Ön itt áll: PályázóknakPályázatokEgyetemi Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO)
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Meghirdetés dátuma: 2019. április 30.
Utolsó módosítás:
 2021. június 17.
Verzió: 3
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. július 29. 12:00
2021. július 29.
Postára adás határideje: A második szakasz megvalósítására a támogatási kérelmek elsősorban elektronikusan adhatók be.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény
Keretösszeg
4 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
12-24
Igényelhető támogatás
30 - 300 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé.

Az első szakaszra vonatkozóan:

Elérendő célok és várható hatások

 • Aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolat kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között.
 • Az intézmények szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése.
 • Egyetemenként egyablakos kapcsolat kialakítása a vállalkozások felé, hálózatosan együttműködő csomópontokként.
 • Eredményszemléletű technológia-transzfer és innováció-menedzsment ösztönzése az intézményekben.
 • A vállalkozói szemlélet fejlesztése az oktatók, kutatók és hallgatók körében.
 • Az intézményi KFI eredmények üzleti hasznosítása a vállalati együttműködések révén.

A támogatást igénylők köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézmények közül a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő

 • állami egyetemek
 • állami alkalmazott tudományok egyetemei
 • 599 GFO kódú egyetem, amelynek a fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 

A benyújtás határideje

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. június 28-án 12.00 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig nyújtható.
 

Kötelező tevékenységek

 1. Technológia- és tudástranszferért felelős központi szervezeti egység létrehozása és/vagy működtetése, az innovációs tevékenység intézményi szintű harmonizálása, ezeknek megfelelő szervezeti és működési rend létrehozása.
 2. KFI kapacitások felmérése és felülvizsgálata továbbá az ezt hasznosító kompetencia-menedzsment kialakítása és működtetése, adatszolgáltatás a támogató felé.
 3. Tudásmenedzsment helyi adatbázis kialakítása és karbantartása, és adatszolgáltatás a támogató felé.
 4. Intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat frissítése.
 5. A KFItv. 34. § (3) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséggel összhangban nyilvános éves beszámoló készítése a felsőoktatási intézmény szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységéről.
 6. b) és c) ponthoz kapcsolódóan a felülvizsgálathoz, aktualizáláshoz, hasznosító kompetencia-menedzsmenthez és központi adatbázisokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
 7. Üzleti és működési modell elkészítése a választott tevékenységekre vonatkozóan
 8. Szellemi tulajdon védelmére elkülönített intézményi keret létrehozása a projekt futamideje alatt
 9. Innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése az egyetemi polgárok részére.


Választható tevékenységek

Az alábbiak közül legalább 5 tevékenység vállalása és megvalósítása szükséges.

 • Adatbázis létrehozása a vállalati kapcsolatok, partner vagy téma szempontjából új, bevételt hozó KFI és üzleti együttműködések létrehozása, bővítése érdekében.
 • Szellemitulajdon-védelmi szabályozás, kapcsolódó folyamatok működtetése, iparjogvédelmi bejelentések és az ehhez kapcsolódó szabadalmi ügyvivői vélemények, újdonságkutatások, valamint egyéb szakvélemények beszerzése.
 • KFI eredmények (ideértve a művészeti KFI eredményeket is) üzleti hasznosítása, szellemi alkotások értékesítése, hasznosítása.
 • Vállalatoknak üzleti alapon nyújtott KFI szolgáltatások értékesítése és koordinálása egyetemi K+F szervezeti egységek bevonásával.
 • KFI eredmények (ideértve a művészeti KFI eredményeket is) piaci hasznosításának menedzselése.
 • Szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő, startup vállalkozói, üzletfejlesztési képzések, tréningek tartása, továbbfejlesztése, kreditpontos képzések indítása, különös tekintettel a hallgatói-KKV/startup együttműködésre épülő gyakorlat-orientált kurzusokra.
 • Hallgatói innováció támogatása: Hackatonok, innovációs és start-up versenyek szervezése, díjazása. Hallgatói open lab és fab-lab működtetése.
 • Proof of Concept (PoC) Alap létrehozása, működtetése (maximum az elszámolható költség 40%-a erejéig). A PoC Alaphoz beadott pályázatok támogatási összege projektenként maximum 7 millió Ft lehet.
 • Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozása és üzleti terv elkészítése.
 • Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében H2020 (vagy Horizont Európa) Információs Pont létrehozása. A feladatra alkalmazott munkatárs szorosan együttműködik az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartóival (H2020 National Contact Points, NCP), tőlük folyamatos szakmai támogatást kap munkájához.
 • Technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése (maximum az elszámolható költség 15 %-a erejéig): innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése a kutatók és hallgatók részére; technology scouting tevékenység megvalósítása; technológia-validációhoz szükséges kompetenciák kiépítése; nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvétel.
A rendelkezésre álló forrás

