Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokNKFI AlapSzellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
Meghirdetés dátuma: 2021. június 29.
Módosítás:
 2024. május 08.
Verzió: 3
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. december 20. 12:00
2024. június 28.
Postára adás határideje: A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani, a támogatási kérelmet és a nyilatkozatot nem szükséges papír alapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
További beadási határidők:
2024. augusztus 30., 2024. október 31., 2024. december 20.
Pályázat benyújtója
Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg
100 000 000 Ft
Pályaművek száma
20-50
Igényelhető támogatás
0,1 - 7,5 MFt
Pályázat futamideje
18 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati felhívás célja a természetes személyek szellemi alkotásainak hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A támogatási kérelem benyújtása

2023. január 1-jét megelőzően beérkezett támogatási kérelmek esetén:

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A nyilatkozat – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.

2023. január 1-jét követően beérkezett támogatási kérelmek esetén:

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.

A nyilatkozatot az alábbiak szerint kell aláírni (hitelesíteni):

 1. az aláírásra jogosultnak minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell azt ellátnia vagy
 2. az aláírásra jogosultnak azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell azt aláírnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött.
  (Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes)

A támogatási kérelmet kizárólag a Pályázati e-ügyintézés felületen lehet benyújtani, sem a támogatási kérelmet, sem a nyilatkozatot nem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.

2021-ben az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

2022-ben az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2022. február 28.
 • 2022. április 29.
 • 2022. június 30.
 • 2022. augusztus 31.
 • 2022. október 31.
 • 2022. december 30.

2023-ban az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2023. augusztus 31.
 • 2023. október 31.
 • 2023. december 15. 12:00 óráig.

2024-ben az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2024. június 28.
 • 2024. augusztus 30. 
 • 2024. október 31. 
 • 2024. december 20. 12:00 óráig.

A támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek.

A támogatható tevékenységek köre

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása

IV. Európai szabadalom hatályosítása

V. Hazai védjegy bejelentés

VI. Európai uniós védjegy bejelentés

VII. Nemzetközi védjegy bejelentés

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke

2021-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió forint.

2022-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 40 millió forint.

2023-as évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió forint.

2024-es évre vonatkozóan:
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió forint.

A támogatás mértéke 100%.

Támogatási kérelmenként a maximálisan igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően maximum 7 500 000 Ft lehet.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Elérhető a 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltő programja

Megjelent az NKFI Alapból meghirdetett 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltő programja, amely a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén érhető el.

A támogatási kérelmek 2024. június 13-tól nyújthatók be.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)

Utolsó módosítás: 2024. június 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás

Az NKFI Alapból 2021. június 29-én meghirdetett 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) kapcsán kiegészítésre került a Felhívás 2. pontja, tekintettel arra, hogy jelen Felhívás folyamatos beadású, így a 2022. évre vonatkozóan a támogatás forrása, a várható pályázati keretösszeg és a támogatott kérelmek várható száma is rögzítésre került. 

A Felhívás 9.3. pontjában a 2022. évre vonatkozóan a beérkezési határnapok, valamint döntési napok meghatározásra kerültek az alábbiak szerint.

2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 

 • 2022. február 28. 
 • 2022. április 29. 
 • 2022. június 30. 
 • 2022. augusztus 31. 
 • 2022. október 31. 
 • 2022. december 30. 

A támogatói döntés várható időpontja (2 havonta történő döntéshozatallal): 

 • 2022. február 28-ai és 2022. április 29-ei beérkezési határnapok esetén 2022. II. negyedév, 
 • 2022. június 30-ai beérkezési határnap esetén 2022. III. negyedév, 
 • 2022. augusztus 31-ei és 2022. október 31-ei beérkezési határnapok esetén 2022. IV. negyedév, 
 • 2022. december 30-ai beérkezési határnap esetén 2023. I. negyedév.

A Felhívás  9.3 pontjában a "Támogatói döntés 2021. június 30-át követően kizárólag a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó módosításának hatályba lépését követően hozható." kitétel törlésre került. 

A Felhívás 10. pontjában pontosításra került a nem elektronikus aláírással ellátott dokumentum benyújtására vonatkozó rész.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)

Utolsó módosítás: 2021. december 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból 2021. június 29-én meghirdetett 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltő programja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók. A végső beadási határidő 2021. december 31.

