Ön itt áll: PályázóknakPályázatokGINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 29.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. november 15.
2017. november 15.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
40 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
43-130 db
Igényelhető támogatás
500 MFt - 1500 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság


A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. november 16-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában:

 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • egyházi felsőoktatási intézmények; 
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

 • kutatási tevékenység; 
 • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak beruházása;
 • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projekt előkészítése, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele.

A támogatás feltételei

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további két választható vállalást kell teljesítenie a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint.
Pályázónként 0,5-2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat:
Tel: 06 1 896 0000
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 4. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.12.19.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
DEBRECENI EGYETEM
A gyógyszerkutatás újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszerveződések szabályozásában- PHARMPROT teaming
879 997 930
PANNON EGYETEM
Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely
1 036 058 290
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Új szintetikus kismolekulák tervezése szöveti reprogramozásra
1 275 445 773
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
PEPSYS - A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben
1 300 000 000
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában
1 412 733 061
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel.
1 462 065 700
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Életet veSzélyezTető Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatóInak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben - STAY ALIVE
1 494 053 285

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 3. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.12.16.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Talajbiom kutató transzdiszciplináris kiválósági központ létrehozása a fenntartható talajerőforrás biztosítása érdekében
537 500 000
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa
590 000 000
KAPOSVÁRI EGYETEM
A fumonizin B1 mikotoxin humán expozíciójának becslése, a toxin által kiváltott oxidatív stressz, sejtkárosodás és anyagcsere változás meghatározása in vitro és állatkísérletes modellekben
617 550 000
DEBRECENI EGYETEM
Mikrobiom metagenomikai és metaproteomikai vizsgálata takarmányozás hatására gazdasági haszonállatoknál
629 921 035
PANNON EGYETEM
Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz)
662 218 954
SOPRONI EGYETEM
Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiájának és a biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata
675 883 102
MISKOLCI EGYETEM
Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében
677 934 808
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Tranziens Asztrofizikai Objektumok
687 369 737
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatásuk új hordozó rendszerekkel
719 625 469
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása
742 046 098
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Az evolúció fényében: elvek és megoldások
746 885 735
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban
796 313 000
Szegedi Tudományegyetem
Élő dolgok Internete (Internet of Living Things)
810 986 542
PANNON EGYETEM
Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével
819 120 657
Szegedi Tudományegyetem
Intelligens fémvegyületek
878 941 598
MISKOLCI EGYETEM
Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiválósági műhely fenntartható működtetése
883 813 260
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
A sejtek fehérjehaztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel
897 000 323
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Az irányított és transzpozon-mediált génbevitel molekuláris kutatása a biztonságosabb génterápia érdekében
962 017 600
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
E-orr kutatóműhely - természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása
972 812 789
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Hogyan határozza meg a sejtek genotípusa és környezete megfigyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal
980 184 000
Szent István Egyetem
Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése- GOODFISH  
987 440 604
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában
992 343 081
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése
996 754 125
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)
999 932 000
DEBRECENI EGYETEM
Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
1 070 225 623
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések
1 194 286 588
DEBRECENI EGYETEM
Regionális Anyagtudományi Kiválósági Műhely - Kutatási Program és Infrastruktúra
1 248 115 800
DEBRECENI EGYETEM
Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)
1 261 638 082
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért
1 277 355 508
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM
Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása
1 380 396 043

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 2. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.02.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
DEBRECENI EGYETEM
ÚJ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK, DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS CÉLPONTOK METABOLIKUS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEKBEN
1 439 117 609
DEBRECENI EGYETEM
A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén
1 464 321 227
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működö Részvénytársaság
A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel 
1 492 922 875
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
I-KOM TEAMING: Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek (bőr, béltraktus) gyulladásos és immunológiai betegségeiben
1 498 869 591
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
A genom instabilitás és a karcinogenezis molekuláris térképezése, MolMedEx TUMORDNS
1 500 000 000
MISKOLCI EGYETEM
Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése
1 653 402 661
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET
Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ
1 835 791 987
Pécsi Tudományegyetem
3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen 
1 849 878 059
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ (IKER): Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése
1 966 141 230
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában
1 975 947 500
DEBRECENI EGYETEM
Kémia az életminőség javításáért: stratégiai K+F műhely a Debreceni Egyetemen
1 983 995 445
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Molekuláris biológiai kutatóműhely az egészség- és környezetvédelem szolgálatában: Társadalmi igényt kielégítő kutatások a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozására
1 991 900 000

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 1. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.01.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Szegedi Tudományegyetem
Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a rágcsálók agykérgében
608 130 616
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata
689 377 313
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)
755 710 123
PANNON EGYETEM
Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében
765 433 580
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok ? az előállítástól az alkalmazásokig
791 032 185
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER
815 745 552
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Ökoszisztémák fenntartható működtetése - felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért  
852 391 934
PANNON EGYETEM
Vízbázis védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus export növekedésének elősegítése érdekében
859 559 242
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Kozmikus hatások és kockázatok
941 109 185
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Új utak a természetes anyag alapú gyógyszerkutatásban: Rendszermetabolomikai megközelítések növényi és mikrobiális eredetű bioaktív terpenoidok felkutatására
962 112 296

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?