A program teljes pályázati keretösszege 4 milliárd forint, amely két ütemben kerül meghirdetésre. Az első szakasz keretében elérhető keretösszeg 2 milliárd forint. A program első szakaszában igényelhető vissza nem térítendő támogatás 30-150 millió forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A fennmaradó 2 milliárd forint keretösszegről az NKFI Hivatal a projektek előrehaladásának értékelését követően, a program második támogatási szakaszában dönt.


A második szakaszra vonatkozóan:

Elérendő célok és várható hatások

 • Aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolat kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között.
 • Az intézmények szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése.
 • Egyetemenként egyablakos kapcsolat kialakítása a vállalkozások felé, hálózatosan együttműködő csomópontokként.
 • Eredményszemléletű technológia-transzfer és innováció-menedzsment ösztönzése az intézményekben.
 • A vállalkozói szemlélet fejlesztése az oktatók, kutatók és hallgatók körében.
 • Az intézményi KFI eredmények üzleti hasznosítása a vállalati együttműködések révén.

A támogatást igénylők köre

Támogatási igényt nyújthat be az első szakaszban támogatott és sikeres projektet megvalósító Felsőoktatási Intézmény.

 

A benyújtás határideje

A projekt második szakaszára vonatkozó többlettámogatási kérelmek beküldése az nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail címre vagy az NKFI Hivatal részére személyesen vagy postai úton lehetséges 2021.07.29-én 12 óráig.


A benyújtás módja

Az első szakaszban támogatott és sikeresen megvalósított projektek esetén, azok folytatására támogatási igény nyújtható be a program második szakaszára vonatkozóan az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető, jelen Pályázati felhívás mellékletét képező „Többlettámogatás iránti kérelem az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt második szakaszának megvalósítása és támogatása érdekében” valamint a „Költségterv a többlettámogatás iráni kérelemhez”, ill. az „Eredmények bemutatása és feladatterv a projekt második szakaszára” c. formanyomtatványok segítségével.

A kitöltött és cégszerűen aláírt dokumentumoknak és mellékleteinek elektronikus (szkennelt) változatát az nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail címre kell beküldeni.

Amennyiben a dokumentumok mérete az e-mailben való továbbítást nem teszi lehetővé, úgy elektronikus adathordozón egy példányban, zárt csomagolásban személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni (ügyfélfogadási időben), vagy postai úton a következő címre kell megküldeni:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet

A projekt második szakaszára vonatkozó, többlettámogatási kérelemmel összefüggő adatok, információk feltöltése az EPTK felületre a döntést követően szükséges.


