Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_22)
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2021. december 29.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 24. 16:00
2022. február 24.
Postára adás határideje: 2022. március 2.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
48 M Ft
Pályázat futamideje
legfeljebb 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat tervezik továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

 A pályázat keretösszege 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_22), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_22, PD_22), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra (ANN_22, SNN_22) a 2022-2026 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A K típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható.

A projekt futamideje

A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás J. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2022. február 24-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papíralapon, vagy egységesen elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2022. február 1-ig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és e mellett nem nyújtható be FK_22, PD_22, ANN_22 vagy SNN_22 pályázat, valamint 2018. december 31-e utáni indulással elnyert KKP támogatás is kizáró oknak számít. K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat.

K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2022. évi nyertesei (K_22)
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_22) c. felhívásra 2022. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 613 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,11 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 177 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát, – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 177 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 181 54 6 142 853 1 797 661
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 152 49 5 987 955 1 879 241
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 107 27 4 416 765 1 143 290
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 173 47 7 561 163 2 168 745
Összesen 613 177 24 108 736 6 988 937


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. augusztus 31.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezeto kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamido
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 142232 Darázs Lénárd: Az európai adatgazdaság és adatvagyon szabályozási keretei (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 34 500
Állam, Jog és Politika 142410 Körösényi András: Demokrácia az identitáspolitika korában: egy realista demokráciaelmélet (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 29 839
Állam, Jog és Politika 143008 Schweitzer Gábor: Magyarország történeti alkotmánya egykor és ma (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 40 094
Állam, Jog és Politika 143092 Vajda Júlia: Demokratikus viselkedés és joghoz való viszony családtörténeti háttérben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 38 997
Állam, Jog és Politika 143251 Hörcher Ferenc: A politika és "a politikai" fogalma a modern magyar politikai gondolkodásban, a 16. századtól a 20. századig (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 24 6 493
Állam, Jog és Politika 143523 Dobos Balázs: A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet? (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 43 943
Állam, Jog és Politika 143831 Gajduschek György: A jogállamiság támogatottsága. Az erős és stabil jogállam kultúrális feltételei. (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 47 873
Gazdaság 142395 Kosztyán Zsolt Tibor: Nagyméretű, önszerveződő gazdasági hálózatok modellezése (Pannon Egyetem) 48 47 928
Gazdaság 142571 Csapó János: Az okos desztinációk és az okos turizmus kialakításának esélyei és lehetőségei Magyarországon különös tekintettel a pandémia utáni időszak kihívásaira (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 292
Gazdaság 143238 Farkas Beáta: Új európai ipari stratégia és a közép- és kelet-európai növekedési modell (Szegedi Tudományegyetem) 48 45 957
Gazdaság 143276 Bakó Barna: Viselkedési torzítások, meggyőzés és hiányos információ. Az információ szerepe a döntéshozatalban. (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 35 934
Gazdaság 143311 Szabó László: HOGYAN TEHETŐ KLÍMASEMLEGESSÉ A HÁZTARTÁSI ENERGIAFOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON KARBON ÁRAZÁS NÉLKÜL? (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 912
Gazdaság 143346 Telegdy Álmos: Magyar vállalatok versenyképessége és a dolgozók jóléte: a menedzsment és a vállalatok közötti kapcsolatok szerepe (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 47 599
