Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati archívumGINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 29.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. november 15.
2017. november 15.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
40 000 000 000 Ft
Támogatott pályázatok becsült száma
43-130 db
Igényelhető támogatás
500 MFt - 1500 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság


A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. november 16-tól a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. november 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás célja

A felhívás célja a hazai stratégiai jelentőségű kutatóhelyek K+F kapacitásának erősítése, az európai kutatási térben versenyképes kutatási infrastruktúra kialakítása, amelynek révén a kiváló kutatási műhelyek önállóan vagy együttműködésben megvalósítandó kutatási programjai élvonalbeli kutatási eredmények születhetnek.

A pályázók köre

Pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában:

 • költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • egyházi felsőoktatási intézmények; 
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

A támogatható célkitűzések köre

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatási jogcím támogatható):

 • kutatási tevékenység; 
 • a kutatási tevékenységhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak beruházása;
 • a kutatási tevékenységgel kapcsolatos projekt előkészítése, projektmenedzsment, és a projekthez fűződő egyéb szolgáltatás igénybevétele.

A támogatás feltételei

 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell a kutató-fejlesztői létszámtartást a projekt befejezése után 36 hónapon át, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további két választható vállalást kell teljesítenie a kutatói állomány összetétele, tevékenysége, illetve a kutatási eszközök felhasználása terén.
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd forint.
Pályázónként 0,5-2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

A pályázati felhívás teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat:
Tel: 06 1 896 0000
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 4. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.12.19.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
DEBRECENI EGYETEM
A gyógyszerkutatás újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszerveződések szabályozásában- PHARMPROT teaming
879 997 930
PANNON EGYETEM
Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely
1 036 058 290
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Új szintetikus kismolekulák tervezése szöveti reprogramozásra
1 275 445 773
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
PEPSYS - A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben
1 300 000 000
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában
1 412 733 061
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel.
1 462 065 700
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Életet veSzélyezTető Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatóInak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben - STAY ALIVE
1 494 053 285

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 3. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.12.16.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Talajbiom kutató transzdiszciplináris kiválósági központ létrehozása a fenntartható talajerőforrás biztosítása érdekében
537 500 000
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa
590 000 000
KAPOSVÁRI EGYETEM
A fumonizin B1 mikotoxin humán expozíciójának becslése, a toxin által kiváltott oxidatív stressz, sejtkárosodás és anyagcsere változás meghatározása in vitro és állatkísérletes modellekben
617 550 000
DEBRECENI EGYETEM
Mikrobiom metagenomikai és metaproteomikai vizsgálata takarmányozás hatására gazdasági haszonállatoknál
629 921 035
PANNON EGYETEM
Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz)
662 218 954
SOPRONI EGYETEM
Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiájának és a biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata
675 883 102
MISKOLCI EGYETEM
Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében
677 934 808
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Tranziens Asztrofizikai Objektumok
687 369 737
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatásuk új hordozó rendszerekkel
719 625 469
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása
742 046 098
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Az evolúció fényében: elvek és megoldások
746 885 735
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban
796 313 000
Szegedi Tudományegyetem
Élő dolgok Internete (Internet of Living Things)
810 986 542
PANNON EGYETEM
Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével
819 120 657
Szegedi Tudományegyetem
Intelligens fémvegyületek
878 941 598
MISKOLCI EGYETEM
Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiválósági műhely fenntartható működtetése
883 813 260
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
A sejtek fehérjehaztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel
897 000 323
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Az irányított és transzpozon-mediált génbevitel molekuláris kutatása a biztonságosabb génterápia érdekében
962 017 600
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
E-orr kutatóműhely - természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása
972 812 789
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Hogyan határozza meg a sejtek genotípusa és környezete megfigyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal
980 184 000
Szent István Egyetem
Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése- GOODFISH  
987 440 604
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában
992 343 081
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése
996 754 125
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)
999 932 000
DEBRECENI EGYETEM
Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
1 070 225 623
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések
1 194 286 588
DEBRECENI EGYETEM
Regionális Anyagtudományi Kiválósági Műhely - Kutatási Program és Infrastruktúra
1 248 115 800
DEBRECENI EGYETEM
Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)
1 261 638 082
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért
1 277 355 508
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM
Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása
1 380 396 043