Kötelező tevékenységek

 1. Technológia- és tudástranszferért felelős központi szervezeti egység működtetése, az innovációs tevékenység intézményi szintű harmonizálása, ezeknek megfelelő szervezeti és működési rend fenntartása. (A szervezeti egység opcionálisan startup támogató feladatkört is megvalósíthat.)
 2. KFI kapacitások folyamatos mérése és felülvizsgálata továbbá az ezt hasznosító kompetencia-menedzsment működtetése, adatszolgáltatás a támogató felé.
 3. Tudásmenedzsment helyi adatbázis folyamatos frissítése, karbantartása, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása és adatszolgáltatás a támogató felé.
 4. Intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat szükség szerinti frissítése.
 5. Üzleti és működési modell elkészítése a választott tevékenységekre vonatkozóan.
 6. Szellemi tulajdon védelmére elkülönített intézményi keret működtetése a projekt futamideje alatt.
 7. Innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése az egyetemi polgárok részére.
 8. KFI eredmények üzleti hasznosítása: szellemi alkotások értékesítése vagy egyéb formában történő hasznosítása (pl. licenciaszerződés útján).
 9. Vállalatoknak üzleti alapon nyújtott KFI szolgáltatások értékesítése és koordinálása egyetemi K+F szervezeti egységek bevonásával.
 10. KFI eredmények piaci hasznosításának menedzselése.

Választható tevékenységek

Az alábbiak közül legalább 5 tevékenység vállalása és megvalósítása szükséges.

 1. Adatbázis naprakészen tartása a vállalati kapcsolatok, partner vagy téma szempontjából új, bevételt hozó KFI és üzleti együttműködések létrehozása, bővítése érdekében.
 2. Szellemitulajdon-védelmi szabályozás, kapcsolódó folyamatok működtetése, iparjogvédelmi bejelentések és az ehhez kapcsolódó szabadalmi ügyvivői vélemények, újdonságkutatások, valamint egyéb szakvélemények beszerzése.
 3. Szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő, start-up vállalkozói és üzletfejlesztési tematikájú képzések, tréningek megtartása, továbbfejlesztése; kreditpontos képzések indítása a fenti témákban, különös tekintettel a hallgatói-KKV/startup együttműködésre épülő gyakorlat-orientált kurzusokra; a fent felsorolt képzéseken, tréningeken résztvevő hallgatói létszám növelése.
 4. Hallgatói innováció támogatása: Hackatonok, innovációs és start-up versenyek szervezése, díjazása. Hallgatói open lab és fab-lab működtetése. A támogatás feltétele, hogy a programban külső partnerek (cégek, non-profit szervezetek, stb.) is részt vegyenek.
 5. Proof of Concept (PoC) Alap létrehozása, működtetése. Olyan PoC projektek támogathatók, amelyeknek a technológiai és piaci validáció a célja. Az egyetem a PoC projektek lebonyolításához saját belső szabályozás alapján elkészíti a pályázati dokumentumokat (pályázati felhívás, útmutató, pályázati űrlap, értékelőlap).A támogatás feltétele, hogy a döntéseket egy többségében külső, ipari, üzleti, befektetői szakemberekből álló testület (Innovációs Tanácsadó Testület) hozza meg.  Feltétel továbbá, hogy az Egyetem az eredmények eléréséhez mentorálási tevékenységet is folyamatosan biztosítson, amelynek költségei szintén elszámolhatóak. A mentor szerepkörét az Egyetem vonatkozó belső szabályozásában, ill. a PoC felhívásban kell szabályozni. Az Egyetemnek - a mentor javaslata alapján - lehetősége van a támogatott projektet módosíttatni, megfelelő indok esetén leállítani, valamint a fel nem használt összeget a PoC Alapba visszafizettetni. A PoC Alaphoz az Egyetem valamennyi polgára adhat be pályázatot.A program második szakaszában a támogatás projektenként maximum 10 millió forint lehet. A PoC Alap kiegészíthető más forrásokkal is annak érdekében, hogy az egyes projektek finanszírozásának összege meghaladja a 10 millió forintot.A program második szakaszában a PoC Alapra eső elszámolható költség maximum a második szakasz összköltségének 50%-a lehet.
 6. Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozásának elősegítése, támogatása, üzleti tervezési feladatok ellátása.
 7. Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében H2020 /vagy Horizont Európa Információs Pont létrehozása, működtetése. A tevékenység keretében a H2020 illetve Horizont Európa programmal kapcsolatos információk terjesztésének költségei és a pályázati támogatást végző munkatárs bére számolható el. A feladatra alkalmazott munkatárs szorosan együttműködik az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartóival (National Contact Points - NCP-k), tőlük folyamatos szakmai támogatást kap munkájához.
 8. Technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az alábbi tevékenységek keretében (maximum az elszámolható költség 15 %-áig): innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése a kutatók és hallgatók részére; technology scouting tevékenység megvalósítása; technológia-validációhoz szükséges kompetenciák kiépítése; nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvétel.A technológia- és tudástranszferért felelős központi szervezeti egység munkatársai részére sales- illetve projektmenedzsment képzéseken való részvétel (az elszámolható költség maximum 5%-áig). A képzések és tréningek online formában is megvalósíthatóak.
 9. Nemzetközi technológiai transzfer szervezetekhez való csatlakozás (a tagság finanszírozása az elszámolható költség maximum 3%-áig);
 10. Közösségi tér létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, programok (workshop, rendezvények) megvalósítása és szolgáltatási portfólió kialakítása (kompetencia fejlesztési tréningek, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások).  Kizárólag a rendezvények és szolgáltatások költsége számolható el, infrastrukturális beruházás, felújítás, bútor vásárlás nem támogatható.