Gazdaság 143370 Tóth József: Mezőgazdasági klímaváltozási adaptáció és körforgásos gazdasági viselkedés (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 36 886
Gazdaság 143415 Horn Dániel: A nem-kognitív képességek szerepe az iskolai sikerességben (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 528
Gazdaság 143420 Kónya István: Termelékenység és szektorális átrendeződés rövid- és hosszútávon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 23 835
Gazdaság 143542 Kocsis Tamás: A térbeli visszapattanó hatás és a fenntartható jólét (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 29 968
Gazdaság 143858 Biró Péter: Algoritmikus játékelmélet párosítási és cserepiacokon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Irodalom 142520 Jákfalvi Magdolna: A realista színház újjáépítése. Játéktörténet 1945–1989 között (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 15 585
Irodalom 142603 Földváry Kinga: A magyar Shakespeare-adaptációk átfogó vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 40 4 347
Irodalom 143536 Bónus Tibor: Filológia, szövegköziség, értelmezés (Esterházy Péter Termelési-regényének kritikai kiadása és újraolvasása) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 35 040
Kultúra 142100 Dalos Anna: Zene és zeneélet a Horthy-korszakban. A Magyarország Zenetörténete-sorozat 20. századi kötetének előkészítése (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 632
Kultúra 142535 Ittzés Máté: Kánonok és sztenderdek a premodern Dél-Ázsiában: formálódás, megőrzés, újítás, recepció (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 37 897
Kultúra 142797 Cseri Miklós: Konzorcium, fő p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken - Identitás, emlékezet, reprezentáció (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 48 12 000
Kultúra 143295 Fülemile Ágnes: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken – Identitás, emlékezet, reprezentáció (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 12 000
Kultúra 143711 Bartha Elek: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken – identitás, emlékezet, reprezentáció (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 12 000
Kultúra 143735 Kemecsi Lajos: Konzorcium, társ p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken - Identitás, emlékezet, reprezentáció (Néprajzi Múzeum) 48 12 000
Kultúra 143294 Szécsényi Endre: Környezetesztétikai perspektívák (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 32 649
Kultúra 143598 Dobák Judit: Köztérkutatás nem organikus városokban (Miskolci Egyetem) 40 38 354
Nyelvészet 142498 Szigetvári Péter: Laringális mintázatok a szinkróniában és a diakróniában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 313
Nyelvészet 142914 Müller Márta: A magyarországi német nyelvjárások tematikus lexikográfiai feldolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 31 524
Nyelvészet 143075 Mihajlik Péter: Diszfluenciás és kóros beszéd automatikus leiratozása és orvosi alkalmazása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 995
Nyelvészet 143417 Csatár Péter: A magyar demonstratívumok átfogó leírása (Debreceni Egyetem) 48 28 157
Pszichológia – Nevelés 142321 Csathó Árpád: A mentális fáradtság hatása a vizuo-motoros kontroll folyamatokra (Pécsi Tudományegyetem) 48 17 698
Pszichológia – Nevelés 142536 Tankó Gyula: Minőségbiztosítás a nyelvvizsgáztatásban: Az emelt szintű angol mint idegen nyelv érettségi vizsga teszthasználat igazolhatóságának konstruktív vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 996
Pszichológia – Nevelés 143084 Kovács Ilona: Az emberi mentális képzelet objektív viselkedéses mérése és agykérgi hálózati korrelátumai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 816
Pszichológia – Nevelés 143178 Czigler István: Vizuális emlékezet: szabályosságok regisztrációjára, és a szabályokba nem illeszkedő események automatikus detekciója (Természettudományi Kutatóközpont) 24 20 141
Pszichológia – Nevelés 143254 Bereczkei Tamás: Élettörténeti stratégiák társas-érzelmi kimeneteinek egyéni különbségei (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 720
Pszichológia – Nevelés 143764 Kökönyei Gyöngyi: Mentális egészség kisiskoláskortól időskorig: a rágódás kulcsdimenzióinak vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 816
Régészet 142304 Kulcsár Valéria: A Pesti-síkság császárkori lakossága (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Régészet 143099 Raczkyné Kovács Gyöngyi: Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300-1700 - Komplex mikroregionális történeti,  tájtörténeti és régészeti kutatások a Dunántúlon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 772
Társadalom 142207 Vicsek Lilla Mária: Az MI-várakozások szociológiája: víziók a mesterséges intelligencia társadalmi és munkaerőpiaci szerepéről (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 24 694
