Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKKV Start Innováció (2020-1.1.1-KKV START)
KKV START INNOVÁCIÓ
Meghirdetés dátuma: 2020. május 29.
Módosítás:
 2021. január 18.
Verzió: 7
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. február 12. 12:00
2021. február 12.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
12 000 000 000 Ft
67%
67%
Beérkezett igény:
13 472 millió Ft
Benyújtható igény:
20 000 millió Ft
Pályaművek száma
700-800 db
Beérkezett pályázatok száma:
770
Igényelhető támogatás
10-20 MFt
Pályázat futamideje
12-24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

 1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
 2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
 3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.


A benyújtás módja

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása:

 • 1. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. június 19. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 07. 16:00 óra.
 • 2. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 27. 12:00 óra.
 • 3. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2021. február 12. 12:00 óra

A szakmai támogató véleménnyel rendelkezőknek a támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.


A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek

 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

A támogatható célkitűzések köre

 • önállóan támogatható tevékenységek: innováció bevezetésére irányuló tevékenység adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
 • önállóan nem támogatható: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, projekt koordinációs tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatás mértéke maximum 60%. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

A támogatási kérelmek a mai naptól nyújthatók be.

Tovább a felhíváshoz: KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a „KKV START INNOVÁCIÓ” pályázati felhívás

Az NKFI Alapból 2020. május 29-én meghirdetett 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás  kapcsán az első szakasz tekintetében módosításra került a támogatási kérelmek benyújtási határideje. Új határidő  2020.09.21. 16:00 óra.

A fentieken túl módosításra került a Felhívás 3.1. pontját érintő lábjegyzet, valamint a Felhívás 8. pontjában pontosítás történt a döntési javaslat előterjesztésére vonatkozó szöveg kapcsán, illetve a döntési típusok (technikai) kiegészítésre kerültek az „Elutasítás” kategóriával.

Tovább a felhíváshoz: KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)

Szakmai támogató vélemény iránti kérelem benyújtása: KFI szempontú szakpolitikai véleménykérés

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés
Utolsó módosítás: 2020. augusztus 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a „KKV START INNOVÁCIÓ” pályázati felhívás
A „KKV START INNOVÁCIÓ” pályázati felhívásban szereplő, a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtására megszabott 2020. június 19. 12:00 órai határidőig benyújtott kérelmek száma 386 db, több, mint 6 mrd Ft támogatási igénnyel.

Annak érdekében, hogy a hazai KKV-k folyamatosan hozzáférhessenek az innovációs forrásokhoz, az NKFI Hivatal az Innovációs Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával a lezárást követően megnyitja a KKV START INNOVÁCIÓ pályázat további szakaszait az alábbiak szerint:

 • 2. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. szeptember 28. 12:00 óra.
 • 3. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra, a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 13. 12:00 óra

Fentieken túl az NKFI Hivatal felülvizsgálta a Felhívás 3.1. pontját és a hozzá tartozó lábjegyzetet, melynek értelmében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 7-es és 8-as prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozások is benyújthatnak kérelmet a konstrukcióra.

Tovább a felhíváshoz: KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)

Szakmai támogató vélemény iránti kérelem benyújtása: KFI szempontú szakpolitikai véleménykérés

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. június 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megnyílt a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző felhívás
Az NKFI Alapból 2020. május 28-án meghirdetett 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás kitöltőprogramja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje 2020. június 19., 12.00 óra. A végső beadási határidő 2020. augusztus 24., 16.00 óra.

A már benyújtott támogatási kérelmek mennyisége és támogatási igénye folyamatosan követhető a pályázati felhívás oldalán. Kérjük a pályázókat, hogy kísérjék figyelemmel az információkat, mert ha a beérkezett támogatási igények összege eléri a 20 milliárd forintot, az NKFI Hivatal a benyújtás lehetőségét a végső beadási határidő előtt lezárja, és erről a honlapon tájékoztatást ad.

Tovább a felhíváshoz: KKV Start Innováció

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. május 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” pályázati felhívás 3. szakasza keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A projektekkel szembeni elvárások:

 1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) induljanak el vagy
 2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység valósuljon meg, vagy
 3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történjen.

A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás 3. szakaszára beérkező 196 db támogatási kérelem finanszírozási igénye mintegy 3 412 792 585 forint. Ezek közül 170 db bizonyult formai és kockázatossági szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján, a fentieknek megfelelően összesen 170 db pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 2 980 852 914 forint támogatási javaslattal.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. május 28.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00333 EQUIREP Állategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ozonoclave - ózonnal működő sterilizáló készülék fejlesztése 14 340 000 23 900 000 2141 Csömör, Patak utca 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00336 P-INVENT Konzultációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Online marketing eszközök integrálása végfelhasználói innovációt támogató eszközzel a KKV szektorban 18 858 000 31 430 000 1037 Budapest, Bokor utca 9-11. -1Ü/6 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00338 H Derma Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Melanoma szűrés hatékonyságának fejlesztése a mesterséges intelligencia alkalmazásával 19 921 968 33 203 280 1146 Budapest, Cházár András utca 19. 1. em. 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00339 V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Tömegáram-szabályzók helyszíni kalibrálására alkalmas mobil, hőmérsékletfüggetlen egység tervezése és kialakítása 19 116 720 31 861 200 1136 Budapest, Pannónia utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00340 AXIOART Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Piac és befektetési elemző rendszer a hazai műkereskedelmi piacon 17 901 022 29 835 036 1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. em. 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00341 ABAKUSZ NEXT Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex ügyfélkezelő rendszer könyvviteli szolgáltatók számára 10 008 000 16 680 000 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00342 ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás fejlesztés a ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél 15 861 000 26 676 000 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 100. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00343 MAX-IMMUN Rák-és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás fejlesztés a Max-Immun Kft-nél 20 000 000 37 571 331 2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 93. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00344 Core Systems Informatikai Kft. Hibabejelentő és komplex informatikai tudásbázis portál kialakítása a Core Systems Kft. által 19 990 607 33 317 678 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. I. em. 125.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00345 Sandbury Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság THE BUTCHER 10 606 800 17 678 000 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00346 Apache Design Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Smart Hub” intelligens csatlakozó termékvonal prototípusának fejlesztése 19 962 676 33 271 127 1031 Budapest, Saroglya út 32.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00347 Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kettő az egyben - Új utak a nyelvtanulásban 20 000 000 34 150 064 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00348 Harsányi Depocentrum Korlátolt Felelősségű Társaság Optimalzált innovatív un. dropshipping folyamat kidolgozása a Harsányi Depocentrum Kft-be 19 856 842 33 094 737 1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 85.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00350 BEBOLI Ingatlan- és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Mezőgazdasági permetező drón növényvédelmi alkalmazását megalapozó szisztémák kidolgozása 17 997 563 35 995 125 9235 Püski, Petőfi S. u.  7 Püski 052/22
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00351 KÉPES 2425 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Gépi tanulási algoritmusokkal támogatott, kutyák és macskák tüneteit elemző algoritmust futtató Android és IOS applikáció fejlesztése 13 515 355 22 525 592 2400 Dunaújváros, Nagy Imre utca 10., 2. em., 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00352 ToxInfo Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Feleősségű Társaság Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, aminőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével 19 771 192 32 951 987 7632 Pécs, Igló utca 1. 1. em/5 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00353 Coding Sans Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencia alapú videóelemző rendszer prototípusának fejlesztése 19 970 930 33 284 883 6000 Kecskemét, Batthyány utca 23. 5. em. 21. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00354 Volvid Service Zártkörűen Működő Részvénytársaság Replika és endoszkópos vizsgálati technológiák bevezetése a Volvid Zrt-nél  19 921 175 33 201 959 3527 Miskolc, Besenyői út 8.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00355 KENTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új technológia-, és berendezésfejlesztési szolgáltatás kialakítása a KENTECH KFt-nél a kompozitipar számára, és kompozit utóhőkezelési technológia és prototípus fejlesztése 11 016 000 18 360 000 1163 Budapest, Sárgarózsa u. 22.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00356 BNI Déli Régió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex kétirányú rendszer kifejlesztése a BNI Déli Régió Kft.-nél 19 525 541 32 542 569 7724 Feked, Fő utca 73.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00357 EXTRAKT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs fejlesztés az Extrakt-Bau Kft.-nél 20 000 000 38 013 100 9461 Lövő, 662/4/A;662/4/B hrsz
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00358 AMBISZA Épitőipari Kft. Monolitikus geoház 18 437 342 30 728 904 8420 Zirc, Fáy András utca 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00359 OPTITECH PLUS Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság Altatógépek mobilitását biztosító fejlesztés az OPTITECH PLUS Kft-nél 19 977 457 33 295 762 1161 Budapest, Dobó utca 8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00360 Aumer Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Útburkolat állapotfelméréséhez kifejlesztendő lézeres mérőberendezés 19 997 610 34 700 000 1221 Budapest, Leányka utca 5. 10. em. 62. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00361 Y-shift Korlátolt Felelősségű Társaság Y-QUAL digitális platformra épülő kvalitatív piackutatási eszköz fejlesztése 19 759 638 32 932 730 7636 Pécs, Neumann János utca 24. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00362 Keocko Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Keocko MaxiCam 13 362 000 22 270 000 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 11. 9. em. 11. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00363 Presto-UPS Energetikai Mérnöki Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság Termékfejlesztés a Presto-UPS Kft.-nál 17 554 455 29 257 426 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25 6.ép. .
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00364 HAJDÚ-AÍR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATI INNOVÁCIÓ A HAJDÚ-AÍR KFT-NÉL 11 042 400 18 404 000 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 75/b. .
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00365 ALIMENTIS Korlátolt Felelősségű Társaság Fogyasztói kutatások az élelmiszerláncban 16 901 100 28 168 500 1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/C. 4.em 1. .
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00366 EPKINET Korlátolt Felelősségű Társaság Színasszociációs nyelvtanulás támogató rendszer fejlesztése 10 719 150 17 865 250 6440 Jánoshalma, Erdő utca 8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00367 Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Szénhidrogén, lefölöző szivattyú-, valamint annak vezérlését lehetővé tevő szoftver rendszer továbbfejlesztése. 19 468 937 32 448 227 8600 Siófok, Somlay utca  11.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00368 Crystal Clear Solution Korlátolt Felelősségű Társaság CrystalTÉR térképészeti, térinformatikai és közmű Framework és megoldáscsomag 14 985 521 24 975 868 2600 Vác, Zrínyi utca 13. B. ép. III/7 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00369 Book and Walk Kereskedelmi és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság NLP alapú online e-könyv ajánló rendszer 17 999 040 29 998 400 1092 Budapest, Erkel utca 9. fszt. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00370 Biztos Kész Munkaerő-közvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Applikációfejlesztés a Biztos Kész Kft-nél 19 774 937 32 958 230 1106 Budapest, Fehér út 1. B. lház. 7. em. 7 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00371 AVALON Car(e) Services Korlátolt Felelősségű Társaság Mobilitás szolgáltató üzletági alrendszereinek egységesítése és közös platformon működő vállalatirányítási rendszer fejlesztése a hatékony és automatizált munkavégzés elősegítése érdekében 19 968 000 33 280 000 1142 Budapest, Tengerszem utca 106. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00372 VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált társasházkezelő alkalmazás fejlesztése 19 738 727 32 897 878 1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3. em. 3. .
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00373 JobCTRL Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív JobCTRL éstékesítési rendszer 19 806 960 33 011 600 1118 Budapest, Rétköz utca 7. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00374 Rate Software and Development Korlátolt Felelősségű Társaság  VIR rendszer kifejlesztése 19 982 400 33 304 000 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00375 ALUKOL Homlokzattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Zugló-System nevű tisztatéri fal- és mennyezet rendszer továbbfejlesztése az Alukol Kft-nél 20 000 000 33 934 710 2440 Százhalombatta, Csenterics utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00376 Budafer Hungary Zrt. Automata ciklusú ereszlefolyó bilincs gyártására alkalmas automata, egyedi alakító célszerszám kifejlesztése 19 749 610 32 916 016 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 10. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00377 International Property Network Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Property Forum márkát erősítő, innovatív és multifunkciós kapcsolatépítő konferencia-alkalmazás és -platform fejlesztése 19 980 000 33 300 000 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00378 NAVITAL-SYSTEM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Komplex méh takarmány gyártása méhészetek számára. 16 710 000 27 850 000 4225 Debrecen (Józsa), Pitypang u.  3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00379 TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  Online oktatási tananyag és metodika kialakítása 19 999 800 33 333 000 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00380 EasyWare Computer Korlátolt Felelősségű Társaság SMART-T projekt a hőenergia szállítás veszteségeinek csökkentésének, hatékonyság növelésének pontos mérésekkel történő támogatása 15 600 000 26 000 000 1037 Budapest, Bécsi út 85. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00381 GRILL HOUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PIACORIENTÁLT INNOVÁCIÓ A GRILL HOUSE KFT-NÉL 14 144 562 23 574 270 4033 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00382 Halkakas Vendéglátó Kft. Halkakas gasztronómiai innovációja 15 053 647 25 089 413 1074 Budapest, Dohány u. 36.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00384 VENTOR Tűzvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A Ventor Kft. innovatív technológiai fejlesztése adaptív innovációs tevékenység megvalósításával 18 532 800 30 888 000 2000 Szentendre, Vadkacsa utca  14.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00385 INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Piacorientált innováció az INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Kft.-nél 19 995 456 33 325 760 4025 Debrecen, Erzsébet utca 48. III. em. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00386 Ring Studio Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatás- és rendszerfejlesztés a Ring Studio Kft.-nél 17 257 894 28 763 157 9025 Győr, Bercsényi liget 26. B. ép. fszt. 9. Győr 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00388 Malomgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás-fejlesztési potenciál erősítése és termékfejlesztés a Malomgyártó Kft-nél  19 980 000 33 300 000 7400 Kaposvár, Vasvári P. utca 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00389 ARIZONA MPS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális, automatizált közvetítőrendszer fejlesztése előre telepített audiovizuális egységek vezérlésére templomok és vallási helyszínekről történő szertatások közvetítésére 19 909 365 33 182 275 1106 Budapest, Fátyolka u. 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00390 DEMMLER & TÓTH Tanácsadás és Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE A DEMMLER & TÓTH Kft.-nél 20 000 000 40 131 000 1037 Budapest, Bécsi út 81. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00391 KARÁDI RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségü Társaság FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA A KARÁDI RENDSZERHÁZ VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREINÉL 18 180 000 30 300 000 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 1. em. 121/3/A/9
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00392 SZÁZDIVAT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalatirányítási rendszer fejlesztése és bevezetése 19 940 976 33 234 960 2117 Isaszeg, Csengeri utca 2/b. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00393 Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITJobScanner platform – mesterséges intelligencia alkalmazása az IT toborzásban és salesben 19 284 463 32 140 770 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B.ép. IV.em 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00395 NIKOM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szilícium Karbid (SiC) tartalmú hulladék újrahasznosítási technológiájának kidolgozása. 18 725 756 31 209 593 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00397 Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális sporttalajok különleges igényekre tervezve 19 825 642 33 042 736 2000 Szentendre, Dózsa György út 22 22/2
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00398 COMPUTER PONT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság IT biztonságtechnikai monitoring rendszer fejlesztése 18 592 922 30 988 204 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/b. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00399 GeoX Térinformatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Közép-európai gazdasági és demográfiai adatbázis (C2E2D) 18 090 551 30 150 918 1035 Budapest, Kerék utca 80. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00400 DIOO Digitális Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság GYORSFELMÉRŐ ISKLOLAALKALMASSÁGI MÉRŐMÓDSZER KUTATÁSA, SZOFTVER FEJLESZTÉSE ÉS TESZTELÉSE ÓVODÁKBAN (GYIMA) 19 835 784 33 059 640 1135 Budapest, Szent László út 8 fsz 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00401 QSS PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A QSS Partner Kft. Microsoft Dynamics NAV alapú Qlik Sense rendszerének kifejlesztése 14 493 600 24 156 000 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. III. em. 315. 8129/4 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00402 BURAPIN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KÖRNYEZETBARÁT, PAPÍR ALAPÚ ÉTELTÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ DOBOZOK KIFEJLESZTÉSE AZ EGYSZER HASZNÁLATOSMŰANYAG (PS, PP) ÉS EXTRUDÁLT HAB (EPS) DOBOZOK KIVÁLTÁSÁRA 18 314 400 30 524 000 9082 Nyúl, Hunyadi telep 24/b 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00403 Hilal Central Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság WINTIME Munkaidő menedzsment alkalmazás fejlesztése 19 089 555 31 815 926 1054 Budapest, Szemere utca 8. 2. em. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00404 CLEARTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A gyártási folyamatok fejlesztése és korszerűsítése a Cleartex Kft.-nél 19 466 383 32 443 973 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00405 Greenformatics Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalatirányítást támogató szoftver integrációs fejlesztése a Greenformatics Solutions Kft. által 19 938 600 33 231 000 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00406 A.G.L. Korlátolt Felelősségű Társaság Precíziós földmunkavégzés megteremtése az A.G.L Kft.-nél 19 629 299 32 715 497 9400 Sopron, Tárczy-Hornoch Antal utca 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00407 Mangal Ilona Sertéshízlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sertéstelep víz- és levegő mérő és optimalizáló rendszer fejlesztése 19 798 656 32 997 760 8671 Kapoly, Nyemed sertéstelep üzem 70
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00410 INVEST MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Fogszín-meghatározási protokoll felállítása, amely digitális eszközök és CAD/CAM technológiával gyártott fogszínkulcs segítségével a fogpótlások készítésének esztétikai eredményét kiszámíthatóvá teszi. 14 240 194 23 733 656 8000 Székesfehérvár, Palotai út  8. B. lház. 1. em. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00411 Jármű Kontroll Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság V4 projekt - vagyonvédelmi megoldások intelligens, a környezeti és helyzeti paramétereket adaptívan figyelembe vevő szoftveres és hardveres eszközzel  16 725 406 27 875 677 1205 Budapest, Toldy Ferenc utca 15-17. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00413 Simonyi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság RX, TX és a Dual Box vezetéknélküli töltőcsaládok végellenőrzési és tesztelési eljárás megteremtése 19 993 805 33 323 008 2699 Szügy, Hunyadi út 28. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00414 FURNITURE SYSTEMS Bútoripari Megoldásokat Szolgáltató Mérnöki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Minősített vegyifülke fejlesztése a FURNITURE SYSTEMS Kft-nél 10 033 200 16 722 000 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00415 Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 3D technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása a Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnál 10 639 483 17 732 473 9700 Szombathely, Szily J. u. 8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00416 ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új innovatív szolgáltatás kifejlesztése humán erőforrás bevonásával az Ani-Roll Kft-nél 19 999 999 33 333 333 3533 Miskolc, Glanzer Miksa utca 19.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00417 ChC 2014 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltatási színvonal emelkedését eredményező, komplex innováció a CHC 2014 Zrt.-nél 10 070 280 16 783 800 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. 1. em. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00418 ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési, Műszaki és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Iktass.be / iktatas.com –Vonalkódos iktatás és iratkezelő automatizált rendszer fejlesztése 19 995 000 33 325 000 1011 Budapest, Fő utca 21. 2.em 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00419 Zoép-Build Korlátolt Felelősségű Társaság Automatizálás az építőiparban 17 930 385 29 883 975 3300 Eger, Egri út 18.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00420 Extreme Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felhő alapú, tanítható chatbot szoftver kifejlesztése az Extreme Net Kft-nél 12 356 364 20 593 940 1034 Budapest, Tímár u.  20. sz. 2. em. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00421 NOVI-CUT Korlátolt Felelősségű Társaság Zagyok eltávolítására alkalmas automatizált rendszer prototípus kifejlesztése a NOVI-CUT Kft-nél 19 782 672 32 971 120 1165 Budapest, Margit utca 114.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00422 Arccee Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság CleanR Mobil Applikáció kifejlesztése 17 515 286 29 192 144 2100 Gödöllő, Címer utca 23. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00423 Villámfordítás Fordítóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTUMOK MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL TÁMOGATOTT GÉPI FORDÍTÁSÁNAK TECHNOLÓGIAI ÉS NYELVI KERETRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE. 19 893 600 33 156 000 1138 Budapest, Váci út 135-139. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00424 Intalion Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság  IT integrációs keretrendszer fejlesztése nyílt forráskódú platformon 19 935 000 33 225 000 1012 Budapest, Vérmező út 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00425 JUTA Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségü Társaság IntelliJUTA 3D modul fejlesztése 18 123 353 30 205 589 1075 Budapest, Károly körút  7. II. em. 7. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00427 DIÓBÉL TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének szélesítése a szemészeti rendelésen 11 648 748 19 414 580 3530 Miskolc, Kandia utca 24. 1 em. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00428 Pangalo Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Felhős és Hibrid Contact Center szolgáltatás létrehozása 17 516 557 29 194 262 1149 Budapest, Róna utca 120-122. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00429 BLAUFORM Ipari-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A BLAUFORM Kft. által 4kW maximális teljesítményű elektromos kerékpárok teljesítményének mérésére alkalmas görgős tesztpad fejlesztése 19 977 192 33 295 320 2040 Budaörs, Iparos u. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00430 WS Consulting Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság Telekommunikációs hálózatfejlesztéshez és 5G hálózatok kiépítéshez szükséges helyszíni vizsgálati- és mérési eljárások fejlesztése, 3D modellezés és automatizált adatfeldolgozás a WS Consulting Kft.-nél 18 347 479 30 579 132 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00431 B PACK Ipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hőre lágyuló kevert rétegrendű fóliahulladék regranulátummá történő átalakítása és a feldolgozó technológia kifejlesztése az Ipar 4.0 fejlesztéshez kapcsolódó előkészítéssel. 19 581 036 38 394 188 2316 Tököl, Polgári Repülőtér  0322/5
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00433 Forsense 2.0 Korlátolt Felelősségű Társaság Machine Learning eszközrendszerét alkalmazó, átfogó minőségbiztosítási technológia fejlesztése online kérdőíves felmérések számára 19 991 088 33 318 480 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2/9 25208/14/B/17
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00436 CSERKER-TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Moduláris zsalukeret fejlesztése kerti járófelületek kialakításához 19 963 200 33 272 000 2021 Tahitótfalu (Tótfalu), Visegrádi utca 104.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00437 OM Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új, textil design és textilnyomtatási szolgáltatás kialakítása és bevezetése 13 773 000 22 955 000 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00438 INFO-CREATORG Korlátolt Felelősségű Társaság Párbeszéd alapú email-robot rendszer kifejlesztése fordítóirodai és vállalati megbízások feldolgozására 18 960 000 31 600 000 1222 Budapest, Bem József utca 9. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00439 INTER-COSMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Épület automatizálás megvalósítása saját vezérlőközpont segítségével 10 276 527 17 127 545 1162 Budapest, Csömöri út 327.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00440 "POSTELEKTRONIK" Elektronikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság 10Gb/sec adatátviteli sebességű réz és optikai hálózatok szerelés és méréstechnikájának bevezetése a "POSTELEKTRONIK" Kkt.-nél 14 981 112 24 968 520 4400 Nyíregyháza, Új út 35. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00441 Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság POP-UP DIY éttermi megoldás 19 904 122 33 173 536 1072 Budapest, Dob utca 38. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00442 Store724 Korlátolt Felelősségű Társaság B2B platform kialakítása nemzetközi kereslet és kínálat összekapcsolással, automatikus pályázat-jelentkezési lehetőségekkel, magyarországi KKV-k ausztriai piacra jutása érdekében      19 739 100 32 898 500 8411 Veszprém (Kádárta), Öregrét utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00443 D-One Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság Technológiai innováció a D-One Engineering Kft.-nél 19 836 000 33 060 000 3300 Eger, Faiskola utca 15.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00444 SMBinfo Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság MYLORD - Dokumentumkezelő és folyamatirányítási rendszer fejlesztése 19 998 000 33 330 000 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 5/b. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00445 ARC Innováció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Csepptöltő gépjármű akkumulátor töltőberendezés kifejlesztése 17 429 250 29 048 750 2315 Szigethalom, Karinthy Frigyes utca 26.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00446 Innovus International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Mérőóra leolvasók támogatására szolgáló mobil applikáció 18 810 000 31 350 000 1138 Budapest, Úszódaru utca 5/B..
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00447 Miliform Korlátolt Felelősségű Társaság MEASUREAPP digitális alkalmazás fejlesztése 10 310 552 17 184 254 1121 Budapest, Kapisztrán utca  6-8. .
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00448 AD Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság KKV-k digitalizációját támogató szoftver létrehozása 18 368 940 30 614 900 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00450 COMPUTERV GM Gazdaságfejlesztő Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Az Egységes Digitális Települési Vízgazdálkodás műszaki modelljének kialakítása 18 444 000 30 740 000 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18 2. em. 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00451 MINERVA 90" Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Korlátolt Felelősségű Társaság Felhő alapú képzés nyilvántartó rendszer kialakítása 19 599 840 32 666 400 8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00452 Promix Marketing Kommunikációs és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyedi kivitelű termékek értékesítése online szolgáltatással 19 943 326 33 238 876 1212 Budapest, Corvin utca 18-24. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00453 JET ELEKTRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív mobil napelemes rendszer létrehozása a JET ELEKTRONIC Kft. fejlesztésének köszönhetően 19 305 177 32 175 296 4553 Apagy, Nagymező utca 2-4. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00455 INVESZTÁL Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Változó szögben állítható, modul rendszerű, szabályozható gyűjtővel és megnövelt kapacitással rendelkező, aktív csapadékvíz elvezető rendszer kifejlesztése az Ipar 4.0 koncepcióhoz maximálisan alkalmazkodó kommunikációs interfész előkészítéssel 19 274 626 32 124 376 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi út 138/A
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00456 Szila-Faker Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális légszárító berendezés megépítése 12 576 000 20 960 000 9029 Győr, Csalogány utca 28. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00457 AGRÁRÉLET Korlátolt Felelősségű Társaság Gyomirtás – gyomirtó szerek nélkül, innovatív, csírázás-biológiai kutatási eredmények felhasználásával 2020-1.1.1-KKV START 19 740 000 32 900 000 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 6 fszt. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00458 freQuest Interaktív Média és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Projektív mélyinterjús platform - VVE-talk  13 991 187 23 318 645 1034 Budapest, Kenyeres utca 28. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00459 G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság BeachBox tárolókonténer kifejlesztése 19 996 050 33 326 750 2330 Dunaharaszti, Gárdonyi Géza utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00460 Spinto Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális termélésirányítási rendszerek bevezetése innovációs projekt keretében a Spinto Hungária Kft-nél 19 727 013 32 878 355 3516 Miskolc, Galamb József utca 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00461 Planka Plast Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Játékfejlesztés vakok és gyengénlátók számára 18 871 788 31 452 980 8248 Nemesvámos, Forrás utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00462 Eu-Secure Insurance and Safety Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saját innovatív fejlesztésekre épülő tevékenység ellenőrző rendszer bevezetése az EU-Secure Zrt.-nél 15 877 500 26 462 500 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00464 Novodent 99 Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság A primer prevenció és a dento-alveoláris helyreállítás fejlesztése 19 388 347 32 313 913 9400 Sopron, Füredi sétány 7. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00465 KARDOS LABOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Energiakulcs 2.0 19 452 000 32 420 000 1172 Budapest, Rétifarkas utca 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00466 IVS Magyarország Műszaki Gyártó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Élménytan fejlesztése 19 409 916 32 349 860 1119 Budapest, Major utca 63. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00467 INSEL Ipari Szerviz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság AZ INSEL KFT. SZOLGÁLTATÁSÁNAK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE 15 285 424 25 475 706 1113 Budapest, Bartók Béla 116. fszt. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00468 Európa Universitas Felsőoktatási pályázatfigyelő, Forráskutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „„Barna-mezős” digitalizációs környezetben alkalmazható, IPAR 4.0 kompatibilis Termelés-követő rendszer fejlesztése” 19 606 800 32 678 000 2030 Érd, Budai út 24. II/5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00469 KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív digitális platform fejlesztése online képzésekhez 19 893 989 33 156 648 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u 31. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00471 Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív online készségfejlesztő játék fejlesztése 16 824 000 28 040 000 6721 Szeged, Takaréktár utca 2 fszt 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00472 Configurator Informatikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Adaptív innovációs fejlesztés megvalósulása a Configurator Kft.-nél 15 087 668 25 146 114 2045 Törökbálint, Báthory utca 11. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00474 DATATRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Digitalizáció, Ipar 4.0 és IOT audit alkalmazás fejlesztése 13 888 419 23 147 365 1163 Budapest, Lillafüred utca  10/b. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00475 ARACONSYS Alkalmazott Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Fluxset II. - Mágneses képalkotással végzett roncsolásmentes anyagvizsgálat vasúti kerekeknél 19 659 480 32 765 800 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33 9121/8
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00476 A.G.E. Szolgáltató Betéti Társaság Fordítóirodai ERP rendszer kifejlesztése az A.G.E. Bt-nél 16 029 000 26 715 000 1153 Budapest, Eötvös u. 75.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00477 BOOOK Kiadó Kft. BOOOK torrent fejlesztése  19 800 000 33 000 000 1095 Budapest, Mester utca 87. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00479 R-SPED Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az XPSPU kombinált, falazatszellőzést biztosító homlokzati hőszigetelő rendszer kifejlesztése az Ipar 4.0 kommunikáció előkészítéssel. 19 437 829 32 396 384 8698 Somogyvár, Hrsz.  601/2
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00480 BarLine Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozásfejlesztés a BarLine Kft-nél 14 219 000 23 698 333 6000 Kecskemét, Nap utca 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00481 TOLNAVILL Tolna Megyei Villanyszerelő Korlátolt Felelősségü Társaság Fókuszpont-innovációs projekt az atipikus neurológiai fejlődésű gyermekek és munkavállalók képességeinek beazonosítása, a képességeik piacorientált és innovatív kiaknázása, új termékek előállítása érdekében 19 980 000 33 300 000 7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 11. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00482 BankSoft Invest Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság BankSoft XBRL jelentéskészítő és ellenőrző megoldás kifejlesztése 19 810 944 33 018 240 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00483 Suttner Korlátolt Felelősségű Társaság MobilUVcase prototípus 18 265 791 30 442 985 1191 Budapest, Hamvas utca  7-9. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00484 3F Project Korlátolt Felelősségű Társaság DALI Teszter kifejlesztése 13 863 470 23 105 784 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/E 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00485 ECM ECO MONITORING Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Emissziós és processz analitikai műszerek keresztérzékenységének kutatása 16 573 413 27 622 355 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00487 Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ExcellenCert követelményrendszer szolgáltatás-innováció az EFQM Modell alapján a hazai szervezetek szervezetfejlesztésének elősegítésére 12 135 301 20 225 503 1021 Budapest, Széher út 18. b. ép. al. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00488 PICKUP4X4 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GYALOGOSBARÁT FRONTÁLIS VÉDŐELEM FEJLESZTÉSE A PICKUP4X4 KFT-NÉL. PICKUP4X4 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 19 967 381 33 278 969 2051 Biatorbágy, Rozália park 11. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00489 "KHABI" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Egészségmegőrző gluténmenetes pékárú fejlesztése  16 868 640 28 114 400 4032 Debrecen, Kér utca 21.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00490 Projekt Doktor Iroda Menedzsment és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezetfejlesztési innováció adaptálása a Pdi -nél a hatékonyabb és minőségibb szolgáltatásnyújtás érdekében 10 377 926 17 296 544 1152 Budapest, Szilas park 10.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00492 Prozenda Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság LiveYu - Az egész éven át tartó online fesztivál 20 000 000 36 000 000 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 82.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00493 Rakománia Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális HACCP- Online Tracking Modullal 17 188 146 28 646 910 6500 Baja, Keszeg utca 14. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00494 MEASURE-Tech Ipari, Kereskedelmi és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság IoT és ipar 4.0 kompatibilis SCADA program fejlesztése 12 118 201 20 197 002 2600 Vác, Kert utca 8.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00495 INFORMATÉKA Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ROBO-TRAX 19 537 620 32 562 700 1067 Budapest, Teréz körút 31. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00496 PW Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A PW Studio Kft. innovatív fejlesztése az online jegyértékesítés piacán 11 861 158 19 768 598 4025 Debrecen, Piac utca 49-51.  
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00497 EUCENTRAL-MARKETING Piackutató Közkereseti Társaság Eucentral-Marketing Kkt. desztilláló berendezés prototípusának létrehozása 19 999 671 34 903 440 9343 Beled, Vörösmarty utca 32.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00498 InfoCompass Direction Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Architect szoftver tervező és kivitelező eszköz kifejlesztése 10 084 886 16 808 144 7621 Pécs, Király utca 42.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00499 MINIMAL DESIGN KFT.  Running sushi automatizált ételfogyás-nyilvántartó, felismerő rendszer kiépítése 19 974 270 33 290 450 1051 Budapest, Hercegprímás utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00500 Cash & Credit Gazdasági Koordinációs Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyvitelt támogató egyedi rendszerfejlesztés a Cash & Credit Kft-nél 15 423 480 25 705 800 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00501 HUNILUX Kereskedelmi és Gyártó Kft. Informatikai fejlesztés a Hunilux Kft-nél. 16 332 000 27 220 000 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00502 PIPECON Csőtechnika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Pipecon Csőtechnika Kft. piacorientált innovációs projektje 14 626 346 24 377 244 2300 Ráckeve, Sillingi út Árpány tanya  0425/60
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00503 DIAMANT Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság Diamant Smart Workflow Platform 18 756 403 31 260 672 2040 Budaörs, Kismartoni utca 86.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00504 Fejlesztők Háza Korlátolt Felelősségű Társaság Betegedukációs informatikai rendszer fejlesztése 19 798 248 32 997 080 1142 Budapest, Szőnyi út 50/A 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00505 Wati Cooling Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Mobil Hűtéstechnikai Labor 18 686 580 31 144 301 2890 Tata, Hrsz. 460/161.  
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00507 FILTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari csővezetékekhez új kompenzátor termékek fejlesztése. 18 771 246 31 285 410 9028 Győr, Pattantyús utca 37.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00508 Wattmanager Korlátolt Felelősségű Társaság Digitalizáció és innováció a Wattmanager Kft.-nél 15 808 503 26 347 506 2131 Göd (Alsógöd), Rómaiak útja 8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00509 NL Green Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hideg italok elkészítéséhez szükséges technológia továbbfejlesztése 19 994 701 33 324 502 6782 Mórahalom, Papírgyári út 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00510 Marcus Facility Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kombinált rétegrendű gyorsgyep kifejlesztése 16 518 000 27 530 000 1135 Budapest, Csata u. 19. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00511 Megoldás Most! Marketingkommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Online tudásmegosztó platform, beépített videó konzultációval 18 690 136 31 150 227 1116 Budapest, Sopron út 65. IV. em. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00512 RUKKEL-TÓ Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság Rukkel Waterpark innovatív vendégélmény fokozás 19 239 287 32 065 477 2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00513 T.-BÚTOR Korlátolt Felelősségű Társaság Home office konténer  19 920 000 33 200 000 8414 Olaszfalu, Tarkarét utca 9. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00514 Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság "Digitális magánrendelő" önműködő folyamatok létrehozása a privátegészségügy számára 19 955 970 33 259 950 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00515 Germstar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Saját márkás kéztisztítószer kifejlesztése, gyártás és bevezetés a hazai piacra 17 474 112 29 123 520 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00516 SmartFreq Kft. Úton a raktár-kezelés teljes körű és érintésmentes automatizálása felé: RFID-val kombinált drón prototípusának elkészítése 19 800 000 33 000 000 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00517 BENEDENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Infekciókontroll és innováció a Benedent fogászatnál 10 007 292 16 678 820 6000 Kecskemét, Dózsa György út 27-29.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00518 SINNEX Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ INFLUENZA ÉS COVID VÍRUSFERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE SZÁNTTERMÉSZETES HATÓANYAGOKAT TARTALMAZÓ ORÁLIS KÉSZÍTMÉNYFEJLESZTÉSE 16 554 120 27 590 200 1037 Budapest, Montevideo utca 3/a 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00519 Adóvalló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kétirányú vállalatirányítási rendszer lefejlesztése és integrálása az Adóvalló Kft. tevékenységében 16 564 423 27 607 373 5500 Gyomaendrőd, Csokonai utca 29. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00520 METAL Szerkezet- és Géptervező - Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alkalmazásfejlesztés Inventor környezetben 17 235 000 28 725 000 2013 Pomáz, Hegyalja utca 25. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00521 ESZ-ES Építőipari Betéti Társaság Digitális fejlesztés a ESZ-ES Bt.-nél  19 959 696 33 266 160 4700 Mátészalka, Kazinczy utca 23. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00522 SnapSoft Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A SnapSoft Informatikai és Szolgáltató Kft. fejlesztési projektje 19 980 000 33 300 000 1074 Budapest, Dohány utca  14. 7. em. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00523 Puma Tools Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Betéti Társaság Weblap és webáruház fejlesztése ill. digitális árazása, a polcokon az ár-jelző címkék digitális megjelenítése a Puma Tools Bt-nél 20 000 000 33 333 333 2141 Csömör, Major út 19/d
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00525 FORGATAG Művészeti és Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság Fogatag Művészeti Kft Versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 12 687 474 21 145 790 2113 Erdőkertes, Mikszáth Kálmán 27. 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00526 EKO-PHARMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság  Gyógynövény takarmány előkeverékek továbbfejlesztése állattartási célokra 10 008 000 16 680 000 1095 Budapest, Soroksári út  164. 18. épület 
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00527 BOLD IDEAS Üzleti és Márkatanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság BOLD RATIONAL MAP & EMOTIONAL MAP 19 743 984 32 906 640 1051 Budapest, Sas utca  15. 2. emelet 
Utolsó módosítás: 2021. június 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” pályázati felhívás keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A projektekkel szembeni elvárások:

