Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFelhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz (MEC_21)
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2021. augusztus 30.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. október 07. 16:00
2021. október 07.
Postára adás határideje: 2021. október 8.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
1 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
250-300
Igényelhető támogatás
1,5 M - 25 M Ft, alprogramtól függően
Pályázat futamideje
legfeljebb 12 hónap/24 hónap, alprogramtól függően
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett pályázati felhívás elsődleges célja hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása.A pályázati kiírás négy alprogramot foglal magában:

Alprogram

Megnevezése

Kódszáma

1.

Részvétel külföldi konferencián

MEC_R_21

2.

Nemzetközi konferencia hazai szervezése

MEC_SZ_21

3.

A tudomány eredményeinek népszerűsítése

MEC_N_21

4.

Tudományos kiadványok megjelentetése

MEC_K_21


Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:

 1. részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon;
 2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);
 3. a tudomány és innováció eredményeinek társadalmi népszerűsítése, és a közösségi tudomány (Citizen Science) támogatása; valamint
 4. tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege, a támogatás összege, mértéke

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a négy meghirdetett alprogramra összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. A maximálisan igényelhető támogatás: az első alprogramban 1,5 millió Ft, a második alprogramban 10 millió Ft, a harmadik alprogramban 25 millió Ft, a negyedik alprogramban pedig 8 millió Ft.

A projekt futamideje

A projekt futamideje az 1-3. alprogramokban legfeljebb 12 hónap, a 4. alprogramban legfeljebb 24 hónap. A projekteknek 2021. december 1. és 2022. június 1. között kell megkezdődniük.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatok elkészítésének lehetősége az elektronikus pályázati rendszer (EPR) felületén 2021. szeptember 7-én nyílik meg, ezt követően tölthetők le a pályázati projekttervek formanyomtatványai, valamint a Pályázati Nyilatkozat.

A Pályázati Nyilatkozat postai beküldése esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig – 2021. október 7-én (közép-európai idő szerint) 16:00 óráig – a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a Pályázati Nyilatkozatát határidőben – azaz 2021. október 8-áig – megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a Pályázati Nyilatkozatot az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. október 7-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – kell az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

A pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra a Befogadó intézmény és a Kutató együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

Befogadó intézményként pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

 • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
 • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
 • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A pályázatot benyújtó Kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon kívüli országok esetében honosított – PhD/DLA fokozattal, vagy MTA/tudomány doktora címmel, vagy Magyarországon akkreditált doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie és a Befogadó intézményhez kell kötődnie.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy – PhD képzés keretében – hallgatói jogviszonyban kell állnia.

Ugyanazon pályázó kutató által alprogramonként csak egy projektjavaslat nyújtható be.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2021. évi Tudományos Mecenatúra (MEC_21) pályázat eredménye
A 2021. évi Tudományos Mecenatúra pályázat keretében 434 kutató és kutatóhely részesül támogatásban tudományos kutatási eredményeik nemzetközi konferencián való bemutatásának, nemzetközi tudományos konferenciák szervezésének, tudományos eredmények népszerűsítésének, valamint tudományos kiadványok megjelentetésének ösztönzésére.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Tudományos Mecenatúra pályázat kiemelt célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása. A 2021. augusztus 30-án 1 milliárd Ft támogatási kerettel megjelent felhívás négy alprogramot foglalt magában:

 • Részvétel külföldi konferencián (MEC_R_21)
 • Nemzetközi konferencia hazai szervezése (MEC_SZ_21)
 • A tudomány eredményeinek népszerűsítése (MEC_N_21)
 • Tudományos kiadványok megjelentetése (MEC_K_21).

A 2021. október 7-ei benyújtási határidőig a négy alprogramban összesen 648 érvényes pályázat érkezett be, közel 3,7 milliárd Ft támogatási igénnyel. Tekintettel a benyújtott pályázatok jelentős számára, a Támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium a Tudományos Mecenatúra pályázat támogatási keretének 700 millió Ft-os megemeléséről döntött. Az első alprogramban (MEC_R_21) 270 kutató összesen 233,5 millió, a második alprogramban (MEC_SZ_21) 40 kutató, illetve kutatóhely összesen 243 millió, a harmadik alprogramban (MEC_N_21) 33 kutató 663 millió, a negyedik alprogramban (MEC_K_21) pedig 91 kutató 560 millió Ft támogatást nyert el.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEC_R_21

