Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokNKFI AlapSzellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
Meghirdetés dátuma: 2021. június 29.
Módosítás:
 2022. november 30.
Verzió: 2
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. december 30.
2022. december 30.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
Pályázat benyújtója
Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg
40 000 000 Ft
Pályaművek száma
6-30
Igényelhető támogatás
0,1 - 7,5 MFt
Pályázat futamideje
18 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati felhívás célja a természetes személyek szellemi alkotásainak hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Figyelemmel a 2022. október 31-ig beérkezett támogatási kérelmek támogatási igényére, a pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) 2. pontjában a 2022. évre vonatkozó keretösszeg a 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 200 millió Ft-ról 260 millió Ft-ra, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 100 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra módosult. A keretösszeghez igazítva a támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 40-160 db-ról 50-200 db-ra, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 25-50 db-ról 6-30 db-ra módosult.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A nyilatkozat – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.

A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.

2021-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2022. február 28.
 • 2022. április 29.
 • 2022. június 30.
 • 2022. augusztus 31.
 • 2022. október 31.
 • 2022. december 30.

A támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek.

A támogatható tevékenységek köre

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása

IV. Európai szabadalom hatályosítása

V. Hazai védjegy bejelentés

VI. Európai uniós védjegy bejelentés

VII. Nemzetközi védjegy bejelentés

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 40 millió forint. A támogatás mértéke 100%.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás

Az NKFI Alapból 2021. június 29-én meghirdetett 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) kapcsán kiegészítésre került a Felhívás 2. pontja, tekintettel arra, hogy jelen Felhívás folyamatos beadású, így a 2022. évre vonatkozóan a támogatás forrása, a várható pályázati keretösszeg és a támogatott kérelmek várható száma is rögzítésre került. 

A Felhívás 9.3. pontjában a 2022. évre vonatkozóan a beérkezési határnapok, valamint döntési napok meghatározásra kerültek az alábbiak szerint.

2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 

 • 2022. február 28. 
 • 2022. április 29. 
 • 2022. június 30. 
 • 2022. augusztus 31. 
 • 2022. október 31. 
 • 2022. december 30. 

A támogatói döntés várható időpontja (2 havonta történő döntéshozatallal): 

 • 2022. február 28-ai és 2022. április 29-ei beérkezési határnapok esetén 2022. II. negyedév, 
 • 2022. június 30-ai beérkezési határnap esetén 2022. III. negyedév, 
 • 2022. augusztus 31-ei és 2022. október 31-ei beérkezési határnapok esetén 2022. IV. negyedév, 
 • 2022. december 30-ai beérkezési határnap esetén 2023. I. negyedév.

A Felhívás  9.3 pontjában a "Támogatói döntés 2021. június 30-át követően kizárólag a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó módosításának hatályba lépését követően hozható." kitétel törlésre került. 

A Felhívás 10. pontjában pontosításra került a nem elektronikus aláírással ellátott dokumentum benyújtására vonatkozó rész.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)

Utolsó módosítás: 2021. december 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból 2021. június 29-én meghirdetett 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívás kitöltő programja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók. A végső beadási határidő 2021. december 31.

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG)

Belépés a kitöltő program felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 3. forduló

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.07.01. és 2022.08.31. között 6 db támogatási kérelem érkezett be 3 335 830 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 3 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 1 804 500 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. december 20.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00041 Szalai Gábor László Európai (közösségi) szabadalmi bejelentés benyújtása a „Horgász csali vető csőnehezék” című ta-lálmányra (EP20767039.9) PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés alapján 1 300 000 1 300 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00042 VERES VILMOS ISTVÁN TETŐSZERKEZETI ELEM U2100189/ 1 444 500 444 500 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00043 Dr. Keserű Barna Arnold WellTrademark - Trademark is our profession (238015) 60 000 60 000 -
Utolsó módosítás: 2022. december 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 2. forduló

