Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFiatal kutatói kiválósági program (FK_22)
Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2021. december 29.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 17. 16:00
2022. február 17.
Postára adás határideje: 2022. február 23.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
42 M Ft
Pályázat futamideje
legfeljebb 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2010. január 1. után szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A rendelkezésre álló keretösszeg

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_22), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_22, PD_22), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra (ANN_22, SNN_22) a 2022-2026 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 42 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A projekt terhére elszámolható vezető kutatói munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 650 000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. február 17-én (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2022. február 1-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2010. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_22, K_22, ANN_22 vagy SNN_22 pályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program 2022. évi nyertesei (FK_22)
A 12 évnél nem régebbi (2010. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_22) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatási projektet. Ebben az évben a pályázók 400 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 14,66 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_22) keretében idén 102 új projekt indulhat összesen 3,7 milliárd forintos támogatással.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, a kutatási témapályázatok értékelési rendszerét követve, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 102 fiatal kutatói pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 101 25 3 226 637 739 156
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 118 31 4 349 283 1 115 297
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 63 17 2 344 782 666 198
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 118 29 4 741 792 1 187 721
Összesen 400 102 14 662 494 3 708 372


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 142771 Nagy Péter: A házassági jog történetének egyes kérdései a 19-20. században (Károli Gáspár Református Egyetem) 48 21 032
Állam, Jog és Politika 143022 Bíró-Nagy András: 20 év az Európai Unióban: Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 31 384
Gazdaság 142492 Somogyi Róbert: Árazás és szabályozás a digitális gazdaságban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 244
Gazdaság 142941 Czaller László: Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium hátterében húzódó mechanizmusok feltárása (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 438
Gazdaság 143041 Bisztray Márta: A külföldi működőtőke beruházások közvetett hatásai a helyi gazdaságra (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 24 9 436
Gazdaság 143064 Elekes Zoltán: Térségek beszállítói hálózatainak szerkezete és ellenálló képessége (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 18 000
Gazdaság 143247 Benedek Zsófia: Helyi élelmiszer rendszerek és rövid ellátási láncok a poszt-COVID társadalomban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 41 732
Kultúra 143759 Szilágyi Levente: Gazdaság és etnicitás. Mezőgazdasági társulások mint a társadalmi és gazdasági reziliencia motorjai a szatmári sváb falvakban a rendszerváltozástól napjainkig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 17 455
Nyelvészet 143242 Farkasné Gulyás Nikolett: Komi-permják korpusz (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 745
Nyelvészet 143301 Káldi Tamás: A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 31 447
Pszichológia – Nevelés 142765 Polner Bertalan Kristóf: A bizonytalanság feldolgozása és a mentális egészség (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 929
Pszichológia – Nevelés 142945 Simor Péter: Álmok, emlékek és érzelmi működés az alvó agy hálózataiban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 972
Pszichológia – Nevelés 142968 Gergely Anna: A multimodális gyerek-felé irányuló kommunikáció funkcionális vizsgálata összehasonlító módszerrel (Természettudományi Kutatóközpont) 48 39 624
Pszichológia – Nevelés 142979 Kemény Ferenc: A statisztikai információ szerepe az olvasásban és helyesírásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 905
Pszichológia – Nevelés 143095 Aranyi Gábor: A számítástechnikai gondolkodás fogalmának elméleti fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 756
Pszichológia – Nevelés 143217 Tauzin Tibor: Korai nyelvtanulás csecsemőknél a kommunikatív jelzések strukturális szabályszerűségei alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 936
Régészet 142353 Váczi Gábor: Késő bronzkori halomsírcsoport komplex kutatása a Hárskúti medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 953
Régészet 142894 Pető Ákos: DAAMBA – Régészeti talaj- és növénytani módszerek integrált alkalmazása bronzkori települések háztartás régészeti kutatásában. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 41 936
Régészet 143188 Juhász Lajos: Antik Pénzek a Dunától Keletre II (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 14 802
