Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokNKFI AlapSzellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
Meghirdetés dátuma: 2020. május 29.
Módosítás:
 2022. november 30.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. december 30.
2022. december 30.
Postára adás határideje: elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
260 000 000 Ft
Beérkezett igény:
187 millió Ft
Pályaművek száma
50-200
Beérkezett pályázatok száma:
128
Igényelhető támogatás
0,1 - 7,5 MFt
Pályázat futamideje
18 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Figyelemmel a 2022. október 31-ig beérkezett támogatási kérelmek támogatási igényére, a pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) 2. pontjában a 2022. évre vonatkozó keretösszeg a 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 200 millió Ft-ról 260 millió Ft-ra, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 100 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra módosult. A keretösszeghez igazítva a támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 40-160 db-ról 50-200 db-ra, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú Felhívás esetén 25-50 db-ról 6-30 db-ra módosult.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A nyilatkozat – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapú példányát személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül. A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől lehetséges.

A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók.

2020-ban az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2020. augusztus 31.
 • 2020. december 31.

2021-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2021. február 26.
 • 2021. április 30.
 • 2021. június 30.
 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 29.
 • 2021. december 31.

2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2022. február 28.
 • 2022. április 29.
 • 2022. június 30.
 • 2022. augusztus 31.
 • 2022. október 31.
 • 2022. december 30.

A támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. június 30-ig:

 1. magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint
  a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:
 2. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 141, 231, 572, 573);
 3. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
 4. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. július 1-jétől 2021. október 31-ig:

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 1. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 141, 231, 572, 573);
 2. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
 3. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 2021. november 1-jétől:

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 141, 231, 572, 573)
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382);
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

A finanszírozással kapcsolatos alapvető információk

Jelen Felhívás keretében természetes személyek esetén a támogatást igénylő maximum a felhívás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről tételes, utólagos elszámolást szükséges benyújtania.

Jelen Felhívás keretében a nem természetes személyek esetén az Útmutató 7.3.3. pontja alapján egyösszegű átalány szerinti elszámolás az irányadó.

Átalányfinanszírozás során a támogatást igénylő a felhívás 5. pontjában szereplő táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről nem szükséges tételes, utólagos elszámolást benyújtania.

A támogatható tevékenységek köre

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása

IV. Európai szabadalom hatályosítása

V. Hazai védjegy bejelentés

VI. Európai uniós védjegy bejelentés

VII. Nemzetközi védjegy bejelentés

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 260 millió forint. A támogatás mértéke 100%.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege tevékenységtől függően 100 000 Ft és 7 500 000 Ft között van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívás

Az NKFI Alapból 2020. május 29-én meghirdetett 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) kapcsán kiegészítésre került a Felhívás 2. pontja, tekintettel arra, hogy jelen Felhívás folyamatos beadású, így a 2022. évre vonatkozóan a támogatás forrása, a várható pályázati keretösszeg és a támogatott kérelmek várható száma is rögzítésre került. 

A Felhívás 9.3. pontjában a 2022. évre vonatkozóan a beérkezési határnapok, valamint döntési napok meghatározásra kerültek az alábbiak szerint.

2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 

 • 2022. február 28. 
 • 2022. április 29. 
 • 2022. június 30. 
 • 2022. augusztus 31. 
 • 2022. október 31. 
 • 2022. december 30. 

A támogatói döntés várható időpontja (2 havonta történő döntéshozatallal): 

 • 2022. február 28-ai és 2022. április 29-ei beérkezési határnapok esetén 2022. II. negyedév, 
 • 2022. június 30-ai beérkezési határnap esetén 2022. III. negyedév, 
 • 2022. augusztus 31-ei és 2022. október 31-ei beérkezési határnapok esetén 2022. IV. negyedév, 
 • 2022. december 30-ai beérkezési határnap esetén 2023. I. negyedév.

A Felhívás 4.2. pontjának 2. bekezdése "2021. november 1-jétől a 3.1. pont a)-c) alpont" szöveggel kiegészítésre került.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG)

Utolsó módosítás: 2021. december 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázható a 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívás
Az NKFI Alapból 2020. május 29-én meghirdetett 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívás kitöltőprogramja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók. A végső beadási határidő 2020. december 31.

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

 • 2020. július 31.
 • 2020. augusztus 31.
 • 2020. szeptember 30.
 • 2020. október 30.
 • 2020. november 30.
 • 2020. december 31.

Tovább a felhíváshoz: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. július 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 8. forduló

