Ön itt áll: PályázóknakPályázatokGINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - GINOP-2.2.1-15
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 29.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. május 31.
2017. május 31.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
93 764 000 000 Ft
Pályaművek száma
51-294 db
Igényelhető támogatás
300-2000 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság


A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. november 30-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 30-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célul tűzte ki a stratégiai K+F+I hálózatok fejlesztését. Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények elérése érdekében. A felhívás a gazdasági-társadalmi szempontból stratégiai jelentőségű, több szakterületet együttesen érintő összetett feladatok megoldása céljából megvalósítandó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrejöttét támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését ösztönözve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak;
 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezetek, amelyek K+F ráfordításai a felhívásban meghatározott szintet elérik;
 • egyházi felsőoktatási intézmények.

Ez a kiírás csak konzorciumi formában pályázható, a Közép-Magyarország régió kivételével.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázati felhívás keretében olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag K+F jogcím támogatható):

 • K+F projekttámogatás keretében alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés; 
 • de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt kommunikációjával, koordinációjával, iparjogvédelmével, piacra jutásával kapcsolatos tevékenység;
 • kutatási infrastruktúra beruházása ill. regionális beruházás keretében: eszközök és immateriális javak beszerzése, infrastrukturális beruházás, fejlesztés.

A támogatás feltételei

 • A támogatást igénylőnek az alábbi háromból legalább két vállalást teljesítenie kell: (a) üzleti hasznosíthatóság a K+F+I árbevétel és a támogatás meghatározott arányával mérve, (b) a K+F+I ráfordítások szintjének megőrzése, (c) iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus előállítása.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő, regionális beruházás esetén az érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 95 milliárd forint.
Pályázónként 0,5-4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat:
Tel: 06 1 896 0000
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 6. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.12.11.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
E-mobility Miskolcról: Hűtővíz keringető szivattyú és motorhűtő ventilátor továbbfejlesztése az elektromos járművekben elvárt magasabb minőségi követelmények figyelembevételével
1 039 654 513

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 7. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
 (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.12.21.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
BAKI AGROCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációs folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése a szántóföldi növénytermesztés számára (SMART-GAZDA)  
677 084 696
Lakics Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Korszerű hibadetektáló és hiba előrejelző eljárások fejlesztése megújuló energiatermelő rendszerhez és komponenseihez, illetve felhasználásuk elosztott, optimális karbantartási módszertan kidolgozásában
731 545 055
Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
RITKAFÖLDFÉMEK KINYERÉSE ÉS MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA A VÖRÖSISZAP KOMPLEX HASZNOSÍTÁSA KERETÉBEN
1 052 553 176
E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HÁLÓZATOS ANALITIKAI ÉS ADATHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
1 874 334 177

