek és cement helyettesítő kiegészítő anyagok hozzáadásának hatására 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00041 Óbudai Egyetem Az MKKV szektor komplex versenyképességi vizsgálata Szlovákia és Magyarország relációjában a modern kor kihívásainak tükrében 2 000 000 2 000 000 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00061 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET A Gangesz vízgyűjtőjén lévő fontos ivóvízbázisok izotóphidrológiai kutatása 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00053 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Sportanalitika: adatbányászat és adatvédelem 2 500 000 2 500 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00048 Debreceni Egyetem Tápanyag és a klimatikus stressz hatása a növények szabad N-glikán mennyiségére és minőségére 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00063 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Önszerveződés két és háromkomponensű folyadékelegyekben 5 000 000 5 000 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás osztrák relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás osztrák relációjára 2021.06.10. és 2021.06.25 között 8 pályázat érkezett 16 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 7 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 14 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 7 projekt részesül 14 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 5.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00001 Pannon Egyetem Bizonyos elemek és elem specieszek meghatározása méret szerint elválasztott városi aeroszol mintákban (HPLC-)ICPMS/MS technikával 2 000 000 2 000 000 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 18.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00002 DEBRECENI EGYETEM 3D nyomtatással készült orvosi eszközök tribológiai vizsgálata 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00003 BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET A Dunai vízgyűjő küllőféléinek (Romanogobio) vizsgálata  - genetikai azonosítás, az elterjedés mintázatok feltérképezése és parazitológiai vizsgálatok 2 000 000 2 000 000 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00004 Állatorvostudományi Egyetem Az eltérő körülmények között tartott utónevelt (hízlalás alatt álló) pulykák immunválaszának vizsgálata 2 000 000 2 000 000 1078 Budapest, István utca 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00005 Soproni Egyetem A tölgy csipkéspoloska Corythucha arcuata invázótörténetének genomikai vizsgálata 2 000 000 2 000 000 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00006 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT VÁLSÁG IDEJÉN: A COVID-19 PANDÉMIA HATÁSA AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYAKORLATÁRA AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON  2 000 000 2 000 000 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00007 Pannon Egyetem Játékra fel! Komoly játékok fejlesztésének lehetőségei a gyermekek egészség-, környezeti nevelésében és a nyelvtanulásban 2 000 000 2 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás francia relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás francia relációjára 2021.06.10 és 2021.07.30 között 10 pályázat érkezett 25 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 6 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 15 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 6 projekt részesül 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 22.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00011 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A malária parazita, Plasmodium falciparum genomi integritásának és potenciális gyógyszercélpontjainak vizsgálata 2 500 000 2 500 000 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00015 Miskolci Egyetem Növelt szilárdságú nanoszerkezetű fémek előállítása innovatív intenzív képlékenyalakítási eljárással 2 500 000 2 500 000 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros
2021-1.2.4-TÉT-2021-00010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Tanulás és memória kialakulása a medián ráfe régió speciális, vezikuláris glutamát transzporter 3 tartalmú sejtjeinek segítségével 2 500 000 2 500 000 7624 Pécs, Szigeti út 12.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00012 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A CO2 elektrokémiai redukciós reakciója során, a katalizátor közvetlen felületi pH  hatásának monitorozása, pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal  2 500 000 2 500 000 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00016 Miskolci Egyetem Potenciálisan klímaváltozást okozó gyök-gyök reakciók molekuláris vizsgálata 2 500 000 2 500 000 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros
2021-1.2.4-TÉT-2021-00013 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Tempora et mores - Multidiszciplináris szemléletű tudástranszfer francia és magyar idősgondozással foglalkozó intézményekben 2 500 000 2 500 000
1075 Budapest, Kazinczy utca 23.
Utolsó módosítás: 2021. november 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?