Társadalom 142227 Géring Zsuzsanna: Cselekvőképesség a felsőoktatásban - Az egyénitől a globális szintig (Budapesti Gazdasági Egyetem) 48 25 910
Társadalom 143543 Durst Judit: A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 947
Társadalom 143593 Kopasz Marianna: Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 13 557
Társadalom 143606 Virág Tünde: Helyi szereplők innovációs képességei és lehetőségei a perifériákon (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 48 46 530
Társadalom 143610 Hadas Miklós: A plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarság körében (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 35 6 350
Társadalom 143732 Felvinczi Katalin: VÁLTOZÓ TÁRSADALOM – VÁLTOZÓ ADDIKCIÓK?  Az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2023. évi 6. hulláma (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 45 44 551
Történelem 142262 Jakó Klára Júlia: Erdélyi Okmánytár VI. (1390-1399) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 27 682
Történelem 143017 Németh István: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) II. (Magyar Nemzeti Levéltár) 48 44 959
Történelem 143231 Konrád Miklós: Zsidó identitások Magyarországon a 18. század végétől 1918-ig (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 47 980
Történelem 143424 Csukovits Eniko: A Magyar Királyság uralkodóházai (1000-1526) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 48 38 758
Történelem 143446 Prohászka Péter: A Bizánci Birodalom kapcsolatrendszere a Kárpát-medencével a numizmatikai anyag alapján (Tatabányai Múzeum) 24 7 160
Történelem 143767 Marchut Réka: Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 48 46 553
Fizika 142179 Dóra Balázs: Nem-hermitikus dinamika és kivételes pontok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 48 000
Fizika 142423 Rácz István: Új módszerek kidolgozása és alkalmazása a Cauchy-probléma megoldására az általános relativitáselméletben II. (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 31 370
Fizika 142534 Vinkó József: Megoldatlan rejtélyek a szupernóvák asztrofizikájában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 868
Fizika 142652 Penc Karlo: Erős spin-pálya csatolás indukálta mágneses és topologikus  fázisok korrelált elektronrendszerekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 408
Fizika 142948 Szolnoki Attila: Versengő megoldások ellenérdekelt felek alkotta nagy rendszerekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 42 622
Fizika 142987 Erdélyi Róbert: Az alsó naplégkör 3d dinamikája (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 980
Fizika 143153 Kamarás Katalin: Molekuláris nanoobjektumok lokális spektroszkópiája (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 39 332
Fizika 143451 Somogyi Gábor: Nagy pontosságú hatáskeresztmetszetek a jelen és jövő gyorsítóihoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 8 687
Fizika 143460 Pásztor Gabriella: Konzorcium, fő p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 24 000
Fizika 143477 Veszprémi Viktor: Konzorcium, társ p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 23 964
Fizika 143724 Cserháti Csaba: Anyagtranszport hengeres nanoszerkezetekben (Debreceni Egyetem) 48 43 700
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142517 Toldy Andrea: Tervezetten újrahasznosítható, nagyteljesítményű szálerősített polimer kompozitok fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 994
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142675 Paál György: Áramlási ellenállás csökkentése miniatűr örvénygenerátorok segítségével (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 704
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 142992 Csoknyai Tamás: Konzorcium, fő p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 36 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143151 Mezősi András: Konzorcium, társ p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem) 48 12 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143175 Várkonyi Péter László: Forma-aktív és adaptív szerkezetek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 35 712
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143204 Vad János: Autonóm légi járművek összevont akusztikai és aerodinamikai elemzése, új zajcsökkentési irányelvek megalapozása érdekében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 218
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143623 Baranya Sándor: Folyami műanyagvándorlás vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 968
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 143800 Tóth S. László: Tömbi és kompozit nanoszerkezetű fémek előállításának új módjai; kísérletek, jellemzés és modellezés (Miskolci Egyetem) 48 47 520
