Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
Meghirdetés dátuma: 2021. május 18.
Módosítás:
 2021. július 08.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. november 17. 16:00
2022. november 17. 16:00
Postára adás határideje: A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
20 000 000 Ft
Pályaművek száma
5-8
Igényelhető támogatás
2-5 MFt
Pályázat futamideje
max. 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

A 2021-ben megnyitott Felhívás esetén két alprogram került meghirdetésre:

 • A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 
 • Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.

2022-ben jelen Felhívás keretében a kétoldalú kormányközi megállapodással rendelkező francia reláció számára nyílik lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.

A francia és magyar partnerintézmények konszenzusos megállapodása eredményeképpen kizárólag az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást:

 • élettudományok
 • természettudományok
 • műszaki tudományok

ezeken belül külön prioritási területek nem kerülnek meghatározásra.

A pályázat benyújtása 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

Az osztrák reláció esetén a benyújtási határidő: 2021. június 25. 12 óra

A francia reláció esetén a benyújtási határidő: 2021. június 30. 12 óra

Az általános reláció esetén a pályázatok benyújtása folyamatos, a kitöltő program élesítésétől 2021. október 6. 12 óráig lehetséges.

A pályázat benyújtása 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. november 17. 16:00-ig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelem csak egyénileg nyújtható be.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációba történő utazása,
 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációban történő tartózkodása,
 • magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott országon belül, a projekttel kapcsolatos utazása,
 • projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység
 • nemzetközi konferencián történő részvétel (a projekt szakterületén a Magyarországon, partner országban vagy más országban tartandó nívós rendezvényen).

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 24 hónap.

 • 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  A francia és osztrák relációk esetén a projekt megvalósítása 2022.01.01 előtt, az Általános TÉT együttműködés esetén pedig 2022.03.01 előtt nem kezdhető meg.
 • 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  A francia reláció esetén a projekt megvalósítása 2023.01.01 előtt nem kezdhető meg.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

 • 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén:
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 200 millió forint, amelyből a francia és osztrák relációra tervezett keret 20-20 millió forint relációnként.
 • 2022-ben benyújtott támogatási kérelmek esetében:
  Rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 20 millió forint.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Európán belül, Magyarországgal szomszédos országban található partnerintézmény esetén 2 millió Ft,
 • Európán belül, Magyarországgal nem szomszédos országban található partnerintézmény esetén 2,5 millió Ft,
 • Európán kívüli partnerintézmény esetén 5 millió Ft.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Elérhető a 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Megjelent az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja az újranyitott francia reláció tekintetében, amely a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén érhető el.

A támogatási kérelmek 2022. október 21-től nyújthatók be, a végső beadási határidő 2022. november 17. 16:00.

Tovább a felhívás oldalára: Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)

Utolsó módosítás: 2022. október 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás kitöltő programja a www.palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. A kérelmek benyújthatóak 2021. június 11-től.

A beadási határidő:

 • az osztrák reláció esetén 2021. június 25. 12:00 óra,
 • a francia reláció esetén 2021. június 30. 12:00 óra,
 • az általános reláció esetében 2021. október 6. 12:00 óra.