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.03.01. és 2022.06.30. között 12 db támogatási kérelem érkezett be 14 838 293 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 9 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 12 057 190 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. október 19.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00027 TÓTH MIHÁLY ALEX Glecol kifejezésre szóló védjegy lajstromozása iránti kérelem benyújtása (Lajstromszám: 237 425) 60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00028 Gudlin Zsófia PCT/HU2020/000018 sz., "Fröccsöntött termék és eljárás a fröccsöntött termék kialakítására" c. PCT bejelentés nemzeti/regionális eljárások megindításának finanszírozása 5 486 711 5 486 711 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00029 Dr. Harangozó Gábor PCT/HU2022/050006 sz. Aszimmetrikus kriptográfiai módszerek c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 833 190 833 190 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00032 Kruppa László Növelt hatásfokú, átesésmentes légcsavar (SZTNH P2000013) nemzetközi jogi védelme, PCT/IB2020/058337 eljárás második, nemzeti szakasz, USA reláció 1 500 000 1 500 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00033 Bereczki Imre P2200150 SZ., „ELJÁRÁS TALAJERŐ UTÁNPÓTLÁSÁRA GABONANÖVÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL " C. BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HAZAI OLTALOMSZERZÉS 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00034 Dövényi Zoltán László Berendezés folyamatos szállítóberendezés anyagáramának, mozgási energiájának hasznosítására c. használati mintaoltalommal kapcsolatos szabadalmi bejelentés. Lajstromszám: 5444. 317 500 317 500 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00035 Urbán László Bogárház 1./2208023 100 000 100 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00036 Urbán László Kakukkos óra 1./2209283 100 000 100 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00038 Dr. Kohlhéb Róbert PCT/HU2020/050015 "Kerékagy elrendezés forgatott dobos hajtásokhoz" c. PCTbejelentés szerinti európai, kínai és amerikai nemzeti bejelentések 3 059 789 3 059 789 -
Utolsó módosítás: 2022. október 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2021-1.1.1-IPARJOG), 1. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2021-1.1.1-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.08.13. és 2022.02.28. között 26 db támogatási kérelem érkezett be 17 558 425 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 16 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 12 521 806 forint értékben. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 5.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00002 Dr. Török Réka Orientify nemzetközi védjegybejelentés (magyar lajstromszám: 229709, nemzetközi lajstromszám: 1612144) 400 000 400 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00004 Ratkó Tünde P2100228 sz., "Tampon, betét, illetve pelenka fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére" c. magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00005 Ratkó Tünde PCT/HU2021/050040 sz. "Nedvszívó intimhigiéniai termék fertőzés megelőzésére és kezelésére" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00006 Dobrányi Tamás Géza BEJELENTÉS VILLAMOS ÁRAM JÁRMŰVEK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL 596 900 596 900 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00009 Erdélyi Imre PCT/HU2020/050018 szabadalmi bejelentés nemzeti szakaszának indítása 1 809 480 1 809 480 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00011 Szlovák Ferenc Dugattyú nélküli rotációs motor P2100372  600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00012 Kocsis-Meriadt Brigitta Zsófia BorPortré szó védjegy, Lajstromszám: 236 103, Ügyiratszám: M2101052 /7  60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00014 Gombos Ákos  Ektoparazita eltávolító eljárás és berendezés PCT  (PCT/HU2020/050005) szerinti nemzeti szakaszainak (USA: 17/605,039, EU: EP20805134.2) támogatása 2 188 060 2 188 060 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00015 Lelkes Márk Csomagolás folyadékok és folyékony anyagok tárolására és kiadására - U 21 00098 590 000 590 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2021-00017 Vajda Richárd U2100045 sz., "Behúzó csipesz" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 250 000 250 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00019 Nemes Péter Görgős vezető egység núttal rendelkező lineáris profilokhoz P2100424 ügyszámú Szabadalmi bejelentés 409 400 409 400 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00020 Rédey Soma Dániel Szabadalmi bejelentés "Eljárás kenderrosttal töltött komposztálható, politejsav alapú termékek előállítására (ü.sz.: P 21 00420)" címmel 507 966 507 966 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00021 Dr. Török Réka Orientify EU védjegybejelentés (lajstromszám: 1612144) 250 000 250 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00023 TÓTH MIHÁLY ALEX GlicECO kifejezésre szóló védjegy lajstromozása iránti kérelem benyújtása (Lajstromszám: 237 085) 60 000 60 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00024 Urbán László Madárház eltérő termetű madarak egyidejű vagy azonos esélyű etetésére 600 000 600 000 -
2021-1.1.1-IPARJOG-2022-00026 ZÁMBÓ JÁNOS P22 00048 üisz "Kompozíció fehérjékémmel töltött csokoládé előállításához" c. szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 -
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?