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.07.01. és 2022.08.31. között 25 db támogatási kérelem támogatási igénye 34 000 000 forint. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 24 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 33 600 000 forint értékben. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. december 20.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00301 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2022/050030 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00302 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050046 sz. Keverékképző berendezés című szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00304 Future-Now Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A FUTURE-NOW feliratú színes ábrás megjelölés magyar védjegyoltalmának megszerzése (M2103652) 100 000 100 000 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 8.
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00305 Future-Now Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A FUTURE-NOW feliratú színes ábrás megjelölés magyar védjegyoltalmának megszerzése (M2103653) 100 000 100 000 2081 Piliscsaba, Máriapark u. 8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00306 Draconic Technology Korlátolt Felelősségű Társaság P2200091 sz. "ELJÁRÁS ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ FULVOSAV ÉS/VAGY HUMINSAV ELŐÁLLÍTÁSÁRA " c. hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 8100 Várpalota, Bezerédi utca 24. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00307 Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadalmi bejelentés a tejben lévő fő fehérjefrakciók HPLC segítségével való elválasztására javított eljárással (Bejelentés ügyszáma: P2100384) 600 000 600 000 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24., hrsz.: 1267/2
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00308 Eclosion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság P2200201 sz. „Emésztést segítő tökéletesített étrendkiegészítő készítmény” c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 2316 Tököl, Huba utca  25-2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00309 Mooky Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kirakós társasjáték - P2200218 600 000 600 000 1162 Budapest, Sarkad utca 84., hrsz.: 107944
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00310 Mooky Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Finom-motorikus mozgást fejlesztő társasjáték - P2200210 600 000 600 000 1162 Budapest, Sarkad utca 84., hrsz.: 107944
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00311 Mooky Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyességi játék fejlesztése - P2200211 600 000 600 000 1162 Budapest, Sarkad utca 84., hrsz.: 107944
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00312 Mooky Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Fejlesztő építőjáték szabadalmaztatása - P2200217 600 000 600 000 1162 Budapest, Sarkad utca 84., hrsz.: 107944
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00313 Mooky Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyességi asztali társasjáték fejlesztése - P2200219 600 000 600 000 1162 Budapest, Sarkad utca 84., hrsz.: 107944
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00314 Debreceni Egyetem Cink-levegő újratölthető akkumulátor tárgykörben magyar szabadalmi bejelentés benyújtása (P2100302) 600 000 600 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00315 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET A P2100206 sz. Öntanuló, SLAM és sugármenet elemző 3D geometriai modellezés UV-C fertőtlenítő robotok útvonalának és besugárzásának optimalizálására című ideiglenes magyar szabadalmi bejelentésen (11893H) alapuló nemzetközi (PCT) bejelentés  3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Kende utca 13-17., hrsz.: 5007
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00316 TOXIE Europe Intelligens Kémiai Szenzorokat Kutató, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050035 sz. "Monoamin-oxidáz-B gátlók prosztata karcinóma megelőzésében vagy kezelésében történő alkalmazásra" c. PCT szerinti bejelentés nemzeti/regionális eljárások megindításának finanszírozása 7 500 000 7 500 000 1034 Budapest, Bécsi út  126-128. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00317 Pázmány Péter Katolikus Egyetem P 20 00024 ügyszámú, "Eljárás és rendszer magzati légzőmozgásra jellemző fonokardiográfiás jel feldolgozására" tárgyú bejelentés nemzeti szakaszának költsége 1 500 000 1 500 000 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00318 Debreceni Egyetem 'Félszendvics átmenetifém-komplexek és alkalmazásuk' tárgykörben magyar szabadalmi bejelentése benyújtása (P2100326) 600 000 600 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00319 Debreceni Egyetem A PCT/HU2022/050051 számú PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtása 3 000 000 3 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00320 InnoGamma Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050045 sz. „Készülék kétrészes anyagtartók, különösen kapszulák nyitására és zárására” c. PCT szerinti  bejelentés nemzeti/regionális eljárások megindításának finanszírozása 1 500 000 1 500 000 2862 Aka, Kossuth Lajos utca 25. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00321 Dinnyés Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság Dinnyés Consulting Kft. logójának és mottójának védelme (lajstromszám: 238 297) 100 000 100 000 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24. 1. em. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00322 ATOMOK TEAM Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság P2200317 ügyszámú "Eljárás és berendezés illékony anyagot tartalmazó gázok tisztitására"  szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 1118 Budapest, Himfy utca  7. I/1.a.  
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00323 ATOMOK TEAM Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság  P2200318 ügyszámú "Biztonsági szellőző kémény"  szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 1118 Budapest, Himfy utca  7. I/1. a.  
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00324 KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET PCT/HU2022/050050 számú „Izolált Lactiplantibacillus plantarum SNI3 mikroorganizmus törzs, az SNI3 törzs alapú készítmény, a készítmény alkalmazása hím gerinces állatok, tenyészállatok és férfiak termékenységének fokozására....." 3 000 000 3 000 000 1083 Budapest, Szigony utca 43. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00325 CAPTEC Medical Korlátolt Felelősségű Társaság Nagy teljesítményű immunaffinitás alapú extrakorporális befogó rendszer P2200216 600 000 600 000 1124 Budapest, Dobsinai utca 19. 
Utolsó módosítás: 2022. december 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 7. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2022.03.01. és 2022.06.30. között 37 db támogatási kérelem támogatási igénye 57 050 000 forint. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 31 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 51 050 000 forint értékben. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. október 19.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00264 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM P2100292 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés rákellenes hatóanyagok vonatkozásában 600 000 600 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00265 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050067 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00266 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2021/050047 ügyszámú PCT szabadalmi bejelentés rákellenes hatóanyagok vonatkozásában 3 000 000 3 000 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00267 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100145 sz. Ízületi endoprotézis-komponens című szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00268 Országos Bortúra Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Bortúra ábrás védjegy támogatása 237338 lajstromszámon 100 000 100 000 4027 Debrecen, Viola utca 9. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00269 TE-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság Falon belüli vezeték védőcsövekkel ellátott falazóelem PCT/HU2022/050009 3 000 000 3 000 000 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00270 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM P2200046 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés vezető polimer kompozitok vonatkozásában 600 000 600 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00272 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Fehérje partikulumot tartalmazó immunizációs platform PCT/HU2021/050063 3 000 000 3 000 000 7624 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00273 Országos Bortúra Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Bortúra ábrás védjegy uniós bejegyzésének támogatása 018579366 lajstromszámon 250 000 250 000 4027 Debrecen, Viola utca 9. 2/8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00274 Szegedi Tudományegyetem „Mérőeszköz átáramló közegben történő fotoakusztikus méréshez” című PCT/HU2021/050053 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00275 Semmelweis Egyetem U2200048 sz.Transzapikálisan beültethető dupla- lumenű kanül bal kamrai keringéstámogatáshoz 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00276 Mizse-Röff Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság P22 00122 Takarmány-, táplálék-kiegészítő kompozíció elsősorban kutyák részére 600 000 600 000 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00277 K-B Vonal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P22 00123 Takarmány kompozíció és alkalmazása elsősorban kutyák részére. 600 000 600 000 1011 Budapest, Egyetértés utca 5. 3. lház F/1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00278 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050064 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00279 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050065 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00280 KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET P2100212 számú „Izolált Lactiplantibacillus plantarum SNI3 mikroorganizmus törzs, az SNI3 törzs alapú készítmény, a készítmény alkalmazása hím gerinces állatok, tenyészállatok és férfiak termékenységének fokozására....." 600 000 600 000 1083 Budapest, Szigony utca 43. