Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz (KDP-2020)
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Meghirdetés dátuma: 2020. július 22.
Utolsó módosítás:
 2020. november 26.
Verzió: 3
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. szeptember 15. 24:00
2020. szeptember 15.
Postára adás határideje: kizárólag elektronikus benyújtás lehetséges
Pályázat benyújtója
Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg
300 000 000 Ft
Pályaművek száma
max. 100 fő
Igényelhető támogatás
200 000-400 000 ft/hó/fő
Pályázat futamideje
12, 17, 24, 29, 36, 41 vagy 48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció, KFI célú beruházás, Iparjogvédelem, Piacravitel
Pályázat értékelője
Kooperatív Doktori Kollégium
A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

A Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat. A pályázat szakmai irányítója és Irányító szerve az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A pályázat Kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH).

A pályázat keretében a kooperatív ösztöndíjas hallgató legalább havi nettó 200 000 Ft-os és legfeljebb havi nettó 400 000 Ft-os támogatásban részesül. Ugyancsak támogatást kap a doktori iskola a kooperatív doktori hallgató után, ennek összege szemeszterenként legfeljebb bruttó 2,5 millió forint, amelyből félévenként bruttó 1,2 millió forint a témavezetői juttatás és legfeljebb 1,3 millió forint a projektalapú támogatás. Utóbbi kizárólag kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységre vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, tudástranszferre, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatásokra használható fel. Szintén támogatásban részesül a vállalati szakértő, akinek feladata, hogy a kooperatív doktori hallgató számára a vállalati működést bemutassa és a kutatás vállalati hasznosítását elősegítse.

A pályázatot doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, illetve azok nyújthatják be, akik doktori tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben kezdik meg. A pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja el, amelyben egyaránt jelen lesznek a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását.

Az eredményhirdetést követően az NKFIH a Kooperatív Doktori Programban részt vevő hallgatókat fogadó felsőoktatási intézményekkel köt támogatási szerződést.

Pályázat benyújtása: 2020. augusztus 1. – 2020. szeptember 15. között.

A Kooperatív Doktori Program keretében pályázat benyújtására a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen történt regisztrációt követően van lehetőség. A „Regisztrálok” funkció kiválasztása után megnyílik egy rövid regisztrációs felület, ahol az adatok kitöltését követően a „Szakpolitikai véleménykérő vagyok”checkbox kipipálását követően aktiválható a regisztráció a visszaigazoló e-mail üzenetben küldött link elfogadásával. A kérelem kitöltésére a felület bal oldalán található menüsor „Kérelmek→Új kérelem” menüpontban van lehetőség, amellyel kapcsolatban bővebb információt a felületen elérhető kitöltési útmutatóban találnak.”

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosul a „Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” döntésének határideje
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Irányító szerv és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mint Kezelő szerv által kiírt “Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” pályázati kiírása 8.3. pontjában szereplő határidő módosul.

Eszerint az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter 2020. október 26. helyett legkésőbb 2020. november 26-ig dönt.

Tovább a felhíváshoz: Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz (KDP-2020)

Utolsó módosítás: 2020. október 22.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosul a „Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” pályázati kiírása

Az NKFIH Alapból az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Irányító szerv és az NKFIH mint Kezelő szerv által kiírt “Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” pályázati felhívás bizonyos részletszabályai a pályázóktól beérkező kérdésekre reagálva, a pályázat benyújtásának megkönnyítésére az alábbiak szerint módosultak, ill. egészültek ki.

 • határozott idejű munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén a pályázónak a Munkáltató szándéknyilatkozatát is be kell nyújtania arról, hogy a Munkáltató a határozott idő lejártát követően is foglalkoztatni fogja a pályázót legalább a KDP ösztöndíjas időszak végéig;
 • a kiírásban részletezett feltételek mellett a Munkáltatónak a pályázat benyújtásakor Magyarországon székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie;
 • felsőoktatási intézmény abban az esetben lehet Munkáltató, ha a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony egyetemi klinikán vagy gyakorlóiskolában történő, nem kutatói célú feladatellátásról szól;
 • a vállalati szakértőnek a Munkáltatóval a KDP ösztöndíjas időszak alatt munkaviszonyban kell állnia, vagy a cég legalább 25%-os tulajdonrészével közvetlenül rendelkező magánszemélynek kell lennie;
 • a témavezető és a vállalati szakértő ugyanazon KDP ösztöndíjas esetében nem lehet ugyanaz a személy;
 • az ösztöndíj felhasználásáról (azaz annak ösztöndíjként való kifizetéséről) a fogadó felsőoktatási intézmény évente elszámolást, támogatási jogviszony zárásakor pedig záró elszámolást nyújt be a Kezelő szervnek;
 • fogadó felsőoktatási intézmény és a Munkáltató által aláírt szándéknyilatkozatnak ki kell térnie arra, hogy a KDP ösztöndíjas hallgató saját döntése alapján vállal-e oktatói tevékenységet és óratartást a fogadó felsőoktatási intézményben;
 • a pályázók a pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhetnek hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00, illetve pénteken 9.00-12.00 óra között.

A pályázati kiírás módosított szövege a pályázati csomagból letölthető.

Tovább a pályázati kiírás oldalára: Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz (KDP-2020)

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 18.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz (KDP-2020) intézményi döntési lista
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján nyílt pályázatot hirdetett a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz címen.

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.
A KDP 2020. évben meghirdetésre kerülő pályázata azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

A felhívásra a pályázati időszak végéig összesen 536 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázati anyagok formai ellenőrzését követően 446 db pályázat szakmai bírálatát végezték el az anonim szakértők.
A beérkezett pályázatok szakmai értékelésének eredményeképpen – a Kooperatív Doktori Kollégium javaslatára és az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyására – az eredetileg tervezett számot (100 fő) jelentősen meghaladva, 18 felsőoktatási intézmény 246 pályázója részesülhet ösztöndíjban.
A megítélt támogatás összege összesen így 8 673 399 600 Ft, amely magában foglalja az ösztöndíjas, a témavezető, a vállalati szakértő, valamint az érintett doktori iskola számára járó juttatásokat.

Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj 2020. évi kiírás intézményi döntési lista

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. január 4.

Intézményi azonosító Felsőoktatási intézmény neve Támogatott pályázat száma (db) Támogatás összege (Ft)
KDP-2020-01 Állatorvostudományi Egyetem 6 228 389 600
KDP-2020-02 Budapesti Corvinus Egyetem 11 426 995 600
KDP-2020-03 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20 574 745 200
KDP-2020-04 Debreceni Egyetem 22 850 819 800
KDP-2020-05 Eötvös Loránd Tudományegyetem 42 1 539 304 800
KDP-2020-06 Miskolci Egyetem 8 348 769 600
KDP-2020-07 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 1 20 848 600
KDP-2020-08 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18 606 360 400
KDP-2020-09 Óbudai Egyetem 4 112 033 200
KDP-2020-10 Pannon Egyetem 12 475 410 600
KDP-2020-11 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 7 191 772 600
KDP-2020-12 Pécsi Tudományegyetem 20 758 866 400
KDP-2020-13 Semmelweis Egyetem 30 1 003 862 600
KDP-2020-14 Soproni Egyetem 1 49 078 400
KDP-2020-15 Széchenyi István Egyetem 6 262 192 000
KDP-2020-16 Szegedi Tudományegyetem 20 658 682 800
KDP-2020-17 Szent István Egyetem 16 574 769 800
KDP-2020-18 Testnevelési Egyetem 2 78 237 600
Összesen   246 8 761 139 600
Utolsó módosítás: 2021. június 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Tudományos Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?