Ön itt áll: PályázóknakPályázatokGYORSÍTÓSÁV (2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV)
GYORSÍTÓSÁV
Meghirdetés dátuma: 2021. december 06.
Módosítás:
 2022. szeptember 08.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. április 07. 16:00
2022. április 07.
Postára adás határideje: 2022. április 7.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
12 850 000 000 Ft
94%
94%
Beérkezett igény:
28 270 millió Ft
Benyújtható igény:
30 000 millió Ft
Pályaművek száma
26-160
Beérkezett pályázatok száma:
175
Igényelhető támogatás
50-300 MFt
Pályázat futamideje
12-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások

 • Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
 • a projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen,
 • a projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint” (TRL) szempont rendszere szerint.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2021. december 20-án 12:00 óráig lehetséges.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtásának határideje 2021. december 20. 12:00 órakor lejárt.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. április 7. 16:00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,

„A” alprogram esetében feltétel:

 • legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk/tulajdonosaik, aki(k) államilag elismert felsőoktatási intézmény(ek) vagy az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy ezek valamelyikével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll(nak), vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt(ak), vagy ezek valamelyikével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt(ak) vagy
 • tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy annak 100%-os tulajdonában álló cége vagy
 • a projekt témájában benyújtott szabadalmi bejelentéssel vagy megadott szabadalommal, vagy mindezek legalább egyikének hasznosítási jogával rendelkeznek. A hasznosítási jogot a szabadalmi nyilvántartásba történő bejegyzéssel vagy annak benyújtott kérelmével kell igazolni.

A „B” alprogram esetében feltétel:

 • A támogatást igénylő szervezet közvetlen tulajdonosa/tulajdonosai legalább 50%-ban kutató(k)/feltaláló(k).

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés.
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, alapkutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, általános költségek, piacra jutási tevékenység.

További lényeges feltételek

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi vállalások kötelezőek:

 • Kifejlesztett új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus
  A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig legalább egy prototípust vagy piacra vihető terméket vagy technológiát, vagy szolgáltatást létrehoz.
 • Kutató foglalkoztatása
  1 fő kutató foglalkoztatása a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig, minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt (meglévő vagy az új munkavállaló is elfogadható).
 • TRL szint növelése
  A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig a „Technológiai érettségi szint” (TRL) legalább egy szinttel emelkedik.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt keretében kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében infrastruktúrát hoz létre.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

A Felhívás keretösszege 12,85 milliárd. Projektenként 50-300 millió forint támogatás igényelhető.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

GYORSÍTÓSÁV (2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV) támogatott projektek
A felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. a projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen és
 3. projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint” (TRL) szempont rendszere szerint.

A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívásra a beadási határidőig 82 db támogatási kérelem érkezett mintegy 13 633 085 313 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 74 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 12 488 031 801 forint értékben támogatásban részesített az Innovációs Testület döntési javaslata alapján.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. október 19.

