Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPiacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - Őszi forduló (2020-1.1.2-PIACI KFI)
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - őszi forduló
Meghirdetés dátuma: 2020. október 13.
Módosítás:
 2021. április 22.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. május 14. 12:00
2021. május 14.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül a nyilatkozatot postára kell adni vagy személyesen az NKFIH ügyfélszolgálatán benyújtani.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
50 020 000 000 Ft
100%
100%
Beérkezett igény:
100 721 millió Ft
Benyújtható igény:
100 000 millió Ft
Pályaművek száma
60-80
Beérkezett pályázatok száma:
308
Igényelhető támogatás
A: 100-400 MFt, B: 400-800 MFt
Pályázat futamideje
A: 12-36 hónap, B: 24-48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. október 22. 16:00-ig lehetséges.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a felhívásra beérkezett támogatási igények összesített értéke meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeg ötszörösét, ezért az NKFI Hivatal a szakmai vélemény iránti kérelmek beadását – a felhívásban közölt információknak megfelelően – 2020. október 15-én 16.53 órakor lezárta.


A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása 2021. március 26. 12:00-ról 2021. május 14. 12:00-ra módosul.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá 
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az „A” alprogramban csak az első pontban megjelölt kör pályázhat önállóan vagy konzorciumban, amely legfeljebb 2 tagú lehet.

A „B” alprogramban kizárólag konzorciumi formában lehet pályázni úgy, hogy a konzorciumvezető az első pontban megjelölt körbe tartozik és a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet. a konzorciumban legalább egy pályázónak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, piacra jutás, iparjogvédelem.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő; a támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezése utáni 3 üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén 12-36 hónap, a „B” alprogram esetén 24-48 hónap.
 • A pályázónak 3 év – nagyvállalat esetén, amennyiben „Regionális beruházási támogatás” jogcímen igényel támogatást, 5 év – fenntartási kötelezettsége van.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 53,45 milliárd forint keretösszeget biztosít.

A Felhívás keretében egy adott felsőoktatási intézmény részére - több konzorciumban való részvétel esetében is - összesen maximum 950 millió Ft támogatás ítélhető meg.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás
Az NKFI Alapból 2020. október 13-án meghirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás őszi fordulója kapcsán módosításra került a Felhívás 2. pontjában rögzített rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 53,45 milliárd forintra, valamint a Felhívás 3.1. pontjában rögzített felsőoktatási intézmények támogatási összegére vonatkozó korlát 950 millió forintra.

Tovább a pályázati felhívásra: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - őszi forduló (2020-1.1.2-PIACI KFI)

Utolsó módosítás: 2021. július 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Beadhatják pályázatukat a támogató szakmai véleményt kapott projektek a Piaci KFI felhívásra
Közel hatvan projekt kapott zöld utat a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására kiírt 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázati konstrukció őszi fordulójában a 2021. február 11-én közzétett döntés szerint. Azóta megjelent a pályázat kitöltőprogramja is, így a támogató szakmai véleménnyel rendelkező pályázók már benyújthatják részletesen kidolgozott pályázatukat a Pályázati e-ügyintézés felületén.

A támogató szakmai véleményt kapott projektek listája elérhető: 2020-1.1.2-PIACI KFI őszi forduló pályázat felhívás keretén belül támogató illetve tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektekvélemény

Utolsó módosítás: 2021. február 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

Tovább a felhíváshoz: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - őszi forduló (2020-1.1.2-PIACI KFI)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. február 12.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Piacvezérelt KFI konstrukció őszi fordulójára ötszörös igény érkezett, ezért a pályázatok beadása lezárult

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NKFI Alapból meghirdetett Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) c. pályázat őszi fordulójának felhívására benyújtott támogatási igények összesített értéke meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeg – két alprogramra összesen 20 milliárd forint – ötszörösét, ezért az NKFI Hivatal a beadás lehetőségét a pályázati oldalon közölt információknak megfelelően a végső benyújtási határidő lejárta előtt, 2020. október 15-én 16.53 órakor lezárta.

A beérkezett pályázatok feldolgozása és értékelése hamarosan megkezdődik. Kérjük a pályázókat, hogy kövessék az NKFI Hivatal honlapján közzétett pályázati híreket.

 

Utolsó módosítás: 2020. október 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A pályázatok beadása a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket támogató felhívásra hamarosan lezárul

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NKFI Alapból meghirdetett Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) c. pályázat őszi fordulójának felhívására benyújtott támogatási igények közelítik a befogadható igény maximumát, emiatt várható, hogy a pályázás lehetősége hamarosan lezárul. A beadott pályázatok száma és támogatási igénye folyamatosan frissítve nyomon követhető a pályázati oldalon. A pályázat lezárásáról közleményben fogunk tájékoztatást adni, ezért kérjük a pályázókat, hogy kövessék az NKFI Hivatal honlapján közzétett pályázati híreket.

Utolsó módosítás: 2020. október 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)” pályázati felhívás őszi fordulójának keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

A projektekkel szembeni elvárások:

 • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
 • a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás őszi fordulójára a beadási határidőig 157 db támogatási kérelem érkezett mintegy 53 841 522 123 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 154 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján 153 pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 52 358 118 327 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 22.