Informatikai–Villamosmérnöki 142845 Gerhátné Udvary Eszter: Biztonságos optikai kommunikációs hálózatok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 468
Informatikai–Villamosmérnöki 143169 Halbritter András: Konzorcium, fő p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 32 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143282 Pósa László: Konzorcium, társ p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 16 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143216 Sáfrán György: Többkomponensű vékonyrétegek mikrokombinatorikus szintézise és jellemzése (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 40 697
Informatikai–Villamosmérnöki 143263 Zolnai Zsolt: Lumineszcencia és ionizációs folyamatok vizsgálata semleges és töltött részecskék konverzióján alapuló, mikrostruktúrált félvezető szerkezetekben (Energiatudományi Kutatóközpont) 48 47 280
Informatikai–Villamosmérnöki 143274 Benedek Csaba: Helyszínelemzés és -rekonstrukció hiányos téradatok alapján (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) 48 48 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143436 Fiala Péter: Mozgó források mérése, azonosítása és követése az akusztikus nyalábformálás módszereivel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 854
Informatikai–Villamosmérnöki 143482 Abonyi János: Komplex rendszerek figyelemmel kísérése célirányos csoportosítási algoritmusokkal (Pannon Egyetem) 48 41 928
Informatikai–Villamosmérnöki 143540 Hajdu András: Optimális elrendezésű sugárzásdetektáló szenzorhálózat kialakítása gépi tanulással (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Informatikai–Villamosmérnöki 143595 Korondi Péter: Kiszolgáló és segítő robotok szociális viselkedésének kutatása érzelmi és kötődési modellek implementálásával (Debreceni Egyetem) 48 43 445
Kémia 1 142134 Gáspár Attila: Mikrofluidika és kapilláris elektroforézis alkalmazása gyógyszeranalitikai kutatásokhoz: új lehetőségek (Debreceni Egyetem) 48 46 359
Kémia 1 142139 Biczók László: Biokompatibilis makrociklusokhoz kötődés kinetikája és beékelődési komplexek önszerveződése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 35 960
Kémia 1 142212 Kaizer József: Nem-hem vastartalmú oxigenázok és halogenázok Janus-arcú modelljei (Pannon Egyetem) 48 32 760
Kémia 1 142429 Bakó Imre: Makromolekulák hidratációja: kapcsolat a kísérletek és az elméleti számítások között (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 472
Kémia 1 142486 Pápai Imre: Katalitikus ciklusok elméleti tanulmányozása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 1 142634 Szalay Péter: Nagypontosságú eljárások kidolgozása és alkalmazása gerjesztett pi rendszerek nem-kovalens kölcsönhatásainak ab initio monomer-hullámfüggvényeken alapuló modellezésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 906
Kémia 1 143196 Tarczay György: Q2 - Kvantum effektusok egy szilárd kvantumközegben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 1 143571 Nagyné László Krisztina: Heteroatommal módosított grafén származékok felületi aktivitása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 47 510
Kémia 1 143916 Felinger Attila: Szelektivitás az ultrahatékonyságú folyadékkromatográfiában és szuperkritikusfluidum-kromatográfiában (Pécsi Tudományegyetem) 48 48 000
Kémia 2 142266 Kiss Loránd: A kémiai tér bővítése új, háromdimenziós kismolekulák diverzitásorientált szintéziseivel, szelektív metatézis technikákkal; fluortartalmú elemek a gyógyszerkutatásban (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 143039 Marosi György: MAKROMOLEKULÁRIS TUDÁS-ALAPÚ INNOVATÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 45 172
Kémia 2 143124 Borics Attila: A m-opioid receptor atomi szintű aktivációs mechanizmusa új szemszögből (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Kémia 2 143439 Novák Zoltán: Elekrofil reagensek és átmenetifém alapú katalitikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 931
Kémia 2 143581 Kele Péter: Célzott hatóanyagbevitelre alkalmas feltételesen fotoaktiválható rendszerek (Természettudományi Kutatóközpont) 36 36 000
Matematika–Számítástudomány 142169 Bálint Péter: Hiperbolikus dinamikai rendszerek és fraktálok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 48 41 504
Matematika–Számítástudomány 142484 B. Szendrei Mária: Inverz félcsoportok bővítései (Szegedi Tudományegyetem) 36 4 860
Matematika–Számítástudomány 142849 Baran Sándor: Statisztikai modellek néhány közvetlen gazdasági hatással bíró időjárási mennyiség ensemble előrejelzéseinek utófeldolgozására (Debreceni Egyetem) 48 20 744
Matematika–Számítástudomány 143468 Tóth Bálint: Bolyongások és Harmonikus Függvények Véletlen Közegben és Csoportokon (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 11 832
Matematika–Számítástudomány 143529 Rásonyi Miklós: Befektetési stratégiák túl a konvenciókon (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 18 548