Alprogram Projekt azonosító száma A támogatást igénylő neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszín
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00002 QUATIC technologies Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens, többcélú elektromos jármű hajtáslánc és akkumulátor menedzsment rendszer fejlesztése  148 743 600 214 312 800 9026 Győr, Egyetem tér 1.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00003 CoReLog Korlátolt Felelősségű Társaság Termelő vállalatok logisztikai alkalmazkodó képességét erősítő algoritmusok és szolgáltatáscsomag fejlesztése 54 631 449 76 696 425 9086 Töltéstava, Béke utca 51/A.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00005 FEMPHARMA Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Többszörös indikációjú, új, ösztrogén-cink tartalmú hüvelygél fejlesztése 250 500 000 316 660 000 4029 Debrecen, Cegléd utca 22
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00006 Geocloud Korlátolt Felelősségű Társaság Topográfiai térképezési módszertan kidolgozása és ráépülő szolgáltatás kifejlesztése 77 477 700 129 129 500 4032 Debrecen, Hajdú köz 8. tetőtér 9.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00007 EUROEXAM Korlátolt Felelősségű Társaság XAMS- Új típusú felhőalapú vizsgáztatási, vizsgafelügyeleti és vizsgaadminisztrációs szolgáltatás fejlesztése nemzetközi igényekre 76 671 280 121 991 000 1012 Budapest, Logodi utca 19. A. ép. Fszt. 1.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00008 ATGandCo Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság ÚJ TECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ BIOAKTÍV FEHÉRJEMOLEKULÁK FEJLESZTÉSE ÉS KISLÉPTÉKŰ - GMP KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ - GYÁRTÁSA SZEMÉLYRE SZABOTT DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS CÉLOKRA 148 571 320 188 934 600 6782 Mórahalom, Kissori út  16.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00009 Navolab Diagnosztika Kft. Új diagnosztikai eljárás kifejlesztése a fertőzés eredetű tüdőgyulladás súlyosbodásának előrejelzésére 145 471 019 218 587 317 1045 Budapest, Berlini utca 47-49. 3A. ép. 2. em.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00010 NETIS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALSAD SPORT - AUTOMATIKUS ÉTRENDTANÁCSADÓ APPLIKÁCIÓ MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL KIEGÉSZÍTETT KUTATÁS-FEJLESZTÉSE A HOBBI- ÉS ÉLSPORTOLÓK SZÁMÁRA 178 691 595 263 837 050 1134 Budapest, Váci út  45.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00011 Easy Fresh Korlátolt Felelősségű Társaság CARE FRESH KÖRNYEZET- ÉS CSALÁDBARÁT KOZMETIKAI TERMÉKCSALÁD KUTATÁS-FEJLESZTÉSE 149 953 956 189 374 408 6771 Szeged ,Pálya tér 57.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00012 Uni Inno Korlátolt Felelősségű Társaság Cloud native connected parking 83 531 200 124 404 400 9026 Győr, Egyetem tér 1.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00013 Mobility Energy Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság Alacsony költséggel előállítható dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) szenzor fejlesztése 199 457 500 265 839 500 1038 Budapest, Vasút sor 12.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00015 Zutora Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Alacsony koncentrációjú cukor detektálása ipari gőzfejlesztők tápvizében 113 845 870 183 622 450 1023 Budapest, Frankel Leó út 86-94. A. ép.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00017 MOTORPHARMA Korlátolt Felelősségű Társaság Az MPH-2501 szelektív simaizom-gátló vezérmolekula gyógyszerjelöltté történő kifejlesztése asztma és COPD indikációkra, valamint az IND előkészítő csomag értékesítése 299 516 420 377 709 840 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00018 SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság A SZEMÉLYRE SZABOTT ONKOTERÁPIÁS KEZELÉSEKBE BEVONHATÓ BETEGCSOPORT NÖVELÉSE ENDOGÉN TRANSZPOZON AKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSÁVAL (LINESEQ) 197 944 000 247 680 000 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00019 eXom Korlátolt Felelősségű Társaság Új, komplex genomikai szolgáltatás fejlesztése az eXom Kft.-nél 199 917 960 245 548 200 7626 Pécs, Major utca 7.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00020 PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemi méretű szemipermiábilis membrán borítású komposztáló dob fejlesztése 199 953 928 269 679 880 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00021 ABU HUNGARY Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális szivattyú fejlesztése viszkózus, nagy szemcsenagyságú korrozív szuszpenziókhoz 199 981 544 253 543 640 9027 Győr, Külső-Árpád utca 41.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00022 Alteneva Korlátolt Felelősségű Társaság Moduláris energiatároló rendszer fejlesztése, használt elektromos gépjármű akkumulátorok felhasználásával 85 024 760 119 959 710 8200 Veszprém, Csererdei út 23.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00023 AutoExpert Hungary Igazságügyi Műszaki Szakértő Iroda Kft. Baleseti helyszín megfelelő dokumentálása és kiértékelése nagyteljesítményű képi adatrögzítő technológia alkalmazásával. Intelligens Térinformatikai Rendszer (ITR) kifejlesztése, piaci bevezetése 199 935 600 252 361 200 1213 Budapest, Kies utca 3.