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 2. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.02.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
DEBRECENI EGYETEM
ÚJ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK, DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS CÉLPONTOK METABOLIKUS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEKBEN
1 439 117 609
DEBRECENI EGYETEM
A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén
1 464 321 227
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működö Részvénytársaság
A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel 
1 492 922 875
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
I-KOM TEAMING: Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek (bőr, béltraktus) gyulladásos és immunológiai betegségeiben
1 498 869 591
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
A genom instabilitás és a karcinogenezis molekuláris térképezése, MolMedEx TUMORDNS
1 500 000 000
MISKOLCI EGYETEM
Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése
1 653 402 661
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET
Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ
1 835 791 987
Pécsi Tudományegyetem
3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen 
1 849 878 059
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központ (IKER): Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése
1 966 141 230
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában
1 975 947 500
DEBRECENI EGYETEM
Kémia az életminőség javításáért: stratégiai K+F műhely a Debreceni Egyetemen
1 983 995 445
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Molekuláris biológiai kutatóműhely az egészség- és környezetvédelem szolgálatában: Társadalmi igényt kielégítő kutatások a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozására
1 991 900 000

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" (GINOP-2.3.2-15) című pályázat nyertes projektjei, 1. forduló
A pályázati felhívás célja
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.2-15
  (palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.08.01.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe
Megítélt támogatás (Ft)
Szegedi Tudományegyetem
Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a rágcsálók agykérgében
608 130 616
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata
689 377 313
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos kutatási potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (VOLARE)
755 710 123
PANNON EGYETEM
Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében
765 433 580
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok ? az előállítástól az alkalmazásokig
791 032 185
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER
815 745 552
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Ökoszisztémák fenntartható működtetése - felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért  
852 391 934
PANNON EGYETEM
Vízbázis védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus export növekedésének elősegítése érdekében
859 559 242
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Kozmikus hatások és kockázatok
941 109 185
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Új utak a természetes anyag alapú gyógyszerkutatásban: Rendszermetabolomikai megközelítések növényi és mikrobiális eredetű bioaktív terpenoidok felkutatására
962 112 296

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az NKFI Alap 2017. évi, összességében több mint 90 milliárd forint keretösszegű felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1762/2016. (XII. 15.) számú határozata ismerteti.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Táblázatunk források és évek szerinti bontásban tartalmazza az alábbi fő célterületekkel összefüggő felhívásokat és azok keretösszegét:

 • vállalati kutatás-fejlesztés és innováció
 • ipari-akadémiai/egyetemi tudástranszfer
 • kutatási infrastruktúra fejlesztése
 • felfedező kutatás, valamint
 • nemzetközi együttműködési programok ösztönzése.
Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2015 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

vissza nem térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,84
60,23
112,19
36,76
70
9
-
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,64
-

 5,49
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
68,43
-
89,21
-
77,60
-

Cél
Pályázatok
Keretösszeg
2015 [Mrd]

Keretösszeg
2016 [Mrd]

Keretösszeg
2017 [Mrd]

Keretösszeg
2018 [Mrd]

vissza nem térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
Vállalati KFI
Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15; VEKOP-2.1.1-15; KFI_16; 2018-1.1.2-KFI;
77,5
-

-

-
-
-
19,97
 -
-
-
-
-
-
21

35,44
-
20
-
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI
-
-
-
-
-
10
-
Vállalati K+F+I, hitel
GINOP-8.1.1-16
-
-
30,09
 -

-
-
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
GINOP-2.1.2-8.1.4-16
-
59
50
 -
-
-
-
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-16
-
-
32,1

-
-
-
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17; VEKOP 2.1.2-17
-
-
-
-
 70
-
-
-
-
-
-
 5,49
-
-
Iparjog
GINOP-2.1.3-15; IPARJOG_15;
0,2
-
-
-
-
-
-
0,3
-
-
0,1
-
0,2 
-
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,1
-
-
 -