Matematika–Számítástudomány 143876 Harcos Gergely: Analitikus számelmélet és automorf spektrum (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 48 14 964
Földtudományok 1 142807 Palcsu László: Jégbe zárt múlt: a jelen és a múlt tanulmányozása a jégrétegek izotóp- és elemösszetétele alapján (Atommagkutató Intézet) 48 42 168
Földtudományok 1 142855 Guzmics Tibor: Riftesedéshez köthető szilikát-karbonatit olvadék- és fluidumrendszerek összehasonlító vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 32 492
Földtudományok 1 143787 Magyar Imre: A Pannon-tó endemikus puhatestű faunája: taxonómia, paleoökológia, biokronológia, evolúció (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 19 332
Földtudományok 2 142121 Csomós György: A városi zöldterületek multidimenzionális földrajzi értékelése a fenntartható várostervezés keretében (Debreceni Egyetem) 48 39 850
Földtudományok 2 142550 Hámorné dr. Vidó Mária: A felszín alatti természeti erőforrások egységes értékelése a térfejlesztéssé átalakuló területfejlesztésben (Pécsi Tudományegyetem) 42 37 112
Földtudományok 2 142865 Szalai Zoltán: Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 861
Földtudományok 2 143005 Madarász Balázs: Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 48 47 250
Földtudományok 2 143376 Kolláth Zoltán: Az éjszakai fényviszonyok feltérképezése és monitorozása (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 44 520
Földtudományok 2 143550 Sipos György: A folyóvízi teraszképződés mechanizmusának vizsgálata a Nyugati-Tien-san és a Középső-Pamír területén (Szegedi Tudományegyetem) 36 21 824
Komplex agrártudomány 142419 Hideg Éva: Vannak-e szisztémásan ható komponensei a növényi UV válaszoknak? (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 849
Komplex agrártudomány 142626 Fátyol Károly: Az Argonauta fehérjék szerepének feltárása az ausztrál vad dohány (Nicotiana benthamiana) RNS csendesítési folyamataiban (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 142858 Csóka György: Az inváziós tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) tölgyesekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, valamint a faj elleni biológiai védekezési program lehetőségeinek felmérése (Soproni Egyetem) 48 48 000
Komplex agrártudomány 142974 Posta Katalin: Konzorcium, fő p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen. (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 23 984
Komplex agrártudomány 143122 Salánki Katalin: Konzorcium, társ p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen. (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 24 000
Komplex agrártudomány 143453 Váczy Kálmán Zoltán: A szőlő tőkebetegségek kialakulását befolyásoló új gazda-mikroba és mikroba-mikroba kölcsönhatások felderítése (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 46 068
Növénytermesztés, állattenyésztés 142686 Nagy István: A Rhodococcus erythropolis NI86/21 talaj baktérium aflatoxin-bontás mechanizmusának feltárása a kulcsenzimek és képződő metabolitok azonosításával (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) 48 47 982
Növénytermesztés, állattenyésztés 142934 Karsai Ildikó: Hő és szárazság stressztűrés genetikai alapjainak elemzése komplex megközelítéssel búzában (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 46 740
Növénytermesztés, állattenyésztés 142937 Doszpoly Andor: Önreplikálódó RNS-vakcinák használhatóságának vizsgálata hazai akvakultúrában (Állatorvostudományi Kutatóintézet) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143409 Szittya György: A paradicsom fedő és mirigyszőrfejlődés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 48 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 143458 Molnár Tamás Gergely: A fogassüllő táplálkozási viselkedésére, takarmány fogyasztására és takarmányhasznosítására a stressz által kifejtett lehetséges hatások genetikai vizsgálata (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 48 47 403
Ökológia és evolúció 142296 Hamer Andrew: Az urbanizáció, a kiszáradó európai éghajlat és az invazív halak hatása a magyarországi kétéltű közösségekre (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 988
Ökológia és evolúció 143077 Pongrácz Péter: Az ember mint korlátozott erőforrás - új paradigma a kutya társas viselkedésének megértéséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 898
Ökológia és evolúció 143222 Hegyi Gergely: Összetett ornamentációs rendszerek szezonális és korfüggő meghatározói (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 468
Ökológia és evolúció 143270 Ódor Péter: A folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás és a vágásos üzemmód komplex ökológiai összehasonlítása hegyvidéki őshonos fafajú erdőkben (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 990