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00024 SMART ELECTRONIC BATTERY UPS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  Függőleges tengelyű szélmotor és energia tároló rendszer fejlesztése 127 557 501 190 879 052 1126 Budapest, Böszörményi út  9-11. 1 em. 6.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00025 NobIQ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex, digitalizált, vállalati folyamatokat irányító pénzügyi és számviteli segédrendszer kialakítása 94 177 525 130 748 807 2030 Érd, Bakonyi utca 33.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00026 SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kotrási iszap felhasználási eljárás megalapozása a „Szarvasi-1”energiafű alkalmazásával 145 334 932 212 706 200 1139 Budapest, Fáy utca 20.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00027 Pi Vision Betéti Társaság Új típusú polimerindikátor gél alapú pH mérő szenzor kutatás-fejlesztése 189 440 000 270 400 000 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00028 RTS Product Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti szoftverek fejlesztését támogató kódgenerálás alapú keretrendszer fejlesztése és piaci bevezetése 128 180 000 186 740 000 9027 Győr, Budai út 2. 1. em. 107/B.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00029 eChemicles Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szén-dioxid elektrolizáló eljárás kutatása és technológiafejlesztése, kompakt prototípus létrehozása céljából 268 000 000 349 250 000 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00030 PolymerON Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Újrahasznosított gumiabroncsőrlet tartalmú termoplasztikus elasztomer termékcsalád kifejlesztése 199 988 769 279 127 238 2097 Pilisborosjenő,  271/1.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00032 Pal-plast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lemezes táptalajok és steril in-line gyártástechnológiájuk fejlesztése élelmiszer-, gyógyszer-, medical- ipari és laboratóriumi felhasználásra 199 995 297 289 723 698 2097 Pilisborosjenő, Budai út 6.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00033 the urban institute Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Checkeye – Komplex műszaki rendszer a városi parkolási szabályok betartásának költséghatékony ellenőrzésére 136 680 000 198 280 000 1111 Budapest, Egry József utca 18. V.1. ép. C. lház
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00035 Labsolver Innovációs és Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Fotopolimer alapú ektoparazita eltávolító eszköz fejlesztése 52 963 812 70 249 893 2016 Leányfalu, Körte utca 3.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00036 Bona Adventure Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A szívritmus-változékonyság mérésén alapuló stressz- és jólléti állapot monitoring rendszer fejlesztése szarvasmarha borjak és növendékek számára 199 895 800 250 199 080 2100 Gödöllő, Peres utca 44.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00037 I4P-Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Poszt-kvantum adatvédelmi platform kifejlesztése multi-tenant felhő alapú környezetben 199 273 241 294 389 691 1125 Budapest, Fogaskerekű 4-6.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00038 CAPTEC Medical Korlátolt Felelősségű Társaság Terápiás eszköz kifejlesztése cirkuláló ráksejtek véráramból történő kifogására 155 745 056 222 061 858 1124 Budapest, Dobsinai utca 19.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00040 EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex diagnosztikai és megerősítési építőiparban hasznosuló digitális technológia fejlesztése az EFERTE Kft.-nél 199 988 400 257 690 000 1111 Budapest, Budafoki út  10. B.ép.III.em.5. 
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00041 Eulytix Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Big-data alapú, innovatív megoldások az Európai Unió jogalkotásának elemzésére: új irányok és lehetőségek a tanácsadói és lobbiiparág forradalmasítására 199 820 160 250 588 800 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 46. A. ép.2.em.5.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00042 OKOSKAPTÁR Méhészettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság FORGÓ FÉSZEKKERETES INTELLIGENS KAPTÁR FEJLESZTÉSE 285 714 000 472 590 000 2096 Üröm, Fülemüle utca 8.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00043 AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előszeparálást segítő fluidizációs módszeren alapuló kézi mozgó hordalék mintavevő berendezés fejlesztése 143 931 880 212 011 400 8200 Veszprém, Wartha Vince utca  1/2.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00044 PHARMAFRUX Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság „Új típusú, rovaritó hatású növényvédőszer előállítása” 133 920 400 172 088 000 4078 Debrecen (Haláp)  