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00281 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2020/050024 ügyszámú bejelentés PCT szerinti nemzeti/regionális fázisainak megindítása 7 500 000 7 500 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00282 Zedna Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság Terménybetakarító drón, ügyszám:P2200080 600 000 600 000 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. em 1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00283 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100249 sz. Optikai kapu, valamint eljárás gömbszerű lövedék sebesség vektorának meghatározására című szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00284 Semmelweis Egyetem PCT/HU2021/050051 sz., "Bőrtapasz a SARS-CoV-2 vírusfertőzöttség elleni immunvédettség celluláris diagnosztikai vizsgálatához"  tárgyú PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1085 Budapest, Üllői út 26. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00285 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2022/050014 ügyszámú PCT szabadalmi bejelentés vezető polimer kompozitok vonatkozásában 3 000 000 3 000 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00286 Eclosion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság P2200037 sz., "Probiotikus mikroorganizmus és prebiotikum keverék kapszula kiszerelésben" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 2316 Tököl, Huba utca 25/2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00287 Eclosion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság P2200035 sz., "Emésztést segítő tökéletesített étrend-kiegészítő keverék kapszula kiszerelésben" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 2316 Tököl, Huba utca 25/2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00288 aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2022/050043 - Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok képélességének meghatározásához 3 000 000 3 000 000 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00289 BioTalentum Tudásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Pénzügyi támogatás az „Új, stabil riportert kifejező, humán indukált pluripotens őssejt vonal” című P2200189 számú szabadalmi bejelentéshez 600 000 600 000 2100 Gödöllő, Aulich Lajos u. 26., hrsz.:3524
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00290 DWQ Informatikai Tanácsadó és Vezérléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság U2200070 sz. "Mérőmű légköri feláramlás mérésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai használatiminta-oltalom szerzés 600 000 600 000 2300 Ráckeve, Báthory István utca 14 .
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00291 Semmelweis Egyetem P2200117_Interface optimalizált könyökprotézis csukló rendszer 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00292 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2022/050021 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00293 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2200146 sz. Nyomtatófej szálhúzásos 3D nyomtatóhoz, 3D nyomtató, amely ilyen nyomtatófejet tartalmaz, valamint eljárás 3D nyomtatott polimer kompozit előállítására című szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00294 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2200098 sz. Eljárás egy koponyaprotézis-összeállítás személyre szabott tervezésére és előállítására, valamint ilyen eljárással tervezett és előállított személyre szabott koponyaprotézis-összeállítás című szabadalmi bejelentés költségeinek finanszíro 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00298 Dr. Harangozó Gábor egyéni vállalkozó P2200143  sz. "Nemlineáris többváltozós nyilvános kulcsú titkosító eljárások és eszközök" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 2013 Pomáz, Illyés Gyula utca 31. 
Utolsó módosítás: 2022. október 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 6. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.05.01. és 2021.06.30. között beérkezett, de a korábbi elbírálási folyamatból kimaradt 5 db támogatási kérelem, valamint a 2021.07.01. és 2022.02.28. között beérkezett 83 db támogatási kérelem támogatási igénye 145 150 000 forint. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 73 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 113 250 000 forint értékben. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. szeptember 5.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00151 Vidra Tamás P2100056 ügyszámú szabadalmi bejelentés támogatása 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00157 Tóth Zoltán „Fém evőeszköz adagoló és visszaváltó berendezés”című P2000200 számú magyar szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása  600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00159 TENDERING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. P2100144 - Labdafelszedő eszköz 600 000 600 000 1024 Budapest, Kis Rókus utca 35. fsz. 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00175 Innostudio Zártkörűen Működő Részvénytársaság P2100129 ügyszámú, "Eljárás egymással nem kompatibilis szervetlen és szerves komponenseket tartalmazó inhomogén vizes oldatok homogén oldattá történő alakítására" című magyar szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00176 ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság P2100173 ügyszámú,"Novel IAP antagonists and their therapeutic applications"című magyar szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 1031 Budapest, Záhony u. 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00181 Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadalmi Együttműködési Szerződés megszerzése a Módosított Cas9-fehérjék szabadalom ügyében - P2000083 3 000 000 3 000 000 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144., HRSZ: 3823/6
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00182 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050003 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00183 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100102 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00184 Innostudio Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/IB2021/052679 ügyszámú, "Method for transforming inhomogeneous aqueous solution comprising inorganic and organic components into homogeneous solution" Szabadalmi együttműködési szerződés (PCT) szerinti bejelentés 3 000 000 3 000 000 1031 Budapest Záhony utca 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00185 DP Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadalom inhalációs eszköz szabályozott keverési arányú folyadékok automatizált keverékének szállítására 311174000-20210329-1445-006702 600 000 600 000 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 119. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00186 ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/IB2021/053506 ügyszámú, Novel IAP antagonists and their therapeutic applications Szabadalmi együttműködési szerződés (PCT) szerinti bejelentés 3 000 000 3 000 000 1031 Budapest, Záhony u. 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00187 aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság P2100263 sz. új magyar szabadalmi bejelentés - Egy önvezető jármű teszt vezetésénél használatos kormányzó rendszer, lekapcsolási módszer, adatfeldolgozó rendszer, számítógépi szoftver és számítógéppel olvasható adat a módszer megvalósítására 600 000 600 000 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22, 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00188 CELLPHARMA Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050062 sz. "Valós idejű, fluoreszcencia alapú, "add-és-mérd" eljárás OATP fehérjék funkciójának és drog interakcióinak vizsgálatára" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1119 Budapest,  Etele út 59-61. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00189 VIE Technology (Europe) Korlátolt Felelősségű Társaság P2000291 sz., "Eljárás és elrendezés jármű automatikus vészfékezési folyamatának megfelelő időben történő elindítására és a hosszirányú mozgás szabályozására" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00190 VIE Technology (Europe) Korlátolt Felelősségű Társaság P2100215 sz., "Továbbfejlesztett eljárás és rendszer a jármű kerekeinek ellenőrzésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00191 VIE Technology (Europe) Korlátolt Felelősségű Társaság P2100216 sz., "Eljárás és rendszer a kormány holtjátékának meghatározására és az indítási ellenállás kiküszöbölésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00192 VIE Technology (Europe) Korlátolt Felelősségű Társaság P2100235 sz., "Eljárás és rendszer pótkocsi pneumatikus csatlakozási állapotának meghatározására" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00196 BabyMO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „Eljárás páciens légzésének mozgatás és mozgás közbeni monitorozására, valamint légzésfigyelő eszköz” című PCT/HU2021/050029 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6729 Szeged, Vaskapu utca 47. 21957/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00197 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050038 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00199 Semmelweis Egyetem PCT/HU2021/050037 sz., "Gyulladásgátló vegyületek és alkalmazásaik" tárgyú PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1085 Budapest, Üllői út 26. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00201 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 235 528 lajstromszámú hazai védjegy 100 000 100 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00202 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 235 527 lajstromszámú hazai védjegy 100 000 100 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00203 RAMGEN Zártkörűen Működő Részvénytársaság P2100075 sz. magyar elsőbbségi bejelentés költségeinek finanszírozása a RAMGEN Zrt-nél 600 000 600 000 1126 Budapest, Kléh István u.  4. 2/8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00204 Semmelweis Egyetem P2100261 sz. Corynebacteriumot tartalmazó készítmény felső légúti használatra  600 000 600 000 1085 Budapest Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00205 EQUIREP Állategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ozonoclave - Európai Uniós védjegy bejegyzése - 018337271 250 000 250 000 2141 Csömör, Patak utca 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00206 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100294 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00207 Dormag Korlátolt Felelősségű Társaság Több irányban nyitható nyílászáró elrendezés 600 000 600 000 1012 Budapest, Logodi utca 44/B. fszt. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00208 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság U2100063 Mozgássegítő mellhám használatiminta-oltalmi bejelentése 600 000 600 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00209 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság U2100067 Városi kutyahám használatiminta-oltalmi bejelentése 600 000 600 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00211 GeoMax Project Korlátolt Felelősségű Társaság P2100254 sz., "Vizes közegű formiát-bikarbonát (hidrogénkarbonát) egyensúlyon alapuló hidrogéntárolás" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00212 Pázmány Péter Katolikus Egyetem U2000187 sz., „Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához” c. magyar bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00213 Pázmány Péter Katolikus Egyetem P2100067 sz., „Mérőrendszer, eljárás és számítógépi programtermék izomcsoportok aktivitásának folyamatos, valós idejű monitorozására és jelfeldolgozásra a testmozgás elemzése céljából” c. magyar bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00214 Pázmány Péter Katolikus Egyetem P2100146 sz., „Bioelektromos jelek mérésére és egyidejű optikai ingerlésére alkalmazható orvostechnikai eszköz” bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00215 Pázmány Péter Katolikus Egyetem P2100311 sz., „Kiterjesztett valóság alapú rendszer és eljárás” c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00216 DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Új, 234 948 lajstromszámú  védjegy bejegyzése a Derma-Art Kft-nél 100 000 100 000 4400 Nyíregyháza, Sóstói út  18/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00217 Stem CellX Europe Korlátolt Felelősségű Társaság "Eljárás osteoartritisben szenvedő egyed kezelésére szolgáló készítmény előállítására" című szabadalom benyújtása. P2100138 600 000 600 000 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D. ép 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00218 MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság Favipiravir tartalmú gyógyszerkészítmény P 20 00379 ügyszámú szabadalmi bejelentése 600 000 600 000 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 1., hrsz.: 421/7
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00219 EvolutionWater Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050020 sz. "Eszköz  fluidumok mágneses kezelésére" c. PCT bejelentés nemzeti eljárásai megindításának finanszírozása 7 500 000 7 500 000 3571 Alsózsolca, Árpád út 3.
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00220 MolliScience Korlátolt Felelősségű Társaság P2100357 ügyszámú szabadalmi bejelentés Mycoplasma anserisalpingitidis vakcina törzs szellemi tulajdon védelmére 600 000 600 000 2051 Biatorbágy, Március 15. utca 1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00221 AldexChem Korlátolt Felelősségű Társaság   P2000437 sz., "Triaril-borán katalizátorok és alkalmazásuk észterek és laktonok szelektív hidroszililezésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 2030 Érd, Bajuszfű utca 59. A. ép. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00222 Timedrips Korlátolt Felelősségű Társaság P2100363 sz., "Antigravitációs látványt keltő folyadékvételi elrendezés" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00223 Water MiniLab Korlátolt Felelősségű Társaság P 21 00378 - Automata vízelemző készülék szabadalmi bejelentése 600 000 600 000 3399 Andornaktálya, Hild József utca 29. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00224 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2019/050055 ügyszámú bejelentés PCT szerinti nemzeti/regionális fázisainak megindítása 7 500 000 7 500 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00226 STEEL RIDERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P20 00442 - Üzemanyag-tároló rendszer légi jármű súlykompenzálására, valamint légi jármű, amely ilyen üzemanyag-tároló rendszert tartalmaz 600 000 600 000 3351 Verpelét, Kossuth utca 64. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00228 BÁLINT KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ BETÉTI TÁRSASÁG Szemir  - A bejelentés ügyszáma: M 21 01879  100 000 100 000 7200 Dombóvár, Ady Endre utca  13. 4/14. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00229 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100396 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00230 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100354 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00231 Semmelweis Egyetem P2100177 sz. Kombinált terápiai eljárás a G12C KRas mutáns rákos megbetegedés gyógyítására 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00232 Semmelweis Egyetem P2100397 sz. Előszűrő eljárás szájpadlás geometriai paramétereinek felhasználásával humán azonosításhoz 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00233 Semmelweis Egyetem P2100248 sz. Gyógyszerjelölt tirozin-kináz gátlószerek in vivo hatásának gyors vizsgálata fehérvérsejtek intracelluláris tirozin-foszforilációjának a meghatározásával 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00234 Semmelweis Egyetem P2100375 sz. KRAS G12C inhibitorok daganat ellenes hatása 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00235 moow.farm Kft. PCT/HU2020/050022 sz., új polimer gél hordozó polimer indikátor kombináció tárgyú PCT bejelentés nemzeti eljárásai megindításának finanszírozása 7 500 000 7 500 000 6728 Szeged, Wimmer Fülöp utca 1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00236 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Rendszer és eljárás endokardiális elektrofiziológiai beavatkozások gyakorlására humán modellben "P2100165" 600 000 600 000 7624 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00237 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Tenyésztett embriók tápfolyadék felülúszójában lévő DNS tartalmú MV-k kimutatása FACS módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében című szabadalom európai kiterjesztése - "EP3380636" 2 000 000 2 000 000 7624 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00238 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÚJ VAKCINÁCIÓS PLATFORM PCT/HU2021/050057 3 000 000 3 000 000 7624 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00239 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Széles tartományban működő optikai érzékelő pH mérésére "EP3201619" 2 000 000 2 000 000 7624 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00242 KISLAKI BORMANUFAKTÚRA Szőlő és Bortermelő Korlátolt Felelősségű Társaság A 236401 lajstromszámú "kislaki" megjelölés hazai védjegyként történő megerősítése 100 000 100 000 8691 Balatonboglár (Szőlőskislak), Fő utca 44., hrsz.: 7050/2
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00243 PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság Élhajlító szerszám robot általi megfogását biztosító berendezés, mint új találmány magyar  szabadalmi eljárásának elindítása (P2100423) 600 000 600 000 6640 Csongrád Attila utca 73. Ipari Park 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00245 Grayscalelab Korlátolt Felelősségű Társaság Orvosi eszköz orientációjának követésére szolgáló rendszer PCT/HU2021/050048 3 000 000 3 000 000 1037 Budapest, Folyondár utca  15. E. ép. TT.1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00248 Maform Korlátolt Felelősségű Társaság Archimedes nevű, különleges és hatékony órahajtómű, valamint kompakt sebességnövelő áttétel szabadalmához tartozó PCT nemzeti / regionális eljárások megindítása 7 500 000 7 500 000 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00249 PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Eljárás és szerszám drén lemez lyukasztására 600 000 600 000 2233 Ecser, Ady Endre utca 2. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00250 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM P2100432 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés erőmérő egység vonatkozásában 600 000 600 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00251 Timedrips Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2021/050058 sz. "Antigravitációs látványt keltő folyadékvételi elrendezés" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00253 OzonExtrade Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "Gázátfúvásos rendszerű ózongenerátor, különösen ózon-levegő, vagy ózon-oxigén gázkeverék előállításához" című, EP3478633 sz. európai szabadalom hatályosítása 2 000 000 2 000 000 1141 Budapest, Cinkotai út 123. fszt. 4. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00254 SAFEPAY Systems Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2021/050061 Felhőalapú számítástechnikai környezet és eljárás távoli biztonságos tárolóegység szolgáltatások nyújtásához  3 000 000 3 000 000 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/A. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00255 Szegedi Tudományegyetem „Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes programtermék és számítógéppel olvasható tárolóegység neurokognitív zavar automatizált felismerésére” című PCT/HU2019/000043 számú, PCT szerinti nemzeti/ regionális eljárások megindítása 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.:3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00256 Szegedi Tudományegyetem „Önszerveződő mukoadhezív biopolimer részecske kibocsátó rendszer és eljárás előállítására” című P 21 00345 számú magyar szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.:3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00257 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT "Eljárás toroid transzformátor tekercsének szigetelésére” PCT/HU2020/050004 szerinti nemzeti szakasz (USA 17425740 , EU EP20731186.1, India 202147038331) eljárások költségeinek támogatása 4 500 000 4 500 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00258 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT “Eljárás és berendezés koncentráció különbségen alapuló energia kinyerésére és tárolására" PCT/HU2020/050012 szerinti nemzeti szakasz (USA 17601948, EU EP20742417.7, Japán 2021-560634, India 202147051153)  eljárások költségeinek támogatása 6 000 000 6 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00260 Semmelweis Egyetem P2200019 sz. Eljárás érdesített hidrofil TiO2 felület kialakítása, valamint ilyen felülettel ellátott implantátum 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00261 Semmelweis Egyetem P 2200014 sz. Vállprotézis rendszer glenoid tálcájának új megközelítésű rögzítése 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00262 Semmelweis Egyetem P2200007 sz. MikroRNS-kombinációk a mellékvesekéreg-daganatszövet rosszindulatúságának jelzésére 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
