Ön itt áll: PályázóknakPályázatokTématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021)
Tématerületi Kiválósági Program 2021
Meghirdetés dátuma: 2021. augusztus 16.
Módosítás:
 2021. szeptember 09.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. szeptember 22. 16:00
2021. szeptember 22.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
75 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
15-30 / alprogram
Igényelhető támogatás
50-2000 MFt
Pályázat futamideje
min. 12 hónap, max: 2025.12.31.
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció, Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Az intézmények kiválóságát ösztönző eddigi programok – a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – folytatásaként a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program 2025. végéig biztosít támogatást az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek számára kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez.

A pályázók köre

A kiírásra pályázatot magyarországi székhellyel rendelkező, kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő jogi személyek nyújthatnak be az alábbiak szerint:

 • a TKP 2020 IKA alprogramjában támogatásban részesült szervezetek,
 • állami, egyházi, valamint a Magyar Állam által alapított, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott nem állami felsőoktatási intézmények vagy
 • kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, valamint non-profit szervezetek.

Konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség.

A jelen Kiírás keretében a pályázó a 2020. évi TKP IKA alprogramban támogatott tématerületi kutatás folytatásaként vagy új, önálló tématerületi kutatásra, amely – a kettős finanszírozás elkerülését szem előtt tartva – jelenleg nem részesül teljes vagy részleges támogatásban a 2022 végéig futó TKP 2020 NKA alprogram keretében.

A támogatható célkitűzések köre

Tématerületi kutatások, melyek három alprogram keretei között kerülhetnek lebonyolításra:

 • Egészség alprogram: Orvostudományi és állatorvos-tudományi kutatások, gyógyszerkutatások, biológia, biotechnológia, kémia, transzlációs medicina, agykutatás, rákkutatás, biztonságos élelmiszer, COVID-19 betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások stb.
 • Nemzeti kutatások alprogram: Kultúra és család; Biztonságos társadalom és környezet; Ipar és digitalizáció.
 • Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram: A polgári lakosság ellenségeskedések, valamint katasztrófákkal szembeni védelmét és biztonságát szolgáló megoldások fejlesztése (pl. kibervédelem, mesterséges intelligencia, szenzortechnológia és jelfeldolgozás, lézertechnológia, robotika, rádiótechnika, energiabiztonság, kognitív képességfejlesztés, egyéni kommunikáció fejlesztés, speciális körülmények között feladatot ellátó személy fizikai, fiziológiai állapotát javító fejlesztések és kutatások stb.)

Teljes keretösszeg

A teljes keretösszeg 75 milliárd forint (25 milliárd forint alprogramonként), amely magában foglalja a TKP Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program (KDP) 1 milliárd forintos keretösszeggel, külön pályázati felhívásként meghirdetésre kerülő Nemzetvédelem Alprogramját is, melynek célja a magasan képzett, tudományos ismeretekkel rendelkező munkavállalók számának bővítése a védelmi kutatás-fejlesztés és az innováció területén.

Az igényelhető támogatás mértéke

 • Egészség alprogram keretében: minimum 50 millió, maximum 2000 millió forint
 • Nemzeti kutatások alprogram keretében: maximum 1000 millió forint.
 • Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram keretében maximum 2000 millió forint.

A támogatott programok futamideje

Minimum 12 hónap, de maximum 2025. december 31-ig tartó időszak.

Támogatói döntés a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program pályázatairól
A 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program keretében 39 tudásközvetítő szervezet 80 tématerületi kutatása mintegy 75 milliárd Ft értékben kap támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A Tématerületi Kiválósági Program (TKP 2021) 2021. augusztus 16-án került meghirdetésre az intézmények kiválóságát ösztönző addigi programok – a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – folytatásaként, mely 2025 végéig biztosít forrásokat tudásközvetítő szervezetek – elsősorban egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek - kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeihez.
A TKP 2021 célja, hogy a tudásközvetítő szervezetek szakmai kiválóságukra építve, tématerületi kutatásfejlesztési programokat bonyolítsanak le (beleértve az alapkutatást, alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést) annak érdekében, hogy