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 30.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Mecenatúra 1. alprogram 140598 Újvári Gábor: Részvétel a LoessFest-2022 nemzetközi konferencián Kínában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 904
Mecenatúra 1. alprogram 140606 Czagány Zsuzsa: Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 9 573
Mecenatúra 1. alprogram 140615 Bencsik Norbert: A jelfeldolgozás és a viselkedés neuronális alapjai - haladó idegtudományi gyakorlati kurzus részvétel (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 140627 Hamar Péter: Konferencia részvétel (Semmelweis Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 140631 Ujfalusi Zoltán: Részvétel Európán kívül megrendezendő konferencián (Pécsi Tudományegyetem) 4 531
Mecenatúra 1. alprogram 140634 Süle Zoltán: Egészségügyi fókuszú új optimalizálási modellek és eredmények disszeminációja (Pannon Egyetem) 12 998
Mecenatúra 1. alprogram 140639 Balizs Dániel: Az etnicitás szerepe a lakóhelyi mobilitás és a lakhatási preferenciák terén multietnikus régiókban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 570
Mecenatúra 1. alprogram 140659 Szabó Noémi: A könyvtárak Achilles sarka (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 1197
Mecenatúra 1. alprogram 140662 Harangi Balázs: Kutatási eredmények publikációjához kapcsolódó konferencia részvétel (Debreceni Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 140699 Tóth András József: Technológiai hulladékvíz kezelési módszerek összehasonlító értékelése: elválasztástechnikai eljárások és égetés (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 703
Mecenatúra 1. alprogram 140705 Simon Botond Barna: Részvétel igazságügyi orvosszakértői konferencián (Semmelweis Egyetem) 12 767
Mecenatúra 1. alprogram 140706 Balla Esztella Éva: Előadás a Turbo Expo 2022 konferencián (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 875
Mecenatúra 1. alprogram 140708 Szabó Balázs: Nemzetközi konferenciákon történő részvétel a hazai rezisztencianemesítés, modern technikák alkalmazásával történő fejlesztése érdekében (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.) 12 1280
Mecenatúra 1. alprogram 140736 Poós Tibor: Kutatásra használt forgó dobszárítók konstrukciós paraméterei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 7 990
Mecenatúra 1. alprogram 140738 Kiss Orsolya: Teljes éves életciklust érintő természetvédelmi kihívások bemutatása egy hosszú távú vonuló madárfajnál (Szegedi Tudományegyetem) 12 1336
Mecenatúra 1. alprogram 140752 Renczes Balázs: Tenzor dekompozíciós eljárások numerikus optimalizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 9 1070
Mecenatúra 1. alprogram 140758 Boda Dezső: Részvétel az EMLG/JMLG 2022 konferencián (Boda) (Pannon Egyetem) 11 725
Mecenatúra 1. alprogram 140784 Kupás Dávid: Konferencia részvétel tudományos eredmény publikálása céljából (Debreceni Egyetem) 12 500
Mecenatúra 1. alprogram 140791 Pejó Balázs: Pénzügyi Adatvédelem és Adatbiztonság (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 140795 Abrankó László: 7. Nemzetközi Élelmiszer-emésztési Konferencián való részvétel (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 5 600
Mecenatúra 1. alprogram 140796 Révész László: IKT eszközökkel támogatott kooperatív tanulás a testnevelésben (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 12 650
Mecenatúra 1. alprogram 140805 Vekety Boglárka: Részvétel és előadás a 2022-es AERA nemzetközi neveléstudományi konferencián Amerikában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 7 950
Mecenatúra 1. alprogram 140809 Kotroczó Zsolt: Húsz éves szerves anyag kezelés hatása a talaj biológiai aktivitására, AM fehérje mennyiségére és labilis szénforgalmára (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 140813 Tormási Judit: 7. Nemzetközi Élelmiszer-emésztési Konferencia (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 5 590
Mecenatúra 1. alprogram 140817 Gedeon Csongor István: Ürge populációk roncsolásmentes egyedszámbecslése a járatok automatizált számolásával és a felszín-alatti strukturájuk leírásával felszínközeli tévérzékeléssel és gépi-tanulásos módszerekkel (Agrártudományi Kutatóközpont) 12 1088
Mecenatúra 1. alprogram 140819 Hegyi Zoltán: Részvétel az IASP 2022. évi konferenciáján (Debreceni Egyetem) 12 809
Mecenatúra 1. alprogram 140836 Petneházi Gábor: RSA-konferencia részvétel (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 2 405
Mecenatúra 1. alprogram 140837 Tóth Ferenc: Közös terek, ellentmondásos emlékezetek? Vallásközi történelmi emlékhelyek (lieux de mémoire) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 12 650
Mecenatúra 1. alprogram 140839 Tóth Emese: Töréshálózat modellezés a nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló potenciális befogadókőzetében (Szegedi Tudományegyetem) 1 462
Mecenatúra 1. alprogram 140842 Gyenes Zoltán Bálint: Tudományos Mecenatúra Pályázat, MEC_21 (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1316
Mecenatúra 1. alprogram 140844 Jurkovich Viktor: Részvétel és előadás tartása nemzetközi konferenciákon (Állatorvostudományi Egyetem) 11 1265
Mecenatúra 1. alprogram 140850 Bak Bendegúz Dezső: Részvétel az ASME 2022 IDETC/CIE konferencián (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1096
Mecenatúra 1. alprogram 140874 Zombola Péter: Az 'ECHO' megalkotása és annak fázisai - mesterkurzus (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 6 480
Mecenatúra 1. alprogram 140877 Juhos Katalin: A kationcsere kapacitás, az avarinput és az erdőtalajok szerves széntartalmának összefüggései egy klímagradiens mentén (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 140881 Ambrus Gergely: Geometria, analízis és konvexitás (Szegedi Tudományegyetem) 9 526
Mecenatúra 1. alprogram 140883 Jenei Sándor: Részvétel az UNILOG2022 konferencián (Pécsi Tudományegyetem) 2 680
Mecenatúra 1. alprogram 140884 Várnagy Katalin: A fémionok hatása a taupátiákhoz kapcsolódó tau fehérjékre: koordinációs és elektrokémiai vizsgálatok (Debreceni Egyetem) 5 1306
Mecenatúra 1. alprogram 140889 Dull Katalin: Pályázat a '15th World Congress on Inflammation' nemzetközi konferencián való részvétel támogatására (Debreceni Egyetem) 11 584
Mecenatúra 1. alprogram 140897 Horváth Csaba Gusztáv: Részvétel Németországban a GWZO Intézet workshopján (Károli Gáspár Református Egyetem) 3 318
Mecenatúra 1. alprogram 140898 Oláh Judit: Nemzetközi konferenciákon való részvétel (Debreceni Egyetem) 12 1486
Mecenatúra 1. alprogram 140905 Kovács Fruzsina: Részvétel az Európai Fordítástudományi Társaság X. Kongresszusán előadással (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 1 470
Mecenatúra 1. alprogram 140913 Valiskó Mónika: Részvétel az EMLG konferencián (Pannon Egyetem) 10 725
Mecenatúra 1. alprogram 140920 Kovács Bence: A Pilis Lék Kísérlet első eredményeinek bemutatása nemzetközi konferenciákon (Ökológiai Kutatóközpont) 7 1273
Mecenatúra 1. alprogram 140923 Bodnár Nikolett: Fémion-fehérje kölcsönhatást gyengítő kismolekulák védőszerepe a biomolekulák oxidációja ellen (Debreceni Egyetem) 5 610
Mecenatúra 1. alprogram 140926 Reményi Péter: Részvétel az AAG 2022-es kongresszusán (Pécsi Tudományegyetem) 4 762
Mecenatúra 1. alprogram 140934 Gilányi Gabriella: Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 9 573
Mecenatúra 1. alprogram 140938 Dócs Klaudia: Részvétel az ASN 2022. évi konferenciáján (American Society for Neurochemistry Annual Meeting ) (Debreceni Egyetem) 12 657
Mecenatúra 1. alprogram 140943 Göbölösné Gaál Eszter: Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: részvétel a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 9 533
Mecenatúra 1. alprogram 140944 Lelkes János: Az ASME IDETC/CIE 2022 konferencián való részvétel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 930
Mecenatúra 1. alprogram 140947 Demeter Gábor: Részvétel az AWAKE együttműködés találkozóin (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 12 538
Mecenatúra 1. alprogram 140950 Csótó András: Részvétel az MPU 2022 16th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union konferencián (Debreceni Egyetem) 12 464
Mecenatúra 1. alprogram 140952 Ádám Anna Barbara: Területfedő pályatervezési módszerek alkalmazási lehetőségének kutatása járművek számára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1150
Mecenatúra 1. alprogram 140954 Huszák Loretta: RÉSZVÉTEL A DANUBE CUP 2022 VÁLLALKOZÁSINDÍTÁSI VERSENY BÉCSI DÖNTŐJÉN ÉS A WU BÉCS INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYÉN (Budapesti Corvinus Egyetem) 8 600
Mecenatúra 1. alprogram 140956 Somody Péter: Zászlók 2021 Menjek vagy maradjak? (Pécsi Tudományegyetem) 12 330
Mecenatúra 1. alprogram 140958 Szucs Gábor: Adatalapú problémák módszertani megoldása mélytanulással multimédia és pénzügy területén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1200
Mecenatúra 1. alprogram 140959 Szoliva Gábor: Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 9 573
Mecenatúra 1. alprogram 140962 Novák Zoltán: A fitobentosz szukcessziójának kísérletes vizsgálata eltérő klimatikus viszonyok szimulációja mellett (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 12 700
Mecenatúra 1. alprogram 140970 Bara Péter: Előadás a 24. bizantinológiai világkongresszuson (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 10 542
Mecenatúra 1. alprogram 140974 Székely Enikő: Biomimetikus peptidek átmenetifém komplexeinek vizsgálata (Debreceni Egyetem) 5 635
Mecenatúra 1. alprogram 140981 Kocsány László: Járművek vezetéstámogató, illetve önvezető funkcióinak kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1100
Mecenatúra 1. alprogram 140982 Herendiné Kónya Eszter: Részvétel a CME22 konferencián (Debreceni Egyetem) 8 300
Mecenatúra 1. alprogram 140983 Kalmár Csanád: Szonokémiai modellezés: részvétel az Európai Szonokémiai Társaság 17. találkozóján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 9 720
Mecenatúra 1. alprogram 140989 Somogyvári Lajos: Neveléstörténeti, neveléstudományi konferenciákon való részvétel (Pannon Egyetem) 10 651
Mecenatúra 1. alprogram 140990 Pócsi István: Részvétel a 31st Fungal Genetics Conference re ndezvényen (Debreceni Egyetem) 1 1038
Mecenatúra 1. alprogram 140992 Bérczes Attila: Előadás tartása az Elemementary and Analytic Number Theory konferencián (Debreceni Egyetem) 12 545
Mecenatúra 1. alprogram 140995 Karaffa Erzsébet Mónika: Részvétel a 16th MPU konferencián (Debreceni Egyetem) 12 613
Mecenatúra 1. alprogram 140997 Rashed Daher: Konferenciarészvétel az ASMEA 2022. évi konferenciáján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 543