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00045 Pro Faber Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő hatóanyagokban gazdag, szferifikált alginát-gyöngy termék és előállítási technológiájának kifejlesztése 62 218 429 82 264 111 3400 Mezőkövesd, Jegenye sor 105.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00046 RougeVet Korlátolt Felelősségű Társaság Az újszülött borjak ellenanyag-ellátottságát direkt ellenanyag kimutatással ellenőrző rendszer felállítása 199 858 579 254 992 032 2351 Alsónémedi, Fő út 45.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00047 Biofotonika Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Molekuláris szerkezetek anizotróp sajátságainak sokoldalú meghatározása újrapásztázó konfokális mikroszkóppal. A kiegészítő egység prototípusa; (orvos)biológiai, biotechnológiai és anyagtudományi alkalmazások. 55 898 000 74 750 000 6720 Szeged, Dózsa György u. 7.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00048 ITSec Area Informatikai és Szolgáltató Kft. VirIT – Virtuális IT biztonsági Interaktív Platform kifejlesztése 282 166 480 403 866 400 1036 Budapest, Lajos utca 66.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00049 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság A Lockinvisible (szabadalmaztatott újszerű kerékpárzár) új piacképes termék fejlesztése, nemzetközi piacra lépés elindítása 59 687 600 103 544 400 1012 Budapest, Logodi utca 44. c. lház
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00050 QDevelopment Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Folyamatos gyógyszeripari tabletta filmbevonó fejlesztése PAT szenzoros folyamatkövetéssel 59 853 000 75 251 000 8600 Siófok, Hársfa utca 15.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00051 OX-IT Korlátolt Felelősségű Társaság Dinamikus AR technológiai keretrendszer és tartalomfejlesztési módszertan kifejlesztése 296 834 836 426 535 480 1023 Budapest, Bécsi út. 3-5. 3.em. 29.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00052 TargetEx Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A jövő PCR reagensei: új innovatív termékek fejlesztése  110 518 000 150 300 000 1119 Budapest, Fehérvári út 132-144.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00053 CALAMITES MÉRNÖKI, ÜZLETI ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Anyagelőkészítés új, versenyképes megvalósításának kidolgozása nemzetgazdaságilag fontos, kritikus anyagok kinyerésére 199 870 680 263 487 200 7355 Nagymányok, Darabosház utca 3.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00054 Jedlik Innováció Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciával segített kariotipizálás alapú orvosi diagnosztika 149 925 600 185 661 600 1083 Budapest, Práter utca 50/A.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00055 Nextstep Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság InnoWear: innovatív sportruházat fejlesztés az élsport számára 193 944 400 271 850 000 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca  11. földszint 70.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00056 3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság DIGITÁLIS RTG 3D MIKROSZKÓP KIFEJLESZTÉSE A RADIO-PATOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁRA 198 000 000 396 000 000 1141 Budapest, Öv utca 3.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00057 Bremotech Korlátolt Felelősségű Társaság Az inhalációs eszközökből emittált részecskék áramlását optimalizáló és az aeroszolos terápia hatékonyságát növelő személyre szabható eszközrendszer fejlesztése 99 881 119 147 545 649 1044 Budapest, Ezred utca 7. 2. ép. fszt. 4.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00058 Eurogrant Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkaügyi folyamatok digitalizálása a megváltozott munkakörülményekhez, alkalmazkodva a COVID-19 új munkaügyi kihívásaira. 149 944 080 206 854 800 1139 Budapest, Teve utca 18-22. B. 1. em. 107
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00059 Spinsplit Műszaki Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Új technológiai berendezés nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztéséhez 104 565 440 141 556 800 1025 Budapest, Vend utca  17., 2. em. 3
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00060 Pannon Innovation Agency Korlátolt Felelősségű Társaság Háztartási méretű energia-menedzsment rendszer szoftverének fejlesztése 121 587 320 174 231 000 8200 Veszprém, Budapest út 47.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00061 Responsio Mérnöki Tanácsadó Kft. Termékfejlesztést és sorozatgyártást támogató precompliance-szintű zajteljesítménymérő rendszer fejlesztése 199 985 390 245 106 378 6000 Kecskemét, Sörház utca 11.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00062 SmileyMed & Innovation Egészségügyi és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság Herbamegnetoxi kezelés kifejlesztése a SmileyMed Kft.-nél 68 758 956 100 368 580 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00063 G.A.N. Energetikai és Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Vizes klór-dioxid oldat immobilizálását megalapozó, folyamatos üzemű, vízkezelő rendszerbe illeszthető állandó klór-dioxid koncentrációt tartósan biztosítani képes, regenerálható vízfertőtlenítő patron prototípusának, gyártástechnológiájána. 198 232 000 271 840 000 1116 Budapest, Fehérvári út  120. B2. ép. 1014.