 1. olyan alapkutatási eredmények jöjjenek létre, amelyek előmozdítják a civilizációs kihívásokra adott válaszok kidolgozását, vagy megalapozzák az ezekre épülő alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, további fejlesztési és innovációs folyamatokat indítsanak el az intézményen belül;
 2. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, prototípus, technológia vagy szolgáltatás kerüljön kifejlesztésre;
 3. a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen;
 4. a kutatási feltételrendszer tökéletesedjen;
 5. a tudományos produktivitás növekedjen;
 6. a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere javuljon;
 7. láthatóbbá váljanak a magyar tudomány eredményei, - illetve fokozottabb legyen a magyar tudomány képviselőinek részvétele - a nemzetközi K+F programokban, különösen uniós kutatási és innovációs keretprogramokban;
 8. a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz meghatározóbb legyen a felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek működésében;
 9. a kutatások eredményei társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból hasznosuljanak, az ezeket célzó kezdeményezéseket támogassa;
 10. elősegítsék intézményen kívüli szereplőkkel a tématerületen történő együttműködést és hozzájáruljanak a kutatás-fejlesztési megállapodások létrejöttéhez;
 11. a tématerületi kutatás eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzleti vagy társadalmi hasznosíthatóságát ösztönözze.

A pályázat keretében 3, egyenként 25-25 milliárd Ft támogatási keretösszeggel rendelkező kutatási területre (Egészség (EGA); Nemzeti kutatások (NKTA); Nemzetvédelem, nemzetbiztonság (NVA)) nyílt lehetőség támogatási kérelmeket benyújtani pályázatonként legfeljebb 2 milliárd Ft támogatás igénylésével.

A támogatott pályázatok száma alprogramonként: Egészség alprogram 29 db, Nemzeti kutatások alprogram: 27 db, Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram 24 db.

Támogatott intézmények kutatási területenként (alprogramonként)

Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 24.