Társadalom 143024 Eranus Eliza: Az önkéntesek kapcsolathálóinak rejtett ereje. Fesztivál önkéntesek dinamikus kapcsolathálózatainak összehasonlító kutatása (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 24 20 984
Társadalom 143163 Bodor Ákos: Mennyire “általános” az általánosított bizalom? – A bizalom mérésének kritikai felülvizsgálata (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 15 251
Társadalom 143531 Zakariás Ildikó: Átalakuló szolidaritások. Közép- és kelet-európai munkavállalók a menekülteket ellátó ausztriai intézményekben (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 9 918
Társadalom 143684 Fittler András: Az Európai Unió tagállamait célzó illegális online gyógyszertárak elterjedtsége és illegális gyógyszerforgalmazás kockázatai (Pécsi Tudományegyetem) 36 30 384
Történelem 142451 Vadas András: Budapest – egy várostérség környezettörténete (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 44 36 613
Történelem 143388 Venkovits Balázs: Az USA árnyékában: Kanada és a magyar kivándorlási útvonalak átalakulása az 1920-as években (Debreceni Egyetem) 48 8 280
Fizika 142594 Fejős Gergely: A nemperturbatív renormálási csoport alkalmazása kvantumos soktestrendszerekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 23 488
Fizika 142601 Rózsa Levente: Topologikus nanomágnesek az egyensúlyon túl (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 42 000
Fizika 142643 Salamon Péter: Termoelektromos és elektromechanikai jelenségek vizsgálata ferroelektromos nematikus folyadékkristályokban (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 30 443
Fizika 142985 Vancsó Péter: Hibák és szuperrács effektusok kölcsönhatásának multiskálás modellezése Van der Waals heteroszerkezetekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 36 760
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142204 Poós Tibor: Gyógyszeripari és élelmiszeripari diffúziós műveletek energetikai kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 995
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142376 Hegedűs Ferenc: Akusztikus kavitáció és reakciókinetika: GPU programozás és gépi tanulás szerepe szonokémiai reaktorok felskálázásában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 794
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142414 Kertész Szabolcs: Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulba integrált 3D nyomtatott elemekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142457 Kossa Attila: Funkcionális Bioanyagok Mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 981
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142540 Szebényi Gábor: Kompozitok tönkremenetelének előrejelzése és tervezése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 966
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142702 Mayer Martin János: Napelem termelés előrejelző algoritmusok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 684
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143059 Hégely László: Desztillációs eljárások és konfigurációk gazdasági és környezeti szempontú optimalizálása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 489
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143215 Cséfalvay Edit: Erőművi póttápvíz környezetbarát és energiahatékony előállítása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 846
Informatikai–Villamosmérnöki 142163 Csapó Tamás Gábor: Az artikuláció és az agyi jelek elemzése beszéd alapú agy-gép interfészhez (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 42 000
Informatikai–Villamosmérnöki 142790 Odry Ákos: Mobil robotok megbízható lokalizációja intelligens szenzorfúziós módszerekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 728
Informatikai–Villamosmérnöki 142814 Tamus Zoltán Ádám: A megújuló energiaforrások növekvő térhódítása miatt megjelenő ismétlődő túlterhelések hatásának a vizsgálata az elosztókábelek PVC szigetelésének degradációjára (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 460
Informatikai–Villamosmérnöki 143429 Stumpf Péter Pál: Modell prediktív szabályozási algoritmusok teljesítményelektronikai átalakítókban és villamos hajtásokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 19 767
Kémia 1 142148 Zámbó Dániel: Többkomponensű funkcionális nanostruktúrák (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 41 580
Kémia 1 142489 Nagy Péter: Pontos és rutinszerűen alkalmazható kvantumkémiai módszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 716
Kémia 1 142754 Gyulai Gergő: Hangolható szén nanorészecskék előállítása és jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 244
Kémia 1 142784 Madarász Ádám: Atommagok kvantumeffektusa kémiai folyamatokban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Kémia 1 142869 Mátyus Edit: Kvantumos magmozás elméletének fejlesztése és spektroszkópiai alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 42 000
Kémia 1 143197 Mika László Tamás: Fenntartható oldószerek vizsgálata és katalitikus alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 712
Kémia 1 143583 Sápi András: Nagy teljesítményű, CO2 hidrogénezési tandem katalizátorok tervezése és nagy laboratóriumi szintű alkalmazása folyékony szénhidrogének (C5+ HC) előállítására (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 280
Kémia 2 142315 Bereczki Ilona: Antivirális és antibakteriális vegyületek szintézise veszélyes vírusok és rezisztens baktériumok ellen (Debreceni Egyetem) 48 39 960