2020-1.1.3-IPARJOG-2022-00263 Semmelweis Egyetem P2100456 sz. ASP-CD szemcsepp formula posztoperatív alkalmazása 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 5. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.05.01. és 2021.06.30. között 33 db támogatási kérelem érkezett be 43 700 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 24 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 36 400 000 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. december 17.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00149 Dr. Tóth Péter U2000099 sz. bejelentés finanszírozásának támogatása 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00150 Dr. Tóth Péter P2000180 sz. bejelentés finanszírozásának támogatása 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00152 Dr. Harangozó Gábor PCT/HU2021/050020 sz. "Nyilvános kulcsú, lineáris többváltozós titkosító rendszer" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00153 HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság P2100119 sz., "Csökkentett deutérium tartalmú készítmények a szervezet leptin koncentrációjának a normalizálására" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 1118 Budapest, Villányi út  97. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00154 INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK Korlátolt Felelősségű Társaság Európai szabadalom hatályosítása szimmetrikus kulcsú folyamtitkosító kriptográfiai eljáráshoz és berendezéshez - 11013H-EP 1 200 000 1 200 000 4028 Debrecen, Táncsics Mihály utca 3. 2. em 6., hrsz.: 10742/A/6
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00155 moow.farm Kft.  
PCT/HU2020/050022 sz., új polimer gél hordozó polimer indikátor kombináció tárgyú PCT bejelentés költségeinek finanszírozása
3 000 000 3 000 000 6728 Szeged, Wimmer Fülöp utca 1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00156  aiMotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban: AImotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság)
P2100190 - Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok képélességének meghatározásához 600 000 600 000 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00158 APNB Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P2000183 sz., "Moduláris telemetriai rendszer" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 8900 Zalaegerszeg, Gólyadombi utca 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00160 ATLAS Group International Zártkörűen Működő Részvénytársaság P2000341 sz., "Tökéletesített szerkezet félautomata öntöltő maroklőfegyver sorozatlövő fegyverré történő kiegészítésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 1052 Budapest, Deák Ferenc tér  3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00161 Varga Zoltán László P2100115 sz., "Nagyteljesítményű ózonreaktor" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00162 Nieto Ramón Mágneses kioldóeszköz előfeszített horgászathoz - U21 00088 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00163 Semmelweis Egyetem P2100155 sz., "Gyulladásgátló vegyületek és alkalmazásaik" tárgyú bejelentéshez kapcsolódó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1085 Budapest, Üllői út  26. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00164 Gestamen Kutatás Fejlesztés Zártkörűen Működő Részvénytársaság P2100110 sz. "Kettős elsütési rendszerű félautomata pisztoly" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 14. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00165 INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK Korlátolt Felelősségű Társaság Bitkeverő berendezés- és eljáráscsaládra vonatkozó P2000086 ügyszámú magyar szabadalmi bejelentésen alapuló PCT bejelentés benyújtása 3 000 000 3 000 000 4028 Debrecen, Táncsics Mihály utca 3. 2. em 6., hrsz.: 10742/A/6
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00166 Art & Smart Egg Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság P2000228 sz., "Hordozható játéktábla elrendezés" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 1056 Budapest, Szerb utca 15. 2. em. 6B. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00169 Teleki Péter "Eljárás vizsgálandó test geometriai paramétereinek és/vagy anyagállapotának radiográfiai elvű meghatározására" című, EP3491368 sz. európai szabadalom hatályosítása 2 000 000 2 000 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00170 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM „Új típusú C-3 szubsztituált kinurénsavszármazékok hatérkonyabb neuroprotektív aktivitással ” című EP3423444 számú európai szabadalom hatályosítása 2 000 000 2 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00171 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM „Eljárás Alzheimer-kór spektrumába tartozó neurokognitív zavarok diagnosztizálására könnymintából, valamint az eljárásban alkalmazható oldat és diagnosztikai kit” című PCT/HU2020/000039 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00172 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM „Eljárás peptidek előállítására ” című EP3110828 számú európai szabadalom hatályosítása 1 500 000 1 500 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00173 "MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GEObrick PCT szerinti regionális eljárás “PCT/HU2020/050065” 1 500 000 1 500 000 8420 Zirc, Kossuth Lajos utca 35. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00174 HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2021/050022 sz., csökkentett deutérium tartalmú készítmények a szervezet leptin koncentrációjának a normalizálására tárgyú PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1118 Budapest, Villányi út  97. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00177 Gombos Ákos A PCT/HU2021/050023-as ügyszámon nyilvántartott , sövénynyíró berendezés és eljárásra vonatkozó PCT bejelentés költségeinek támogatása.  3 000 000 3 000 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00178 Leap Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050034 (P130631-18036) Átszívó-préselő mosógép és mosási eljárás 3 000 000 3 000 000 5411 Kétpó, Béke út 25. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00179 ELECTRAPLAN-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság U2000170 sz., "Egytengelyes dönthető napelem-tartószerkezet" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 2030 Érd, Budafoki út  10. 
Utolsó módosítás: 2021. december 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 4. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.02.27. és 2021.04.30. között 20 db támogatási kérelem érkezett be 38 450 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 15 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 31 500 000 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 9.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00129 Pécsi Tudományegyetem Nagyenergiájú ultrarövid proton és ioncsomag hatékony előállítása PCT/HU2020/050020 3 000 000 3 000 000 7633 Pécs, Szántó Kovács J. utca  1/b.
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00130 IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/HU2020/050049 - Eljárás hangyasav és ecetsav előállítására CO2 fotokatalitikus redukcióval történő megkötése során, javított katalizátor és berendezés 3 000 000 3 000 000 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00131 ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keverő egység szennyvízkezelő berendezésekben kezelt folyadékok nagyméretű gázbuborékok segítségével történő keveréséhez - PCT/HU2020/050056 3 000 000 3 000 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00132 PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/HU2020/050048 - Dobkomposztáló, ebben alkalmazható komposztáló dob és komposztálási eljárás 3 000 000 3 000 000 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00133 Kruppa László Növelt hatásfokú, átesésmentes légcsavar (SZTNH P2000013) nemzetközi jogi védelme (PCT eljárás, első, nemzetközi szakasz) 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00135 Dr. Harangozó Gábor PCT/HU2021/050016 sz. "Nyilvános kulcsú, modulációs titkosító eljárás és eszköz" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00136 Pécsi Tudományegyetem Fehérje partikulumot tartalmazó immunizációs platform - P2000351 600 000 600 000 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00137 M and M Productions Korlátolt Felelősségű Társaság Az M and M Production Kft. "keverőberendezés folyadékok, különösen különböző színű tinták keverésére" című, PCT/HU2018/000059 számú szabadalmának európai és USA regionális szakasz megindítása 3 000 000 3 000 000 1117 Budapest, Alíz utca 1. B. ép. 6. em. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00138 INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK Korlátolt Felelősségű Társaság A „Szkrembler berendezés és eljárás különösen kriptográfiai alkalmazásokhoz, valamint deszkrembler berendezés és eljárás azokhoz” című P2100094 ügyszámú belső elsőbbségi bejelentés elkészítése és benyújtása 600 000 600 000 4028 Debrecen, Táncsics Mihály utca 3. 2. em 6. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00139 Oláh Antal PCT/HU2021/050018 Belsőégésű motor csökkentett nyomású közösnyomócsöves közvetlen befecskendezésű üzemanyag ellátó rendszerrel és eljárás annak működtetésére 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00142 Tőkés Miklós Attila Injektáló eszköz, és az eszközzel történő eljárás levegőnek és/vagy adalékanyagnak a talaj mélyebb rétegébe történő bejuttatására.PCT/HU2020000014 1 500 000 1 500 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00143 Péntek Attila U 21 00036 Rendszer padló feltöltésére 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00145 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2100167 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00146 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2021/050010 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00147 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2000412 szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 
Utolsó módosítás: 2021. november 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 3. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2021.01.01. és 2022.02.26. között 21 db támogatási kérelem érkezett be 29 900 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 17 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 23 300 000 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. július 22

