Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPosztdoktori kiválósági program pályázat (PD_20)
Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2019. december 20.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. február 18. 16:00
2020. február 18.
Postára adás határideje: 2019. február 25.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
4 800 000 000 Ft
Beérkezett igény:
6 millió Ft
Pályaművek száma
140-160
Beérkezett pályázatok száma:
265
Igényelhető támogatás
25,5 MFt
Pályázat futamideje
max. 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra (PD_20) és a fiatal kutatókat támogató alprogramra (FK_20) a 2020-2024 közötti időszakban összesen 4,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként maximum 36 hónapra maximum 25,5 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 380 000 Ft havonta. A PD típusú pályázatban nem tervezhető résztvevő kutató, azonban technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása lehetséges.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 36 hónap. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2020. február 18-án (közép-európai idő szerint) 16.00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2020. január 30-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2015. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet. Egyéni elbírálás alapján bizonyos esetekben további engedmény biztosítható.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be FK_20, K_20, ANN_20 vagy SNN_20 pályázat. A nyertes posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2020. évi "OTKA" posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_20)
Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_20) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 64 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen 1,59 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 64 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Pályázatok összesített igénye
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
76 18 1 763 404 427 735
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
78 18 1 911 288 449 418
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
48 13 1 176 826 327 604
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
63 15 1 562 202 381 667
Összesen
265 64 6 413 720 1 586 424


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134416 Bajusz-Rácz Anita: Gépi tanulási módszerek a gyógyszerbiztonság előrejelzésére (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 316
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134668 Balogh Jeremiás Máté: A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 19 287
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134799 Barboni Mirella: Okulomotoros moduláció és látási teljesítmény felnőtt szembetegekben (Semmelweis Egyetem) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135300 Barta Veronika: Napkitörések alsó ionoszférára gyakorolt hatásának vizsgálata ionoszonda adatok segítségével (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 923
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135587 Bhattacharjee Arindam: A szelektív autofágia szerepének tanulmányozása a Drosophila egészségében és a neurodegenerációban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135121 Bojtár Márton: Feltételesen fotoaktiválható vegyületek szintézise és felhasználása biológiailag aktív molekulák kontrollált célbajuttatására (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135447 Csizmadia Tamás: Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 000
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134579 Deák András: Mágneses kölcsönhatások és kémiai rendezetlenség komplex mágnesekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 239
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134242 Dobosy Péter: Jód akkumulációjának és transzlokációjának vizsgálata hidrokultúrában nevelt növényekben (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134921 Dravecz Gabriella: Egyfoton forrásként alkalmazható ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 23 396
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135322 Fajt Anita: Német barokk költőtársaságok magyar kapcsolatai és magyarországi tagjai (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 182
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135193 Fekete Tünde: Különböző fitokemikáliák moduláló hatásának vizsgálata a humán dendritikus sejtek által szabályozott immunválaszokban (Debreceni Egyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134196 Fiáth Richárd: Spontán kialakuló és kiváltott terjedő lassú hullámok vizsgálata a talamokortikális hálózatban alvás és altatás alatt (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134414 Fresneau Nolwenn: A hím-túlsúlyos ivararány és a felcserélt ivari szerepek demográfiai és viselkedési hátterének felderítése integratív módszerekkel a fácánfarkú levéljárónál (Pannon Egyetem) 36 25 395
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135050 Gál Judit: Dalmácia helye az Anjou-kori Magyar Királyságban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 24 687
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134430 Geier Norbert: Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsképződési mechanizmusainak kísérleti vizsgálata fúrás esetén (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 483
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134768 Gerő Márton: Civil társadalom, ellenségképek, redisztribúció: A strukturális tényezők és a politikai cselekvés összjátékának szerepe a demokrácia leépülésének folyamatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 467
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134449 Gézsi András: Heterogén adat- és tudásfúzió genomikai elemzések támogatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 307
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135324 Hegedűs Zsófia: A p300/HIF-1alpha kölcsönhatást gátló foldamer ligandumok célfehérje által vezérelt evolúciója (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134625 Himics László: Kvantum fényforrások kialakítása és tanulmányozása nanogyémánt szerkezetekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 495
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134206 Horváth László: A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 397
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135048 Horváth Szilvia: Konfliktus és társulás: A politika elmélete a demokrácia válságának korában (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 23 706
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135169 Kéri Mónika: Környezeti adszorbensek "in situ" szerkezeti jellemzése nem szokványos NMR módszerekkel (Debreceni Egyetem) 36 25 287
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134775 Kohári Anna: A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel (Nyelvtudományi Intézet) 36 22 571
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134984 Konok Veronika: A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134707 Kopena Renáta: Migrációs szindróma a szójazsizsiknél (Callosobruchus maculatus) (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 436