Kémia 2 142622 London Gábor: Antiaromás molekuláris félvezetők és kapcsolók (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Kémia 2 142712 Bálint Erika: Biológiailag aktív izatin- és xantén-származékok multikomponensű szintézise, a vegyületek ciklodextrin komplexei és konjugátumai (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 39 820
Kémia 2 143019 Pataki Hajnalka: Folyamatos kristályosítási technológiák fejlesztése PAT eszközökkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 40 144
Matematika–Számítástudomány 142124 Ráth Balázs: Véletlen gráfok és kölcsönható részecskerendszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 948
Matematika–Számítástudomány 142891 Garab Ábel: Késleltetett egyenletek globális dinamikája: állapotfüggő késleltetés és nemautonóm egyenletek (Szegedi Tudományegyetem) 48 29 164
Matematika–Számítástudomány 142960 Mérai László: Additív számelméleti problémák pozitív karakterisztikában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 16 356
Matematika–Számítástudomány 142993 Kiss Gergely: Harmonikus analízis és diszkrét geometriai problémák (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 12 972
Földtudományok 1 143508 Arató Róbert: Cirkontakt – Módszertani fejlesztés a cirkon termokronológia jobb megértéséhez (Atommagkutató Intézet) 48 41 991
Földtudományok 2 142349 Torma Csaba Zsolt: Éghajlati előrejelzésekkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése regionális és lokális skálán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 587
Földtudományok 2 142936 Zacháry Dóra: Talaj szervesanyag-raktárak stabilizációs mechanizmusai meszes és savanyú talajokban (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 41 805
Komplex agrártudomány 142468 Móricz Norbert: Őshonos lombos fafajok aszály toleranciájának értékelése dendroökológiai módszerekkel (Soproni Egyetem) 48 22 402
Komplex agrártudomány 142475 Feigl Gábor: A hagyományos és biológiailag lebomló műanyagok hatása a növények fejlődésére és a gyökér-talaj rendszerre (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 976
Komplex agrártudomány 142527 Bak Miklós: A faanyagok méretstabilitásának és biológiai tartósságának javítása nanotechnológia segítségével (Soproni Egyetem) 48 41 998
Komplex agrártudomány 142735 Németh Márk: Fungicidrezisztencia termesztett és vadon élő növények lisztharmatgombáinál (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 40 671
Komplex agrártudomány 142971 Pintye Alexandra: Gombaölő szerek elleni rezisztencia nem-cél organizmusokban: endofiton, mikorrhizaképző és szaprotróf gombákban (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 40 258
Növénytermesztés, állattenyésztés 142146 Gonda Sándor: A növényi metabolom hatása az endofiton közösségek kiépülésére szintetikus és természetes gombaközösségekből retekben (Debreceni Egyetem) 48 41 987
Növénytermesztés, állattenyésztés 142170 Gell Gyöngyvér Mónika: Alacsony immunreaktivitású alakor genotípusok immunanalitikai vizsgálata és reológiai jellemzése (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 41 858
Növénytermesztés, állattenyésztés 142933 Zoran Marinovic: Genomszerkesztett halfajok dajkanevelése (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 42 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143174 Sváb Domonkos: Zoonotikus és állati patogén enterális baktériumok és bakteriofágjaik vizsgálata "one health" megközelítésben (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 34 575
Növénytermesztés, állattenyésztés 143375 Fehér Enikő: A coronavírusok emlős rezervoárjai – vírus diverzitás és gazdaspektrum (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 39 600
Ökológia és evolúció 142428 Bátori Zoltán: A természetes és antropogén zavarások hatása a jelenlegi és a potenciális jövőbeli mikrorefúgiumok élővilágára (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 487
Ökológia és evolúció 142485 Abonyi András: A pozitív diverzitás-működés és a pozitív dominancia-működés kapcsolatok közötti ellentmondás feloldása természetes (tavi és folyóvíz) fitoplankton közösségek alapján (Ökológiai Kutatóközpont) 48 41 919
Ökológia és evolúció 142926 Gallé Róbert: Diverzitás a nap alatt: támogatják-e a napelemparkok a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésést? (Ökológiai Kutatóközpont) 48 41 984
Ökológia és evolúció 143061 Dima Bálint: Jelentős ektomikorrhiza-képző nagygombanemzetségek taxonómiája és diverzitása Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 41 100
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142218 Menyhárt Ákos: Az iszkémiás stroke kimenetelének javítása az izom-agy tengelyen keresztül (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 480
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142949 Nagy Norbert: Az aritmogén kamrai alternánsok farmakológiai gátlása: egy új lehetőség a kamrafibrilláció indukált hirtelen szívhalál megelőzésére? (Szegedi Tudományegyetem) 48 41 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143360 Lekli István: Biológiailag aktív molekulák hatásának vizsgálata a kardiovaszkuláris rendszerben (Debreceni Egyetem) 48 39 600
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143444 Hegyi Eszter: Genetikai és környezeti tényezők együtthatásának vizsgálata krónikus pankreatitiszben: a dohányzás hatása a betegség lefolyására CPA1 mutáns egerekben (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 930