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00107 Hadas Tamás PCT/HU2020/050045 sz. "Készülék kétrészes anyagtartók, különösen kapszulák nyitásának és zárásának megkönnyítésére" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00108 Koleszár Balázs U2100001 Sport karprotézis 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00109 MEDRES Orvosi Eszköz Fejlesztő, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mechanikusan vezérelt lágyszöveti eltávolító-fejgeometria P2000399 600 000 600 000 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B., hrsz.: 38286/2
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00111 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem P2000452 sz. magyar elsőbbségi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00114 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM P2000393 sz. elsőbbségi magyar bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00115 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM PCT/HU2020/050046 sz. szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00116 Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Korlátolt Felelősségű Társaság A PÁNIKGOMB szó hazai védjegye, lajstromszám: 233 040. 100 000 100 000 7626 Pécs, Rákóczi út  73. C. ép. 2. em. 8., hrsz.: 16620/A/21
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00117 Bőszin Gyula Kerekesszékké alakítható ágy P2100037 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00119 HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság P2000115 sz., "Csökkentett deutérium tartalmú készítmények leptin koncentráció szabályázására" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 1118 Budapest, Villányi út  97. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00120 UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Mérési elrendezés betét és beton közötti tapadás vizsgálatára (ügyszám: U2000059, lajstromszám: 5272) 600 000 600 000 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, hrsz.: 4039/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00121 UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Eljárás tartós, nagy szilárdságú könnyűbeton előállítására (ügyszám: P2000443) 600 000 600 000 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, hrsz.: 4039/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00122 Dr. Harangozó Gábor P2100045 sz., "Nyilvános kulcsú, lineáris többváltozós titkosító rendszer" c. bejelentéshez kapcsolódó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00123 Mucsi László PCT/HU2019/050026 sz., "Mentőpatkó vízimentéshez és hozzátartozó mentőkötél felszerelés" c. PCT bejelentés nemzeti eljárásai megindításának finanszírozása 7 500 000 7 500 000  
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00124 DEBRECENI EGYETEM A PCT/HU2020/050064 számú PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtása 3 000 000 3 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00125 GRADIENS Termékfejlesztő Kft Kombináció ízületi gyulladás kezelésére (P2100023) 600 000 600 000 2074 Perbál, Levendula utca 1., hrsz.: 09/44
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00126 GRADIENS Termékfejlesztő Kft Kombináció metasztázis progresszióját gátló készítményre (P2100178) 600 000 600 000 2074 Perbál, Levendula utca 1., hrsz.: 09/44
2020-1.1.3-IPARJOG-2021-00127 Kiss Gábor Natur Premium hazai védjegye 100 000 100 000  
Utolsó módosítás: 2021. július 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 2. forduló
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