Mecenatúra 1. alprogram 141001 Mudriczki Judit: Előadás két európai fordítástudományi konferencián (Károli Gáspár Református Egyetem) 12 563
Mecenatúra 1. alprogram 141009 Ludman-Mihály Kata: Részvétel a VI International Symposium on Post-harvest Pathology: Innovation and advanced technologies for managing postharvest pathogens konferencián (Debreceni Egyetem) 12 545
Mecenatúra 1. alprogram 141015 Hegedűs Ferenc: GPU-val gyorsított kémiailag aktív buborékklaszter szimulációk: részvétel az Európai Szonokémiai Társaság 17. találkozóján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 720
Mecenatúra 1. alprogram 141018 Németh László: Részvétel diszkrét matematikai konferncián (Soproni Egyetem) 5 468
Mecenatúra 1. alprogram 141019 Balogh Bettina Diána: Az Alzheimer-kórban szerepet játszó Tau fehérje átmenetifém komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata (Debreceni Egyetem) 5 610
Mecenatúra 1. alprogram 141024 Kossa Attila: Részvétel támogatása - 11th European Solid Mechanics Conference (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 725
Mecenatúra 1. alprogram 141033 Ritz Szilvia: Részvétel Az epimodern állapot nemzetközi workshopon, Gut Siggen, Heringsdorf, Németország (Szegedi Tudományegyetem) 3 315
Mecenatúra 1. alprogram 141035 Bácskay András: támogatás az éves nemzetközi assziriológiai konferencián való részvételhez (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 3 450
Mecenatúra 1. alprogram 141036 Palócz Orsolya: Előadás tartása nemzetközi tudományos konferencián (Állatorvostudományi Egyetem) 12 700
Mecenatúra 1. alprogram 141045 Péter Róbert: Előadások tartása digitális bölcsészettel és 18. századi tanulmányokkal foglalkozó külföldi konferenciákon (Szegedi Tudományegyetem) 12 827
Mecenatúra 1. alprogram 141047 Varju Evelin: Egyidejű hő- és anyagátadás vizsgálata kényszerített gázáramlás melletti, nyíltfelszínű folyadék párolgása esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 7 990
Mecenatúra 1. alprogram 141051 Sztretye Mónika: A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között (Debreceni Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141054 Nagy Péter Tamás: Áramlások stabilitásának tudományos megvitatásában való részvétel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1350
Mecenatúra 1. alprogram 141056 Kulcsár Balázs: Energiaföldrajz és fenntarthatóság (Debreceni Egyetem) 12 1432
Mecenatúra 1. alprogram 141058 Petrasheuskaya Tatsiana Viktorovna: Részvétel az International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2022) konferencián (Szegedi Tudományegyetem) 12 596
Mecenatúra 1. alprogram 141066 Kovács Tibor: Részvétel a MARC nemzetközi konferencián (Pannon Egyetem) 12 1200
Mecenatúra 1. alprogram 141067 Cservenák Ákos: Külföldi logisztikai, járműmérnöki és mechatronikai témában konferencián részvétel (Miskolci Egyetem) 12 968
Mecenatúra 1. alprogram 141068 Csordás Anita: Részvétel a RAP2022 nemzetközi konferencián (Pannon Egyetem) 12 640
Mecenatúra 1. alprogram 141070 Hegedűs Miklós: Részvétel a RAD10 nemzetközi konferencián (Pannon Egyetem) 12 595
Mecenatúra 1. alprogram 141075 Dulai Tibor: Előadás tartása két nemzetközi konferencián historikus adatokat használó mesterséges intelligencia alapú ütemezés témájában (Pannon Egyetem) 12 934
Mecenatúra 1. alprogram 141078 Nagy Zsuzsanna: Folyamatbányászat kutatási területhez kapcsolódóan részvétel nemzetközi tudományos képzésen és konferencián (Pannon Egyetem) 6 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141083 Baumgartner János: Előadás tartása nemzetközi konferencián komplex műszaki rendszerek bizonytalan környezeti paraméterektől függő folyamatainak optimalizálása témakörben (141083) (Pannon Egyetem) 12 785
Mecenatúra 1. alprogram 141087 Vágány Judit Bernadett: Mentális egészség és pszichológiai jóllét a gazdasági felsőoktatásban - Út a boldog és produktív élethez (Budapesti Gazdasági Egyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141089 Heckl István: Fenntarthatóság és ütemezés területen elért optimalizálási és szimulálási eredmények disszeminációja nemzetközi fórumokon (Pannon Egyetem) 12 1282
Mecenatúra 1. alprogram 141102 Kovács Ágnes Éva: Poszter bemutatása a 42. SICOT Ortopédiai Világkongresszuson (Debreceni Egyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141105 Imre-Deák Ágota: Kompozit vékonyrétegek optimalizálása a felületi antimikrobiális tulajdonságok javítására (Szegedi Tudományegyetem) 12 681
Mecenatúra 1. alprogram 141109 Varga Viktória: Magnetoplazmonikus nanorészecskék orvosbiológiai célokra (Szegedi Tudományegyetem) 11 524
Mecenatúra 1. alprogram 141113 Hoffmann Miklós: Részvétel és előadás tartása a Eurographics Conference on Visualization 2022 konferencián (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 1 776
Mecenatúra 1. alprogram 141118 Merényi Zsolt: 31. gomba genetika konferencia (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 1 850
Mecenatúra 1. alprogram 141127 Székely László: Elektrosztatikus porleválasztó modell fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1367
Mecenatúra 1. alprogram 141128 Knolmajer Attila: Villamos hálózatoknál használt Inverterek meghibásodási típusainak modell alapú detektálása, továbbá a meghibásodások predikciós előrejelzésével kapcsolatos kutatási eredmények disszeminációja (Pannon Egyetem) 12 505
Mecenatúra 1. alprogram 141129 Bethlenfalvy Ádám Bence: Drámapedagógiai Világkongresszus és Nemzetközi Kutatói konferencia (Károli Gáspár Református Egyetem) 12 761
Mecenatúra 1. alprogram 141130 Kaszás Tímea: Tozilhidrazonok N-heterociklusokkal végzett kapcsolási reakcióinak eredményei (Debreceni Egyetem) 9 600
Mecenatúra 1. alprogram 141135 Singlár Zoltán: A kannabinoidok szerepének vizsgálata az mdx egerek kalcium fluxusainak javításában vázizmokon (Debreceni Egyetem) 12 415
Mecenatúra 1. alprogram 141139 Szerlauth Adél: Antioxidáns hatású kompozitok az oxidatív stressz ellen (Szegedi Tudományegyetem) 11 886
Mecenatúra 1. alprogram 141143 Barta Barbara: Nemzetközi konferencia részvétel SIL100 (Ökológiai Kutatóközpont) 7 300
Mecenatúra 1. alprogram 141144 Wéber Richárd: Ivóvízhálózatok sebezhetősége (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141145 Hegyi-Kaló Júlia: Részvétel a BotrySclero 2022 szakmai szimpóziumon (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 12 900
Mecenatúra 1. alprogram 141146 Huzsvár Tamás: Ivóvízellátó hálózatok topológia optimalizációja (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1350
Mecenatúra 1. alprogram 141151 Godó Laura: A gyöngybagoly (Tyto alba) másodlagos magterjesztő szerepe nyílt élőhelyeken (Ökológiai Kutatóközpont) 12 1450
Mecenatúra 1. alprogram 141154 Borza Sándor: A daru (Grus grus), mint ökoszisztéma mérnök faj szárazgyepeken (Ökológiai Kutatóközpont) 12 1360
Mecenatúra 1. alprogram 141155 Matta Csaba: GRC Calcium Signaling konferencián való részvétel (Debreceni Egyetem) 8 800
Mecenatúra 1. alprogram 141156 Lukács Katalin: Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében (Ökológiai Kutatóközpont) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141158 Kovács Patrik: OARSI 2022 és GRC Calcium Signaling konferenciákon való részvétel (Debreceni Egyetem) 8 1400
Mecenatúra 1. alprogram 141159 Sikné Dr. Lányi Cecília: Részvétel a "Joint International Conference on Digital Inclusion, Assistive Technology & Accessibility - ICCHP-AAATE 2022" és a  "14th International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies" konferenciákon (Pannon Egyetem) 6 1455
Mecenatúra 1. alprogram 141160 Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia: Részvétel nemzetközi tudományos konferencián, 6th Canadian International Conference on Advances in Education, Teaching & Technology (Budapesti Metropolitan Egyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141161 Ganbat Nyamkhuu: CB1 antagonizmus: egy lehetséges új támadási pont az izomgyengeség enyhítésére Duchenne féle izomdistrófiában (Debreceni Egyetem) 12 415
Mecenatúra 1. alprogram 141162 Szilagyi Catalin-Vlad: A mitokondriális CB1 receptor szerepének vizsgálata egérmodelleken (Debreceni Egyetem) 12 415
Mecenatúra 1. alprogram 141163 Orosz Ákos: Részvétel nemzetközi konferenciákon folyamathálózatok szintézise témában (Pannon Egyetem) 12 760
Mecenatúra 1. alprogram 141167 Szücs Veronika: Információs rendszerek, számítógép-hálózatok biztonságának vizsgálata (Pannon Egyetem) 12 1007
Mecenatúra 1. alprogram 141168 Kállay Csilla: Átmenetifémionok kölcsönhatása peptidekkel – koordináció, oxidáció, aggregáció (Debreceni Egyetem) 5 635
Mecenatúra 1. alprogram 141169 Dósa Attila: Részvétel külföldi nemzetközi tudományos konferencián (Miskolci Egyetem) 12 836
Mecenatúra 1. alprogram 141170 Bak Miklós: Részvétel nemzetközileg kiemelt szakterületi konferenciákon 2022-ben (Soproni Egyetem) 12 1200
Mecenatúra 1. alprogram 141171 Hajdu Bálint: Konferenciarészvétel: 16th EuroBIC (Szegedi Tudományegyetem) 9 750
Mecenatúra 1. alprogram 141172 Török Edina: Részvétel külföldi konferencián -MEC_R_21 (Ökológiai Kutatóközpont) 12 440
Mecenatúra 1. alprogram 141174 Pósa Vivien: Nemzetközi konferencia részvétel_ISMEC_2022 (Szegedi Tudományegyetem) 12 596
Mecenatúra 1. alprogram 141176 Káplár-Kodácsy Kinga: Részvétel és tudományos előadás az International Mentoring Association éves konferenciáján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 800
Mecenatúra 1. alprogram 141181 Demeter Gyula: A prospektív emlékezet neuropszichológiai aspektusai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 545
Mecenatúra 1. alprogram 141182 Szalay Péter: Részvétel a Amerikai Kémiai Társaság (ACS) Konferenciáján valamint a Sanibel Symposium-on (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 5 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141187 Hégely László: Támogatás a D&A 2022 és PSE2021+ konferenciákon történő részvételhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141190 Csikó György: Kutatási eredmények terjesztése nemzetközi tudományos konferencián (Állatorvostudományi Egyetem) 12 700
Mecenatúra 1. alprogram 141192 Láng Péter: Támogatás a D&A 2022 konferencián történő részvételhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 716
Mecenatúra 1. alprogram 141197 Guzsvinecz Tibor: Részvétel a "13th International Conference on Cognitive InfoCommunications" és a "14th International Conference on Disability, Virtual Reality & Associated Technologies" konferenciákon (Pannon Egyetem) 7 1420
Mecenatúra 1. alprogram 141199 Sarcevic Péter: Kutatási eredmények bemutatása inerciális szenzor alapú intelligens rendszerek területen (Szegedi Tudományegyetem) 11 1412
