Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAz Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2020-1.2.1-GYAK)
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
Meghirdetés dátuma: 2020. május 29.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. április 12. 16:00
2021. április 12.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
50 000 000 Ft
Beérkezett igény:
33 millió Ft
Pályaművek száma
33-40 db
Beérkezett pályázatok száma:
29
Igényelhető támogatás
0,5-1,5 MFt
Pályázat futamideje
1-3 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) ismételten meghirdetett Felhívás célja, hogy az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria (kiegészítve Hollandiával) egyetemein tanuló tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező diákok nyári gyakorlat keretében bekapcsolódjanak a hazánkban működő vállalkozások, elismert felsőoktatási és kutatóintézeti kutatócsoportok kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységébe, ezáltal a gyakornokok alkalmazhatják megszerzett tudásukat, megismerhetik a vállalatok, illetve az egyes kutatócsoportok működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak a vállalat, illetve kutatócsoport sikeréhez, továbbá betekintést nyerhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekbe.

A jövőbeni kutatás-fejlesztési projektekhez szükséges emberi erőforrás, kutató-fejlesztői utánpótlás biztosítása érdekében a sikeres projektek eredményeként:

a gyakornokok munkatapasztalatot szereznek és hazai kapcsolatokat építenek;

a gyakornokot fogadó intézmények hasznosítják a gyakornokok tudását és ötleteiket, valamint potenciális munkaerőt próbálhatnak ki.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet a fogadó intézmény nyújtja be.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés (továbbiakban EPTK) felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. április 12-én 16:00-ig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra fogadó intézményként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok (GFO kód: 113, 114, 141, 572, 573), amelyek legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 552, 562, 599) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények.

Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO kód: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382), amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatást igénylőkkel szemben támasztott további feltételek a Felhívás 3. és a mellékletét képező Általános Pályázati Útmutató 6.2. pontjában találhatóak.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatható célkitűzések köre

2021-ben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan:

Kutatás-fejlesztéshez szükséges emberi erőforrás biztosítása, kutató-fejlesztői utánpótlás és képzés, tehetséggondozás. Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban és Ausztriában tanuló magyar állampolgársággal rendelkező BSc, BA, MSc, MA (beleértve az osztatlan) képzésben tanuló hallgató vagy PhD hallgató magyarországi nyári gyakorlat keretében történő foglalkoztatása.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

2021-ben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan:

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 50 millió forint. A támogatás mértéke 100%. Támogatási kérelmenként és gyakornokonként az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege maximum 1.500.000,- Ft (500.000,- Ft/hónap). Minden egyes gyakornok esetén külön támogatási kérelem benyújtása szükséges. Ugyanazon gyakornok foglalkoztatására egyidejűleg csak egy támogatási kérelem nyújtható be, és ugyanazon gyakornok foglalkoztatása csak egyszer részesíthető támogatásban. Amennyiben a foglalkoztatás időtartama nem egész hónap, úgy az 500.000-, Ft egységköltség arányosan számítandó.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Pályázható az ismételten meghirdetett 2020-1.2.1-GYAK felhívás
Az NKFI Alapból ismételten meghirdetett 2020-1.2.1-GYAK pályázati felhívás kitöltő programja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

A pályázatok 2021. március 16-tól 2021. április 12.16:00-ig nyújthatók be.

Tovább a felhíváshoz: Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve) (2020-1.2.1-GYAK)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. március 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a 2021-ben is meghirdetett 2020-1.2.1-GYAK kódszámú pályázati felhívás keretében

A beadási határidőig 23 db pályázat érkezett 30 356 772 forint támogatási igénnyel. Formai szempontból 22 db pályázat bizonyult megfelelőnek, mely pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelt és rangsorolt, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke ezen pályázatok támogatására tett javaslatot a Támogató részére.