Tovább a felhíváshoz: Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. június 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás általános relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás általános relációjára 2021.06.10. és 2021.10.06 között 46 pályázat érkezett 182,5 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a Szakértői Csoport ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 40 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 163,5 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 40 projekt részesül 163,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 14.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00043 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Magterjesztés vízimadarak által Izlandon 2 500 000 2 500 000 4026 Debrecen, Bem tér 4/C.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00047 Debreceni Egyetem Pramenka juhfajták hőstressz hatás vizsgálata DNS és RNS alapú módszerekkel 2 500 000 2 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00024 Pannon Egyetem Az antropológiai hatások nyomon követése vízi környezetben megtalálható természetes és mesterséges radionuklidok vizsgálatával 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00027 Semmelweis Egyetem A dopaminerg pályarendszer és előagyi célterületei szelektív károsodásának vizsgálata az emberi autizmus spektrumzavar (ASD) kísérletes egér-modelljén 2 500 000 2 500 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 58.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00029 CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Költséghatékony bioadszorbensek fejlesztése vízben lévő mikroszennyezők eltávolítására: nemzetközi együttműködés a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a portugál University of Minho között 2 500 000 2 500 000 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00031 Agrártudományi Kutatóközpont Talaj hidrofizikai tulajdonságok becslése kombinált terepi spektrális adatok alapján 2 500 000 2 500 000 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00051 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Forgácsolásindukált rétegközi sorja minimalizálása Ti/CFRP szendvicsszerkezetekben speciális fúrási technológiákkal 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00057 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem A mikorrhiza-, rizoszférikus és gyökérlégzés particionálása a talaj CO2 kibocsátásában, különböző ökológiai rendszerekben 2 500 000 2 500 000 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00059 Pannon Egyetem Globális tiszta víz probléma: a felszíni vizek romló minősége a növekvő emberi igények tükrében 5 000 000 5 000 000 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 18.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00014 DEBRECENI EGYETEM Kárpát-medencében és Marokkóban őshonos juh fajták –mint a klímaváltozáshoz való adaptáció fontos tényezői- genetikai jellemzése 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00020 Debreceni Egyetem Megújuló energiatermeléshez kapcsolódó időjárási változók ensemble előrejelzéseinek statisztikai utófeldolgozása 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00037 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Töltött részecskék kölcsönhatásai sík és hengeres felületekkel, valamint ezek jövőbeli alkalmazásaik a nanotudományokban és az orvosi kutatásokban 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00049 Debreceni Egyetem Urbanizáció hatásának vizsgálata falevek és talaj minták alapján, Valenciában, Spanyolországban és Debrecenben, Magyarországon 2 500 000 2 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00050 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térhálós és fenntartható műszaki polimer alapú szénszállal erősített repülőgépipari kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00052 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Hiperspektrális szenzoron alapuló módszerek összevetése fluoreszcencia méréstechnikákkal mező- és erdőgazdasági célból 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Budafoki út 2-8.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00056 Pécsi Tudományegyetem Pécs és Eszék bióta kutatása urbán-rurál gradiens mentén, fokuszálva a fajok közötti interakciókra 2 000 000 2 000 000 7622 Pécs, Vaspári Pál utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00058 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Késletetésérzékeny serverless MI alkalmazások működtetése optikai edge platformon 2 500 000 2 500 000 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00021 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező polivinil alkohol kompozitok szintézise gyógyszeripar és csomagolóipari alkalmazásokhoz 5 000 000 5 000 000 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00035 Agrártudományi Kutatóközpont Makroelemek és mikroszennyezők a talaj-növény rendszerben: az ésszerű tápanyagutánpótlástól a talajszennyezésig 2 000 000 2 000 000 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00038 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A vásárlói e-bizalom szerepe az illegális szerek online kereskedelmében 5 000 000 5 000 000 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00045 Debreceni Egyetem Termék- és technológia orientált brazil-magyar bilaterális zöld biofinomító K+F platform létrehozása 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00054 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Mikromegmunkálás gépi tanulással támogatott folyamatfelügyelete az Ipar 4.0 keretén belül 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00055 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Funkcionális és nanoanyagok optikai állandóinak meghatározása reflexiós elektron-veszteség spektroszkópiás spektrumok nagy pontosságú elemzésével 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00023 Pannon Egyetem Talajgáz radioaktivitásának és a szeizmikus anomáliák kapcsolatának monitorozása Indiában és Magyarországon 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00028 Pécsi Tudományegyetem Egzotikus karotinoidok közép-amerikai őshonos növényekben 5 000 000 5 000 000 7622 Pécs, Vaspári Pál utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00039 Szegedi Tudományegyetem Brazíliai gabonaföldeken izolált gombakártevők azonosítása és vizsgálata 5 000 000 5 000 000 6726 Szeged, Közép fasor 52.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00060 Semmelweis Egyetem Háromszoros negatív emlőrák növekedésének gátlása egér-modellen. A modulált elektro-hipertermia (mEHT) hatásának fokozása thermosensitive liposzóma segítségével történő doxorubicin, hősok faktor-1 vagy a progeszteron receptor gátlásával. 5 000 000 5 000 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00064 HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság COVIDCENTRE: MAGYAR-BRAZIL TUDÁSKÖZPONT MEGALAPOZÁSA SARS-CoV-2 ÉS KÓRHÁZI KÓROKOZÓK ELLENI FERTŐTLENÍTŐ MÓDSZEREK FEJLESZTÉSÉVEL 5 000 000 5 000 000 6723 Szeged, Római krt. 21.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00022 Pannon Egyetem Lakossági kis és közepes sugárdózisok egészségügyi hatásainak elemzése a Fukushimai baleset tapasztalatai alapján 5 000 000 5 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00033 Agrártudományi Kutatóközpont Az ivarsejteket kialakító meiózis kromatin dinamizmusának feltérképezése gabonafélékben 2 500 000 2 500 000 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00042 Óbudai Egyetem Az agilitás mint eszköz vagy kényszer? – Agilis transzformáció a munkavállalók, a menedzsment és a szervezetek szemszögéből a koronavírus járvány és a digitalizációs kényszer hatására interkulturális aspektusok mentén 5 000 000 5 000 000 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00046 Debreceni Egyetem Kínai-magyar tudományos együttműködés a mozgásszervi sebészet és a sebészi 3D nyomtatás területén 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00030 ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET Érkoopció az elsődleges vs. metasztatikus tumorokban: proteomikai és gyógyszereloszlási vizsgálat 2 500 000 2 500 000 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00032 Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növekedés vagy védekezés növényekben: a prolin metabolizmus hatása az Arabidopsis patogén rezisztenciájára, energia és redox egyensúlyra 5 000 000 5 000 000 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00062 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Nagyszilárdságú öntömörödő beton tulajdonságainak és tartósságának vizsgálata szén nanocsövek és cement helyettesítő kiegészítő anyagok hozzáadásának hatására 5 000 000 5 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00041 Óbudai Egyetem Az MKKV szektor komplex versenyképességi vizsgálata Szlovákia és Magyarország relációjában a modern kor kihívásainak tükrében 2 000 000 2 000 000 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00061 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET A Gangesz vízgyűjtőjén lévő fontos ivóvízbázisok izotóphidrológiai kutatása 5 000 000 5 000 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00053 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Sportanalitika: adatbányászat és adatvédelem 2 500 000 2 500 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00048 Debreceni Egyetem Tápanyag és a klimatikus stressz hatása a növények szabad N-glikán mennyiségére és minőségére 5 000 000 5 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00063 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Önszerveződés két és háromkomponensű folyadékelegyekben 5 000 000 5 000 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás osztrák relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás osztrák relációjára 2021.06.10. és 2021.06.25 között 8 pályázat érkezett 16 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 7 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 14 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 7 projekt részesül 14 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 5.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00001 Pannon Egyetem Bizonyos elemek és elem specieszek meghatározása méret szerint elválasztott városi aeroszol mintákban (HPLC-)ICPMS/MS technikával 2 000 000 2 000 000 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 18.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00002 DEBRECENI EGYETEM 3D nyomtatással készült orvosi eszközök tribológiai vizsgálata 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00003 BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET A Dunai vízgyűjő küllőféléinek (Romanogobio) vizsgálata  - genetikai azonosítás, az elterjedés mintázatok feltérképezése és parazitológiai vizsgálatok 2 000 000 2 000 000 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00004 Állatorvostudományi Egyetem Az eltérő körülmények között tartott utónevelt (hízlalás alatt álló) pulykák immunválaszának vizsgálata 2 000 000 2 000 000 1078 Budapest, István utca 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00005 Soproni Egyetem A tölgy csipkéspoloska Corythucha arcuata invázótörténetének genomikai vizsgálata 2 000 000 2 000 000 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00006 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT VÁLSÁG IDEJÉN: A COVID-19 PANDÉMIA HATÁSA AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYAKORLATÁRA AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON  2 000 000 2 000 000 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00007 Pannon Egyetem Játékra fel! Komoly játékok fejlesztésének lehetőségei a gyermekek egészség-, környezeti nevelésében és a nyelvtanulásban 2 000 000 2 000 000 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás francia relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás francia relációjára 2021.06.10 és 2021.07.30 között 10 pályázat érkezett 25 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 6 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 15 millió forint értékben.

