Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP_16)
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)
Meghirdetés dátuma: 2016. március 25.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. december 31.
2016. november 24.
Postára adás határideje: 2016.12.31
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
28 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
11-56 db
Igényelhető támogatás
500-4000 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Felhívjuk a figyelmet, hogy az első értékelési fordulóban a teljes rendelkezésre álló keretösszeg kimerült, ezért az NVKP_16 pályázati konstrukció a végső beadási határidő előtt lezárult.

A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét növelő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások együttműködésében hoznak létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes terméket, szolgáltatást, technológiát az alábbi területek valamelyikén:

 • Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program
 • Anyagtudományi, technológia nemzeti program
 • Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja. A projekt megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión kívül megvalósuló projekt.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, valamint a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A pályázatok értékelése standard eljárásrendben történik szakaszos elbírálással: az első bírálati határidőig, május 31-i határnapig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság(ok) és kutató-tudásközvetítő szervezet(ek) együttes részvételével létrehozott 2-5 tagú konzorciumok, amelyekben legalább az egyik résztvevő felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye.

Konzorciumvezető vagy konzorciumi tag lehet:

 • felsőoktatási intézmény
 • költségvetési szerv 
 • költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság
 • 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • EGT székhelyű, 2 teljes lezárt üzleti évvel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető olyan gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan: 

 • alapkutatás
 • alkalmazott (ipari) kutatás 
 • kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás
 • projekt koordinációs tevékenység
 • piacra jutással kapcsolatos tevékenység
 • iparjogvédelmi tevékenység (nagyvállalat és kkv esetében)
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a kutatási infrastruktúrához szükséges épület építése, korszerűsítése.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 28 milliárd forint, az alábbi bontásban:

 • „A” alprogram (Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program): 14 milliárd forint 
 • „B” alprogram (Anyagtudományi, technológia nemzeti program): 8 milliárd forint
 • „C” alprogram (Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program): 6 milliárd forint

Az igényelhető támogatás mértéke

A projektenként igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • „A” alprogram (Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program): 0,5–4 milliárd forint 
 • „B” alprogram (Anyagtudományi, technológia nemzeti program): 0,5–2 milliárd forint
 • „C” alprogram (Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program): 0,5–1,5 milliárd forint

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt megkezdése leghamarabb a támogató döntést követő naptól lehetséges. A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 2 év fenntartási kötelezettsége van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program lezárult

Mivel a teljes rendelkezésre álló keretösszeg kimerült, az NVKP_16 pályázati konstrukció a végső beadási határidő előtt lezárult.

Az együttműködésben zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket, illetve az azok keretében jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozását további, jelenleg is nyitott, illetve hamarosan megnyíló pályázati konstrukciók ösztönzik.

A hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és vállalkozások együttműködésén valósul meg az a 26 konzorciumi projektjavaslat, amely az NKFI Hivatal által indított NVKP_16 pályázati felhívás első értékelési fordulójában nyert összesen mintegy 28 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást.

A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) támogatott projektjei

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult az NVKP_16 projektjavaslatokhoz csatolandó melléklet
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) pályázati felhívásra benyújtani kívánt projektjavaslatok mellékleteként csatolandó Konzorciumi szándéknyilatkozat módosult. Az új dokumentum letölthető a felhívást ismertető oldalról, a pályázati csomag  részeként. Kérjük a pályázókat, hogy projektjavaslatuk benyújtásának mellékleteként kizárólag az új dokumentumot csatolják kitöltve.
A pályázati felhívásról további információk: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)
Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult az NVKP_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja és útmutatója
A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) pályázat módosított kitöltőprogramja és kitöltési útmutatója letölthető a felhívást ismertető oldalról, a pályázati csomag  részeként.

A változtatás a kitöltőprogram és a kitöltési útmutató alábbi mondatát érinti:

„A gazdasági tevékenységet nem végző (nyilatkozat 10. pontja szerint) kutatató-tudásközvetítő szervezetek támogatási intenzitása kutatási infrastruktúra típusú részfeladatoknál 100%.”

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázatuk benyújtása előtt a korábban esetlegesen letöltött kitöltőprogramot illetve útmutatót a megadott helyről frissítsék.