Egészség alprogram (EGA)
Pályázati azonosító A kedvezményezett intézmény neve A tématerületi támogatás összege (Ft)
TKP2021-EGA-01 ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet 343 126 000
TKP2021-EGA-02 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 750 000 000
TKP2021-EGA-04 Energiatudományi Kutatóközpont - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 360 811 664
TKP2021-EGA-05 HCEMM Nonprofit Kft. 1 769 511 760
TKP2021-EGA-07 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 1 110 259 570
TKP2021-EGA-08 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 1 200 000 000
TKP2021-EGA-09 Szegedi Biológiai Kutatóközpont 1 154 400 000
TKP2021-EGA-10 Pécsi Tudományegyetem 990 714 286
TKP2021-EGA-13 Pécsi Tudományegyetem 1 597 888 480
TKP2021-EGA-16 Pécsi Tudományegyetem 1 493 394 283
TKP2021-EGA-17 Pécsi Tudományegyetem 1 200 000 001
TKP2021-EGA-18 Debreceni Egyetem 1 600 000 000
TKP2021-EGA-19 Debreceni Egyetem 960 000 000
TKP2021-EGA-20 Debreceni Egyetem 1 000 000 000
TKP2021-EGA-21 Széchenyi István Egyetem 249 999 952
TKP2021-EGA-22 Országos Mozgásszervi Intézet-ORFI 114 800 000
TKP2021-EGA-23 Semmelweis Egyetem 1 400 000 000
TKP2021-EGA-24 Semmelweis Egyetem 1 600 000 000
TKP2021-EGA-25 Semmelweis Egyetem 1 200 000 000
TKP2021-EGA-28 Szegedi Tudományegyetem 1 000 000 000
TKP2021-EGA-29 Semmelweis Egyetem 510 000 000
TKP2021-EGA-30 Semmelweis Egyetem 64 000 000
TKP2021-EGA-31 Természettudományi Kutatóközpont 324 762 018
TKP2021-EGA-32 Szegedi Tudományegyetem 1 599 972 148
TKP2021-EGA-33 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 395 200 750
TKP2021-EGA-35 Országos Mozgásszervi Intézet-OORI 52 548 000
TKP2021-EGA-37 Testnevelési Egyetem 399 890 609
TKP2021-EGA-42 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 701 016 839
TKP2021-EGA-44 Országos Onkológiai Intézet 928 000 000
Összesen 26 070 296 360
Nemzeti Kutatások alprogram (NKTA)
Pályázati azonosító A kedvezményezett intézmény neve A tématerületi támogatás összege
(Ft)
TKP2021-NKTA-01 Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 980 242 850
TKP2021-NKTA-02 Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet 161 655 300
TKP2021-NKTA-03 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 722 000 000
TKP2021-NKTA-05 Energiatudományi Kutatóközpont 547 249 513
TKP2021-NKTA-06 Agrártudományi Kutatóközpont - Mezőgazdasági Intézet 1 498 251 116
TKP2021-NKTA-07 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 1 916 666 666
TKP2021-NKTA-10 Wigner Fizikai Kutatóközpont 340 393 000
TKP2021-NKTA-15 Bölcsészettudományi Kutatóközpont 198 793 000
TKP2021-NKTA-16 Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 1 035 201 682
TKP2021-NKTA-19 Pécsi Tudományegyetem 1 289 000 000
TKP2021-NKTA-21 Pannon Egyetem 1 140 000 000
TKP2021-NKTA-22 Miskolci Egyetem 950 000 000
TKP2021-NKTA-24 Magyar Nemzeti Múzeum 212 304 853
TKP2021-NKTA-32 Debreceni Egyetem 1 400 000 000
TKP2021-NKTA-34 Debreceni Egyetem 1 400 000 000
TKP2021-NKTA-36 Óbudai Egyetem 480 000 000
TKP2021-NKTA-42 Atommagkutató Intézet 1 191 526 000
TKP2021-NKTA-43 Soproni Egyetem 1 966 195 000
TKP2021-NKTA-44 Budapesti Gazdasági Egyetem 300 000 000
TKP2021-NKTA-46 Semmelweis Egyetem 1 200 000 000
TKP2021-NKTA-47 Semmelweis Egyetem 1 000 000 000
TKP2021-NKTA-48 Széchenyi István Egyetem 990 000 000
TKP2021-NKTA-51 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 999 000 000
TKP2021-NKTA-55 Testnevelési Egyetem 182 620 000
TKP2021-NKTA-62 Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 000 000 000
TKP2021-NKTA-64 Eötvös Loránd Tudományegyetem 2 000 000 000
TKP2021-NKTA-66 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 418 647 001
Összesen 25 519 745 981
Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (NVA)
Pályázati azonosító A kedvezményezett intézmény neve A tématerületi támogatás összege
(Ft)
TKP2021-NVA-01 Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 990 200 000
TKP2021-NVA-02 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2 000 000 000
TKP2021-NVA-03 Energiatudományi Kutatóközpont - Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 297 431 062
TKP2021-NVA-04 Wigner Fizikai Kutatóközpont - Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet 1 010 622 128
TKP2021-NVA-05 Gábor Dénes Főiskola 702 074 400
TKP2021-NVA-06 Pécsi Tudományegyetem 428 256 429
TKP2021-NVA-07 Pécsi Tudományegyetem 942 857 143
TKP2021-NVA-09 Szegedi Tudományegyetem 1 199 519 969
TKP2021-NVA-10 Pannon Egyetem 1 000 000 000
TKP2021-NVA-11 Semmelweis Egyetem 298 616 750
TKP2021-NVA-12 Semmelweis Egyetem 653 762 000
TKP2021-NVA-13 Soproni Egyetem 799 978 000
TKP2021-NVA-14 Miskolci Egyetem 981 912 000
TKP2021-NVA-15 Semmelweis Egyetem 750 000 000
TKP2021-NVA-16 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 971 943 800
TKP2021-NVA-18 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 570 000 000
TKP2021-NVA-19 Szegedi Tudományegyetem 1 199 999 797
TKP2021-NVA-20 Semmelweis Egyetem 600 000 000
TKP2021-NVA-22 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2 000 000 000
TKP2021-NVA-23 Széchenyi István Egyetem 1 600 000 000
TKP2021-NVA-24 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1 969 400 000
TKP2021-NVA-26 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 182 858 976
TKP2021-NVA-27 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 843 071 180
TKP2021-NVA-29 Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 200 000 000
Összesen 24 192 503 635
Utolsó módosítás: 2021. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?