Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAlkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel (2021- 1.1.2-AKH)
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
Meghirdetés dátuma: 2021. október 01.
Módosítás:
 2023. január 10.
Verzió: 2
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2021. október 22. 12:00
2021. október 22.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 630 000 000 Ft
Pályaművek száma
5-8
Igényelhető támogatás
50-800 MFt
Pályázat futamideje
12-24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a Nemzeti Kutatóintézet-Hálózat tagjainak és a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása a csatlakozott intézmények alkalmazott kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének összehangolásán keresztül, valamint a tagok között meglévő szinergiák kiaknázása, illetve a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyozása.

A Felhívás keretén belül 3 alprogram kerül meghirdetésre, az alábbiak szerint:

 • „A” alprogram „Vállalkozások komplex innovatív technológia fejlesztésbe való bevonása”

  Az alprogramon belül a Hálózat tagjainak küldetése a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása a csatlakozott intézmények alkalmazott kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben az innovációs tevékenységének összehangolásán keresztül. A nemzetgazdaság versenyképességének erősítésével összefüggésben, célja közvetlen módon a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az ipari fókuszú K+F tevékenységének fejlesztése, a hazai vállalkozások innovációs hozzáadott értékének növelése; közvetetten pedig a tagok K+F+I szolgáltatásainak erősítése, a hálózat K+F+I ökoszisztémában betöltendő helyének erősítése.

  Ennek keretében a tag feladata:

  1. A KKV-k innovációs érzékenyítő képzése
  2. A KKV-k számára kiírt hálózati tagi K+F+I szolgáltatásokat támogató pályázat kezelése és lebonyolítása
  3. A pályázó KKV-k számára K+F+I szolgáltatások nyújtása
 • „B” alprogram „A Hálózati Központ működtetése”

  A Hálózati Központ látja el a Hálózat stratégiájának összehangolását a Tagok szakmai tevékenységének nyomon követésén keresztül. Segíti a Tagokat a Hálózat hazai és nemzetközi ökoszisztémában betöltött helyének erősítésében, külső és belső fórumokon történő képviselettel, a kompetenciák és infrastruktúrák felmérésével, nyilvántartásával és ezen erőforrások koordinálásával.

 • „C” alprogram „Valorizáció: magyar innovációk begyűjtése és mentorálása.”

  Az alprogram célja, hogy ne vesszen el egyetlen magas innováció-tartalommal és piaci potenciállal bíró magyar találmány sem. Cél, hogy a valorizációt ellátó Alkalmazott Kutatóintézet-hálózattal együttműködésben támogassa ezen magas innováció-tartalommal és piaci potenciállal bíró tagja által mentorált innovációs projektek hasznosítását Az ebből származó eredmények kimutatható módon járuljanak hozzá Magyarország bruttó hazai termékének növeléséhez, valamint, hogy azok az ötlettől egészen az üzleti hasznosítás fázisáig eljussanak.

  Ennek keretében a tag feladata:

  • a magyar innovációk begyűjtése
  • a begyűjtött innovációk előminősítése
  • az innovációk szellemi tulajdonvédelem szintjének vizsgálata
  • az innovációk elbírálásának biztosítása
  • pozitív, támogató bírálatot követően a magyar találmányok és innovációk mentorálása az innovatív gondolat létrejöttétől a piacra jutásig, ennek keretében pedig:
   • Innovációs láncok kiépítése
   • Folyamatalapú támogatási modell kialakítása
   • Testreszabott eszköztár, módszertan, útmutató biztosítása
   • Pályázati felkészítés
   • A szellemi tulajdonvédelemben nyújtott útmutatás
   • Validáció
   • Finanszírozás szervezése
   • Értékesítés támogatása

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. október 22. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek,
 • az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív,

Támogatási kérelem kizárólag önállóan nyújtható be.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés.
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatás, alapkutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, , általános költségek, piacra jutási tevékenység.