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00064 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Távoli piacokon értékesíthető kompakt “plug&play” kétfoton mikroszkóp termék speciális vezérlési és analízis termék modulokkal 298 311 000 395 642 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00065 EVOCON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felületaktiváló berendezés fejlesztése ragasztási kötések optimalizálásához 255 320 000 315 700 000 6512 Szeremle, Dózsa György utca 16.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00066 G-MAX Europe Korlátolt Felelősségű Társaság Moduláris 3D nyomtató célgép fejlesztése 117 998 560 167 940 800 2112 Veresegyház, Kálmán Imre köz 2/b.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00067 SSH-System Korlátolt Felelősségű Társaság Szalmapaplan termékcsalád és gyártástechnológia kutatás-fejlesztése építőipari felhasználás céljából 149 610 500 206 864 000 6500 Baja, Pázmány Péter utca 5.
B alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00068 AndTECH Környezetvédelmi Technológiák Mérnöki Irodája Korlátolt Felelősségű Társaság Pre/Post Covid e-vakcina, A koronavírus korai felderítésére, eliminálására, utóhatások kezelésére alkalmas biorezonancia eszközök fejlesztése és klinikai vizsgálat előkészítése (AndTECH Kft.) 198 619 160 247 220 200 1012 Budapest, Attila út 89 al.1.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00069 eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos hajtáslánc fejlesztése szolgálati célú vízi járművek meghajtásához 247 966 549 351 640 488 2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00070 EvolVeritas Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Koronavírus fertőzést gátló gyógyszerjelöltek irányított fehérjeevolúciós fejlesztése. 267 140 600 327 548 000 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00071 BATTERSEA Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs minimum rendszer KKV-fejlesztés és mentorálási kritériumainak szabványosítása 199 893 800 247 796 200 1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19. 4.em, 34.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00072 KOMTESZ Kommunikációs és Technikai Szolgáltató Betéti Társaság Extracelluláris vezikulák és egyéb biológiai nanorészecskék automatizált elválasztására alkalmas kromatográfiás eszköz kifejlesztése 176 388 000 225 460 000 2100 Gödöllő, Berente István utca 25
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00073 NEUNOS Orvosi Műszerfejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyre szabott idegingerlő készülék fejlesztése epilepsziás rohamok automatizált leállítására 299 302 936 412 105 308 6720 Szeged, Dóm tér 10-12.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00075 VÁTI-SOPRON Lakásépítő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alapú digitális EKG-elemző diagnosztikus és prognosztikus rendszer fejlesztése 187 730 761 258 258 115 9400 Sopron, Lővér krt. 84/B. ép
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00076 VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GDPR kompatibilis, anonim arcfelismerés alapú analitikai és vagyonvédelmi megoldás kifejlesztése 125 668 476 169 753 220 1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3. em. 3.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00077 "Nagyerdei Sportegészségügyi Szolgáltató" Korlátolt Felelősségű Társaság E-physio applikáció fejlesztése 261 778 520 347 537 490 4028 Debrecen, Gvadányi utca 3.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00078 Spirocco Korlátolt Felelősségű Társaság Precíziós gyógyszeradagoló rendszer inhalációs gyógyszerekhez 149 332 500 189 255 000 1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. 3. em.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00079 FUNDAMENT'96 Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált kisüzemi termelést biztosító moduláris telepíthető technológia(ák) továbbfejlesztése 199 975 776 270 216 340 1062 Budapest, Bajza utca 47. VI. 1.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00080 Flexible System Global Korlátolt Felelősségű Társaság Tehetség és teljesítmény korreláción alapuló mérési rendszer, módszertan és applikáció fejlesztése 199 847 680 243 991 800 1063 Budapest, Színyei Merse Pál utca 21. 1.em, 5.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00081 MISTEMS Innovációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazás fejlesztése ipar 4.0 alkalmazási célra 149 290 800 208 052 000 9021 Győr, Szent István utca 10/A. III. em. 321.
A alprogram 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00082 Ossevo Medical Kutatás-Fejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Oszteotómia műtéti tervező rendszer prototípus fejlesztése és térdprotetikai műtéti tervező rendszer piacra vitelének előkészítése 121 698 800 174 818 000 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 2.
Utolsó módosítás: 2022. október 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül támogató és tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektek
A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül támogató és tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektek, melynek birtokában támogatási kérelmet nyújthatnak be a „GYORSÍTÓSÁV” (2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV) című felhívásra.

TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül azon kérelmek listája, amikre támogató szakmai vélemény állítható ki.

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. március 22.

Alprogram
Kérelem azonosító száma
A kérelmező neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
A C1860969 ABU HUNGARY Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális szivattyú fejlesztése viszkózus, nagy szemcsenagyságú korrozív szuszpenziókhoz 199 981 544 253 543 640
B C1868656 Alteneva Kft. Moduláris energiatároló rendszer fejlesztése, használt elektromos gépjármű akkumulátorok felhasználásával 85 034 760 119 969 710
A C1855322 APPERCELL Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság GYÓGYSZERKUTATÁS FORRADALMASÍTÁSA MULTIELEKTRÓDA, KÉPALKOTÁS ÉS OPTOGENETIKA PÁRHUZAMOSÍTÁSÁVAL 119 762 484 161 466 298
B C1856550 AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Élőszeparálást segítő fluidizációs módszeren alapuló kézi mozgó hordalék mintavevő berendezés fejlesztése 143 931 880 212 011 400
B C2001529 ATGandCo Biotechnológiai Kft. Új technológián alapuló bioaktív fehérjemolekulák fejlesztése és kisléptékű - GMP környezetben történő - gyártása személyre szabott diagnosztikai és terápiás célokra 148 571 320 188 934 600
A C1860844 AutoExpert Hungary Igazságügyi Műszaki Szakértő Iroda Kft. Baleseti helyszín megfelelő dokumentálása és kiértékelése nagyteljesítményű képi adatrögzítő technológia alkalmazásával. Intelligens Térinformatikai Rendszer (ITR) kifejlesztése, piaci bevezetése. 199 935 600 252 361 200
A C1859850 BATTERSEA Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs minimum rendszer KKV-fejlesztés és mentorálási kritériumainak szabványosítása 199 893 800 247 796 200
A C1854216 Bona Adventure Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A szívritmus-változékonyság mérésén alapuló stressz- és jólléti állapot monitoring rendszer fejlesztése szarvasmarha borjak és növendékek számára 199 895 800 250 199 080
A C1857687 Bremotech Korlátolt Felelősségű Társaság Az inhalációs eszközökből emittált részecskék áramlását optimalizáló és az aeroszolos terápia hatékonyságát növelő személyre szabható eszközrendszer fejlesztése 99 881 119 147 545 649
A C1859866 CALAMITES MÉRNÖKI, ÜZLETI ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Anyagelőkészítés új, versenyképes megvalósításának kidolgozása nemzetgazdaságilag fontos, kritikus anyagok kinyerésére 199 870 680 263 487 200
A C1854653 CAPTEC Medical Korlátolt Felelősségű Társaság Terápiás eszköz kifejlesztése cirkuláló ráksejtek véráramból történő kifogására 155 745 056 222 061 858
B C1856414 CoReLog Kft. Termelő vállalatok logisztikai alkalmazkodó képességét erősítő algoritmusok és szolgáltatáscsomag fejlesztése 54 631 449 76 696 425
B C2001830 Easy Fresh kft. Care Fresh Környezet- és Családbarát Kozmetikai Termékcsalád kutatás-fejlesztése 149 953 956 189 374 408
A C1859955 EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex diagnosztikai és megerősítési építőiparban hasznosuló digitális technológia fejlesztése az EFERTE Kft.-nél 199 988 400 257 690 000
A C2006479 Eulytix Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Big-data alapú, innovatív megoldások az Európai Unió jogalkotásának elemzésére: új irányok és lehetőségek a tanácsadói és lobbiiparág forradalmasítására 199 820 160 250 588 800
B C1858526 EUROEXAM Korlátolt Felelősségű Társaság XAMS- Új típusú felhőalapú vizsgáztatási, vizsgafelügyeleti és vizsgaadminisztrációs szolgáltatás fejlesztése nemzetközi igényekre 76 671 280 121 991 000
B C1997797 Eurogrant Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkaügyi folyamatok digitalizálása a megváltozott munkakörülményekhez, alkalmazkodva a COVID-19 új munkaügyi kihívásaira 149 944 080 206 854 800
A C2001022 eXom Korlátolt Felelősségű Társaság Új, komplex genomikai szolgáltatás fejlesztése az eXom Kft.-nél 199 917 960 245 548 200
B C1855978 FEMPHARMA Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Többszörös indikációjú, új, ösztrogén-cink tartalmú hüvelygél fejlesztése 259 100 000 316 660 000
A C1860954 Flexible System Global Korlátolt Felelősségű Társaság Tehetség és teljesítmény korreláción alapuló mérési rendszer, módszertan és applikáció fejlesztése 199 847 680 243 991 800
A C1859985 FUNDAMENT'96 Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált kisüzemi termelést biztosító moduláris telepíthető technológia(ák) továbbfejlesztése 199 975 776 270 216 340
A C1860002 G.A.N. Energetikai és Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Vizes klór-dioxid oldat immobilizálását megalapozó, folyamatos üzemű, vízkezelő rendszerbe illeszthető állandó klór-dioxid koncentrációt tartósan biztosítani képes, regenerálható vízfertőtlenítő patron prototípusának, gyártástechnológiájának kifejlesztése 198 232 000 271 840 000