Ökológia és evolúció 143421 Vincze Timea Orsolya: Rákos megbetegedést célzó immunitás és variancia a daganatos rezisztenciában állatoknál (Ökológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Ökológia és evolúció 143622 Rózsa Lajos: Gazda-patogén kapcsolatok változásai a gyors klímaváltozás időszakában (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 952
Ökológia és evolúció 143697 Kröel-Dulay György: Éghajlatváltozás kicsiben: a terepkísérletek erősségei és korlátai (Ökológiai Kutatóközpont) 48 47 559
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142192 Radák Zsolt: A testedzés hatása a DNS metilációjára különböző szervekben (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) 36 36 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142728 Szabó Attila József: Új terápiás lehetőségek vizsgálata a tüdőfibrózis kezelésében (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 48 47 488
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142738 Varró András: Új jódtartalmú amiodaronszerű antiaritmiás vegyületek hatásainak vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 142764 Szentandrássy Norbert: A TRPM4 ioncsatorna elektrofiziológiai szerepének vizsgálata emlősszíven (Debreceni Egyetem) 48 31 200
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143464 Nagy Endre: Az orbita nyomásviszonyainak kórélettani szerepe endocrin orbitopathiában (Debreceni Egyetem) 48 44 760
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143509 Geiszt Miklós: A PXDNL fehérje élettani szerepének vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143690 Zupkó István: Potenciális antimetasztatikus vegyületek kutatása emlőkarcinóma sejteken: újrapozícionálható hatóanyagok, természetes vegyületek és szintetikus analógok hatáshechanizmusának vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 143889 Csont Tamás Bálint: Hiperlipidémia-indukálta szülői epigenetikai változások hatásai a szív funkciójára és kondícinálhatóságára az utódokban (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142137 Székvölgyi Lóránt: A kromoszómális R-hurkok genetikai architektúrájának feltárása (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142188 Nagy László: A soksejtűségben részt vevő fő szignál-transzdukciós útvonalak vizsgálata gombákban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 976
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142674 Boldogkői Zsolt: A transzkriptom szerveződési alapelvei: vírus modelleket alkalmazó integrált tanulmány (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 142801 Pócsi István: bZIP típusú transzkripciós faktorok funkcióanalízise Aspergillus flavusban - genetikai és omikai megközelítés (Debreceni Egyetem) 48 47 679
Idegtudományok 142357 Liposits Zsolt: A reprodukciót vezérlő hypothalamikus idegsejtcsoportok prokineticin 2 általi szabályozása nőstény egérben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 48 47 992
Idegtudományok 143179 Varga Csaba: A csökkent interneuronális h-áram szerepe a patologiás oscillációk kialakulásában (Pécsi Tudományegyetem) 48 45 168
Idegtudományok 143391 Juhász Gabriella: A pozitív és negatív környezeti hatásokra való érzékenység genetikai és agyi összetevői: új markerek stresszkezelési intervenció sikerességének előrejelzésére (Semmelweis Egyetem) 48 47 835
Idegtudományok 143816 Hernádi István: A vigilancia és a figyelem elektrofiziológiai korrelátumainak transzlációs vizsgálata és neuromodulációja patkányokban és nem-humán főemlősökben (Pécsi Tudományegyetem) 48 47 923
Idegtudományok 143885 Barthó Péter: A grand mal epilepszia talamikus útvonalai (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142604 Lotz Gábor: Felső tápcsatornai daganatos betegségek és megelőző állapotaik patogenetikai, diagnosztikus, prognosztikus és prediktív tényezőinek klinikopatológiai és kísérletes vizsgálata (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 142799 Sebestyén Anna: Metabolikus jellegzetességek szerepe a tumorprogresszióban, a metasztázis kialakulásában; ezzel összefüggő vizsgálati lehetőségek fejlesztése a személyre szabott kezelés- és gyógyszerfejlesztéshez (Semmelweis Egyetem) 48 47 984
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143198 Kovács L. Kornél: Gázok anaerob átalakítása kevert miroba közösségekkel (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 540
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143255 Körmöndiné Buzás Krisztina: Tumor eredetű extracelluláris vezikulák által kiváltott immunválaszok és diagnosztikai potenciáljuk vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 47 976
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143533 Lontay Beáta: Malignus melanóma célzott fotoablációja Hsp90 inhibitorokkal (Debreceni Egyetem) 48 47 868