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)

Belépés a kitöltő program felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 6. forduló

A 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázati felhívásra 2023.09.01. és 2023.10.31. között 3 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 2 700 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 2 db projekt támogatására tett javaslatot a Támogató részére 1 200 000 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 2 db projekt részesül 1 200 000 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2024. május 17.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2023-00068 Dr. Feczkó Tivadar P2300168 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2023-00069 Varga Gábor Előregyártott sorolható házelem modul rendszer 5650 600 000 600 000 -
Utolsó módosítás: 2024. május 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 5. forduló

A 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázati felhívásra 2023.08.10. és 2023.08.31. között 3 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 8 150 850 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 1 db projekt támogatására tett javaslatot a Támogató részére 600 000 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 1 projekt részesül 600 000 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. december 7.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2023-00066 Katona Zoltán P2300281 Kappan gasztronómiai előkészítése 600 000 600 000 -
Utolsó módosítás: 2024. május 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 4. forduló

A 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.09.01. és 2022.12.30. között 19 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 23 633 644 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 12 db projekt támogatására tett javaslatot a Támogató részére 14 738 784 forint értékben. A Támogató döntése alapján 12 projekt részesül 14 738 784 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. szeptember 13.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00045 Varga Zalán Varga Frigyes királybúzája (lajstromszám: 238782) 100 000 100 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00046 Kárpáty István
P2100202 PCT/HU2021/050074 BELSŐÉGÉSŰ MOTOR OXIGÉN SŰRÍTŐ BERENDEZÉSSEL, ELJÁRÁS, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMTERMÉK ÉS SZÁMÍTÓGÉPPEL OLVASHATÓ TÁROLÓEGYSÉG BELSŐÉGÉSŰ MOTOR MŰKÖDTETÉSÉRE OXIGÉN SŰRÍTŐ BERENDEZÉSSEL 792 425 792 425 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00047 Lelkes Márk Csomagolás folyadékok és folyékony anyagok tárolására és kiadására - PCT/HU2022/050045 1 600 000 1 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00048 Muskatal István P2100368 számú "Sportolói teljesítményt mérő eszköz, ilyen eszközt tartalmazó sportpálya és ezek alkalmazása" című szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00053 Barabás Roland U2200134 sz. "Fékhatás növelő berendezés" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai használatiminta-oltalom szerzés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00054 Lakos Dániel Motocozy - futóbicikli és babakocsi hibrid - Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása PCT/HU2021/000002 6 183 753 6 183 753 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00056 Hajba Tamás U2200096 számú "Szerszám trapézlemezek lyukasztásához" című használati minta bejelentés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00057 Hajba Tamás P2200166 számú "Műanyag építőelem-készlet falszerkezetek készítésére, valamint eljárás falszerkezetek létesítésére az építőelemkészlettel" című szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00059 Uchrin Friderika "Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből" találmány Európai szabadalom hatályosítása 3325429 1 200 000 1 200 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00060 Gasztonyi Örs Péter U2200184 sz. "Vízibicikli rátét sup deszkához vagy szörfdeszkához" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai használatiminta-oltalom szerzés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00061 Tóth Zoltán László U2200057 sz. "Dombház teherhordó szerkezet" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai használatiminta-oltalom szerzés 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00062 Nieto Ramón Mágneses kioldóeszköz előfeszített horgászathoz európai regionális szakaszba léptetése 1 262 606 1 262 606 -
Utolsó módosítás: 2023. október 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 3. forduló

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.07.01. és 2022.08.31. között 6 db támogatási kérelem érkezett be 3 335 830 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 3 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 1 804 500 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. december 20.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00041 Szalai Gábor László Európai (közösségi) szabadalmi bejelentés benyújtása a „Horgász csali vető csőnehezék” című ta-lálmányra (EP20767039.9) PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés alapján 1 300 000 1 300 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00042 VERES VILMOS ISTVÁN TETŐSZERKEZETI ELEM U2100189/ 1 444 500 444 500 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00043 Dr. Keserű Barna Arnold WellTrademark - Trademark is our profession (238015) 60 000 60 000 -
Utolsó módosítás: 2023. október 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 2. forduló