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134389 Köteles-Szőke Melinda: Szent István király okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálata (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 23 127
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134784 Kriskovics Levente: Csillagfolt-hőmérsékletek a Hertzsprung-Russell diagramon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 24 131
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134467 Krüzselyi Dániel: Bazídiumos gombákból származó antimikrobiális hatóanyagok a növényvédelemben (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 239
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134858 Kulcsár Péter István: A megnövelt pontosságú SpCas9 nukleázok és a célszekvenciák közötti rangsor jellemzése (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135530 Lantos Edit: A magyar építészek nyugati tájékozódási lehetőségei 1945 és 1968 közt. A nemzetközi építészeti szakirodalom hatása a korszak magyar építészetére (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 22 611
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134791 Lisztes Erika: A dermális TRPV4 szabályozó szerepe a humán bőr regeneratív folyamataiban (Debreceni Egyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134832 Lukic Dunja: Időszakos vizek táplálékhálózatai (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 496
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135611 Maruzs Tamás: A Drosophila Snazarus fehérje endoszómális rendszerben betöltött szerepének vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134685 Metz Rudolf Tamás: Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 443
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135510 Micsonai András: Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134849 Miklósi Mónika Barbara: TECHNOLÓGIA-ALAPÚ VISELKEDÉSTERÁPIÁS SZÜLŐTRÉNING PROGRAM FEJLESZTÉSE A FIGYELEMHIÁNYOS/HIPERAKTIVITÁS ZAVAR ÉS A KOMORBID DISZRUPTÍV ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 25 386
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134241 Mikó Zsanett: Két, mezőgazdaságban és szúnyoggyérítésnél gyakran alkalmazott piretriod rovarirtó letális és szubletális ökotoxikológiai hatásai kétéltűekre (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 473
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135396 Molnár Kata: Az (U-Th)/He geokronológiai módszer meghonosítása az Atommagkutató Intézetben (Atommagkutató Intézet) 36 25 287
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134542 Molnár Tamás Gábor: Az időkéséses dinamikai rendszerek és a neurális hálók összekapcsolása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 419
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134434 Nagy Andrea: Rejtélyes Csillagrobbanások Numerikus Modellezése (Szegedi Tudományegyetem) 36 23 607
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135102 Nagy Gergely: A makrofágokra jellemző enhanszer nyelvtan vizsgálata újgenerációs szekvenálási módszerek felhasználásával (Debreceni Egyetem) 36 25 470
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134953 Nagy Zoltán Lóránt: Extremális gráfelméleti problémák algebrai és valószínűségi módszerekkel (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 22 506
Posztdoktori pályázatok - OBTK 135132 Németh Csilla Emese: A D-vitamin hatása Marfan Szindrómában (Semmelweis Egyetem) 36 25 491
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134818 Németh Eszter: A mutáns EGFR gén amplifikációjának molekuláris mechanizmusa és szerepe a terápia rezisztenciában (Természettudományi Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134398 Neumann Eszter: Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 25 156
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134324 Nyíri Kinga: Fehérje és peptid típusú humán dUTPáz inhibitorok kutatása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134976 Pápai Mátyás Imre: Gerjesztett állapotok közötti relaxációs folyamatok manipulációja funkcionális átmenetifém-komplexekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134900 Rácz Szilárd: A közép- és délkelet-európai nagyvárosok fejlődési folyamatai (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 19 989
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134837 Skrapits Katalin: A rosztrális hipotalamikus kisspeptin idegsejtek szerepének vizsgálata emberben (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 135143 Soltész Zoltán: Csípőszúnyogok kettős szerepben: beporzók és vírusvektorok (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 264
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134712 Soós Eszter: Egy germán közösség a római kora császárkori Pannoniában. A Vinár-cseraljai temető komplex régészeti elemzése (Pécsi Tudományegyetem) 36 23 727
Posztdoktori pályázatok - OBTK 134195 Szittner Zoltán: Új biofizikai módszerek a fehérvérsejtek antigén-felismerésének kimutatásában (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134910 Tarbay János Gábor: Késő bronzkori dunántúli fegyverek technológiája, használata és manipulációja (Magyar Nemzeti Múzeum) 36 25 145
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135034 Timári István: Új NMR módszerek fejlesztése és alkalmazása biológiailag vagy katalitikusan aktív molekulák szerkezetvizsgálatára (Debreceni Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134302 Tinya Flóra: Erdőfelújulás mesterséges lékekben – A folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelések ökológiai megalapozása (Ökológiai Kutatóközpont) 36 25 497
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135800 Tompkins Casey: Extremális problémák hipergráf elméletben és geometriában (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 25 421
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134284 Tóth Liliána: Új, Solanum lycopersicum L. defenzin-szerű proteinek biofungicid és bioaktivátor lehetőségei (Szegedi Tudományegyetem) 36 24 531
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 134758 Tóvári Endre: Szupravezető-2D elektrongáz hibrid rendszereken alapuló kvantumelektronika (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 25 500
Posztdoktori pályázatok - BTTK 134469 Törő László Dávid: Az osztrák és magyar történetírás vitája Nyugat-Magyarországról/Burgenlandról (1918–1945) (Debreceni Egyetem) 36 20 367
Posztdoktori pályázatok – ÉTTK 135037 Török Gergely Tihamér: Sarkantyúk okozta összetett morfodinamikai folyamatok nagyizekre gyakorolt hatásának vizsgálata (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 25 404
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134483 Üveges Bálint: Mérgező megszállók: Invazív állatfajok méregtermelésének adaptív változása (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 25 407
Posztdoktori pályázatok - BTTK 135651 Varga Anna: Közös erdő- és legelőhasználat megváltozásának táji és társadalmi folyamatai a 18. és 19. században és jelenkori hatásai a Dél-Dunántúlon (Pécsi Tudományegyetem) 36 24 996
Posztdoktori pályázatok – KKTK 134985 Vincze Ernő: Az urbanizáció hatása vadon élő állatok emberrel szembeni viselkedésére (Pannon Egyetem) 36 24 249
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?