Projekt azonosító száma
Pályázó(k)
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00121 BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Aromás izocianátok alapanyag gyártásának komplex, integrált technológiai fejlesztése (ARIZO) 794 673 880 1 283 540 033 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Miskolci Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00178 MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Noninvazív, egyszerűen alkalmazható, gépi tanuló, diagnosztizáló eljárás kifejlesztése, az emberi szervezet vitamin- és ásványi anyag szintjének meghatározására 253 848 306 423 080 510 4025 Debrecen, Miklós utca 16. 1. em. 1. a.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00179 Hungaro Cabel Technology Korlátolt Felelősségű Társaság HELLO-RS komplex berendezés kifejlesztése 146 949 578 210 499 530 5300 Karcag, Laktanya út 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00180 NYDFI Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségmegőrzést támogató bioaktív anyagokban gazdag, prémium minőségű gluténmentes fagyasztott péksütemények kifejlesztése 103 570 000 203 100 000 3014 Hort, Kossuth Lajos út 107. 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00181 Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Blackjack 316 869 720 456 099 600 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00182 Jászberényi KOSSUTH Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tápanyagokban dúsított gabona (búza) termesztés funkcionális élelmiszer alapanyag előállítása céljából  799 789 870 1 266 502 810 5100 Jászberény, Központi major
AGROKEVE NÖVÉNYTERMESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Aranyszarvas Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00183 Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság RECYCLING  4 CARMAN- Recycling service for Car Manufacturers - Membrán technológián alapuló hatékony autóipari hulladékfeldolgozási technológia kifejlesztése 103 330 350 242 587 858 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 328.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00184 SOMAPAK Csomagolástechnikai Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Univerzális homogenizátor prototípus kifejlesztése a SOMAPAK Kft.-nél 276 675 426 483 112 893 7630 Pécs, Edison utca 2.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00185 M PROFOOD Élelmiszeripari, Szaktanácsadó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Új generációs, hatékonyabb és változatosabb ízvilágú aromák létrehozása az élelmiszeripar, elsősorban a hús-tejipar, valamint savory iparágak részére az M PROFOOD Zrt-nél 153 654 728 325 960 896 7622 Pécs, Laskó utca  1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00186 GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felhő alapú mesterséges intelligenciával támogatott városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztése 392 663 790 678 803 954 6723 Szeged, Felső Tisza-Part  31-34.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00187 AV Spring Korlátolt Felelősségű Társaság SCARE– System for Cloudbased Automatic Recording Education Content - Automatizált oktatótermi felvevő rendszer és távfelügyeleti platform fejlesztése felső- és közoktatási intézmények számára 143 018 000 234 344 800 1139 Budapest, Frangepán utca 46.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00188 Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ISA, az Intelligens Scoring Ajánlattevő kifejlesztése 115 999 200 175 320 000 1011 Budapest, Szalag utca 19.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00189 POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság Robottechnikán és mesterséges intelligencián alapuló műgyanta-gyártó platform kifejlesztése 187 783 940 280 078 864 2360 Gyál, Bánki Donát utca 22.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00190 Hiflylabs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Big data alapú gépi tanulási (mesterséges intelligencia) és hálózati adatvizualizációs algoritmusok alkalmazásának kutatása és fejlesztése 207 206 549 326 326 372 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B. 1.em.5.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00191 KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság Integrált biztonsági öntanuló naplóelemző, automatikus, intelligens riportkészítő, monitorozó és szervezeti kockázatelemző virtuális appliance fejlesztése 150 247 475 267 232 500 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00192 Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. Új energiahatékony mikroaprítási technológia fejlesztése nedves bioszolidokra. 294 687 948 460 587 800 9181 Kimle,  029/28.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00193 SolvElectric Technologies Kft Fotokatalikus elven működő, vírus és baktériumölő, ózonmentes levegőtisztító rendszer fejlesztése közösségi közlekedési eszközökre 201 580 238 313 198 136 6728 Szeged, Budapesti út 8.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00194 DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljeskörű blockchain alapú tokenizált instrumentum kezelést támogató integrált back-office megoldás fejlesztése pénzügyi intézmények számára 380 090 880 629 974 800 1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3. em. 18.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00195 GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság GDi Ensemble FutureGIS térinformatikai-szimulációs modellkörnyezet és szolgáltatáscsomag kialakítása 145 037 878 257 285 375 1134 Budapest, Váci út  33. 9. em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00196 Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Háromdimenziós, objektumorientált, BIM kompatibilis optimalizált vasúti infrastruktúra tervezési rendszer fejlesztése  399 057 516 604 632 600 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00197 Ledora Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő hatású, gluténmentes édes- és sütőipari termékek kidolgozása speciális lisztkeverékek, prebiotikum-kombinációk és antioxidánsok alkalmazásával  345 122 500 670 000 000 3300 Eger, Kőlyuk út 4.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00198 S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia által vezérelt on-line számla feldolgozás 354 898 045 778 630 300 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00199 MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság Élettudományi szimulációs platform kifejlesztése következő generációs technológiák segítségével 418 226 619 630 180 994 6720 Szeged, Somogyi u. 19.
Szegedi Tudományegyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00200 TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intézmény szintű oktatási rend tervezését támogató mesterséges intelligencia alapú megoldás létrehozása 240 350 000 343 750 000 1092 Budapest, Ráday utca 51.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00201 AGRIPPA Korlátolt Felelősségű Társaság „Agrippa szendvicspanel” termékek kutatás-fejlesztése” 129 389 022 192 186 635 6800 Hódmezővásárhely, Kortyogó utca 2.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00202 DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Természetes alapú komplex takarmány adalékok fejlesztése a baromfi mikrobiom optimalizálásának érdekében 729 449 317 1 027 945 554 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 139.
Állatorvostudományi Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00203 NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság Az infokommunikációs infrastruktúrák életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer, illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése 197 217 585 315 873 630 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00204 Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság Széles spektrumú aktív biocid hatású bevonat és felületkezelési technológia kifejlesztése és ipari alkalmazása 173 596 000 255 340 000 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 116.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00205 KEROX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Víz és energiafelhasználást csökkentő kartus típusok kutatása és fejlesztése 170 527 444 586 674 920 2038 Sóskút, Kerox utca 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00206 Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zártkörű Részvénytársaság Új kombinált HTR transzformátor- mérőváltó termékcsalád kutatás-fejlesztése 150 261 712 217 478 743 1134 Budapest, Tüzér utca 43.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00207 Uzsoki Cardiovascular Center Korlátolt Felelősségű Társaság Combi-X: egy új migrén ellenes kombinációs terápia fejlesztése 101 837 282 181 561 564 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00208 VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencia fejlesztés a világ vezető platformjainak felhasználásával a vállalkozások és az intézmények korszerű és hatékony működése érdekében 145 683 403 216 946 952 1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00209 AENSys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban 105 356 039 163 151 845 6722 Szeged, Kálvária sugárút 24.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00210 Xdroid Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzetközi piacra szánt, üzleti és beszédelemzési adatokra épülő mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszer az ügyfélszolgálatok üzleti folyamatainak optimalizálására 181 162 100 261 272 500 1031 Budapest, Záhony utca 7.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00211 Omixon Biocomputing Korlátolt Felelősségű Társaság Transzplantáció hosszútávú sikerességét elősegítő in vitro diagnosztikai eszközök fejlesztése 279 892 517 417 750 024 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00212 Noispot Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság
Geodéziai és Térképészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megújuló energia-termelés vállalati energiamenedzsmentbe integrálását és optimalizálását támogató megoldás fejlesztése 385 272 200 597 693 000 1092 Budapest, Ráday utca 58.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00213 Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft.
IPAMS – Industrial Process Analysis and Monitoring SystemA hazai ipari digitalizáció elősegítését célzó I4.0 megoldásokra épülő gyártásmonitorozási és analitikai rendszerfejlesztés 543 065 586 907 802 092 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Budapesti Corvinus Egyetem
DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
ECKERLE INDUSTRIE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00214 PHARMACENTER HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Pharmacenter Hungary Kft. generikus, daganat terápiás gyógyszereire indított fejlesztési projekt kivitelezése 298 568 174 535 084 959 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. a. ép. 5. em. 26.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00215 eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Pilóta nélküli, autonóm repülésre is képes légi járművek konfliktus kezelésére alkalmas közhiteles intelligens közlekedési rendszer (ITS) kifejlesztése 794 299 200 1 210 098 000 1095 Budapest, Ipar utca 5.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00216 Varga Pincészet Kft. A legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló új, innovatív szőlőfajták közép és nagyüzemi szőlészeti és borászati technológiájának kutatás-fejlesztése, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékek kifejlesztése 449 245 095 664 771 347 8257 Badacsonytomaj (Badacsonyörs), Füredi út  49.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00217 SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Oktatási életút előrejelzés mesterséges intelligencián alapuló rendszer támogatásával 399 847 200 644 438 500 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3. B. épület.
eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00218 Duna Precíziós Szerszám és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Preciziós okos adagolók fejlesztése gyógyszer-, műanyag- és élelmiszeripari gyártási folyamatokhoz 187 380 000 275 800 000 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00219 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Integrált információs technológiai keretrendszer a klímavédelmi és energetikai munkafolyamatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez és monitorozásához - SMARTEK 545 777 018 821 902 458 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
PANNON EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00220 TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A CARIN egységes kommunikáció rögzítő rendszer továbbfejlesztése mesterséges intelligencia alapú új funkciókkal multimédiás tartalmak nagy megbízhatóságú kiértékeléséhez 177 700 866 266 692 520 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00221 Grape Solutions Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gépi tanulással támogatott IoT szolgáltatás integráció, mint biztonságos platform 349 916 530 706 101 072 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28. 1. em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00222 ARBOT Mechatronika Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Csővezetékek korróziós sebességének meghatározása innovatív eszközök és módszertan segítségével 793 322 600 1 187 632 400 8248 Nemesvámos, Dózsa György utca 1/b.
STEEL-VENT EGER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
PANNON EGYETEM
ECOOL Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00223 GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Integrált, egységes egészségügyi adatbányászati platform létrehozása 799 531 795 1 453 727 304 1138 Budapest, Bence utca  3. Váci Greens C.ép.
DEBRECENI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00224 SCADA Ipari Folyamatirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Autonóm, Ipar 4.0 környezetbe integrálható, intelligens termékelemző és validáló rendszer 357 307 249 546 828 735 4064 Nagyhegyes, Gólyás 0160/3.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00225 KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Új, innovatív agrárkemikália (Amicarbazone) előállítása és az ahhoz szükséges intermedierek környezetbarát gyártástechnológiájának kifejlesztése a Kischemicals Kft-nél. 152 129 806 287 582 224 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/217.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00226 PALOTA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladék újrahasznosítási technológia továbbfejlesztése pirolízis olajok gazdaságosabb előállítása és alkalmazása céljából 214 065 860 374 938 520 1151 Budapest, Szántóföld utca  2/a.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00227 GEOCHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3D Multifrekvenciás Elektromos Impedancia Tomográfia (MEIT3D) fejlesztése és tesztelése 178 107 900 320 791 555 7673 Kővágószőlős, külterület 0222/35.hrsz.
KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00229 ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Valós idejű, autonóm energetikai információs és termelésmenedzsment rendszer fejlesztése 401 021 730 854 584 200 1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00230 SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Modellalkotás a kitermelt állóvízi iszap újrahasznosítására a gazdaságban a balatoni iszap vizsgálatán keresztül 799 844 160 1 387 551 419 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
PANNON EGYETEM
ENVIROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00231 TRANSPORT - BETON Szállítási és Transzport- betongyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív, hegesztett, rozsdamentes acél tartógerendák kifejlesztése és a gyártástechnológia megalkotása a TRANSPORT-BETON KFT.-nél 251 682 564 539 765 127 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00232 LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Precíziós gazdálkodást innovatív agrárinformatikai eszközökkel támogató mesterséges intelligencia alapú rendszer fejlesztése 361 806 180 596 092 100 2100 Gödöllő, A alrészlet  0175.
YOUNG B.T.S. Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00233 PHARMACOIDEA Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cukoranyagcsere és a neurodegeneráció összefüggéseinek feltérképezése innovatív termékfejlesztés érdekében 415 600 000 585 000 000 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Lissé Édességgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00234 BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, hatékony növénykondicionáló szer kutatása toxinok termelődésének visszaszorítására gabonákban, egyéb növényekben, továbbá élelmiszer alapanyagok, állati takarmányok toxinmentesítésére ipari méretű ózont felhasználó technológia fejlesztése 799 550 000 1 158 920 000 1116 Budapest, Fehérvári út 144.
Hajdusági Gabonaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DEBRECENI EGYETEM
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00235 BAU-STYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Logisztikai folyamatok digitalizálása 367 001 376 614 314 560 2220 Vecsés, Fő út 2/c.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00236 Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság Tudásfejlesztés támogatása a legújabb mesterséges intelligencia eszközök felhasználásával 239 678 750 355 490 000 1023 Budapest, Bécsi út  4. 2. em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00237 LAB-NYÚL Tenyésztő Szaktanácsadó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság SMART Farming technológia kifejlesztése és alkalmazása nagyüzemi, intenzív víziszárnyas nevelési és tömési technológiákban 347 302 160 503 458 800 3069 Alsótold,  049/14.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238 GEOMETRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése 420 345 330 741 161 298 1027 Budapest, Medve utca 17.
Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00239 WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft.
Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére 624 632 580 1 026 781 156 1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
PANNON EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00240 ACKERMANN Market Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “Okos Baba Takaró- a bölcsőhalál kockázatok csökkentésére“ 103 827 426 153 388 714 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út  277.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00241 KÁLLÓ- "fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság Szuperkavitációs ivóvíztisztító berendezés kifejlesztése harmadik világbeli piacra 249 091 038 485 169 840 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 122.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00242 Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Terrán Generon napelemes tetőcserép átfogó teljesítmény fejlesztése és új termékváltozatok készítése 422 478 885 827 772 945 7630 Pécs, Engel János József utca 8.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00243 "DEXTRON" Szerszámkészitő Müanyag- és Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségü Társaság Szikraforgácsoló szerszámok anyagrendszerének, gyártástechnológiájának fejlesztése DMLS rendszerek segítségével 310 488 519 506 419 377 6000 Kecskemét, Platter János utca  7.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245 Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával 467 239 070 755 893 139 7621 Pécs, Vörösmarty Mihály utca 4.
ADEXGO Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Pécsi Tudományegyetem
MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00246 E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ANTIBAKTERIÁLIS REZISZTENCIA KIALAKULÁSÁT GÁTLÓ TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATBAN, TÁMOGATÓ REPOZÍCIÓS PLATFORM FEJLESZTÉSE 798 623 943 1 095 359 436 1027 Budapest, Kacsa utca 11.
PRIM-A-VET Gyógyszer-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Állatorvostudományi Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00247 IP CAMP Korlátolt Felelősségű Társaság Autóipari hálózati kommunikáció-tesztelő, analizáló szoftver fejlesztés 115 500 000 165 000 000 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00248 Fort Facility Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Lézerablációs felülettisztító technológia és berendezés fejlesztése 107 924 840 187 699 680 1106 Budapest, Fehér út 10. 44. ép. fszt.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00249 eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság AgroNetwork - Intelligens agrometeorológiai állomásokra épülő szolgáltatások 102 747 476 162 440 221 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00250 NOREG Információvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari IoT rendszerek felhő alapú menedzselése gépi tanulási módszerekkel 132 881 000 216 415 000 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00251 eSpirit Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív építőipari szakrendszer a mélyépítés értékláncának digitalizációján keresztül 154 265 480 258 969 000 1138 Budapest, Turóc utca 14. 3 em.2.
SB DYNAMIC Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00252 MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív, esztétikus előregyártott cementkötésű szénszál kompozit beton homlokzati és burkolati elemek kifejlesztése a MOLNÁRBETON Kft.-nél 793 877 774 1 361 965 968 2045 Törökbálint,  0152/12.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00253 Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
KÖRNYEZETBARÁT HATÓANYAGÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FEJLESZTÉSE AZ ÖKOSZISZTÉMÁK ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN 764 233 800 1 396 942 000 1138 Budapest, Váci út 135-139. A.ép. 5. em.
BIOVÉD 2005 Biológiai Növényvédő Készítményt Előállító Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00254 Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Átfogó, integrált rendszerben működő, EIM - kiterjesztett információs térmodellezés szolgáltatási technológiájának kifejlesztése 399 561 772 744 262 199 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00255 Z Elektronika Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Gyógyszerkutatásban alkalmazható nagyprecizitású automatizált fájdalomküszöb mérőberendezés kifejlesztése 150 949 156 314 167 568 7630 Pécs, Bajor utca 5.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00256 REKONTIR BPM Beruházás és Pályázat Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság SmartLAKE adaptív felszíni vízrehabilitációs eljárás kidolgozása és bioremediációs úszósziget kifejlesztése 221 302 300 414 840 000 1112 Budapest, Tippan utca 1. 4/401.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00257 DEÁK DELTA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált naperőmű-felügyeleti rendszer prototípusának kifejlesztése 206 710 717 363 033 058 6760 Kistelek, Vaspálya utca 10.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00258 AGRÁR Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Debreceni Egyetem
ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁST CSÖKKENTŐ PRECÍZIÓS KOCATAKARMÁNYOZÁSI RENDSZERKIDOLGOZÁSA 733 550 020 1 283 451 820 7563 Somogyszob, Külterület 0212 hrsz.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00259 3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Far-UV LED technológiájú emitter egység megvalósítása ipari/gyártósori célokra 637 528 329 979 579 748 6728 Szeged, Kollégiumi út 12.
GYEGÉP Ipari, Termeltető, Kereskedelmi és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
SZÁSZ NEMESACÉL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00260 ALUKONSTRUKT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Építőipari ragasztástechnológiai innováció megvalósítása az Alukonstrukt Kft. és a Neumann János Egyetem együttműködésében 400 000 058 604 278 938 6728 Szeged, Budapesti út 8.
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00261 Vértes Industry Product Korlátolt Felelősségű Társaság Új ipari hangtompító berendezés kifejlesztése, egyedi műszaki felméréseken alapuló konstrukció kutatás fejlesztésével  151 000 553 249 467 589 2800 Tatabánya, Búzavirág u.  4/F.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00262 Cloud Network Technology Korlátolt Felelősségű Társaság INTELLIGENS GYÁRTÁS GÉPI LÁTÁSSAL, NEURÁLIS HÁLÓVAL ÉS KITERJESZTETT OPERÁTORRAL 399 549 000 766 500 000 2900 Komárom, Bánki Donát u. 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00263 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagy kiterjedésű rendszerek meghibásodását előre jelző, mesterséges intelligencián alapuló predikciós rendszer fejlesztése 799 792 099 1 798 743 038 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00264 Tungsram Operations Kft.
Intelligens középület és közinfrastruktúra üzemeltetési rendszer fejlesztése 576 546 147 972 248 147 1044 Budapest, Váci út 77.
ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
PANNON EGYETEM
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00265 ENTEL Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia által vezérelt integrált építészeti akusztikai tervezőrendszer fejlesztése 125 977 655 182 457 784 1025 Budapest, Szépvölgyi út 32.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00266 Körös-Consult Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság UV-C fényforrást használó, épületgépészeti és egyéb területen alkalmazható fertőtlenítő eszközök fejlesztése és prototípus gyártása 121 252 000 182 031 000 1113 Budapest, Karolina út 17.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00267 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Mesterséges intelligencia segítségével személyre szabható biztosítási termékek fejlesztése 799 977 189 1 446 222 862 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.
Széchenyi István Egyetem
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00268 AGM Betonelemgyártó Forgalmazó és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  ELŐREGYÁRTOTT, NAGYKAPACÍTÁSÚ VASBETON VÍZTORNYOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 342 235 846 562 695 698 2200 Monor, külterület  0100/8.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00269 Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komplex technológiai fejlesztés gabonaalapú alkoholmentes italok előállításához. Az italokban lévő egészségmegőrző komponensek dúsítási lehetőségének vizsgálata. 399 755 181 804 376 762 7624 Pécs, Alkotmány utca 94.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00270 DRINK SYSTEM KERESKEDELMI - SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Kisüzemi felhasználásra szánt multifunkcionális automata italtöltő gép fejlesztése a Drink System Kft. által 120 728 711 211 731 016 8800 Nagykanizsa, Új Élet utca  1/B.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00271 CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft. Vonalas létesítmény ellenőrzés ipari drón alkalmazásával 111 445 666 244 776 168 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. 15. em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00272 BEKS Kommunikációs Technika Korlátolt Felelősségű Társaság Easy Ticket többszereplős, online értékesítési rendszer dinamikus kapacitáskezeléssel 228 314 064 362 016 240 4024 Debrecen, Rákóczi utca 21.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00273 Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Piacképes diagnosztikai eljárás fejlesztése a terhességet veszélyeztető, rejtett és gyakori szindrómára 799 831 178 1 337 342 319 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00274 TargetEx Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 20 perces polimeráz reakciót alkalmazó diagnosztikai módszerhez reagensek kifejlesztése 100 000 004 175 355 720 1113 Budapest, Karolina út 29-31. B. ép.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00275 EGROKORR Festékipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság UV-B ellenálló és IR reflexiós festék termékcsalád kidolgozása az EGROKORR Zrt.-nél a hődegradáció mérséklésére, a hűtési energia megtakarítására és az ellenállóság növelésére 114 877 950 241 335 272 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00276 Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens asszisztens az IT Security szolgálatában 131 678 400 188 780 000 1037 Budapest, Montevideo utca 2. b.ép.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00277 Supercharge Korlátolt Felelősségű Társaság “End-to-end” mobil alkalmazás fejlesztés automatizációs keretrendszer fejlesztése 139 687 513 558 750 052 1075 Budapest, Károly körút 9. 3. emelet
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00278 NIVELCO IPARI ELEKTRONIKA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Részvénytársaság Új generációs IoT szintmérőradar termékcsalád ipar 4.0 felhasználásokra 151 145 638 302 291 276 1043 Budapest, Dugonics u. 11.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00279 GAMMA-DIGITAL Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligencián és 3D tervezésen alapuló minimál-invazív és robotsebészeti beavatkozások tervezését segítő eszközfejlesztés 560 532 717 825 646 791 1119 Budapest, Petzvál József utca 52.
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00280 NEMETECH Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Felhasználóbarát és energiatakarékos négyoszlopos hidraulikus prés kifejlesztése 127 192 455 208 757 316 2184 Vácegres, Tanya 087/18.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00281 ALPHA MACHINE Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bírói döntést segítő komplex informatikai rendszer fejlesztése a kardvívásban, avagy TOUCH-e? ötlet piacorientált megvalósítása 105 040 000 174 600 000 1123 Budapest, Táltos utca 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00282 EISPRO Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív, modern táplálkozási igényeket kielégítő, funkcionális jégkrém termékcsalád fejlesztése 199 400 000 410 800 000 2851 Környe, Tópart utca 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00283 SYREON Kutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság Mellkas computer-tomográfia felvételek használata opportunista tüdőrák szűrésre mesterséges intelligenciával támogatva 205 769 700 304 404 000 1142 Budapest, Mexikói út 65/A.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00284 MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Diagnosztikai és edzéstervező okos rendszer fejlesztése versenylovaknak 218 161 287 318 795 566 1087 Budapest, Könyves Kálmán  krt. 76.
Vet-Med-Labor Állatorvosi Diagnosztikai Laborhálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00285 FRUIT COUNTRY Korlátolt Felelősségű Társaság Okos felügyeleti rendszerrel zöldséghulladék komposztálási technológia kifejlesztése a Fruit Country Kft.-nél 363 382 160 592 070 780 5100 Jászberény, Szelei u. 71.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00286 Öko Concept Korlátolt Felelősségű Társaság Öko Concept Kft. K+F fejlesztése 183 600 000 263 000 000 7134 Gerjen, Kossuth Lajos utca 35/B.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00287 BERGER Házak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Komplex műszaki rendszer kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására (THERMOKOMP) 551 191 935 845 733 357 4090 Polgár, 0277/76.
NEBRASKA-HÁZ Építési Kft.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
THERMOFOAM Csomagolástechnikai Korlátolt felelősségű társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00288 MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. termékportfóliójának bővítése új, illetve megújított generikus készítményekkel 399 403 815 710 359 293 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00289 Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Yusp és Yuspify perszonalizációs termékek fejlesztése 277 750 404 493 495 000 1113 Budapest, Villányi út  40/B.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00290 PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. MASTERS’  I - Mesterséges intelligencián és videókép-elemzésen alapuló diagnosztikai rendszer a szarvasmarhák sántaságának és mozgásszervi betegségeinek korai felismerésére a tej-és hústermelő gazdaságokban 109 848 387 159 514 073 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja  28.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00291 Gamax Laboratory Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alapú, orvosi képalkotó modalitások feldolgozását és diagnosztikáját támogató informatikai rendszer kutatásfejlesztése 211 598 880 303 998 600 1114 Budapest, Bartók Béla út  15/d.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00292 ESZTER Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Padlóburkolat kiosztás optimalizáló, kitűző eszközrendszer és eljárás fejlesztése 277 912 773 464 354 622 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca  1. A. ép.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00293 TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság NAGYFREKVENCIÁS FERRITANYAGOK FEJLESZTÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSA NEMKONVENCIONÁLIS MÓDSZERREL 115 790 240 190 650 400 2030 Érd, Kis-Duna utca 3.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00294 AIRVENT Légtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széles körben használható levegő sterilizáló megoldások kifejlesztése intelligens működés optimalizáló vezérléssel 453 737 524 972 523 910 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Neumann János Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00295 KALÁSZ-tenger Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A durumbúza táplálkozás- élettani hatásainak vizsgálata 294 866 900 475 231 070 5200 Törökszentmiklós, Újtábla dűlő 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00296 IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligenciával támogatott moduláris gyógyszer adagolási mikrologisztikai rendszer a betegbiztonságért és a költséghatékonyságért 249 400 000 380 720 000 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 2.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00297 Insomnia Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Gépi hallás alapú közlekedési veszély és alkatrész meghibásodás detektáló és figyelmeztető termék fejlesztése gépjárművek és gyártási iparági szereplők részére 256 135 000 369 050 000 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00298 3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális mikroszkóp és onkopatológiai esetkezelő rendszer fejlesztése a személyre szabott, precíziós diagnosztikán alapuló terápiás döntés támogatáshoz 693 505 040 1 175 617 840 1141 Budapest, Öv utca 3.