Mecenatúra 1. alprogram 141200 Lencsés Anita: Az érzelmi valencia hatása a prospektív emlékezetre (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 8 394
Mecenatúra 1. alprogram 141201 Szűcs Judit: Tudományos fejlődés konferenciákon való részvétellel (Pannon Egyetem) 9 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141208 Gyarmati Gábor: Az Európai Agrárközgazdász Szövetség 16-ik nemzetközi fórumán való részvétel (Óbudai Egyetem) 12 732
Mecenatúra 1. alprogram 141210 Takács Roland Ádám: GRC Calcium Signaling konferencián történő részvétel (Debreceni Egyetem) 8 843
Mecenatúra 1. alprogram 141212 Rausch Attila: Óvodapedagusok digitális kompetenciája - Előadás az AERA 2022 konferencián (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 10 950
Mecenatúra 1. alprogram 141214 Gyurcsik Béla: Részvétel a bioszervetlen kémia nemzetközi konferenciáin (Szegedi Tudományegyetem) 12 1072
Mecenatúra 1. alprogram 141216 Takács Dóra: Ionos folyadékok kolloid diszperziókban: A felületi rendeződés hatása (Szegedi Tudományegyetem) 11 886
Mecenatúra 1. alprogram 141221 Sáringer Szilárd: Antioxidáns hatású nanokompozit anyagok fejlsztése (Szegedi Tudományegyetem) 11 886
Mecenatúra 1. alprogram 141222 Popp József: Nemzetközi konferenciákon való részvétel (Neumann János Egyetem) 12 1435
Mecenatúra 1. alprogram 141226 Sipos Péter: Részvétel a 22. Talajtani Világkongresszuson (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 704
Mecenatúra 1. alprogram 141230 Gál Erika: Részvétel előadással az „International Conference on Animal Life Histories” nemzetközi konferencián (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 3 461
Mecenatúra 1. alprogram 141234 Poór Péter: Részvétel a nemzetközi „Ethylene 2022” Konferencián (Szegedi Tudományegyetem) 6 690
Mecenatúra 1. alprogram 141245 Csiba Anita: Állati eredetű melléktermékek környezetbarát feldolgozása című kutatási projekt eredményeinek közzététele (Szegedi Tudományegyetem) 12 513
Mecenatúra 1. alprogram 141248 Pivarcsik Tamás: Rákellenes félszendvics ródium és ruténium komplexek oldatkémiai vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 9 596
Mecenatúra 1. alprogram 141251 Váczy Kálmán Zoltán: Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141253 Molnár Dániel: Pályázás nemzetközi mikrobiológiai és molekuláris biológiai kurzusokon való részvételre (Természettudományi Kutatóközpont) 12 685
Mecenatúra 1. alprogram 141257 Buglyó Péter: Rákellenes hatású fémionok donoatom-preferenciája kétfémes, várhatóan hipoxia-aktivált komplexek kifejlesztésére (Debreceni Egyetem) 12 628
Mecenatúra 1. alprogram 141258 Földi-Bíró Linda: A kelátképző ligandum szerepe a félszendvics Ru(II) komplexek fotoaktiválására (Debreceni Egyetem) 12 628
Mecenatúra 1. alprogram 141260 Tóth Attila: Nemzetközi alváskutatási konferencia részvétel támogatás (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 546
Mecenatúra 1. alprogram 141263 Horváth Adrienn: Környezeti tényezők vizsgálatán alapuló városfejlesztési tapasztalatok Nyugat-magyaroszágon (Soproni Egyetem) 4 336
Mecenatúra 1. alprogram 141267 Bóka Beáta: ESEAC 2022 konferencia (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 8 635
Mecenatúra 1. alprogram 141278 Gonda Sándor: Betekintés a növényi rendszerbiológiai trendekbe nemzetközi konferencia részvétellel (Debreceni Egyetem) 12 1050
Mecenatúra 1. alprogram 141283 Farkas Luca: Részvétel külföldi konferencián (Szegedi Tudományegyetem) 12 395
Mecenatúra 1. alprogram 141293 Schuszter Gábor: Oszcilláció és dinamikus instabilitás kémiai rendszerekben (Szegedi Tudományegyetem) 12 750
Mecenatúra 1. alprogram 141299 Vincze Orsolya: Történelmi traumák hatása a nemzeti önelképzelésre és a jelenben rejlő lehetőségek (Pécsi Tudományegyetem) 12 1271
Mecenatúra 1. alprogram 141302 Mádlné Szőnyi Judit: Részvétel az ISMAR11 szipóziumon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 7 1050
Mecenatúra 1. alprogram 141312 Gábos Judit: Magyar zenei hagyományok az online térben: kihívások, korlátok és lehetőségek.Előadás a Hungarian Studies in the Covid-19  World, AHEA konferencia (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 5 815
Mecenatúra 1. alprogram 141325 Czékus Zalán: Etilén 2022 Konferencia részvétel (Szegedi Tudományegyetem) 6 720
Mecenatúra 1. alprogram 141326 Sándor Zsolt: Különböző agrotechnikai módszerek hatása a talaj kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira   (Debreceni Egyetem) 12 1485
Mecenatúra 1. alprogram 141327 Nyírő Miklós: A „mediális ágencia” eszméjének transzkulturális megmérettetése (Miskolci Egyetem) 12 876
Mecenatúra 1. alprogram 141329 Tóth Tímea Zsófia: Filmturizmus és versenyképesség - Budapest példáján keresztül (Soproni Egyetem) 12 560
Mecenatúra 1. alprogram 141330 Mester Tamás: A talajvíz tisztulási folyamatainak vizsgálata települési környezetben a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését követő időszakban (Debreceni Egyetem) 12 791
Mecenatúra 1. alprogram 141334 Kollár László E.: Távvezetékek lengései és lengésszabályozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 1005
Mecenatúra 1. alprogram 141335 Győrfi Tamás: Üledék felhalmozódás sebességének becslése gamma-spektrometriai módszerrel (Eötvös József Főiskola) 5 358
Mecenatúra 1. alprogram 141336 Sápi András: Heterogén Katalízissel a klímaváltozás ellen - ACS Spring 2022 konferencia előadás (Szegedi Tudományegyetem) 1 1060
Mecenatúra 1. alprogram 141347 Erdős Zsuzsa: Részvétel nemzetközi tudományos konferencián (Debreceni Egyetem) 12 1470
Mecenatúra 1. alprogram 141348 Bacsa-Bán Anetta: A szakmaipedagógus-képzés a 21. században (Dunaújvárosi Egyetem) 7 824
Mecenatúra 1. alprogram 141349 Sanda István Dániel: részvétel és előadás tartása nemzetközi tudományos konferencián (Óbudai Egyetem) 12 348
Mecenatúra 1. alprogram 141352 Bajtai Eszter: Az öregedés szerepe a daganatos megbetegedések kialakulásában (Természettudományi Kutatóközpont) 12 1021
Mecenatúra 1. alprogram 141355 Salma Imre: Részvétel a Nemzetközi Aeroszol Konferencián - IAC2022 (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 711
Mecenatúra 1. alprogram 141360 Papp Paszkál: Oszcilláció és dinamikus instabilitások kémiai rendszerekben c. konferencián való részvétel (Szegedi Tudományegyetem) 12 900
Mecenatúra 1. alprogram 141361 Balog Edina: Részvétel az Oszcilláció és dinamikus instabilitások kémiai rendszerekben című konferencián (Szegedi Tudományegyetem) 12 900
Mecenatúra 1. alprogram 141362 Kovács Zoltán: Zöld biofinomítás koncepció és magyar innovációk bemutatása brazil mezőgazdasági kiállításon (Debreceni Egyetem) 12 624
Mecenatúra 1. alprogram 141365 Vágó Imre: Alternatív növénytáplálási módszerek hatása a talaj szervesanyag- és növényi tápelem-tartalmára (Debreceni Egyetem) 12 1490
Mecenatúra 1. alprogram 141368 Zsombik László: Részvétel nemzetközi tudományos konferencián (Debreceni Egyetem) 12 1450
Mecenatúra 1. alprogram 141369 Csősz Éva: Részvétel nemzetközi proteomikai konferencián (Debreceni Egyetem) 12 1295
Mecenatúra 1. alprogram 141371 Pósa Anikó: A sport andrológiai hatásai: A közepes intenzitású úszás véd az isoproterenol indukálta oxidatív stressz ellen patkány modellben (Szegedi Tudományegyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141374 Adamik Béla: A Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisának prezentációja a 16. nemzetközi latin és görög epigráfiai kongresszuson (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 12 500
Mecenatúra 1. alprogram 141382 Balázs László: Növényvilágítás erdményeinek bemutatása az IHC2022 konferencián (Óbudai Egyetem) 11 849
Mecenatúra 1. alprogram 141383 Czibor Andrea: Pszichológiai jóllét a munkahelyen (Pécsi Tudományegyetem) 4 1496
Mecenatúra 1. alprogram 141384 Odry Ákos: Új szenzorfúziós és irányítási módszerek bemutatása robotika területén (Dunaújvárosi Egyetem) 12 1301
Mecenatúra 1. alprogram 141389 Varga Dániel: Lokalizációs mikroszkópiás adat elemzése mélytanuló algoritmusokkal (Szegedi Tudományegyetem) 1 467
Mecenatúra 1. alprogram 141391 Scheres Firak Daniele: Nemzetközi konferencián való részvétel (Szegedi Tudományegyetem) 12 710
Mecenatúra 1. alprogram 141395 Börzsei Denise: Az endokannabinoidok által mediált kardiometabolikus változások kísérletes menopauzában (Szegedi Tudományegyetem) 8 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141396 Sándor Zsolt Mózes: Részvétel a Protostars and Planets 7. konferencián (Kyoto, japán) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141397 Gaál Botond Ágoston: Proteoglycanok vestibularis lesioban (Debreceni Egyetem) 5 515
Mecenatúra 1. alprogram 141399 Varga Csaba: A tesztoszteron indukálta hem-oxigenáz reguláció patkány modellben (Szegedi Tudományegyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141400 Varga Torda: A Coprinopsis cinerea modell gomba szövetspecifikus transzkriptomikai vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 1 903
Mecenatúra 1. alprogram 141402 Ördög Attila: Részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián (Ethylene 2022, Toulouse Franciaország) (Szegedi Tudományegyetem) 9 720
Mecenatúra 1. alprogram 141404 Szabó Renáta: Az életmód hatásának vizsgálata stroke hajlamú spontán hipertóniás patkányokban: A gyulladás és az oxidatív stressz hatása a RAAS útvonalra (Szegedi Tudományegyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141405 Holik Ildikó: Részvétel nemzetközi konferencián (Óbudai Egyetem) 12 335
Mecenatúra 1. alprogram 141410 Sebestyén Edina: Az extracelluláris vezikula kutatásban elért legújabb eredményeink bemutatása az ISEV 2022 éves konferenciáján (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 7 850
Mecenatúra 1. alprogram 141412 Bukva Mátyás: Szérumból izolált extracelluláris vezikulák molekuláris spektroszkópiai vizsgálata tumordiagnosztikai célból (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 12 850
Mecenatúra 1. alprogram 141416 Zahorán Réka: Konferencia részvétel a Gordon Research Konferencián (Szegedi Tudományegyetem) 12 900
Mecenatúra 1. alprogram 141417 Sávai-Matuska Ágnes: Shakespeare Association of America Annual Conference 2022 Konferencia-részvétel (Szegedi Tudományegyetem) 1 696
Mecenatúra 1. alprogram 141427 Tóth Gergely: Külföldi konferencián való részvétel (Széchenyi István Egyetem) 9 853
Mecenatúra 1. alprogram 141432 Hambuchné dr. Kőhalmi Anikó: Szimulációs betegek professzionális képzése, továbbképzése és alkalmazása (Pécsi Tudományegyetem) 2 500
Mecenatúra 1. alprogram 141434 Harmati Mária: Részvétel a Nemzetközi Extracelluláris Vezikulatársaság éves találkozóján a nemzetközi együttműködések felerősítéséért (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 6 850