-
-
Innovációs ökoszisztéma
GINOP-2.1.5-15; ÖKO_16
4,714
-
-
 -
-
-
-
-
-

1,5
-
-
-
Exportképes innovatív termékfejlesztés
GINOP-2.1.6-16
-
1,225
-
 -

-
-
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
-
-
-
4,83
-
-
-
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15; VEKOP-2.1.7-15;
48,64
-
-
-

-
-

10,35
-


-
-
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén (GINOP-2.1.8-17)
-
 -
-
36,761

-
-
Transzfer

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15; NVKP_16; VEKOP-2.2.1-16; GINOP-2.2.1-18
95,231
-9
-
-
2,29
-
 -

-
-
-
28
-
 -
-
-
-
Nemzeti Kiválósági Program 2018.1.2.1-NKP
-
-
-
-
-
5
-
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17; 2018-1.3.1-VKE
-
-
-
16,73
-
26
-
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15; FIEK_16
26,86
-


 -
 -

-
8
-
Infrastruktúra
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15; VEKOP-2.3.2-16
64,25
-
 -


 -

-
4,02
 -


 -
 -
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
; VEKOP-2.3.3-15
25,29
-
 -
-

 -
 -
-
6,01
-

-
 -

ELI lézer kutatóközpont
GINOP-2.3.6-15
40,05
-


 -

 -
Felfedező kutatást ösztönző és posztdoktori pályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17
5,98
7
-
6,5
-
 -
 -
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok K_18
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok FK_18
-
-
-
-
-
9,4
-
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3
1,57
-
-
-
-
-
-
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18
-
1,8
-
1,5
-
1,5
-
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17;
-
-
-
3
-
-

Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18
-
-
-
1
-
1,2

Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19
-
-
-
-
-

 -
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
-
-
-
10
-
-
 -
Nemzetközi KFI
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt); ERC_HU_18 (450 MFt)
0,45
0,45
-
0,45
-
 0,45
 -
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_18
-
-
-
1
-
1
-
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt; 2018: 80 MFt); EU_KP_16 (230 MFt, 2018-ra 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); NEMZ_18  (1 200 Mft); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018-ban 45 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); EUREKA_18 (400 MFt); 2018-2.1.2-NEMZ (442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (760 MFt)
2,2
1,5
-
2,05
-
 1,82
 -
A H2020 Teaming pályázat hazai projektjeinek kiegészítő támogatása
-
-
-
1,91
-
 0,38

Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_15_IN (300 MFt); TÉT_15_IL (310,93 MFt) ; TÉT_16_CN (200 MFt); TNN_16 (150 MFt); INN_16 (150 MFt); TéT_17_IN (300 MFt) TéT_17_CN (200 MFt);  TéT_IL_17 (300 MFt); TéT_17_RU (150 MFt); TéT_17_VN (200 MFt); NKFIH-TÜBITAK együttműködés (150 MFt); TéT_TÉT-IL_18 (300 MFt); TéT_Irán_18 (150 MFt), TÉT-IL (2018: 310 MFt)

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása
TÉT_15_AT (20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); TÉT_15_FR (20 MFt); TÉT_15_CN (40 MFt);
TÉT_16_HR (20 MFt); TÉT_16_SI (20 MFt); TÉT_16_PT (20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt); TÉT_16_MC (20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt);
TÉT_17_AT (20 MFt);  TÉT_17_FR (20 MFt), TÉT-MC (2018: 20 MFt), TÉT-RS (2018: 20 MFt), TÉT-HR (2018: 20 MFt), TÉT-SI (2018: 20 MFt), UK_GYAK (2018: 30 MFt), TÉT-FR (2018: 20 MFt), TÉT-PT (2018: 30 MFt), TÉT-HR (2018: 20 MFt); TÉT-SI (2018: 20 MFt); TÉT_CN (2018: 40 MFt); TÉT-PT (2018: 16 MFt);


0,79
0,68
-
1,34
-
 0,61

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15 pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?