 1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) induljanak el vagy
 2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység valósuljon meg, vagy
 3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történjen.

A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás 1. szakaszának elbírálási folyamatából kimaradó 6 db, valamint a 2. szakaszra beérkező 64 db támogatási kérelem finanszírozási igénye mintegy 1 194 834 395 forint. Ezek közül 61 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján, a fentieknek megfelelően összesen 61 db pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 1 042 866 676 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. március 29.

Projekt azonosító száma A támogatást igénylő Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszínek
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00221 AUDMAX Hangtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IMMERZÍV PRODUKCIÓS TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSEMAGYARORSZÁGON 18 887 426 31 479 044 1107 Budapest Fogadó utca 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00231 Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges Intelligencia, gépi tanulás és neurális hálózat alapú üzleti megoldások szolgáltatásfejlesztése és piaci bevezetése 10 800 000 18 000 000 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 18. 5/5 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00246 H.Balance Prémium Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság KKV Start innováció a H. Balance Prémium Kft-nél 12 237 000 20 395 000 1062 Budapest Aradi utca 68. 1/1 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00255 HÍRÖS FAISKOLA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság INNOVATÍV FEJLESZTÉS A HÍRÖS FAISKOLÁNÁL 10 200 000 17 000 000 6000 Kecskemét Borbás tanya 36. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00269 "Rezgő Mérnöki Iroda" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációt elősegítő fejlesztések a Rezgő Mérnöki Iroda Kft-nél 19 952 466 33 254 111 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 10. földszint 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00270 Marostő Invest Korlátolt Felelősségű Társaság Marostő Invest Kft. bioinformatikai fejlesztése 18 728 688 31 214 480 6771 Szeged Makai u. 152 120
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00271 LEISURE MASTER Korlátolt Felelősségű Társaság Hipergravitációs súlyozott edzőruházat fejlesztése 13 390 794 22 317 990 9700 Szombathely Kálvária 34.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00272 Greenline Hungary Mezőgazdasági Termelő és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság Szőlő- és gyümölcsültetvények sorközeinek talajtakarására alkalmas fűfajok vizsgálata, fűmagkeverék kialakítása, a magyarországi éghajlati adottságok figyelembevételével 15 050 640 25 084 400 5540 Szarvas Damjanich u. 4. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00274 Intermar Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív gépkocsi szimulátor fejlesztése 19 980 000 33 300 000 2120 Dunakeszi Fő út 36/A/1 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00275 Horváth Fólia Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás fejlesztés a Horváth Fólia Kft-nél 20 000 000 37 571 331 9400 Sopron Somfalvi út  8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00276 KAPOSGÉP Szolgáltató és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság KAPOSGÉP KHR homlokrakodócsalád fejlesztése 19 746 764 44 222 548 7400 Kaposvár Jutai út 45. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00277 VILLÁNYI DENT Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság Dentális probiotikum fejlesztése 17 989 625 29 982 708 1114 Budapest Villányi út 6. fszt. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00278 NEBRASKA-HÁZ Építési Kft. Épületszerkezeti megoldások kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására 19 924 331 33 207 219 1088 Budapest Szentkirályi u.  29-31. V. em. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00279 Omnitron Mérnöki és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság Kereslet előrejelzést biztosító online szolgáltatás fejlesztése 19 652 900 33 421 500 8000 Székesfehérvár Fecskepart utca 11. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00280 Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztése a Clondike Kft-nél 20 000 000 33 350 000 6413 Kunfehértó Kölcsey utca 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00281 Invention Factory Development Korlátolt Felelősségű Társaság Invention Youth - Innovatív, szemléletformáló képzés a fiatalok jövőbe mutató, önreflektív gondolkodásáért  15 467 933 25 779 888 1165 Budapest Koronafürt utca 46/B 4. em. 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00282 INNOVENG 1. Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Növényi olajokat tartalmazó kézfertőtlenítő kifejlesztése az INNOVENG 1 Kft-nél 19 701 241 33 895 684 2092 Budakeszi Tiefenweg utca 16.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00283 Amigo Enterprises Korlátolt Felelősségű Társaság Az „Ultimate Budapest” turisztikai app és értékesítési háttérrendszer fejlesztése 13 227 600 22 046 000 1013 Budapest Attila út 4. 13. em. 80. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00285 APM-Consulting Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs fejlesztés az APM-Consultingnál 19 678 786 32 797 977 7693 Pécs Malom út 8.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00286 Beta Blue Korlátolt Felelősségű Társaság INTEGRÁLT INTERAKTÍV SOFŐRTÁMOGATÓ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA 19 999 999 36 914 244 1103 Budapest Gergely utca 112/C. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00287 Hair-Aesthetic Clinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3D képalkotó szoftver adaptációja a hajvisszaállításban 14 417 683 24 029 472 2500 Esztergom Juliánus Barát utca  23. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00288 SZITÁR-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Gyártás felügyeleti és döntéstámogató IoT rendszer fejlesztése, valamint az azt kiszolgáló interfész, infrastruktúra kialakítása 19 435 142 32 391 904 4400 Nyíregyháza Bercsényi utca 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00289 RETEX-3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Forgástestek 3D matematikai modellezésének webes szolgáltatás alapú támogatása 14 114 280 23 523 800 6722 Szeged Hajnóczy utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00290 Partner Hub Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Charlie-India platform technológiai disztribúciójának kialakítása 19 997 280 33 328 800 1138 Budapest Szekszárdi utca 16-18. 4.em. 2.ajtó 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00291 BAGI-KER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív talajstabilizáció megvalósítása megújuló energiatermelési hulladékok újrahasznosításával 15 480 000 25 800 000 6000 Kecskemét Kisfái tanya  0622/61
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00292 MarkCon INFORMATIKAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Online vadászati beírókönyv és applikáció fejlesztése a MarkCon Informatikai Kft.-nél 10 915 447 18 192 412 7623 Pécs Móré Fülöp utca 33 belterület 114
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00293 MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság RoomSome Loyalty szoftver fejlesztése 14 112 000 23 520 000 8800 Nagykanizsa Csányi László utca 2. Belterület 2183
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00294 Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság Ökonometriai hatásvizsgálati modell fejlesztése 19 817 618 33 029 364 1051 Budapest Október 6. utca 19. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00295 SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Drón felméréses tetőrendszer tervezés, tetőborítás kalkuláció, tetőfedési kontroll 19 999 500 33 332 500 2433 Sárosd Ady Endre utca 9.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00296 Darumadár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Új termékvonal kifejlesztése a Darumadár Kft-nél 16 926 955 28 211 592 7960 Sellye Déryné 7. belterület 449
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00297 KaveczkiTerv Mérnök Iroda és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális vízgazdálkodás - szennyvíztisztítók üzemeltetésének megalapozása gépi tanulás bevezetésével 16 389 649 27 316 082 1063 Budapest Bajnok utca 27 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00298 Hochspannung Hálózatépítési és Szerelési Betéti Társaság Kábelfektetés, vezetés fotogrammetriás nyomvonal meghatározással 19 999 500 33 332 500 7056 Szedres Dózsa Gy. utca 46/A 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00300 DORNELLINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex, épületasztalos szerkezet gyártástechnológiai innováció, új eljárások és technikák alkalmazása 11 890 179 19 850 048 4119 Váncsod Kossuth utca 30. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00301 Pannon-Protect Faanyagvédelmi, Környezethigiéniai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság MIKROHULLÁMÚ FAANYAGVÉDELMI ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE ÉSBEVEZETÉSE A PANNON PROTECT KFT-NÉLPANNON PROTECT KFT 19 192 800 31 988 000 2013 Pomáz Hunyadi János utca 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00302 GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  Új technológia bevezetése a Geosan Kft-nél 19 987 001 33 311 668 8105 Pétfürdő Gyártelep utca  2387/2
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00303 Timing Team Chronomoto Korlátolt Felelősségű Társaság Motorsport digitális menetlevélrendszer 11 508 552 19 180 920 1213 Budapest Hollandi út 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00304 CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság BYT vállalkozói tudástér projekt - Folyamatos vállalkozói önképzést segítő tudástér és szolgáltató szervezet létrehozása és piaci alapú működtetése 16 383 836 27 306 393 1222 Budapest Sóhaj utca 13. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00305 Belotti Építő Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság Hőszigetelt küszöbelem csomópont kifejlesztése 19 996 920 33 328 200 7100 Szekszárd Keselyűsi út 22.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00307 MÓZES-VILL Villanyszerelő és Szolgáltató Betéti Társaság Alternatív műanyag felhasználás ipari műanyag hulladékból 19 938 045 33 230 075 8000 Székesfehérvár Varjú út 23. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00308 LRT-OPS Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélprofil alapú, személyre szabott szolgáltatáscsomag és forgalom szabályozás  11 181 600 18 636 000 1047 Budapest Fóti út 56.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00309 Tisza Kábel Korlátolt Felelősségű Társaság „Click and Run” IT rendszer KKV-k részére 19 008 000 31 680 000 6728 Szeged Fonógyári út 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00311 OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adaptív innovációs fejlesztés a naphegyi Oxygen Wellness Központban 19 964 880 33 274 800 1016 Budapest Naphegy utca 67. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00312 Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság HUPLE 2.0 GYÓGYÁSZATI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ TOVÁBBFEJLESZTÉSE 20 000 000 33 340 000 1023 Budapest Lukács utca 4. III/8. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00314 MOVINGLOBE Gépalkatrész Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság Impulzusüzemű lézerforrás fejlesztése a Movinglobe Kft-nél 17 630 458 29 384 098 9011 Győr Sugár utca 118. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00315 CRYDET Ipari és Kereskedelmi Kft. Szcintillációs kristálygyártás fejlesztése, termékválaszték bővítése CsI kristályokkal 19 891 053 33 151 756 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.  4. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00316 Macro Expert Kárszakértő Korlátolt felelősségű Társaság „Új típusú lokális meteorológiai szenzor és technológia megvalósítása építési-, és gazdálkodási munkálatok tervezéséhez, adatrögzítéséhez" 13 780 800 22 968 000 2051 Biatorbágy Arany János utca 29.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00317 Opinion Builders Korlátolt Felelősségű Társaság Az Opinion Builders Kft. piacorientált innovációs projektje 18 698 508 31 164 180 1056 Budapest Belgrád rakpart 17. 3. em. 5. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00318 SHC INTERNATIONAL Fordító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Élőszavas diktálásra épülő professzionális fordítástámogató és szövegdiktáló rendszer fejlesztése 20 000 000 34 750 000 2040 Budaörs Forrás utca 6 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00319 HANDAV Korlátolt Felelősségű Társaság INNOVATÍV KÉSZPÉNZNÉLKÜLI FIZETÉSI MEGOLDÁSOK AUTOMATA BERENDEZÉSEKRE 17 618 392 29 363 988 1033 Budapest Huszti út 32.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00320 Milestone Consulting Kft. Milestone Online Intézet - egy sikeres magyar oktatási vállalkozás nemzetközi piacra lépése 11 110 200 18 517 000 1062 Budapest Bajza utca 44, III. emelet 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00321 TELEDERMA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság TeleMed – Orvosi alkalmazáscsomag kifejlesztése 10 200 000 17 000 000 1094 Budapest Viola utca 43. fszt. 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00322 MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti digitális támogató környezet bevezetési lehetőségeinek vizsgálata a MANHATTAN Akadémia Kft-nél 19 999 544 33 332 573 1013 Budapest Krisztina körút 39. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00323 Impact Works Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Új típusú piackutatási rendszer kifejlesztése az Impact Works Kft-nél 15 086 400 25 144 000 1143 Budapest Radovic Dusan köz 5. 1. em. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00324 KŐ-KER CSÁKVÁR Kőfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Megújuló elektromos energia felhasználásával üzemelő, moduláris kialakítású terméskő infra fűtőpanel kifejlesztése az Ipar 4.0 alkalmazáshoz kapcsolható gyártásvezérléssel 19 395 470 32 873 677 8083 Csákvár Külterület  0188/2
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00325 Weldmatic Kft. Nagy terhelhetőségű lineáris robotpálya modulcsalád fejlesztése, integrált hajtással és az Ipar 4.0 koncepcióhoz maximálisan alkalmazkodó kommunikációs interfésszel 19 315 592 32 738 292 2310 Szigetszentmiklós Hermina út 16. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00326 IPR-Insights Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Érintés nélküli szoftverlicenc-nyilvántartó alkalmazás fejlesztése a kapcsolódó terméktámogatási folyamatok automatizálásával 19 999 999 33 333 334 1138 Budapest Váci út 135-139. C ép. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00327 Evident Pro Korlátolt Felelősségű Társaság INNOVATÍV DIGITÁLIS DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS A FOGÁGYBETEGSÉGMEGELŐZÉSÉRE 14 766 315 24 610 525 1118 Budapest Schweidel utca 14. A. földszint 1. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00328 Wysio Informatikai és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Másolat - Automatizált virtuális fejlesztőkörnyezet prototipizálása 10 108 800 16 848 000 6728 Szeged Bajai út 2/a 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00329 Hesse Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Hesse Trade Kft. piacorientált innovációs projektje 19 996 370 33 327 284 1044 Budapest Megyeri út 51.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00331 Moccafe Vending Korlátolt Felelősségű Társaság Ú kézműves fagylalt-jégkrém termékcsalád kifejlesztése egészségtudatos fogyasztók részére 19 999 452 33 332 420 2330 Dunaharaszti Dózsa György út 41.
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00332 Ukatemi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság Kiberfizikai hálózatok kiberbiztonsági védelmét támogató alkalmazás prototípusának termékesítése 19 996 263 35 019 725 1095 Budapest Soroksári út 48. 11.ép. 3. em 
Utolsó módosítás: 2021. március 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás keretén belül támogató szakmai véleményt kapott harmadik szakaszos projektek
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás keretén belül támogató szakmai véleményt kapott harmadik szakaszos projektek, melynek birtokában támogatási kérelmet nyújthatnak be a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” című felhívásra.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. január 28.

Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
C995239 Aumer Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Útburkolat állapotfelméréséhez kifejlesztendő lézeres mérőberendezés 19 997 610 34 700 000
C874204 BankSoft Invest Kft. BankSoft XBRL jelentéskészítő  és ellenőrző megoldás kifejlesztése 19 810 944 33 018 240
C992932 Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Kft. Innovatív online készségfejlesztő játék fejlesztése 16 824 000 28 040 000
C986988 LogiNet Systems Kft. Iparági kontrolling megoldás kidolgozása szoftverfejlesztő cégek számára projekt portfolió menedzseléséhez 19 643 100 32 738 500
C995066 Megoldás Most! Marketingkommunikációs Kft. Online tudásmegosztó platform, beépített videó konzultációval 18 690 136 31 150 227
C996610 NIKOM Kft. Szilícium Karbid (SiC) tartalmú hulladék újrahasznosítási technológiájának kidolgozása. 19 458 973 32 431 623
C989459 OPTITECH PLUS Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság Altatógépek mobilitását biztosító fejlesztés az OPTITECH PLUS Kft-nél 19 977 522 33 295 870
C988006 Sandbury Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság The Butcher 10 606 800 17 678 000
C976888 Vichem Chemie Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatóanyag szelektív célbajuttatása fluoreszcens jelzéssel 16 779 840 27 966 400
C978168 VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált társasházkezelő alkalmazás fejlesztése 19 738 726 32 897 878
C988330 Volvid Service Zrt. Replika és endoszkópos vizsgálati technológiák bevezetése a Volvid Zrt-nél 19 921 175 33 201 959
C992482 "Khabi" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Egészségmegőrző gluténmentes pékárú fejlesztése 16 868 640 28 114 400
C974974 3F Project Kft. DALI (Digital Addressable Lighting Interface) azaz digitálisan címezhető világítási interfész tesztelésére szolgáló eszköz létrehozása 13 863 470 23 105 784
C928723 ARACONSYS Alkalmazott Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Mágneses képalkotással végzett roncsolásmentes anyagvizsgálat vasúti kerekeknél - Fluxset II. 19 659 480 32 765 800
C992571 BNI Déli Régió Kft. Komplex kétirányú rendszer kifejlesztése a BNI Déli Régió Kft.-nél 19 525 555 32 542 593
C986808 BOOOK Kiadó Kft. Innovatív digitális gasztronómiai platform kifejlesztése 19 800 000 33 000 000
C994181 IB Controll Informatikai, Biztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. Beszédkiemelő, zajszűrő alkalmazás 19 978 088 38 419 400
C976073 INFO-CREATORG Kft Párbeszéd alapú email-robot rendszer kifejlesztése fordítóirodai és vállalati megbízások feldolgozására - projektterv 18 960 000 31 600 000
C977042 INVESZTÁL Kft. Változó szögben állítható, modul rendszerű, szabályozható gyűjtővel és megnövelt kapacitással rendelkező, aktív csapadékvíz elvezető rendszer kifejlesztése az Ipar 4.0 koncepcióhoz maximálisan alkalmazkodó kommunikációs interfész előkészítéssel 19 848 240 33 080 400
C994913 KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Kft. Innovatív digitális platform fejlesztése online képzésekhez 19 893 988 33 156 648
C963226 MAX-IMMUN Rák-és Immunkutató Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás fejlesztés a Max-Immun Kft-nél 19 999 999 37 571 331
C943956 PIPECON Csőtechnika Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Pipecon Csőtechnika Kft. piacorientált innovációs projektje 14 626 406 24 377 344
C967958 Projekt Doktor Iroda Kft. Szervezetfejlesztési innováció adaptálása a Pdi -nél a hatékonyabb és minőségibb szolgáltatásnyújtás érdekében 10 377 926 17 296 544
C981825 Puma Tools Bt. Weblap és webáruház fejlesztése ill. digitális árazása, a polcokon az ár-jelző címkék digitális megjelenítése a Puma Tools Bt-nél 19 999 999 33 333 333
C989867 Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális sporttalajok különleges igényekre tervezve 19 825 641 33 042 736
C996382 WS Consulting Kft. Telekommunikációs hálózatfejlesztéshez és 5G hálózatok kiépítéshez szükséges helyszíni vizsgálati- és mérési eljárások fejlesztése, 3D modellezés és automatizált adatfeldolgozás a WS Consulting Kft.-nél 18 765 436 31 275 728
C980912 Presto-UPS Kft. Termékfejlesztés a Presto-UPS Kft.-nél 17 554 455 29 257 426
C986574 ARIZONA MPS Kft. Speciális, automatizált közvetítőrendszer fejlesztése előre telepített audiovizuális egységek vezérlésére templomok és vallási helyszínekről történő szertatások közvetítésére 19 909 365 33 182 275
C981172 Burapin Kft KÖRNYEZETBARÁT, PAPÍR ALAPÚ ÉTELTÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓ DOBOZOK KIFEJLESZTÉSE AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAG (PS, PP) ÉS EXTRUDÁLT HAB (EPS) DOBOZOK KIVÁLTÁSÁRA 19 270 800 32 118 000
C990210 Coding Sans Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencia alapú videóelemző rendszer prototípusának fejlesztése 19 970 929 33 284 883
C995459 EKO-PHARMA KFT. Gyógynövény takarmány előkeverékek továbbfejlesztése állattartási célokra 11 999 992 19 999 988
C975177 EPKINET Korlátolt Felelősségű Társaság Színasszociációs nyelvtanulás támogató rendszer fejlesztése 10 719 150 17 865 250
C998045 G. L. L. A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság BeachBox tárolókonténer kifejlesztése 19 996 050 33 326 750
C991072 GeoX kft. Central European Economic and Demographic Database (C2E2D) 18 090 595 30 150 993
C988553 Innovációs Laboratórium Kft. Új típusú haloterápiás készülék prototípusának kifejlesztése 19 800 000 33 000 000
C989103 International Property Network Zrt. A Property Forum márkát erősítő, innovatív és multifunkciós kapcsolatépítő konferencia-alkalmazás és -platform fejlesztése 19 980 000 33 300 000
C989961 Marcus Facility Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kombinált rétegrendű gyorsgyep kifejlesztése 17 959 800 29 933 000
C989704 NOVI-CUT Korlátolt Felelősségű Társaság Zagyok  eltávolítására alkalmas automatizált rendszer prototípus kifejlesztése a NOVI-CUT Kft-nél 19 782 672 32 971 120
C997499 OM Consulting Kft. Új, textil design és textilnyomtatási szolgáltatás kialakítása és bevezetése 13 773 000 22 955 000
C965379 ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás fejlesztés a ROLL-PACK Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél 15 861 000 26 676 000
C964250 Sineko Global Kft. GRAID 19 913 760 33 189 600
C977887 Sinnex Zrt Új influenza és COVID vírusfertőzések megelőzésére szánt természetes hatóanyagokat tartalmazó orális készítmény fejlesztése 16 554 120 27 590 200
C996460 Spinto Hungária Kft Digitális termélésirányítási rendszerek bevezetése innovációs projekt keretében a Spinto Hungária Kft-nél 19 728 463 32 880 773
C993478 TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Kft. Online oktatási tananyag és metodika kialakítása 19 999 800 33 333 000
C998398 ARC Innováció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Csepptöltő gépjármű akkumulátor töltőberendezés kifejlesztése 17 429 250 29 048 750
C975576 Arccee Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság CleanR Mobil Applikáció kifejlesztése 17 515 286 29 192 144
C971426 ÁÜTÖ KFT Mesterséges intelligencia a jövő mezőgazdaságában 12 290 400 20 484 000
C991624 Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság Pop-Up DIY éttermi megoldás 19 904 121 33 173 536
C984175 BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Mesterséges intelligenciával integrált logisztikai rendszer fejlesztése 19 998 000 33 330 000
C997658 BOLD IDEAS Üzleti és Márkatanácsadó Korlátolt Felelősségű BOLD Rational Map & Emotional Map 19 746 000 32 910 000
C991446 Budafer Hungary Zrt. Automata ciklusú ereszlefolyó bilincs gyártására alkalmas automata, egyedi alakító célszerszám kifejlesztése 19 749 609 32 916 016
C984331 CLEARTEX Kft A gyártási folyamatok fejlesztése és korszerűsítése a Cleartex Kft.-nél 19 466 383 32 443 973
C985864 Compact Decor Kft. Mesterséges intelligencia alapú minőségellenőrző rendszerrel fejlesztett prémium fesztivál bútorcsalád létrehozása 20 000 000 33 388 600
C989557 Datatronic Kft Digitalizáció, Ipar 4.0 és IOT audit alkalmazás fejlesztése 19 999 999 33 333 333
C981809 DIOO Digitális Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság Gyorsfelmérő Isklolaalkalmassági mérőmódszer kutatása, szoftver fejlesztése és tesztelése óvodákban (GYIMA) 19 835 784 33 059 640
C996307 FURNITURE SYSTEMS Bútoripari Megoldásokat Szolgáltató Mérnöki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Minősített vegyifülke fejlesztése a FURNITURE SYSTEMS Kft-nél 10 033 200 16 722 000
C997411 Germstar Kft. Saját márkás kéztisztítószer kifejlesztése, gyártás és bevezetés a hazai piacra 19 982 700 33 304 500
C897299 Harsányi Depocentrum Korlátolt Felelősségű Társaság Optimalzált innovatív un. dropshipping folyamat kidolgozása a Harsányi Depocentrum Kft-be 19 856 842 33 094 737
C974145 Miliform Korlátolt Felelősségű Társaság MEASUREAPP digitális alkalmazás fejlesztése 10 310 552 17 184 254
C997742 MINIMAL DESIGN Kft. Running sushi automatizált ételfogyás-nyilvántartó, felismerő rendszer kiépítése 19 974 270 33 290 450
C996152 Öcsi Hús Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság Piacorientált innováció az ÖCSI HÚS Zrt.-nél 19 691 013 32 818 356
C812916 P-INVENT Konzultációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Online marketing eszközök integrálása végfelhasználói innovációt támogató eszközzel a KKV szektorban 18 858 000 31 430 000
C895421 PW Studio Kft A PW Studio Kft. innovatív fejlesztése az online jegyértékesítés piacán 11 861 158 19 768 598
C995371 Suttner Kft. MobilUVcase 18 476 390 30 793 985
C999296 SVALE Technology Kft. Versenyképesség és innovációs háttér fejlesztése 19 999 500 39 800 000
C988814 TOLNAVILL Tolna Megyei Villanyszerelő Kft. Fókuszpont-innovációs projekt az atipikus neurológiai fejlődésű gyermekek és munkavállalók képességeinek beazonosítása, a képességeik piacorientált és innovatív kiaknázása, új termékek előállítása érdekében. 19 980 000 33 300 000
C984421 We Love Kreatív Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Önnyomtató plakát, azaz távoli eléréssel frissíthető tartalmú elektromechanikus hírdető tábla prototípusának fejlesztése 19 992 000 33 320 000
C990370 Neting Informatika Kft. xLearn online eLearning szerkesztő szoftver fejlesztése és piaci bevezetése 20 000 000 43 694 900
C973401 Agrárélet Kft Gyomirtás – gyomirtó szerek nélkül, innovatív, csírázás-biológiai kutatási eredmények felhasználásával 2020-1.1.1-KKV START 19 758 000 32 930 000
C860668 ANI-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új innovatív szolgáltatás kifejlesztése humán erőforrás bevonásával az Ani-Roll Kft-nél 19 999 999 33 333 333
C976456 COMPUTER PONT Kft. IT biztonságtechnikai monitoring rendszer fejlesztése 18 592 922 30 988 204
C983733 Core Systems Informatikai Kft. Hibabejelentő és komplex informatikai tudásbázis portál kialakítása a Core Systems Kft. által 19 990 606 33 317 678
C866842 DIÓBÉL TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének szélesítése a szemészeti rendelésenen 11 648 748 19 414 580
C973671 DÓSAFA BÚTOR Kereskedelmi és Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Technológiai fejlesztés a Dósafa Bútor Kft-nél adaptív innováció révén 18 660 000 31 100 000
C997818 ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési, Műszaki és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Iktass.be / iktatas.com –Vonalkódos iktatás és iratkezelő automatizált rendszer fejlesztése 19 995 000 33 325 000
C990525 EQUIREP Állategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ozonoclave - ózonnal működő sterilizáló készülék fejlesztése 14 340 000 23 900 000
C978572 Foglaljorvost Online Korlátolt Felelősségű Társaság "Digitális magánrendelő" önműködő folyamatok létrehozása a privátegészségügy számára 19 955 970 33 259 950
C987574 Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Automata 3D állapotmegfigyelő rendszer kifejlesztése tejtehenek tartásához 19 983 528 33 305 880
C975756 H Derma Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Melanoma szűrés hatékonyságának fejlesztése a mesterséges intelligencia alkalmazásával 19 921 968 33 203 280
C972594 Halkakas Kft. Halkakas gasztronómiai innovációja 15 053 647 25 089 413
C995475 Hilal Central Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság WINTIME Munkaidő menedzsment alkalmazás fejlesztése 19 089 555 31 815 926
C970119 Intalion Rendszerintegrátor Kft IT integrációs keretrendszer fejlesztése nyílt forráskódú platformon 19 935 000 33 225 000
C995142 INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Piacorientált innováció az INTERMEDIUS NET Informatikai és Szolgáltató Kft.-nél 19 995 456 33 325 760
C999546 INVEST MEDICAL Kft. Fogszín-meghatározási protokoll felállítása, amely digitális eszközök és CAD/CAM technológiával gyártott fogszínkulcs segítségével a fogpótlások készítésének esztétikai eredményét kiszámíthatóvá teszi. 14 517 172 24 195 287
C987219 JobCTRL Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív JobCTRL éstékesítési rendszer 19 806 960 33 011 600
C958332 JUTA Óra- Ékszerkereskedelmi és Összeszerelő Korlátolt Felelősségü Társaság IntelliJUTA 3D modul fejlesztése 18 123 353 30 205 589
C965301 Kentech Kft Új technológia-, és berendezésfejlesztési szolgáltatás kialakítása a KENTECH KFt-nél a kompozitipar számára, és kompozit utóhőkezelési technológia és prototípus fejlesztése 11 016 000 18 360 000
C995752 Keocko Holding Kft. Keocko MaxiCam 13 362 000 22 270 000
C976378 KÉPES 2425 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Gépi tanulási algoritmusokkal támogatott, kutyák és macskák tüneteit elemző algoritmust futtató Android és IOS applikáció fejlesztése 13 515 355 22 525 592
C954932 Megaplex Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Zárt rendszerű hidropóniás növényházi rendszer fejlesztése 18 267 840 30 446 400
C878245 Natur Press Team Kft Növényi alapú, egészséges, fehérje dús, natúr snackek fejlesztése különböző alapanyagokból. 20 000 000 40 259 000
C965571 Novodent 99 Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság A primer prevenció és a dento-alveoláris helyreállítás fejlesztése 19 388 347 32 313 913
C976561 Opus Európa Kft. Minőségi válogatás, átmunkálás, utómunkálás 17 585 081 35 170 163
C971962 Rate Software and Development Korlátolt Felelősségű Társaság VIR rendszer kifejlesztése 19 982 400 33 304 000
C990748 Ring Studio Kft. Szolgáltatás- és rendszerfejlesztés a Ring Studio Kft.-nél 19 995 000 33 325 000
C998241 SmartFreq Kft. Úton a raktár-kezelés teljes körű és érintésmentes automatizálása felé: RFID-val kombinált drón prototípusának elkészítése 19 800 000 33 000 000
C989097 SnapSoft Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A SnapSoft Informatikai és Szolgáltató Kft. fejlesztési projektje 19 980 000 33 300 000
C993302 Super11 Creative Zrt. Online élelmiszerbiztonsági dokumentációs rendszer kialakítása 15 940 501 26 567 502
C975500 Százdivat Kft. Vállalatirányítási rendszer fejlesztése és bevezetése 19 940 976 33 234 960
C981909 Szila-Faker Kft. Speciális légszárító berendezés megépítése 12 576 000 20 960 000
C996236 VENTOR Tűzvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A Ventor Kft. innovatív technológiai fejlesztése adaptív innovációs tevékenység megvalósításával 19 999 999 33 333 332
C987650 Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Szénhidrogén, lefölöző szivattyú-, valamint annak vezérlését lehetővé tevő szoftver rendszer továbbfejlesztése. 19 800 000 33 000 000
C964693 ZÖLD L ÉPÍTÉSZ-BELSŐÉPÍTÉSZ Korlátolt Felelősségű Társaság Igazságügyi ingatlan értékbecslés online platform 10 076 340 16 793 900
C963707 Malomgyártó Kft Kutatás-fejlesztési potenciál erősítése és termékfejlesztés a Malomgyártó Kft-nél 19 980 000 33 300 000
C988083 A.G.E. Szolgáltató Betéti Társaság Fordítóirodai ERP rendszer kifejlesztése az A.G.E. Bt-nél 16 029 000 26 715 000
C997276 A.G.L Kft. Precíziós földmunkavégzés megteremtése az A.G.L Kft.-nél 19 968 024 33 280 040
C989794 AMBISZA Épitőipari Kft Monolitikus geoház 19 973 342 33 288 904
C973111 AUTOTÁL Biztosítási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távérzékelésre alapozott vadkár térképezési módszer fejlesztése 20 000 000 33 400 000
C998922 B Pack Kft. Hőre lágyuló kevert rétegrendű fóliahulladék regranulátummá történő átalakítása és a feldolgozó technológia kifejlesztése az Ipar 4.0 fejlesztéshez kapcsolódó előkészítéssel. 19 898 160 39 016 000
C957986 BarLine Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozásfejlesztés a BarLine Kft-nél 19 996 800 33 328 000
C974302 Configurator Informatikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Adaptív innovációs fejlesztés megvalósulása a Configurator Kft.-nél 15 087 668 25 146 114
C985410 D-One Engineering Kft. Technológiai innováció a D-One Engineering Kft.-nél 19 836 000 33 060 000
C988645 Fejlesztők Háza Korlátolt Felelősségű Társaság Betegedukációs informatikai rendszer fejlesztése 19 798 248 32 997 080
C993870 Forsense 2.0 Korlátolt Felelősségű Társaság Machine Learning eszközrendszerét alkalmazó, átfogó minőségbiztosítási technológia fejlesztése online kérdőíves felmérések számára 19 991 088 33 318 480
C997971 Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 3D technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása a Gáspár Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnál 10 639 483 17 732 473
C880180 GGK Gulyás Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság GGK Gulyás Kft. zsákrendező és palettázó gép fejlesztése 18 612 523 31 020 873
C978071 INFORMATÉKA Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ROBO-TRAX 19 537 620 32 562 700
C988469 Innovus International Kft Mérőóra leolvasók támogatására szolgáló mobil applikáció 18 810 000 31 350 000
C994499 IntelliMed Hungária Kft. Diabetológiai Szakrendelői, Szakértői és Döntéstámogató Rendszer adat-struktúrájának kidolgozása 19 995 672 33 326 120
C946401 JET ELEKTRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív mobil napelemes rendszer létrehozása a JET ELEKTRONIC Kft. fejlesztésének köszönhetően 19 305 177 32 175 296
C987057 Kardos Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Energiakulcs 2.0 19 452 000 32 420 000
C975646 Kiosk.advertising Korlátolt Felelősségű Társaság Fotóstúdió és -adatbázis létrehozása 18 693 333 31 790 555
C974375 Libra Books Kft. Idegennyelvi applikáció fejlesztése 15 998 280 26 663 800
C984351 LOKÁCIÓ Ingatlanpiaci Tanácsadó kft Statisztikai alapú ingatlanértékelési módszertan fejlesztése 12 423 600 20 706 000
C989546 Medea Services Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Fotorealisztikus digitalizációs szolgáltatás kifejlesztése 3D szkenner alkalmazásával 10 077 631 16 796 053
C988734 Simonyi Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság RX, TX és a Dual Box vezetéknélküli töltőcsaládok végellenőrzési és tesztelési eljárás megteremtése 19 993 804 33 323 008
C989314 SMBinfo Informatikai Kft. MYLORD - Dokumentumkezelő és folyamatirányítási rendszer fejlesztése 19 998 000 33 330 000
C982326 Studió Italia Magyar-Olasz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kettő az egyben - Új utak a nyelvtanulásban 20 000 000 34 150 064
C977783 ToxInfo Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Feleősségű Társaság Vegyi termékek valós idejű jogszabályi megfelelését biztosító minőségbiztosítási és tanúsítási rendszer létrehozása, a minőségbiztosítás gyakorlati megvalósításához a szakértői kontrollt biztosító online platform kifejlesztésével 19 771 192 32 951 987
C995683 WEST WOOD GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság Piacorientált innováció a WEST WOOD GLOBAL Kft.-nél 19 629 584 32 715 974
C982186 Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ITJobScanner platform – mesterséges intelligencia alkalmazása az IT toborzásban és salesben 19 744 687 32 907 813
C992409 Adóvalló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kétirányú vállalatirányítási rendszer lefejlesztése és integrálása az Adóvalló Kft. tevékenységébe 16 590 000 27 650 000
C981519 Apache Design Mérnöki és Kereskedelmi Kft „Smart Hub” intelligens csatlakozó termékvonal prototípusának fejlesztése 19 962 676 33 271 127
C986035 AVALON Car(e) Services Korlátolt Felelősségű Társaság Mobilitás szolgáltató üzletági alrendszereinek egységesítése és közös platformon működő vállalatirányítási rendszer fejlesztése a hatékony és automatizált munkavégzés elősegítése érdekében 19 968 000 33 280 000
C984432 AXIOART Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Piac és befektetési elemző rendszer a hazai műkereskedelmi piacon 17 901 021 29 835 036
C947135 Benedent Kft. A Benedent Kft. innovációs beruházása 10 080 000 16 800 000
C992033 Book and Walk Kereskedelmi és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság NLP alapú online e-könyv ajánló rendszer 17 999 040 29 998 400
C986114 CSERKER-TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Moduláris zsalukeret fejlesztése kerti járófelületek kialakításához 19 963 200 33 272 000
C996755 DEMMLER & TÓTH Tanácsadás és Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE A DEMMLER & TÓTH Kft.-nél 20 000 000 40 131 000
C994593 ECM ECO MONITORING Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Emissziós és processz analitikai műszerek keresztérzékenységének kutatása 16 573 413 27 622 355
C980843 Európa Universitas Kft. „Barna-mezős” digitalizációs környezetben alkalmazható, IPAR4.0 kompatibilis Termelés-követő rendszer fejlesztése 19 606 800 32 678 000
C992332 FILTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari csővezetékekhez új kompenzátor termékek fejlesztése. 18 783 280 31 305 468
C981370 Forgatag Művészeti és Rendezvényszervező Kft Forgatag Művészeti Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 12 687 474 21 145 790
C982000 freQuest Interaktív Média és Szoftverfejlesztő Kft. VVE talk 13 991 187 23 318 645
C993027 Greenformatics Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság A vállalatirányítást támogató szoftver integrációs fejlesztése a Greenformatics Solutions Kft. által 19 938 600 33 231 000
C993632 GRILL HOUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PIACORIENTÁLT INNOVÁCIÓ A GRILL HOUSE KFT-NÉL 14 144 562 23 574 270
C985336 Hidro-Consulting Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Modulári szennyvíztisztító utószűrő-szikkasztó berendezés fejlesztése 11 956 821 19 928 036
C990994 Inside Invest Zrt. Vezetői döntéstámogató rendszer fejlesztése a magyar mikro, kis és középvállalkozások számára 19 909 906 33 183 178
C991334 Jármű Kontroll Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság V4 projekt - vagyonvédelmi megoldások intelligens, a környezeti és helyzeti paramétereket adaptívan figyelembe vevő szoftveres és hardveres eszközzel 19 855 327 33 092 212
C958404 KARÁDI RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségü Társaság Felhőszolgáltatások kialakítása a Karádi Rendszerház vállalatirányítási rendszereinél 18 180 000 30 300 000
C996074 Mangal Ilona Sertéshízlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sertéstelep víz- és levegő mérő és optimalizáló rendszer fejlesztése 19 798 656 32 997 760
C974444 Navital-System Kft. Komplex méh takarmány gyártása méhészetek számára. 16 710 000 27 850 000
C982923 Planka Plast Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Játékfejlesztés vakok és gyengánlátók számára 18 871 788 31 452 980
C985950 QSS PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A QSS Partner Kft. Microsoft Dynamics NAV alapú Qlik Sense rendszerének kifejlesztése 16 214 688 27 024 480
C986568 Rakománia Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális HACCP- Online Tracking Modullal 19 776 000 32 960 000
C974661 Zoép-Build Korlátolt Felelősségű Társaság Automatizálás az építőiparban 17 961 600 29 936 000
C991765 ALUKOL Homlokzattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Zugló-System nevű tisztatéri fal- és mennyezet rendszer továbbfejlesztése az Alukol Kft-nél 19 999 999 33 934 710
C972381 Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság E-közigazgatási integrációs szolgáltatás kialakítása magyar kkv-k részére 10 081 200 16 802 000
C988808 AD Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság KKV-k digitalizációját támogató szoftver létrehozása 19 988 940 33 314 900
C987725 BEBOLI Kft. Mezőgazdasági permetező drón növényvédelmi alkalmazását megalapozó szisztémák kidolgozása 20 000 000 40 000 000
C989385 DIAMANT Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Kft. Diamant Smart Workflow Platform 18 756 403 31 260 672
C998167 Docmet Systems Kft. Docmet Adattár 19 999 498 38 652 000
C992102 ESZ-ES Építőipari Betéti Társaság Digitális fejlesztés a ESZ-ES Bt.-nél 19 959 696 33 266 160
C973602 Extreme Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Felhő alapú, tanítható chatbot szoftver kifejlesztése az Extreme Net Kft-nél 12 356 364 20 593 940
C991372 MaxFlow Mérnökiroda Kft. Egy technológiai rendszer PID szabályozóinak együttes és automatikus paraméterezését segítő algoritmus fejlesztése 11 793 600 19 656 000
C964155 MSON Hidegburkoló Kft. Impregnáló anyag létrehozása a felületkezelés megújítása céljából 19 874 020 33 123 368
C998693 Pangalo Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Felhős és hibrid contact center szolgáltatás létrehozása 17 516 557 29 194 262
C993021 Prozenda Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság LiveYu - Az egész éven át tartó online fesztivál 19 999 999 36 000 000
C984810 Store724 Korlátolt Felelősségű Társaság B2B platform kialakítása nemzetközi kereslet és kínálat összekapcsolással, automatikus pályázat-jelentkezési lehetőségekkel, magyarországi KKV-k ausztriai piacra jutása érdekében 19 739 100 32 898 500
C963888 T.-BÚTOR Korlátolt Felelősségű Társaság Home-office konténer 19 920 000 33 200 000
C929328 TAKÉPSZOLG Kft. Digitális ügymenet a Taképszolg Kft.-nél 17 982 000 34 080 000
C994750 V.M.komm Kommunikációs Tanácsadó Kft. Tömegáram-szabályzók helyszíni kalibrálására alkalmas mobil, hőmérsékletfüggetlen egység tervezése és kialakítása 19 116 720 31 861 200
C997511 Villámfordítás Fordítóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségügyi dokumentumok mesterséges intelligenciával támogatott gépi fordításának technológiai és nyelvi keretrendszerének fejlesztése. 19 893 600 33 156 000
C996541 webwise Hungary Kft. Mesterséges Intelligencián alapuló e-kereskedelmi termék adat generáló rendszer fejlesztése 12 240 000 20 400 000
C980837 Abakusz NEXT Kft Komplex ügyfélkezelő rendszer könyvviteli szolgáltatók számára 10 080 000 16 800 000
C968055 Alimentis Kft. Fogyasztói kutatások az élelmiszerláncban 16 901 100 28 168 500
C983643 Computerv GM Kft. Az Egységes Digitális Települési Vízgazdálkodás műszaki modelljének kialakítása 18 444 000 30 740 000
C982996 Crystal Clear Solution Korlátolt Felelősségű Társaság CrystalTÉR térképészeti, térinformatikai és közmű Framework és megoldáscsomag 14 985 520 24 975 868
C997887 EUCENTRAL-MARKETING Piackutató Közkereseti Társaság Eucentral-Marketing Kkt. desztilláló berendezés prototípusának létrehozása 19 999 671 34 903 440
C983093 Eu-Secure Insurance and Safety Zártkörűen Működő Részvénytársaság Saját innovatív fejlesztésekre épülő tevékenység ellenőrző rendszer bevezetése az EU-Secure Zrt.-nél 15 877 500 26 462 500
C949743 EXTRAKT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs fejlesztés az Extrakt Bau Kft.-nél 20 000 000 38 013 100
C970144 HAJÚ-AÍR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATI INNOVÁCIÓ A HAJDÚ-AÍR KFT-NÉL 11 042 400 18 404 000
C990446 HUNILUX Kft. Informatikai fejlesztés a Hunilux Kft-nél. 16 332 000 27 220 000
C941823 InfoCompass Direction Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Architect szoftver tervező és kivitelező eszköz kifejlesztése 10 084 886 16 808 144
C974224 IVS Magyarország Műszaki Gyártó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Élménytan fejlesztése 19 409 916 32 349 860
C961713 Livestudio Digital Kft. Gamification elvű értékesítést támogató szoftver fejlesztése 11 598 000 19 330 000
C970461 MagiCom Kft. Irodai infrastruktúra dinamikus használatát e-papír megjelenítéssel támogatott megoldás hardver és szoftver fejlesztése -"MagiConf" 18 780 600 31 301 000
C964477 MEASURE-Tech Ipari, Kereskedelmi és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság IoT és ipar 4.0 kompatibilis SCADA program fejlesztése 12 118 204 20 197 008
C999221 NL Green Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hideg italok elkészítéséhez szükséges technológia továbbfejlesztése 19 995 141 33 325 236
C971751 Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ExcellenCert követelményrendszer szolgáltatás-innováció az EFQM Modell alapján a hazai szervezetek szervezetfejlesztésének elősegítésére 12 243 301 20 405 503
C984987 PICKUP4X4 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Gyalogosbarát frontális védőelem fejlesztése a PICKUP4x4 Kft-nél. 20 000 000 33 709 900
C993646 Promix Zrt. Egyedi kivitelű termékek értékesítése online szolgáltatással 19 943 325 33 238 876
C976708 R-SPED Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az XPSPU kombinált, falazatszellőzést biztosító homlokzati hőszigetelő rendszer kifejlesztése az Ipar 4.0 kommunikáció előkészítéssel. 19 928 633 33 214 389
C995233 Wati Cooling Kft. Mobil Hűtéstechnikai Labor 19 937 403 33 229 005
C977877 2 S Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Multifunkciós bevásárló kocsi, a MUKI kialakítása 19 965 000 33 275 000
C985789 Biztos Kész Munkaerő-közvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Applikációfejlesztés a Biztos Kész Kft-nél 19 774 938 32 958 230
C893432 BLAUFORM Ipari-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A BLAUFORM Kft. által 4kW maximális teljesítményű elektromos kerékpárok teljesítményének mérésére alkalmas görgős tesztpad fejlesztése 19 980 000 33 300 000
C990610 Cash & Credit Gazdasági Koordinációs Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyvitelt támogató egyedi rendszerfejlesztés a Cash&Credit Kft-nél 15 423 480 25 705 800
C981255 ChC 2014 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltatási színvonal emelkedését eredményező, komplex innováció a CHC 2014 Zrt.-nél 10 070 280 16 783 800
C990106 CheaPC  Informatics Korlátolt Felelősségű Társaság Raktárkészlet-nyilvántartó rendszer fejlesztése 19 578 000 32 630 000
C993962 EasyWare Computer Kft. SMART-T projekt a hőenergia szállítás veszteségeinek csökkentésének, hatékonyság növelésének pontos mérésekkel történő támogatása 15 600 000 26 000 000
C974453 INSEL Ipari Szerviz és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Az Insel Kft. szolgáltatásának innovatív fejlesztése 15 285 423 25 475 706
C994396 INTER-COSMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Épület automatizálás megvalósítása saját vezérlőközpont segítségével 10 276 527 17 127 545
C986228 METAL Szerkezet- és Géptervező - Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alkalmazásfejlesztés Inventor környezetben 17 235 000 28 725 000
C994992 MINERVA 90" Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. Felhő alapú képzés nyilvántartó rendszer kialakítása 19 599 840 32 666 400
C991155 Wattmanager Kft. Digitalizáció és innováció a Wattmanager Kft.-nél 15 900 000 26 500 000
C970568 POSTELEKTRONIK Elektronikai Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság 10Gb/sec adatátviteli sebességű réz és optikai hálózatok szerelés és méréstechnikájának bevezetése a "POSTELEKTRONIK" Kkt.-nél 14 981 112 24 968 520
C986973 Rukkel Tó Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság Rukkel Waterpark innovatív vendégélmény fokozás 19 968 600 33 281 000
C984343 Y-shift Korlátolt Felelősségű Társaság Y-qual digitális platformra épülő kvalitatív piackutatási eszköz fejlesztése 19 759 638 32 932 730
Utolsó módosítás: 2021. január 28.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” pályázati felhívás 1. szakasza keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a mikro-és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A projektekkel szembeni elvárások:
 1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) induljanak el vagy
 2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység valósuljon meg, vagy
 3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történjen.

