Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)

A pályázók köre

Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
  • non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

(a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban posztdoktor) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a posztdoktor jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

  • a posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).

A pályázónak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_16 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (korábbi OTKA-K/NK/NF/NN pályázatok és a K_16 azonosítójú pályázat), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása támogatható.

2016-tól kezdődően a posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_16 azonosítójú kutatási témapályázat, illetve a később meghirdetésre kerülő, NN_16 azonosítójú, nemzetközi kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázat keretein belül pályázhatnak meg és nyerhetnek el.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a 2016-2019 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül semmilyen más költség nem számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. április 18-án 17:00 óráig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. április 25-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található (PD_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját: -

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatott pályázati anyag személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2016. március 30-ig elektronikus úton benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

2018. február 20.
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)
Program meghirdetése:
2016. március 16.
Végső beadási határidő:
2016. április 18.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz (PD_16)

A pályázók köre

Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
  • non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

(a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban posztdoktor) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a posztdoktor jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

  • a posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni. Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).

A pályázónak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_16 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (korábbi OTKA-K/NK/NF/NN pályázatok és a K_16 azonosítójú pályázat), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása támogatható.

2016-tól kezdődően a posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_16 azonosítójú kutatási témapályázat, illetve a később meghirdetésre kerülő, NN_16 azonosítójú, nemzetközi kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázat keretein belül pályázhatnak meg és nyerhetnek el.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a 2016-2019 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül semmilyen más költség nem számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. április 18-án 17:00 óráig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. április 25-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található (PD_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját: -

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatott pályázati anyag személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2016. március 30-ig elektronikus úton benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

2018. február 20.
Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR)
Kapcsolat
RSS-hírcsatorna
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500