A projekt időtartama

A program teljes futamideje 48 hónap, a második szakasz megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.
 

A rendelkezésre álló forrás

A program teljes pályázati keretösszege 4 milliárd forint, amely két ütemben kerül meghirdetésre. A második szakasz keretében elérhető keretösszeg 2 milliárd forint. A program második szakaszában igényelhető vissza nem térítendő támogatás 30-150 millió forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1.-EGYETEMI_ÖKO) pályázati felhívás módosítása a projektek második szakaszának megvalósítására

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019. április 30-án két szakaszban történő döntéshozatallal meghirdette az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO) felhívást. A projektek megvalósításának második szakaszára támogatási igényt nyújthat be az első szakaszban támogatott és sikeres projektet megvalósító Felsőoktatási Intézmény.

A többlettámogatási igény a Felhívás mellékletét képező Többlettámogatás iránti kérelem az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt második szakaszának megvalósítása és támogatása érdekében” valamint a „Költségterv a többlettámogatás iráni kérelemhez”, ill. az „Eredmények bemutatása és feladatterv a projekt második szakaszára” c. formanyomtatványok benyújtásával lehetséges.

A kitöltött és cégszerűen aláírt dokumentumoknak és mellékleteinek elektronikus (szkennelt) változatát az nkfialap@nkfih.gov.hu e-mail címre kell beküldeni legkésőbb 2021. július 29. (csütörtök) 12:00 óráig. 

Tovább a felhíváshoz: Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO)

Utolsó módosítás: 2021. június 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent az Egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2019-2.2.1- EGYETEMI-ÖKO pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, a palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. A pályázatok 2019. június 6-ától nyújthatók be, a végső beadási határidő 2019. június 14.

Tovább a felhíváshoz: Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2019. június 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Egyetemi innovációs ökoszisztéma - pályázati segédletek
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szeretne segítséget nyújtani az „Egyetemi innovációs ökoszisztéma” felhívás potenciális pályázóinak, ezért az indikátorokra vonatkozóan az alábbi tájékoztató táblázatot tesszük közzé.

A Felhívás értelmében a pályázatok összeállítása során kötelező elemként jelenik meg egy üzleti és működési modell létrehozása is. Az Üzleti/Működési terv összeállításának megkönnyítésére sablont készítettünk, javasoljuk, hogy a pályázat benyújtásakor ez a kitöltött dokumentum kerüljön felcsatolásra, maximum 20 oldal terjedelemben.

Tovább a felhíváshoz: Egyetemi innovációs ökoszisztéma

Utolsó módosítás: 2019. május 29.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1- EGYETEMI ÖKO), támogatott projektek
A felhívás célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé.