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
SEMMELWEIS EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00299 Cartographia Korlátolt Felelősségű Társaság „Atlasz MapFactory” hibrid térképészeti platfomszolgáltatás kifejlesztése a Cartographia Kft-nél 100 531 000 170 385 000 1132 Budapest, Visegrádi u. 31.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00300 VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rovar alapú fehérjetakarmány fenntartható, hulladékmentes gyártási technológiájának kifejlesztése és takarmányozási felhasználása gazdasági haszonállatokkal a körforgásos gazdaság modell szerint 699 003 000 1 035 650 000 2370 Dabas, Szabadság utca 3.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00301 HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság FITONUTRIENSEKBEN GAZDAG TAKARMÁNY PROTOTÍPUSBEVEZÉTESE A HAZAI BAROMFI NEVELÉSBE, ÉS A PATOGÉNEKHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS MONITOROZÁSA A MADARAKVIROMJÁRA, BAKTERIOMJÁRA ÉS REZISZTOMJÁRA ÚJ-GENERÁCIÓSSZEKVENÁLÁSSAL 780 860 001 1 362 700 002 6600 Szentes, Attila út 2.
FELGYŐ-KEV Baromfitenyésztő, Takarmánygyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
DEBRECENI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00302 CTB Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív technológiák alkalmazása a felsővezetéki rendszer tervezésének és auditálásának a folyamatában 166 961 713 257 686 189 1112 Budapest, Fehérló utca 20.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00303 Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Miniatürizált VOR navigációs eszköz fejlesztése drónok számára és a high-tech titánium-karbon hibrid térrácsszerkezet alkalmazása drón és UAV járművek gyártási folyamataiban 298 349 044 464 343 920 6078 Jakabszállás, Sportrepülőtér II. körzet tanya 11.
Genevation Aircraft Kft.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00304 PLASMA EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság
Mikrobiomdiagnosztikai technológia és szolgáltatási platform fejlesztése 780 478 000 1 087 946 000 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D. II. em. 217.
VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00305 Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Táplálkozásfiziológia szempontból széleskörűen akceptált ipari tej előállítását támogató technológiák fejlesztése molekuláris biológiai eszközökkel 774 829 992 1 358 749 959 7827 Beremend, Csípőtelek 0117/1.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00306 Wolters Kluwer Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Okos Révkalauz HUB 645 963 377 1 056 553 668 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00307 Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság Újgenerációs streaming technológiát alkalmazó biztonságos partner identifikációt és online szerződéskötési lehetőséget biztosító platform kifejlesztése 105 082 248 181 183 320 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00308 MNA Group Kft. M.N.A Group Kft. K+F kísérleti fejlesztése 134 340 000 223 900 000 1117 Budapest, Budafoki út 187-189 D.ép II.em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309 Hegykői Mezőgazdasági Zrt.
Költséghatékony adszorbensek és vízszűrő töltetek kifejlesztése kockázatos gyógyszermaradványokra 776 082 939 1 195 277 660 9492 Fertőhomok, Major  044/15 hrsz.
PANNON EGYETEM
CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00310 LOGIN AUTONOM  Korlátolt Felelősségű Társaság Szükséges dolgozói állomány rendelkezésre állását segítő integrált platform fejlesztése 189 604 956 291 385 610 1103 Budapest, Kőér utca 2/a C. épület
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00311 Pannon Fine Food Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Vízibaromfi máj eltarthatóságának növelése, élelmiszer-biztonság és minőség növelése céljából és ready-to eat termékek fejlesztése 524 603 172 794 242 360 5900 Orosháza, Október 6. utca 8.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
GREEN-DIVÍZIÓ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00312 IncQuery Labs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az IncQuery Suite termékcsalád autóipari specializációja  145 866 000 224 460 000 1072 Budapest, Rákóczi út 36.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00313 Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiterjedt számosságú és analitikai mélységű objektumfelismerésen alapuló, a használandó funkcionalitás vonatkozásában a felhasználó által paraméterezhető intelligens video- és adatelemző rendszer létrehozása 140 617 060 227 395 800 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52-54.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00314 eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Erősített és erősítetlen polimer anyagok nemlineáris mechanikai viselkedésénekprecíziós jellemzése mérnöki szimulációkhoz 502 280 475 701 231 150 1116 Budapest, Kondorosi út 3. IV. emelet
PANNON EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00315 AGROKÉMIA Sellye Zártkörű Részvénytársaság Innovatív mikrokapszulázott növényvédőszer formulációk gyártására alkalmas technológia kidolgozása és megvalósítása az Agrokémia Sellye Zrt. telephelyén 347 242 658 651 199 800 7960 Sellye, Sósvertikei út  Pf. 5.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00316 KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ultraalacsony tömegű, redukált életciklus költségű, meglévő üzemeltetési környezetbe illeszthető, elektromos meghajtású városi-elővárosi autóbusz termékcsalád kutatás-fejlesztése, prototipizálása és európai fókuszú piaci bevezetése 400 000 000 1 094 656 891 9200 Mosonmagyaróvár, Kühne Ede tér 2.
KRAVTEX KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00317 Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság  5G képes autonóm energiaellátású IoT ökoszisztéma egyedi szenzorok kutatása és alkalmazása a kritikus infrastruktúra védelemben 371 769 877 611 005 824 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00318 Matyó Agrártermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Talajinformáció- vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT-platform fejlesztése a mezőgazdasági termelés kezelése, optimalizálása és a talajrendszerre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából 799 896 621 1 239 457 331 3400 Mezőkövesd, Szihalmi út  4.
URBÁN és URBÁN Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
MISKOLCI EGYETEM
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00319 OnRobot Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari automatizálás támogatása gépi tanulási alapú adatfeldolgozási és döntéshozatali algoritmusok segítségével 154 720 800 251 316 000 1043 Budapest, Aradi utca 16.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00320 AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Műanyagból hulladékból, mint másodlagos forrásból és alapanyagból fejlesztett zajcsökkentő termékcsalád kifejlesztése (mezőgazdasági, honvédelmi, élelmiszeripari, építőipari és szolgáltatói felhasználásra) 123 036 220 187 894 600 6500 Baja, Szent László u 105.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00321 EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érzelmi Nyomkövető Rendszer (TRacking For You; TR4U) 173 513 400 256 241 000 1047 Budapest, Fóti út 56.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00323 Varjasi Farm Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív alomanyag és gyártási technológiájának kifejlesztése 217 316 261 399 528 698 5520 Szeghalom, Varjas 0881/1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00324 GRAYMIX HUNGÁRIA Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Polisztirol hab könnyűszerkezetes házépítési rendszer fejlesztése 356 170 347 588 733 912 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00325 KLÍMA-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Fizikai infrastruktúra telepítését, üzemeltetését és üzemzavar elhárítást támogató augmented reality rendszer kifejlesztése 399 227 699 611 790 130 2373 Dabas (Gyón), Vasút utca  127/A.
Grantek Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00326 Megaplex Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Automatikusan adaptálódó ózon alapú fertőtlenítő rendszer zárt terekhez fejlesztése 102 847 510 148 211 069 1095 Budapest, Soroksári út 150.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00327 iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fázisvezérelt radar segítségével adatvezérelt 3D nyomtató, és preciziós öntő célgép, ipar 4.0 integritáshoz 326 960 000 552 100 000 7626 Pécs, Koller utca 7. III. em. 33.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00328 Veresi Paradicsom Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Speciális fényforrások alkalmazása különleges kertészeti és akvakultúrás termékek előállítására 731 491 620 1 188 038 000 2112 Veresegyház, Kisrét u. 2.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00329 Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Megnövelt hasznos optikai felülettel rendelkező intraokuláris szemlencse fejlesztése 381 167 360 911 471 500 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00330 AUTOTREND Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Gyártási és MRO (karbantartási, javítási és felújítási) folyamatok automatizálását és hitelesítését biztosító alkatrész nyomonkövetési platform fejlesztése autóipari ellátási láncok számára, blockchain, és digitális iker technológiák használatával 318 520 030 507 819 128 2509 Esztergom - Kertváros, Retek utca  4.
ERBA 96 Számítástechnikai Kft.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00331 Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Bioinformatikai módszereken alapuló preklinikai gyógyszer és orvosi segédeszköz hatékonyságának vizsgálatára innovatív szolgáltatás  és biomarker termékek fejlesztése 186 459 923 326 050 839 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00332 Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Állatjólléti szempontból optimalizált petesejt kinyerési technikák és embrió előállítás fejlesztése kereskedelmi célú gaméta és embrióbank kialakításához 517 822 644 723 388 829 2091 Etyek, Ödön major
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Utolsó módosítás: 2021. július 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
2020-1.1.2-PIACI KFI őszi forduló pályázat felhívás keretén belül támogató illetve tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektek
2020-1.1.2-PIACI KFI őszi fordulóján belül támogató illetve tartaléklistáról támogató szakmai véleményt kapott projektek.

TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

"Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)" pályázati felhívás őszi fordulójának keretén belül azon kérelmek listája, amikre támogató szakmai vélemény állítható ki.

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. február 11.

Alprogram
Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
C1127826 PHARMACENTER HUNGARY Kft. Pharmacenter Hungary Kft. generikus, daganat terápiás gyógyszereire indított fejlesztési projekt kivitelezése 381 210 738 672 855 839
C1127989 SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Oktatási életút előrejelzés mesterséges intelligencián alapuló rendszer támogatásával 399 847 200 644 438 500
B C1128514 Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft. IPAMS – Industrial Process Analysis and Monitoring System A hazai ipari digitalizáció elősegítését célzó I4.0 megoldásokra épülő gyártásmonitorozási és analitikai rendszerfejlesztés 543 065 586 907 802 092
C1128677 Noispot Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság Megújuló energia-termelés vállalati energiamenedzsmentbe integrálását és optimalizálását támogató megoldás fejlesztése 398 225 000 597 775 000
C1130090 Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Háromdimenziós, objektumorientált, BIM kompatibilis optimalizált vasúti infrastruktúra tervezési rendszer fejlesztése 399 057 516 604 632 600
C1132517 BAU-STYL KFT. Logisztikai folyamatok digitalizálása 367 001 376 614 314 560
C1132535 TRANSPORT - BETON Szállítási és Transzport- betongyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív, hegesztett, rozsdamentes acél tartógerendák kifejlesztése és a gyártástechnológia megalkotása a TRANSPORT-BETON KFT.-nél 251 689 514 539 779 027
B C1132844 Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával 467 486 720 756 140 789
C1133171 POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság Robottechnikán és mesterséges intelligencián alapuló műgyanta-gyártó platform kifejlesztése 213 012 314 316 330 832
C1133352 Kerox Kft Víz és energiafelhasználást csökkentő kartus típusok kutatása és fejlesztése 170 527 444 586 674 920
C1135007 Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. ISA, az Intelligens Scoring Ajánlattevő kifejlesztése 115 999 200 175 320 000
C1136148 Palota Környezetvédelmi Kft. Hulladék újrahasznosítási technológia továbbfejlesztése pirolízis olajok gazdaságosabb előállítása és alkalmazása céljából 214 065 860 374 938 520
C1137776 Grape Solutions Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gépi tanulással támogatott IoT szolgáltatás integráció, mint biztonságos platform 349 916 530 706 101 072
C1138479 DORSUM Zrt. Teljeskörű blockchain alapú tokenizált instrumentum kezelést támogató integrált back-office megoldás fejlesztése pénzügyi intézmények számára 380 090 880 629 974 800
C1139151 Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. Új energiahatékony mikroaprítási technológia fejlesztése nedves bioszolidokra. 294 687 948 460 587 800
C1139477 SOMAPAK Kft. Univerzális homogenizátor prototípus kifejlesztése a SOMAPAK Kft.-nél 276 675 435 483 112 903
C1140335 NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. Az infokommunikációs infrastruktúrák életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer,  illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási  és fejlesztési feladatok elvégzése 197 217 585 315 873 630
C1142023 SCADA Kft. Autonóm, Ipar 4.0 környezetbe integrálható, intelligens termékelemző és validáló rendszer 357 307 249 546 828 735
C1143024 Uzsoki Cardiovascular Center Kft. Combi-X: egy új migrén ellenes kombinációs terápia fejlesztése 101 837 282 181 561 564
B C1143332 Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Terrán Generon napelemes tetőcserép átfogó teljesítmény fejlesztése és új termékváltozatok készítése 422 478 886 826 926 231
B C1144491 ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Valós idejű, autonóm energetikai információs és termelésmenedzsment rendszer fejlesztése 402 877 440 854 584 200
B C1145319 Jászberényi Kossuth Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tápanyagokban dúsított gabona (búza) termesztés funkcionális élelmiszer alapanyag előállítása céljából 799 789 880 1 266 502 810
C1145790 AV Spring Korlátolt Felelősségű Társaság SCARE– System for Cloudbased Automatic Recording Education Content - Automatizált oktatótermi felvevő rendszer és távfelügyeleti platform fejlesztése felső- és közoktatási intézmények számára 143 018 000 234 344 800
C1147449 M PROFOOD Élelmiszeripari, Szaktanácsadó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Új generációs, hatékonyabb és változatosabb ízvilágú aromák létrehozása az élelmiszeripar, elsősorban a hús-tejipar, valamint savory iparágak részére az M PROFOOD Zrt-nél 153 654 728 325 960 896
B C1147780 99999 Informatika Kft. Integrált információs technológiai keretrendszer a klímavédelmi és energetikai munkafolyamatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez és monitorozásához - SMARTEK 545 777 018 821 902 458
C1150293 "DEXTRON" Szerszámkészitő Müanyag- és Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségü Társaság Szikraforgácsoló szerszámok anyagrendszerének, gyártástechnológiájának fejlesztése DMLS rendszerek segítségével 341 011 728 550 023 160
C1153751 Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság Tudásfejlesztés támogatása a legújabb mesterséges intelligencia eszközök felhasználásával 265 630 000 392 865 000
B C1154232 DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Természetes alapú komplex takarmány adalékok fejlesztése a baromfi mikrobiom optimalizálásának érdekében 729 474 317 1 027 945 552
C1154395 GEOCHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3D Multifrekvenciás Elektromos Impedancia Tomográfia (MEIT3D) fejlesztése és tesztelése 178 107 900 320 791 555
C1154709 Duna Precíziós Szerszám és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Preciziós okos adagolók fejlesztése gyógyszer-, műanyag- és élelmiszeripari gyártási folyamatokhoz 200 465 100 294 493 000
C1155510 GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felhő alapú mesterséges intelligenciával támogatott városi közlekedés monitorozó és modellező eszköz fejlesztése 392 663 790 678 803 954
C1156831 AGRIPPA Kft. „Agrippa szendvicspanel” termékek kutatás-fejlesztése” 129 389 022 192 186 635
B C1158654 E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Antibakteriális rezisztencia kialakulását gátló termék fejlesztése az állatgyógyászatban, támogató repozíciós platform fejlesztése 798 623 943 1 095 359 436
C1159325 VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencia fejlesztés a világ vezető platformjainak felhasználásával a vállalkozások és az intézmények korszerű és hatékony működése érdekében 145 683 403 216 946 952
C1159829 S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia által vezérelt on-line számla feldolgozás 354 898 045 778 630 300
C1161891 Xdroid Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzetközi piacra szánt, üzleti és beszédelemzési adatokra épülő mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszer az ügyfélszolgálatok üzleti folyamatainak optimalizálására 181 162 100 261 272 500
C1164236 TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A CARIN egységes kommunikáció rögzítő rendszer továbbfejlesztése mesterséges intelligencia alapú új funkciókkal multimédiás tartalmak nagy megbízhatóságú kiértékeléséhez 190 763 326 287 786 120
C1164256 Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zártkörű Részvénytársaság Új kombinált HTR transzformátor- mérőváltó termékcsalád kutatás-fejlesztése 150 261 712 217 478 743
B C1166568 Varga Pincészet Kft. A legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló új, innovatív szőlőfajták közép és nagyüzemi szőlészeti és borászati technológiájának kutatás-fejlesztése, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékek kifejlesztése 449 245 095 664 771 347
B C1166732 BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új, hatékony növénykondicionáló szer kutatása toxinok termelődésének visszaszorítására gabonákban, egyéb növényekben, továbbá élelmiszer alapanyagok, állati takarmányok toxinmentesítésére ipari méretű ózont felhasználó technológia fejlesztése 799 550 000 1 158 920 000
C1167102 GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság GDi Ensemble FutureGIS térinformatikai-szimulációs modellkörnyezet és szolgáltatáscsomag kialakítása 145 037 878 257 285 375
C1169136 AENSys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Virtuális mikroszkóp kollaboratív alkalmazásai az oktatásban 105 356 039 163 151 845
B C1169299 SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Modellalkotás a kitermelt állóvízi iszap újrahasznosítására a gazdaságban a balatoni iszap vizsgálatán keresztül 799 999 741 1 387 940 371
C1169806 ACKERMANN Market Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. “Okos Baba Takaró- a bölcsőhalál kockázatok csökkentésére“ 116 457 140 171 935 800
C1171006 Kálló-"fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság Szuperkavitációs ivóvíztisztító berendezés kifejlesztése harmadik világbeli piacra 249 091 038 455 169 840
C1171315 LAB-NYÚL Tenyésztő Szaktanácsadó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság SMART Farming technológia kifejlesztése és alkalmazása nagyüzemi, intenzív víziszárnyas nevelési és tömési technológiákban 347 302 160 503 458 800
C1172157 Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság Széles spektrumú aktív biocid hatású bevonat és felületkezelési technológia kifejlesztése és ipari alkalmazása 187 011 040 274 638 400
C1172699 Omixon Biocomputing Kft Transzplantáció hosszútávú sikerességét elősegítő in vitro diagnosztikai eszközök fejlesztése 323 779 845 483 253 500
B C1174882 ROBOTCENTER Kft. Csővezetékek korróziós sebességének meghatározása innovatív eszközök és módszertan segítségével 793 322 600 1 187 632 400
C1176173 Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Blackjack 316 869 720 456 099 600
C1178740 Saubermacher-Magyarország Kft. RECYCLING  4 CARMAN- Recycling service for Car Manufacturers - Membrán technológián alapuló hatékony autóipari hulladékfeldolgozási technológia kifejlesztése 103 330 350 226 587 860
B C1179903 WESSLING Hungary Kft. Multiparaméteres vizsgálati rendszerek kifejlesztése a mikroműanyagok környezeti hatásainak elemzésére 624 632 580 1 026 781 156
C1183209 SolvElectric Technologies Kft. Fotokatalikus elven működő, vírus és baktériumölő, ózonmentes levegőtisztító rendszer fejlesztése közösségi közlekedési eszközökre 201 580 238 313 198 136
C1183912 LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁST INNOVATÍV AGRÁRINFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATÓ MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALAPÚ RENDSZER FEJLESZTÉSE 394 126 580 596 092 100
C1184918 Ledora Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő hatású, gluténmentes édes- és sütőipari termékek kidolgozása speciális lisztkeverékek, prebiotikum-kombinációk és antioxidánsok alkalmazásával 364 922 500 670 000 000
C1189609 KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Új, innovatív agrárkemikália (Amicarbazone) előállítása és az ahhoz szükséges intermedierek környezetbarát gyártástechnológiájának kifejlesztése a Kischemicals Kft-nél. 152 129 806 287 582 224
B C1189772 Pharmacoidea Kft. A cukoranyagcsere és a neurodegeneráció összefüggéseinek feltérképezése innovatív termékfejlesztés érdekében 419 800 000 585 000 000


TARTALÉKLISTÁRÓL TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

"Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)" pályázati felhívás őszi fordulójának keretén belül azon kérelmek listája, amikre tartaléklistáról támogatható szakmai vélemény állítható ki

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. február 11.