Mecenatúra 1. alprogram 141437 Szelényi Zoltán Viktor: Részvétel a 31. Nemzetközi Buiatrikus Konferencián (Állatorvostudományi Egyetem) 12 681
Mecenatúra 1. alprogram 141441 Virágh Máté: A kalaposgomba-specifikus cdc11 szeptin duplikáció hatása a termőtestképzés evolúciójára. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 1 980
Mecenatúra 1. alprogram 141446 Frank Rita: Az akut asztrocita duzzadás fokozza az iszkémiás sérülés mértékét (Szegedi Tudományegyetem) 11 760
Mecenatúra 1. alprogram 141447 Juhász Krisztina: A jogállamiság koncepciójának narratívái az Európai Unióban (Szegedi Tudományegyetem) 1 508
Mecenatúra 1. alprogram 141453 Nagy Nikolett: Pályázat DNS hibajavítással foglalkozó nemzetközi konferencián való részvételre (Természettudományi Kutatóközpont) 12 1052
Mecenatúra 1. alprogram 141458 Kovács Tünde Anna: Részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon (Óbudai Egyetem) 12 1030
Mecenatúra 1. alprogram 141462 Odry Péter: Robusztus impedancia spektroszkópia (Dunaújvárosi Egyetem) 12 506
Mecenatúra 1. alprogram 141475 Ilea Izabella: Vezetői sikeresség vizsgálata magyar kis- és középvállalkozásoknál (Pécsi Tudományegyetem) 5 1427
Mecenatúra 1. alprogram 141480 Kalló Gergő: Részvétel az EUPA Proteomic Forum 2022 konferencián (Debreceni Egyetem) 1 580
Mecenatúra 1. alprogram 141483 Pomázi Ákos: Égésgátolt gélbevonattal ellátott szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitok gyártástechnológiájának hatása az éghetőségre (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 767
Mecenatúra 1. alprogram 141484 Csernetics Árpád: Gombák komplexitásának időbeli változásával kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő 31. Gomba Genetika Konferencián (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 1 959
Mecenatúra 1. alprogram 141485 Dienes Beatrix: A Piezo1 csatornák szerepe vázizomban (Debreceni Egyetem) 12 1360
Mecenatúra 1. alprogram 141487 Ráduly Zsolt: Septinek szerepének vizsgálata vázizomban (Debreceni Egyetem) 12 1360
Mecenatúra 1. alprogram 141489 Sarkadi Zsófia Judit: Részvétel az EMLG/JMLG 2022 konferencián (Sarkadi) (Pannon Egyetem) 11 665
Mecenatúra 1. alprogram 141490 Bereczkei Tamás: Machiavelli intelligencia: Evolúciós megközelítés (Pécsi Tudományegyetem) 1 881
Mecenatúra 1. alprogram 141491 Szentandrássyné Gönczi Mónika: Citoszkeletális szeptinek szerepének vizsgálata vázizomban (Debreceni Egyetem) 12 1360
Mecenatúra 1. alprogram 141493 Szabó Ágota Réka: Részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferenciákon (Ökológiai Kutatóközpont) 12 450
Mecenatúra 1. alprogram 141495 Racskó Márk: "Effect of calcineurin inhibitors on human podocyte viability" című tudományos munka bemutatása a 66th Annual Meeting of the Biophysical Society konferencián (Debreceni Egyetem) 5 680
Mecenatúra 1. alprogram 141497 Csorba Ádám: Részvétel a 22. Talajtani Világkongresszuson (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 710
Mecenatúra 1. alprogram 141501 Szabó László: Piezo 1 csatornák szerepe vázizomban (Debreceni Egyetem) 12 1360
Mecenatúra 1. alprogram 141504 Hegyköziné dr. Veszelka Médea: A resveratrol protektív hatásának vizsgálata patkány gyulladásos bélbetegség modellben (Szegedi Tudományegyetem) 12 1479
Mecenatúra 1. alprogram 141506 Török Szilvia Ágnes: A kénhidrogén protektív hatása TNBS-kiváltotta patkány vastagbélgyulladás modellben (Szegedi Tudományegyetem) 12 1479
Mecenatúra 1. alprogram 141507 Almási Nikoletta: Sigma-1 receptor mediálta gyulladáscsökkentő hatás vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitisben (Szegedi Tudományegyetem) 12 1479
Mecenatúra 1. alprogram 141509 Cser András: Részvétel a 21st INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON LATIN LINGUISTICS c. konferencián (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 2 480
Mecenatúra 1. alprogram 141516 Thén Wanda: Részvétel az IAC2022 konferencián (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 465
Mecenatúra 1. alprogram 141517 Vörösmarty Máté: Részvétel az IAC2022 konferencián (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 465
Mecenatúra 1. alprogram 141520 Sipos Péterné Tóth Adrienn: Részvétel a 22. Talajtani Világkongresszuson (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 704
Mecenatúra 1. alprogram 141523 Zimányi László: 21. Európai Bioenergetikai Konferencia, 2022. augusztus 20-25. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 8 440
Mecenatúra 1. alprogram 141524 Végh János: Az idő-függő számítási paradigma bemutatása (Kalimános Bt.) 9 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141527 Csenki Sándor: Részvétel külföldi, szakmai konferencián (Miskolci Egyetem) 9 552
Mecenatúra 1. alprogram 141532 Bendes Ákos: Konferencia részvétel és előadás a digitális bűncselekmények világában (Pécsi Tudományegyetem) 12 800
Mecenatúra 1. alprogram 141533 Láng Vince: Részvétel külföldi tudományos, szakmai konferencián (Discovery Center Nonprofit Kft.) 9 912
Mecenatúra 1. alprogram 141534 Szabó Barbara: Részvétel büntető eljárásjogi és kriminalisztikai nemzetközi konferenciákon (Pécsi Tudományegyetem) 12 750
Mecenatúra 1. alprogram 141545 Kovács Zsófia: E-kaprolaktám alapú égésgátolt poliamid 6 kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 620
Mecenatúra 1. alprogram 141546 Tóth Gábor: Konferenciára fel! (Természettudományi Kutatóközpont) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141547 Vigh Judit Piroska: Egy új típusú agyi organoid-vér-agy gát ko-kultúra modell kifejlesztése mikrofluidikai biochipen (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 12 412
Mecenatúra 1. alprogram 141548 Vámosi Péter: Aktív részvétel a világ vezető aritmológiai tudományos kongresszusain (Semmelweis Egyetem) 11 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141549 Nagy Klaudia Vivien: Aktív részvétel az Európai és az Amerikai Aritmológiai Társaságok 2022 éves kongresszusain (Semmelweis Egyetem) 11 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141551 Mayer Péter József: ISNA19-Mayer Péter (Természettudományi Kutatóközpont) 7 300
Mecenatúra 1. alprogram 141552 Hegedüs Kristóf: BOSS XVII konferencia részvétel (Természettudományi Kutatóközpont) 7 500
Mecenatúra 1. alprogram 141553 Sóvári Bence: BOSS konferencia (Természettudományi Kutatóközpont) 7 500
Mecenatúra 1. alprogram 141554 Angyal Péter: BOSS XVII részvétel (Természettudományi Kutatóközpont) 7 500
Mecenatúra 1. alprogram 141555 Tóth Patrik: Akítv részvétel az Európai és Amerikai Aritmológiai Társaságok 2022. éves kongresszusain (Semmelweis Egyetem) 11 1467
Mecenatúra 1. alprogram 141557 Hanyicska Martin: "Osmoregulatory role of TRPV4 in human podocytes" című tudományos munka bemutatása a 66th Annual Meeting of the Biophysical Society konferencián (Debreceni Egyetem) 5 680
Mecenatúra 1. alprogram 141559 Dudás Ádám: BOSS XVII részvétel (Természettudományi Kutatóközpont) 7 500
Mecenatúra 1. alprogram 141561 Nyikes Zoltán: Részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon (Milton Friedman Egyetem) 12 1030
Mecenatúra 1. alprogram 141562 Bigazzi Sára: Kognitív alternatívák és kollektív cselekvési lehetőségek (Pécsi Tudományegyetem) 12 1400
Mecenatúra 1. alprogram 141564 Nátz Katalin: Telekommunikációs szoftverek becslése, utókalkulációja, produktivitása (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 310
Mecenatúra 1. alprogram 141566 Hecker Henrietta: A magyar levéltár-pedagógia bemutatása nemzetközi konferenciákon (Magyar Nemzeti Levéltár) 12 1157
Mecenatúra 1. alprogram 141567 Madarász Tamás: Részvétel az IAH Célzott felszín alatti vízutánpótlás (MAR) konferenciáján és az IWRA expón (Miskolci Egyetem) 12 1439
Mecenatúra 1. alprogram 141568 Ágoston-Kostyál Csilla: A klímaváltozás pszichológiai vonatkozásaival kapcsolatos eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 1302
Mecenatúra 1. alprogram 141569 Nagy Renáta: Részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon (Pécsi Tudományegyetem) 12 1300
Mecenatúra 1. alprogram 141574 Kocsis István Attila: Nyírségi homoktalajok termőképességének növelése erdőfelújításokban (Debreceni Egyetem) 6 700
Mecenatúra 1. alprogram 141575 Véghné Kohut Dorottya: Technológiai projektek személyi aspektusa (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 310
Mecenatúra 1. alprogram 141576 Balázs Pál: Globális környezeti problémák lehetséges megoldása: adaptív tájhasználat (Soproni Egyetem) 6 365
Mecenatúra 1. alprogram 141578 Szálkai Tamás: Előadás tartása Bihar vármegye levéltári anyagának megosztásairól (1928–1950) (Magyar Nemzeti Levéltár) 12 430
Mecenatúra 1. alprogram 141579 Kovács Katalin: Előadás tartása és publikáció a 26th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2022 konferencián (Széchenyi István Egyetem) 9 682
Mecenatúra 1. alprogram 141583 Gazdag Tamás: ISNA19-Gazdag Tamás (Természettudományi Kutatóközpont) 7 300
Mecenatúra 1. alprogram 141590 Bugyi Fanni: Konferenciarészvétel (Természettudományi Kutatóközpont) 12 1497
Mecenatúra 1. alprogram 141597 László Zoltán: Különböző ökológiai másodvetésű növények hatása a talaj kémiai és fizikai tulajdonságaira (Debreceni Egyetem) 12 1500
Mecenatúra 1. alprogram 141603 Bidló András: Magyarországi erdőtalajok szénkészletének vizsgálata (Soproni Egyetem) 5 336
Mecenatúra 1. alprogram 141604 Kusler Ágnes: Emblematika és képzőművészet: nemzetközi konferenciaelőadások (Szépművészeti Múzeum) 6 1068
Mecenatúra 1. alprogram 141610 Vancsó Ödön: CERME részvétel (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 5 530
Mecenatúra 1. alprogram 141615 Bodó Gábor: AOVET Lócsontsebészeti mesterkurzuson való részvétel (Állatorvostudományi Egyetem) 7 1204
Mecenatúra 1. alprogram 141616 Sisodia Raghawendra Pratap Singh: Részvétel a Nemzetközi Hegesztési Intézet 75. Közgyűlésén és Konferenciáján (Miskolci Egyetem) 2 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141618 Gáspár Marcell: Részvétel és delegátusi feladatok ellátása a Nemzetközi Hegesztési Intézet 75. Éves Közgyűlésén és Konferenciáján (Miskolci Egyetem) 2 1000
Mecenatúra 1. alprogram 141624 Nyíri Kinga: nemzetközi prezentáció tartása The Biochemistry Global Summit nemzetközi konferencián (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 555
Mecenatúra 1. alprogram 141626 Gosztonyi Katalin: CERME részvétel (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 5 530
Mecenatúra 1. alprogram 141631 Csapodi Csaba: CERME részvétel (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 5 530
Mecenatúra 1. alprogram 141636 Albitz Krisztián: BOSS XVII konferencia részvétel (Természettudományi Kutatóközpont) 7 500
Mecenatúra 1. alprogram 141651 Kádár Judit Ágnes: Nemzetközi konferenciákon és előadásokon történő részvétel (Testnevelési Egyetem) 12 1020

TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEC_SZ_21

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 30.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Mecenatúra 2. alprogram 140616 Bárány Attila Pál: Zsoldosok és keresztesek (1202-1480) nemzetközi konferencia (Debreceni Egyetem) 12 4 479
Mecenatúra 2. alprogram 140624 Kovács Árpád: ISRS Továbbképző Kurzus és Kongresszus 2022 Debrecen (Debreceni Egyetem) 12 6 814
Mecenatúra 2. alprogram 140629 Németh Róbert: 10. Nemzetközi Lombosfa Konferencia (Soproni Egyetem) 6 4 567
Mecenatúra 2. alprogram 140667 Tóth Bálint: Tudományos konferencia Rényi Alfréd 100. születésnapja tiszteletére (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 9 3 003
Mecenatúra 2. alprogram 140695 Hatvani István Gábor: Geomatematika a föld- és környezettudományokban nemzetközi konferencia (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 5 885
Mecenatúra 2. alprogram 140728 Bárány Balázs: Determinisztikus és véletlen fraktálok geometriája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 7 4 991
Mecenatúra 2. alprogram 140739 Rebrus Péter: 20. Nemzetközi Morfológiai Találkozó (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 12 5 040
Mecenatúra 2. alprogram 140806 Rácz István: 12. Közép-európai Relativitáselméleti Szeminárium (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 5 3 990
Mecenatúra 2. alprogram 140807 Langó Péter: Furor Normannorum - A 9-11. századi kétélű kardok kutatása: régészeti, metallurgiai megközelítések. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 12 6 405
Mecenatúra 2. alprogram 140816 Tóth György: 9. Nemzetközi Optikai Terahertzes Tudomány és Technológia Konferencia megszervezése (Pécsi Tudományegyetem) 12 5 313
Mecenatúra 2. alprogram 140880 Kardos Éva Alíz: Nemzetközi konferencia a mondat eseménytartományában megfigyelhető maximalizációs stratégiák nyelvek közötti vizsgálatáról (Debreceni Egyetem) 12 5 056
Mecenatúra 2. alprogram 140882 Buzás Péter: Második Szuperrezolúciós és Fluoreszcens Mikroszkópos Szimpózium és Ábrahám István Emlékülés (Pécsi Tudományegyetem) 12 6 942
Mecenatúra 2. alprogram 140904 Horváth Csaba Gusztáv: Az Epimodern Kutatócsoport (ERA- Epimodern Research Alliance) éves konferenciája és műhelyrendezvénye Budapesten (2023) (Károli Gáspár Református Egyetem) 12 4 841
Mecenatúra 2. alprogram 140909 Hajdu Lajos: Nemzetközi Számelmélet Konferencia Győry Kálmán, Pintz János és Sárközy András tiszteletére (Debreceni Egyetem) 12 6 000
Mecenatúra 2. alprogram 140931 Borics Gábor: Fitoplankton ökológia és taxonómia nemzetközi workshop szervezése (Ökológiai Kutatóközpont) 12 4 515
Mecenatúra 2. alprogram 140942 Dobolyi Árpád: International Neuroscience Meeting Budapest 2022 IBRO Workshop megrendezése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 9 5 000
Mecenatúra 2. alprogram 140969 Kovács Tibor: VIII.Földkérgi izotópok a természetben nemzetközi konferencia szervezése (Pannon Egyetem) 12 4 725
Mecenatúra 2. alprogram 140993 Bátyi Szilvia: 23. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (Pannon Egyetem) 7 6 624
Mecenatúra 2. alprogram 141013 Bartha Elek: A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái (Debreceni Egyetem) 12 6 995
Mecenatúra 2. alprogram 141025 Dósa György: "Semi online 25" nemzetközi konferencia szervezése (Pannon Egyetem) 12 6 453
Mecenatúra 2. alprogram 141061 Kun Ferenc: Az Avalanche 2022 nemzetközi konferencia magyarországi megrendezése (Debreceni Egyetem) 12 5 000
Mecenatúra 2. alprogram 141065 Varga Máté: A Visegrádi Országok Fejlődésbiológiai Társaságának (V4SDB) nyári iskolája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 6 510
Mecenatúra 2. alprogram 141114 Somsák László: Debrecen Colloquium on Carbohydrates című nemzetközi konferencia megszervezése (Debreceni Egyetem) 12 7 182
Mecenatúra 2. alprogram 141117 Mező Ferenc: "Tanulás és társadalom" Interdiszciplináris Nemzetközi Konferencia (2022) (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 12 7 989
Mecenatúra 2. alprogram 141173 Dósa Attila: HUSSE Magyaroroszág Nemzetközi Tudományos Konferencia szervezés (Miskolci Egyetem) 12 6 650
Mecenatúra 2. alprogram 141207 Bajnok Zoltán: Integrálhatóság a mérték- és húrelméletekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 8 7 875
Mecenatúra 2. alprogram 141211 Baczkó István: A Kardiovaszkuláris Tudományok Nemzetközi Akadémiája Európai Szekciójának 8. Gyűlése (Szegedi Tudományegyetem) 12 6 695
Mecenatúra 2. alprogram 141287 Jordán Tibor: Japán-Magyar Diszkrét Matematika és Alkalmazásai Szimpózium (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 3 700
Mecenatúra 2. alprogram 141300 Szabó Péter: Építéstan 150 - Faépítészeti konferencia (Soproni Egyetem) 12 5 995
Mecenatúra 2. alprogram 141316 Bakonyiné dr. Kovács Bea: Magyar Tudomány Napja az Eötvös József Főiskolán 2022 - Nemzetközi Konferencia (Eötvös József Főiskola) 12 6 333
Mecenatúra 2. alprogram 141318 Kukovecz Ákos: SIWAN 2022 konferencia megrendezése Szegeden (Szegedi Tudományegyetem) 11 6 520
Mecenatúra 2. alprogram 141322 Palkó Gábor: DH_Budapest_2022 Konferencia és DARIAH Nap (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 6 982
Mecenatúra 2. alprogram 141328 Miklósi Ádám: Innovációs Piac az ELTE Természettudományi Karán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 9 030
Mecenatúra 2. alprogram 141342 Magasházi Anikó Terézia: Szociális szolgáltatások ma és holnap az egyenlő esélyű hozzáférés és reziliens működés biztosítása érdekében (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete) 8 5 928
Mecenatúra 2. alprogram 141386 Rozsnyai Krisztina: A jogállam fogalmának változásairól - háromnyelvű konferencia (német, francia, angol) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 6 800
Mecenatúra 2. alprogram 141413 Csiszárik-Kocsir Ágnes: Fiatal és senior kutatók szimpóziuma a kölcsönös tanulás jegyében a változó világban (Óbudai Egyetem) 12 6 657
Mecenatúra 2. alprogram 141451 Mándoki Míra: Nemzetközi állatorvosi és orvosi oktatásfejlesztési konferencia (Állatorvostudományi Egyetem) 4 6 315
Mecenatúra 2. alprogram 141515 Barcza Dániel: A jövő új anyagai (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 12 9 956
Mecenatúra 2. alprogram 141619 Futó Zoltán: V. Nemzetközi Víztudományi Konferencia (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 12 7 000
Mecenatúra 2. alprogram 141642 Szőcs Krisztina: XXIX.Nyári Akadémia: Óvodapedagógusok és tanítók módszertani konferenciája (Eötvös József Főiskola) 12 6 619

TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEC_N_21

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 30.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Mecenatúra 3. alprogram 140587 Komarek Levente: "Agrárinnováció 5.0" (Szegedi Tudományegyetem) 12 25 000
Mecenatúra 3. alprogram 140646 László Péter: A talajok jelentőségének bemutatása közösségi médiakampánnyal (Agrártudományi Kutatóközpont) 12 22 050
Mecenatúra 3. alprogram 140674 Garamszegi László Zsolt: Kert a köbön- Kultúra-ökológiai-botanika (Ökológiai Kutatóközpont) 12 22 155
Mecenatúra 3. alprogram 140715 Kusza Szilvia: Állatpopulációk genetikai múltja, jelene és jövője a klímaváltozás tükrében - távoktatási és tudományos ismeretterjesztő multimédiás tartalmak gyártása az X, Y, Z generációk számára (Debreceni Egyetem) 12 24 992
Mecenatúra 3. alprogram 140750 Deák-Valkó Orsolya Emőke: Természet az otthonunkban - Segédlet az őshonos növényfajokból álló, természetközeli kertek kialakításához (Ökológiai Kutatóközpont) 12 20 094
Mecenatúra 3. alprogram 140755 Karsai Krisztina: "Bűnös" mítoszok (Szegedi Tudományegyetem) 12 16 093
Mecenatúra 3. alprogram 140822 Lente Gábor: Ismeretterjesztő kisfilmek és hanganyagok készítése a Pécsi Tudományegyetem Természettudományos Médiaműhelyében (Pécsi Tudományegyetem) 12 24 727
Mecenatúra 3. alprogram 140829 Szilágyi Adrienn: Katt(anj) a tudományra! (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 12 24 546
Mecenatúra 3. alprogram 140840 Varga Csilla: Útjelzők a műanyag újrahasznosítás labirintusában (Pannon Egyetem) 12 23 400
Mecenatúra 3. alprogram 140862 Kiss L. László: Csillagok Alatt - országos természettudományi ismeretterjesztő médiakampány (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 24 963
Mecenatúra 3. alprogram 140878 Szabó Csaba: VallásCOOLtúra: vallási és kulturális interferenciák a globalizáció korában (Szegedi Tudományegyetem) 12 10 000
Mecenatúra 3. alprogram 140885 Végh András: In vestigis Fratrum Sancti Pauli. A Magyar Pálos Rend középkori építészeti emlékei és régészeti kutatása (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 12 19 614
Mecenatúra 3. alprogram 140972 Szabó Gyula: Csillagászati és űrtudományi szabadegyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 21 865
Mecenatúra 3. alprogram 140986 Kriska György: Poláros világ (Ökológiai Kutatóközpont) 12 13 765
Mecenatúra 3. alprogram 141077 Nagy Péter Tamás: Áramlások dinamikájával kapcsolatos kutatási eredmények népszerűsítése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12 20 000
Mecenatúra 3. alprogram 141104 Manó Sándor: A korszerű 3D technikák orvosi alkalmazási lehetőségeinek bemutatása ismeretterjesztő kisfilmekkel (Debreceni Egyetem) 12 23 119
Mecenatúra 3. alprogram 141108 Kulcsár Balázs: Globális energia (Debreceni Egyetem) 12 14 308
Mecenatúra 3. alprogram 141206 Nagy Balázs: Klímaváltozás: veszélyek és válaszok – Komplex, ismeretterjesztő médiaprojekt (A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány) 11 24 675
Mecenatúra 3. alprogram 141262 Bodor Emese Réka: Szabadulás a Budavári Labirintusból (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 12 16 726
Mecenatúra 3. alprogram 141285 Szabó Péter: Faépítészeti virtuális adatbázis (Soproni Egyetem) 12 24 822
Mecenatúra 3. alprogram 141290 Tokody Dániel: Hogyan képzeljük el? Cobotokról, mesterséges intelligenciáról, autonóm járművekről gyerekeknek (NextTechnologies Kft.) 12 12 232
Mecenatúra 3. alprogram 141307 Darázs Lénárd: Az ELTE tudományos és innovációs eredményeinek társadalmi disszeminációja a közösségi tudomány erősítése céljából (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 11 688
Mecenatúra 3. alprogram 141310 Müller Viktor: Lenyűgöző tudomány - az ELTE TTK tudományos ismeretterjesztése az online térben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 24 998
Mecenatúra 3. alprogram 141314 Kubinyi Enikő: Szélesvásznon az állatok elméje (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 14 504
Mecenatúra 3. alprogram 141317 Jurca Tünde: Vigyünk egy kis tudományt 10 gyógynövény életébe (Debreceni Egyetem) 12 24 990
Mecenatúra 3. alprogram 141320 Lukács András: Szuperfelbontású mikroszkópiai módszerek népszerűsítése oktatófilmek és mobil showroom segítségével (Pécsi Tudományegyetem) 12 16 800
Mecenatúra 3. alprogram 141351 Maróti Péter: Minden amit a 3D technológiákról tudni akartál (Pécsi Tudományegyetem) 12 12 881
Mecenatúra 3. alprogram 141375 Balázs Gergely: Búvárrobottal az elárasztott világok nyomában (UNEXMIN Georobotics Kft.) 12 23 494
Mecenatúra 3. alprogram 141438 Kappelmayer János: Trombózis és vérzés: sok ezer éves kórképek XXI. századi csomagolásban (Debreceni Egyetem) 12 24 630
Mecenatúra 3. alprogram 141519 Bojtár Márton: Életünk a kémia?! (Természettudományi Kutatóközpont) 12 24 990
Mecenatúra 3. alprogram 141608 Heilauf Zsuzsanna: Ismerd fel és oldd meg! Tudósok és innovátorok egykor és ma Magyarországon. (Tomory Lajos Múzeum) 11 13 566
Mecenatúra 3. alprogram 141625 Takács Péter: Inváziós fajok a Balaton vízgyűjtőjén (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 12 24 885
Mecenatúra 3. alprogram 141628 Lannert Judit: A legfrissebb oktatás- és tanulás-kutatási eredmények bemutatása animációt is használó, könnyed hangvételű kisfilmeken keresztül (T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.) 12 16 485

TÁMOGATOTT PROJEKTEK MEC_K_21

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 30.