A Támogató döntése alapján 22 db projekt részesül összesen mintegy 28 856 562 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. május 28.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.2.1-GYAK-2021-00030 Pezomed Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tehetséggondozás gyakornok foglalkoztatásával a Pezomed Kft-nél 1 491 750 1 491 750 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 18/b 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00031 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont A szimbolikus tájkép kutatása többnemzetiségű városokban: elméleti keretek és módszertani eljárások fejlesztése 1 500 000 1 500 000 1112 Budapest, Budaörsi út 45. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00032 PERIFÉRIA Közpolitikai és Kutatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság Bérlői lakásszövetkezeti modellprogram Magyarországon: Egy megfizethető lakhatási alternatíva kidolgozása a létező piaci és állami megoldásokon túl 1 500 000 1 500 000 1089 Budapest, Orczy út 46-48. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00033 Infominero Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Gyakornok alkalmazás az Infominero kft K+F projektjében (mesterséges intelligencia alkalmazása autóipari alkatrészek és kisrepülőgépek tervezésénél) 1 500 000 1 500 000 1114 Budapest, Váli utca 4. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00034 4sys Korlátolt Felelősségű Társaság Nyári gyakorlat megvalósítása a 4SYS Kft-nél 1 209 676 1 209 676 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00035 DEBRECENI EGYETEM Zenés elbeszélés és önéletrajzi emlékek: kapcsolat és jelentés 1 500 000 1 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2020-1.2.1-GYAK-2021-00036 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Francia-magyar diplomáciai kapcsolatok a Valois-Habsburg-oszmán nagyhatalmi versengés kontextusában, 1522-1540 1 000 000 1 000 000 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00037 Természettudományi Kutatóközpont Szerkezet-tulajdonság összefüggések vizsgálata molekuláris félvezetők körében 1 500 000 1 500 000 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00038 Drótposta Consulting Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíltforrású fizetésforgalmi rendszer kutatás-fejlesztési projekt FP 1 498 500 1 498 500 1031 Budapest, Záhony u 7. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00040 Drótposta Consulting Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíltforrású fizetésforgalmi rendszer kutatás-fejlesztési projekt 1 498 500 1 498 500 1031 Budapest, Záhony u 7. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00041 Euroadvance Közgazdasági Tanácsadó Kft. Tehetséggondozás gyakornok foglalkoztatásával az Euroadvance Kft-nél 1 491 750 1 491 750 4551 Nyíregyháza (Oros), Szállási u. 18/A. .
2020-1.2.1-GYAK-2021-00042 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szélplazma turbulencia vizsgálata nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztikával a MAST tokamakon 1 500 000 1 500 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós 29-33. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00043 Wigner Fizikai Kutatóközpont Optikailag aktív szerves-fém hálózatok vizsgálata 1 487 046 1 487 046 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út  29-33. .
2020-1.2.1-GYAK-2021-00044 Wigner Fizikai Kutatóközpont Gyémántbeli Xe-hoz köthető ponthibák vizsgálata gyémántkristályban atomi szintű szimulációs módszerekkel 1 487 046 1 487 046 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2020-1.2.1-GYAK-2021-00045 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Ellentétes terű szeptum mágnes prototípus tervezése 1 270 542 1 270 542 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00046 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Görbe CCT szupravezető mágnesek terének és tekercsgeometriájának optimalizálása 1 437 480 1 437 480 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2020-1.2.1-GYAK-2021-00047 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Hordozható MWPC alapú müográfiai detektor fejlesztése és konstrukciója 991 364 991 364 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33..
2020-1.2.1-GYAK-2021-00048 Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont PhD hallgató nyári gyakorlata, kutatási téma: Karrierutak elemzése: egyéni döntések, hálózatok, társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci következmények 1 000 000 1 000 000 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00049 Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Elit iskolák hatásvizsgálata 1 322 580 1 322 580 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00050 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetikai és biotechnológiai módszerek alkalmazása az agráriumban 1 000 000 1 000 000 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00051 Természettudományi Kutatóközpont Hiszton metiltranszferázok RNS kötőpartnereinek azonosítása 920 328 920 328 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. 
2020-1.2.1-GYAK-2021-00052 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Optikai kameramodell építése szintetikus diagnosztika céljára 750 000 750 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
Utolsó módosítás: 2021. június 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2020-1.2.1-GYAK) nyertes pályázatai
A pályázati felhívás célja, hogy az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria egyetemein tanuló tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező diákok nyári gyakorlat keretében bekapcsolódjanak a hazánkban működő vállalkozások, elismert felsőoktatási és kutatóintézeti kutatócsoportok kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységébe, ezáltal a gyakornokok alkalmazhatják megszerzett tudásukat, megismerhetik a vállalatok, illetve az egyes kutatócsoportok működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak a vállalat, illetve kutatócsoport sikeréhez, továbbá betekintést nyerhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekbe.

A beadási határidőig 29 pályázat érkezett több mint 33 millió forint támogatási igénnyel. Formai szempontból mind a 29 pályázat megfelelő volt, ezért a pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke a pályázatok támogatására tett javaslatot az Innovációs és Technológia Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkárának.