Alprogram
Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
A C1126323 DEÁK DELTA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált naperőmű-felügyeleti rendszer prototípusának kifejlesztése 206 710 717 363 033 058
B C1126649 eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Pilóta nélküli, autonóm repülésre is képes légi járművek konfliktus kezelésére alkalmas közhiteles intelligens közlekedési rendszer (ITS) kifejlesztése 794 300 000 1 210 100 000
A C1126812 TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intézmény szintű oktatási rend tervezését támogató mesterséges intelligencia alapú megoldás létrehozása 240 350 000 343 750 000
B C1126975 Kwizda Agro Hungary Kft. KÖRNYEZETBARÁT HATÓANYAGÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FEJLESZTÉSE AZ ÖKOSZISZTÉMÁK ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN 764 233 800 1 396 942 000
B C1127319 MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Kft. Innovatív, esztétikus előregyártott cementkötésű szénszál kompozit beton homlokzati és burkolati elemek kifejlesztése a MOLNÁRBETON Kft.-nél 793 877 774 1 361 965 968
A C1127500 KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ultraalacsony tömegű, redukált életciklus költségű, meglévő üzemeltetési környezetbe illeszthető, elektromos meghajtású városi-elővárosi autóbusz termékcsalád kutatás-fejlesztése, prototipizálása és európai fókuszú piaci bevezetése 400 000 000 1 094 656 891
A C1128333 Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Átfogó, integrált rendszerben működő, EIM - kiterjesztett információs térmodellezés szolgáltatási technológiájának kifejlesztése 399 561 772 744 262 199
A C1129619 AGM Betonelemgyártó Forgalmazó és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ELŐREGYÁRTOTT, NAGYKAPACÍTÁSÚ VASBETON VÍZTORNYOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 342 685 484 563 337 590
B C1130452 Tungsram Operations Kft. Intelligens középület és közinfrastruktúra üzemeltetési rendszer fejlesztése 590 485 304 988 152 904
A C1130615 Drink System Kft Kisüzemi felhasználásra szánt multifunkcionális automata italtöltő gép fejlesztése a Drink System Kft. által 120 728 711 211 731 016
B C1130923 V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vasúti híd és csatlakozó folyópálya közötti átmeneti szakasz tervezésének, kivitelezésének és monitorozásának rendszere 796 529 448 1 597 333 440
B C1131086 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Mesterséges intelligencia segítségével személyre szabható biztosítási termékek fejlesztése 799 977 189 1 446 222 862
B C1131394 AGRÁR Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁST CSÖKKENTŐ PRECÍZIÓS KOCATAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA 733 550 020 1 283 451 820
B C1131412 Alukonstrukt Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Építőipari ragasztástechnológiai innováció megvalósítása az Alukonstrukt Kft. és a Neumann János Egyetem együttműködésében 400 000 156 604 279 038
A C1131720 AGROKÉMIA Sellye Zártkörű Részvénytársaság Innovatív mikrokapszulázott növényvédőszer formulációk gyártására alkalmas technológia kidolgozása és megvalósítása az Agrokémia Sellye Zrt. telephelyén 352 717 348 662 149 180
B C1132354 GE Healthcare Magyarország Kft. Integrált, egységes egészségügyi adatbányászati platform létrehozása 799 531 795 1 453 727 304
B C1133007 AIRVENT Légtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széles körben használható levegő sterilizáló megoldások kifejlesztése intelligens működés optimalizáló vezérléssel 467 738 840 992 525 790
A C1133370 Supercharge Korlátolt Felelősségű Társaság “End-to-end” mobil alkalmazás fejlesztés automatizációs keretrendszer fejlesztése 195 562 518 558 750 052
B C1133534 Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft. Élettudományi szimulációs platform kifejlesztése következő generációs technológiák segítségével 418 226 619 630 180 994
A C1133860 EISPRO Kft. Innovatív, modern táplálkozási igényeket kielégítő, funkcionális jégkrém termékcsalád fejlesztése. 199 400 000 410 800 000
A C1134024 IncQuery Labs Zrt. Az IncQuery Suite termékcsalád autóipari specializációja 145 866 000 224 460 000
A C1134499 Pécsi Sörfőzde zártkörűen működő részvénytársaság Komplex technológiai fejlesztés gabonaalapú alkoholmentes italok előállításához. Az italokban lévő egészségmegőrző komponensek dúsítási lehetőségének vizsgálata. 399 755 181 777 683 962
A C1135478 Entel Műszaki Fejlesztő Kft. Mesterséges intelligencia által vezérelt integrált építészeti akusztikai tervezőrendszer fejlesztése 129 305 354 188 003 950
A C1135840 Kalász- tenger Kft A durumbúza táplálkozás- élettani hatásainak vizsgálata 294 866 902 475 231 070
A C1136476 Cartographia Kft. „Atlasz MapFactory” hibrid térképészeti platfomszolgáltatás kifejlesztése a Cartographia Kft-nél 100 531 000 170 385 000
A C1136951 Fort Facility Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Kft. Lézerablációs felülettisztító technológia és berendezés fejlesztése 123 879 808 187 699 680
B C1137613 Gamma Digital Fejlesztő és Szolgáltató Kft MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ÉS 3D TERVEZÉSEN ALAPULÓ MINIMÁL-INVAZÍV ÉS ROBOTSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK TERVEZÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZFEJLESZTÉS GAMMA DIGITAL FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 560 532 717 825 646 791
A C1138823 EGROKORR Festékipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság UV-B ellenálló és IR reflexiós festék termékcsalád kidolgozása az EGROKORR Zrt.-nél a hődegradáció mérséklésére, a hűtési energia megtakarítására és az ellenállóság növelésére 114 877 950 241 335 272
B C1138841 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nagy kiterjedésű rendszerek meghibásodását előre jelző, mesterséges intelligencián alapuló predikciós rendszer fejlesztése 799 792 099 1 798 743 038
A C1139314 TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó  Kft. NAGYFREKVENCIÁS FERRITANYAGOK FEJLESZTÉSE ÉS ELŐÁLLÍTÁSA NEMKONVENCIONÁLIS MÓDSZERREL 115 790 240 190 650 400
A C1139973 AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. Műanyagból hulladékból, mint másodlagos forrásból és alapanyagból fejlesztett zajcsökkentő termékcsalád kifejlesztése (mezőgazdasági, honvédelmi, élelmiszeripari, építőipari és szolgáltatói felhasználásra) 123 036 220 187 894 600
A C1141549 EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érzelmi Nyomkövető Rendszer (TRacking For You; TR4U) 173 513 400 256 241 000
A C1141857 LOGIN AUTONOM Korlátolt Felelősségű Társaság : Szükséges dolgozói állomány rendelkezésre állását segítő integrált platform fejlesztése 189 604 956 291 385 610
B C1142186 BERGER Házak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komplex műszaki rendszer kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására (THERMOKOMP) 575 211 405 861 765 805
B C1142698 Matyó Agrártermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Talajinformáció- vezérelt mezőgazdaság támogatására szolgáló ICT- platform fejlesztése a mezőgazdasági termelés kezelése, optimalizálása és a talajrendszerre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából 799 896 626 1 239 457 331
B C1142861 Hegykői Mezőgazdasági Zrt. Költséghatékony adszorbensek és vízszűrő töltetek kifejlesztése kockázatos gyógyszermaradványokra 779 405 198 1 195 277 660
B C1143826 3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Far-UV LED technológiájú emitter egység megvalósítása ipari/gyártósori célokra 637 528 329 979 579 748
B C1143844 Corax-Bioner Zrt A Corax-Bioner Zrt. termékkörének a környezeti terhelés csökkentését szolgáló fejlesztése 415 273 750 608 431 250
A C1144987 Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság Újgenerációs streaming technológiát alkalmazó biztonságos partner identifikációt és online szerződéskötési lehetőséget biztosító platform kifejlesztése 105 082 248 181 183 320
B C1145955 GEOMETRIA Korlátolt Felelősségű Társaság Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése 420 345 330 741 161 298
B C1146467 Richter Gedeon Nyrt Piacképes diagnosztikai eljárás fejlesztése a terhességet veszélyeztető,  rejtett és gyakori szindrómára 800 000 000 1 337 764 375
A C1146648 Cloud Network Technology Korlátolt Felelősségű Társaság INTELLIGENS GYÁRTÁS GÉPI LÁTÁSSAL, NEURÁLIS HÁLÓVAL ÉS KITERJESZTETT OPERÁTORRAL 399 549 000 766 500 000
A C1146956 Gravity Research & Development Kutató-, Fejlesztő- és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Yusp és Yuspify perszonalizációs termékek fejlesztése 289 265 270 511 124 150
A C1147284 Z Elektronika Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Gyógyszerkutatásban alkalmazható nagyprecizitású automatizált fájdalomküszöb mérőberendezés kifejlesztése 150 949 258 314 167 766
A C1148167 IP CAMP Korlátolt Felelősségű Társaság Autóipari hálózati kommunikáció-tesztelő, analizáló szoftver fejlesztés 115 500 000 165 000 000
A C1148974 ESZTER Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Padlóburkolat kiosztás optimalizáló, kitűző eszközrendszer és eljárás fejlesztése 279 412 773 467 354 622
B C1149967 eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Erősített és erősítetlen polimer anyagok nemlineáris mechanikai viselkedésének precíziós jellemzése mérnöki szimulációkhoz 502 280 475 701 231 150
A C1150456 Genevation Aircraft ft. Miniatürizált VOR navigációs eszköz fejlesztése drónok számára és a high-tech titánium-karbon hibrid térrácsszerkezet alkalmazása drón és UAV járművek gyártási folyamataiban 298 349 044 464 343 920
A C1151131 PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MASTERS’ I - Mesterséges intelligencián és videókép-elemzésen alapuló diagnosztikai rendszer a szarvasmarhák sántaságának és mozgásszervi betegségeinek korai felismerésére a tej-és hústermelő gazdaságokban 124 125 999 179 669 999
A C1151602 Vértes Industry Product Kft Új ipari hangtompító berendezés kifejlesztése egyedi műszaki felméréseken alapuló konstrukció kutatás fejlesztésével 151 000 553 249 467 589
A C1151765 OnRobot Hungary Kft. Ipari automatizálás támogatása gépi tanulási alapú adatfeldolgozási és döntéshozatali algoritmusok segítségével 155 223 600 251 328 000
A C1152272 eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság AgroNetwork - Intelligens agrometeorológiai állomásokra épülő szolgáltatások 102 747 476 162 440 221
B C1153248 Pannon Fine Food Feldolgozó és  Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Vízibaromfi máj eltarthatóságának növelése, élelmiszer-biztonság és minőség növelése céljából és ready-to eat termékek fejlesztése 524 603 172 794 242 460