A 2020-1.1.3-IPARJOG pályázati felhívásra 2020.09.01. és 2020.12.31. között 87 db támogatási kérelem érkezett be 122 950 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 53 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 84 650 000 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. április 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00020 HandInScan Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Eljárás, berendezés és számítógépi programtermék kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére" című, EP3336817 sz. európai szabadalom hatályosítása 1 800 000 1 800 000 4025 Debrecen, Arany János utca 55., hrsz: 9136
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00021 Szányel Csaba Tojóláda U 20 00144 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00022 Horváth László Bálint Korlátozott hozzáférésű OTC termékeket forgalmazó intelligens automata rendszer SZTNH ügyszáma: P 20 00210 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00025 Bráz Szilvia SingleCross logo ábrás védjegy bejelentése (lajstromszám: 232346) 100 000 100 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00031 Molnár Károly W2000016 Belsőégésű szinkronmotor 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00032 Kruppa László  SZTNH P2000013 Növelt hatásfokú légcsavar belföldi szabadalmi bejelentése 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00033 Lakos Dániel Motocozy - futóbicikli és babakocsi hibrid szabadalmaztatása (ügyszám: P2000127, aktaszám: 11.134) 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00034 9 Axis Kft. „Multiaxis manipulation control device” című, PCT/EP2020/054670 ügyszámú nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtása 3 000 000 3 000 000 2091 Etyek, Honvéd utca 40.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00035 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT “Eljárás toroid transzformátor tekercsének szigetelésére” PCT/HU2020/050004 számú Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása 3 000 000 3 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00036 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT “Eljárás és berendezés koncentráció különbségen alapuló energia kinyerésére és tárolására ” PCT/HU2020/050012 számú Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása 3 000 000 3 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00039 Sebő Gyula Membrán lemezes kutyajáték-EP3192363 hatályosítása 1 000 000 1 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00040 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM "Move mi Music" digitális angol nyelvű zenepedagógiai oktatócsomag ábrás védjegyének hazai lajstromozása 232 293 lajstromszámon 100 000 100 000 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér  8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00041 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM A "Kodályhub - Énekelj velünk" zenepedagógiai on-line tudásközpont ábrás védjegyének hazai lajstromoztatása 232 291 lajstromszám alatt 100 000 100 000 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér  8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00042 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM A "Megérint a zene" digitális zenepedagógiai oktatócsomag ábrás védjegyének hazai lajstromozása 232 294 lajstromszámon 100 000 100 000 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér  8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00043 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM A "Kodályhub - Sing. Learn. Share." zenepedagógiai on-line tudásközpont ábrás védjegyének hazai lajstromoztatása 232 292 lajstromszám alatt 100 000 100 000 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér  8. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00044 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "Eljárás Alzheimer-kór spektrumába tartozó neurokognitív zavarok diagnosztizálására könnymintából, valamint az eljárásban alkalmazható oldat és diagnosztikai kit" című P1900450 számú magyar szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00045 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "Eljárás és berendezés szikrakisülési részecskegenerátor monitorozására" című PCT/HU2020/050027 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00046 DEBRECENI EGYETEM Az EP19755424.9. számú európai szabadalmi bejelentés benyújtása 1 500 000 1 500 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00055 Megaplex Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Berendezés zárt tér, például helyiség fertőtlenítésére című szabadalmi bejelentés P2000330 ügyszám 600 000 600 000 1095 Budapest, Soroksári út  150. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00056 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM P2000255 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés rákellenes hatóanyagok vonatkozásában 600 000 600 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00057 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2019/050055 ügyszámú PCT bejelentés egy fényútváltó elrendezés, valamint ilyet tartalmazó fénymikroszkóp vonatkozásában 3 000 000 3 000 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00058 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PCT/HU2020/050024 ügyszámú PCT bejelentés egy szeparátorra vonatkozóan alkálifém-ferrátok előállítására szolgáló elektrokémiai cellákhoz 3 000 000 3 000 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00060 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "Mérőeszköz, rajta átáramló közegben történő fotoakusztikus méréshez" című P2000322 számú magyar szabadalmi bejelentés 600 000 600 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00061 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "ENDOCYTOSIS ROUTING SEQUENCE PEPTIDE FOR CELL DELIVERY SYSTEMS" című PCT/HU2020/050023 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13., hrsz.: 3762
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00063 Kovács Attila  E-flag nemzeti/regionális szabadalmi jogainak megszerzése (EU: 18836859.1, Kína: 201880080988.3, USA: 16954130) 4 500 000 4 500 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00065 Hadas Tamás PCT/HU2020/050036 sz. "Készülék dugattyús folyadékadagoló eszköz, különösen pipettázó fecskendő vagy hasonló működtetésére" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00067 STRINGBIKE Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050053 sz. "Kerekesszék két független hajtókarral" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 3561 Felsőzsolca, Bódva út 7. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00068 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság EP3375281 Kutyahám, szabályozott elmozdulású póráztartó elemmel szabadalom hatályosítása 2 000 000 2 000 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00069 ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keverő egység szennyvízkezelő berendezésekben kezelt folyadékok nagyméretű gázbuborékok segítségével történő keveréséhez - U1900240 600 000 600 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00070 Gombos Ákos Elemér P2000128 ügyszámon nyilvántartott összetett zsaluzó berendezésre vonatkozó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00071 CELLPHARMA Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság P2000168 sz., "Valós idejű, fluoreszcencia alapó, "add-és-mérd" eljárás OATP fehérjék funkciójának és drog interakcióinak vizsgálatára" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 1113 Budapest, Karolina út  29-31. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00072 Benesch Ferenc UPTIVE aktív szék - PCT szerinti nemzeti eljárás megindítása, ügyszám: 17057217 1 500 000 1 500 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00076 Grayscalelab Korlátolt Felelősségű Társaság Orvosi eszköz orientációjának követésére szolgáló rendszer, P 20 00276 600 000 600 000 1037 Budapest, Folyondár utca 15. E. ép. TT 1. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00077 dr. Lefler László Labdázó tér labdajátékok gyakorlására PCT/HU2018000029 WO2019002896 1 500 000 1 500 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00081 Földi Julianna Veronika D2000115 Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 100 000 100 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00082 Szilas Judit S-JOU védjegy Lajstromszám: 232311 100 000 100 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00083 Dr. Harangozó Gábor P2000390 sz., "Nyilvános kulcsú, modulációs titkosító eljárás és eszköz" c. bejelentéshez kapcsolódó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00084 CÍVIS-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft PCT/HU2018/050026 nemzetközi szabadalmi bejelentés európai és kanadai nemzeti szakaszának megindításának költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközy András utca 10. 19621 hrsz.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00085 Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Módosított Cas9-fehérjék P2000083 600 000 600 000 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. HRSZ: 3823/6
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00091 Bajor László 232842 "Energia Tanösvény" nemzeti védjegy bejelentés 100 000 100 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00092 PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság A PMT Szerszámgép Kft. P2000433 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentése 600 000 600 000 6640 Csongrád, Attila utca 73. Ipari Park 2122/58
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00093 X-Plast Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Az X-Plast Kft. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti, P1900345 számú bejelentésének támogatása 3 000 000 3 000 000 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 19. hrsz.: 6128/1
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00094 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság EP3456189 Elasztikus kutyahám című szabadalom hatályosítása  2 000 000 2 000 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00095 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság EP3514021 Biztonsági öv csatlakozó című szabadalom hatályosítása 1 500 000 1 500 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00096 PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A PCT/HU2019/050017 „A miozin-2-izoformákat szelektíven gátló, gyógyászatilag hatásos vegyületek” szabadalmi bejelentés PCT szerinti nemzeti/regionális fázisainak megindítása 7 500 000 7 500 000 1135 Budapest, Kisgömb utca 25-27. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00097 AImotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050059 - eljárás adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok szegmentálásához  3 000 000 3 000 000 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00100 METAL SHREDDER HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság „ELJÁRÁS NEMESFÉMTARTALMÚ BEVONATOK ÉS AZ ALAPFÉM VISSZANYERÉSÉRE NIKKEL-BEVONATOS KÖZTESRÉTEGET TARTALMAZÓ ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEKBŐL” című, PCT/IB2020/055227 ügyszámú nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtása 3 000 000 3 000 000 1238 Budapest, Nap u. 7. hrsz.: 184316/2
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00101 CELLPHARMA Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2020/050014 sz. "Fluoreszcens eljárás OATP-k és MRP2 vizsgálatára" c. PCT bejelentés költségeinek finanszírozása 3 000 000 3 000 000 1113 Budapest, Karolina út  29-31. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00102 Földi Mihályné U2000198 Gyümölcsszedő gyűjtőegységgel 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00103 Dr. Várhalmi Antal Miklós P20000425 sz. Gyógyászati készítmények bakteriális és vírusfertőzések okozta megbetegedések kezelésében és/vagy megelőzésében történő alkalmazása tárgyú  bejelentéshez kapcsolódó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00104 JULIUS-K9 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 018305629 számú JK9 védjegy Európai Uniós védjegy bejelentése 250 000 250 000 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. 
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00105 Baranyay Henrik Olivér PCT/HU2020/050055 Berendezés nagy viszkozitással rendelkező takarmánykiegészítő hidrogél szabályozott kiadagolására 3 000 000 3 000 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00106 Fazekas Miklós Áthelyezhető fedélegység anyagtároló egységek szabad nyílásának utólagos lezárására U2000182 600 000 600 000 -
Utolsó módosítás: 2021. április 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 1. forduló
A 2020.07.24. és 2020.08.31. között 19 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 23 millió forint támogatási igénnyel.