A Támogató döntése alapján 6 projekt részesül 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 22.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.2.4-TÉT-2021-00011 TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A malária parazita, Plasmodium falciparum genomi integritásának és potenciális gyógyszercélpontjainak vizsgálata 2 500 000 2 500 000 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00015 Miskolci Egyetem Növelt szilárdságú nanoszerkezetű fémek előállítása innovatív intenzív képlékenyalakítási eljárással 2 500 000 2 500 000 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros
2021-1.2.4-TÉT-2021-00010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Tanulás és memória kialakulása a medián ráfe régió speciális, vezikuláris glutamát transzporter 3 tartalmú sejtjeinek segítségével 2 500 000 2 500 000 7624 Pécs, Szigeti út 12.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00012 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A CO2 elektrokémiai redukciós reakciója során, a katalizátor közvetlen felületi pH  hatásának monitorozása, pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal  2 500 000 2 500 000 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
2021-1.2.4-TÉT-2021-00016 Miskolci Egyetem Potenciálisan klímaváltozást okozó gyök-gyök reakciók molekuláris vizsgálata 2 500 000 2 500 000 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros
2021-1.2.4-TÉT-2021-00013 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Tempora et mores - Multidiszciplináris szemléletű tudástranszfer francia és magyar idősgondozással foglalkozó intézményekben 2 500 000 2 500 000
1075 Budapest, Kazinczy utca 23.
Utolsó módosítás: 2021. november 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?