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 4. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.06.28.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Új fejlesztésű alapanyagok, nano-kompozitok alkalmazása sűrített levegős fék- és segédrendszerek tervezésében
350 000 000
HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Gáztermeléssel járó biotechnológiai eljárások fejlesztése a megújuló energia és élelmiszeripar területén (GÁZBIOTECH)
350 083 149
METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Házhozszállítási szolgáltatást kiszolgáló automatizált raktárlogisztikai megoldás kutatás-fejlesztése
351 116 025
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BIO NYERSANYAG TERMÉKSKÁLA KIALAKÍTÁSA LOKÁLIS TECHNOLÓGIA SOR FIGYELEMBE VÉTELÉVEL ? HASZNOSÍTHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK AZ ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK OPTIMALIZÁLÁSÁVAL DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
353 586 486
Aluinvent Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alumínium öntvények súlycsökkentése és tulajdonságainak optimalizálása
382 006 270
PET-FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Műanyag extrudálási, flakonfúvási és címkézési technológia fejlesztése, új, innovatív és környezetbarát csomagolóanyag kialakításához
400 297 127
KÖRÖS-MAROS BIOFARM SZARVASMARHA-TENYÉSZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Funkcionális biosörök fejlesztése alternatív gabonafélék felhasználásával és célorientált nemesítésével
401 759 022
GREEN-DIVÍZIÓ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hízott vízibaromfi máj eltarthatóságának növelése élelmiszer-biztonság és minőség növelése céljából Green-Divízió Kft.-nél
415 658 728
DenTi System Kft.
Rizikófaktorokat és parodontológiai szempontokat is figyelembe vevő, új fogászati implantátumrendszer kifejlesztése. 
441 178 299
PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kórház higéniai kontrolling rendszer kutatás fejlesztése
448 939 410
EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Laparo-endoszkópos eszközrendszer prototípusának humán alkalmazásra történő továbbfejlesztése az egyetlen kis metszésen keresztül végezhető sebészeti műtétekhez
449 811 170
VariaTech Consulting Számítástechnikai és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Hosszú távú celluláris monitoring rendszer és dynomikai adatbázis ipari felhasználású sejtvonalak fiziológiai jellemzőinek meghatározásához 
465 044 880
PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Integrált mezőgazgadsági biológiai hulladékkezelő rendszer kidolgozása
466 784 939
Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A klímaváltozás és a fenntartható mezőgazdasági termelés kihívásait figyelembevevő, a gazdálkodást segítő termesztéstechnológiai megoldások és tudásbázis létrehozása    
470 378 531
NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pre-, és probiotikumtartalmú takarmánykiegészítő fejlesztése az állatok antioxidáns-, humorális és celluláris immunstátuszának javítására
527 460 818
AGRÁR-BÉTA Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitoremediációs technológiákkal
545 356 205
Mobil Digital Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Funkcionális növényi tápanyagok előállítása melléktermékekből
551 051 999
VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Forenzikus célú hordozható emberi szagdetektor és nanotechnológiai alapú szagmaradvány rögzítő eszközök fejlesztése - FORNANODET-5D+-
569 596 040
KÖRÖS-AQUA Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A VÍZ VISSZATARTÁST TÁMOGATÓ PRECÍZIÓS VÍZRENDEZÉS TERVEZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA "KÖRÖS-AQUA" TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
576 147 894
BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti vulkáni nyersanyagok hasznosítása a környezetvédelemben
581 276 116
AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felszíni víztestek mozgó HOrdalékfázisának online Monitorozására alkalmas mintavevő És az ehhez kapcsolódó anyagvizsgálati és biológiai Rendszer kialakítása (HOMÉR)
604 782 998
NEXTENT Informatika zártkörűen működő részvénytársaság
Magyar, call centerek számára készült hangbányászati rendszer nemzetköziesítése intonált kifejezések azonosítására alkalmas technológia kifejlesztésével.
607 633 624
MÁTRAMETÁL Fém Csomagolóeszköz Gyártó és Értékesitő Korlátolt Felelősségü Társaság
Alumínium csomagolóeszközök (aeroszolos palackok) gyártásának fejlesztése
615 358 499
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagy teljesítményű lézeres kútmunkálati eszköz fejlesztése felszín alatti termelő és béléscsövek vágásához
625 084 311
IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ÚTKÖRNYEZETI, OBJEKTUMSZINTŰ 3D TÉRADATBÁZIS DINAMIKUS REKONSTRUÁLÁSA ELOSZTOTT JÁRMŰFEDÉLZETI MULTISZENZOROS RENDSZERREL
641 377 574
PROFITEXPERT Számitástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
CAPNO - kapnográfia alkalmazási lehetőségeinek kutatása és műszer fejlesztése az asztma illetve egyéb szűkülettel járó légúti betegségek diagnosztikájában és a betegkövetésben
680 973 936
Drem Innovációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedi genomstruktúrával rendelkező ipari sejtvonal előállítása és alkalmazása
696 026 300
ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségü Társaság
LAser BOx Rapid emission measurement technology
713 266 165
GAMMA-DIGITAL Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vezető nélküli targoncaflotta kifejlesztése szinergikusan együttműködő navigációs technológiák alkalmazásával
723 822 379
PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre
731 715 800
TARAVIS Baromfi és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Magas nitrogéntartalmú élelmiszeripari szennyvíz szenzorhálózat alapú vezérlésésének fejlesztése SBR környezetben
735 275 746
"TRANSMODULS" Tervező- és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia kidolgozása új, módosított felületű kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével
773 932 229
Kókai Tömítéstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Extra széles hőmérséklet tartományban alkalmazható szálerősített gumikeverék előállítása
829 998 026
ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Energiatárolás kémiai kötések formájában ? folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése
864 727 720
ROYAL PRESS HUNGARY Nyomdaipari és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
3D holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése
889 445 949
" HALKER " Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására
912 785 121
KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, innovatív agrárkemikáliák előállításához szükséges növényvédőszer intermedier környezetbarát gyártástechnológiájának kifejlesztése a KISCHEMICALS Kft-nél.
916 515 006
Graboplast Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Önfertőtlenítő/-tisztító felületű, kopásálló, flexibilis padlóburkolat kidolgozása
936 746 920
Philips Lighting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Fényminőség fejlesztés az egészség és életminőség szolgálatában
963 476 210
SALGGLAS Üvegipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Okosszélvédő
977 954 220
Szintézis Informatikai Zárkörűen Működő Részvénytársaság
RID GATE - A vasúti veszélyesanyag-szállítást ellenőrző precíziós automata kapu kifejlesztése
999 700 821