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143566 Kiss Lóránd: A szerves kénvegyületekben és a hidroxokobalaminban rejlő terápiás lehetőségek vizsgálata kísérletes akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem) 48 38 116
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142285 Pancsa Rita: Egy- és többkomponensű folyadék-folyadék fázisszeparációs rendszerek hatékony azonosítását szolgáló predikciós módszer fejlesztése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 41 992
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142500 Wirth Roland: Virulencia faktorok és antimikrobiális rezisztencia gének nyomon követése a városi szennyvíz anaerob kezelése során genom-centrikus metagenomika és metatranszkriptomika segítségével (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 808
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142676 Tombácz Dóra: Virom és öregedés: longitudinális multi-OMIKai tanulmány kutya, mint modell alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142835 Spisak Sándor: A tumor korai kiújulásának kimutatása keringő tumor DNS-metilómmal korai stádiumú tüdőrákos betegek esetében (Természettudományi Kutatóközpont) 48 42 000
Idegtudományok 142171 Tóth Máté: A szomatosztatin interneuronok szerepe a stresszel való megküzdés szabályozásában (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 41 932
Idegtudományok 143326 Patai Roland: Immunológiai folyamatok és lehetséges terápiás szerepük vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózis egérmodellben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 576
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142312 Manczinger Máté: A virális epitópok evolúciója az immunológiai hasonlóság szemszögéből (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 42 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142782 Pázmándi Kitti Linda: A plazmacitoid dendritikus sejtek immunmoduláló sejt-sejt interakcióinak molekuláris karakterizálása (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142877 Szebeni Gábor János: Az antifoszfolipid szindrómás betegek multiplex immunfenotipizálása és SARS-CoV-2 immunitás vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 977
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143373 Németh Tibor Mihály: A gomba patoevolúció vizsgálata: a humán patogén Candida parapsilosis stressz adaptációjának feltárása (Szegedi Tudományegyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 142573 Kovács Attila: A jobbkamra-funkció transzlációs vizsgálata: a miokardiális mechanikától a gépi tanulás alapú klinikai döntéshozatalig (Semmelweis Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 142911 Ledó Nóra: A renális endonukleáz aktivitás módosítása, mint lehetséges terápiás célpont lupus nephritisben (Semmelweis Egyetem) 48 39 967
Klinikai Orvostudományok 142942 Bajor Judit: Tanulmánysorozat a kardiovaszkuláris és metabolikus kockázati tényezők vizsgálatára coeliakiában (Pécsi Tudományegyetem) 48 41 880
Klinikai Orvostudományok 143383 Varga Orsolya: A cukorbetegség előfordulásának előrejelzése és a módosítható kockázati tényezők szerepe az Európai Unió régióiban (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Klinikai Orvostudományok 143633 Lohner Szimonetta: Kutatás a klinikai vizsgálatok tervezéséről, lefolytatásáról és az eredmények közléséről (Pécsi Tudományegyetem) 48 23 484
Klinikai Orvostudományok 143751 Rózsás Anita: A Bcl-2 és Mcl-1 biológiai és terápiás jelentősége kissejtes tüdőrákban (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 48 42 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142852 Rigó Gábor: Az Arabidopsis thaliana halofita rokonában azonosított  új hormonszerű kis fehérje funkcionális jellemzése (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 41 760
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143400 Kovács Tamás: A dipólpotenciál relevanciájának vizsgálata a sejtmembrán lipidösszetételének megváltozásával járó betegségekben (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142223 Szebényi Kornélia: Organoidokból létrehozott glia progenitor sejtvonalakra alapuló új neurodegeneratív modell és gyógyszerfejlesztési platform kidolgozása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 41 867
Sejt- és Fejlődésbiológia 142481 Sztretye Mónika: A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között (Debreceni Egyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142508 Takáts Szabolcs: Az autofág membránforgalom változásai a szekréciós autofágia és a daganatképződés során (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 42 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 143002 Valcz Gábor: A mutáns K-ras kis extracelluláris vezikula közvetítette horizontális géntranszfere, és annak terápiás hatásai vastagbélrákban (Semmelweis Egyetem) 48 41 952
Sejt- és Fejlődésbiológia 143205 Lizák Beáta: Kalcium-szenzitív GSH transzporter azonosítása az endoplazmás retikulum membránban (Semmelweis Egyetem) 48 41 400
Sejt- és Fejlődésbiológia 143233 Veszelka Szilvia: Cerebrovaszkuláris endotélsejtek funkcióinak javítása kis molekulák és mRNS bevitel segítségével sztrók modellben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 42 000
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?