Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokEgyéb támogatásGyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (RRF-2.1.2-21)
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
Meghirdetés dátuma: 2021. december 23.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 19.
2022. február 19.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény
Keretösszeg
79 956 000 000 Ft
Pályaművek száma
8-30
Igényelhető támogatás
1 270-9 525 MFt
Pályázat futamideje
52 hónap
Kutatási tevékenység típusa
KFI célú beruházás
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság
A felhívás célja felsőoktatási intézmények gyakorlatorientált képzésének infrastrukturális- és készségfejlesztésének támogatása.

A pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet az online kitöltő programon keresztül lehet benyújtani. A www.palyazat.gov.hu www.palyazat.gov.hu oldalon az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával lehet bejelentkezni.

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, melynek aláírásával hitelesíteni lehet a kérelemben megadott adatokat.

A támogatási kérelmet 2022.01.07. 0:00-tól 2022.02.19. 23:59-ig lehet benyújtani.

A pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be.

E felhívásra kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású felsőoktatási intézmények nyújthatnak be projektjavaslatot:

 • 312 (Központi költségvetési szerv);
 • 552 (Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye);
 • 555 (Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye)
 • 559 (Egyházi szervezeti technikai kód);
 • 562 (Közalapítvány önálló intézménye);
 • 563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye);
 • 569 (Egyéb alapítvány);
 • 599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet);
 • 931 (Egyéb adóalany).

A felhívásra konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet. Egy felsőoktatási intézmény egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatható tevékenységek köre

 • projekt előkészítés;
 • felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatást szolgáló épületeinek, épületrészeinek energetikai felújítása, gyakorlati oktatást szolgáló energiahatékony új épületek, épületrészek kialakítása;
 • gyakorlati oktatást/képzést közvetlenül segítő digitális infrastruktúra fejlesztése, digitális eszközök beszerzése és telepítése;
 • felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzésfejlesztése és a felsőoktatási hallgatók és dolgozók készségfejlesztése;
 • felsőoktatási képzéshez kapcsolódó intézményi, belső gyakorlóhelyek egyéb infrastrukturális fejlesztése;
 • gyakorlati oktatáshoz kapcsolható és a felsőoktatási intézmény egyéb gyakorlati tevékenységeiben is hasznosuló eszközök beszerzése;
 • felsőoktatási intézményi nemzetköziesítési és nemzetközi kapacitásfejlesztési tevékenységek;
 • projektmenedzsment;
 • kötelező társadalmi nyilvánosság biztosítása.

További lényeges feltételek

 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 52 hónap. A projekt befejezésének legkésőbbi záró dátuma: 2026. április 30.
 • A támogatást igénylő köteles a támogatással létrehozott fejlesztést a projekt megvalósításától (fizikai befejezésétől) 2026. december 31-ig, de legalább öt évig fenntartani.
 • A támogatási kérelemhez szükséges csatolni:
  • a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért felelős miniszter által kiadott hozzájáruló nyilatkozatot, valamint
  • a felsőoktatási intézmény fenntartójának képviselője által kiadott hozzájáruló nyilatkozatot.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

A pályázat keretösszege: 79 956 000 000 Ft, melynek összetétele:

 • 64 185 000 000 Ft Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
 • 15 770 000 000 Ft az Európai Unió felé nem elszámolható költségek hazai forrás

Projektenként az igényelhető támogatás összege min. 1 270 000 000 Ft, max. 9 525 000 000 Ft.

Tovább a pályázati felhívás oldalára: https://www.palyazat.gov.hu/rrf-212-2021-gyakorlatorientlt-felsfok-kpzsek-infrastrukturlis-s-kszsgfejlesztse-1

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
151,621 -
SUM
 
481,583 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
RRF
2021
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21

79,956
-
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21

71,665
-
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?