Ön itt áll: PályázóknakPályázatokGyorsítósáv (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV)
Gyorsítósáv
Meghirdetés dátuma: 2020. szeptember 22.
Utolsó módosítás:
 2021. március 08.
Verzió: 5
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. március 31. 16:00
2021. március 31.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
3 000 000 000 Ft
107%
107%
Beérkezett igény:
10 781 millió Ft
Benyújtható igény:
10 000 millió Ft
Pályaművek száma
20-30
Beérkezett pályázatok száma:
84
Igényelhető támogatás
50-200 MFt
Pályázat futamideje
12-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások

 • Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
 • A projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.
 • A felhívás keretéből elsősorban a biotechnológia, orvosi technológia és az IT területen megvalósuló projektek támogathatók.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. október 9-én 12.00 óráig lehetséges.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. március 31. 16.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek, melynek beszámolója közzétételre került,
 • az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív,
 • legalább 25%-ban olyan kutató(k) és/vagy PhD fokozattal bíró(k) a tulajdonosuk, aki(k) egyetem(ek) vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közalkalmazottja(i) vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottja/alkalmazottja volt vagy
 • tulajdonosai között szerepel valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy
 • a projekt témájában benyújtott szabadalommal rendelkeznek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, vagy érvényes szabadalom hasznosítási jogával rendelkezik, vagy
 • rendelkezik egyetemi hozzájárulással az adott szabadalom hasznosításról.

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés.
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, alapkutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, , általános költségek, piacra jutási tevékenység.

További lényeges feltételek

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi vállalások kötelezőek:

1. Kifejlesztett új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus
A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig rendelkeznek legalább egy prototípussal vagy piacra vihető termékkel vagy technológiával vagy szolgáltatással.

2. Kutató foglalkoztatása
1 fő kutató foglalkoztatása a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig, minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy, aki a projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként vesz részt (meglévő vagy az új munkavállaló is elfogadható).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 3 milliárd forint keretösszeget biztosít. Projektenként 50-200 millió forint támogatás igényelhető.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Meghosszabbodik a 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázat támogatási kérelmeinek beadási határideje
Az NKFI Alapból meghirdetett „GYORSÍTÓSÁV” című 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV kódszámú pályázati felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási határideje módosul.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2020. december 18. 12:00 óra helyett 2021. január 20. 16:00 óra. A pályázatok folyamatosan benyújthatók a www.palyazat.gov.hu portálon.

Tovább a felhíváshoz: Gyorsítósáv (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. december 12.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Több mint 10 milliárd forintnyi pályázati igény érkezett, ezért a Gyorsítósáv pályázat lezárult
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NKFI Alapból meghirdetett Gyorsítósáv (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV) című pályázati felhívásra benyújtott támogatási igények összesített értéke meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeg ötszörösét, ezért az NKFI Hivatal a beadás lehetőségét a felhívásban, valamint a pályázati oldalon közölt információknak megfelelően a végső benyújtási határidő lejárta előtt, 2020. október 9-én 11.42 órakor lezárta.

A beérkezett pályázatok feldolgozása és értékelése hamarosan megkezdődik.