A C2000145 G-MAX Europe Kft. Moduláris 3D nyomtató célgép fejlesztése 174 584 000 124 641 760
A C1860755 I4P-Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Poszt-kvantum adatvédelmi platform kifejlesztése multi-tenant felhő alapú környezetben 199 273 241 294 389 691
A C2011043 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság A Lockinvisible (szabadalmaztatott újszerű kerékpárzár) új piacképes termék fejlesztése, nemzetközi piacra lépés elindítása 59 687 600 103 544 400
A C1997278 MISTEMS Kft. Virtuális és Kiterjesztett Valóság Alkalmazás fejlesztése Ipar 4.0 alkalmazási célra 149 290 800 208 052 000
A C1855898 Navolab Diagnosztika Kft. Új diagnosztikai eljárás kifejlesztése a fertőzés eredetű tüdőgyulladás súlyosbodásának előrejelzésére 145 471 019 218 587 317
B C2004223 NETIS Zrt. ALSAD SPORT - Automatikus Étrendtanácsadó Applikáció Mesterséges Intelligenciával kiegészített kutatás-fejlesztése a hobbi- és élsportolók számára 178 691 595 263 837 050
A C1999199 Nextstep Innovation Kft. InnoWear: innovatív sportruházat fejlesztés az élsport számára 193 944 400 271 850 000
B C2000421 NobIQ Magyarország Kft. Komplex, digitalizált, vállalati folyamatokat irányító pénzügyi és számviteli segédrendszer kialakítása 94 177 525 130 748 807
A C2003747 Ossevo Medical Kutatás-Fejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Oszteotómia műtéti tervező rendszer prototípus fejlesztése és térdprotetikai műtéti tervező rendszer piacra vitelének előkészítése 121 698 800 174 818 000
A C2002867 OXYGENOM Kft. Szabadgyök-termelő és metabolizáló enzimeket felismerő antitestek fejlesztése 147 399 000 152 225 000
A C1998082 Pal-plast Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lemezes táptalajok és steril in-line gyártástechnológiájuk fejlesztése élelmiszer-, gyógyszer-, medical- ipari és laboratóriumi felhasználásra 199 995 297 289 723 698
B C1854486 Pannon Innovation Agency Kft. Háztartási méretű energia-menedzsment rendszer szoftverének fejlesztése 121 587 320 174 231 000
A C1999459 PHARMAFRUX Kft. „Új típusú, rovaritó hatású növényvédőszer előállítása” 133 920 400 172 088 000
A C1860986 PolymerON Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Újrahasznosított gumiabroncsőrlet tartalmú termoplasztikus elasztomer termékcsalád kifejlesztése 199 988 769 279 127 238
B C1866606 Pro Faber Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő hatóanyagokban gazdag, szferifikált alginát-gyöngy termék és előállítási technológiájának kifejlesztése. 62 243 265 82 293 330
A C1860859 PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemi méretű szemipermiábilis membrán borítású komposztáló dob fejlesztése 199 953 928 269 679 880
A C1859553 Responsio Kft. (JJP Invest Kft.) Termékfejlesztést és sorozatgyártást támogató precompliance-szintű zajteljesítménymérő rendszer fejlesztése 199 985 390 245 106 378
A C1859359 RougeVet Korlátolt Felelősségű Társaság Az újszülött borjak ellenanyag-ellátottságát direkt ellenanyag kimutatással ellenőrző rendszer felállítása 199 858 579 254 992 032
B C1999628 RTS Product Engineering Kft. Üzleti szoftverek fejlesztését támogató kódgenerálás alapú keretrendszer fejlesztése és piaci bevezetése 128 180 000 186 740 000
B C1997701 SEQOMICS Kft. A személyre szabott onkoterápiás kezelésekbe bevonható betegcsoport növelése endogén transzpozon aktivitás meghatározásával (LINESeq) 197 944 000 247 680 000
B C2007847 SMART ELECTRONIC BATTERY UPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Függőleges tengelyű szélmotor és energia tároló rendszer fejlesztése 127 557 501 190 879 052
B C2006349 SmileyMed & Innovation Kft. Herbamegnetoxi kezelés kifejlesztése a SmileyMed Kft.-nél 68 758 956 100 368 580
B C2007766 SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kotrási iszap felhasználási eljárás megalapozása a „Szarvasi-1”energiafű alkalmazásával 149 803 732 216 654 200
A C2002524 Spirocco Kft. Precíziós gyógyszeradagoló rendszer inhalációs gyógyszerekhez 149 332 500 189 255 000
A C1997004 ThalesNano Energy Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szén-dioxid elektrolizáló eljárás kutatása és technológiafejlesztése, kompakt prototípus létrehozása céljából 268 000 000 349 250 000
A C1859383 the urban institute Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Checkeye – Komplex műszaki rendszer a városi parkolási szabályok betartásának költséghatékony ellenőrzésére 136 680 000 198 280 000
A C1864565 Uni Inno Kft. Cloud native connected parking 83 531 200 124 404 400
A C2005434 VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GDPR kompatibilis, anonim arcfelismerés alapú analitikai és vagyonvédelmi megoldás kifejlesztése 125 668 476 169 753 220
B C1868149 Zutora Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Alacsony koncentrációjú cukor detektálása ipari gőzfejlesztők tápvizében 113 845 870 183 622 450