A pályázati felhívásról további információk: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult az NVKP_16 pályázati felhívás szövege és a pályázati útmutató
 • A „Pályázati útmutató” kiegészült egy mondattal:

  „8.3. A pályázatok formai értékelése
  Ezzel összefüggésben amennyiben a hiánypótlásra felszólító levélben leírtaktól eltérően, azon túlmenően költségátcsoportosítás történik a hiánypótlásként benyújtott adatlapon, a hiánypótlás hibásnak tekintendő és elutasításra kerül.”

 • A „Pályázati felhívásban” a mellékletek felsorolásánál a „Konzorciumi szerződés” minta helyett „Konzorciumi szándéknyilatkozat” minta szerepel, mely a letölthető dokumentumok között megtalálható. A pályázat mellékleteként ezt szükséges benyújtani.

Tovább a pályázati felhívás oldalára: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) kitöltőprogramja
Az NVKP_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként.

A pályázati felhívásról további információk: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NVKP_16) támogatott projektjei

Döntés született a Nemzeti versenyképességi és kiválósági program NVKP_16) támogatott projektjeiről, 26 konzorcium nyert összesen mintegy 28 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

 

Hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és vállalkozások által létrehozott közép-magyarországi konzorciumok nyújthatták be pályázatukat a Nemzeti versenyképességi és kiválósági program (NKP_16) felhívására, amely hazánk versenyképességének szempontjából stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket, illetve az azok keretében jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozását támogatja, az alábbi területek valamelyikén:

 • „A” alprogram: Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program
 • „B” alprogram: Anyagtudományi, technológia nemzeti program
 • „C” alprogram: Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program

Az első értékelési fordulóban meghozott döntés alapján 26 konzorciumi projektjavaslat nyert összesen mintegy 28 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

 

AZ NVKP_16 PROGRAM NYERTESEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 18.
 

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt             támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

NVKP_16-1-2016-0003
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
Szent István Egyetem,
Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.,
UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések
1 004 190 505
1 116 253 019
NVKP_16-1-2016-0004
Semmelweis Egyetem,
3D Histech Korlátolt Felelősségű Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Magyar onkogenom és személyre szabott daganat diagnosztika és terápia nemzeti program


1 457 721 719
1 907 721 720
NVKP_16-1-2016-0005
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,
Országos Onkológiai Intézet,
Oncompass Medicine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság,
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program: Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése


3 198 415 809
3 519 138 880
NVKP_16-1-2016-0007
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont,
THOR Laboratories Műszaki Kutató-Fejlesztő, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
IDACO Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,
Semmelweis Egyetem
Anyagtudományi kutatás és fejlesztés az extracelluláris vezikula alapú orvosdiagnosztika megvalósításához
677 927 157
819 212 057
NVKP_16-1-2016-0009
VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt.,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ,
Szent István Egyetem,
Zollai Baromfi és Húsfeldolgozó Kereskedelmi Kft.,
Moment Consulting K2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A takarmány és élelmiszerbiztonság erősítése a takarmányok mikotoxin-mentesítésére alkalmas innovatív technológiák kifejlesztésével
927 011 296
1 093 113 687
NVKP_16-1-2016-0012
DS Smith Packaging Hungary Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Polifoam Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Értéknövelt, multifunkcionális biopolimer csomagolási rendszer kifejlesztése és gyártástechnológiájának megtervezése
552 209 376
855 712 176
NVKP_16-1-2016-0014
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont,
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság,
TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Az atomerőművekben használt cirkónium ötvözetek anyagszerkezeti változásainak hatása a fűtőelemek épségére és a környezeti terhelésre
1 162 013 575
1 200 919 455
NVKP_16-1-2016-0016
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Gödöllői Tangazdaság Zrt.,
Toxi Coop Toxikológiai Kutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Szent István Egyetem
A gabona Fusarium fertőzöttségét befolyásoló hatások feltárása, a fertőzött táplálék és takarmány egészségügyi, idegrendszeri hatásainak és a kockázatcsökkentés lehetőségeinek tanulmányozása.
583 160 983
686 160 983
NVKP_16-1-2016-0017
Semmelweis Egyetem,
Neumann Projekt és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság,
MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.,
Pharmahungary 2000 Kísérletes és Klinikai Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság,
Twinmed Orvosi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti szívprogram: Kutatás és innováció az iszkémiás szívbetegség és szívelégtelenség diagnosztikájában és terápiájában
3 299 426 997
3 645 702 853
NVKP_16-1-2016-0018
MTA Energiatudományi Kutatóközpont,
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
Korszerű funkcionális anyagok hálózatba szervezhető autonóm érzékelőkhöz
668 983 969
769 892 303
NVKP_16-1-2016-0019
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
MC-Bauchemie Építőanyagipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
CRH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság,
SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Kft.
Fokozott ellenálló képességű (kémiai korróziónak ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése
575 362 862
659 025 580
NVKP_16-1-2016-0020
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Semmelweis Egyetem,
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
KINETO Lab. Kutatás-fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
RASopátiák diagnosztikájának és terápiájának fejlesztése
517 920 050
598 637 250
NVKP_16-1-2016-0022
VARINEX Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyénre szabott orvos-biológiai implantátumok és segédeszközök új generációs gyártási folyamatának kidolgozása additív technológiákra
745 423 139
837 823 139
NVKP_16-1-2016-0023
Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolg. Kft.,
The Fishmarket Halkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Szent István Egyetem,
SKC-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Új kockázatkezelési modellrendszer fejlesztése a víz- és élelmiszerbiztonság növelése érdekében a haltermékvonalon
1 111 052 937
1 434 996 223
NVKP_16-1-2016-0035
Bio-Fungi Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Szent István Egyetem
A gombaiparban potenciálisan jelen lévő mikotoxinok élelmiszerbiztonsági kockázatának mélyreható vizsgálata, a komposztgyártás és gombatermesztési technológia fejlesztése az új ismeretek felhasználásával
708 195 602
1 015 133 102
NVKP_16-1-2016-0036
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Semmelweis Egyetem,
ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése
1 019 321 884
1 092 158 890
NVKP_16-1-2016-0037
Semmelweis Egyetem,
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont,
Meditop Gyógyszeripari Kft.
A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra prediszponáló mutációk szűrése és biomarkerek azonosítása az egyénre szabott kezelésük optimalizálására
564 716 666
588 589 615
NVKP_16-1-2016-0038
Richard Fritz Felelősségű Társaság,
Data-Press Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Óbudai Egyetem,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fröccsönthető polipropilén alapú tapadásközvetítő kompozitok fejlesztése járműtechnológiai alkalmazásokhoz
1 034 820 000
1 413 370 000
NVKP_16-1-2016-0039
Semmelweis Egyetem,
ImmunoGenes Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Fókuszban az atherosclerosis: új terápiás célpontok és gyógyszerjelöltek azonosítása
941 016 075
955 066 075
NVKP_16-1-2016-0042
Semmelweis Egyetem,
Oncoterm Innovációs és Kereskedelmi Kft.
Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése
1 472 383 279
1 655 528 097
NVKP_16-1-2016-0043
Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság,
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet,
Progressio Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fluoreszcens festékek és nagy felbontású, nagy látószögű, gyors szkennelésre képes 3D két foton mikroszkóppal humán agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelése céljából
1 126 503 576
1 329 641 016
NVKP_16-1-2016-0044
Magyar Tudmányos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont,
Országos Közegészségügyi Központ,
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont,
Smaragd GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer alapanyagok minőségére
693 127 490
743 142 490
NVKP_16-1-2016-0045
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Lighttech Lámpatechnológiai Kft.,
Inwatech Környezetvédelmi Kft.,
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből
528 279 556
687 632 614
NVKP_16-1-2016-0046
evopro systems engineering Kft.,
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont,
eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára
1 376 799 243
1 868 318 187
NVKP_16-1-2016-0049
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ,
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont,
Optimal Optik Optikai, Elektronikai és Finommechanikai Tervező és Fejlesztő Kft.,
Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris, érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása
544 220 408
648 989 000
NVKP_16-1-2016-0051
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Printnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Soneas Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
NEURELAXIN, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenségek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése
1 493 908 673
1 788 596 181

 Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?