A C1153417 ISO Ablak Korlátolt Felelősségű Társaság Ballraum: intelligens labdarúgóketrec automatizált, edző nélküli edzések és edzéstervek lebonyolítása céljából 203 200 200 297 969 500
A C1153580 FRUIT COUNTRY Korlátolt Felelősségű Társaság Okos felügyeleti rendszerrel zöldséghulladék komposztálási technológia kifejlesztése a Fruit Country Kft.-nél 365 358 160 597 010 780
A C1153761 Insomnia Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Gépi hallás alapú közlekedési veszély és alkatrész meghibásodás detektáló és figyelmeztető termék fejlesztése gépjárművek és gyártási iparági szereplők részére 292 171 700 420 531 000
B C1154890 Wolters Kluwer Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Okos Révkalauz HUB 744 353 971 1 083 569 514
B C1156037 West Hungária Bau Kft. Intelligens, építőipari terep-logisztikai-, és BIM alapú kivitelezői standard és szoftver kutatás-fejlesztés a West Hungária Bau és konzorciumi partnerei által 799 362 425 1 297 618 425
A C1157328 NEMETECH Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Felhasználóbarát és energiatakarékos négyoszlopos hidraulikus prés kifejlesztése 127 192 455 208 757 316
A C1157989 CSŐ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság RobScan – Gépi tanulással támogatott új, automata inspekciós robot és szolgáltatás kifejlesztése, gyógyszeripari tartályok ellenőrzéséhez 397 580 365 595 005 950
A C1158012 AUTOTREND Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. Gyártási és MRO (karbantartási, javítási és felújítási) folyamatok automatizálását és hitelesítését biztosító alkatrész nyomonkövetési platform fejlesztése autóipari ellátási láncok számára, blockchain, és digitális iker technológiák használatával. 334 407 361 507 819 128
A C1158988 Hungaro Cabel Technology Korlátolt Felelősségű Társaság HELLO-RS komplex berendezés kifejlesztése 146 949 578 210 499 530
A C1160161 Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiterjedt számosságú és analitikai mélységű objektumfelismerésen alapuló, a felhasználó által paraméterezhető intelligens videoés adatelemző rendszer létrehozása 154 034 256 246 563 223
A C1160492 Qualysoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Öntanuló, robotizált betegirányítási rendszer kialakítása contactless telefonos vagy webes interfésszel 168 694 749 330 647 407
B C1161148 Bicskei Mg. Zrt. Állatjólléti szempontból optimalizált petesejt kinyerési technikák és embrió előállítás fejlesztése kereskedelmi célú gaméta és embrióbank kialakításához szarvasmarhában 517 822 644 723 388 829
A C1161166 Noreg Információvédelmi Kft. Ipari IoT rendszerek felhő alapú menedzselése gépi tanulási módszerekkel 148 315 000 216 415 000
B C1162699 Mátrametál Kft. Mesterséges intelligenciával támogatott gyártási rendszer kialakítása a Mátrametál Kft-nél. 427 173 858 815 444 550
A C1163223 Klíma-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fizikai infrastruktúra telepítését, üzemeltetését és üzemzavar elhárítást támogató augmented reality rendszer kifejlesztése 399 227 699 611 790 130
A C1163406 MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Noninvazív, egyszerűen alkalmazható, gépi tanuló, diagnosztizáló eljárás kifejlesztése, az emberi szervezet vitamin- és ásványi anyag szintjének meghatározására 253 848 310 423 080 517
A C1163734 Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5G képes autonóm energiaellátású IoT ökoszisztéma egyedi szenzorok kutatása és alkalmazása a kritikus infrastruktúra védelemben 371 769 877 611 005 824
A C1164047 NYDFI Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségmegőrzést támogató bioaktív anyagokban gazdag, prémium minőségű gluténmentes fagyasztott péksütemények kifejlesztése 105 337 900 206 469 000
B C1164752 Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Táplálkozásfiziológia szempontból széleskörűen akceptált ipari tej előállítását támogató technológiák fejlesztése molekuláris biológiai eszközökkel 774 829 992 1 358 749 959
A C1167411 MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. termékportfóliójának bővítése új, illetve megújított generikus készítményekkel 399 426 163 710 403 993
A C1167430 BEKS Kommunikációs Technika Korlátolt Felelősségű Társaság Easy Ticket többszereplős, online értékesítési rendszer dinamikus kapacitáskezeléssel 228 314 064 362 016 240
A C1169114 iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fázisvezérelt radar segítségével adatvezérelt 3D nyomtató, és preciziós öntő célgép, ipar 4.0 integritáshoz 326 960 000 552 100 000
A C1169643 GRAYMIX HUNGÁRIA Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Polisztirol hab könnyűszerkezetes házépítési rendszer fejlesztése 356 170 347 588 733 912
A C1170322 FRONTSIDE Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Pandémiák egészségügyi és gazdasági következményeinek előrejelző, illetve védelmi protokoll menedzsment megoldása, decentralizált blockchain hálózat, és mesterséges intelligencia alapú kockázatelemzés segítségével 193 611 347 294 018 912
A C1170986 KÜRT Zrt. Integrált biztonsági öntanuló naplóelemző, automatikus, inteligens riportkészítő, monitorozó és szervezeti kockázatelemző virtuális appliance fejlesztése 151 883 825 270 212 500
A C1171826 ALPHA MACHINE Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bírói döntést segítő komplex informatikai rendszer fejlesztése a kardvívásban, avagy TOUCH-e? ötlet piacorientált megvalósítása 105 040 000 174 600 000
A C1172217 Gamax Laboratory Solutions Kft. Mesterséges intelligencia alapú, orvosi képalkotó modalitások feldolgozását és diagnosztikáját támogató informatikai rendszer kutatásfejlesztése 225 696 640 324 995 400
A C1174161 HBH Stratégia és Fejlesztés Korlátolt Felelősségű Társaság Okos város WSN technológia fejlesztés 270 300 000 416 600 000
A C1174517 REKONTIR BPM Kft. SmartLAKE adaptív felszíni vízrehabilitációs eljárás kidolgozása és bioremediációs úszósziget kifejlesztése 236 352 300 436 340 000
A C1174535 Megaplex Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Automatikusan adaptálódó ózon alapú fertőtlenítő rendszer zárt terekhez fejlesztése 103 941 533 146 681 097
A C1175780 DYNTELL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Videokép mesterséges intelligenciával történő elemzésére épülő Ipar 4.0 üzemi munkafolyamat optimalizáló rendszer fejlesztése ipari gyártó tevékenységet végző KKV-k számára. 114 981 475 186 902 412
A C1175992 Compliance Data Systems Kft. Intelligens asszisztens az IT Security szolgálatában 147 512 400 212 400 000
A C1176648 Medicontur Orvostechnikai Kft. Megnövelt hasznos optikai felülettel rendelkező intraokuláris szemlencse fejlesztése 381 167 360 911 471 500
A C1177165 eSpirit Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív építőipari szakrendszer a mélyépítés értékláncának digitalizációján keresztül 154 265 480 258 969 000
A C1177510 Hiflylabs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Big data alapú gépi tanulási (mesterséges intelligencia) és hálózati adatvizualizációs algoritmusok alkalmazásának kutatása és fejlesztése 207 962 549 327 406 372
A C1177678 CTB Mérnökiroda Kft. Innovatív technológiák alkalmazása a felsővezetéki rendszer tervezésének és auditálásának a folyamatában 166 961 713 257 686 189
B C1178076 HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Fitonutriensekben gazdag takarmány prototípus bevezétese a hazai baromfi nevelésbe, és a patogének hatásának vizsgálata és monitorozása a madarak viromjára, bakteriomjára és rezisztomjára új-generációs szekvenálással” 780 860 001 1 362 700 002
A C1181303 Körös-Consult Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság UV-C fényforrást használó, épületgépészeti és egyéb területen alkalmazható fertőtlenítő eszközök fejlesztése és prototípus gyártása 121 252 000 182 031 000
A C1181468 IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligenciával támogatott moduláris gyógyszer adagolási mikrologisztikai rendszer a betegbiztonságért és a költséghatékonyságért 280 387 000 425 480 000
A C1181636 SYREON Kft. Mellkas computer-tomográfia felvételek használata opportunista tüdőrák szűrésre mesterséges intelligenciával támogatva 205 769 700 304 404 000
B C1183020 VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság Mikrobiomdiagnosztikai technológia és szolgáltatási platform fejlesztése 780 478 000 1 087 946 000
A C1184090 TargetEx Kft. 20 perces polimeráz reakciót alkalmazó diagnosztikai módszerhez reagensek kifejlesztése 100 249 004 175 355 720
B C1185104 Fronwalt Kft. Speciális fényforrások alkalmazása különleges kertészeti és akvakultúrás termékek előállítására 746 908 004 1 081 223 861
B C1185268 3DHISTECH Kft. Digitális mikroszkóp és onkopatológiai esetkezelő rendszer fejlesztése a személyre szabott, precíziós diagnosztikán alapuló terápiás döntés támogatáshoz 693 505 040 1 175 617 840
A C1185456 RT-EUROPE Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bioinformatikai módszereken alapuló preklinikai gyógyszer és orvosi segédeszköz hatékonyságának vizsgálatára innovatív szolgáltatás  és biomarker termékek fejlesztése 191 826 111 333 712 820
A C1185792 Öko Concept Kft. Öko Concept Kft.  K+F fejlesztése 183 600 000 263 000 000
A C1186017 MNA Group Kft. M.N.A Group Kft. K+F kísérleti fejlesztése 141 130 000 223 900 000
A C1186035 MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyviteli Zártkörűen Működő Részvénytársaság Diagnosztikai és edzéstervező okos rendszer fejlesztése versenylovaknak 242 671 893 354 652 659
A C1186668 Nivelco Ipari Elektronika Zrt. Új generációs IoT szintmérőradar termékcsalád ipar 4.0 felhasználásokra 151 145 638 302 291 276
A C1188910 CAPTEC Medical Kft Cirkuláló tumorsejtek befogásán alapuló rák terápia fejlesztése 97 869 240 139 813 200
A C1189944 Varjasi Farm Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív alomanyag és gyártási technológiájának kifejlesztése 217 316 261 399 528 698
A C1190132 CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft. Vonalas létesítmény ellenőrzés ipari drón alkalmazásával 110 618 146 241 022 568
B C1192384 VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rovar alapú fehérjetakarmány fenntartható, hulladékmentes gyártási technológiájának kifejlesztése és takarmányozási felhasználása gazdasági haszonállatokkal a körforgásos gazdaság modell szerint 699 003 000 1 035 650 000
Utolsó módosítás: 2022. január 28.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?