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.03.01. és 2022.06.30. között 12 db támogatási kérelem érkezett be 14 838 293 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 9 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 12 057 190 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. október 19.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00027 TÓTH MIHÁLY ALEX Glecol kifejezésre szóló védjegy lajstromozása iránti kérelem benyújtása (Lajstromszám: 237 425) 60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00028 Gudlin Zsófia PCT/HU2020/000018 sz., "Fröccsöntött termék és eljárás a fröccsöntött termék kialakítására" c. PCT bejelentés nemzeti/regionális eljárások megindításának finanszírozása 5 486 711 5 486 711 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00029 Dr. Harangozó Gábor PCT/HU2022/050006 sz. Aszimmetrikus kriptográfiai módszerek c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 833 190 833 190 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00032 Kruppa László Növelt hatásfokú, átesésmentes légcsavar (SZTNH P2000013) nemzetközi jogi védelme, PCT/IB2020/058337 eljárás második, nemzeti szakasz, USA reláció 1 500 000 1 500 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00033 Bereczki Imre P2200150 SZ., „ELJÁRÁS TALAJERŐ UTÁNPÓTLÁSÁRA GABONANÖVÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL " C. BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HAZAI OLTALOMSZERZÉS 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00034 Dövényi Zoltán László Berendezés folyamatos szállítóberendezés anyagáramának, mozgási energiájának hasznosítására c. használati mintaoltalommal kapcsolatos szabadalmi bejelentés. Lajstromszám: 5444. 317 500 317 500 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00035 Urbán László Bogárház 1./2208023 100 000 100 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00036 Urbán László Kakukkos óra 1./2209283 100 000 100 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00038 Dr. Kohlhéb Róbert PCT/HU2020/050015 "Kerékagy elrendezés forgatott dobos hajtásokhoz" c. PCTbejelentés szerinti európai, kínai és amerikai nemzeti bejelentések 3 059 789 3 059 789 -
Utolsó módosítás: 2022. október 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 1. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.08.13. és 2022.02.28. között 26 db támogatási kérelem érkezett be 17 558 425 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 16 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 12 521 806 forint értékben. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 5.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00002 Dr. Török Réka Orientify nemzetközi védjegybejelentés (magyar lajstromszám: 229709, nemzetközi lajstromszám: 1612144) 400 000 400 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00004 Ratkó Tünde P2100228 sz., "Tampon, betét, illetve pelenka fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére" c. magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00005 Ratkó Tünde PCT/HU2021/050040 sz. "Nedvszívó intimhigiéniai termék fertőzés megelőzésére és kezelésére" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00006 Dobrányi Tamás Géza BEJELENTÉS VILLAMOS ÁRAM JÁRMŰVEK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL 596 900 596 900 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00009 Erdélyi Imre PCT/HU2020/050018 szabadalmi bejelentés nemzeti szakaszának indítása 1 809 480 1 809 480 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00011 Szlovák Ferenc Dugattyú nélküli rotációs motor P2100372  600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00012 Kocsis-Meriadt Brigitta Zsófia BorPortré szó védjegy, Lajstromszám: 236 103, Ügyiratszám: M2101052 /7  60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00014 Gombos Ákos  Ektoparazita eltávolító eljárás és berendezés PCT  (PCT/HU2020/050005) szerinti nemzeti szakaszainak (USA: 17/605,039, EU: EP20805134.2) támogatása 2 188 060 2 188 060 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00015 Lelkes Márk Csomagolás folyadékok és folyékony anyagok tárolására és kiadására - U 21 00098 590 000 590 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00017 Vajda Richárd U2100045 sz., "Behúzó csipesz" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 250 000 250 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00019 Nemes Péter Görgős vezető egység núttal rendelkező lineáris profilokhoz P2100424 ügyszámú Szabadalmi bejelentés 409 400 409 400 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00020 Rédey Soma Dániel Szabadalmi bejelentés "Eljárás kenderrosttal töltött komposztálható, politejsav alapú termékek előállítására (ü.sz.: P 21 00420)" címmel 507 966 507 966 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00021 Dr. Török Réka Orientify EU védjegybejelentés (lajstromszám: 1612144) 250 000 250 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00023 TÓTH MIHÁLY ALEX GlicECO kifejezésre szóló védjegy lajstromozása iránti kérelem benyújtása (Lajstromszám: 237 085) 60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00024 Urbán László Madárház eltérő termetű madarak egyidejű vagy azonos esélyű etetésére 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00026 ZÁMBÓ JÁNOS P22 00048 üisz "Kompozíció fehérjékémmel töltött csokoládé előállításához" c. szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 -
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?