A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás 1. szakaszára 268 db támogatási kérelem érkezett mintegy 4 736 494 679 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül mindezidáig 239 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek, melyeket az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke támogatásra javasolt a Támogató részére 4 209 053 921 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. december 9.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00001 DIAPROJECT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ActionSystem – belső adatbázisokkal összekapcsolható, szelektálható, multiplatformos üzenetküldő rendszer fejlesztése 19 727 760 32 879 600 1093 Budapest, Bakáts utca 1-3. mfsz. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00002 vimage app Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság AI, objektumfelismerési- és képmanipulációs fejlesztések a Vimage-ben 19 304 619 32 174 365 7621 Pécs, Felsőmalom utca 3. 1. em. 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00003 BRW Metal Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gyártás során keletkezett fémhulladékok másodlagos felhasználása fém dekorációs termék gyártásra 12 604 919 21 008 198 7300 Komló, Altáró utca 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00004 Quark Engineering Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Retrofit antropomorf mesterséges intelligencia adapter fejlesztése 19 955 400 33 259 000 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00005 Techron  Korlátolt Felelősségű Társaság Grafikus Adat és Információ biztonsági szabályzati szolgáltatási rendszer fejlesztése KKV-k számára 19 998 240 33 330 400 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00007 XTALIN Mérnöki Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Többfunkciós, integrált életciklus-kiterjesztett és környezetbarát akkumulátoros tárolóberendezés-család fejlesztése 16 424 100 27 373 500 1119 Budapest, Solt utca 42.  1. em. 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00008 MV Pro Immobau Korlátolt Felelősségű Társaság Burgonyanemesítési program adaptálása, új fajtajelölt kinemesítése 11 179 489 18 632 483 8900 Zalaegerszeg, Ebergényi 58. I. em 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00010 Bene Studio Korlátolt Felelősségű Társaság Bene : studio PLM X prototípus fejlesztése 19 862 269 33 103 782 1124 Budapest, Jagelló út 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00011 SPOT Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távkonzultációs terápia monitoring megoldás fejlesztése 18 749 220 31 248 700 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00012 TRADE-TECHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Központi vákuumrendszer vezérlési és felügyeleti eszközének fejlesztése  11 853 960 19 756 600 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00013 PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság Modulárisan felépített felhő alapú beszállítói értékelési rendszer fejlesztése  15 030 000 25 050 000 7400 Kaposvár, Léva utca  23.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00014 OrthoGraph Számítástechnikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Irodai és korházi terek optimalizálását végző szoftver fejlesztése az OrtoGraph Kft.-nél 20 000 000 33 984 980 2009 Pilisszentlászló, Honvéd utca 49.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00015 EUROLEX Consulting Média és PR Kft. Okos eszközökkel rögzített egészségügyi adatok elemzését támogató webes felület és kapcsolódó szolgáltatás fejlesztése azEurolex Consulting Kft.-nél 19 749 600 32 916 000 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00016 T & T QUALITY ENGINEERING Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti, termelési, gyártási és működési adatok feldolgozására és megjelenítésére alkalmas dashboard eszköz fejlesztése a T&T Quality Engineering Kft.-nél 19 999 999 34 061 952 1038 Budapest, Kázmér u. 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00017 360world Europe Korlátolt Felelősségű Társaság HoloFactory  - Ipar 4.0 gyártástámogató alkalmazáscsomag fejlesztése holografikus technológiával 18 510 600 30 851 000 1124 Budapest, Meredek utca 15.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00018 NobelSurf Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Arany nanorészecskék előállításának kutatása és fejlesztése 18 036 000 30 060 000 8175 Balatonfűzfő, Belterület 1485/16 z. hrsz.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00019 OPTIKA Mérnökiroda Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság UVC technikával működő levegőfertőtlenítő eszközcsalád fejlesztése 17 927 400 29 879 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00020 Sysco-Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság B2B eladási folyamatot támogató IT eszközrendszer fejlesztése 17 930 220 29 883 700 1037 Budapest, Táborhegyi út  9.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00021 A4C Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság A KKV szektor eredményességét növelő, magas biztonságú, illetve minőségű egyedi microsite rendszer kifejlesztése 20 000 000 33 333 333 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00022 E-Money Clearing Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság Big data alapú gépi tanulási eszköztár kifejlesztése és beágyazott AI algoritmusok implementálása 19 980 000 33 330 000 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00023 INTELLAGENCY LABS Korlátolt Felelősségű Társaság Hálózatelemző és megjelenítő szoftvermegoldás multiplatformos prototípusának fejlesztése 19 998 000 33 330 000 1117 Budapest, Váli utca 4. IV. em. 2. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00024 Vaya Travel Korlátolt Felelősségű Társaság Digitalizált utazási rendszer fejlesztése 19 806 624 33 011 040 1039 Budapest, Vera utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00025 RÓNA TAMÁS GÉPALKATRÉSZT GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Kombinált féktuskó fejlesztése 17 160 000 28 600 000 1142 Budapest, Tahi utca 95.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00026 Hiflylabs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Intelligens adatminőség menedzsment (DQM) toolkit építése üzleti intelligencia (BI) projektek hatékonyságnöveléséhez 19 999 200 33 332 000 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B. 1.em. 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00027 DBL-Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Pályázati adatokat gyűjtő és elemző platform kifejlesztése 13 243 533 22 072 556 8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00028 NGROUP Korlátolt Felelősségű Társaság nHance online ügyviteli szoftver szolgáltató KKV-k részére specializáltan 19 608 120 32 680 200 1146 Budapest, Thököly út 162.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00029 Gépszem Informatikai és Méréstechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kamerás optikai mérő rendszerek tervezéséhez (fejlesztéséhez) és üzemeltetéséhez használható (ún. Vision) szoftvercsomag fejlesztése a társaság kínálatának és tervezési/fejlesztési adottságainak bővítéséhez 17 980 032 29 966 720 2612 Kosd, Felsőhegyi utca 43.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00030 SZABÓ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Környezetkímélő önfenntartó szélvédőmosó automata kifejlesztése 18 120 000 30 200 000 3915 Tarcal, Sport tér 35.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00031 VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Forgalmi modellezésen alapuló méretezés bevezetése a VONALVEZETŐ Kft. tervezői gyakorlatában  19 887 653 33 146 089 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00032 TE-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság TE-PLAN Kft. -nél új  termék kifejlesztése 10 500 600 17 501 000 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00033 GAIA Software Korlátolt Felelősségű Társaság Iskolai csoportmunka támogató eszköz fejlesztése - ClassPass -  a Gaia Software Kft. fejlesztésében 19 962 318 33 270 530 1039 Budapest, Árpád utca 20.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00034 Contum Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Elektronikus távoli dokumentum aláírási megoldás 19 976 366 33 293 944 1117 Budapest, Szerémi út 7/B
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00035 Y-collective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Y-collective Kft. Beeward munkahelyi motivációs szoftver szolgáltatásának továbbfejlesztése 19 951 530 33 252 550 7621 Pécs, Kazinczy utca 1. 2. em.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00036 CARDEON Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Márkakereskedői hálózatokra épülő bérautó sharing szolgáltatás létrehozása 19 120 500 31 867 500 5000 Szolnok, Szigligeti út  2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00037 eOptika Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális megoldások és iparági együttműködési platform optikusok számára 19 667 520 32 779 200 1132 Budapest, Visegrádi utca  11. fszt. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00038 Tappointment Korlátolt Felelősségű Társaság Olyan Atlassian Marketplace kiegészítő létrehozása, amely segít a csapatoknak retrospektív elemek létrehozásában, rendszerezésében és lekövetésében 19 980 000 33 300 000 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00039 Airwin Repülőiskola Korlátolt Felelősségű Társaság Objektív mérésen alapuló repülőgéppilóta képzési rendszer 19 782 720 32 971 200 2316 Tököl, Hermina  7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00040 Magyar Géprongy Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs fejlesztés a Magyar Géprongy Kft.-nél 14 420 232 24 033 720 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság utca 32.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00041 Takács- Plusz Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  INNOVATÍV BETONTERMÉKEK KIFEJLESZTÉSE A TAKÁCS- PLUSZ KER KFT-NÉL 19 958 094 33 263 491 4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán u.  17/A ép.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00042 HOLLAND-AGRO Korlátolt Felelősségű Társaság Kísérleti feltételek (protokollok) megteremtése a sertés mesterséges megtermékenyítő állomáson 14 300 025 23 833 375 9061 Vámosszabadi, Kossuth Lajos utca 33/a
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00043 BOYONEX Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. Integrált kereskedelmi vállalat irányítási és partner edukációs rendszer 19 920 000 33 200 000 1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00044 PLANIMETER Adatfeldolgozó Korlátolt Felelősségü Társaság A modern könyvelés támogatása mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokkal 15 045 000 25 075 000 1139 Budapest, Váci út  95.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00045 Kancellár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Kancellar.hu Zrt. szolgáltatásainak bővítése és stratégiájának átalakítása a COVID-19 világjárvány tapasztalatai alapján 19 995 147 33 325 245 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00047 COMPLEXPRESS LOGISZTIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Online csomagküldő szoklgáltatás kifejlesztése és piacra vitele 20 000 000 33 333 333 1033 Budapest, Szentendrei 89-95.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00048 Envi-Tech Tudományos Műszaki Fejlesztő és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság MODULÁRIS LEVEGŐ TISZTÍTÓ-FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE VÍRUSOK SEMLEGESÍTÉSÉRE 18 330 000 30 550 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00049 XOFT Korlátolt Felelősségű Társaság Fejlesztési tevékenység a XOFT Kft.-ben 19 837 728 33 062 880 7625 Pécs, Kaposvári út 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00050 INDUSTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Automata baromfi vakcinázó berendezés fejlesztése, prototípus legyártása  19 751 184 32 918 640 2051 Biatorbágy, Jókai utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00051  T-Markt Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  IoT adatgyűjtő mérőállomás a Precíziós Gazdálkodáshoz 19 786 853 32 978 088 2013 Pomáz, Határ utca 5/A
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00052 HerbaPharm Europe Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő zselés termékcsalád kifejlesztése 19 996 428 33 327 380 5830 Battonya, Puskin utca 85.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00053 Expedit Nodum Korlátolt Felelősségű Társaság Az aktuális táplálkozási igényekhez illeszkedő, egészségvédő hatású, új ital-termékcsalád kifejlesztése természetes, egyedi hatóanyag- és édesítőszer-kombinációk, és antioxidáns aktivitás, in-situ megállapítására alkalmas eljárással 19 980 000 33 300 000 1162 Budapest, Budapesti út 106.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00054 GARDÉNIA Kereskedelmi és Szolgáltató kft. Új anyag kifejlesztése és bevezetése az arany ékszer piacra 19 956 696 33 261 160 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00055 Bishop Co Korlátolt Felelősségű Társaság Információtechnológiai KKV-k együttműködésen alapuló sales folyamatainak innovatív megreformálása az egyéni karrier fejlesztési lehetőségek integrálásával 19 056 000 31 760 000 6720 Szeged, Kárász utca 9.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00057 "Szent Kristóf Egészségcentrum" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magisztrális bőrápolási termékcsalád fejlesztése a Szent Kristóf Patikában  11 199 994 18 666 656 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér  8/2
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00058 ComplexIT Gyengeáramú és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatás-innováció a ComplexIT Kft. szervezetében 19 989 287 33 315 478 2117 Isaszeg, Erdő utca 31. B. Ép.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00059 Multilog Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Multilogin 19 930 315 33 217 192 1239 Budapest, Ócsai út 4. 6. ép.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00060 Sziget-Kémia Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Környezetbarát, 120 percig ellenálló tűzvédő festék kifejlesztése 14 612 175 24 353 625 2440 Százhalombatta, Csenterics utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00061 Innoscope Korlátolt Felelősségű Társaság Pedál kontroll rendszer fejlesztése 14 340 000 23 900 000 1119 Budapest, Petzvál József utca  50-56.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00062 Rolling Consulting Group Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív álláskereső portál fejlesztése a Rolling Consulting Group Kft-nél 19 768 440 32 947 400 1135 Budapest, Petneházy utca 55. I. em. 108.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00063 ARTRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Fröccsöntött alkatrészek kezelésének és szerelésének rugalmas automatizálása ipari robot- és gépi 3D objektum felismerő technológiák felhasználásával az ARTRADE Kft-nél 15 756 177 26 260 296 2462 Martonvásár, Őszi utca  15.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00064 Greentechnic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság "Smart Inspect System"  Szolárparkok komplex méréstechnikai rendszerének kifejlesztése 19 988 940 33 314 900 1214 Budapest, Orion utca 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00065 Aqua Vita-Közmű Kft. Campus Mobile Application 2.0 17 684 310 29 473 850 1023 Budapest, Mecset utca 10-12.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00066 EasyTel Szolgáltató, Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Valós idejű forgalommérés- és adatszolgáltatás fejlesztése 19 976 232 33 293 720 6000 Kecskemét, Brigadéros utca 17.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00067 Global System Service Korlátolt Felelősségű Társaság Univerzális szerszámcserélő robot gripper kifejlesztése – adaptív innovációs tevékenység a Global System Service Kft-nél Tiszalökön 19 937 686 33 229 478 4450 Tiszalök, Wesselényi utca 52.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00068 PACKO TRADE Papíripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Termelési innováció a Packo Trade Kft-nél 19 971 774 33 286 290 4531 Nyírpazony, Nyíregyházi u. 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00070 Central Computer Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Valós idejű, valósághű, virtuális 3D megjelenítő rendszer 18 414 115 30 690 192 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. I. emelet 05.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00071 ELCO-Power Engergiatermelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Stand-alone gépjármű töltőoszlop 19 305 600 32 176 000 2400 Dunaújváros, Neumann J. utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00072 Lexunit Group Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alapú automatikus adatkinyerés digitalizált szerződésekből. 15 104 213 25 173 688 1136 Budapest, Tátra utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00073 Lansoft Trade Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Felhő alapú szolgáltatás -SERVICE DESK - fejlesztése adaptív innováció keretében a Lansoft Trade Kft-nél 10 657 549 17 762 583 4025 Debrecen, Külső vásártér 18.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00074 Imperial Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Egyfázisú fogászati implantátum fejlesztése 19 963 531 33 272 552 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00075 GreenUnit Korlátolt Felelősségű Társaság Injektáló készülék fejlesztése fák növényvédelméhez 10 764 000 17 940 000 1112 Budapest, Pereszke utca 225/1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00076 D&G Consultronix Korlátolt Felelősségű Társaság „ÚJ TÍPUSÚ KONTROLLÁLT TÖMEGES SZÍNELLENŐRZÉSI SZENZOR ÉS TECHNOLÓGIA MEGVALÓSÍTÁSA IPAR4.0 FEJLESZTÉSÉHEZ" 18 403 905 30 673 176 2011 Budakalász, Gerinc u. 2470
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00077 DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Teledermatoszkópiai szolgáltatás kifejlesztése a Derma-Art Kft-nél 19 796 672 32 994 454 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 18/B.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00078 MEEX Agent Korlátolt Felelősségű Társaság EVENTURE a rendezvény applikáció, hogy a rendezvény igazi kalanddá váljon a mobilodon is 19 823 400 33 039 000 1095 Budapest, Soroksári út 48.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00079 PEEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PEEK TO POWER Fejlesztése 10 082 760 16 829 600 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00080 PÖPEC Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság Shop&Go szolgáltatás kialakítása és bevezetése a kiskereskedelemben 12 407 760 20 679 600 2000 Szentendre, Eper utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00081 HungaroFlow Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató Központok egyedi igényeire szabott szoftverrobotok fejlesztésére irányuló kutatás-fejlesztési projekt. 19 950 000 33 250 000 2131 Göd (Alsógöd), Bajcsy-Zsilinszky utca 8.1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00082 H-Eco-Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hőre lágyuló és hőre keményedő ipari, járműipari műanyagok, kompozit műanyagok, 3D nyomtatott anyagok bevonatolása, ezek bevonat-technológiájának és finishelési technológiájának fejlesztése. 19 999 980 33 333 300 1151 Budapest, Szántóföld utca 7-9.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00083 "SÓLYOMSOFT" Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Üzemanyagtöltő állomások integrált felügyeleti rendszer fejlesztése  19 872 000 33 120 000 4032 Debrecen, Böszörményi út 212.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00084 Campleaders Hungary Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A munkavállalók bevonásával megvalósuló összehangolt innováció, mely lehetővé teszi a jelenleg számos ponton személyes jelenlétet igénylő jelentkezési folyamat újszerű online ügymenettel való kiváltását 20 000 000 34 027 044 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. III. em. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00085 Tepertő Kft. Tradicionális receptúrán alapuló hústermékek fejlesztése és bevezetése a Tepertő Kft-nél 19 152 000 31 920 000 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00086 HNLabs Korlátolt Felelősségű Társaság Kutatás-fejlesztés a HNLabs Kft-nél 17 370 000 28 950 000 8420 Zirc, Központi major 036/48. hrsz.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00087 OIL-MS Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3D NYOMTATÓFEJ KIFEJLESZTÉSE ANYAGKOMBINÁCIÓS FELHASZNÁLÁSHOZ 19 839 000 33 065 000 1106 Budapest, Kerepesi út 115-117.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00088 InfoComplex Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság ITIL ALAPÚ AGILIS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENTET HASZNÁLÓORSZÁGOS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT LÉTREHOZÁSA A KKV-KIT-RENDSZERGAZDAI PIACON 16 369 956 27 283 260 7632 Pécs, Béke utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00089 IP CAMP Kft. RED - autóipari hálózatanalízis szoftver termék kibővítése 19 890 000 33 176 520 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00090 STROBY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság INNOVATÍV ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI ÉS MONITORING RENDSZER FEJLESZTÉS 19 999 084 33 331 807 4355 Nagyecsed, Báthori utca 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00091 DUE Produceri Iroda Kultúrális, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nagy Diák Tesztek komplex edukációs program fejlesztése, korszerűsítése és bővítése 15 120 000 25 200 000 1148 Budapest, Örs vezér tér 11.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00092 Limes Model Szolgáltató Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság Limes Model Kft.  új prototípus kifejlesztése állatgyógyászat területén  17 997 255 29 995 426 1117 Budapest, Budafoki út 60.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00093 LANTA-Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mobil haszongépjármű gumiszerelő és fékjavító állomás és flottakezelési szolgáltatás 17 472 375 29 120 625 1165 Budapest, Margit utca 114.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00094 KOMCAD Korlátolt Felelősségű Társaság Préselés Monitor fejlesztése 17 995 121 29 991 868 6090 Kunszentmiklós, Szippankó utca 33.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00095 Blue Init Kft. Mérési adatcsatornák illesztése ORACLE EnterpriseOne vállalatirányítási rendszerhez 13 586 611 22 644 352 2000 Szentendre, Bogdányi út  33. 1. em 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00096 IDP GROUP Mérnöki Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság Tartószerkezeti innováció a szerelt építéstechnológia számára 18 267 261 30 445 435 2000 Szentendre, Ipartelep 17/1
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00097 Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság Egyedülálló pulzushossz változtatásra képes Magyarországon gyártásra kerülő ND:YAG Lézer fejlesztése 6 féle Orvosi és Esztétikai Felhasználásra 18 825 909 31 376 516 8230 Balatonfüred, Batsányi utca  2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00098 BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer integrálása és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére 19 723 252 32 872 087 1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00099 Linistry Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ügyfélhívó és virtuális sorban állás 19 926 600 33 211 000 1031 Budapest, Záhony utca 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00100 WEBMASTER GLOBAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az érintésmentes tenyérvéna-mintázat alapú biometrikus technológia felhasználása a mindennapi életben, hogy a rendszeres személyazonosítást igénylő helyzetekben csökkenteni lehessen az érintéssel együtt járó fertőzésveszély kockázatát 19 974 363 33 290 605 1132 Budapest, Csanády u. 18.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00101 Retró Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KOBOT4SME - Kis teherbírású univerzális kobotrendszer, mely meglevő megmunkáló központok közötti működést segíti 19 674 947 32 791 578 1131 Budapest, Rokolya utca 25.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00102 Hightech Natural Zártkörűen Működő Részvénytársaság DRHAZI bőrmegújítási kozmetikai készítmények és módszerek innovációs fejlesztése  15 826 000 26 376 667 2081 Piliscsaba, Tó sétány 1/A.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00103 Geo-Sentinel Kutató, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A Geo-Sentinel Kft. infrastruktúra-állapotfelmérési eszköztárának innovatív bővítése és kapcsolódó piacképes szolgáltatások kialakítása 19 931 173 34 662 910 2132 Göd (Felsőgöd), Kacsóh Pongrác utca 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00104 GRAVITAS Bányagépészeti Vizsgáló Állomás, Műszaki-Fejlesztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Mozgó- és álló sodronykötelek, ankerek korszerű vizsgálati eljárásának és technológiájának fejlesztése 18 505 200 30 842 000 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 37.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00105 PAINT TECH GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív, megnövelt korrózióvédelmi élettartamot biztosító felületkezelési technológia kifejlesztése 19 858 896 33 098 160 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00106 ITSec Area Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IT incidens kezelés forensic módszerrel, oktatás 15 597 133 25 995 223 1036 Budapest, Lajos utca 66.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00107 Tripont Foto Video Fototechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság A PHASEONE MULTISPEKTRÁLIS KÉPALKOTÁS RONCSOLÁS MENTES MULTISPEKTRÁLIS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETINEK KITERJESZTÉSE 19 966 500 34 425 000 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca  132. J. ép.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00108 AKUSZTIKA KÖRNYEZETÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Lakossági, irodai és ipari alkalmazású összetett hangelnyelő szerkezetek és prototípus termék kifejlesztése 11 758 500 19 597 500 6500 Baja, Szent László utca 105.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00109 Tomelilla Kft. A fenológiai állapothoz automatikusan alkalmazkodó, valós idejű intelligens szórófej vezérlés sávpermetező rendszerekhez 19 192 414 31 987 356 7672 Boda, Rákóczi utca 2/A
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00110 HILL International Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex ATS (Applicant Tracking System) fejlesztése a HILL International Kft-nél. 19 977 398 33 295 663 1027 Budapest, Szász Károly utca  2-4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00111 Kábelbarát Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív, napenergiát hasznosító, moduláris köztéri bútorcsalád fejlesztése 15 368 016 25 613 360 9245 Mosonszolnok, Dózsa György utca 28.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00112 RAIL NAVIGATOR Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Árufuvarozó magánvasúti folyamatok digitalizálása 14 350 456 23 917 426 2011 Budakalász, Hegyalja utca 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00115 TIMI-MATIK Épületgépészeti és Automatizálás-technikai Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális szivattyú fejlesztése viszkózus, nagy szemcsenagyságú korrozív szuszpenziókhoz 18 600 000 31 000 000 1108 Budapest, Juhar utca 22.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00116 CODEBASE Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Attendance Tracking" szabadság és munkaidő tervezés, nyilvántartás internetes szolgáltatás továbbfejlesztése nemzetközi felhasználásra 19 981 800 33 303 000 1037 Budapest, Bokor utca 15. I./27.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00117 Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kereskedelmi célú szolgáltató CruzR humanoid robot platform fejlesztése Android alapon 19 129 200 31 882 000 1139 Budapest, Fáy utca 20.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00118 Mentors & Partners Group Kft. RISE komplex személyiség és viselkedés elemző rendszer továbbfejlesztése üzleti, sport és oktatási fejlesztések támogatásához 10 064 520 16 774 200 1026 Budapest, Pasaréti út 122. 5.e. 1.a.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00119 ELEKTRON Kereskedelmi Gyártó és Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság AZ ELEKTRON KFT. LED-ES MÁTRIX KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁJÁNAK KIFEJLESZTÉSE 10 171 062 16 951 770 8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 1/a.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00120 Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Dinamikus mobil-web hibrid szolgáltatás fejlesztési platform előállítása 18 981 693 31 636 156 1146 Budapest, Hermina út  17. 10. em
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00121 INFOARTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Portálrendszer és webáruház megjelenítő szoftver fejlesztése az INFOARTNET Kft-nél 19 635 768 32 726 281 9025 Győr, Somos utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00122 MORIARTY MÉRNÖKI Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Földradaros mérésekre alapozott mérnöki szolgáltatások kifejlesztése 17 585 073 29 308 456 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 95.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00123 MNP Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CSP kollektor rendszer vezérlésének fejlesztése és illesztése Magyarországi viszonyokhoz 19 980 000 33 300 000 7626 Pécs, Felsővámház utca 30. Fsz 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00124 Ulviczky Korlátolt Felelősségű Társaság Technológiai folyadék hűtőrendszer kifejlesztése mobil tartályokhoz 19 956 000 33 260 000 2760 Nagykáta, Gyóni G. utca 10.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00125 Zoozmo Design Studio Korlátolt Felelősségű Társaság AquaScaper 3D tervezőszoftver fejlesztése 19 997 712 33 329 520 1138 Budapest, Révész utca 29. 3.em 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00126 ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság „BEEF” telepirányítási rendszer kifejlesztése az ITineris Kft-nél 19 267 200 32 112 000 1145 Budapest, Mexikói út 42/B
