Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokPartnerségi konstrukciókDigitális kulcstechnológiák (HORIZON-KDT-JU-2022)
Digitális kulcstechnológiák
Meghirdetés dátuma: 2022. május 03.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. szeptember 21. 17:00
2022. szeptember 21.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
175 200 000 000 Ft
Pályaművek száma
1-5
Pályázat futamideje
max. 42 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
A Digitális kulcstechnológiák partnerség (KDT) meghirdette 2022-es pályázati felhívását.

A felhívás célja az Európai Unió stratégiai autonómiájának, innovációs vezető szerepének megerősítése az elektronikai komponensek és rendszerek tervezésének és gyártásának területén, a vertikális iparágak igényeinek, valamint a biztonsági, környezetvédelmi és energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően. A KKV-k szerepének erősítése (cél, hogy a projektek résztvevőinek harmada KKV legyen és a támogatás minimum 20%-át nyerjék el). Az Európai Unió egészére kiterjedő digitális értékláncon alapuló ökoszisztéma bővítése új szereplők bevonásával.

A pályázás nemzetközi konzorciumok keretében történik, melyek tagjai nagyvállalatok, KKV-k, nonprofit szervezetek, egyetemek és kutatóintézetek.

A felhívás támogatási kerete: 254,5 millió euró európai uniós és a programban résztvevő 22 országból felajánlott 184 millió euró támogatás (ebből Magyarország részéről a magyar pályázók számára 2 millió euró)

Kutatási és innovációs projektek (RIA): új technológia, termék, eljárás, szolgáltatás, módszer megvalósíthatóságának igazolása, alkalmazott kutatás, technológia fejlesztés, kisléptékű prototípus tesztelése és validációja (TRL 3-4).

Téma:

  • szabad témaválasztás (74,5 millió euró)
  • fókusz téma: környezetbarát intelligens elektronikus rendszerek (20 millió euró)

Konzorcium mérete: maximum 50 tag

Az EU-s támogatás projektenként: maximum 12 millió euró (egy tag maximum a támogatás 40%-át kaphatja)

Európai uniós támogatási intenzitás a Horizont Európa program szabályai szerint elszámolható összköltség alapján:

  EU-s támogatási intenzitás
nagyvállalat 25%
profitorientált KKV 35%
nonprofit (egyetem) 35%

Innovációs projektek (IA): új technológia, termék, szolgáltatás, eljárás, platform nagyléptékű demonstrációja és tesztelése, bevezetése, kísérleti gyártósorok létrehozása (TRL 5-8).

Téma:

  • szabad témaválasztás: 120 millió euró
  • fókusz téma: szilícium fotonikai ipari ellátási lánc (pl. fotonikus integrált áramkörök tervezése, gyártása és ipari alkalmazása): 20 millió euró
  • fókusz téma: nyílt forráskódú RISC-V processzorok tervezése: 20 millió euró

Konzorcium mérete: maximum 70 tag

Az EU-s támogatás projektenként: maximum 25 millió euró (egy tag maximum a támogatás 30%-át kaphatja)

Európai uniós támogatási intenzitás a Horizont Európa program szabályai szerint elszámolható összköltség alapján:

  EU-s támogatási intenzitás – nyílt téma EU-s támogatási intenzitás – fókusz témák
nagyvállalat 20 % 25 %
profitorientált KKV 30 % 35 %
nonprofit (egyetem) 35 % 35 %

Az európai uniós támogatás a hazai elszámolható összköltség alapján az alábbi intenzitásig egészülhet ki nemzeti támogatással:

  Mikro és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat Nonprofit kutatóhelyek (egyetem, kutatóintézet)
Alapkutatás 100% 100% 100% 100%
Alkalmazott (ipari) kutatás 80% 75% 65% 100%
Kísérleti fejlesztés 60% 50% 40% 100%

Beadási határidő: 2022. szeptember 21. 17.00 óra

További információ: https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022

A nemzetközi értékelési folyamat során kiválasztott konzorciumok magyar tagjainak a hazai forrásra az NKFI Hivatal felhívására magyar nyelvű pályázatot kell benyújtaniuk. A hazai forrásra az NKFI Hivatallal, az európai uniós forrásra a KDT JU-val kötnek szerződést.

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
151,621 -
SUM
 
481,583 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
RRF
2021
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21

79,956
-
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21

71,665
-
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Digitális kulcstechnológiák pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?