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 5. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.06.29.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
HUMÁN SZÖVETPÓTLÁSRA ALKALMAS KÜLÖNBÖZŐ TULAJDONSÁGÚ GÉL ALAPÚ BIOMATRIXOK ÉS AZOK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE
1 000 179 986
NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Externlogisztika üzleti folyamatainak fenntarthatóságot figyelembe vevő holisztikus optimalizálása  
1 058 249 993
PROFIGRAM Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Vegyipari folyamatokban keletkező szennyezett kénsav regenerálási technológiájának kidolgozása és optimalizálása
1 073 055 703
SOLVO Biotechnológiai ZRT
Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra
1 094 046 696
"TÁRS-95" Acélszerkezet és Gépgyártó Építőipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot, és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása 
1 213 217 020
TEDEJ Agrártermelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Proteomill ? lucerna alapú fehérjetermékeket és egyéb növényi termékeket előállító termesztési és feldolgozási technológia, valamint mintaüzem kialakítása
1 281 071 286
MIRROTRON Müszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Gyorsító bázisú kompakt neutronforrás prototípusának megépítése
1 290 942 625
HUN-TECH SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
Ultrapontosságú és Freedome típusú szerszámgépek kifejlesztése
1 297 973 873
VARIOCOMMERCE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Növényi biovegyületek hatásaira épülő terápiás készítmény kifejlesztése a cukorbetegség és szövődményei megelőzésére, kezelésére
1 326 353 760
Golden Ice Korlátolt Felelősségű Társaság
Komplex technológiák fogadására alkalmas konténer szerkezetű mobil felépítmények kifejlesztése, önálló energetikai rendszerrel.
1 450 804 995
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése
1 473 956 236
3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Egysejt alapú molekuláris diagnosztika
1 488 694 800
Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítés
1 497 944 438
BHS Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Új típusú extrakciós technológia kidolgozása és alkalmazása a meggy anthocyanin tartalmának kinyerésére és ezáltal magas hozzáadott értékű élelmiszer fejlesztése
1 537 019 413
UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának innovatív hasznosítása
1 540 799 705
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása
1 604 232 583
Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
SMARTCity és SMARTVillage technológiák és szolgáltatások fejlesztése a SAGEMComnál, egyetemi együttműködésben
1 633 716 058
Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Többcélú organikus biofermentum termékcsalád kidolgozása és piaci bevezetése
1 634 333 859
VARINEX Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Implantátumok osteoszintézisének kutatása és trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával
1 670 000 000
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc különböző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segístésével
1 711 261 957
KALL Ingredients Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK A GABONAALAPÚ ÉLELMISZERIPARI ÉS IPARI KUTATÁSOK TERÜLETÉN
1 761 578 875
Zinemath Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kiterjesztett valóság alapú, 3D orvosi képek és a valóság egyesített vizualizációját megvalósító, innovatív egészségügyi segédeszköz (zMed) fejlesztése az orvos-beteg kapcsolat és az oktatás támogatására
1 779 705 581
TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése
1 839 673 019
Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Integrált Intelligens Vasútfelügyeleti Rendszer kifejlesztése
1 999 480 000
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex szenzorrendszer kifejlesztése
1 999 750 000