Szakértoi testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Mecenatúra 4. alprogram 140612 Takács Péter: Az állam és a jog vizuális reprezentációja (Széchenyi István Egyetem) 18 7980
Mecenatúra 4. alprogram 140614 Gilányi Gabriella: Töredék, kódex, kódexsorozat: egy 15. századi Graduale Strigoniense rekonstrukciója (Resonemus pariter. Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez 3.) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4192
Mecenatúra 4. alprogram 140618 Molnár V. Attila: A "Magyarország orchideáinak atlasza / Atlas of Hungarian Orchids" című könyv megjelentetése (Debreceni Egyetem) 24 7999
Mecenatúra 4. alprogram 140620 Bondár Mária: Késő rézkori temetkezések a Kárpát-medencében – Régészeti és bioarchaeológiai elemzések új eredményei (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 7998
Mecenatúra 4. alprogram 140653 Kontschán Jenő: A világ korongatka (Uropodina) nemei (Agrártudományi Kutatóközpont) 24 5171
Mecenatúra 4. alprogram 140655 Révész László: A sporttehetség-gondozás elmélete és gyakorlata (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 18 7247
Mecenatúra 4. alprogram 140668 Farkas Judit: Környezeti kérdések – közösségi válaszok. Humán környezettudományi olvasókönyv 1. (Pécsi Tudományegyetem) 24 7188
Mecenatúra 4. alprogram 140670 Mohay Tamás: A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás - összefoglaló monográfia kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 16 7446
Mecenatúra 4. alprogram 140711 Novák Ádám: Erdélyi pénzek a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjteményében (Déri Múzeum) 24 5271
Mecenatúra 4. alprogram 140716 Takács Krisztina: Anatómiai képletek jegyzéke egészségtudományi hallgatók részére magyar és angol kiadás (Pécsi Tudományegyetem) 12 3045
Mecenatúra 4. alprogram 140721 Körösfői Zsolt: Marosszentanna. Sântana de Mureș. Késő császárkori temető a Maros mentéről (Jósa András Múzeum) 19 6410
Mecenatúra 4. alprogram 140734 Bárány Attila Pál: A nemzetközi kapcsolatok története (Debreceni Egyetem) 24 7256
Mecenatúra 4. alprogram 140744 Csősz Éva: Magyar nyelvű proteomika tárgyú tudományos könyv kiadása (Debreceni Egyetem) 24 7954
Mecenatúra 4. alprogram 140788 Balogh Gábor: Az emberi erőforrások menedzselése – Koncepciók, technikák nemzetközi kitekintésben (Pécsi Tudományegyetem) 24 7200
Mecenatúra 4. alprogram 140808 Pósán László: A latin és az ortodox kereszténység határvidéke – a Balkán és a Baltikum közötti Kelet-Közép-Európa  a középkorban (Debreceni Egyetem) 24 4443
Mecenatúra 4. alprogram 140825 Kováts Gergely: Felsőoktatás-menedzsment kézikönyv (Budapesti Corvinus Egyetem) 24 4040
Mecenatúra 4. alprogram 140827 Fejesné Bognár Zsuzsanna: Hatvany Lajos transzkulturális hálózatai (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 24 3927
Mecenatúra 4. alprogram 140832 Nagy Balázs: A mongolok Közép-Európában: A tizenharmadik századi támadások jellege és hatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 7005
Mecenatúra 4. alprogram 140846 Pintér Márta Zsuzsanna: RÉGI MAGYAR DRÁMAI EMLÉKEK XVIII. SZÁZAD 6/4 (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 12 6771
Mecenatúra 4. alprogram 140852 Virovecz Nándor Balázs: Híres-hírhedt Balassa Menyhárt (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 6006
Mecenatúra 4. alprogram 140853 Páll-Gergely Barna: Magyarország meztelencsigái (Agrártudományi Kutatóközpont) 24 6063
Mecenatúra 4. alprogram 140854 Herendy Csilla: „A felhasználói élmény (UX) kutatási módszerei” c. kézikönyv kiadása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 24 7711
Mecenatúra 4. alprogram 140856 Zsolnai László: Gazdaság és vallás: A gazdasági spiritualitás modelljei (Budapesti Corvinus Egyetem) 7 3564
Mecenatúra 4. alprogram 140859 Bácsiné Béres Viktória: A felemás ostoros (Cryptophyta) algák kishatározója (Ökológiai Kutatóközpont) 24 7961
Mecenatúra 4. alprogram 140861 Kuna Ágnes: Az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése. Elmélet, gyakorlat, módszer (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 24 4542
Mecenatúra 4. alprogram 140908 Czagány Zsuzsa: Breviarium Notatum Strigoniense saec. XIII, Proprium de Sanctis. A 13. századi esztergomi hangjelzett breviárium 2. kötetének tudományos kommentárral kísért hasonmás kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 7980
Mecenatúra 4. alprogram 140932 Kerepeszki Róbert: Bevezetés a történettudományba, a történelemkutatás módszereibe és a közgyűjtemények használatába (Debreceni Egyetem) 21 4230
Mecenatúra 4. alprogram 140946 Főzy István: Geológia-őslénytani monográfia megjelentetése a Bakony jura és kréta korú rétegeiről (Magyar Természettudományi Múzeum) 9 6988
Mecenatúra 4. alprogram 140985 Takács Attila: A Magyarország védett hajtásos növényei című könyv megjelentetése (Debreceni Egyetem) 24 7999
Mecenatúra 4. alprogram 140988 Kriska György: Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában (Ökológiai Kutatóközpont) 13 4607
Mecenatúra 4. alprogram 140996 Ambrus Gergely: A Magyar Filozófia Szemle tematikus számai: 2022-2023 (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 24 4704
Mecenatúra 4. alprogram 141002 Jeneyné Varga Ágnes: Területi elemzések elméleti és gyakorlati alapjai (Budapesti Corvinus Egyetem) 24 6170
Mecenatúra 4. alprogram 141011 Lakner Lajos: Egy 19. századi református professzor világa, Sárvári Pál levelezése (Déri Múzeum) 18 7694
Mecenatúra 4. alprogram 141016 Kégl Tamás: Homogén katalízis: alapok és speciális területek (Pécsi Tudományegyetem) 19 7494
Mecenatúra 4. alprogram 141023 Bodrogi Ferenc Máté: Aurora-forráskiadás (Debreceni Egyetem) 24 5720
Mecenatúra 4. alprogram 141027 Kas Bence: Logopédia: a beszéd- nyelvi és kommunikációs zavarok új szintézise (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 24 7960
Mecenatúra 4. alprogram 141044 Kengyel Judith Gabriella: Szociálpszichológiai tanulmánykötet megjelentetése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 12 3150
Mecenatúra 4. alprogram 141055 Sánta Róbert: A hőszivattyús rendszerek tervezése (Dunaújvárosi Egyetem) 24 3423
Mecenatúra 4. alprogram 141060 Rátz Tamara: Felelősségteljes turizmus - lehetőségek és kihívások a poszt-Covid korszakban (Kodolányi János Egyetem) 18 4637
Mecenatúra 4. alprogram 141064 Mitrovits Miklós: A magyar-lengyel kapcsolatok (1945-1990). Politika - Gazdaság - Kultúra (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 6195
Mecenatúra 4. alprogram 141074 Kundi Viktória: Turizmus jog- és intézményrendszere (Kodolányi János Egyetem) 18 4665
Mecenatúra 4. alprogram 141085 Gyáni Gábor: A magyar arisztokrácia dicsősége és bukása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4171
Mecenatúra 4. alprogram 141092 Tóth-Rébay Magdolna Éva: Református oktatáspolitika a Horthy-korszakban (Debreceni Egyetem) 24 3000
Mecenatúra 4. alprogram 141095 Csikiné Kolláth Ágnes: A "Typology and Chronology of Early Modern Pottery in Buda" c. könyv kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 4870
Mecenatúra 4. alprogram 141126 Kiss Gergely Bálint: Középkori és koraújkori történeti kutatási eredmények közzététele nyitott hozzáféréssel (Pécsi Tudományegyetem) 24 7833
Mecenatúra 4. alprogram 141136 Rácz József: Kvalitatív pszichológiai könyv írása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 5453
Mecenatúra 4. alprogram 141137 Bagi Zoltán: Búg a róna (Debreceni Egyetem) 24 7999
Mecenatúra 4. alprogram 141141 Halász Gábor: "A magyar inga" munkacímű könyv véglegesítése és megjelentetése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 13 6900
Mecenatúra 4. alprogram 141147 Tátrai Patrik: Kárpát-medencei külhoni magyar közoktatási atlasz megjelentetése (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 7 4579
Mecenatúra 4. alprogram 141188 Simon Judit: Kvantitatív elemzési módszerek - SPSS használata a kutatási gyakorlatban (Budapesti Corvinus Egyetem) 19 5989
Mecenatúra 4. alprogram 141191 Csikó György: Állatorvosi összehasonlító farmakokinetika és gyógyszerlebomlás című kézikönyv kiadása (Állatorvostudományi Egyetem) 24 6510
Mecenatúra 4. alprogram 141196 Molnár Zsolt: Könyv kiadása szerbiai erdei sertéstartók ökológiai tudásáról (Ökológiai Kutatóközpont) 17 7741
Mecenatúra 4. alprogram 141202 Lanszki Anita: Digitális média és történetmesélés a felsőoktatásban (Magyar Táncművészeti Egyetem) 15 5968
Mecenatúra 4. alprogram 141209 Mészáros György: "Jók leszünk!" Hogyan formál társadalmi lényekké az iskola? Összehasonlító pedagógiai etnográfia (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 20 5952
Mecenatúra 4. alprogram 141215 Bereczky Zsuzsanna: Klinikai kutatások: átfogó ismeretek a tervezéstől a közlésig (Debreceni Egyetem) 24 7999
Mecenatúra 4. alprogram 141233 Borbély Anna: Többnyelvűség Magyarországon – Összehasonlító vizsgálatok hat nemzetiségről (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 24 7350
Mecenatúra 4. alprogram 141246 Türk Attila: A magyar őstörténet és a népvándorláskor régészeti és történeti kutatása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 10 7938
Mecenatúra 4. alprogram 141252 Varró András: A szívritmuszavarok celluláris elektrofiziológiai alapjai (Szegedi Tudományegyetem) 24 7989
Mecenatúra 4. alprogram 141254 Simon-Stőger Lilla Rita: Gyakorlati reológia (Pannon Egyetem) 18 6900
Mecenatúra 4. alprogram 141265 Orlóci László: Kortalan fa - A páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 24 4999
Mecenatúra 4. alprogram 141271 Almási Tibor: Anjou-kori oklevéltár (Szegedi Tudományegyetem) 24 7350
Mecenatúra 4. alprogram 141280 Tóth Zsuzsanna: A megtartó fogászat gyakorlata (Semmelweis Egyetem) 24 7999
Mecenatúra 4. alprogram 141281 Szepesi Ágnes: Növények a mikroszkóp alatt: a SZTE Növénybiológiai Tanszék mikroszkópos metszet gyűjteményének digitalizálása (Szegedi Tudományegyetem) 24 7889
Mecenatúra 4. alprogram 141286 Török János: Állatökológia tankönyv (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 24 7770
Mecenatúra 4. alprogram 141303 Teleki Szidalisz Ágnes: Szív-ügyünk – a szívkoszorúér-megbetegedések biopszichoszociális szempontjai, az elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzés lehetőségei (monográfia) (Pécsi Tudományegyetem) 13 3877
Mecenatúra 4. alprogram 141306 Lányi András: Együttéléstan - az ökopolitika filozófiája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 6611
Mecenatúra 4. alprogram 141321 Kulcsár Gabriella: Őskori erődített települések Közép-Magyarországon (Pest megye) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 5791
Mecenatúra 4. alprogram 141323 Németh Attila: Antik és modern én: feszültség vagy komplementaritás? (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 24 3953
Mecenatúra 4. alprogram 141324 Deák Anita: Elméleti és módszertani kérdések az affektív idegtudományban (Pécsi Tudományegyetem) 24 7938
Mecenatúra 4. alprogram 141340 Vizin Gabriella: A pszichodiagnosztika kézikönyve (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 22 7998
Mecenatúra 4. alprogram 141343 Dezső Renáta Anna: A többszörös intelligenciák elméletének és pedagógiai alkalmazásainak lehetséges kontextusai (Pécsi Tudományegyetem) 12 3979
Mecenatúra 4. alprogram 141358 Lovas-Kiss Antal: Kutyák közreműködésével végzett állatasszisztáció a 21. században (Debreceni Egyetem) 22 4331
Mecenatúra 4. alprogram 141366 Szende László: Művészettel a tudomány szolgálatában. Tanulmányok László Gyula életéről és munkásságáról (Magyar Nemzeti Múzeum) 12 4536
Mecenatúra 4. alprogram 141367 Nagy Sándor: „Vadházasság” Pesten – válás Budán. Egy vízivárosi orvos mozaikcsaládja a 19–20. század fordulóján (Budapest Főváros Levéltára) 21 4207
Mecenatúra 4. alprogram 141370 Kovács Andrea: A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei. Alleluiák. Kritikai dallamkiadás és monográfia (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) 24 4725
Mecenatúra 4. alprogram 141376 Horváth H. Attila: A Freinet-pedagógia kéziszótára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 12 3571
Mecenatúra 4. alprogram 141379 Márkus Éva: Nyelvek, inklúzió, kultúrák és pedagógia: kutatás és jógyakorlatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 13 4810
Mecenatúra 4. alprogram 141407 Szabados János: A 17. századi budai német renegát tolmács Hans Caspar pályaképe és jelentései (Szegedi Tudományegyetem) 18 4996
Mecenatúra 4. alprogram 141450 Sándor János: Megelőző orvostan és népegészségtan tankönyv (Debreceni Egyetem) 18 7980
Mecenatúra 4. alprogram 141457 Pál István: 65 éve történt. Az 1956-os forradalom eltérő perspektívákból (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 14 5250
Mecenatúra 4. alprogram 141465 Nagy Csongor István: Az EU-s versenyjog dogmatikai rendszere: versenykorlátozó megállapodások (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 7420
Mecenatúra 4. alprogram 141478 Hargittay Emil: Pázmány Péter (1570-1637) című könyv kiadása (Universitas Kulturális Alapítvány) 24 7535
Mecenatúra 4. alprogram 141510 Weiss János: A kritikafogalom jelentése és problémái (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 7 3323
Mecenatúra 4. alprogram 141512 Németh Gergely: Szakkönyv kiadás a vállalkozók gondolkodásáról (Budapesti Metropolitan Egyetem) 7 7875
Mecenatúra 4. alprogram 141528 Hermann Péter: Fogpótlástan egyetemi tankönyv (Semmelweis Egyetem) 7 7980
Mecenatúra 4. alprogram 141539 Kornai András: Vektor szemantika (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 13 7507
Mecenatúra 4. alprogram 141573 Vityi Andrea: Bevezetés az agrárerdészetbe (Soproni Egyetem) 24 6321
Mecenatúra 4. alprogram 141587 Szabó Csaba: Levéltári krónika. A Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri palotájának története (Magyar Nemzeti Levéltár) 24 8000
Mecenatúra 4. alprogram 141602 Lannert Judit: A kreatív tanulás (T-TUDOK Tudásmenedzsmentés Oktatáskutató Központ Zrt.) 20 5565
Mecenatúra 4. alprogram 141613 Lévai Péter: MIKROVILÁG-2022 (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 12 6510
Mecenatúra 4. alprogram 141622 Koller Ákos: Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) folyóirat megjelentetése (Testnevelési Egyetem) 24 7980
Utolsó módosítás: 2021. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?