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00127 JADE-KERT Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Növény prevent info 19 618 263 32 697 106 3635 Dubicsány, Kossuth Lajos utca  32.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00128 ÜLKEY-TRAVERZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MAN típusú diesel motor gázmotorrá történő átalakításának kifejlesztése 19 977 000 33 295 000 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00129 Pannon Építőműhely Generálkivitelező és Épületenergetikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Energiagazdálkodási szoftver és szolgáltatás kifejlesztése vállalati és intézményi felhasználók részére 19 792 831 33 077 527 1117 Budapest, Szerémi út 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00131 Csákányi Kenyérgyártó és Értékesítő Betéti Társaság Csákányi Kenyér Bt. kovászolás technológiájának kifejlesztése az alacsony FODMAP-tartalmú termékkörének kialakítása érdekében 10 893 534 18 155 890 9919 Csákánydoroszló, Fő ut 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00132 GoTrabiGo  Korlátolt Felelősségű Társaság EEG NEURO FEEDBACK FEJLESZTÉSE 17 391 485 28 985 807 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0127/18/A
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00133 Digitalwave Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "UCOSense" - használt sütőolaj (UCO) begyűjtését támogató online logisztikai menedzsment programrendszer fejlesztése 15 000 000 25 000 000 1052 Budapest, Semmelweis u. 15.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00134 AduPrint Kiadó és Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Új technológiai eljárás kidolgozása az Adu Print Kft.-nél. 19 411 032 32 351 720 1033 Budapest, Csikós u. 8.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00135 STEEL-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság MODULÁRIS KÖNNYŰSZERKEZETES PARKOLÓHÁZRENDSZER FEJLESZTÉSE 19 244 578 32 074 296 4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor utca 21.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00136 SPEEDWORLD Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Zöld Angyal 18 433 199 30 721 999 1146 Budapest, Abonyi utca  15/a
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00137 CENTER TOOL Szerszámkereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vonalkódos termékazonosítás fejlesztése és bevezetése a CENTER TOOL KFT-nél 16 444 656 27 407 760 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 60.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00138 DanubiSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság dSuite termelésirányítási és termeléstervező rendszer fejlesztése 19 595 220 32 658 700 1135 Budapest, Szent László út 13.2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00139 Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Korlátolt Felelősségű Társaság PÁNIKGOMB - Azonnali segítségnyújtás helyszíni munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés esetén 18 000 000 30 000 000 7621 Pécs, Mária utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00141 Flowell Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság EMISSZIÓS ADATGYŰJTŐ SZOFTVER FEJLESZTÉS A FLOWELL MÉRNÖKIRODA KFT.-NÉL 18 618 529 31 030 882 1116 Budapest, Fehérvári út  168-178. fszt. 17.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00142 GLOBERO Korlátolt Felelősségű Társaság Informatikai és belső kommunikációs folyamatfejlesztés rendszerfejlesztés a Globero Kft-nél. 19 200 000 32 000 000 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 28-30. E. ép. 2.em. 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00143 GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Légfüggöny kifejlesztése a Gyur'ma Kft.-nél 20 000 000 33 333 333 2045 Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00144 Ditusz Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "DITUSZ Kft. új generációs, mesterséges intelligencia alapú központi elektronikus vezérlő egységének fejlesztése integrált ipari párásító/párahűtő rendszerhez" 14 705 168 24 508 615 9025 Győr, Csipkegyár utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00145 JomTom Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Életkorspecifikus, garantáltan pozitív élettani hatású táplálék-kiegészítő smoothie porkeverék kidolgozása természetes alapanyagokra, és egyedi hatóanyag-kombinációkra alapozva 14 382 096 23 970 160 1107 Budapest, Száva utca  9. C. ép. 3. em
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00146 NEXT Software Korlátolt Felelősségű Társaság A NEXT SOFTWARE KFT. ASIP SZOLGÁLTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 20 000 000 33 861 440 1119 Budapest, Pajkos utca 28.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00147 BRITE Könyvelő, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Brite papír nélküli/érintésmentes iroda - ÉMI 19 500 000 32 500 000 1056 Budapest, Fővám tér 2-3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00148 AR Tudásmenedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képzési Költség Menedzsment Rendszerfejlesztés 19 266 600 32 111 000 1139 Budapest, Forgách utca 19.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00149 TOKAJICUM Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innováció bevezetése a TOKAJICUM Borház Kft.-nél 13 650 000 22 750 000 3915 Tarcal, Külterület 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00150 Balázs Barrels Zártkörűen Működő Részvénytársaság Innovatív hordókészítési technológia kifejlesztése a Balázs Barrels Zrt-nél 19 645 409 32 742 349 7900 Botykapeterd, 017/022 hrsz.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00151 Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékkezelő létesítmények levegőbe történő kibocsátásának méréséhez mintavételi berendezés készítése 19 999 623 33 332 706 1153 Budapest, Bethlen Gábor utca  55.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00152 Mechanitec Fémipari és Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SZABADFÖLDI ÖNTÖZŐRENDSZERHEZ VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSADAPTÍV INNOVÁCIÓJA 19 980 000 33 300 000 5700 Gyula, Halász sor 20.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00153 CASTING DESIGN Korlátolt Felelősségű Társaság Generatív design termékek gyártása hagyományos öntészeti eljárással 14 662 500 24 437 500 2840 Oroszlány, Dózsa György út  29.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00154 Business Software Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság WorkLines üzleti szoftver fejlesztése 15 498 660 25 831 100 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00155 PATENT HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Teljes körű vagyonvédelmi, élőerős, távfelügyeleti, technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáció kifejlesztése a Patent Holding Kft-nél 19 785 600 32 976 000 9024 Győr, Mécs László utca 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00156 Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. Projekt-, és monitoringmenedzsment rendszer kialakítása az Euroadvance Kft-nél 14 944 680 24 907 800 4551 Nyíregyháza (Oros), Szállási u. 18/A
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00157 WEBPARTNERS Adamo Software Kft. Meglévő elektronikus jogi megoldás továbbfejlesztése mesterséges intelligenciára épített papírmentes folyamatok kialakítására 19 364 496 32 274 160 7624 Pécs, Bálicsi út 27/D. fszt. 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00159 M S Air Klímatechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Kisipari folyadékhűtő berendezés fejlesztése és piacrevezetése 19 711 538 32 852 563 1104 Budapest, Kada köz 3. fszt 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00160 CORPUS COMMUNICATIONS Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív globális fordítási online platform szolgáltatás a CORPUS COMMUNICATIONS Marketing Tanácsadó Kft.-nél 19 962 162 33 270 270 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00161 MMM Beverage Partner Korlátolt Felelősségű Társaság Műanyaghulladék újrahasznosítás a mikrobiológiai mínőségellenőrzésben 10 534 348 17 557 248 2040 Budaörs, Építők útja 2-4. C ép 1. em
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00162 X-TRAME STUDIO Filmgyártó és Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magas termelékenységű gömbfelület leképzésű tárgyfotó-készítő automata 19 989 000 33 315 000 1142 Budapest, Tengerszem utca  25.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00163 STEEL-TECHNO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Könnyűszerkezetes moduláris prémium épületcsalád megvalósítása 18 969 051 31 615 086 6600 Szentes, Dózsa Gy. utca 115.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00164 GERŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CUKRÁSZATI TERMÉKEK EGÉSZSÉGMEGŐRZÉST TÁMOGATÓ ANYAGOKKAL VALÓ GAZDAGÍTÁSA 19 999 994 33 333 324 8800 Nagykanizsa, Táncsics tér  10.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00165 OBSERVANS Képzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tanulási eredmény alapú képzéstervezés és munkába ágyazott tanulási folyamattámogatás 16 080 000 26 800 000 1081 Budapest, Szilágyi utca 3. 1.emelet ajtó: 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00166 S Training Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Az S Training Kft. innovációs projektje 19 997 712 33 329 520 7400 Kaposvár, Petőfi tér  1. 1.em
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00167 Építéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság IBC-track 19 504 800 32 508 000 1026 Budapest, Orsó utca 61. I.em.4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00168 Ground Vehicle Systems Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Távvezérelt univerzális platform kísérleti fejlesztése 20 000 000 65 792 798 2100 Gödöllő, Bástya utca 27.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00169 Biobyte Biotechnológiai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív biotechnológiai folyamat felügyelet 10 025 034 16 708 390 1122 Budapest, Csaba utca 7/A 2. em. 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00170 AGORA-GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság INIM Prime rendszer adaptálása épületautomatizálási területre 16 343 280 27 238 800 1164 Budapest, Rádió utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00171 SolverEnergy Energetikai Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szenzortechnológián alapuló egészségipari fejlesztés 19 987 500 33 312 500 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 8.1
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00173 Family Finances Korlátolt Felelősségű Társaság Flint - Teljes mértékben online, mobil eszközökre optimalizált KKV hitelezés 16 138 800 26 898 000 1132 Budapest, Nyugati tér 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00174 M-Technologies Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. Új típusú szivárgásvizsgáló berendezés kifejlesztése az M-Technologies Kft-nél 19 975 920 33 293 200 2660 Balassagyarmat, Bástya utca 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00175 Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság AUTOMATIZÁLT, VIDEÓ ALAPÚ FORGALOMSZÁMLÁLÁSI RENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA 18 484 932 30 808 220 1135 Budapest, Zsinór utca  38-40.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00176 SCH-ps Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÉRME KIPAKOLÁSRA ALKALMAS ROBOT FEJLESZTÉSE 19 995 600 33 326 000 1028 Budapest, Széchenyi utca 37.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00177 Greenventions Korlátolt Felelősségű Társaság ENERGIA TERMELŐ FITNESS ESZKÖZÖK KÖZPONTI ADATGYŰJTÉSE 19 920 000 33 200 000 1085 Budapest, Üllői út  6. 5. em. 31.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00178 SELYEM-BER Beruházó, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív betonszerkezet gyártási technológia bevezetése 19 999 800 33 333 000 4400 Nyíregyháza, Selyem utca 45.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00179 BolkoDesign Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív marketing kiszervezés a hazai KKV szereplők eredményességének növeléséért 10 224 000 17 040 000 7631 Pécs, Füzes dűlő 23.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00180 Mayer and Mayer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens logisztikai fejlesztés a Mayer and Mayer Kft.-nél 19 800 000 33 000 000 7081 Simontornya, Gyár utca  1-5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00181 LAVELLO Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Gördülő elemes végtelenített lassító hajtás tervezése, építése és előnyös tulajdonságainak vizsgálata 11 778 000 19 630 000 5000 Szolnok, Kiss Ferenc út 2/a.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00182 Ágoston Hotel Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság ÚJ, SZEMÉLYRE SZABOTT TERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSOKKIFEJLESZTÉSE 12 000 000 20 000 000 7625 Pécs, Felsőhavi út 5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00183 Hermann Dental and Medical Kft. TELEMEDICINA ALKALMAZÁSA A LÁTHATATLAN FOGSZABÁLYZÁSBAN 16 582 410 27 637 350 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00184 "SZABADOS" Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Start Innováció - Szabados Bt. 17 384 400 28 974 000 7624 Pécs, Xavér utca 19/1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00185 Drukka Korlátolt Felelősségű Társaság ARPresenter - új generációs prezentációs eszköz 19 923 840 33 206 400 1138 Budapest, Váci út 168 A 3 em.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00187 Cartographia Korlátolt Felelősségű Társaság Térképi alapú, turisztikai hálózat nyilvántartó rendszer és kapcsolódó szolgáltató platform fejlesztése 19 884 000 33 140 000 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00188 RUBBER-BL Gumiipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kutyatáp kiegészítő receptúrák kifejlesztése 15 900 010 26 500 016 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00189 NATUR-SZ Mézfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Méz és méhszurok(propolisz) vegyítése 18 285 090 30 475 150 3134 Piliny, Béke út 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00190 "KÖVESDI" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kövesdi Kft. festék websshop és AR integráció IOS alapú applikációban 18 790 986 31 318 307 1225 Budapest, Ánizs utca  3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00191 "GEPÁRD" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Intelligens mérésadatgyűjtő eszköz fejlesztése 10 893 120 18 155 200 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00192 BioEkoTech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ÁSVÁNYI DERÍTŐANYAG ELŐÁLLÍTÁSA KÉNMENTES BORKÉSZÍTÉSÉHEZ 11 147 520 18 579 200 7030 Paks, Dózsa Gy. utca 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00194 DE-EL Bau Korlátolt Felelősségű Társaság Építőiparban használt innovatív anyagok vizsgálata a DE-EL Bau Kft-nél 19 993 784 33 322 974 4564 Nyírmada, Honvéd utca 39.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00195 INNOWEAR-TEX Korlátolt Felelősségű Társaság Repellens hatású ruházati célú textília fejlesztés természetes növényi kivonatok felhasználásával 19 950 000 33 250 000 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00196 SzAPporta Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság RFID Kapu dobozos illesztő szoftver és hardver megoldás kidolgozása SAP környezethez 16 529 870 27 549 784 1112 Budapest, Brassó utca 83-85.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00197 CHOCCO GARDEN Kft. Funkcionális rágógumicsalád fejlesztése és gyártástechnológiai korszerűsítés Kelet-Közép Európa egyetlen klasszikusrágógyárában 18 203 057 30 338 428 6080 Szabadszállás, Vadvirág utca  2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00198 KONDOR-TP Korlátolt Felelősségű Társaság Áttörő innováció a KONDOR-TP Kft-nél 11 326 000 27 276 000 1054 Budapest, Hold utca 27.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00200 ERBA 96 Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Iparág specifikus üzleti folyamat automatizációs keretrendszer fejlesztése 20 000 000 35 502 448 1142 Budapest, Stubnyai utca 4.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00201 COOL-TRIÓ Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Szűrők tisztítására szolgáló mosó és fertőtlenítőplatform kifejlesztése 18 546 000 30 910 000 1181 Budapest, Vasvári Pál utca  8.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00202 Anjuna Ice Pops Korlátolt Felelősségű Társaság Jövőbe mutató, csökkentett energiatartalmú vegán jégkrémek fejlesztése, valamint termofizikai, reológiai, organoleptikus és freezer-es vizsgálata 19 248 000 32 080 000 1046 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 29. fszt. Ü-5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00203 Design Eyewear Studio Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális és innovatív 3D megoldások fejlesztése az egyedi védőszemüvegek, sportszemüvegek készítése terén 16 662 000 27 770 000 3200 Gyöngyös, Rózsa utca 9.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00204 MVS Technologies Gépgyártó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Héliumos szivárgáskereső berendezés technológiájának továbbfejlesztése 19 920 043 33 200 071 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00206 Lab Control Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3D nyomtatás filmipari megoldásainak innovációja és felületkezelő anyag tulajdonságainak optimalizálása a Lab Control Kft-nél 11 216 433 18 694 056 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 158.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00207 ANALAB Analitikai Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság Lakossági vízfogyasztók hálózati vizéből történő ólommeghatározási analitika fejlesztése mintavételi módszerekkel, illetve fenntartható víztisztítási eljárás kidolgozása, hatékonyságának különböző körülmények között végzett visszaellenőrzésével 10 011 960 16 686 600 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00208 Introweb Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "Mail Trezor" szolgáltatás kifejlesztése az Inroweb Kft-nél 19 958 940 33 264 900 6724 Szeged, Pacsirta utca 1/C
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00209 NLC Tanácsadói Csoport Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Keringési rendszert javító, szív- és érrendszeri problémákra ható üdítőital 14 568 760 24 281 267 8782 Zalacsány, Örvényeshegy 42.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00210 T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Immunterápiás regiszter szakmai és technológiai továbbfejlesztése 19 980 000 33 300 000 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00211 KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Prevenciós célú diagnosztikai szolgáltatások bevezetése a KB Autoteam Kft-nél 18 834 000 31 390 000 6400 Kiskunhalas, Keceli 19-23.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00212 Online Capital Investments Korlátolt Felelősségű Társaság Hirdetésversenyeztetési platform kialakítása 19 838 520 33 064 200 1033 Budapest, Kéve utca 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00213 REMION Design Korlátolt Felelősségű Társaság Hole Button Érintésmentes Nyitógomb Alkatrész és a rá épülő termék fajták prototípusa 19 405 542 32 342 570 1114 Budapest, Fadrusz utca 2. 1. em. 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00214 Mac-Line Hungary Kiállításszervező Korlátolt Felelősségű Társaság Egyedi online regisztráció fejlesztése a MacLine Kft.-nél 17 940 000 29 900 000 6758 Röszke, Felszabadulás utca 193.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00215 MATOS Dental Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív fogszorítás-kezelési eljárás bevezetése a Matos Dental Kft.-nél 19 698 000 32 830 000 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 30. 1/3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00216 DeXeF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távoktatási rendszer kifejlesztése 19 668 540 32 780 900 3525 Miskolc, Szent Anna utca 12. B. ép.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00217 TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. Olaj, gáz és energetikai berendezések, beruházások állapotmeghatározása a kivitelezés, üzemeltetés és revíziós munkák során, dróntechnológia felhasználásával  19 700 116 32 859 868 1134 Budapest, Váci út 49. 6. em.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00218 ENERGO OPTIMA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Karbantartási szolgáltatásfejlesztés az Energo Optima Kft-nél 13 252 680 22 087 800 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca  3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00220 Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új típusú finanszírozási eljárások a mezőgazdasági mikróvállalkozások termelésfinanszírozásában 19 689 150 32 815 250 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00222 Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság Webáruház analitika fejlesztése. 15 684 000 26 140 000 6722 Szeged, Szentháromság utca 61. fszt. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00223 OptaSoft Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Ipar 4.0 termeléslogisztikai optimalizáló applikáció létrehozása a vállalatok termelékenységének és válságállóságának növelésére 18 774 000 31 290 000 1051 Budapest, Sas utca 10-12.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00224 Provik Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság Új korszerű egészségtudatos és jelentős keresleti piacú termékek bevezetése 13 913 000 33 094 015 1165 Budapest, Veres Péter út 111-113. C. ép. 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00225 EURO-MATIC Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság A Bird Ball™ gyártásához kapcsolódó egyedi sorja eltávolító gép fejlesztése 13 536 564 22 560 940 1224 Budapest, Máriás utca 30.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00226 Herbow International Zártkörűen Működő Részvénytársaság Innovációra alapuló termékfejlesztés a Herbow Zrt-nél 19 996 800 33 328 000 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 106/C
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00227 TETT Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Biciklizz Télen is!: prototípusból termék 11 119 301 18 532 168 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00228 Air Plastic Építőipari, Gépjárműjavító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív pihenőszoba prototípusának kifejlesztése az Air Plastic Kft-nél 12 447 960 20 746 600 6758 Röszke, Szántó Kovács János utca 53.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00229 Ginto Trade Korlátolt Felelősségű Társaság "Erre ZIZZENJ!" Puffasztott rizs alapú édesipari termék fejlesztése, cukor és glutén nélkül, vitaminnal és ásványi anyagokkal 19 856 422 33 094 036 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 66.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00232 Madis Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Prediktív vállalati pénzügyi kontrolling rendszer kifejlesztése és bevezetése 18 981 417 31 635 695 1026 Budapest, Cirok utca 9 B/3
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00233 Contact Center Solution Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati asszisztens és Intuitív IVR szerkesztő Internet, KábelTV és telefon szolgáltatók számára 19 635 165 32 725 275 1047 Budapest, Fóti út  56.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00235 ESH Embedded Systems Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyártógépek folyamatkövetését biztosító okos-terminál fejlesztése 15 786 478 26 310 796 7400 Kaposvár, Raktár köz 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00236 IT-Nav Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ALLASORIAS.HU ADAPTÍV INNOVÁCIÓIT-NAV HUNGARY KFT. 19 996 800 33 328 000 3300 Eger, Hatvani Kapu tér 8, III/21.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00237 NETLIFE Korlátolt Felelősségű Társaság Hangpatikus robot kifejlesztése 19 935 000 33 225 000 1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 65. 1. em. 3. 
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00238 HT- Comfort Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Digitalizált, valós idejű ügyfélinformációs rendszer bevezetése a lakossági és kkv klímaszerelés piacán a HT-Comfort Kft.-nél 11 354 034 18 923 390 7951 Szabadszentkirály, Halász utca 13.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00239 TBA21 Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság LogDataAnalysis 12 240 000 20 400 000 6725 Szeged, Pásztor utca 23/B
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00240 "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság DIGITÁLIS FEJLESZTÉS A FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKTERÜLETÉN AZ OFK KFT-NÉL 12 874 324 21 457 207 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 37. 2/5.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00241 HUNNECT Idegennyelvi Szolgáltató és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nyelvi validáció és klinikai kutatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások kifejlesztése a Hunnect Kft-nél 12 075 187 20 125 312 6727 Szeged, Szabadkai út 9/a
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00242 Hello Wood Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kabinka projekt 19 900 200 33 167 000 1033 Budapest, Fő tér 1
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00244 HOPE FOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innováció a Hope For Kft-nél. 12 636 000 21 060 000 1205 Budapest, Háromszék utca 3.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00245 SZIGMA X Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens tartószerkezetek fejlesztése 19 920 000 33 200 000 1111 Budapest, Bertalan L. u.  7., I/7
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00248 Realio Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Adaptiv terheléselosztó rendszer felhőalapú virtuális szerverkörnyezethez 18 665 460 31 109 100 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00249 ALFA PROXIMA-X Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Logisztikai fejlesztés az Alfa Proxima-X Kft.-nél 19 983 000 33 305 000 4028 Debrecen, Simonyi u 14.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00250 KEL KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Környezettudatos tisztítószerek fejlesztése 19 758 000 32 930 000 7630 Pécs, Mohácsi út 56.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00251 Ingostop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szerverterem környezeti paraméterek monitorozása, értesítést és beavatkozást biztosító eszköz fejlesztése 19 766 880 32 944 800 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00253 INSS Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konténer alapú virtualizáció migráció támogatás 11 889 600 19 816 000 1047 Budapest, Baross utca 79-89.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00254 PIPER Számítástechnikai és Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság A Piper Kft. online belsőépítészeti látványtervező portáljának fejlesztési támogatása 18 783 982 31 306 637 2083 Solymár, Hősök utca 33/D
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00256 Hydro-Agro-Bau Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív öntözőrendszerek tervezése és kiépítése 17 618 002 29 363 336 2336 Dunavarsány, Bánki Donát utca 6.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00258 SI-SPED Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság Si-Sped Kft-nél környezetkímélő sávművelő munkaeszköz fejlesztése 15 849 000 26 415 000 6060 Tiszakécske,  külterület 582/16
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00259 HS Sport- és Szabadidőközpont Korlátolt felelősségű társaság ONLINE FOGLALÁSI ÉS BELÉPTETÉS TÁMOGATÓ PORTÁL FEJLESZTÉSE 19 920 000 33 200 000 2100 Gödöllő, Dózsa György út 152.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00260 QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság Autóipari- és Ipar 4.0 szabványokra épülő fejlett automatizáltságú SMANAG online minőségirányítási rendszerbe integrált Learning Management és komplex kompetencia menedzsment rendszer kifejlesztése 19 916 600 33 194 334 1095 Budapest, Ipar utca 5. épület
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00261 HAPPY PROMOTIONS INTERACTIVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság WindowGrin érintés nélküli digitális kijelző fejlesztése 13 353 600 22 256 000 2038 Sóskút, Petőfi Sándor u.  26/a
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00263 DCS-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság A DCS-BAU Kft. technológiai fejlesztése adaptív innováció révén 19 564 800 32 608 000 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00264 MES-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság Bővíthető, moduláris elektromos energia tároló hálózat pufferelésre  12 479 378 20 798 963 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 15.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00265 SMALLthings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Instant Boarding 17 370 000 29 350 000 1132 Budapest, Visegrádi utca 29. 3. em. 1.
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00267 SHOX Motoros Ruházat Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Minősített motoros védőruházat fejlesztése korszerű CAD szoftverrel 19 645 405 32 742 342 1033 Budapest, Szentendrei út  89-93.
Utolsó módosítás: 2020. december 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás második szakaszában támogató szakmai véleményt kapott projektek
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás második szakaszában támogató szakmai véleményt kapott projektek, melynek birtokában támogatási kérelem nyújtható be a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” című felhívásra.

TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

Szakmai véleményt kiállító: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. november 19.

Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)

Kérelem összköltsége
(Ft)

C914282
KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft
Digitális vízgazdálkodás - szennyvíztisztítók üzemeltetésének megalapozása gépi tanulás bevezetésével
16 462 896  
27 438 160
C928538
MÓZES-VILL Villanyszerelő és Szolgáltató Betéti Társaság
Alternatív műanyag felhasználás ipari műanyag hulladékból
19 938 045 
33 230 075
C939619
IPR-Insights Hungary Kft.
Érintés nélküli szoftverlicenc-nyilvántartó alkalmazás fejlesztése a kapcsolódó terméktámogatási folyamatok automatizálásával
19 999 999 
33 333 334
C884578
Horváth Fólia Kft.
Kutatás fejlesztés a Horváth Fólia Kft-nél
20 000 000  
33 841 180
C928810
GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Új technológia bevezetése a Geosan Kft-nél
19 987 000 
33 311 668
C942312
MarkCon INFORMATIKAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Online vadászati beírókönyv és applikáció fejlesztése a MarkCon Informatikai Kft.-nél
10 915 447  
18 192 412
C945807
Darumadár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Új termékvonal kifejlesztése a Darumadár Kft-nél
16 926 960 
28 211 600
C945969
SHC INTERNATIONAL Fordító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Élőszavas diktálásra épülő professzionális fordítástámogató és szövegdiktáló rendszer fejlesztése
20 000 000  
34 750 000
C946590
Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztése a Clondike Kft-nél
20 000 000  
33 350 000
C873481
AQUACUST Vízveszteség-elemző Kft.
AZBESZTCEMENT VEZETÉKEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA
20 000 000 
34 359 880
C916587
Rezgő Mérnöki Iroda Kft.
Innovációt elősegítő fejlesztések a Rezgő Mérnöki Iroda Kft-nél
19 952 466 
33 254 111
C919458
Milestone Consulting Kft.
Milestone Online Intézet
11 306 400 
18 844 000
C937064
DORNELLINEST Kft.
Komplex, épületasztalos szerkezet gyártástechnológiai innováció, új eljárások és technikák alkalmazása
11 890 179 
19 850 048
C940812
MOVINGLOBE Gépalkatrész Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Impulzusüzemű lézerforrás fejlesztése a Movinglobe Kft-nél
17 926 910
 
29 878 184
C944646
INNOVENG 1. Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Növényi olajokat tartalmazó kézfertőtlenítő kifejlesztése az INNOVENG 1 Kft-nél 
19 701 241 
32 835 403
C944923
NEBRASKA-HÁZ Építési Kft
Épületszerkezeti megoldások kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására
19 924 331 
33 207 219
C946133
APPSTERS Kft.
HUPLE 2.0 gyógyászati és mozgásterápiás orvostechnikai eszköz továbbfejlesztése
20 000 000 
33 340 000
C886087
Pannon Gép- és Készülékgyártó Kft
Innováció a Pannon Gép- és Készülékgyártó Kft. életében.
11 970 000
19 950 000
C903925
Weldmatic Kft.
Nagyterhelhetőségű lineáris robotpálya modulcsalád fejlesztése, integrált hajtással és az Ipar 4.0 koncepcióhoz maximálisan alkalmazkodó kommunikációs interfésszel
19 799 704 
 
33 558 821
C927332
Belotti Építő Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Hőszigetelt küszöbelem csomópont kifejlesztése
19 996 920 
33 328 200
C928607
VEIKI Energia+Energetikai Kutató, Fejlesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációs fejlesztés a VEIKI Energia+ Kft-nél
19 955 161
33 258 603
C937437
Intermar Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív gépkocsi szimulátor fejlesztése
19 980 000
33 300 000
C946057 Omnitron Mérnöki és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Kereslet előrejelzést biztosító online szolgáltatás fejlesztése
19 987 878
33 999 999
C946913 OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adaptív innovációs fejlesztés a naphegyi Oxygen Wellness Központban
19 964 880
33 274 800
C947310 BAGI-KER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Innovatív talajstabilizáció megvalósítása megújuló energiatermelési hulladékok újrahasznosításával
15 480 000
25 800 000
C947506 
Macro Expert Korlátoltfelelősségű Társaság
„Új típusú lokális meteorológiai szenzor és technológia megvalósítása építési-, és gazdálkodási munkálatok tervezéséhez, adatrögzítéséhez"
13 780 800
22 968 000
C948865 
PROFIDENT Fogászati Centrum Kft.
Intraorálszkenner használatával való fogsorlenyomat vételi eljárás adaptálása és integrálása a PROFIDENT Fogászati Centrumban
17 017 754
28 362 924
C949033 Amigo Enterprises Kft.
Az „Ultimate Budapest” turisztikai app és értékesítési háttérrendszer fejlesztése
13 227 600
22 046 000
C847476 Timing Team Chronomoto Korlátolt Felelősségű Társaság
Motorsport digitális menetlevélrendszer
11 508 552
19 180 920
C895520 Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Ökonometriai hatásvizsgálati modell fejlesztése
19 817 618
33 029 364
C913763 Beta Blue Kft.
Integrált Interaktív Sofőrtámogató Rendszer megvalósítása
20 000 000
36 914 244
C919452 Opinion Builders Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Opinion Builders Kft. piacorientált innovációs projektje
18 698 508
31 164 180
C941437 VILLÁNYI DENT Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság
Dentális probiotikum fejlesztése
17 989 624
29 982 708
C941690 Pannon Protect Kft
Mikrohullámú faanyagvédelmi eljárás kifejlesztése és bevezetése a Pannon Protect Kft-nél
19 192 800
31 988 000
C946255 Hochspannung Hálózatépítési és Szerelési Betéti Társaság
Kábelfektetés, vezetés fotogrammetriás nyomvonal meghatározással
19 999 500
33 332 500
C948096 Hair-Aesthetic Clinic Kft.
3D képalkotó szoftver adaptációja a hajvisszaállításban/3D skin imaging system in hair restoration
14 417 683
24 029 472
C948195 
Gyöngyösi MEZŐGÉP és JÁRMŰTECHNIKA Kft.
Elektromos hajtásrásegítés prototípusának fejlesztése
19 740 000
32 900 000
C863684 Evident Pro Kft.
Innovatív digitális diagnosztikai eljárás a fogágybetegség megelőzésére
14 766 315
24 610 525
C895165 Partner Hub Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Charlie-India platform technológiai disztribúciójának kialakítása 19 997 280
33 328 800
C900245
QLM Development Center Korlátolt Felelősségű Társaság
Raklapos szállítópálya rendszer modellszintű kidolgozása és a hozzá kapcsolódó anyagáramlást irányító szoftver kifejlesztése
19 950 840
33 251 400
C927259
UNIVERSIS Kft
Hibrid CVT (continuous variable transmission) hajtómű létrehozása elsősorban - de nem kizárólagosan alternatív hajtású járművekhez
19 980 000
33 300 000
C945573
APM-Consulting Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációs fejlesztés az APM-Consultingnál
19 678 794
32 797 990
C946659
SUDÁR ABLAKRENDSZEREK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Drón felméréses tetőrendszer tervezés, tetőborítás kalkuláció, tetőfedési kontroll
19 999 500
33 332 500
C946985
Invention Factory Development Korlátolt Felelősségű Társaság
Invention Youth - Innovatív, szemléletformáló képzés a fiatalok jövőbe mutató, önreflektív gondolkodásáért
15 467 933
25 779 888
C948953
TELEDERMA Egészségügyi Szolgáltató Kft.
TeleMed – Orvosi alkalmazáscsomag kifejlesztése
10 200 000
17 000 000
C949672
KŐ-KER CSÁKVÁR Kft.
Megújuló elektromos energia felhasználásával üzemelő, moduláris kialakítású terméskő infra fűtőpanel kifejlesztése az Ipar 4.0 alkalmazáshoz kapcsolható gyártásvezérléssel
19 971 680
33 852 000
C882809
KAPOSGÉP Szolgáltató és Gépgyártó Kft.
KAPOSGÉP KHR homlokrakodócsalád fejlesztése
19 746 764
44 222 548
C915056
RETEX-3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Forgástestek 3D matematikai modellezésének webes szolgáltatás alapú támogatása
14 114 280
23 523 800
C937858
Greenline Hungary Mezőgazdasági Termelő és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szőlő- és gyümölcsültetvények sorközeinek talajtakarására alkalmas fűfajok vizsgálata, fűmagkeverék kialakítása, a magyarországi éghajlati adottságok figyelembevételével
15 050 640
25 084 400
C946828
CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
BYT vállalkozói tudástér projekt
19 575 836
32 626 393
C949342
Hesse Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Hesse Trade Kft. piacorientált innovációs projektje
19 996 370
33 327 284
C868656
Handav Kft.
Innovatív készpénznélküli fizetési megoldások automata berendezésekre
17 669 100 29 448 500
C939550
Tisza Kábel Kft
„Click and Run” IT rendszer KKV-k részére
19 008 000
31 680 000
C847811
Marostő Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Marostő Invest Kft. bioinformatikai fejlesztése
19 020 000
31 700 000
C871037
Leisure Master Kft.
Hipergravitációs súlyozott edzőruházat fejlesztése
13 390 794
22 317 990
C894494
Excite Hungary Kft.
Visuelse Construction VR
19 857 420
167 497 662
C948789
MORGENS Design Kft.
RoomSome Loyalty szoftver fejlesztése
16 193 520
26 989 200
C938308
Szitár-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gyártás felügyeleti és döntéstámogató IoT rendszer fejlesztése, valamint az azt kiszolgáló Interfész, infrastruktúra kialakítása
19 435 182
32 391 970
C900300
MANHATTAN Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti digitális támogató környezet bevezetési lehetőségeinek vizsgálata a MANHATTAN Akadémia Kft-nél
19 999 544
33 332 573
C949022
INweb-Solutions Kft.
Értékesítő, támogató szoftver készítése magánszálláshelyek, maximum 15-20 szobával rendelkező szállásadók részére
15 758 640
26 264 400
C937184
Impact Works Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Új típusú piackutatási rendszer kifejlesztése az Impact Works Kft-nél
15 086 400
25 144 000
C941251
LRT-OPS Kft
Ügyfélprofil alapú, személyre szabott szolgáltatáscsomag és forgalom szabályozás ajánló
11 181 600
18 636 000
Utolsó módosítás: 2020. november 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás első szakaszában támogató szakmai véleményt kapott projektek
A 2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás első szakaszában támogató szakmai véleményt kapott projektek, melynek birtokában támogatási kérelmet nyújthatnak be a „KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START)” című felhívásra.

TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

Szakmai véleményt kiállító: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. szeptember 14.

Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)

Kérelem összköltsége
(Ft)

C773434
ZEA MANÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens Határzár- és Objektumvédelmi kiegészítő - nagyszilárdságú acélsodrat kísérleti fejlesztése
19 995 995  
33 326 659
C780503
Cartographia Kft.
Térképi alapú, turisztikai hálózat nyilvántartó rendszer és kapcsolódó szolgáltató platform fejlesztése
19 884 000  
33 140 000
C780811
VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Forgalmi modellezésen alapuló méretezés bevezetése a VONALVEZETŐ Kft. tervezői gyakorlatában
19 887 653  
33 146 089
C785427
Hightech Natural Zrt
DRHAZI bőrmegújítási kozmetikai készítmények és módszerek innovációs fejlesztése
20 000 000  
33 832 070
C788087
360world Europe Kft.
HoloFactory  - Ipar 4.0 gyártástámogató alkalmazáscsomag fejlesztése holografikus technológiával
19 354 245  
32 257 076
C791446
Geo-Sentinel Kutató, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
A Geo-Sentinel Kft. infrastruktúra-állapotfelmérési eszköztárának innovatív bővítése és kapcsolódó piacképes szolgáltatások kialakítása
19 976 880  
34 742 400
C794370
Madis Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Prediktív vállalati pénzügyi kontrolling rendszer kifejlesztése és bevezetése
19 490 519  
32 484 200
C794604
Pannon Építőműhely Generálkivitelező és Épületenergetikai Tanácsadó Kft
Energiagazdálkodási szoftver és szolgáltatás kifejlesztése vállalati és intézményi felhasználók részére
20 000 000  
33 422 808
C796003
QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
„Autóipari- és Ipar 4.0 szabványokra épülő fejlett automatizáltságú SMANAG online minőségirányítási rendszerbe integrált Learning Management és komplex kompetencia menedzsment rendszer kifejlesztése”
20 000 000  
33 333 334
C796928
REMION Design Kft.
Hole Button Érintésmentes Nyitógomb Alkatrész és a rá épülő termék fajták prototípusa
19 622 288  
32 703 814
C797724
M S Air Kft.
Kisipari folyadékhűtő berendezés fejlesztése és piacrevezetése
19 711 537  
32 852 563
C798595
Herbow International Zrt.
Innovációra alapuló termékfejlesztés a Herbow Zrt-nél
19 996 800  
33 328 000
C799959
Ukatemi Technologies Kft.
Kiberfizikai hálózatok kiberbiztonsági védelmét támogató alkalmazás prototípusának termékesítése
19 996 263  
35 019 725
C802843
CRYDET Ipari és Kereskedelmi Kft.
Szcintillációs kristálygyártás fejlesztése, termékválaszték bővítése CsI kristályokkal
19 918 800  
33 198 000
C806223
INTROWEB Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Mail Trezor" szolgáltatás kifejlesztése az Inroweb Kft-nél
19 958 940  
33 264 900
C811086
SolverEnergy Energetikai Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szenzortechnológián alapuló egészségipari fejlesztés
19 987 500  
33 312 500
C818550
TE-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság
TE-PLAN Kft. -nél új  termék kifejlesztése
10 500 600  
17 501 000
C819510
Wysio Informatikai és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatizált virtuális fejlesztőkörnyezet prototipizálása
10 112 400  
16 854 000
C819810
Rolling Consulting Group Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív álláskereső portál fejlesztése a Rolling Consulting Group Kft-nél
19 768 440  
32 947 400
C822552
JADE-KERT Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Növény prevent info
19 924 800  
33 208 000
C822822
Kábel Elektro KFt.
Komplex Erdészeti, Kertészeti Gépszerviz Megvalósítása
19 999 990  
36 994 168
C826998
EasyTel Szolgáltató, Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Valós idejű forgalommérés- és adatszolgáltatás fejlesztése
19 976 232  
33 293 720
C828562
Építéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
IBC-track
19 504 800  
32 508 000
C828575
Lab Control Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3D nyomtatás filmipari megoldásainak innovációja és felületkezelő anyag tulajdonságainak optimalizálása a Lab Control Kft-nél
11 216 433  
18 694 056
C828920
Simnest Pilot Academy Kft.
Repülőgép szimulátoros pilótaképzés továbbfejlesztése távoktatás támogatással
12 318 000  
20 530 000
C833076
GoTrabiGo Korlátolt Felelősségű Társaság
EEG Neuro Feedback fejlesztése
19 482 630  
32 471 050
C833343
XTALIN Kft
Többfunkciós, integrált, életciklus-kiterjesztett és környezetbarát akkumulátoros tárolóberendezés-család fejlesztése
16 443 000  
27 405 000
C833828
Malomgyártó Kft
Gép- és eszközfejlesztés a Malomgyártó Kft-nél
19 980 000  
33 300 000
C833852
IDP Group Mérnöki Tervező Iroda Kft.
Tartószerkezeti innováció a szerelt építéstechnológia számára
18 267 261  
30 445 435
C834074
Aqua Vita-Közmű Kft.
Campus Mobile Application 2.0
17 684 310  
29 473 850
C834342
Retró Impex Kft.
KOBOT4SME - Kis teherbírású univerzális kobotrendszer, mely meglevő megmunkáló központok közötti működést segíti
19 674 946  
32 791 578
C834816
STEEL-TECHNO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Könnyűszerkezetes moduláris prémium épületcsalád megvalósítása
18 969 051  
31 615 086
C834924
DBL-Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Pályázati adatokat gyűjtő és elemző platform kifejlesztése
13 243 533  
22 072 556
C834930
IP CAMP Korlátolt Felelősségű Társaság
RED - autóipari hálózatanalízis szoftver termék kibővítése
20 000 000  
33 360 000
C839023
Cardeon Magyarország Kft.
Márkakereskedői hálózatokra épülő bérautó sharing szolgáltatás létrehozása
19 350 900  
32 251 500
C839181
Bishop Co Kft.
Információtechnológiai KKV-k együttműködésen alapuló sales folyamatainak innovatív megreformálása az egyéni karrier fejlesztési lehetőségek integrálásával
19 056 000  
31 760 000
C839495
Shox Motoros Ruházat Kereskedelmi Kft
Minősített motoros védőruházat fejlesztése korszerű CAD szoftverrel
19 934 950  
33 224 918
C840000
Family Finances Kft.
Flint - Teljes mértékben online, mobil eszközökre optimalizált KKV hitelezés
17 591 115  
29 318 526
C840989
Terra-Tender Kft.
Webáruház analitika fejlesztése.
15 684 000  
26 140 000
C841071
COOL-TRIÓ Épületgépészeti Kft.
Szűrők tisztítására szolgáló mosó és fertőtlenítőplatform kifejlesztése
18 546 000  
30 910 000
C841230
Muzix Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kereskedelmi célú szolgáltató CruzR humanoid robot platform fejlesztése Android alapon
19 129 200  
31 882 000
C841731
PACKO TRADE Kft.
Termelési innováció a Packo Trade Kft-nél
19 971 774  
33 286 290
C841801
IT-Nav Hungary Kft.
AllasOrias.hu adaptív innováció
19 996 800  
33 328 000
C842469
INDUSTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Automata baromfi vakcinázó berendezés, technológia fejlesztése és bevezetése
19 751 184  
32 918 640
C843160
ARTRADE Kft
Fröccsöntött alkatrészek kezelésének és szerelésének rugalmas automatizálása ipari robot- és gépi 3D objektum felismerő technológiák felhasználásával az ARTRADE Kft-nél.
15 756 177  
26 260 296
C843990
Herbaferm Kft.
Személyre szabott fermentált étrend-kiegészítő összeállítás fejlesztése
13 795 560  
22 992 600
C844141
Ágoston Hotel Kft.
Új, személyre szabott terápiás szolgáltatások kifejlesztése
12 000 000  
20 000 000
C845273
Rail Navigator Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Árufuvarozó magánvasúti folyamatok digitalizálása
14 859 624  
24 766 040
C845564
Envi-Tech Tudományos Műszaki Fejlesztő és Környezetvédelmi Kft.
Moduláris levegő tisztító-fertőtlenítő berendezés fejlesztése vírusok semlegesítésére
18 330 000  
30 550 000
C845638
NLC Tanácsadói Csoport Kft.
Keringési rendszert javító szív- és érrendszeri problémákra ható üdítőital
16 890 000  
28 150 000
C845742
HerbaPharm Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Egészségvédő zselés termékcsalád kifejlesztése
19 996 428  
33 327 380
C845990
Sziget-Kémia Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
„Környezetbarát, 120 percig ellenálló tűzvédő festék kifejlesztése”
14 612 175  
24 353 625
C846122
Hello Wood Kft.
Innovatív szállásfejlesztés - Kabinka projekt
19 900 200  
33 167 000
C846324
Urban Garden Kft
Évszakoktól függetlenül, izolált körülmények között is használható növénytermesztő berendezés kifejlesztése
18 531 600  
30 886 000
C846897
EURO-MATIC Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bird Ball™ gyártásához kapcsolódó egyedi sorja eltávolító gép fejlesztése
13 536 564  
22 560 940
C847392
Erba 96 Kft.
Iparág specifikus üzleti folyamat automatizációs keretrendszer fejlesztése
20 000 000  
35 502 448
C848325
Greentechnic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
"Smart Inspect System"  Szolárparkok komplex méréstechnikai rendszerének kifejlesztése
19 999 988  
33 372 600
C848559
BioByte Kft.
Innovatív biotechnológiai folyamat felügyelet
10 025 034  
16 708 390
C848911
MMM Beverage Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Műanyaghulladék újrahasznosítás a mikrobiológiai minőség ellenőrzésben
10 534 348  
17 557 248
C848960
PATENT HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljes körű vagyonvédelmi, élőerős, távfelügyeleti, technikai  szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáció kifejlesztése a Patent Holding Kft-nél
19 785 600  
32 976 000
C849125
Pro-Sharp Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligenciával támogatott, mozgáselemző szoftver fejlesztése szabadidő sportolók részére
19 809 000  
33 015 000
C849200
SELYEM-BER Beruházó, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív betonszerkezet gyártási technológia bevezetése
19 999 800  
33 333 000
C849330
Alfa Proxima-X Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Logisztikai fejlesztés az Alfa Proxima-X Kft.-nél
19 983 000  
33 305 000
C849486
Si-Sped Kft
Si-Sped Kft-nél környezetkímélő sávművelő munkaeszköz fejlesztése
18 849 000  
31 415 000
C849655
BOYONEX Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.
Integrált kereskedelmi vállalat irányítási és partner edukációs rendszer
19 980 000  
33 300 000
C849835
DUE Produceri Iroda Kultúrális, Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nagy Diák Tesztek komplex edukációs program fejlesztése, korszerűsítése és bővítése
15 120 000  
25 200 000
C849974
MVS Technologies Gépgyártó és Tervező Kft.
Héliumos szivárgáskereső berendezés technológiájának továbbfejlesztése
19 920 042  
33 200 071
C850182
PLANIMETER Adatfeldolgozó Korlátolt Felelősségü Társaság
A modern könyvelés támogatása mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokkal
15 045 000  
25 075 000
C850678
Observans Képzési Szolgáltató Kft.
Tanulási eredmény alapú képzéstervezés és munkába ágyazott tanulási folyamattámogatás
16 080 000  
26 800 000
C851125
Energo Optima Kft.
Karbantartási szolgáltatásfejlesztés az Energo Optima Kft-nél
13 252 680  
22 087 800
C851210
D&G Consultronix Korlátolt Felelősségű Társaság
„Új típusú kontrollált tömeges színellenőrzési szenzor és technológia megvalósítása Ipar4.0 fejlesztéséhez"
18 844 920  
31 408 200
C851353
Converzum Tudomány Nyelviskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kiterjesztett valóság technológiát hasznosító tananyag fejlesztése, tesztelése és gyakorlati alkalmazásra való előkésztése az angol nyelvi üzleti kommunikáció oktatásában
16 408 989  
27 348 317
C851501
Balázs Barrels Zrt.
Innovatív hordókészítési technológia kifejlesztése a Balázs Barrels Zrt-nél
19 880 976  
33 134 960
C851588
DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Teledermatoszkópiai szolgáltatás kifejlesztése a Derma-Art Kft-nél
19 796 672  
32 994 454
C851866
Fókusz és Esszencia Kft.
CARAMARAN katamarántestű kétéltű lakójármű építése
12 582 000  
20 970 000
C852700
Gépszem Informatikai és Méréstechnikai Szolgáltató Kft.
Kamerás optikai mérő rendszerek tervezéséhez (fejlesztéséhez) és üzemeltetéséhez használható (ún. Vision) szoftvercsomag fejlesztése a társaság kínálatának és tervezési/fejlesztési adottságainak bővítéséhez
17 980 028  
29 966 720
C852998
Tappointment Korlátolt Felelősségű Társaság
Olyan Atlassian Marketplace kiegészítő létrehozása, amely segít a csapatoknak retrospektív elemek létrehozásában, rendszerezésében és lekövetésében
19 980 000  
33 300 000
C853076
PROTONE AUDIO Kft.
Cyrrus rendszer fejlesztése és bevezetése
19 997 880  
33 329 800
C853145
JAZZ COMMUNICATION Oktatási Kft.
Digitális tanulás vállalati környezetben - vállalkozásfejlesztést támogató digitális tudástár kialakítása a Jazz Communication Oktatási Kft.-nél
18 960 000  
31 600 000
C853224
Hiflylabs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intelligens adatminőség menedzsment (DQM) toolkit építése üzleti intelligencia (BI) projektek hatékonyságnöveléséhez
19 999 200  
33 332 000
C853457
COMPLEXPRESS LOGISZTIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Online csomagküldő szoklgáltatás kifejlesztése és piacra vitele
19 999 999  
33 333 333
C853631
RÓNA TAMÁS Gépalkatrészt Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Kombinált féktuskó fejlesztése
17 160 000  
28 600 000
C853803
Digitalwave Hungary Kft.
"UCOSense" - használt sütőolaj (UCO) begyűjtését támogató online logisztikai menedzsment programrendszer fejlesztése
15 000 000  
25 000 000
C853929
T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Immunterápiás regiszter szakmai és technológiai továbbfejlesztése
19 980 000  
33 300 000
C854176
Techron Kft.
Grafikus Adat és Információ biztonsági szabályzati szolgáltatási rendszer fejlesztése KKV-k számára
19 998 240  
33 330 400
C854251
Hunnect  Kft.
Nyelvi validáció és klinikai kutatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások kifejlesztése a Hunnect Kft-nél
12 075 187  
20 125 312
C854395
KEL KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Környezettudatos tisztítószerek fejlesztése
19 758 000  
32 930 000
C854566
Limes Model Szolgáltató Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Limes Model Kft.  új prototípus kifejlesztése állatgyógyászat területén
17 997 255  
29 995 426
C854940
WEBMASTER GLOBAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az érintésmentes tenyérvéna-mintázat alapú biometrikus technológia felhasználása a mindennapi életben, hogy a rendszeres személyazonosítást igénylő helyzetekben csökkenteni lehessen az érintéssel együtt járó fertőzésveszély kockázatát
19 974 363  
33 290 605
C855175
MES-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság
Bővíthető, moduláris elektromos energia tároló hálózat pufferelésre
12 479 377  
20 798 963
C855181
Lexunit Group Kft.
Mesterséges intelligencia alapú automatikus adatkinyerés digitalizált szerződésekből.
15 104 212  
25 173 688
C855259
MYCO ECO-FARMING Kft.
Húsmarhák testméreteinek lézeres távmérése
19 686 000  
32 810 000
C855277
DE-EL Bau Kft.
Építőiparban használt innovatív anyagok vizsgálata az  DE-EL Bau Kft-nél
19 993 784  
33 322 974
C855433
T-Markt Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
IoT adatgyűjtő mérőállomás a Precíziós Gazdálkodáshoz
19 786 852  
32 978 088
C855731
Humán Telex Event Kft
Stúdió
19 972 764  
33 287 940
C855824
PÖPEC Bt.
Shop&Go szolgáltatás kialakítása és bevezetése a kiskereskedelemben
12 407 760  
20 679 600
C856048
XOFT Korlátolt Felelősségű Társaság
Fejlesztési tevékenység a XOFT Kft.-ben
19 837 728  
33 062 880
C856060
Tepertő Kft.
Tradicionális receptúrán alapuló hústermékek fejlesztése és bevezetése a Tepertő Kft-nél
19 152 000  
31 920 000
C856254
"OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Digitális fejlesztés a felnőttképzési szolgáltatások területén az OFK Kft-nél
12 874 324  
21 457 207
C856335
Optasoft Kutató-fejlesztő Kft.
Ipar 4.0 logisztikai audit és termelésoptimalizáló applikáció létrehozása a vállalatok termelékenységének és válságállóságának növelésére
20 000 000  
33 960 000
C856352
Diaproject Kft.
ActionSystem – belső adatbázisokkal összekapcsolható, szelektálható, multiplatformos üzenetküldő rendszer fejlesztése
19 727 760  
32 879 600
C856491
M-Technologies Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.
Új típusú szivárgásvizsgáló berendezés kifejlesztése az M-Technologies Kft-nél
19 975 920  
33 293 200
C856701
Kancellár. hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Kancellar.hu Zrt. szolgáltatásainak bővítése és stratégiájának átalakítása a COVID-19 világjárvány tapasztalatai alapján
19 995 147  
33 325 245
C856929
Hydro-Agro-Bau Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív öntözőrendszerek tervezése és kiépítése
17 618 001  
29 363 336
C857234
Innoscope Kft.
Pedál kontroll rendszer fejlesztése
14 340 000  
23 900 000
C857721
SPOT Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Távkonzultációs terápia monitoring megoldás fejlesztése
18 749 220  
31 248 700
C857936
PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Kft.
Modulárisan felépített felhő alapú beszállítói értékelési rendszer fejlesztése
15 030 000  
25 050 000
C858005
BRW Metal Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gyártás során keletkezett fémhulladékok másodlagos felhasználása fém dekorációs termék gyártásra
12 604 918  
21 008 198
C858081
LANTA-Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mobil haszongépjármű gumiszerelő és fékjavító állomás és flottakezelési szolgáltatás
17 472 375  
29 120 625
C858265
Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Korlátolt Felelősségű Társaság
PÁNIKGOMB - Azonnali segítségnyújtás helyszíni munkaügyi- és munkavédelmi ellenőrzés esetén
18 000 000  
30 000 000
C858334
ÜLKEY-TRAVERZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MAN típusú diesel motor gázmotorrá történő átalakításának kifejlesztése
19 977 000  
33 295 000
C858495
OrthoGraph Kft.
Irodai és korházi terek optimalizálását végző szoftver fejlesztése az OrtoGraph Kft.-nél
20 000 000  
33 984 980
C858671
Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt
megmondjuk.hu
11 820 000  
19 700 000
C858945
Zoozmo Design Studio Kft.
AquaScaper 3D tervezőszoftver fejlesztése
19 997 712  
33 329 520
C859137
Magyar Géprongy Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációs fejlesztés a Magyar Géprongy Kft-nél
14 420 232  
24 033 720
C859233
Contact Center Solution Kft
Mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati asszisztens és Intuitív IVR szerkesztő Internet, KábelTV és telefon szolgáltatók számára
19 635 165  
32 725 275
C859410
ELEKTRON Kereskedelmi Gyártó és Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Elektron Kft. LED-es MÁTRIX közlekedési táblájának kifejlesztése
10 171 062  
16 951 770
C859551
GZM AKA kft
Új tipusú tűzvédelmi bejárati ajtók kikísérletezése speciális purhabbal
19 998 000  
33 330 000
C859642
Ginto Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
"Erre ZIZZENJ!" Puffasztott rizs alapú édesipari termék fejlesztése, cukor és glutén nélkül, vitaminnal és ásványi anyagokkal
19 856 421  
33 094 036
C859749
NobelSurf Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Arany nanorészecskék előállításának kutatása és fejlesztése
18 036 000  
30 060 000
C859976
HEBROS Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Telemedicina alkalmazása a láthatatlan fogszabályzásban
16 582 410  
27 637 350
C860103
AKUSZTIKA KÖRNYEZETÉPÍTŐ Kft
Lakossági, irodai és ipari alkalmazású összetett hangelnyelő szerkezetek és prototípus termék kifejlesztése
11 758 500  
19 597 500
C860253
OIL-MS Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3D nyomtatófej kifejlesztése anyagkombinációs felhasználáshoz
19 839 000  
33 065 000
C860397
Drukka Kft.
ARPresenter - új generációs prezentációs eszköz
19 923 840  
33 206 400
C860506
Airwin Repülőiskola Korlátolt Felelősségű Társaság
Objektív mérésen alapuló repülőgéppilóta képzési rendszer
19 967 040  
33 278 400
C860512
Labornum Kft
Labornum Kft Kis- és közepes méretű vízművek fejlesztése távoli eléréssel
19 986 600  
33 311 000
C860755
Y-collective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Y-collective Kft. Beeward munkahelyi motivációs szoftver szolgáltatásának továbbfejlesztése
19 951 530  
33 252 550
C860772
TETT Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Biciklizz Télen is!: prototípusból termék
11 119 300  
18 532 168
C860911
Magyar Kultúra Kiadó Kft.
Digitális tudásmegosztó alkalmazás fejlesztése és bevezetése
10 584 000  
17 640 000
C860982
AGORA-GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
INIM Prime rendszer adaptálása épületautomatizálási területre
16 343 280  
27 238 800
C860993
CASTING DESIGN Korlátolt Felelősségű Társaság
Generatív design termékek gyártás hagyományos öntészeti eljárással
14 662 500  
24 437 500
C861007
INTELLAGENCY LABS Korlátolt Felelősségű Társaság
Hálózatelemző és megjelenítő szoftvermegoldás multiplatformos prototípusának fejlesztése
19 998 000  
33 330 000
C861101
PEEK Kft.
PEEK TO POWER Fejlesztése
10 189 320  
17 007 200
C861187
TIMI-MATIK Épületgépészeti- és Automatizálás-technikai Kft.
Speciális szivattyú fejlesztése viszkózus, nagy szemcsenagyságú korrozív szuszpenziókhoz
18 600 000  
31 000 000
C861266
Netwerk Media Kft.
Mesterséges Intelligencia, gépi tanulás és neurális hálózat alapú üzleti megoldások szolgáltatásfejlesztése és piaci bevezetése
10 800 000  
18 000 000
C861344
GAIA Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Iskolai csoportmunka támogató eszköz fejlesztése - ClassPass -  a Gaia Software Kft. fejlesztésében
19 962 318  
33 270 530
C861643
Expedit Nodum Korlátolt Felelősségű Társaság
Az aktuális táplálkozási igényekhez illeszkedő, egészségvédő hatású, új ital-termékcsalád kifejlesztése természetes, egyedi hatóanyag- és édesítőszer-kombinációk, és antioxidáns aktivitás, in-situ megállapítására alkalmas eljárással
19 980 000  
33 300 000
C861740
Lavello Kft.
Gördülő elemes végtelenített lassító hajtás tervezése, építése és előnyös tulajdonságainak vizsgálata