A befogadott projekteket a kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére 9 projekt támogatására tett javaslatot. A támogatói döntés alapján összesen több mint 10 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. október 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00001 MEDINER Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P 20 00138 Eljárás köröm optikai vizsgálatára és rendszer az eljárás foganatosítására 600 000 600 000 4025 Debrecen, Miklós u. 16. 1. em. 1.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00002 Maform Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzetközi szabadalmi bejelentés kétlépcsős gyorsító hajtómű-berendezés, valamint hajtáslánc órához - W2000007 3 000 000 3 000 000 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00005 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "Sebészeti körtrepán" című U2000071 sz. magyar használatiminta-oltalmi bejelentés 600 000 600 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00008 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM "Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes programtermék és számítógéppel olvasható tárolóegység neurokognitív zavar automatizált felismerésére " című PCT/HU2019/000043 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés 3 000 000 3 000 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00009 Hadas Tamás U1900149 sz., "Többcélú készülék radioaktív anyagok formulálásához" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés  600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00011 SynIQ Korlátolt Felelősségű Társaság P2000235 számú hazai szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 600 000 600 000 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6. fszt.
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00012 Szalai  Veronika Építőjáték U2000096 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00015 Hadas Tamás U1900190 sz., "Mozgató készülékhez kapcsolható segédeszköz kisméretű anyagtartók, különösen kapszulák zárásának megkönnyítésére" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés 600 000 600 000 -
2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00019 AImotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság P2000238 Eljárás, adatfeldolgozó rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható médium objektumok szegmentálásához  600 000 600 000 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22. 
Utolsó módosítás: 2020. november 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?