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 3. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
 (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.12.13.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
BHE Bonn Hungary Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Kizárólag magas iontartalmú folyadékban oldódni képes, 3D nyomtatásra alkalmas, DNS kódrendszerrel ellátott polimer és az erre alapozott üzletileg hasznosítható UAV-UUV drón hibrid prototípus fejlesztése
494 425 007
A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás eszközeivel
967 610 548
HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Termál- és gyógyvizek optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése innovatív mikrobiológiai, ipari, valamint kavitációs technológiák ötvözésével
992 078 500

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 2. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
 (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.02.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
"HÓDAGRO" Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Innovatív technológiák kutatása, fejlesztése és alkalmazása a kalászos gabona vertikum minőségi mutatóinak javítása érdekében
1 048 769 088
"TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése: hatástani, preklinikai és humán fázis I. vizsgálatok
1 123 912 395
KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzemmérettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása
1 202 307 498
Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Agroökológiai alapon integrált hazai, minősített gabona- és fehérjeforrásokra alapozott termelési rendszer a magas biológiai értékű sertéshús előállítása érdekében
1 937 174 398
BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlegesítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése)
2 039 387 508
Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása
2 331 847 637
Magyar Suzuki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Magyar Suzuki Zrt-ből, beszállítóiból és kutató helyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére
2 596 090 785
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a  piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések
2 835 933 976

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" (GINOP-2.2.1-15) című pályázat nyertes projektjei, 1. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.2.1-15
 (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.01.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Breuckmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
E-MOBILITÁSHOZ HASZNÁLT ENERGIAHATÉKONY ÖNTÖTT RÉZROTOR NAGYSZÉRIÁS SOROZATGYÁRTÁSÁRA ALKALMAS TECHNOLÓGIÁJÁNAK ÉS GYÁRTÓCELLÁJÁNAK KIFEJLESZTÉSE
505 969 373
Kisalföldi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Borászati melléktermékek és kertészeti termékek kombinált hasznosítása
510 071 689
Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Univer Product Zrt. fűszerpaprika és ipari paradicsom kutatási programja
531 294 617
Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése
584 611 410
SOLVO Biotechnológiai ZRT
Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának ? disztribúciójának ? metabolizmusának -  eliminációjának (ADME) vizsgálatához
593 960 103
THERMOFOAM Csomagolástechnikai Korlátolt felelősségű társaság
Épületek korszerű hőtárolása környezetbarát fázisváltó anyagok alkalmazásával építő- és szigetelőelemekben
610 945 341
Új Champignons Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A gombaipari termékpálya ökológiai gazdálkodásra történő átállásának előmozdítása, termésbiztonság fokozása és új, funkcionális gombaalapú élelmiszerek előállítása
655 774 868
Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomért
677 040 635
ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Gépjárművekbe utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és kommunikációs rendszer fejlesztése (FEDKOM)
678 849 015
Asseco Central Europe Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intelligens kardiológiai, folyamatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése
768 519 355
HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Termál- és gyógyvizek optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése innovatív mikrobiológiai, ipari, valamint kavitációs technológiák ötvözésével
797 563 500
ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Haszongépjárművek előkezelésére, szétszerelésére, bontására, újrahasznosítására vonatkozó kutatás-fejlesztési program végrehajtása az OPTISOL konzorcium keretében
914 553 150
evopro systems engineering Kft.
Újszerű ipari integrált irányítási szoftver keretrendszer kutatása és alkalmazása kísérleti fizikai nagyberendezésekre
969 621 564
Arconic-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az Arconic-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében
978 377 475

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?