A Támogató döntése alapján 29 projekt részesül összesen mintegy 33 251 687 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. szeptember 11.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
2020-1.2.1-GYAK-2020-00001 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM P-adikus Hodge-elmélet alkalmazásai az Iwasawa-elméletben 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00002 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Perfektoid terek és többváltozós (phi,Gamma)-modulusok 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00003 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2020-1.2.1-GYAK) Szirmai Róbert Bálint  1 000 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00004 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Optimalizált célpontlista az ARIEL-űrtávcső Kiegészítő Tudományos Programjához 1 000 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Gyakornoki munka a TK Politikatudományi Intézetben A weberi vezetők visszatérése kutatócsoportban   1 472 625
2020-1.2.1-GYAK-2020-00006 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Gyakornoki munka a Társadalomtudományi Központ (Politikatudományi Intézet) A hatalommegosztás dimenziói összehasonlító elemzésben elnevezésű kutatásában 1 472 625
2020-1.2.1-GYAK-2020-00007 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Fiatal csillagok fényváltozásainak vizsgálata földi és űrtávcsöves adatok alapján 577 966
2020-1.2.1-GYAK-2020-00008 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont A Brexit hatása a Nagy-Britanniában élő magyarok demográfiai összetételére, munkaerőpiaci helyzetére és  hazatelepülési szándékára a brit és magyar statisztikai adatok tükrében 1 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00009 DEBRECENI EGYETEM 2020-1.2.1-GYAK  Valuch Mariann 1 489 950
2020-1.2.1-GYAK-2020-00010  SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET Mesterséges Intelligencia kutatás nyári gyakorlat 1 247 752
2020-1.2.1-GYAK-2020-00011 Wigner Fizikai Kutatóközpont Korszerű funkcionális anyagok tervezése 1 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00012 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Ellentétes-terű szeptum mágnes prototípus fejlesztése 1 249 910
2020-1.2.1-GYAK-2020-00013 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Az erős kölcsönhatás megismerése könnyű- és nehézkvark-jetek eseményaktivitástól függő vizsgálatával az LHC energiáin 1 250 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00014 Wigner Fizikai Kutatóközpont Topologikusan védett nodális fermionok kétdimenziós szupravezetők fázisátalakulásainál 1 198 500
2020-1.2.1-GYAK-2020-00015 Wigner Fizikai Kutatóközpont Mentális modellek dekódolása egér látókérgéből elektrofiziológiai adatok segítségével 1 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00016 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RÉNYI ALFRÉD MATEMATIKAI KUTATÓINTÉZET Párosítások számolása bireguláris gráfokban 435 396
2020-1.2.1-GYAK-2020-00017 DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság MAGYAR EGYETEMI HALLGATÓ NYÁRI GYAKORLATA A DERMA-ART KFT-NÉL 1 491 750
2020-1.2.1-GYAK-2020-00018 Milestone Consulting Kft. Milestone Online Institute - egy sikeres hazai oktatási vállalkozás nemzetközi színrelépése 866 666
2020-1.2.1-GYAK-2020-00019 Milestone Consulting Kft. Future Hungary -  tehetséges diákok hazahozatala és munkábaállásának segítése - tanulmány és üzleti terv nemzetközi jógyakorlatok alapján 1 299 999
2020-1.2.1-GYAK-2020-00020 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Ökoszisztéma modellek loop analízisének matematikai vizsgálata 749 999
2020-1.2.1-GYAK-2020-00021 Közgazdaság -és Regionális  Tudományi Kutatóközpont Szoftverfejlesztés nemzetközi vesecsereprogramokra 1 250 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00022 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A mesterséges és erősen módosított víztestek ökológiai állapotértékelési módszertanának kidolgozása a Víz Keretirányelvnek megfelelően 1 500 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00023 Természettudományi Kutatóközpont Policiklusos aromás és antiaromás szénhidrogének szintézise félvezető alkalmazásokhoz 1 000 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00024 SEMMELWEIS EGYETEM Mágneses nanorészecskéket tartalmazó szöveti struktúrák előállítása és karakterizálása 1 000 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00025 4sys Korlátolt Felelősségű Társaság Gyakornok alkalmazása a 4SYS Kft-nél 838 708
2020-1.2.1-GYAK-2020-00026 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A colliculusok thalamo-amygdaláris rendszerrel való kapcsolatainak feltérképezése pályajelölési technikák használatával 1 000 000
2020-1.2.1-GYAK-2020-00027 SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft. Teljesítménydiagnosztika a sport-és élettani tudományokban: a koronavírus járvány motorikus tényezőkre, fiziológiai összetevőkre és pszichés állapotára gyakorolt hatása 1 369 891
2020-1.2.1-GYAK-2020-00028 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A zenei preferenciák kultúrák közötti tanulmányozása stimulus alapú online kérdőív segítségével 1 489 950
2020-1.2.1-GYAK-2020-00029 PLASMA EXPERT KorlátoltFelelősségű Társaság BLOODSTAT' - Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgató foglalkoztatása gyógyszerkiindulási anyag gyártáshoz kapcsolódó alapkutatási tevékenység informatikai támogatásához. 1 500 000
Utolsó módosítás: 2020. szeptember 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?