11 778 000  
19 630 000
C861964
SPEEDWORLD Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Zöld Angyal
19 657 200  
32 762 000
C862261
SZIGMA X Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens tartószerkezetek fejlesztése
19 920 000  
33 200 000
C862399
NEXT Software Korlátolt Felelősségű Társaság
A Next Software Kft. ASIP szolgáltatásának fejlesztéséhez nyújtott támogatás
20 000 000  
33 861 440
C862642
SMALLthings Hungary Kft.
Instant Boarding
19 964 450  
38 690 500
C862652
Vitee Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság
Egyedülálló pulzushossz változtatásra képes Magyarországon gyártásra kerülő ND:YAG Lézer fejlesztése 6 féle Orvosi és Esztétikai Felhasználásra
18 825 909  
31 376 516
C862667
Ground Vehicle Systems Fejlesztő és Gyártó Kft.
Távvezérelt univerzális platform kísérleti fejlesztése
19 999 999  
65 792 798
C862741
A4C Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
A KKV szektor eredményességét növelő, magas biztonságú, illetve minőségű egyedi microsite rendszer kifejlesztése
19 999 999  
33 333 333
C862820
Codebase Kft.
"Attendance Tracking" szabadság és munkaidő tervezés, nyilvántartás internetes szolgáltatás továbbfejlesztése nemzetközi felhasználásra
19 981 800  
35 124 600
C862832
X-TRAME STUDIO Filmgyártó és Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Magas termelékenységű gömbfelület leképzésű tárgyfotó-készítő automata
19 989 000  
33 315 000
C863036
Happy Promotions Interactive Kft
WindowGrin érintés nélküli digitális kijelző fejlesztése
13 850 400  
23 084 000
C863141
GARDÉNIA Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
Új anyag kifejlesztése és bevezetése az arany ékszer piacra
19 956 696  
33 261 160
C863219
Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hulladékkezelő létesítmények levegőbe történő kibocsátásának méréséhez mintavételi berendezés készítése
19 999 623  
33 332 706
C863296
vimage app Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AI, objektumfelismerési- és képmanipulációs fejlesztések a Vimage-ben
19 304 619  
32 174 365
C863453
Netlife Kft.
HangPatikus Robot kifejlesztése
19 935 000  
33 225 000
C863538
PAINT TECH GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív, megnövelt korrózióvédelmi élettartamot biztosító felületkezelési technológia kifejlesztése
19 858 896  
33 098 160
C863993
NGROUP Kft.
nHance online ügyviteli szoftver szolgáltató KKV-k részére specializáltan
19 608 120  
32 680 200
C864306
Pannonway Építő Kft.
Pannonway Kft. mérnöki tervezési folyamatainak fejlesztése
16 485 120  
27 475 200
C864388
M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterajánló program fejlesztése és bevezetése
10 020 000  
16 700 000
C864635
Air Plastic Kft.
Innovatív pihenőszoba prototípusának kifejlesztése az Air Plastic Kft-nél
12 447 960  
20 746 600
C864719
KB AUTOTEAM Kereskedelmi és Szolgáltató
Prevenciós célú diagnosztikai szolgáltatások bevezetése a KB Autoteam Kft-nél
18 834 000  
31 390 000
C864968
MedInnoScan Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Mobiltelefonra Szerelhető Mini Dermatoszkóp Fejlesztése
17 397 840  
28 996 400
C864974
Imperial Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyfázisú fogászati implantátum fejlesztése
19 963 531  
33 272 552
C865180
HILL International Korlátolt Felelősségű Társaság
Komplex ATS (Applicant Tracking System) fejlesztése a HILL International Kft-nél.
19 977 397  
33 295 663
C865272
GreenUnit Kft.
Injektáló készülék fejlesztése fák növényvédelméhez
10 764 000  
17 940 000
C865411
"Szent Kristóf Egészségcentrum" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Magisztrális bőrápolási termékcsalád fejlesztése a Szent Kristóf Patikában
19 999 982  
33 333 304
C865480
SzAPporta Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
RFID Kapu dobozos illesztő szoftver és hardver megoldás kidolgozása SAP környezethez
16 529 877  
27 549 796
C865762
Quark Engineering Kft.
Retrofit antropomorf mesterséges intelligencia adapter fejlesztése
19 955 400  
33 259 000
C866027
MORIARTY MÉRNÖKI Tervező és Szolgáltató Kft.
Földradaros mérésekre alapozott mérnöki szolgáltatások kifejlesztése
17 585 073  
29 308 456
C866252
Blue-Init Kft
Mérési adatcsatornák illesztése ORACLE EnterpriseOne vállalatirányítási rendszerhez
16 580 820  
27 634 700
C866329
Simplexion Kft.
Vállalati innováció a Simplexion Kft-nél
19 923 000  
33 205 000
C866337
Contum Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elektronikus távoli dokumentum aláírási megoldás
19 976 366  
33 293 944
C866496
Lansoft Trade Kft
Felhő alapú szolgáltatás -SERVICE DESK - fejlesztése adaptív innováció keretében a Lansoft Trade Kft-nél
10 657 549  
17 762 583
C866508
TBA21 Magyarország Kft.
LogDataAnalysis
12 240 000  
20 400 000
C866657
RUBBER-BL Gumiipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Kutyatáp kiegészítő receptúrák kifejlesztése
15 900 009  
26 500 016
C866679
BRITE Könyvelő Kft.
Brite papír nélküli/érintésmentes iroda - ÉMI
19 500 000  
32 500 000
C867305
T & T QUALITY Kft.
Üzleti, termelési, gyártási és működési adatok feldolgozására és megjelenítésére alkalmas dashboard eszköz fejlesztése a T&T Quality Engineering Kft.-nél
19 999 999  
34 061 952
C867393
HNLabs Korlátolt Felelősségű Társaság
Kutatás-fejlesztés a HNLabs Kft-nél
17 370 000  
28 950 000
C867448
DanubiSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
dSuite termelésirányítási és termeléstervező rendszer fejlesztése
19 595 220  
32 658 700
C867456
Mac-Line Hungary Kiállításszervező Kft.
Egyedi online regisztráció fejlesztése a MacLine Kft.-nél
19 941 600  
33 236 000
C867588
Bene Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Bene : studio PLM X prototípus fejlesztése
19 862 269  
33 103 782
C867870
MEEX Agent Korlátolt Felelősségű Társaság
EVENTURE a rendezvény applikáció, hogy a rendezvény igazi kalanddá váljon a mobilodon is
19 907 400  
33 179 000
C868209
ComplexIT Gyengeáramú és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatás-innováció a ComplexIT Kft. szervezetében
19 989 286  
33 315 478
C868278
TAM CERT Magyarország Kft.
Olaj, gáz és energetikai berendezések, beruházások állapotmeghatározása a kivitelezés, üzemeltetés és revíziós munkák során, dróntechnológia felhasználásával
20 000 000  
33 360 000
C868415
Central Computer Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Valós idejű, valósághű, virtuális 3D megjelenítő rendszer
18 428 472  
30 714 120
C868484
AduPrint Kiadó és Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Új technológiai eljárás kidolgozása az Adu Print Kft.-nél.
19 411 032  
32 351 720
C868780
INFOARTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Portálrendszer és webáruház megjelenítő szoftver fejlesztése az INFOARTNET Kft-nél
19 635 768  
32 726 281
C869224
Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatizált, videó alapú forgalomszámlálási rendszer és szolgáltatás fejlesztés támogatása
18 484 932  
30 808 220
C869367
AR Tudásmenedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képzési Költség Menedzsment Rendszerfejlesztés
19 486 200  
32 477 000
C869827
Márton Sajt Termelőüzem Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyerstej és szerkezetének részletes elemzésén alapuló gyártásoptimalizálási rendszer kidolgozása a Márton Sajt Termelőüzem Kft.-nél
18 192 119  
30 320 200
C870223
DeXeF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Távoktatási rendszer kifejlesztése
19 745 853  
32 909 756
C870302
Greenventions kft
Energia termelő fitness eszközök központi adatgyűjtése
19 920 000  
33 200 000
C870382
"KÖVESDI" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kövesdi Kft. festék websshop és AR integráció IOS alapú applikációban
19 770 000  
32 950 000
C870836
ESH Embedded Systems Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Gyártógépek folyamatkövetését biztosító okos-terminál fejlesztése
15 786 477  
26 310 796
C870870
TOMELILLA Kft.
A fenológiai állapothoz automatikusan alkalmazkodó, valós idejű intelligens szórófej vezérlés sávpermetező rendszerekhez
19 192 413  
31 987 356
C870878
BolkoDesign Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív marketing kiszervezés a hazai KKV szereplők eredményességének növeléséért
10 224 000  
17 040 000
C871017
Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft.
Projekt-, és monitoringmenedzsment rendszer kialakítása az Euroadvance Kft-nél
14 944 680  
24 907 800
C871031
DCS-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
A DCS-BAU Kft. technológiai fejlesztése adaptív innováció révén
19 564 800  
32 608 000
C871181
PIPER Számítástechnikai és Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
A Piper Kft. online belsőépítészeti látványtervező portáljának fejlesztési támogatása
18 783 984  
31 306 640
C871255
Realio Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Adaptiv terheléselosztó rendszer felhőalapú virtuális szerverkörnyezethez
18 665 460  
31 109 100
C871449
Global System Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Univerzális szerszámcserélő robot gripper kifejlesztése – adaptív innovációs tevékenység a Global System Service Kft-nél Tiszalökön
19 937 686  
33 229 478
C871546
InfoComplex Bt.
ITIL alapú agilis szolgáltatásmenedzsmentet használó országos szolgáltató központ létrehozása a KKV-k IT-rendszergazdai piacon
16 369 956  
27 283 260
C871777
Sysco-Lux Kft.
B2B eladási folyamatot támogató IT eszközrendszer fejlesztése
20 000 000  
33 419 134
C871917
Moccafe Vending Kft.
Ú kézműves fagylalt-jégkrém termékcsalád kifejlesztése egészségtudatos fogyasztók részére
19 999 452  
33 332 420
C871986
NNK Kft.
Reprezentatív felszíni víz mintavételi eljárás kidolgozása dróntechnológia alkalmazásával az adatintegritási előírásokkal történő összhang biztosítása mellett
10 843 806  
18 073 011
C871992
Campleaders Hungary Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A munkavállalók bevonásával megvalósuló összehangolt innováció, mely lehetővé teszi a jelenleg számos ponton személyes jelenlétet igénylő jelentkezési folyamat újszerű online ügymenettel való kiváltását
20 000 000  
34 027 044
C872066
Photel Kommunikációs Zrt.
PerfectChat fejlesztése a Photel Zrt.-nél
18 944 408  
31 574 014
C872205
Chocco Garden Kft
Funkcionális rágógumicsalád fejlesztése és gyártástechnológiai korszerűsítés Kelet-Közép Európa egyetlen klasszikus rágógyárában
19 475 613  
32 459 356
C872315
FMRH Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sport és fitnesz tevékenységet támogató távoktatási rendszer
19 924 560  
33 207 600
C872321
ANALAB Kft.
Lakossági vízfogyasztók hálózati vizéből történő ólommeghatározási analitika fejlesztése mintavételi módszerekkel, illetve fenntartható víztisztítási eljárás kidolgozása, hatékonyságának különböző körülmények között végzett visszaellenőrzésével
10 445 220  
17 408 700
C872395
"SÓLYOMSOFT" Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzemanyagtöltő állomások integrált felügyeleti rendszer fejlesztése
19 872 000  
33 120 000
C872412
HT-Comfort Kft.
Digitalizált, valós idejű ügyfélinformációs rendszer bevezetése a lakossági és kkv klímaszerelés piacán a HT-Comfort Kft.-nél
11 354 034  
18 923 390
C872676
S Training Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az S Training Kft. innovációs projektje
19 997 712  
33 329 520
C872960
eOptika Kft.
Digitális megoldások és iparági együttműködési platform optikusok számára
19 880 640  
33 134 400
C873232
"SZABADOS" Bt.
Start Innováció - Szabados Bt.
17 384 400  
28 974 000
C873470
Audmax Kft
Immerzív Produkciós Technológia Bevezetése Magyarországon
18 887 426  
31 479 044
C873498
INSS Zrt
Konténer alapú virtualizáció migráció támogatás
11 889 600  
19 816 000
C873666
Kábelbarát Mérnökiroda Kft.
Innovatív, napenergiát hasznosító, moduláris köztéri bútorcsalád fejlesztése
15 368 016  
25 613 360
C873818
KOMCAD Korlátolt Felelősségű Társaság
Préselés Monitor fejlesztése
17 995 307  
29 992 180
C873824
MATOS Dental Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív fogszorítás-kezelési eljárás bevezetése a Matos Dental Kft.-nél
19 698 000  
32 830 000
C873893
Multilog Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Multilogin
19 930 315  
33 217 192
C874133
TAKÁCS-PLUSZ KER Kft
Innovatív betontermékek kifejlesztése a Takács- Plusz Ker Kft-nél
19 958 094  
33 263 491
C874275
TRADE-TECHNIK Kft.
Központi vákuumrendszer vezérlési és felügyeleti eszközének fejlesztése
13 257 690  
22 096 150
C874575
JomTom Hungary Kft
Életkorspecifikus, garantáltan pozitív élettani hatású táplálék-kiegészítő smoothie porkeverék kidolgozása természetes alapanyagokra, és egyedi hatóanyag-kombinációkra alapozva
14 382 096  
23 970 160
C874870
SCH-ps Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Érme kipakolásra alkalmas robot fejlesztése
19 995 600  
33 326 000
C874970
HungaroFlow Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató Központok egyedi igényeire szabott szoftverrobotok fejlesztésére irányuló kutatás-fejlesztési projekt.
19 950 000  
33 250 000
C875262
CORPUS COMMUNICATIONS Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív globális fordítási online platform szolgáltatás a CORPUS COMMUNICATIONS Marketing Tanácsadó Kft.-nél
19 962 162  
33 270 270
C875370
Mayer and Mayer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens logisztikai fejlesztés a Mayer and Mayer Kft.-nél
19 800 000  
33 000 000
C875376
CENTER TOOL KFT.
Vonalkódos termékazonosítás fejlesztése és bevezetése a CENTER TOOL KFT-nél
16 444 656  
27 407 760
C875512
"HIR-SAT 2000" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatékonysági fejlesztés a "HIR-SAT 2000" Kft-nél
20 000 000  
33 495 669
C875655
OPTIKA Mérnökiroda Kft.
UVC technikával működő levegőfertőtlenítő eszközcsalád fejlesztése
19 957 422  
33 262 370
C875724
ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
„BEEF” telepirányítási rendszer kifejlesztése az ITineris Kft-nél
19 267 200  
32 112 000
C876007
TOKAJICUM Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innováció bevezetése a TOKAJICUM Borház Kft.-nél
13 650 000  
22 750 000
C876077
Mechanitec Fémipari és Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szabadföldi öntözőrendszerhez víztisztító berendezés adaptív innovációja
19 980 000  
33 300 000
C876184
Ditusz Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
" DITUSZ Kft. új generációs, mesterséges intelligencia alapú központi elektronikus vezérlő egységének fejlesztése integrált ipari párásító/párahűtő rendszerhez"
14 705 168  
24 508 615
C876266
Anjuna Ice Pops Korlátolt Felelősségű Társaság
Jövőbe mutató, csökkentett energiatartalmú vegán jégkrémek fejlesztése, valamint termofizikai, reológiai, organoleptikus és freezer-es vizsgálata
19 432 800  
32 388 000
C876416
BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer integrálása és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére
19 930 950  
33 218 250
C876485
Gerő Kft.
Cukrászati termékek egészségmegőrzést támogató anyagokkal való gazdagítása
19 999 994  
33 333 324
C876647
H-ECO-TECH Kft
Hőre lágyuló és hőre keményedő ipari, járműipari műanyagok, kompozit műanyagok, 3D nyomtatott anyagok bevonatolása, ezek bevonat-technológiájának és finishelési technológiájának fejlesztése.
19 999 980  
33 333 300
C876867
Linistry Zrt.
Ügyfélhívó és virtuális sorban állás
19 926 600  
33 211 000
C876947
NATUR-SZ Mézfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Méz és méhszurok (propolisz) vegyítése
18 285 090  
30 475 151
C876953
MNP Mérnökiroda Kft.
CSP kollektor rendszer vezérlésének fejlesztése és illesztése Magyarországi viszonyokhoz
20 000 000  
35 700 000
C877096
INNOWEAR-TEX Korlátolt Felelősségű Társaság
Repellens hatású ruházati célú textília fejlesztés természetes növényi kivonatok felhasználásával
19 950 000  
33 250 000
C877184
Flowell Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Emissziós adatgyűjtő szoftver fejlesztés a Flowell Mérnökiroda Kft.-nél
18 618 529  
31 030 882
C877351
Vaya Travel Kft.
Digitalizált utazási rendszer fejlesztése
19 838 880  
33 064 800
C877462
GLOBERO Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai és belső kommunikációs folyamatfejlesztés rendszerfejlesztés a Globero Kft-nél.
19 200 000  
32 000 000
C877542
"GEPÁRD" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Intelligens mérésadatgyűjtő eszköz fejlesztése
10 893 120  
18 155 200
C877611
Intersoft-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
NetSign platformfüggetlen, hálózatalapú elektronikus aláírás szolgáltatás
20 000 000  
34 568 000
C877965
Business Software Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
WorkLines
15 498 660  
25 831 100
C878045
Mentors & Partners Group Korlátolt Felelősségű Társaság
RISE komplex személyiség és viselkedés elemző rendszer továbbfejlesztése üzleti, sport és oktatási fejlesztések támogatásához
10 064 520  
16 774 200
C878504
GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Légfüggöny kifejlesztése a GYUR'MA Kft-nél
19 999 999  
33 333 333
C878653
HOLLAND-AGRO Korlátolt Felelősségű Társaság
Kísérleti feltételek megteremtése a sertés mesterséges megtermékenyítő állomáson
18 056 877  
30 094 795
C878732
BioEkoTech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ásványi derítőanyag előállítása kénmentes bor készítéséhez
11 147 520  
18 579 200
C878801
Online Capital Investments Korlátolt Felelősségű Társaság
Hirdetésversenyeztetési platform kialakítása
19 923 300  
33 205 500
C878948
E-Money Zrt
Big data alapú gépi tanulási  eszköztár kifejlesztése és beágyazott  AI algoritmusok implementálása
19 998 000  
33 330 000
C879280
STEEL-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Moduláris könnyűszerkezetes parkolóházrendszer fejlesztése
19 244 577  
32 074 296
C879429
STROBY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
INNOVATÍV ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI ÉS MONITORING RENDSZER FEJLESZTÉS
19 999 084  
33 331 807
C879498
HS Sport- és Szabadidőközpont Kft.
Online foglalási és beléptetés támogató portál fejlesztése
19 920 000  
33 200 000
C879568
SZABÓ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Környezetkímélő önfenntartó szélvédőmosó automata kifejlesztése
18 120 000  
30 200 000
C879712
H. Balance Prémium Kft.
KKV Start innováció a H. Balance Prémium Kft-nél
12 237 000  
20 395 000
C879807
Hírős Faiskola Kft.
Innovatív fejlesztés a Hírős faiskolánál
10 200 000  
17 000 000
C879956
Hope For Kft
Innováció a Hope For Kft-nél.
12 636 000  
21 060 000
C880105
Csákányi Kenyérgyártó és Értékesítő Betéti Társaság
Csákányi Kenyér Bt. kovászolás technológiájának kifejlesztése az alacsony FODMAP-tartalmú termékkörének kialakítása érdekében
10 893 534  
18 155 890
C880264
ELCO-Power Engergiatermelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Stand-alone gépjármű töltőoszlop
19 340 220  
32 233 700
C880339
Jobsgarden Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Online tréning metodika kialakítása az outplacement területén
19 978 194  
33 296 990
C880427
WEBPARTNERS Adamo Software Kft.
Meglévő elektronikus jogi megoldás továbbfejlesztése mesterséges intelligenciára épített papírmentes folyamatok kialakítására
19 364 496  
32 274 160
C880515
Design Eyewear Studio Kft.
Digitális és innovatív 3D megoldások fejlesztése az egyedi védőszemüvegek, sportszemüvegek készítése terén
16 662 000  
27 770 000
C880589
KONDOR-TP Korlátolt Felelősségű Társaság
Áttörő innováció a KONDOR-TP Kft-nél
16 365 600  
27 276 000
C880819
MV Pro Immobau Korlátolt Felelősségű Társaság
Burgonyanemesítési program adaptálása, új fajtajelölt kinemesítése
11 179 500  
18 632 500
C880960
EUROLEX Consulting Kft.
Okos eszközökkel rögzített egészségügyi adatok elemzését támogató webes felület és kapcsolódó szolgáltatás fejlesztése az Eurolex Consulting Kft.-nél
19 749 600  
32 916 000
C881031
ITSec Area Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
IT incidens kezelés forensic módszerrel, oktatás
15 597 133  
25 995 223
C882253
Ingostop kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerverterem környezeti paramétereinek monitorozása, értesítést és beavatkozást biztosító eszköz fejlesztése
19 766 880  
32 944 800
C882556
Triklon-IT Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Komissiózást támogató raktári szoftver fejlesztése
19 996 634  
33 327 724
C882634
777 PR Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vendég interakciójához köthető étteremüzemeltetés, valamint éttermi élmény automatizációs keretrendszerének kifejlesztése
19 998 480  
33 330 800
C882703
Herczeg Gabona Kft
Kihagyásmentes gazdálkodás bevezetése a Herczeg Gabona Kft-ben
12 295 800  
20 493 000
C883102
Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Dinamikus mobil-web hibrid szolgáltatás fejlesztési platform előállítása
19 369 800  
32 283 000
C883266
Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Új típusú finanszírozási eljárások a mezőgazdasági mikróvállalkozások termelésfinanszírozásában
19 732 710  
32 887 850
C883344
GRAVITAS Bányagépészeti Vizsgáló Állomás, Műszaki-Fejlesztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Mozgó- és álló sodronykötelek, ankerek korszerű vizsgálati eljárásának és  technológiájának fejlesztése
18 505 200  
30 842 000
C883361
Provik Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Új korszerű egészségtudatos és jelentős keresleti piacú termékek bevezetése
19 856 409  
33 094 015
C883589
Tripont Foto Video Fototechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A PhaseOne multispektrális képalkotás roncsolás mentes multispektrális felhasználási területinek kiterjesztése
19 966 500  
34 425 000
C883919
Ulviczky Kft.
Technológiai folyadék hűtőrendszer kifejlesztése mobil tartályokhoz
19 956 000  
33 260 000
Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?