Utolsó módosítás: 2020. október 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „Gyorsítósáv (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV)” pályázati felhívás keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus2, termék3, technológia4 vagy szolgáltatás5 kifejlesztésére irányuljanak;
 2. a projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívásra a beadási határidőig 23 db támogatási kérelem érkezett mintegy 3 141 723 848 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 20 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek. Az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján 20 db pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 2 915 704 080 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 22.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő/ konzorciumvezető neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00002 Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Génexpresszió alapú szuperérzékeny géndiagnosztikai fejlesztés 187 941 600 234 698 400 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00003 Single-cell technologies Korlátolt Felelősségű Társaság Scopeai: intelligens sejtdiagnosztika 150 055 200 200 719 200 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00004 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Nagysebességű real time mozgáskorrekcióra képes elektronika és erre épített Akuszto-optikai kétfoton mikroszkóp termék, illetve humán endoszkópos diagnosztikai termék fejlesztése. 191 616 077 298 783 153 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00005 RADIOPHARMACY Laboratórium Kutató- Fejlesztő, Minőségellenőrző, Oktató, Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A 68Ga izotóppal jelzett HSA nanokolloid diagnosztikum kifejlesztése a tüdő inhaláció és a sentinel nyirokcsomó scintigráfiásvizsgálatára 198 800 000 257 000 000 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00006 MÉLYTERKER Mélyépítő, Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens objektumalapú CAD szoftver fejlesztése infrastrukturális létesítmények tervezéséhez 199 242 240 322 500 000 1111 Budapest, Budafoki út 20. 1. em. 4.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00007 SUPERFOODS Korlátolt Felelősségű Társaság Új mikrobiom működés vizsgálatán alapuló egészségipari szolgáltatás létrehozása 116 763 048 150 170 613 1082 Budapest, Futó utca 6.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00008 Orthosera Korlátolt Felelősségű Társaság Hiperakut szérumterápiás készítmény a mozgásszervi degeneratív betegségek gyógyításáért 199 258 250 293 835 000 1149 Budapest, Mexikói út 9.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00009 Epi-Pharma Gyógyszerkutató Korlátolt Felelősségű Társaság Proteomimetikus peptid gyógyszerek fejlesztése és gyártása nagyáteresztő képességű innovatív platformon 114 337 077 155 621 042 6720 Szeged, Dóm tér 10.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00010 EvolVeritas Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Szívinfarktus okozta szövetpusztulás és koronavírus okozta trombózis ellenes gyógyszerjelöltek állatkísérletes bevizsgálása, és üzletileg hasznosítható prototípusok kísérleti fejlesztése 74 200 000 100 500 000 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00011 PHARMAHUNGARY 2000 Kísérletes és Klinikai Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Kardiovaszkuláris betegségek mikroRNS alapú terápiájának tovább fejlesztése és kapcsolódó komplex szolgáltatáscsomag piacra vitele 107 100 000 134 400 000 1089 Budapest, Orczy út 2-4. III-IV.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00012 Genesis Theranostix Korlátolt Felelősségű Társaság Anya- és gyermekéletek megmentése biotechnológiai innovációval – Korai diagnosztika, prevenció és személyre szabott orvoslás súlyos terhességi kórképekben és vetélésekben 199 997 997 268 277 497 1061 Budapest, Andrássy út 18.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00015 Dermus Korlátolt Felelősségű Társaság Dermus lesionaid bőrrák kezelés támogatás 162 000 000 270 000 000 1119 Budapest, Sopron utca 64.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00016 BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Humán őssejt alapú in vitro toxikológiai platform 123 531 600 150 632 000 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00017 BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Korlátolt Felelősségű Társaság Talaj- és növényegészséget javító, termésnövelő mikrobiális csávázó és oltóanyag fejlesztése szántóföldi haszonnövények számára. 143 014 249 190 838 606 1045 Budapest, Berlini út 47-49.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00018 Kinepict Health Korlátolt Felelősségű Társaság Véráramlási paraméterek vizsgálatára alkalmas innovatív képalkotási technológia fejlesztése endovaszkuláris intervenciók döntéstámogatására 104 365 714 141 327 312 1026 Budapest, Júlia utca 11.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00019 Smart Project Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű társaság Smart projekt portfólió menedzser  89 192 600 137 341 832 9172 Győrzámoly, Cseresznyefa utca 7.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00020 P-INVENT Konzultációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Termékenységet támogató diagnosztikai rendszer kutatása és fejlesztése 196 978 000 264 450 000 1037 Budapest, Bokor utca 9-11, -1Ü/6.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00021 PentaG Technologies Üzleti-és Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Elemző rendszer megvalósítása a PentaG Technologies Kft.-nél 177 113 400 256 241 000 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00022 Jedlik Innováció Korlátolt Felelősségű Társaság Emulált elasztikus aktuátor alapú exo-szkeleton kutatás-fejlesztése mozgásrehabilitáció célú alkalmazásokhoz 90 660 828 112 025 460 1083 Budapest, Práter utca  50/A.
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00023 StreamNovation Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Gyógyszerkutatást és molekula tervezést támogató, mesterséges intelligenciára épülő kvantumkémiai szimulációs szoftver 89 536 200 110 736 600 1083 Budapest, Práter utca  50/A.
Utolsó módosítás: 2021. július 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül támogató szakmai véleményt kapott projektek
A 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázati felhívás keretén belül támogató szakmai véleményt kapott projektek, melynek birtokában támogatási kérelmet nyújthatnak be a „GYORSÍTÓSÁV (2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV)” című felhívásra.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. január 31.

Kérelem azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
C1091574 Genesis Theranostix Kft Anya- és gyermekéletek megmentése biotechnológiai innovációval – Korai diagnosztika, prevenció és személyre szabott orvoslás súlyos terhességi kórképekben és vetélésekben 199 997 998 268 277 497
C1119276 Secudit Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Informatikai fenyegetettség előrejelző rendszer 191 393 760 243 264 000
C1087495 EvolVeritas Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Szívinfarktus okozta szövetpusztulás és koronavírus okozta trombózis ellenes gyógyszerjelöltek állatkísérletes bevizsgálása, és üzletileg hasznosítható prototípusok kísérleti fejlesztése 74 200 000 100 500 000
C1086955 Epi-Pharma Gyógyszerkutató Kft. Proteomimetikus peptid gyógyszerek fejlesztése és gyártása nagyáteresztő képességű innovatív platformon 114 337 077 155 621 042
C1115678 OrthoSera Korlátolt Felelősségű Társaság Hiperakut szérumterápiás készítmény a mozgásszervi degeneratív betegségek gyógyításáért 199 798 000 293 835 000
C1105342 MÉLYTERKER Mélyépítő, Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Intelligens objektumalapú CAD szoftver fejlesztése infrastrukturális létesítmények tervezéséhez. 199 242 240 322 500 000
C1086786 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Nagysebességű real time mozgáskorrekcióra képes elektronika és erre épített Akuszto-optikai kétfoton mikroszkóp termék, illetve humán endoszkópos diagnosztikai termék fejlesztése. 199 718 965 298 788 930
C1115034 RADIOPHARMACY Laboratórium Kutató- Fejlesztő, Minőségellenőrző, Oktató, Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A 68Ga izotóppal jelzett HSA nanokolloid diagnosztikum kifejlesztése a   tüdő inhaláció és a sentinel nyirokcsomó scintigráfiás vizsgálatára 198 800 000 257 000 000
C1118035 Delta Bio 2000 Kft. Génexpresszió alapú szuperérzékeny géndiagnosztikai fejlesztés 187 941 600 234 698 400
C1087870 Pharmahungary 2000 Kft. Kardiovaszkuláris betegségek mikroRNS alapú terápiájának tovább fejlesztése és kapcsolódó komplex szolgáltatáscsomag piacra vitele 107 100 000 134 400 000
C1116745 Single-Cell Technologies Kft. scopeAI: Intelligens Sejtdiagnosztika 150 055 200 200 719 200
C1102173 SUPERFOODS Korlátolt Felelősségű Társaság Új mikrobiom működés vizsgálatán alapuló egészségipari szolgáltatás létrehozása 116 763 048 150 170 613
Utolsó módosítás: 2021. február 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Gyorsítósáv pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?