További lényeges feltételek

Támogatási kérelmet kizárólag a támogatási kérelem benyújtásáig a Hálózathoz csatlakozott, aláírt Hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező szervezetek önállóan nyújthatnak be, továbbá a „C” alprogramra önállóan nyújthatnak be támogatási kérelmet olyan állami tulajdonú gazdasági társaságok, - melyek tapasztalattal rendelkeznek magyar innovációk összegyűjtése területén (min. 50 db projekt minősítése, és 10 projekt mentorálása innovációs területen).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • az „A” alprogram keretében: minimum 12 - maximum 36 hónap
 • a „B” alprogram keretében kizárólag 24 hónap időtartamú projekt tervezhető
 • a „C” alprogram keretében: minimum 12 hónap- maximum 36 hónap időtartamú projekt tervezhető

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 1,63 milliárd forint keretösszeget biztosít.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosításra került a 2021-1.1.2-AKH pályázati felhívás

A 2021-1.1.2-AKH pályázati felhívás módosításra került az alábbiak szerint:

 1. a Felhívás 4.2.1 . A” alprogram esetében támogatási kategóriák szerinti besorolás eredeti szöveg:
  „vagy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely támogatási intenzitása maximum 75% lehet…”

  módosított szöveg:
  „..vagy az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely támogatási intenzitása maximum 100% lehet…”

 2. a Felhívás 4.2.3 „C” alprogram esetében támogatási kategóriák szerinti besorolás eredeti szöveg:
  „.vagy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak mely támogatási intenzitása maximum 75% lehet…”

  módosított szöveg:
  „..vagy az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely támogatási intenzitása maximum 100% lehet…”

 3. a Felhívás 5.1 Elszámolható költségek köre:
  TVI javaslatára kiegészítésre került a felhívás az alábbiakkal:
  „A pályázónak az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet  5. cikk (1)-(2) bekezdése figyelembe vételével, nyilatkoznia kell a részére és a vele az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban álló vállalkozások részére a támogatás odaítélését megelőző három évben (háromszor háromszázhatvanöt nap) Magyarországon nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
  Az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján támogatási döntés kizárólag a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szakaszainak módosításának hatályba lépését követően hozható.”
Utolsó módosítás: 2024. június 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent az 2021-1.1.2-AKH pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból 2021. október 1-jén meghirdetett Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel (2021-1.1.2-AKH) pályázati felhívás kitöltő programja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2021. október 22. 12:00 óra.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet - Hálózatban való részvétel (2021-1.1.2-AKH) támogatott projektek
Az "Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet- Hálózatban való részvétel” című felhívásra benyújtott projektek támogatásáról 2021.12.10-én döntés született.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja a Nemzeti Kutatóintézet-Hálózati tagok K+F+I tevékenységének fejlesztése, amelyhez a Tagok részére az állam finanszírozást biztosít. Továbbá a Nemzeti Kutatóintézet-Hálózat tagjainak és a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása a csatlakozott intézmények alkalmazott kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének összehangolásán keresztül, valamint a tagok között meglévő szinergiák kiaknázása, illetve a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyozása.

A 2021-1.1.2-AKH azonosító kódú, pályázati felhívásra a beadási határidőig 6 pályázat érkezett mintegy 1,6 milliárd forint finanszírozási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, ezután az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke 6 pályázat támogatására tett javaslatot az Innovációs és Technológia Minisztérium számára.

A Támogató döntése alapján 6 projekt részesül összesen mintegy 1 600 467 489 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. december 10.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2021-1.1.2-AKH-2021-00001 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság K+F+I szolgáltatások nyújtása KKVk-nak és Startup cégeknek, komplex innovatív technológia fejlesztéseik megvalósításához 651 000 000 651 000 000 1116 Budapest, Kondorfa utca 1.
2021-1.1.2-AKH-2021-00002 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hálózati központ működtetése - Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat 80 000 000 80 000 000 1116 Budapest, Kondorfa utca 1.
2021-1.1.2-AKH-2021-00003 Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs képességének növelése a ZalaZONE ökoszisztéma által 100 000 000 100 000 000 8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
2021-1.1.2-AKH-2021-00004 Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar innovációs projektek hasznosításának célzott támogatása mentorálással, validációval és a piacképesség fejlesztésével 449 556 167 449 556 167 1016 Budapest, Orom utca 12., 1. em. 1.
2021-1.1.2-AKH-2021-00005 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közlekedési innovációk kidolgozása kkv-k bevonásával 165 075 410 165 075 410 1119 Budapest, Than Károly utca3-5.
2021-1.1.2-AKH-2021-00006 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ÉMI Nonprofit Kft Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-hálózatban való részvétele 154 835 912 154 835 912 2000 Szentendre Dózsa györgy út 26.
Utolsó módosítás: 2021. december 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?