A benyújtási határidőig 24 pályázat érkezett be, összesen több mint 2,7 milliárd forint támogatási igénnyel. A pályázatokat a befogadási vizsgálat és a formai ellenőrzés után megbízott szakértői csoport értékelte és rangsorolta. Az Innovációs Testület az értékelések és a felállított rangsor ismeretében 16 egyetem programját támogatásra javasolta az NKFI Hivatal elnökének. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az Innovációs Testület további 7 pályázat támogatását javasolta.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 4.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00001 MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 88 924 466 88 924 466
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00002 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BRIDGE – Intézményi szintű technológia transzfer szolgáltatás a Műegyetemen 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 150 000 000 150 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00003 MISKOLCI EGYETEM Tudástól az Üzletig - Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen 3515 Miskolc, Egyetemváros 1. 108 000 000 108 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
135 329 975 135 329 975
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00005 PANNON EGYETEM Innovációs ökosztisztéma fejlesztése a Pannon Egyetemen 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 76 758 525 76 758 525
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 SZENT ISTVÁN EGYETEM Közös értékteremtés alapú multiszektorális innovációs ökoszisztéma szervezeti és működési feltételrendszerének létrehozása a Szent István Egyetemen kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése céljából 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
89 314 520 89 314 520
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00007 KAPOSVÁRI EGYETEM Innovációs ökoszisztéma fejlesztése Kaposváron 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 60 507 206 60 507 206
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00008 DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése és működtetése a Dunaújvárosi Egyetemen 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. 40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00009 ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM Kutatáshasznosítás, innováció az Eszterházy Károly Egyetemen 3300 Eger, Leányka út 6. 40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00010 Állatorvostudományi Egyetem Innovációs iroda létrehozása és működtetése az Állatorvostudományi Egyetemen, KFI tevékenységek és együttműködések ösztönzése érdekében 1078 Budapest, István utca 2. 105 000 000 105 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00011 DEBRECENI EGYETEM Innovációmenedzsment és tudástranszfer folyamatok fejlesztése a Debreceni Egyetemen 4028 Debrecen, Kassai út 26.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
103 966 810 103 966 810
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00012 Testnevelési Egyetem Innovációs, Technológia- és tudástranszfer Központ létrehozás a Testnevelési Egyetemen 1123 Budapest, Alkotás utca 44. 40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00013 SEMMELWEIS EGYETEM Úton a nemzetközi elitbe – Szintlépés a Semmelweis Egyetem innovációs ökoszisztéma rendszerében  1085 Budapest, Üllői út 26. 112 501 530 112 501 530
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00015 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Tudástranszfer tevékenységek fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen az Egyetemközpontú Innovációs Ökoszisztéma kialakítása érdekében 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
130 855 545 130 855 545
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00016 MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MKE Tudástranszfer Központ létrehozása és Innovációs Ökoszisztéma kiépítése 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. 40 438 230 40 438 230
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017 ÓBUDAI EGYETEM Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. 77 963 447 77 963 447
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00018 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Hatékony egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése és működtetése a Szegedi Tudományegyetemen 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 150 000 000 150 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00019 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen 9026 Győr, Egyetem tér 1. 113 158 938 113 158 938
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00020 NYÍREGYHÁZI EGYETEM Technológia- és Tudástranszfer Iroda létrehozása a Nyíregyházi Egyetemen 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11.
40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00022 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 1093 Budapest, Fővám tér 8.
8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
112 449 685 112 449 685
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00023 SOPRONI EGYETEM Technológia transzfer iroda és hozzá kapcsolódó struktúra létrehozása a Soproni Egyetemen 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky  utca 4. 40 000 000 40 000 000
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00024 SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM Egyetemi tudás- és szellemi tulajdon menedzsment központ (Művészeti Menedzsment Igazgatóság) létrehozása a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1088 Budapest, Vas utca 2/c. 40 000 000 40 000 000
Utolsó módosítás: 2020. június 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?