Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése (2022-2.1.1-NL)
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
Meghirdetés dátuma: 2022. március 01.
Módosítás:
 2022. július 07.
Verzió: 5
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. július 14. 16:00
2022. július 14.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
26 600 000 000 Ft
Pályaművek száma
8-10
Igényelhető támogatás
1-10 MRD Ft
Pályázat futamideje
12-48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció, KFI célú beruházás, Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak.

A Nemzeti Laboratórium a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatások új, nemzetközi dimenziót nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtere a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.

A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései:

 • egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
 • jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése,
 • kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer).

A támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelem önállóan vagy konzorciumi formában nyújtható be.

Jelen Felhívásra támogatást igénylőként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények) és amelyek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló́ 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet3 (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek4 minősülnek.
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkező szervezetek.
 3. Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
  • legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek (jelen feltétel nem vonatkozik az állami tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságokra),
  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Konzorciumi formában történő megvalósítás esetén a konzorcium tagja lehet:

 1. Magyarországon székhellyel rendelkező nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül az 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézmények (egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények), amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkező szervezetek.
 3. Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
  • legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek (jelen feltétel nem vonatkozik az állami tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságokra),
  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

A támogatható tevékenységek köre:

A) Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Alkalmazott (ipari) kutatás
 • Kísérleti fejlesztés
 • Alapkutatás

B) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • Iparjogvédelmi tevékenység
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és indokolt konferencia és kiállítás részvétel
 • Közbeszerzési tevékenység
 • Előzetes tanulmányok, tervek elkészítése és engedélyezése
 • A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó tevékenységek
 • Tárgyi eszköz beszerzése
 • Immateriális javak beszerzése
 • Terület-előkészítés
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Általános költségek

A pályázat benyújtása:

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. július 14-én 16:00 óráig lehetséges.

Futamidőre és fenntartásra vonatkozó információk:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 48 hónap. A projekt befejezésének legkésőbbi záró dátuma: 2026. február 28.

A támogatást igénylőnek 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt keretében kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, vagy regionális beruházási támogatás keretében infrastruktúrát hoz létre vagy korszerűsít.

A támogatás összege:

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 1 milliárd Ft, maximum 10 milliárd Ft.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” című pályázati felhívás keretében támogatott projektek
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján, „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” címmel meghirdetett pályázati felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok kialakításának, illetve fejlesztésének támogatása, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak.

A 2022-2.1.1-NL pályázati felhívásra 2022.03.01. és 2022.07.14. között 10 db támogatási kérelem érkezett be 27 847 176 148 forint támogatási igénnyel.

A Támogató döntése alapján 2022. november 3-i hatállyal 10 projekt részesül 26 587 482 170 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. október 19.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2022-2.1.1-NL-2022-00004 Wigner Fizikai Kutatóközpont A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium komplex fejlesztése 3 475 000 000 3 475 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2022-2.1.1-NL-2022-00010 Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium 2 000 000 000 2 000 000 000 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9.
2022-2.1.1-NL-2022-00008 Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium 3 274 314 200 3 274 314 200 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
2022-2.1.1-NL-2022-00005 HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium - 2. szakasz 1 953 934 000 1 953 934 000 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2022-2.1.1-NL-2022-00011 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Másolat - Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése 1 209 994 508 1 209 994 508 1022 Budapest, Törökvész út 32-34.
2022-2.1.1-NL-2022-00002 Wigner Fizikai Kutatóközpont Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium 1 127 964 898 1 127 964 898 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2022-2.1.1-NL-2022-00003 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium 1 300 000 000 1 300 000 000 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
2022-2.1.1-NL-2022-00009 Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium 1 031 074 484 1 031 074 484 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
2022-2.1.1-NL-2022-00006 Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium fejlesztés 1 215 200 080 1 215 200 080 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
2022-2.1.1-NL-2022-00012 Nemzeti Ellenállóképesség Laboratóriuma Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10 000 000 000 10 412 083 434 1111 Budapest, Stoczek József utca 4.
Utolsó módosítás: 2022. november 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?