TARTALÉKLISTÁRÓL TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

A 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül azon kérelmek listája, amikre tartaléklistáról támogató szakmai vélemény állítható ki.

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. március 22.

Alprogram
Kérelem azonosító száma
A kérelmező neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
A C1998734  "Nagyerdei Sportegészségügyi Szolgáltató" Korlátolt Felelősségű Társaság E-physio applikáció fejlesztése 271 650 782 360 408 852
A C2000829 3DHISTECH Kft. DIGITÁLIS RTG 3D MIKROSZKÓP KIFEJLESZTÉSE A RADIO-PATOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁRA  198 000 000 396 000 000
A C1856539 AndTECH Kft. Pre /Post Covid e-vakcina, A koronavírus korai felderítésére, eliminálására, utóhatások kezelésére alkalmas biorezonancia eszközök fejlesztése és klinikai vizsgálat előkészítése  198 619 160 247 220 200
A C1995695 Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft. Molekuláris szerkezetek anizotróp sajátságainak sokoldalú meghatározása újrapásztázó konfokális mikroszkóppal. A kiegészítő egység prototípusa; (orvos)biológiai, biotechnológiai és anyagtudományi alkalmazások.  55 898 000 74 750 000
A C1856333 eKraft Europe Elektromobilitás Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos hajtáslánc fejlesztése szolgálati célú vízi járművek meghajtásához  247 966 549 351 640 488
C1870093 EVOCON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felületaktiváló berendezés fejlesztése ragasztási kötések optimalizálásához  255 320 000 315 700 000
A C1857767  EvolVeritas Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Koronavírus fertőzést gátló gyógyszerjelöltek irányított fehérjeevolúciós fejlesztése 279 760 600 342 568 000
C1995535 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Távoli piacokon értékesíthető kompakt “plug&play” kétfoton mikroszkóp termék speciális vezérlési és analízis termék modulokkal  298 311 000 395 642 000
A C1854987 Geocloud Korlátolt Felelősségű Társaság Topográfiai térképezési módszertan kidolgozása és ráépülő szolgáltatás kifejlesztése  77 477 700 129 129 500
A C2016331 ITSec Area Kft. VirIT – Virtuális IT biztonsági Interaktív Platform kifejlesztése  282 166 480 403 866 400
A C2006717 Jedlik Innováció Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciával segített kariotipizálás alapú orvosi diagnosztika  149 925 600 185 661 600
A C1861012 KOMTESZ Kommunikációs és Technikai Szolgáltató Betéti Társaság Extracelluláris vezikulák és egyéb biológiai nanorészecskék automatizált elválasztására alkalmas kromatográfiás eszköz kifejlesztésére  176 388 000 225 460 000
C1859575 Labsolver Innovációs és Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Fotopolimer alapú ektoparazita eltávolító eszköz fejlesztése  52 963 812 70 249 893
C1995948 Mobility Energy Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság Alacsony költséggel előállítható dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) szenzor fejlesztése  199 457 500 265 839 500
C1859240 Motorpharma Kft. Az MPH-2501 szelektív simaizom-gátló vezérmolekula gyógyszerjelöltté történő kifejlesztése asztma és COPD indikációkra, valamint az IND előkészítő csomag értékesítése  299 516 420 377 709 840
A C1855067 NEUNOS Orvosi Műszerfejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyre szabott idegingerlő készülék fejlesztése epilepsziás rohamok automatizált leállítására  299 302 936 412 105 308
A C1997979 Okoskaptár Méhészettechnológiai Kft. Forgó fészekkeretes intelligens kaptár fejlesztése  285 714 000 472 590 000
A C2007663 OX-IT Kft. Dinamikus AR technológiai keretrendszer és tartalomfejlesztési módszertan kifejlesztése  296 834 836 426 535 480
A C1996071 Pi Vision Bt. Új típusú polimerindikátor gél alapú pH mérő szenzor kutatás-fejlesztése  189 440 000 270 400 000
A C1867580 QDevelopment Kft. Folyamatos gyógyszeripari tabletta filmbevonó fejlesztése PAT szenzoros folyamatkövetéssel  59 853 000 75 251 000
C1863057 QUATIC technologies Kft. Intelligens többcélú elektromos jármű hajtáslánc és akkumulátor menedzsment rendszer fejlesztése  148 743 600 214 312 800
A C1996400 Spinsplit Kft. Új technológiai berendezés nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztéséhez  104 565 440 141 556 800
A C1997532 SSH-System Korlátolt Felelősségű Társaság Szalmapaplan termékcsalád és gyártástechnológia kutatás-fejlesztése építőipari felhasználás céljából  149 610 500 206 864 000
C1859038 TargetEx Kft. A jövő PCR reagensei: új innovatív termékek fejlesztése  110 518 000 150 300 000
A C1996751  VÁTI-SOPRON kft. Mesterséges intelligencia alapú digitális EKG-elemző diagnosztikus és prognosztikus rendszer fejlesztése 187 739 377 258 268 882
Utolsó módosítás: 2022. március 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?