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143576 Szabó Kornélia: A TLR aktivációs folyamatok jellegzetességeinek és funkcionális hatásainak vizsgálata keratinocitákban (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 808
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143769 Schmidt Edward Eric: Oxidatív stressz-érzékenység vizsgálata preklinikai daganatmodellekben (Állatorvostudományi Egyetem) 48 48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 143771 Vereb György: T-sejteket aktiváló természetes ölősejtek (TaNK) HER2-pozitív szolid tumorok "off-the-shelf" biológiai terápiájára (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 142142 Vág János: A digitális palatális morfológia koncepciójának igazolása az emberi azonosításban (Semmelweis Egyetem) 48 39 240
Klinikai Orvostudományok 142273 Harangi Mariann: A lipid és szénhidrát anyagcsere kapcsolt működése gyakori, metabolikus eltérésekkel és korai érelmeszesedéssel járó kórképekben (Debreceni Egyetem) 48 27 480
Klinikai Orvostudományok 142348 Szegedi Andrea: Keratinocyta eredetű citokineket célzó terápiák fejlesztésének új megközelítése atópiás dermatitiszben (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 142479 Janszky József: Long COVID-19 idegrendszeri tüneteinek patomechanizmusa (Pécsi Tudományegyetem) 48 42 840
Klinikai Orvostudományok 142939 Rőszer Tamás: Az interferon szabályozó faktor 7 szerepe a gyermekkori elhízásban (Debreceni Egyetem) 36 34 200
Klinikai Orvostudományok 143021 Kiss Csongor: Akut leukémia mikro-RNS és metabolomikus profiljának tanulmányozása transzlációs medicina módszereivel a betegség klinikai és biológiai tulajdonságainak összefüggésében (Debreceni Egyetem) 48 46 388
Klinikai Orvostudományok 143549 Molnár Tamás: Az új JAK-gátlókra adott terápiás válasz multidiszciplináris megközelítéssel történő értékelése és előrejelzése fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő betegekben (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Klinikai Orvostudományok 143683 Hangody László: Mesterséges intelligencia létrehozása térd porc MOCART pontszámának automatizált megállapítására porcfelszínképző eljárások értékelése céljából (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142322 Welker Ervin: Prime editing mechanizmusának megértése  és hatékonyságának növelése (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142385 Szüts Dávid: Homológiafüggő DNS-hibaelkerülő útvonalak mechanizmusa és a mutagenezisre gyakorolt hatása (Természettudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142851 Tantos Ágnes: A súlyos fejlődési rendellenességet okozó Exon 38/39 misszensz szindróma molekuláris hátterének részletes vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont) 48 47 952
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142899 Janda Tibor: Hajtás-gyökér jelátvitel növényekben stresszkörülmények alatt (Agrártudományi Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 142904 Bősze Szilvia: A fertőzés helyének támadása: peptidszármazékok és peptiddel módosított nanohordozók hatóanyagok célbajuttatására és biohasznosíthatóságuk növelésére (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 47 588
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143071 Panyi György: Ioncsatorna gátló peptid toxinok fejlesztése (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143248 Timinszky Gyula: A POLE3 és POLE4 deficiens sejtek a daganatellenes PARP gátlókkal szembeni érzékenységének molekuláris alapjai (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143321 Kellermayer Miklós Sándor Zoltán: Bakteriofág életciklus biofizikája (Semmelweis Egyetem) 48 47 988
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143620 Szabados László: Fotoszintézis, prolin és aszkorbát metabolizmus a stresszválaszban. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 143627 Ambrus Attila: Idegrendszeri károsodást okozó mitokondriális alfa-ketosav-dehidrogenáz enzimkomplex mutációk szerkezet-funkció analízise (Semmelweis Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142141 Bay Péter: A tankirázok szerepének vizsgálata a zsírdifferenciációban és a zsírsejtek működésében (Debreceni Egyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 142371 Kiricsi Mónika: A nem-kódoló RNS-ek szerepe az ER stresszválasz modulálásában és az ER stressztűrés közvetítésében a tumoros mikrokörnyezetben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 872
Sejt- és Fejlődésbiológia 142961 Villányi Zoltán: Az Sgs1 és a Rad14 DNS hibajavító fehérjék UV-indukált transzlációs szabályozása (Szegedi Tudományegyetem) 48 48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 143766 Deli Mária Anna: A gáttulajdonságok érése agyi endotélsejtek őssejtekből létrehozott modelljeiben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 48 48 000
Utolsó módosítás: 2022. szeptember 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?